Yivsiz Av Tüfeği Satın Alınırken Hususlar

İsimli konu WH 'Hobi Forumları' kategorisinde, "..melekmi cadımı.." üyesi tarafından 7 Şubat 2011 tarihinde yazılmıştır. Yivsiz Av Tüfeği Satın Alınırken Hususlar hakkında bilgi ve tartışmalar.

 1. Yivsiz Av Tüfeği Satın Alınırken Hususlar
  Yivsiz Av Tüfeği Satın alınması - Yivsiz Av Tüfeği Satın almak - Yivsiz Av Tüfeği hakkında


  1. Marka
  2. Tüfeğin Kullanıcıya Uyumu (Ergonomi)
  3. Namlu boyu ve kundak tipi
  4. Şoklar
  5. Kasa ve namlu bağlantıları
  6. Ağırlık
  7. Estetik ve diğer İsteğe bağlı özellikler

  Tüfeğimizin markası, çoğu zaman kalitesini de birlikte getirmektedir.Şu an piyasada yerli ve yabancı pek çok marka tüfek satılmaktadır.Ancak satın alma kararımızı etkileyen en önemli şeylerden biri de şüphesiz fiyatları olmaktadır.Bu konu tamamen tercihe bağlı olduğu için bu konuya girmeyeceğiz.

  Tüfeğin ergonomisine gelince; burada en önemli unsur kundak özellikleridir. Özellikle kundak boyu standart tüfeklerde avcıların seçim yapabilmesi için farklı uzunluklarda üretilmektedir.Uzunluğu en iyi olan, yada kullanıcıya en uygun kundak, nişan vaziyetindeyken kaynak noktasında kullanıcıyla en iyi bütünleşen kundaktır.Uzun kundak, tetik çekmeyi ve kaynak yapmayı güçleştirir.Yana kayan hedeflerde hedefi takip etmeyi, swing hareketini zorlaştırır.Kısa kundak ise başlangıçta fark edilmese de kullanıcının tüfeğin üzerine fazla yatmasına, atış sırasında kambur bir duruşa neden olur.Bu da istenen bir tutuş değildir.Çünkü bu tutuş, avcının hedefin üzerinde bir noktaya nişan almasına yol açar.Kısa kundakta ayrıca atış sonrası omuz çukurundan kaymalar ve omuz çukuruna iyi yerleştirememe gibi sorunlar da görülür.Bazı avcılarımız beğenip satın aldıkları tüfeklerinin kundağının uzunluğunu daha sonra fark etmekte ve kestirme yoluna gitmektedir.Ancak ustalık isteyen bu yöntem, çoğu zaman tüfeğin ergonomisini ve estetiğini bozmaktadır. Kısa kundaklar ise piyasada rahatça bulunabilen ekler takılmak suretiyle uzatılabilmektedir.Ancak bu yöntem de kanımca çok sağlıklı bir yöntem değildir.Zira bu plastik ekler istenilen ölçülerde olmamaktadır.Yapılacak en iyi iş,tüfeği satın alırken kundak boyunu deneyerek kullanıcıya uyumunu test etmektir.Bazı standart ve özel yapım tüfeklerde ortopedik kundaklara rastlamaktayız.Bu kundaklar tüfeğin kullanıcıya en iyi uyumu sağlaması için üretilmiştir.Üretici firmalar bunu yanaklar, tutuşu ve kavramayı kolaylaştıran izler,çıkıntılar ve şekillerle sağlamaktadırlar.

  Namlu boyu konusunda avcılar genellikle kısa namludan yanadırlar. Kısa namlulu tüfekler yakın mesafeli hedeflerde, özellikle parlayan avlarda hızlı atış yapmak için avantajlıdır. Fakat kısa namlulu tüfekler uzun mesafeli atışlarda istediğimiz mesafede saçmayı istediğimiz şekilde toplayamayacaktır. Onun için daha homojen ve etkili bir dağılım ancak uzun namlulu tüfeklerle elde edilecektir. Özellikle ördek ve kaz avlarında 71 ve 76 cm namlu ile çok daha etkili sonuçlar alabiliriz. Bununla birlikte bu tüfekler ile, özellikle 76 cm namlularla isabet için iyi bir atış gerekir.Çünkü namlu uzunluğu sebebiyle uzun namlulu bir tüfekle daha zor nişan alınacak, daha iyi bir atış becerisi gerektirecektir.

  Namlu boyuna değinmişken magnum tüfeklerden de biraz bahsedelim. Magnum tüfekler,fişek haznesi 70 mm'den fazla olan, yüksek basınçlara dayanıklı tüfeklerdir. Bu tüfeklerin namluları 40-45 gr. Saçmalı doluları atabilmek için tasarlanmıştır.Yani magnum tüfekler normal tüfeklerden daha fazla etkiye sahiptir. Bu etki, gerek tüfeğin menzilinde, gerekse hedefte meydana getirdiği etkide kendini gösterir. Magnum tüfekler, özellikle büyük avlarda (domuz,kurt vb.) ve uzun mesafeli avlarda (kaz, ördek vb.) kullanılır. Bu tüfeklerin dezavantajı ise ağır ve attıkları dolular itibariyle masraflı olmalarıdır. Bunlarla normal (70 mm.) fişekler atılabilse de bu durum, haznenin namlu ucuna doğru bittiği noktada saçmaların erken çıkış yapmasına ve bu da haznenin deforme olmasına neden olur.

  İsteğe bağlı olarak üretilen kundaklar normal ya da ingiliz olabilmektedir. İngiliz kundak, özellikle yan çiftelerde kavramayı zorlaştırdığı için sarsıntının etkisini arttırmaktadır.Esasen sarsıntının artmasının en büyük etkisi ikinci fişekte isabetsizlik olduğu için bu kundak tipi kanımca dezavantajlıdır. Bu tip kundaklar estetik ve nostaljik olduğu için tercih sebebidir.

  Bildiğimiz gibi şok, yivsiz av tüfeklerinde namlu ucuna doğru verilen daralmadır.Bu daralma kullanılan fişekte saçma mesafesi ve dağılımı etkilemektedir.Şoklar genellikle :
  1. Tam Şok (Ful Şok)
  2. Üç çeyrek Şok
  3. Yarım Şok
  4. Çeyrek Şok
  5. Silindirik namlu (Silindir Şok)
  olmak üzere beş çeşittir.Bunlar, tercihe göre sabit ya da değişebilen (mobil) olabilir. Avcılarımızın en çok kullandığı çifte ve s.poze tüfeklerde şoklar genellikle sabit olmakta, otomatik tüfekler ise çoğunlukla mobil şoklu üretilmektedir.Bilindiği gibi full şoklu tüfekler uzun mesafe atışlarda saçmanın etkisini arttırmak için kullanılır.Özellikle ördek ve kaz avlarında full şoklu tüfeklerin kullanılması bu yüzdendir.Namlu ağzında en dar standartın adı olan full şok kullanıldığında ya da takıldığında kullanılan saçmaların istenilen mesafede hedefte meydana getirdiği etki artacaktır.Bu durum, ördek ve kaz avlarında büyük avantaj sağlayacaktır.Fakat bu şoklar yakın mesafeli atışlarda vurulan avın deforme olmasına yol açacaktır.Onuniçin bıldırcın, keklik, çulluk gibi yakın mesafeli fermalı avlarda mümkün olduğu kadar geniş şoklarla avlanmaya gayret etmelidir.Ayrıca domuz, kurt gibi avlar için üretilen kurşunları atarken de mutlaka geniş şoklu tüfekler kullanılmalıdır.Full şok hem kurşunun tüfeğin namlusundan çıkışını güçleştirdiği için sarsıntıyı artıracak, hemde tüfeğe ve namluya zarar verecektir.Bu sebepler yüzünden tüfeğimizi seçerken şoklarına dikkat etmeli, namlu üzerinde yazan şok değerleri dikkatlice incelenmelidir.Tüfeği hangi avda kullanacaksak ona uygun namlular ya da tüfekler satın almalıyız.Tabi ki mobil şoklu tüfeklerde bu durum pek bir soruna yol açmayacağı için avantajlı bir durum yaratacaktır.Fakat yinede karşılaştırıldığında mobil şoklu tüfekler ile sabit şoklu tüfekler arasında başta fiyat olmak üzere, bakım, kalite, kullanım kolaylığı gibi pek çok tercih unsuru olması nedeniyle hala sabit şoklar büyük talep görmektedir.

  Tüfek satın alırken dikkat edeceğimiz noktalardan biri olan kasa ve namlu bağlantıları konusunda bir takım standartlar oluşmuştur.Yerli ve yabancı firmalar bağlantılar konusunda halen iyileştirmeler yapmakta, tüfeklerin kullanım ve taşıma halindeyken maksimum güvenliği sağlamak amacıyla bağlantılarını sağlamlaştırma konusunda çalışmalar yapmaktadırlar.Bunun sonucunda her firma tescilli bir takım bağlantılar geliştirmiştir.Bunlar avcılar arasında çoğunlukla firma isimleriyle birlikte anılmakta, bu şekilde tanınmaktadır.İşin teknik kısmına girmeden konuyu özetlememiz gerekirse kasa ve namlu bağlantılarını kontrol ederken tüfeği sökmeli, kasa ve el kundağındaki bağlantı noktalarının kaygan geçme ve sağlam olup olmadığının kontrolunu yapmalıyız. İyi bir tüfekte kasa ve namlunun kundak ve el kundağı ile birleştiği noktalarda boşluk olmayacağını akıldan çıkarmamalıyız. Kilitlemeyi sağlayan pimler en az iki tane olmalıdır. S.Poze tüfeklerde kasa bağlantılarına, yan çiftelerde özelikle el kundağı bağlantılarına dikkat edilmeli, boşluk olup olmadığı kontrol edilmelidir.İyi bağlantılara sahip bir tüfek zor açılır fakat kolay kapanır.Yan çiftelerde en çok bağlantı arızası el kundağında meydana gelmektedir.

  Av tüfeklerinde ağırlık hep önemli bir unsur olagelmiş ve sağlamlık ve hafiflik arasında çoğu kez farklı tercihler tartışılagelmiştir. Sevgili dostlar, ava çıktığımızda şüphesiz ne kadar yol gideceğimizi ve ne kadar süre avlanacağımızı bilemeyiz.Bazen yollar, bazen dağlar, bazen avlar bizi alır götürür. Bazen de bek avı yapar, saatlarca otururuz. İşte tüfeğimizin ağırlık unsuru burada önem arzetmektedir. Özellikle yaşları ilerleyen usta avcıların bazen tüfeğin ağır olduğundan yakındıklarını duyarız. Günümüzde pek çok tüfek 2500-4000 gr. arasında imal edilmektedir. Bu fark büyük bir farktır. Ama bu farka magnum ve uzun namlulu tüfekler de dahildir. Tüfeklerde ağırlıklar, namluya, kundağa, kaliteye ve fişek kapasitesine göre değişmektedir. Her ağır tüfek çok sağlam olmayacağı gibi her hafif tüfek de kaliteli değildir. Önemli olan basınca dayanıklılık ve namlunun yapıldığı malzemenin kalitesi, standartlara uygunluğudur. Hafif namlu elde etmek amacıyla alaşımın değiştirilmesi uygun değildir. Hafif kundak elde etmek amacıyla kalitesiz ağaç kullanmak tüfeğin emniyetini olumsuz etkileyecektir.

  Av tüfeklerinde estetik özellikler ve süslemeler genellikle fiyatla doğru orantılıdır. Tüfeklerde bazı işlemeler standart olarak sunulmakta, bazıları da kataloglarla tercihe bağlı olarak tanıtılmakta ve istenildiğinde tüfeğe tatbik edilen özel yöntemlerle işlenmektedir. Bu özellikler, tüfek ve avcının performansından çok göze hitap etmekte, bazıları çok yüksek maliyelere ulaşmaktadır. Fakat bazıları da tüfeğin temizliğinde ve ömründe önemli rol oynamaktadır ki bunlar önemlidir. Örneğin teflon diye tabir edilen mat namlu kaplaması tüfeğimizin namlusunu dış etkenlere karşı daha iyi korurken fiyatı arttırmaktadır.

  Levent Ekizoğlu
  7 Şubat 2011
  #1
 2. Yivsiz Av Tüfeği Satın Alınırken Hususlar Cevapları

soru sor

Yivsiz Av Tüfeği Satın Alınırken Hususlar

Alakalı Aramalar:

 1. av tüfeği alırken dikkat edilecek hususlar

  ,
 2. alinacak en iyi tufek

  ,
 3. internetten av tüfeği alınırmı

  ,
 4. alınabilicek en uygun av tüfeği markası forum,
 5. av tüfeği alırken dikkat edilmesi gerekenler