Yakıt Çeşitlerine Göre

İsimli konu WH 'Teknik Bilgi' kategorisinde, S'onsuzLuk üyesi tarafından 29 Ağustos 2010 tarihinde yazılmıştır. Yakıt Çeşitlerine Göre hakkında bilgi ve tartışmalar.

 1. Benzinli motor

  Benzinli motor, bir tür içten yanmalı motordur[​IMG]Benzinli motorlarda kullanılan yakıt benzin olup, yakıt dizel motordan farklı olarak karbüratör adı verilen bir düzenek sayesinde,sıvı olarak değil buharlaşıp hava ile karışarak silindire girer[​IMG]

  Benzinin oksijen (hava) ile oluşturduğu karışım sonucunda yanma gerçekleşir[​IMG]Yakıt hava karışımının silindirin içinde bir kıvılcım ile yanması sonucu bir patlama meydana gelir[​IMG] Burada yine dizel motordan farklı yanmayı sağlamak için kıvılcım yani buji kullanılır[​IMG] Patlamanın ortaya çıkardığı basınç, piston tarafından hareket enerjisine dönüştürülür[​IMG]

  Benzinli motorun çalışma prensibini oluşturan çevrim dört zamanlı çevrim ya da Otto Çevrimi olarak da anılır[​IMG] Bu çevrim 1876 yılında Alman mühendis Nikolaus Otto tarafından bulunmuştur[​IMG]Çevrim dört aşamadan oluşur[​IMG]

  1[​IMG] Emme: Karbüratörden gelen benzin-hava karışımı, emme sübabının açılması ile silindir içine çekilir[​IMG]
  2[​IMG] Sıkıştırma: Piston yukarı çıkarak benzin-hava karışımını sıkıştırır[​IMG]
  3[​IMG] Yanma: Sıkışan ve ısınan karışım, bujiden çıkan kıvılcım ile tutuşur[​IMG] Oluşan patlama ile piston aşağı doğru itilir[​IMG]Hareket gücü bu aşamada üretilmiş olur[​IMG]
  4[​IMG] Egsoz: Bu aşamada ise pistonun yukarı hareketi ile yanma sonucu oluşan gazlar egsoz sübabından dışarı atılır ve bir çevrim tamamlanarak, diğer çevrim yeniden başlar

  Dizel motor

  Dizel Motoru, içten yanmalı bir motor tipidir[​IMG] Daha özel bir tanımla, dizel motor oksijen içeren bir gazın (genellikle bu atmosferik havadır) sıkıştırılarak yüksek basınç ve sıcaklığa ulaşması ve silindir içine püskürtülen yakıtın bu sayede alev alması ve patlaması prensibi ile çalışan bir motordur[​IMG] Bu yüzden benzinli motorlardan farklı olarak ateşleme için bujiye ve yakıt oksijen karışımını oluşturmak için karbüratöre ihtiyaç yoktur[​IMG]

  1892'de Alman Mühendis Rudolf Diesel tarafından bulunmuş ve daha sonra 23 Şubat 1893'te patenti alınmış bu süreç dizel çevrimi olarak bilinir[​IMG] Diesel, motoru kömür tozu dahil çeşitli yakıtların kullanımına yönelik olarak tasarlamıştır[​IMG] Motorun sunumunu 1900’deki Dünya Fuarı'nda, yakıt olarak yer fıstığı yağı (Biodizel) kullanarak yapmıştır[​IMG]

  Çalışma prensipleri

  Gaz sıkıştırıldığında, sıcaklığı yükselir, dizel motoru bu özelliği kullanarak yakıtı ateşler[​IMG] Hava, dizel motorunun silindiri içine çekilir ve bir piston tarafından, kıvılcım ateşlemeli (benzinli) motorlardakinden çok daha yüksek (25 katı bulabilir) bir oranda sıkıştırılır[​IMG] Hava sıcaklığı 700-900°C'a ulaşır[​IMG] Piston hareketinin en tepe noktasında, dizel yakıt yüksek basınçla atomizer memeden geçerek yanma odasının içine püskürtülür, burada sıcak ve yüksek basınçlı hava ile karışır[​IMG] Bu karışım hızla tutuşur ve yanar[​IMG] Hızlı sıcaklık artışı ile yanma odası içindeki gaz genleşir, artan basınç, pistonu aşağı doğru hareket ettirir[​IMG] Biyel (piston) kolu, krank mili çıkışına dönme gücü olarak iletilir[​IMG]

  Motorun süpürmesinde, egzoz gazını silindirin dışına atma ve taze hava çekme işlemi, kapakçıklar (valf) veya giriş ve çıkış kanalları aracılığıyla yapılır[​IMG] Dizel motorun kapasitesinin tam olarak kullanılabimesi için içeriye alınan havayı sıkıştırabilecek turboşarjer kullanılması gerekir; turboşarjer ile havanın sıkıştırılmasından sonra bir artsoğutucu/arasoğutucu ile içeri alınan havanın soğutulması ayrıca verimi arttırılır[​IMG]

  Çok soğuk havalarda, dizel yakıt koyulaşır, viskozitesi artar, balmumu kristalleri oluşur veya jel haline dönüşür[​IMG] Yakıt enjektörü, yakıtı silindirin içine etkili bir şekilde itemez ve bu yüzden soğuk havalarda motorun çalıştırılmasını zorlaştırabilir[​IMG] Dizel teknolojisinde bu zorluğu yenmek için çeşitli önlemler geliştirilmiştir[​IMG] Sıkça kullanılan bir uygulama, yakıt hattı ve yakıt filtresini elektrikle ısıtmaktır[​IMG] Bazı motorlarda silindir içinde bulunan kızdırma bujileri denen küçük elektrikli ısıtıcılar, çalıştırmak için silindirleri önceden ısıtırlar[​IMG] Az sayıda motorda kullanılan başka bir teknolojide ise, manifold içindeki rezistans telli ısıtıcılar, motor çalışma sıcaklığına gelinceye dek giriş havasını ısıtır[​IMG] Soğuk havalarda, motor uzun süreli (1 saatten daha fazla) kapatıldığında kullanılan ve şehir cereyanı ile çalışan motor blok ısıtıcıları, aşınma ve çalıştırma zamanını azaltmak için sıklıkla kullanılır[​IMG]

  Eski dizel motor sisteminin en önemli parçası hız kontrol ünitesidir; bu ünite yakıtın gelme hızını kontrol ederek motorun hızını sınırlar[​IMG] Benzin motorlarından farklı olarak dizel motorlarında hava emme sübabı yoktur, bu yüzden hız kontrol ünitesi olmazsa motor fazla hızlanır[​IMG] Eski tip hız kontrol üniteleri motordan bir vites sistemi ile yönlendirilir ve böylece sadece motor hızıyla doğru ilişkili olarak yakıt sağlanırdı[​IMG]

  Modern elektronik kontrollü dizel motorları benzin motorlarındakine benzer bir kontrol mekanizmasını (ECM) Elektronik Kontrol Modülü veya Elektronik Kontrol Ünitesi (ECU) yoluyla uygularlar[​IMG] Motor "bilgisayarı" ECM/ECU içinde motorun çalışmasıyla ilgili algoritmalar ve kalibrasyon tabloları kaydedilmiştir[​IMG] ECM/ECU bir sensörden motor hızına dair sinyal alınca gereken bilgi işlemlerini yapar, elektronik ve hidrolik valfler aracılığıyla yakıt miktarını ve yanma zamanlamasını kontrol ederek motor hızını sabit tutar[​IMG]

  Yakıtın pistonların içine enjeksiyonunun başlama zamanının kontrolu, emisyonların azaltılması ve motor veriminin (yakıt ekonomisi) artırılması için en önemli unsurdur[​IMG] Silindir içine yakıt enjeksiyonu başlama zamanlaması, günümüz modern motorlarında elektronik olarak kontrol edilmektedir[​IMG] Zamanlama, genellikle üst ölü noktanın (TDC/Top Dead Center) önündeki pistonun krank ünitesi açısı ile ölçülür[​IMG] Örneğin, piston üst ölü noktadan 10 derece önde olduğu zaman eğer ECM/ECU yakıt enjeksiyonuna başlarsa, enjeksiyon başlama veya zamanlama 10 derece öndedir denir[​IMG] Optimal zamanlama, motorun hızı ve yükü kadar tasarımına da bağlıdır[​IMG]

  Enjeksiyon tipleri

  Dizel motorlarda yakıt enjeksiyonu, endirekt ve direkt olarak iki tiptir[​IMG] Endirekt enjeksiyonda yakıt, dizel motorda yanma odası dışında, ön oda olarak adlandırılan yere verilir[​IMG] Yanma başladığında yanma odasının içine yayılır[​IMG] Bu tipte motordaki aşırı gürültü ve titreşim düşürülür, fakat ısı kaybı artar ve motor verimi düşük olur[​IMG] Direkt enjeksiyon ise modern dizel motorlarda kullanılır[​IMG] Burada motordaki yanma odasına yakıt doğrudan püskürtülür[​IMG]

  Emisyon Kontrolü

  Dizel motorlarının en büyük sorunlarından biri, yanma veriminin düşük olmasıdır[​IMG] Bir başka deyişle; yanma odasına giren yakıt homojenize bir şekilde yanmaz[​IMG] Bunun sonucunda ortama çok fazla sera etkisi yapacak gazlar verilir[​IMG] Bunun kontrolü son yıllarda Dizel motoru üreticilerinin en büyük sorunlarından birisi haline gelmiştir[​IMG] Avrupa Birliğinin almış olduğu karara göre Kasım 2008'de Euro V standartları Avrupa'da devreye giriyor[​IMG]

  Emisyon değerlerini düşürmek için ise araştırmalar hala devam etmekte[​IMG] NADI konsepti diye tabir edilen bir uygulama ile emisyon değerleri düşürülürken performans artışı da kayda değer bir şekilde artmaktadır[​IMG] Bu uygulama ile enjeksiyon açıları düşürülerek küresel ısınmaya etkisi olacak gazların oluşumu bir nebze olsun azaltılmaktadır[​IMG]

  [​IMG] Benzinli motor

  Benzinli motor, bir tür içten yanmalı motordur[​IMG]Benzinli motorlarda kullanılan yakıt benzin olup, yakıt dizel motordan farklı olarak karbüratör adı verilen bir düzenek sayesinde,sıvı olarak değil buharlaşıp hava ile karışarak silindire girer[​IMG]

  Benzinin oksijen (hava) ile oluşturduğu karışım sonucunda yanma gerçekleşir[​IMG]Yakıt hava karışımının silindirin içinde bir kıvılcım ile yanması sonucu bir patlama meydana gelir[​IMG] Burada yine dizel motordan farklı yanmayı sağlamak için kıvılcım yani buji kullanılır[​IMG] Patlamanın ortaya çıkardığı basınç, piston tarafından hareket enerjisine dönüştürülür[​IMG]

  Benzinli motorun çalışma prensibini oluşturan çevrim dört zamanlı çevrim ya da Otto Çevrimi olarak da anılır[​IMG] Bu çevrim 1876 yılında Alman mühendis Nikolaus Otto tarafından bulunmuştur[​IMG]Çevrim dört aşamadan oluşur[​IMG]

  1[​IMG] Emme: Karbüratörden gelen benzin-hava karışımı, emme sübabının açılması ile silindir içine çekilir[​IMG]
  2[​IMG] Sıkıştırma: Piston yukarı çıkarak benzin-hava karışımını sıkıştırır[​IMG]
  3[​IMG] Yanma: Sıkışan ve ısınan karışım, bujiden çıkan kıvılcım ile tutuşur[​IMG] Oluşan patlama ile piston aşağı doğru itilir[​IMG]Hareket gücü bu aşamada üretilmiş olur[​IMG]
  4[​IMG] Egsoz: Bu aşamada ise pistonun yukarı hareketi ile yanma sonucu oluşan gazlar egsoz sübabından dışarı atılır ve bir çevrim tamamlanarak, diğer çevrim yeniden başlar

  Dizel motor

  Dizel Motoru, içten yanmalı bir motor tipidir[​IMG] Daha özel bir tanımla, dizel motor oksijen içeren bir gazın (genellikle bu atmosferik havadır) sıkıştırılarak yüksek basınç ve sıcaklığa ulaşması ve silindir içine püskürtülen yakıtın bu sayede alev alması ve patlaması prensibi ile çalışan bir motordur[​IMG] Bu yüzden benzinli motorlardan farklı olarak ateşleme için bujiye ve yakıt oksijen karışımını oluşturmak için karbüratöre ihtiyaç yoktur[​IMG]

  1892'de Alman Mühendis Rudolf Diesel tarafından bulunmuş ve daha sonra 23 Şubat 1893'te patenti alınmış bu süreç dizel çevrimi olarak bilinir[​IMG] Diesel, motoru kömür tozu dahil çeşitli yakıtların kullanımına yönelik olarak tasarlamıştır[​IMG] Motorun sunumunu 1900’deki Dünya Fuarı'nda, yakıt olarak yer fıstığı yağı (Biodizel) kullanarak yapmıştır[​IMG]

  Çalışma prensipleri

  Gaz sıkıştırıldığında, sıcaklığı yükselir, dizel motoru bu özelliği kullanarak yakıtı ateşler[​IMG] Hava, dizel motorunun silindiri içine çekilir ve bir piston tarafından, kıvılcım ateşlemeli (benzinli) motorlardakinden çok daha yüksek (25 katı bulabilir) bir oranda sıkıştırılır[​IMG] Hava sıcaklığı 700-900°C'a ulaşır[​IMG] Piston hareketinin en tepe noktasında, dizel yakıt yüksek basınçla atomizer memeden geçerek yanma odasının içine püskürtülür, burada sıcak ve yüksek basınçlı hava ile karışır[​IMG] Bu karışım hızla tutuşur ve yanar[​IMG] Hızlı sıcaklık artışı ile yanma odası içindeki gaz genleşir, artan basınç, pistonu aşağı doğru hareket ettirir[​IMG] Biyel (piston) kolu, krank mili çıkışına dönme gücü olarak iletilir[​IMG]

  Motorun süpürmesinde, egzoz gazını silindirin dışına atma ve taze hava çekme işlemi, kapakçıklar (valf) veya giriş ve çıkış kanalları aracılığıyla yapılır[​IMG] Dizel motorun kapasitesinin tam olarak kullanılabimesi için içeriye alınan havayı sıkıştırabilecek turboşarjer kullanılması gerekir; turboşarjer ile havanın sıkıştırılmasından sonra bir artsoğutucu/arasoğutucu ile içeri alınan havanın soğutulması ayrıca verimi arttırılır[​IMG]

  Çok soğuk havalarda, dizel yakıt koyulaşır, viskozitesi artar, balmumu kristalleri oluşur veya jel haline dönüşür[​IMG] Yakıt enjektörü, yakıtı silindirin içine etkili bir şekilde itemez ve bu yüzden soğuk havalarda motorun çalıştırılmasını zorlaştırabilir[​IMG] Dizel teknolojisinde bu zorluğu yenmek için çeşitli önlemler geliştirilmiştir[​IMG] Sıkça kullanılan bir uygulama, yakıt hattı ve yakıt filtresini elektrikle ısıtmaktır[​IMG] Bazı motorlarda silindir içinde bulunan kızdırma bujileri denen küçük elektrikli ısıtıcılar, çalıştırmak için silindirleri önceden ısıtırlar[​IMG] Az sayıda motorda kullanılan başka bir teknolojide ise, manifold içindeki rezistans telli ısıtıcılar, motor çalışma sıcaklığına gelinceye dek giriş havasını ısıtır[​IMG] Soğuk havalarda, motor uzun süreli (1 saatten daha fazla) kapatıldığında kullanılan ve şehir cereyanı ile çalışan motor blok ısıtıcıları, aşınma ve çalıştırma zamanını azaltmak için sıklıkla kullanılır[​IMG]

  Eski dizel motor sisteminin en önemli parçası hız kontrol ünitesidir; bu ünite yakıtın gelme hızını kontrol ederek motorun hızını sınırlar[​IMG] Benzin motorlarından farklı olarak dizel motorlarında hava emme sübabı yoktur, bu yüzden hız kontrol ünitesi olmazsa motor fazla hızlanır[​IMG] Eski tip hız kontrol üniteleri motordan bir vites sistemi ile yönlendirilir ve böylece sadece motor hızıyla doğru ilişkili olarak yakıt sağlanırdı[​IMG]

  Modern elektronik kontrollü dizel motorları benzin motorlarındakine benzer bir kontrol mekanizmasını (ECM) Elektronik Kontrol Modülü veya Elektronik Kontrol Ünitesi (ECU) yoluyla uygularlar[​IMG] Motor "bilgisayarı" ECM/ECU içinde motorun çalışmasıyla ilgili algoritmalar ve kalibrasyon tabloları kaydedilmiştir[​IMG] ECM/ECU bir sensörden motor hızına dair sinyal alınca gereken bilgi işlemlerini yapar, elektronik ve hidrolik valfler aracılığıyla yakıt miktarını ve yanma zamanlamasını kontrol ederek motor hızını sabit tutar[​IMG]

  Yakıtın pistonların içine enjeksiyonunun başlama zamanının kontrolu, emisyonların azaltılması ve motor veriminin (yakıt ekonomisi) artırılması için en önemli unsurdur[​IMG] Silindir içine yakıt enjeksiyonu başlama zamanlaması, günümüz modern motorlarında elektronik olarak kontrol edilmektedir[​IMG] Zamanlama, genellikle üst ölü noktanın (TDC/Top Dead Center) önündeki pistonun krank ünitesi açısı ile ölçülür[​IMG] Örneğin, piston üst ölü noktadan 10 derece önde olduğu zaman eğer ECM/ECU yakıt enjeksiyonuna başlarsa, enjeksiyon başlama veya zamanlama 10 derece öndedir denir[​IMG] Optimal zamanlama, motorun hızı ve yükü kadar tasarımına da bağlıdır[​IMG]

  Enjeksiyon tipleri

  Dizel motorlarda yakıt enjeksiyonu, endirekt ve direkt olarak iki tiptir[​IMG] Endirekt enjeksiyonda yakıt, dizel motorda yanma odası dışında, ön oda olarak adlandırılan yere verilir[​IMG] Yanma başladığında yanma odasının içine yayılır[​IMG] Bu tipte motordaki aşırı gürültü ve titreşim düşürülür, fakat ısı kaybı artar ve motor verimi düşük olur[​IMG] Direkt enjeksiyon ise modern dizel motorlarda kullanılır[​IMG] Burada motordaki yanma odasına yakıt doğrudan püskürtülür[​IMG]

  Emisyon Kontrolü

  Dizel motorlarının en büyük sorunlarından biri, yanma veriminin düşük olmasıdır[​IMG] Bir başka deyişle; yanma odasına giren yakıt homojenize bir şekilde yanmaz[​IMG] Bunun sonucunda ortama çok fazla sera etkisi yapacak gazlar verilir[​IMG] Bunun kontrolü son yıllarda Dizel motoru üreticilerinin en büyük sorunlarından birisi haline gelmiştir[​IMG] Avrupa Birliğinin almış olduğu karara göre Kasım 2008'de Euro V standartları Avrupa'da devreye giriyor[​IMG]

  Emisyon değerlerini düşürmek için ise araştırmalar hala devam etmekte[​IMG] NADI konsepti diye tabir edilen bir uygulama ile emisyon değerleri düşürülürken performans artışı da kayda değer bir şekilde artmaktadır[​IMG] Bu uygulama ile enjeksiyon açıları düşürülerek küresel ısınmaya etkisi olacak gazların oluşumu bir nebze olsun azaltılmaktadır[​IMG]
  29 Ağustos 2010
  #1
 2. Yakıt Çeşitlerine Göre Cevapları

soru sor

Yakıt Çeşitlerine Göre