Veteriner Fakültesi Enflasyonu Yaşanıyor

İsimli konu WH 'Sağlık' kategorisinde, breakerturk üyesi tarafından 11 Aralık 2007 tarihinde yazılmıştır. Veteriner Fakültesi Enflasyonu Yaşanıyor hakkında bilgi ve tartışmalar.

 1. Veteriner fakültesi sayısının ve öğrenci kontenjanın kısıtlanması gerektiği belirtilerek, Avrupa’da en fazla veteriner fakültesi olan ülkenin Türkiye olduğu vurgulandı.

  Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi’nin Siyasi Parti temsilcileri, Bürokratlar, Veteriner Fakültesi Dekanları ve Sivil Toplum Örgütü Başkanları ile 28 Kasım 2007 Tarihinde Etlik Veteriner Kontrol Araştırma Enstitüsü yaptığı Veteriner Fakülteleri sayısı ve kontenjanlarının sınırlandırılması konulu toplantı sonucunda yayımlanan sonuç bildirgesi şöyle:

  “2007 yılı itibariyle Türkiye’de 17 veteriner fakültesi ve bu 17 Fakültede toplam 7497 öğrenci bulunmaktadır. Bu 17 Veteriner Fakültesi’ne yılda ortalama 1300 öğrenci alınırken, nüfusu 82 milyon olan Almanya’da 5 Veteriner Fakültesi bulunmakta ve bunlara yılda 1000 öğrenci alınmaktadır.

  Ayrıca nüfusu bize yakın olan İngiltere’de 6, Fransa’da 4, İtalya’da 12 ve İspanya’da 10 Veteriner Fakültesi bulunmaktadır. Avrupa’da en fazla Veteriner Fakültesi ülkemizde bulunmaktadır.

  Mevcut 1995-2005 yıllarına ait veteriner hekim sayısı ve veteriner fakültelerinin kontenjanları dikkate alınarak yapılan çalışmada 2013 yılında veteriner hekim sayısını 32.000’e ulaşacağı öngörülmektedir ki günümüz koşullarını düşündüğümüzde ülkemiz için oldukça yüksek bir rakamdır.

  Mevcut Veteriner Fakültelerimizin altyapı sorunları çözülmeden, yeterli öğretim elemanı sağlanmadan, yeterli laboratuar, uygulama sahası koşulları oluşmadan, en önemlisi AB Kriterlerinin uygulanmaya başlandığı ülkemizde Avrupa Eğitim Kurumları Birliği (EAEVE)’nin öngördüğü koşullar yerine getirilmeden yeni Veteriner Fakülteleri açılması Ülkemizin çıkarlarına ve AB Kriterlerine ters düşmektedir.

  Avrupa Birliği uyum sürecinde Türkiye’de 4 Veteriner Fakültesi, EAEVE tarafından değerlendirilmiş ve bu 4 Fakültenin değerlendirme raporunda Türkiye’deki Veteriner Fakültesi sayısı fazlalığı vurgulanmıştır.

  EAEVE’nin değerlendirme sürecinde Veteriner Fakülteleri için istenen asgari standartlar ağır şartlar gerektirmektedir. Bu kadar pahalı olan Veteriner Hekimlik eğitiminin başarılı olabilmesi için Türkiye’deki mevcut fakültelerin şartlarının iyileştirilmesi gerekmektedir.

  Asgari şartları yerine getiremeyen fakültelerin AB üyesi olduktan sonra kapatılması EAEVE koşullarına göre zorunlu olacaktır.

  Artan Veteriner Fakülteleri sayısı ile birlikte, 1995 yılından sonra fakülte kontenjanlarında da aşırı bir artış olmuştur. Artan fakülte sayısı ve kontenjanlarının aksine fakültelere ayrılan pay azalmış ve gerekli altyapı çalışmalarını, laboratuar koşullarını sağlamayan fakültelerde bunlara bağlı olarak yeterli eğitim verilememiştir.

  Böylece önemli bir görevi de ülkenin ihtiyacı olan her düzeyde eğitilmiş, kaliteli insan gücü yetiştirmek olan üniversitelerimizin ilkelerine ve ülkemizin çıkarlarına ters düşmüştür.

  Bu nedenlerle Türkiye’de şu anda eğitim-öğretim yapan 17 Veteriner Fakültesi bulunurken, ciddi yatırımlar gerektiren Veteriner Fakültelerinin yenilerinin açılmaması, yeni kurulan üniversitelerde Veteriner Fakültelerinin yer almaması ve bazı üniversitelerde de ikinci Veteriner Fakültesi açılması girişimlerinin önlenmesi ve mevcut Veteriner Fakültelerinin olanaklarının artırılarak, eğitim kalitelerinin AB standartlarına yükseltilmesi yönünde çalışmalara ağırlık verilerek nitelikli Veteriner Hekim yetiştirilmesinin teşvik edilmesi, ülkemiz çıkarları için son derece yararlı olacaktır."  Sağlığın Sesi
  11 Aralık 2007
  #1
 2. Veteriner Fakültesi Enflasyonu Yaşanıyor Cevapları

 3. paylaşım için sağol
  15 Aralık 2007
  #2
soru sor

Veteriner Fakültesi Enflasyonu Yaşanıyor