WEB ve HTTP Nedir?

İsimli konu WH 'Bilgisayar' kategorisinde, Kyren üyesi tarafından 29 Şubat 2008 tarihinde yazılmıştır. WEB ve HTTP Nedir? hakkında bilgi ve tartışmalar.

 1. WEB ve HTTP Nedir?
  Internet kullanıcısının, internete dahil olduktan sonra ilk duyduğu ve gözlemlediği kavramlardan birisi WEB kavramıdır. WEB(World Wide Web* Geniş Dünya Ağı), içerisinde birçok dosya türünü barındırabilen çoklu ortam sistemidir. Yapı olarak text(yazı), resim, video, ses gibi birçok dosya türünü destekleyerek, birbirleri ile uyum içerisinde sağlıklı bir şekilde çalışmalarını sağlar.
  Web basit olarak bir sayfadan oluşmasına rağmen bu sayfaların birbirlerine bağlantı(link) kurulması ile bütünlük arzeder. Dolayısı ile bir sayfadan diğerine yol tanımları yapılabilir ve sayfalar arasında linkler yardımı ile geçişler sağlanabilir. Web'in en önemli özelliği ise bir çok işletim sistemini desteklemesi ve internet servislerini bünyesinde barındırmasıdır. Web'in dünya ülkeleri arasmda bu şekilde itibar görmesinin ve çok kullanılmasının en önemli sebeplerinden birisi de Web sayfalarının boyutudur. Yapı ve büyüklük açısından hiçe sayılacak kadar az bir disk alanında çok büyük işler becerebilen WEB, kullanışlı ve basit yapısıylada ilgi odağı haline gelmiştir.
  Web sitelerine bağlantıyı sağlanmak ve bu bağlantıyı koparmak,sayfa üzerinde yer alan dosya türlerinden faydalanabilmek, bilgi alış-verişleri,linkler yardıını ile dosya transferleri ve elektronik posta işlemleri gibi bir çok web işlemi belirli sözleşmeler(protocol) çerçevesinde gerçekleştirilebilir. İşte bu işlemlerin düzgün bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için, Web'in iletişim kurallarını belirten bir protokole ihtiyacı vardır. Bu protokole HTTP(Hyper Text Transfer Protocol - Yüksek Yazı Aktarım Protokolü) denir. Bir başka deyişle Web işlemlerinin sağlıklı bir şekilde işleyebilmesi için bu protokole ihtiyacı vardır.
  HTML NEDİR?
  Web sayfaları, HTML (Hyper Text Markup Language) denen programlama dili ile yazılı proğramlardır. Bu dil yapı olarak text tabanlı komutlardan oluşan bir dildir. Komutlar ile ilgili değerler verilerek sayfa oluşturulabilir. Sayfaya hazır nesneler(Objects) konulabilir ve bu nesneler arasında bağlantlar(links) kurulabilir. İnternetin hızla yaygınlaşması ve Web sayfalarına olan yoğun ilgiden dolayı, bu dilde oldukça gelişme kaydedilmiştir. Frame(çerçeve), hazır java appletleri, ses ve görüntü özellikleri, C(JI Script,ActiveX kontrolleri gibi yeni özellikler eklenmiştir.
  HTML kodlarını basit bir editör programı ile yazabilirsiniz. Yazdığınız bu kodların, Web sayfası olarak işlerlik kazanabilmesi için dosyayı kaydederken, dosyaya ait uzantıyı *.HTML yada *.HTM olarak belirleyin. Bir çok değişik dosya uzantısı kendilerine tanımlı bir başka program yardımı ile çalışır yada program tek başına bağımsız olarak çalışır. Örneğin: Uzantısı *.EXE olan bir dosya doğrudan çalıştırılabilir bir dosyadır. Windows ortamında bu dosya üzerine tıklama yapıldığında bağımsız bir şekilde çalıştığı görülür. Aynı dosyanın uzantısını *.TXT olarak değiştirdiğimiz zaman, dosyayı çalıştırmak istediğimizde TXT uzarıtılı dosyaları açabilen WordPad programı devreye girecek ve *.EXE uzantılı dosyaya ait karnıa karışık ifadelerden oluşan dosya içeriğini gösterecektir. Görülüyor ki ,dosya uzarıtılan dosyanın çalıştırılması için önemli bir rol oynuyor.

  H'I'ML dosyaları doğrudan çalıştırılabilir dosyalar değildir. Bu açıdan bir yorumlayıcı programa ihtiyaç vardır. HTML kodlarınırı bulunduğu *.HTM veya *.HTML uzantılı dosyaları yorumlayan proğramlara Browser(Tarayıcı) denir. Bu programlar HTML kodlarını ve bu kodlara ait değerleri, dosyaya herhangi bir derleme işlemi yapmadan yorumlar ve aynı anda gösterirler. Bu açıdan işlemler büyük bir hızla gerçekleşir.
  Dünya piyasasında ençok tutulan tarayıcılar, Internet Explorer ve Netseape Navigator'dur. Bu programları üreten fırmalar arasında rekabet olduğu için, proğramlarda sürekli gelişmeler görülmektedir. Adeta birbirleri ile yarışan bu programların sürekli yeni sürümler çıkmakta ve yeni özellikler eklenmektedir. Internet Explorer'a ait gelişmeleri takip etmek için Internet Explorer: Home Page adresine, Netscape ile ilgili gelişmeleri takip etmek içinse AOL.com - Netscape adresine bakınız.
  29 Şubat 2008
  #1
 2. WEB ve HTTP Nedir? Cevapları

soru sor

WEB ve HTTP Nedir?