Zabıta Ne İş Yapar?

İsimli konu WH 'Soru Cevap' kategorisinde, Misafir üyesi tarafından 25 Şubat 2010 tarihinde yazılmıştır. Zabıta Ne İş Yapar? hakkında bilgi ve tartışmalar.

 1. Zabıtalar hakkında detaylı bilgi varmı?
  Nasıl zabıta olunur?
  Hangi okullara gitmek gerek? vs.vs.
  25 Şubat 2010
  #1
 2. Zabıta Ne İş Yapar? Cevapları

 3. Kentlerde güvenliği sağlamakla görevli yönetim. Kentin belediye ile olan temizlik, fiyat gibi işlerini kontrol etmekle görevli kişiler.
  8 Mayıs 2012
  #2
 4. Kadrolu Veya Sözleşmeli Zabıta Nasıl Olunur? Kadrolu Veya Sözleşmeli Zabıta Olmak


  İTFAİYE ERİ VE ZABITA MEMURU ALIM İLANI

  ALINACAK MEMUR KADROLARINA AİT BİLGİLER

  1. BAŞVURU GENEL ŞARTLARI :
  İlan edilen kadrolara atanmak için başvuracak adayların 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.
  a. Türk vatandaşı olmak.
  b. Sınav tarihi itibariyle 25 yaşını doldurmamış olmak.(12.11.1982 veya daha sonraki tarihlerde doğmuş olmak)
  c. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
  d. Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarlazimmet ihtilas irtikap rüşvet hırsızlık dolandırıcılık sahtecilik inancı kötüye kullanma dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.
  e. Erkek adayların askerlik durumu itibariyle; Meslek Yüksekokulu (En az 2 yıllık önlisans mezunları için) askerliğini yapmış veya tecilli veya muaf olmak Lise ve Dengi Okul mezunları Erkek adayların ise eylemli askerlik hizmetini yapmış olmak
  f. Görevini devamlı yapmasına engel olacak bir özrü bulunmamak.
  h. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak. Ayrıca herhangi bir kamu veya özel kuruluşunda 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi görevlerde halen çalışmamak Herhangi bir kamu veya özel kuruluşa karşı hizmet yükümlülüğü ve tazminat borcu olmamak
  ı. Yaptırılacak güvenlik soruşturması sonucunda göreve başlamalarında bir sakınca bulunmamak
  i. Tercih edilecek kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

  2. BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI :
  A. İTFAİYE ERİ OLMAK İÇİN :

  a) 9. dereceli 4 adet İtfaiye Eri kadrosu için İki yıllık Meslek Yüksekokullarının “İnşaat” “Makine” veya “İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği” Bölümlerinin birinden mezun olmak. Öğrenimlerini yurt dışında bitirenlerden diplomalarının yurt içinde denkliği Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK)'nca onaylanmış olmak askerliğini yapmış veya tecilli veya muaf olmak
  b) 10. dereceli 34 adet 11. dereceli 2 adet olmak üzere toplam 36 adet İtfaiye Eri kadrosu için Lise ve Dengi Okul mezunu olmak Eylemli askerlik hizmetini yapmış olmak
  c) Erkek olmak
  d) Sınav tarihi itibarıyla 25 yaşını doldurmamış olmak (12.11.1982 veya daha sonraki tarihlerde doğmuş olmak)
  e) Sağlık açısından kapalı mekan dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla İtfaiye Teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmak
  f) Tartılma ve ölçülme aç karnına soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 mkadınlarda en az 1.60 m boyunda olmak ve boyun 1 m den fazla olan kısmı ile kilosu arasında ( +-) 10 kg. dan fazla fark olmamak.(Örneğin: 1.69 m. boyunda olan erkek bir adayın kilosunun 79 kg.dan fazla 59 kg.dan az olmaması.) Boy ve kilo tespit formu İş Talep Formunun ikinci sayfasında yer almakta olup bu işlem müracaat sırasında Sağlık İşleri Müdürlüğünde kurumumuz hekimi tarafından yapılacaktır.)
  g) veya sınıfı sürücü belgesi sahibi olmak tercih sebebidir.
  h) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme 2004-2006 (KPSS) sınavlarına girmiş ve KPSSP93 ve KPSSP94 puan türünden 100 tam puan üzerinden en az 60 puan almış olmak.

  B. ZABITA MEMURU OLMAK İÇİN :


  a) 9. dereceli 3 adet Zabıta Memuru kadrosu için en az iki yıllık Meslek Yüksekokullarının herhangi bir programından mezun olmak. Öğrenimlerini yurt dışında bitirenlerden diplomalarının yurt içinde denkliği Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK)'nca onaylanmış olmak askerliğini yapmış veya tecilli veya muaf olmak Cinsiyeti Erkek olmak
  b) 10. dereceli 15 adet 11. dereceli 6 adet olmak üzere toplam 21 adet Zabıta Memuru kadrosu için Lise ve Dengi Okul mezunu olmak Eylemli askerlik hizmetini yapmış olmak Cinsiyeti Erkek olmak
  c) Sınav tarihi itibarıyla 25 yaşını doldurmamış olmak (12.11.1982 veya daha sonraki tarihlerde doğmuş olmak)
  d) Kalıcı ve bulaşıcı hastalığı olmamak Zabıta görevini düzenli bir şekilde yapmaya engel olacak bir özrü bulunmamak.(Atama esnasında sağlık kurulu raporu istenir.)
  e) Tartılma ve ölçülme aç karnına soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 mkadınlarda en az 1.60 m boyunda olmak ve boyun 1 m den fazla olan kısmı ile kilosu arasında ( +-) 10 kg. dan fazla fark olmamak. (Örneğin: 1.69 m. boyunda olan erkek bir adayın kilosunun 79 kg.dan fazla 59 kg.dan az olmaması.) Boy ve kilo tespit formu İş Talep Formunun ikinci sayfasında yer almakta olup bu işlem müracaat sırasında Sağlık İşleri Müdürlüğünde kurumumuz hekimi tarafından yapılacaktır.)
  f) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme 2004-2006 (KPSS) sınavlarına girmiş ve KPSSP3 KPSSP93 ve KPSSP94 puan türünden 100 tam puan üzerinden en az 60 puan almış olmak.

  BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER :


  1- İş Talep Formu (Kurumumuzdan ya da internet adresinden temin edilecektir.)
  2- Nüfus Cüzdan Fotokopisi (T.C. Vatandaşlık No’su olan)
  3- 2004-KPSS 2006-KPSS/1 ya da 2006-KPSS/2 Sınav Sonuç Belgesi aslı veya noter onaylı sureti
  4- En az 2 yıllık önlisans mezunu Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair belgenin aslı veya noter onaylı sureti
  5- Lise ve Dengi Okul mezunu Erkek adayların eylemli askerlik hizmetini yapmış olduğuna dair belgenin aslı veya noter onaylı sureti
  6- Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ya da noter onaylı sureti
  7- Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesi aslı veya noter onaylı sureti
  8- Son altı ay içerisinde çekilen 2 adet vesikalık fotoğraf (1 adedi İş Talep Formuna yapıştırılacak)
  9- Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı sureti
  NOT: ŞAHSEN YAPILAN BAŞVURU ESNASINDA (3-4-5-6-7-9) NOLU MADDELERDEKİ İSTENİLEN BELGELERİN ASILLARI İLE BİRER ADET FOTOKOPİLERİNİN GETİRİLMESİ HALİNDE BELEDİYEMİZ TARAFINDAN ONAY YAPILACAKTIR.
  BAŞVURU YERİ TARİHİ ŞEKLİ VE SÜRESİ :
  Adayların sözlü sınava (mülakata) katılabilmek için yukarıda sayılan başvuru belgelerini 08 Ekim 2007 Pazartesi gününden 19 Ekim 2007 Cuma günü mesai saati bitimine kadar (mesai günlerinde mesai saatleri içinde) Anafartalar Mahallesi Ergen Caddesi No:2 MANİSA adresindeki Manisa Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne bizzat elden teslim etmeleri gerekmektedir. Posta ve e-mail yolu ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular idaremizce değerlendirmeye alınmayacaktır.

  BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI VE SINAVA GİRİŞ BELGESİ:


  KPSS Başarı puanına göre en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere boş kadro sayısının üç katı kadar aday sınava çağırılacak olup sınava çağırılan adayların listesi 05.11.2007 tarihinde Belediyemiz Hizmet Binası girişinde ilan panosundan ve Başkanlığımız ) internet sitesinden duyurulacaktır. Sınava çağırılan adaylar için sınava giriş belgesi düzenlenecektir. Sınava Giriş Belgeleri 05- 09 Kasım 2007 tarihleri arasında İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünden alınacaktır. Ayrıca adaylar kimlik tespitinde kullanılmak üzere mülakat esnasında nüfus cüzdanı ya da sürücü belgesi gibi fotoğraflı bir kimlik belgesini de yanlarında bulunduracaklardır. Sınava katılmayacak müracaat sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

  SINAV KONULARI:


  a. Türkiye Cumhuriyet Anayasası
  b. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
  c. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
  d. Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat hakkında olacaktır.

  SINAV YERİ VE SAATİ:

  İtfaiye Eri Adaylarının mülakatı 12-13-14 Kasım 2007 tarihleri arasında saat 09.30’da başlamak üzere Merkez Efendi Mah.Mimar Sinan Bulvarı No: 229’da bulunan Belediyemiz İtfaiye Hizmet Binasında yapılacaktır.
  Zabıta Memuru adaylarının mülakatı ise; 15-16 Kasım 2007 tarihleri arasında saat 09.30’da başlamak üzere yine Belediyemiz İtfaiye Hizmet Binasında yapılacaktır.
  İtfaiye Eri Adayları için ayrıca 19 Kasım 2007 Pazartesi günü saat 09.30’da Belediyemiz İtfaiye Hizmet Binasında dayanıklılık sınavı yapılacaktır.

  SINAVIN ŞEKLİ VE DEĞERLENDİRME:

  İtfaiye Eri ve Zabıta Memuru adayları 12 -16 Kasım 2007 tarihleri arasında Belediyemiz İtfaiye Hizmet Binasında saat 09.30’da başlamak üzere sözlü sınav komisyonunun huzurunda mülakata ayrıca İtfaiye Eri adayları mülakat sınavının yanında 19 Kasım 2007 Pazartesi günü dayanıklılık testine tabi tutulacaklardır.İtfaiye Eri giriş sınavı sözlü ve dayanıklılık testi olmak üzere iki aşamada yapılacaktır. Sözlü ve dayanıklılık sınavlarından 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almak gerekir. (a) (b) (c)(d) konu gruplarından yapılan sözlü sınav ile dayanıklılık sınav notunun aritmetik ortalamasının (Kurum Sınavı başarı puanı) % 50’si ile KPSS puanının % 50’si alınmak suretiyle giriş notu belirlenecektir.Zabıta Memuru adayları için sadece sözlü sınav yapılacaktır.
  8 Mayıs 2012
  #3
soru sor

Zabıta Ne İş Yapar?

Alakalı Aramalar:

 1. zabıta memuru ne iş yapar

  ,
 2. zabıta ne iş yapar

  ,
 3. 657 zabıta ne iş yapar

  ,
 4. kadın zabıta memuru ne iş yapar,
 5. sozlesmeli zabita ne yapar