Ülke Tanıtımları

İsimli konu WH 'Coğrafya' kategorisinde, ziki üyesi tarafından 22 Aralık 2009 tarihinde yazılmıştır.

 1. ziki

  ziki Yönetici

  Christmas Adaları

  Coğrafi Verileri

  Konum: Güneydoğu Asya Hint Okyanusu Endonezya'nın güneyinde ada.
  Coğrafi konumu: 10 30 Güney enlemi 105 40 Doğu boylamı
  Harita konumu: Güneydoğu Asya
  Yüzölçümü: toplam: 135 km²
  Sınır komşuları: 0 km
  Sahil şeridi: 138.9 km
  İklimi: tropikal; sıcaklık ve nem rüzgarlara göre değişir.
  Arazi yapısı: Sahildeki dik uçurumlar orta kesimlerde yerini yaylalara bırakır.
  Deniz seviyesinden yüksekliği: en alçak noktası: Hint Okyanusu 0 m; en yüksek noktası: Murray Tepesi 361 m
  Doğal kaynaklar: fosfat
  Doğal afetler: Adanın kayalıklarla çevrili olması denizcilik açısından tehlike taşımaktadır.


  Nüfus Bilgileri

  Nüfus: 2771 (Temmuz 2001 verileri)
  Nüfus artış oranı: %7.77 (2001 verileri)
  Ulus: Christmas Adalı
  Nüfusun etnik dağılımı: Çinli %61 Malay %25 Avrupalı %11 diğer %3 yerlileri yoktur
  Dinler: Budizm %55 Hıristiyan %15 Müslüman %10 diğer %20 (1991)
  Dil: İngiliz Çin Malay


  Yönetimi

  Ülke adı: Christmas Adası
  ingilizce: Christmas Island
  Bağımsızlık durumu: Avustralya'ya bağlıdır.
  Anayasa: 1958 Christmas Adası Sözleşmesi
  Hukuk sistemi: Avustralya hukuku.
  Bayrak: Avustralya bayrağı kullanılmaktadır.


  Ekonomik Göstergeler

  Ekonomiye genel bakış: Fosfat madenciliği adanın tek ekonomik etkinliği idi ama 1987 yılında Avustralya Hükümeti madenleri kapattı. 1991 yılında madenler Avustralya işçileri için tekrar açıldı.
  Sektörlere göre işgücü dağılımı: turizm 400 kişi madencilik 100 kişi (1995)
  Endüstri: Turizm fosfat madenciliği
  İhracat ürünleri: fosfat
  İhracat ortakları: Avustralya Yeni Zelanda
  İthalat ürünleri: Tüketim malları
  İthalat ortakları: Başlıca olarak Avustralya
  Para birimi: Avustralya Doları (AUD)
  Para birimi kodu: AUD
  Mali yıl: 1 Temmuz - 30 Haziran


  İletişim Bilgileri

  Telefon kodu: 672
  Radyo yayın istasyonları: AM 1 FM 1 kısa dalga 0 (1998)
  Radyolar: 1000 (1997)
  Televizyonlar: 600 (1997)
  Internet kısaltması: .cx
  Internet servis sağlayıcıları: 2 (2000)


  Ulaşım ve Taşımacılık

  Demiryolları: 24 km
  Karayolları: 140 km (1999)
  Deniz yolları: yok
  Hava alanları: 1 (2000 verileri)
  23 Aralık 2009
  #41
 2. ziki

  ziki Yönetici

  Cibuti

  Coğrafi Verileri

  Konum: Doğu Afrika`da doğuda Kızıldeniz ile Aden Körfezi arasında bulunan ülke kuzey batı ve güneybatıda Etiyopya güneyde de Somali ile çevrilidir.
  Coğrafi konumu: 11 30 Kuzey enlemi 43 00 Doğu boylamı
  Haritadaki konumu: Afrika
  Yüzölçümü: 22000 km²
  Sınırları: toplam: 508 km
  sınır komşuları: Eritre 113 km Etiyopya 337 km Somali 58 km
  Sahil şeridi: 314 km
  İklimi: İklim son derece sıcaktır. Kasım-nisan arasında geçen iklim göreceli olarak daha serindir. Yaz sonlarından mart sonlarına değin denizden esen rüzgarlar Hint Okyanusundan yağmur bulutları taşır. Nem oranı iç kesimlere doğru gittikçe düşer.
  Arazi yapısı: Dik uçurumlar derin vadiler yakıcı kumlar ve dikenli çalılıklarla kaplı olan topraklar genellikle çıplak kıraç ve ıssızdır. Tacura Körfezini çevreleyen kıyı ovası iç ve güneydeki volkanik platolar ve kuzeydeki sıradağlar diğer coğrafi özelliklerdir.
  Deniz seviyesinden yüksekliği: en alçak noktası: Lac Assal 155 m; en yüksek noktası: Moussa Ali 2028 m
  Doğal kaynakları: Termal bölgeler
  Doğal afetler: Deprem; kuraklık; Hint Okyanusundan gelen bulutlar şiddetli yağmurlar ve su baskınlarına neden olur.


  Nüfus Bilgileri

  Nüfus: 460700 (Temmuz 2001 verileri)
  Nüfus artış oranı: %2.6 (2001 verileri)
  Mülteci oranı: 0 mülteci/1000 nüfus (2001 verileri)
  Bebek ölüm oranı: 101.51 ölüm/1000 doğan bebek (2001 tahmini)
  Ortalama hayat süresi: Toplam nüfus: 51.21 yıl
  erkeklerde: 49.37 yıl
  kadınlarda: 53.1 yıl (2001 verileri)
  Ortalama çocuk sayısı: 5.72 çocuk/1 kadın (2001 tahmini)
  HIV/AIDS - hastalıklarına yakalanan yetişkin sayısı: %11.75 (1999 verileri)
  HIV/AIDS - hastalıkları taşıyan insan sayısı: 37000 (1999 verileri)
  HIV/AIDS - hastalıklarından ölenler: 3100 (1999 verileri)
  Ulus: Cibutili
  Nüfusun etnik dağılımı: Somali %60 Afar %35 Fransız Arap Etiyopyalı ve İtalyan %5
  Din: Müslüman %94 Hıristiyan %6
  Diller: Fransızca (resmi) Arapça (resmi) Somali Afar


  Yönetimi

  Ülke adı: Resmi tam adı: Cibuti Cumhuriyeti
  eski adı: Afar ve Issa'lar üzerinde Fransız Müstemlekesi Fransız Somali Ülkesi
  ingilizce: Djibouti
  Yönetim Biçimi: Başkanlık Tipi Cumhuriyet
  Başkent: Cibuti
  İdari bölmeler: 5 bölge; 'Ali Sabih Dikhil Cibuti Obock Tadjoura
  Bağımsızlık günü: 27 Haziran 1977 (Fransa'dan)
  Milli bayram: Bağımsızlık günü 27 Haziran (1977)
  Üye olduğu uluslararası örgüt ve kuruluşlar: ACCT ACP (Afrika - Karayip - Pasifik Ülkeleri) AfDB (Afrika Kalkınma Bankası) AFESD (Arap Ülkeleri Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Fonu) AL AMF (Arap Ülkeleri Para Fonu) ECA (Birleşmiş Milletler Afrika Ekonomik Komisyonu) FAO (Tarım ve Gıda Örgütü) G-77 IBRD (Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası) ICAO (Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü) ICFTU (Uluslararası Serbest Ticaret Birlikleri Konfederastonu) ICRM (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi) IDA (Uluslararası Kalkınma Birliği) IDB (İslam Kalkınma Bankası) IFAD (Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu) IFC (Uluslararası Finansman Kurumu) IFRCS (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Toplulukları Federasyonu) IGAD (Hükümetler Arası Kalkınma Otoritesi) ILO (Uluslarası Çalışma Örgütü) IMF (Uluslararası Para Fonu) IMO (Uluslararası Denizcilik Örgütü) Intelsat (Uluslararası Telekomünikasyon ve Uydu Örgütü) Interpol (Uluslararası Polis Teşkilatı) IOC (Uluslararası Olimpiyat Komitesi) ITU (Uluslararası Telekomünikasyon Birliği) NAM OAU (Afrika Birliği Teşkilatı) OIC (İslam Konferansı Örgütü) OPCW (Kimyasal Silahları Yasaklama Organizasyonu) UN (Birleşmiş Milletler) UNCTAD (Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı) UNESCO (Eğitim-Bilim ve Kültür Örgütü) UNIDO (Endüstriyel Kalkınma Örgütü) UPU (Dünya Posta Birliği) WFTU (Dünya İşçi Sendikaları Federasyonu) WHO (Dünya Sağlık Örgütü) WMO (Dünya Meteoroloji Örgütü) WToO (Dünya Turizm Örgütü) WTrO (Dünya Ticaret Örgütü)


  Ekonomik Göstergeler

  Ekonomiye genel bakış: Ülkenin stratejik konumu ve Afrika`nın kuzeydoğu serbest ticaret bölgesi olma statüsüne bağlı olarak Cibuti ekonomisi servis faaliyetlerine dayanır. Ülke sakinlerinin üçte ikisi başkentte yaşar geri kalan kesim çoğunlukla göçebe gruplardır. Yağan şiddetli yağışlar meyve ve sebze üretimini kısıtladığından bazı gıda ürünleri dışarıdan ithal edilir.
  GSYİH: Satınalma Gücü paritesi - 574 milyon $ (2000 verileri)
  GSYİH - reel büyüme: %2 (2000 verileri)
  GSYİH - sektörlere göre: tarım: %3
  endüstri: %22
  hizmet: %75 (1998 verileri)
  Enflasyon oranı (tüketici fiyatlarında): %2 (2000 verileri)
  İş gücü: 282000
  Sektörlere göre işgücü dağılımı: tarım %75 endüstri %11 hizmet %14 (1991 verileri)
  İşsizlik oranı: %50 (2000 verileri)
  Endüstri: süt ürünleri ve mineral-su şişeleme gibi birkaç küçük çaplı girişimle sınırlı girişimler.
  Endüstrinin büyüme oranı: %3 (1996 verileri)
  Elektrik üretimi: 180 milyon kWh (1999)
  Elektrik tüketimi: 167.4 milyon kWh (1999)
  Elektrik ihracatı: 0 kWh (1999)
  Elektrik ithalatı: 0 kWh (1999)
  Tarım ürünleri: Meyve sebze keçi koyun deve
  İhracat: 260 milyon $ (1999 verileri)
  İhracat ürünleri: Deri post kahve
  İhracat ortakları: Somali %53 Yemen %23 Etiyopya %5 (1998)
  İthalat: 440 milyon $ (1999 verileri)
  İthalat ürünleri: Gıda meşrubat taşımacılık araçları kimyasallar petrol ürünleri
  İthalat ortakları: Fransa %13 Etiyopya %12 İtalya %9 Suudi Arabistan %6 İngiltere %6 (1998)
  Dış borç tutarı: 356 milyon $ (1999 verileri)
  Para birimi: Cibuti Frankı (DJF)
  Para birimi kodu: DJF
  Mali yıl: Takvim yılı


  İletişim Bilgileri

  Kullanılan telefon hatları: 8000 (1997)
  Telefon kodu: 253
  Radyo yayın istasyonları: AM 2 FM 2 kısa dalga 0 (1998)
  Radyolar: 52000 (1997)
  Televizyon yayını yapan istasyonlar: 1 (1998)
  Televizyonlar: 28000 (1997)
  Internet kısaltması: .dj
  Internet servis sağlayıcıları: 1 (2000)
  Internet kullanıcıları: 1000 (2000)


  Ulaşım ve Taşımacılık

  Demiryolları: 100 km
  Karayolları: 2890 km (1996)
  Deniz yolları: yok
  Boru hatları: Cibuti
  Limanlar: 12 (2000 verileri)
  23 Aralık 2009
  #42
 3. ziki

  ziki Yönetici

  Cocos Adaları

  Coğrafi Verileri

  Konum: Güneydoğu Asya Hint Okyanusunda adalar grubu Endonezya'nın güneyinde yer almaktadır.
  Coğrafi konumu: 12 30 Güney enlemi 96 50 Doğu boylamı
  Harita konumu: Güneydoğu Asya
  Yüzölçümü: 14 km²
  Sınır komşuları: 0 km
  Kıyı şeridi: 2.6 km
  İklimi: Sıcak
  Arazi yapısı: Düz ve yassı mercanada
  Deniz seviyesinden yüksekliği: En alt nokta: Hint Okyanusu 0 m
  en yüksek nokta: 5 m
  Doğal kaynakları: balık


  Nüfus Bilgileri

  Nüfus: 633 (Temmuz 2001 verileri)
  Nüfus artış oranı: %-0.21 (2001 verileri)
  Ulus: Cocoslu
  Nüfusun etnik dağılımı: Avrupalılar Cocos Malayları
  Din: Sünni Müslüman %57 Hıristiyan %22 diğer %21 (1981 verileri)
  Dil: İngilizce Malay


  Yönetimi

  Ülke adı: Cocos Adaları
  ingilizce: Cocos (Keeling) Islands
  Bağımsızlık durumu: Avustralya'ya bağlıdır
  Başkent: Batı Adası
  Anayasa: Cocos Adaları 1955 Anlaşması
  Bayrak: Avustralya bayrağı


  Ekonomik Göstergeler

  Ekonomiye genel bakış: Kurutulmuş ve taze hindistancevizi ekonomide başlıca ürünlerdendir. Balıkçılık ve küçük tarlalar da ekonomiye katkıda bulunur.
  Tarım ürünleri: Sebzeler muz papaya hindistancevizi
  İhracat ürünleri: Kurutulmuş hindistancevizi
  İhracat ortakları: Avustralya
  İthalat ürünleri: Gıda maddeleri
  İthalat ortakları: Avustralya
  Para birimi: Avustralya Doları (AUD)
  Para birimi kodu: AUD
  Mali yıl: 1 Temmuz - 30 Haziran


  İletişim Bilgileri

  Telefon kodu: 672
  Radyo yayın istasyonları: AM 1 FM 0 kısa dalga 0 (1998)
  Radyolar: 300 (1992)
  Televizyon yayını yapan istasyonlar: 0 (1997)
  Internet kısaltması: .cc
  Internet servis sağlayıcıları: 2 (2000)


  Ulaşım ve Taşımacılık

  Demiryolları: 0 km
  Karayolları: 15 km (2001)
  Deniz yolları: yok
  Limanlar: yok
  Hava alanları: 1 (2000 verileri)

  Coral Denizi Adaları

  Coğrafi Verileri

  Konum: Okyanusya Coral (Mercan) Denizinde Adalar Avustralya'nın kuzey doğusunda yer almaktalar.
  Coğrafi konumu: 18 00 Güney enlemi 152 00 Doğu boylamı
  Harita konumu: Okyanusya
  Yüzölçümü: toplam: 3 km²
  Kara komşuları: 0 km
  Kıyı şeridi: 3095 km
  İklimi: tropikal
  Arazi yapısı: Kumsallar mercan resifleri adalar
  Deniz seviyesinden yüksekliği: en alçak noktası: Pasifik Okyanusu 0 m; en yüksek noktası: Cato Adasında 6 m
  Doğal afetler: Tropikal kasırgalar


  Nüfus Bilgileri

  Nüfus: Issızdır. (Temmuz 2001 verileri)

  Yönetimi

  Ülke adı: Coral (Mercan) Denizi Adaları
  ingilizce: Coral Sea Islands
  Bağımsızlık durumu: Avustralya'ya bağlıdır.
  Hukuk sistemi: Avustralya hukuku.
  Bayrak: Avustralya bayrağı.


  Ekonomik Göstergeler

  Ekonomiye genel bakış: Ekonomik etkinliği yoktur.

  İletişim Bilgileri

  İletişim notu: Karaya bilgi gönderen otomatik hava durumu istasyonları vardır.

  Ulaşım ve Taşımacılık

  Su yolları: yok
  Limanları: yok
  23 Aralık 2009
  #43
 4. ziki

  ziki Yönetici

  Cocos Adaları

  Coğrafi Verileri

  Konum: Güneydoğu Asya Hint Okyanusunda adalar grubu Endonezya'nın güneyinde yer almaktadır.
  Coğrafi konumu: 12 30 Güney enlemi 96 50 Doğu boylamı
  Harita konumu: Güneydoğu Asya
  Yüzölçümü: 14 km²
  Sınır komşuları: 0 km
  Kıyı şeridi: 2.6 km
  İklimi: Sıcak
  Arazi yapısı: Düz ve yassı mercanada
  Deniz seviyesinden yüksekliği: En alt nokta: Hint Okyanusu 0 m
  en yüksek nokta: 5 m
  Doğal kaynakları: balık


  Nüfus Bilgileri

  Nüfus: 633 (Temmuz 2001 verileri)
  Nüfus artış oranı: %-0.21 (2001 verileri)
  Ulus: Cocoslu
  Nüfusun etnik dağılımı: Avrupalılar Cocos Malayları
  Din: Sünni Müslüman %57 Hıristiyan %22 diğer %21 (1981 verileri)
  Dil: İngilizce Malay


  Yönetimi

  Ülke adı: Cocos Adaları
  ingilizce: Cocos (Keeling) Islands
  Bağımsızlık durumu: Avustralya'ya bağlıdır
  Başkent: Batı Adası
  Anayasa: Cocos Adaları 1955 Anlaşması
  Bayrak: Avustralya bayrağı


  Ekonomik Göstergeler

  Ekonomiye genel bakış: Kurutulmuş ve taze hindistancevizi ekonomide başlıca ürünlerdendir. Balıkçılık ve küçük tarlalar da ekonomiye katkıda bulunur.
  Tarım ürünleri: Sebzeler muz papaya hindistancevizi
  İhracat ürünleri: Kurutulmuş hindistancevizi
  İhracat ortakları: Avustralya
  İthalat ürünleri: Gıda maddeleri
  İthalat ortakları: Avustralya
  Para birimi: Avustralya Doları (AUD)
  Para birimi kodu: AUD
  Mali yıl: 1 Temmuz - 30 Haziran


  İletişim Bilgileri

  Telefon kodu: 672
  Radyo yayın istasyonları: AM 1 FM 0 kısa dalga 0 (1998)
  Radyolar: 300 (1992)
  Televizyon yayını yapan istasyonlar: 0 (1997)
  Internet kısaltması: .cc
  Internet servis sağlayıcıları: 2 (2000)


  Ulaşım ve Taşımacılık

  Demiryolları: 0 km
  Karayolları: 15 km (2001)
  Deniz yolları: yok
  Limanlar: yok
  Hava alanları: 1 (2000 verileri)

  Coral Denizi Adaları

  Coğrafi Verileri

  Konum: Okyanusya Coral (Mercan) Denizinde Adalar Avustralya'nın kuzey doğusunda yer almaktalar.
  Coğrafi konumu: 18 00 Güney enlemi 152 00 Doğu boylamı
  Harita konumu: Okyanusya
  Yüzölçümü: toplam: 3 km²
  Kara komşuları: 0 km
  Kıyı şeridi: 3095 km
  İklimi: tropikal
  Arazi yapısı: Kumsallar mercan resifleri adalar
  Deniz seviyesinden yüksekliği: en alçak noktası: Pasifik Okyanusu 0 m; en yüksek noktası: Cato Adasında 6 m
  Doğal afetler: Tropikal kasırgalar


  Nüfus Bilgileri

  Nüfus: Issızdır. (Temmuz 2001 verileri)

  Yönetimi

  Ülke adı: Coral (Mercan) Denizi Adaları
  ingilizce: Coral Sea Islands
  Bağımsızlık durumu: Avustralya'ya bağlıdır.
  Hukuk sistemi: Avustralya hukuku.
  Bayrak: Avustralya bayrağı.


  Ekonomik Göstergeler

  Ekonomiye genel bakış: Ekonomik etkinliği yoktur.

  İletişim Bilgileri

  İletişim notu: Karaya bilgi gönderen otomatik hava durumu istasyonları vardır.

  Ulaşım ve Taşımacılık

  Su yolları: yok
  Limanları: yok
  23 Aralık 2009
  #44
 5. ziki

  ziki Yönetici

  Çek Cumhuriyeti

  Coğrafi Verileri

  Konum: Orta Avrupa Almanya'nın güneydoğusunda yer almaktadır.
  Coğrafi konumu: 49 45 Kuzey enlemi 15 30 Doğu boylamı
  Haritadaki konumu: Avrupa
  Yüzölçümü: 78866 km²
  Sınırları: toplam: 1881 km
  sınır komşuları: Avusturya 362 km Almanya 646 km Polonya 658 km Slovakya 215 km
  Sahil şeridi: 0 km (kara ile çevrili)
  Denizleri: yok (kara ile çevrili)
  İklimi: Ülkede karasal iklim hakimdir. Kışlar soğuk
  yazlar sıcak olur. Yağış özellikler nemli yaz ve ilkbahar
  mevsimlerinde düşer . Yaz ortalama sıcaklık: 21 C° Ortalama Sıcaklık: 4 C°
  Deniz seviyesinden yüksekliği: en alçak noktası: Elbe Nehri 115 m; en yüksek noktası: Snezka 1602 m
  Doğal kaynakları: kömür kaolin kil kereste
  Arazi kullanımı: tarıma uygun topraklar: %41
  sürekli ekinler: %2
  otlaklar: %11
  ormanlık arazi: %34
  diğer: %12 (1993 verileri)
  Sulanan arazi: 240 km² (1993 verileri)
  Doğal afetler: sel


  Nüfus Bilgileri

  Nüfus: 10264212 (Temmuz 2001 verileri)
  Nüfus artış oranı: %-0.07 (2001 verileri)
  Mülteci oranı: 0.96 mülteci/1000 nüfus (2001 tahmini)
  Bebek ölüm oranı: 5.55 ölüm/1000 doğan bebek (2001 tahmini)
  Ortalama hayat süresi: Toplam nüfus: 74.73 yıl
  erkeklerde: 71.23 yıl
  kadınlarda: 78.43 yıl (2001 verileri)
  Ortalama çocuk sayısı: 1.18 çocuk/1 kadın (2001 tahmini)
  HIV/AIDS - hastalıklarına yakalanan yetişkin sayısı: %0.04 (1999 verileri)
  HIV/AIDS - hastalığı olan insan sayısı: 2200 (1999 verileri)
  HIV/AIDS - hastalıklarından ölenlerin sayısı: 100 den az (1999 verileri) Ulus: Çek
  Nüfusun etnik dağılımı: %Çek 81.2 Morav %13.2 Slovak %3.1 Polonyalı %0.6 Alman %0.5 Roma %0.3 Macar %0.2 diğer %0.9 (1991)
  Din: ateist %39.8 Roma Katolikleri %39.2 Protestan %4.6 Ortodoks %3 diğer %13.4
  Dil: Çekçe


  Yönetimi

  Ülke adı: Resmi adı: Çek Cumhuriyeti
  yerel adı: Ceska Republika
  ingilizce: Czech Republic
  Yönetim biçimi: Parlamenter Demokrasi
  Başkent: Prag
  İdari bölümler: 13 bölge ve 1 başkent; Brnensky Budejovicky Jihlavsky Karlovarsky Kralovehradecky Liberecky Olomoucky Ostravsky Pardubicky Plzensky Praha Stredocesky Ustecky Zlinsky
  Bağımsızlık günü: 1 Ocak 1993 (Çekoslovakya Çek Cumhuriyeti ve Slovakya olarak ikiye ayrıldı)
  Milli bayram: Kuruluş günü 28 Ekim (1918)
  Üye olduğu uluslararası örgüt ve kuruluşlar: ACCT AG (Avustralya Grubu) BIS (Uluslararası İmar Bankası) CCC (Gümrük İşbirliği Konseyi) CE (Avrupa Konseyi) CEI (Orta Avrupa Girişimi) CERN (Avrupa Nükleer Araştırma Teşkilatı) EAPC (Avrupa - Atlantik Ortaklık Konseyi) EBRD (Avrupa Yatırım ve Kalkınma Bankası) ECE (Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu) Avrupa Birliği FAO (Tarım ve Gıda Örgütü) IAEA (Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı) IBRD (Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası) ICAO (Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü) ICC (Milletlerarası Ticaret Odası) ICFTU (Uluslararası Serbest Ticaret Birlikleri Konfederastonu) ICRM (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi) IDA (Uluslararası Kalkınma Birliği) IEA (Uluslararası Enerji Ajansı) IFC (Uluslararası Finansman Kurumu) IFRCS (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Toplulukları Federasyonu) ILO (Uluslarası Çalışma Örgütü) IMF (Uluslararası Para Fonu) IMO (Uluslararası Denizcilik Örgütü) Inmarsat (Uluslararası Denizcilik Uydu Teşkilatı) Intelsat (Uluslararası Telekomünikasyon ve Uydu Örgütü) Interpol (Uluslararası Polis Teşkilatı) IOC (Uluslararası Olimpiyat Komitesi) IOM (Uluslararası Göçmen Teşkilatı) ISO (Uluslararası Standartlar Örgütü) ITU (Uluslararası Haberleşme Birliği) MONUC (BM Kongo Operasyonu) NATO (Kuzey Atlantik Asemblesi) NEA (Nükleer Enerji Kurulu) NSG OAS (Amerika Devletleri Teşkilatı) OECD (Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü)OPCW OSCE (Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Örgütü) PCA (Daimi Hakemlik Mahkemesi) PFP (Barış için Ortaklık) UN (Birleşmiş Milletler) UNCTAD (Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı) UNESCO (Eğitim-Bilim ve Kültür Örgütü) UNIDO (Endüstriyel Kalkınma Örgütü) UNMEE (BM Etyopya-Eritre Misyonu) UNMIBH (BM Bosna Hersek Misyonu) UNMIK (BM Kosova Geçici Yönetimi) UNMOP (BM Prevlaka Gözlem Misyonu) UNMOT UNOMIG (BM Gürcistan Gözlem Misyonu) UPU (Dünya Posta Birliği) WCL (Dünya Emek Konfederasyonu) WEU (Batı Avrupa Konseyi) WFTU (Dünya İşçi Sendikaları Federasyonu) WHO (Dünya Sağlık Örgütü) WIPO (Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı) WMO (Dünya Meteoroloji Örgütü) WToO (Dünya Turizm Örgütü) WTrO (Dünya Ticaret Örgütü) ZC


  Ekonomik Göstergeler

  GSYİH: Satınalma Gücü paritesi - 132.4 milyar $ (2000 verileri)
  GSYİH - reel büyüme: %2.5 (2000 verileri)
  GSYİH - sektörlere göre: tarım: %3.7
  endüstri: %41.8
  hizmet: %54.5 (1999)
  Enflasyon oranı (tüketici fiyatlarında): %3.8 (2000 verileri)
  İş gücü: 5.203 milyon (1999 verileri)
  Sektörlere göre işgücü dağılımı: tarım %5 endüstri %40 hizmet %55 (2000 verileri)
  İşsizlik oranı: %8.7 (2000 verileri)
  Endüstri: Madencilik makine ve araç gereç motorlu araçlar cam donatım
  Endüstrinin büyüme oranı: %7.6 (2000)
  Elektrik üretimi: 67.642 milyar kWh (2000)
  Elektrik tüketimi: 52.898 milyar kWh (2000)
  Elektrik ihracatı: 18.744 milyar kWh (2000)
  Elektrik ithalatı: 8.735 milyar kWh (2000)
  Tarım ürünleri: Buğday patates şeker pancarı meyve domuz kümes hayvanları
  İhracat: 28.3 milyar $ (2000)
  İhracat ürünleri: ulaştırma araçları demir-çelik tekstil ürünleri iplik kumaş elektrikli makine ve ekipmanlar mobilya güç üreten makine ve ekipmanlar (1999)
  İhracat ortakları: Almanya Slovakya Avusturya Polonya Fransa İtalya (1999)
  İthalat: 31.4 milyar $ (2000)
  İthalat ürünleri: elektrikli makine ve ekipmanlar demir-çelik tekstil iplik kumaş büro makineleri otomatik bilgi işlem makineleri haberleşme ve ses kayıt cihazları tıbbi ürünler (1999)
  İthalat ortakları: Almanya Slovakya Avusturya Fransa İtalya Rusya Federasyonu ABD İngiltere (1999)
  Dış borç tutarı: 21.3 milyar $ (2000)
  Para birimi: Çek Korunası (CZK)
  Para birimi kodu: CZK
  Mali yıl: Takvim yılı


  İletişim Bilgileri

  Kullanılan telefon hatları: 3.869 milyon (2000)
  Telefon kodu: 420
  Radyo yayın istasyonları: AM 31 FM 304 kısa dalga 17 (2000)
  Radyolar: 3159134 (2000)
  Televizyon yayını yapan istasyonlar: 150 (2000)
  Televizyonlar: 3405834 (2000)
  Internet kısaltması: .cz
  Internet servis sağlayıcıları: 300 den fazla (2000)
  Internet kullanıcıları: 900000 (2000)


  Ulaşım ve Taşımacılık

  Demiryolları: 9444 km (2000)
  Karayolları: toplam: 55432 km (2000)
  Deniz yolları: 303 km (2000)
  Boru hatları: Doğal gaz 3550 km (2000)
  Limanları: Decin Prague Usti nad Labem
  Hava alanları: 114 (2000 verileri)
  Helikopter alanları: 1 (2000 verileri)
  23 Aralık 2009
  #45
 6. ziki

  ziki Yönetici

  Danimarka

  Coğrafi Verileri

  Konum: Kuzey Avrupa Baltik Denizi ve Kuzey Denizi kıyısında Almanya'nın kuzeyinde yarımadada yer almaktadır.
  Coğrafi konumu: 56 00 Kuzey enlemi 10 00 Doğu boylamı
  Haritadaki konumu: Avrupa
  Yüzölçümü: toplam: 43094 km²
  Sınırları: toplam: 68 km
  sınır komşuları: Almanya 68 km
  Sahil şeridi: 7314 km
  İklimi: Kuzey ikliminin bütün özellikleri görülmekte olup genelde bulutlu ve bol yağış alan bir ülkedir. Kısa bir yaz ve uzunca bir kış iklimi hakimdir. Haziran temmuz ağustos yılın en sıcak aylarıdır. Şubat ise en soğuk ayıdır. Kışın günler kısa geceler uzundur.
  Deniz seviyesinden yüksekliği: en alçak noktası: Lammefjord 7 m; en yüksek noktası: Yding Skovhoej 173 m
  Doğal kaynakları: petrol doğal gaz balık tuz kireçtaşı taş çakıl ve kum
  Sulanan arazi: 4350 km² (1993 verileri)


  Nüfus Bilgileri

  Nüfusu: 5352815 (Temmuz 2001 verileri)
  Nüfus artış oranı: %0.3 (2001 verileri)
  Mülteci oranı: 1.98 mülteci/1000 nüfus (2001 tahmini)
  Bebek ölüm oranı: 5.04 ölüm/1000 doğan bebek (2001 tahmini)
  Ortalama hayat süresi: toplam nüfus: 76.72 yıl
  erkek: 74.12 yıl
  kadın: 79.47 yıl (2001 verileri)
  Ortalama çocuk sayısı: 1.73 çocuk/1 kadın (2001 tahmini)
  HIV/AIDS - hastalıklarına yakalanan yetişkin sayısı: %0.17 (1999 verileri)
  HIV/AIDS - hastalıkları taşıyan kişi sayısı: 4300 (1999 verileri)
  HIV/AIDS - hastalıkları ölümleri: 100 den az (1999 verileri)
  Ulus: Danimarkalı
  Nüfusun etnik dağılımı: İskandinav Inuit Faroeli alman Türk İranlı Somalili
  Dinler: Evangelist Lutherciler %95 diğer Protestan ve Roma Katolikleri %3 Müslümanlar %2
  Dil: Danimarka Faroece Grönlandca (Inuit lehçesi) Alman


  Yönetimi

  Ülke adı: Resmi adı: Danimarka Krallığı
  yerel adı: Kongeriget Danmark
  ingilizce: Denmark
  Yönetim biçimi: Meşruti Krallık
  Başkent: Kopenhag
  Üye olduğu uluslararası örgüt ve kuruluşlar: AfDB (Afrika Kalkınma Bankası) AsDB (Asya Kalkınma Bankası) AG (Avustralya Grubu) BIS (Uluslararası İmar Bankası) CBSS (Baltik Ülkeleri Konseyi) CCC (Gümrük İşbirliği Konseyi) CE (Avrupa Konseyi) CERN (Avrupa Nükleer Araştırma Teşkilatı) EAPC (Avrupa - Atlantik Ortaklık Konseyi) EBRD (Avrupa Yatırım ve Kalkınma Bankası) ECE (Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu) EIB (Avrupa Yatırım Bankası) ESA (Avrupa Uzay Ajansı) Avrupa Birliği FAO (Tarım ve Gıda Örgütü) G- 9 IADB (Amerika Bölgesi Kalkınma Bankası) IAEA (Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı) IBRD (Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası) ICAO (Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü) ICC (Milletlerarası Ticaret Odası) ICFTU (Uluslararası Serbest Ticaret Birlikleri Konfederastonu) ICRM (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi) IDA (Uluslararası Kalkınma Birliği) IEA (Uluslararası Enerji Ajansı) IFAD (Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu) IFC (Uluslararası Finansman Kurumu) IFRCS (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Toplulukları Federasyonu) IHO (Uluslararası Hidrografi Örgütü) ILO (Uluslarası Çalışma Örgütü) IMF (Uluslararası Para Fonu) IMO (Uluslararası Denizcilik Örgütü) Inmarsat (Uluslararası Denizcilik Uydu Teşkilatı) Intelsat (Uluslararası Telekomünikasyon ve Uydu Örgütü) Interpol (Uluslararası Polis Teşkilatı) IOC (Uluslararası Olimpiyat Komitesi) IOM (Uluslararası Göçmen Teşkilatı) ISO (Uluslararası Standartlar Örgütü) ITU (Uluslararası Haberleşme Birliği) MONUC (BM Kongo Operasyonu) NATO (Kuzey Atlantik Asemblesi)NC NEA (Nükleer Enerji Ajansı) NIB (İskandinavya Yatırım Bankası) NSG OAS (Amerika Devletleri Teşkilatı) OECD (Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü)OPCW OSCE (Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Örgütü) PCA (Daimi Hakemlik Mahkemesi) UN (Birleşmiş Milletler) UNCTAD (Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı) UNESCO (Eğitim-Bilim ve Kültür Örgütü) UNHCR (BM Mülteciler Yüksek Komiserliği) UNIDO (Endüstriyel Kalkınma Örgütü) UNIKOM (BM Irak-Kuveyt Gözlem Misyonu) UNMEE (BM Etyopya-Eritre Misyonu) UNMIBH (BM Bosna Hersek Misyonu) UNMIK (BM Kosova Geçici Yönetimi) UNMOGIP (BM Hint Pakistan Askeri Gözlem Grubu) UNMOP (BM Prevlaka Gözlem Misyonu) UNMOT UNOMIG (BM Gürcistan Gözlem Misyonu) UNTAET (BM Doğu Timor Geçiş Yönetimi) UNTSO (BM Mütareke Gözlem Örgütü) UPU (Dünya Posta Birliği) WEU (Batı Avrupa Konseyi) WHO (Dünya Sağlık Örgütü) WIPO (Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı) WMO (Dünya Meteoroloji Örgütü) WTrO (Dünya Ticaret Örgütü) ZC


  Ekonomik Göstergeler

  Ekonomiye genel bakış: Danimarka ekonomisi iyi bir büyüme performansı göstermekte ortalama büyüme hızı son yıllarda %2.5-3 arasında seyretmektedir. Danimarka 33000 ABD Doları civarında kişi başı geliri ile en zengin ve işsizlik oranının en düşük olduğu (%5 civarında) Avrupa ülkelerinden biridir. Yüksek kamu harcamaları Danimarka'da da karakteristiktir. Ancak vergi oranları daha düşüktür. Kamu gelirleri milli gelirin yarısından fazlasına tekabül etmektedir. İşgücünün %30'u kamuda istihdam edilmektedir. Ülkenin dünyadaki en verimli kamu sektörlerinden birine sahip olduğu belirtilmektedir.
  GSYİH: Satınalma gücü paritesi - 136.2 milyar $ (2000 verileri)
  GSYİH - reel büyüme: %2.8 (2000 verileri)
  GSYİH - sektörlere göre: tarım: %3
  endüstri: %25
  hizmet: %72 (2000 verileri)
  Enflasyon oranı (tüketici fiyatlarında): %2.9 (2000 verileri)
  İş gücü: 2.856 milyon (2000 verileri)
  Sektörlere göre işgücü dağılımı: hizmet %79 endüstri %17 tarım %4 (2000 verileri)
  İşsizlik oranı: %5.3 (2000)
  Endüstri: Gıda ürünleri makine ve araç gereç tekstil ve giysi kimyasallar elektronikler inşaat malzemeleri mobilya ahşap ürünler gemi yapımı
  Endüstrinin büyüme oranı: %3 (2000 verileri)
  Elektrik üretimi: 37.885 milyar kWh (1999)
  Elektrik tüketimi: 32.916 milyar kWh (1999)
  Elektrik ihracatı: 7.28 milyar kWh (1999)
  Elektrik ithalatı: 4.963 milyar kWh (1999)
  Tarım ürünleri: Tahıl patates şeker pancarı domuz ve sığır eti süt ürünleri balık
  İhracat: 50.8 milyar $ (2000)
  İhracat ürünleri: Makine ve aletler et ve et ürünleri süt ürünleri balık kimyasallar mobilya gemi
  İhracat ortakları: AB %66.5 Norveç %5.8 ABD %5.4 (1999)
  İthalat: 43.6 milyar $ (2000)
  İthalat ürünleri: Makine ve araç gereç hammaddeler ve endüstriyel mallar kimyasallar gıda tüketim malları
  İthalat ortakları: AB %72.1 Norveç %4.2 ABD %4.5 (1999)
  Dış borç tutarı: 21.7 milyar $ (2000)
  Para birimi: Danimarka Kronu (DKK)
  Para birimi kodu: DKK
  Mali yıl: Takvim yılı


  İletişim Bilgileri

  Kullanılan telefon hatları: 4.785 milyon (1997)
  Telefon kodu: 45
  Radyo yayın istasyonları: AM 2 FM 355 kısa dalga 0 (1998)
  Radyolar: 6.02 milyon (1997)
  Televizyon yayını yapan istasyonlar: 26 (1998)
  Televizyonlar: 3.121 milyon (1997)
  Internet kısaltması: .dk
  Internet servis sağlayıcıları: 13 (2000)
  Internet kullanıcıları: 2.3 milyon (2000)


  Ulaşım ve Taşımacılık

  Demiryolları: toplam: 2859 km (1998)
  Karayolları: toplam: 71474 km (1999)
  Su yolları: 417 km
  Boru hatları: Ham petrol 110 km; petrol ürünleri 578 km; doğal gaz 700 km
  Limanları: Abenra Alborg Arhus Copenhagen Esbjerg Fredericia Kolding Odense Roenne Vejle
  Hava alanları: 119 (2000 verileri)

  23 Aralık 2009
  #46
 7. ziki

  ziki Yönetici

  Dominika

  Coğrafi Verileri

  Konum: Karayipler Karayip Denizi ile Kuzey Atlas Okyanusu arasında ada devleti.
  Coğrafi konumu: 15 25 Kuzey enlemi 61 20 Batı boylamı
  Haritadaki konumu: Orta Amerika ve Karayipler
  Yüzölçümü: toplam: 754 km²
  Kara sınırları: 0 km
  Sahil şeridi: 148 km
  İklimi: Dominika`da sıcakların bütün yıl boyunca sürdüğü tropik bir iklim görülür. Kurak mevsim yalnızca üç ay (şubat-mayıs) sürer. Haziran-ekim arasındaki yağışlı mevsimde genellikle harikanlar meydana gelir.
  Arazi yapısı: Volkanik kökenli dağlık bir ada olan Dominika`nın başlıca yüzey şekli kuzey-güney doğrultusunda uzanan ormanlarla kaplı yüksek sıradağlardır.
  Deniz seviyesinden yüksekliği: en alçak noktası: Karayip Denizi 0 m; en yüksek noktası: Morne Diablatins 1447 m
  Doğal kaynakları: Kereste hidro enerji işlenebilir topraklar
  Arazi kullanımı: tarıma uygun topraklar: %9
  sürekli ekinler: %13
  otlaklar: %3
  ormanlık arazi: %67
  diğer: %8 (1993 verileri)


  Nüfus Bilgileri

  Nüfusu: 70786 (Temmuz 2001 verileri)
  Nüfus artış oranı: %-0.98 (2001 verileri)
  Mülteci oranı: -20.37 mülteci/1000 nüfus (2001 tahmini)
  Bebek ölüm oranı: 16.54 ölüm/1000 doğan bebek (2001 tahmini)
  Ortalama hayat süresi: Toplam nüfus: 73.6 yıl
  erkeklerde: 70.74 yıl
  kadınlarda: 76.61 yıl (2001 verileri)
  Ortalama çocuk sayısı: 2.03 çocuk/1 kadın (2001 tahmini)
  Ulus: Dominikalı
  Nüfusun etnik dağılımı: siyahlar Karayip yerlileri
  Dinler: Roma Katolikleri %77 Protestanlar %15 inançsızlar %2 diğer %6
  Dil: İngilizce (resmi) Fransızca
  Okur yazar oranı: 15 yaş ve üzeri bilgiler
  toplam nüfus: %94
  erkekler: %94
  kadınlar: %94 (1970 verileri)


  Yönetimi

  Ülke adı: Dominika
  ingilizce: Dominica
  Yönetim Biçimi: Parlamenter Demokrasi
  Başkent: Roseau
  İdari bölmeler: 10 bölge; Saint Andrew Saint David Saint George Saint John Saint Joseph Saint Luke Saint Mark Saint Patrick Saint Paul Saint Peter
  Bağımsızlık günü: 3 Kasım 1978 (İngiltere'den)
  Milli bayram: Bağımsızlık günü 3 Kasım (1978)
  Anayasa: 3 Kasım 1978
  Hukuk sistemi: İngiliz hukuku temel alınmıştır.
  Üye olduğu uluslararası örgüt ve kuruluşlar: ACCT ACP (Afrika - Karayip - Pasifik Ülkeleri) C Caricom (Karayipler Topluluğu ve Ortak Pazarı) CDB (Karayipler Kalkınma Bankası) ECLAC (Birleşmiş Milletler Latin Amerika ve Karayipler Komisyonu) FAO (Tarım ve Gıda Örgütü) G-77 IBRD (Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası) ICFTU (Uluslararası Serbest Ticaret Birlikleri Konfederastonu) ICRM (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi) IDA (Uluslararası Kalkınma Birliği) IFAD (Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu) IFC (Uluslararası Finansman Kurumu) IFRCS (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Toplulukları Federasyonu) ILO (Uluslarası Çalışma Örgütü) IMF (Uluslararası Para Fonu) IMO (Uluslararası Denizcilik Örgütü) Interpol (Uluslararası Polis Teşkilatı) IOC (Uluslararası Olimpiyat Komitesi) ITU (Uluslararası Telekomünikasyon Birliği) NAM OAS (Amerika Devletleri Teşkilatı) OECS (Doğu Karayip Devletleri Teşkilatı) OPANAL OPCW (Kimyasal Silahları Yasaklama Organizasyonu) UN (Birleşmiş Milletler) UNCTAD (Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı) UNESCO (Eğitim-Bilim ve Kültür Örgütü) UNIDO (Endüstriyel Kalkınma Örgütü) UPU (Dünya Posta Birliği) WCL (Dünya Emek Konfederasyonu) WHO (Dünya Sağlık Örgütü) WIPO (Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı) WMO (Dünya Meteoroloji Örgütü) WTrO (Dünya Ticaret Örgütü)


  Ekonomik Göstergeler

  Ekonomiye genel bakış: Antil ülkelerinin en yoksullarından biri olan Dominika`da 1970`lerde ekonominin giderek bozulması ile birlikte üretimde ve özel yatırımlarda da bir düşüş görülmüştür. 1979-80`de adada patlak veren yıkıcı tropikal fırtınalar sorunları daha da karmaşıklaştırmıştır. Bununla birlikte 1980`lerin başından itibaren ABD İngiltere ve Birleşmiş Milletler gibi kaynaklardan sağlanan dış yardımlarla belirli bir düzelme görülmeye başlanmıştır. Ülkenin en önemli tarımsal ürünü ve başlıca ihracat kaynağı gayri safi milli hasılanın %20`sini ve iş gücünün %40`ını sağlayan muzdur. Turizm endüstrisinin gelişimi engebeli kıyı şeridi yetersiz sahiller ve uluslararası bir havaalanının eksikliği engellemektedir. Luis Kasırgası 1995`deki muz ekinini harap etmiştir. Ekonomi 1998`in ortasından itibaren inşaat sabun üretimi ve turistik ilgi ile yeniden toparlanmaya başlamıştır. Hükümet adanın üretim tabanını çeşitlendirmek için bir denizaşırı finansal endüstri geliştirmeyi düşünmektedir.
  GSYİH: Satınalma Gücü paritesi - 290 milyon $ (2000 verileri)
  GSYİH - reel büyüme: %0.5 (2000 verileri)
  GSYİH - sektörlere göre: tarım: %21
  endüstri: %16
  hizmet: %63 (1999 verileri)
  Enflasyon oranı (tüketici fiyatlarında): %2.5 (2000 verileri)
  İş gücü: 25000
  Sektörlere göre işgücü dağılımı: Tarım %40 endüstri ve ticaret %32 hizmet %28
  İşsizlik oranı: %20 (1999 verileri)
  Endüstri: Sabun hindistancevizi yağı turizm kurutulmuş hindistancevizi mobilya çimento
  Endüstrinin büyüme oranı: %-10 (1997 verileri)
  Elektrik üretimi: 62 milyon kWh (1999)
  Elektrik tüketimi: 57.7 milyon kWh (1999)
  Elektrik ihracatı: 0 kWh (1999)
  Elektrik ithalatı: 0 kWh (1999)
  Tarım ürünleri: Muz narenciye mango hindistancevizi ormancılık ve balıkçılık ürünleri
  İhracat: 60.7 milyon $ (2000 verileri)
  İhracat ürünleri: Muz sabun sebze üzüm portakal
  İhracat ortakları: Caricom (Karayipler Topluluğu ve Ortak Pazarı) ülkeleri %47 İngiltere %36 ABD %7 (1996 verileri)
  İthalat: 126 milyon $ (2000 verileri)
  İthalat ürünleri: Sanayi ürünleri makine ve ekipman gıda kimyasallar
  İthalat ortakları: ABD %41 Caricom (Karayipler Topluluğu ve Ortak Pazarı) ülkeleri %25 İngiltere %13 Hollanda Kanada (1996 verileri)
  Dış borç tutarı: 108.9 milyon $ (1999)
  Para birimi: Doğu Karayip Doları (XCD)
  Para birimi kodu: XCD
  Mali yıl: 1 Temmuz - 30 Haziran


  İletişim Bilgileri

  Kullanılan telefon hatları: 19000 (1996)
  Telefon kodu: 1767
  Radyo yayın istasyonları: AM 3 FM 10 kısa dalga 0 (1998)
  Radyolar: 46000 (1997)
  Televizyon yayını yapan istasyonlar: 0 (1997)
  Televizyonlar: 6000 (1997)
  Internet kısaltması: .dm
  Internet servis sağlayıcıları: 16 (2000)
  Internet kullanıcıları: 2000 (2000)


  Ulaşım ve Taşımacılık

  Demiryolları: 0 km
  Karayolları: toplam: 750 km (2001)
  Deniz yolları: yok
  Limanları: Portsmouth Roseau
  Hava alanları: 2 (2000 verileri)
  23 Aralık 2009
  #47
 8. ziki

  ziki Yönetici

  Dominik Cumhuriyeti

  Coğrafi Verileri

  Konum: Karayipler Karayip Denizi ile Kuzey Atlas Okyanusu arasında Haiti'nin doğusunda.
  Coğrafi konumu: 19 00 Kuzey enlemi 70 40 Batı boylamı
  Haritadaki konumu: Orta Amerika ve Karayipler
  Yüzölçümü: 48730 km²
  Sınırları: toplam: 275 km
  sınır komşuları: Haiti 275 km
  Sahil şeridi: 1288 km
  İklim: Ilıman bir tropik iklimin görüldüğü Dominik`te tropik fırtınalar ve harikanlar ağustos-ekim arasında ciddi tehlikeler yaratır.
  Arazi yapısı: Kuzeybatı- güneydoğu doğrultusunda uzanan beş ayrı sıradağ ve plato vardır. Geniş çöl şeritlerinin yer aldığı en batıdaki kesim genellikle kıraç bir yapı gösterir. Güneydoğuda ise engebeli ovalar bulunur.
  Deniz seviyesinden yüksekliği: en alçak noktası: Lago Enriquillo 46 m; en yüksek noktası: Pico Duarte 3175 m
  Doğal kaynakları: nikel boksit altın gümüş
  Arazi kullanımı: tarıma uygun topraklar: %21
  sürekli ekinler: %9
  otlaklar: %43
  ormanlık arazi: %12
  diğer: %15 (1993 verileri)
  Sulanan arazi: 2300 km² (1993 verileri)
  Doğal afetler: Dominik`te tropik fırtınalar ve harikanlar ağustos-ekim arasında ciddi tehlikeler yaratır.


  Nüfus Bilgileri

  Nüfusu: 8581477 (Temmuz 2001 verileri)
  Nüfus artış oranı: %1.63 (2001 verileri)
  Mülteci oranı: -3.81 mülteci/1000 nüfus (2001 tahmini)
  Bebek ölüm oranı: 34.67 ölüm/1000 doğan bebek (2001 tahmini)
  Ortalama hayat süresi: Toplam nüfus: 73.44 yıl
  erkeklerde: 71.34 yıl
  kadınlarda: 75.64 yıl (2001 verileri)
  Ortalama çocuk sayısı: 2.97 çocuk/1 kadın (2001 tahmini)
  HIV/AIDS - hastalıklarına yakalanan yetişkin sayısı: %2.8 (1999 verileri)
  HIV/AIDS - hastalıkları taşıyan insan sayıs: 130000 (1999 verileri)
  HIV/AIDS - ölümleri: 4900 (1999 verileri)
  Ulus: Dominikan
  Nüfusun etnik dağılımı: Beyaz ırk %16 siyah ırk %11 melez %73
  Dinler: Roma Katolikleri %95
  Dil: İspanyolca
  Okur yazar oranı: 15 yaş ve üzeri bilgiler
  toplam nüfus: %82.1
  erkeklerin: %82
  kadınların: %82.2 (1995 verileri)


  Yönetimi

  Ülke adı: Resmi tam adı: Dominikan Cumhuriyeti
  Yerel tam adı: Republica Dominicana
  ingilizce: Dominican Republic
  Yönetim Biçimi: Temsili demokrasi
  Başkent: Santo Domingo
  İdari bölmeler: 29 eyalet ve bir başkent; Azua Baoruco Barahona Dajabon Distrito Nacional Duarte Elias Pina El Seibo Espaillat Hato Mayor Independencia La Altagracia La Romana La Vega Maria Trinidad Sanchez Monsenor Nouel Monte Cristi Monte Plata Pedernales Peravia Puerto Plata Salcedo Samana Sanchez Ramirez San Cristobal San Juan San Pedro de Macoris Santiago Santiago Rodriguez Valverde
  Bağımsızlık günü: 27 Şubat 1844 (Haiti'den ayrıldı)
  Milli bayram: Bağımsızlık günü 27 Şubat (1844)
  Anayasa: 28 Kasım 1966
  Hukuk sistemi: Fransız hukuku temel alınmıştır.
  Üye olduğu uluslararası örgüt ve kuruluşlar: ACP (Afrika - Karayip - Pasifik Ülkeleri) Caricom (Karayipler Topluluğu ve Ortak Pazarı) ECLAC (Birleşmiş Milletler Latin Amerika ve Karayipler Komisyonu) FAO (Tarım ve Gıda Örgütü) G-11 G-77 IADB (Amerika Bölgesi Kalkınma Bankası) IAEA (Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı) IBRD (Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası) ICAO (Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü) ICFTU (Uluslararası Serbest Ticaret Birlikleri Konfederastonu) ICRM (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi) IDA (Uluslararası Kalkınma Birliği) IFAD (Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu) IFC (Uluslararası Finansman Kurumu) IFRCS (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Toplulukları Federasyonu) IHO (Uluslararası Hidrografi Örgütü) ILO (Uluslarası Çalışma Örgütü) IMF (Uluslararası Para Fonu) IMO (Uluslararası Denizcilik Örgütü) Intelsat (Uluslararası Telekomünikasyon ve Uydu Örgütü) Interpol (Uluslararası Polis Teşkilatı) IOC (Uluslararası Olimpiyat Komitesi) IOM (Uluslararası Göçmen Teşkilatı) ISO (subscriber) ITU (Uluslararası Telekomünikasyon Birliği) LAES LAIA (Latin Amerika Entegrasyon Birliği) NAM OAS (Amerika Devletleri Teşkilatı) OPANAL OPCW (Kimyasal Silahları Yasaklama Organizasyonu) PCA (Daimi Hakemlik Mahkemesi) UN (Birleşmiş Milletler) UNCTAD (Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı) UNESCO (Eğitim-Bilim ve Kültür Örgütü) UNIDO (Endüstriyel Kalkınma Örgütü) UPU (Dünya Posta Birliği) WCL (Dünya Emek Konfederasyonu) WFTU (Dünya İşçi Sendikaları Federasyonu) WHO (Dünya Sağlık Örgütü) WIPO (Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı) WMO (Dünya Meteoroloji Örgütü) WToO (Dünya Turizm Örgütü) WTrO (Dünya Ticaret Örgütü)


  Ekonomik Göstergeler

  Ekonomiye genel bakış: 1996 Aralık`ında başa gelen Cumhurbaşkanı Fernandez peso develüasyonu gelir vergisi kısıntısı satış vergilerinde %50`lik bir zam gümrük tarifesinde fiyat düşürme ve gazolin fiyatlarını yükseltmeyi içeren ülkenin uluslararası market piyasasında yer edinmesini sağlamak amaçlı bir reform paketi sunmuştur. Birçok reform sallantıda kalsa da turizm ve iletişimin gelişmesiyle ekonomi 1997-98`de ilerleme kaydetmiştir.Hükümet elektrik kaynağı kapasitesini arttırmak istese de devlet elektrik idaresinin özelleştirilmesi sürekli ertelenmiştir. Georges Kasırgası 1998 Eylül`ünde tarım ve altyapı tesislerinde yaklaşık 1.3 milyar $ hasara sebep olmuştur.
  GSYİH: Satınalma Gücü paritesi - 48.3 milyar $ (2000 verileri)
  GSYİH - reel büyüme: %8 (2000 verileri)
  GSYİH - sektörlere göre: tarım: %11.3
  endüstri: %32.2
  hizmet: %56.5 (1999 verileri)
  Enflasyon oranı (tüketici fiyatlarında): %7.9 (2000 verileri)
  İş gücü: 2.3 milyon - 2.6 milyon
  Sektörlere göre işgücü dağılımı: Hizmet ve devlet %58.7 endüstri %24.3 tarım %17 (1998 verileri)
  İşsizlik oranı: %13.8 (1999 verileri)
  Endüstri: turizm şeker ferronikel ve altın madenciliği tekstil çimento tütün
  Endüstrinin büyüme oranı: %8 (2000 verileri)
  Elektrik üretimi: 7.29 milyar kWh (1999)
  Elektrik tüketimi: 6.78 milyar kWh (1999)
  Elektrik ihracatı: 0 kWh (1999)
  Elektrik ithalatı: 0 kWh (1999)
  Tarım ürünleri: Şekerkamışı kahve pamuk kakao tütün pirinç fasulye patates mısır muz büyükbaş hayvan domuz süt ürünleri yumurta
  İhracat: 5.8 milyar $ (2000)
  İhracat ürünleri: ferronikel şeker altın gümüş kahve kakao tütün et
  İhracat ortakları: ABD %66.1 Hollanda %7.8 Kanada %7.6 Rusya %7.4 İngiltere %4.5 (1999 verileri)
  İthalat: 9.6 milyar $ (f.o.b. 2000 verileri)
  İthalat ürünleri: Gıda petrol pamuk kumaş kimyasallar eczacılık ürünleri
  İthalat ortakları: ABD %25.7 Venezuela %9.2 Meksika %4 Japonya %3 Panama %2.6 (1999 verileri)
  Dış borç tutarı: 4.7 milyar $ (2000 verileri)
  Para birimi: Dominikan Pesosu (DOP)
  Para birimi kodu: DOP
  Mali yıl: Takvim yılı


  İletişim Bilgileri

  Kullanılan telefon hatları: 709000 (1997)
  Telefon kodu: 1809
  Radyo yayın istasyonları: AM 120 FM 56 kısa dalga 4 (1998)
  Radyolar: 1.44 milyon (1997)
  Televizyon yayını yapan istasyonlar: 25 (1997)
  Televizyonlar: 770000 (1997)
  Internet kısaltması: .do
  Internet servis sağlayıcıları: 24 (2000)
  Internet kullanıcıları: 25000 (1999)


  Ulaşım ve Taşımacılık

  Demiryolları: 757 km (2000)
  Karayolları: 12600 km (1996)
  Deniz yolları: yok
  Boru hatları: ham petrol 96 km; petrol ürünleri 8 km
  Limanları: Barahona La Romana Puerto Plata San Pedro de Macoris Santo Domingo
  Hava alanları: 29 (2000 verileri)
  23 Aralık 2009
  #48
 9. ziki

  ziki Yönetici

  Ekvator

  Coğrafi Verileri

  Konum: Güney Amerika'nın batısında Pasifik Okyanusunun kıyısında Kolombiya ile Peru arasında yer almaktadır.
  Coğrafi konumu: 2 00 Güney enlemi 77 30 Batı boylamı
  Haritadaki konumu: Güney Amerika
  Yüzölçümü: 283560 km²
  Sınırları: toplam: 2010 km
  sınır komşuları: Kolombiya 590 km Peru 1420 km
  Sahil şeridi: 2237 km
  İklimi: Kıyı boyunca tropikal ülkenin iç kısımlarında deniz seviyesinden yüksek bölgelerde hava soğumaya başlar balta girmemiş amazon ormanlarında tropikal iklim hakimdir.
  Arazi yapısı: Kıyı ovaları Andların etrafında dağlık bölgeler doğu ormanlarında düzlükler ve inişli çıkışlı ovalar.
  Deniz seviyesinden yüksekliği: en alçak noktası: Pasifik Okyanusu 0 m; en yüksek noktası: Chimborazo 6267 m
  Doğal kaynakları: petrol balık kereste hidro enerji
  Arazi kullanımı: tarıma uygun topraklar: %6
  sürekli ekinler: %5
  otlaklar: %18
  ormanlık arazi: %56
  diğer: %15 (1993 verileri)
  Sulanan arazi: 5560 km² (1993 verileri)
  Doğal afetler: Yaygın depremler toprak kaymaları volkanik aktivite periyodik kuraklıklar


  Nüfus Bilgileri

  Nüfusu: 13183978 (Temmuz 2001 verileri)
  Nüfus artış oranı: %2 (2001 verileri)
  Mülteci oranı: -0.55 mülteci/1000 nüfus (2001 tahmini)
  Bebek ölüm oranı: 34.08 ölüm/1000 doğan bebek (2001 tahmini)
  Ortalama hayat süresi: Toplam nüfus: 71.33 yıl
  erkeklerde: 68.52 yıl
  kadınlarda: 74.28 yıl (2001 verileri)
  Ortalama çocuk sayısı: 3.12 çocuk/1 kadın (2001 tahmini)
  HIV/AIDS - hastalıklarına yakalanan yetişkin sayısı: %0.29 (1999 verileri)
  HIV/AIDS - hastalığı olan insan sayısı: 19000 (1999 verileri)
  HIV/AIDS - hastalıklarından ölenlerin sayısı: 1400 (1999 verileri)
  Ulus: Ekvatorlu
  Nüfusun etnik dağılımı: melezler %65 Amerika yerlileri %25 İspanyollar ve diğerleri %7 siyah ırk %3
  Din: Roma Katolikleri %95
  Diller: İspanyolca (resmi) Amerika yerlilerinin dilleri (özellikle Quechua)
  Okur yazar oranı: 15 yaş ve üzeri için veriler
  toplam nüfusta: %90.1
  erkek: %92
  kadın: %88.2 (1995 verileri)


  Yönetimi

  Ülke adı: Resmi tam adı: Ekvator Cumhuriyeti
  kısa şekli : Ekvator
  Yerel tam adı: Republica del Ecuador
  yerel kısa şekli: Ecuador
  Yönetim biçimi: Başkanlık Tipi Cumhuriyet
  Başkent: Quito
  İdari bölümler: 22 bölge; Azuay Bolivar Canar Carchi Chimborazo Cotopaxi El Oro Esmeraldas Galapagos Guayas Imbabura Loja Los Rios Manabi Morona-Santiago Napo Orellana Pastaza Pichincha Sucumbios Tungurahua Zamora-Chinchipe
  Bağımsızlık günü: 24 Mayıs 1822 (İspanya'dan)
  Milli bayram: Bağımsızlık günü (Quito'nun bağımsızlığı) 10 Ağustos (1809)
  Anayasa: 10 Ağustos 1998
  Üye olduğu uluslararası örgüt ve kuruluşlar: CAN CCC (Gümrük İşbirliği Konseyi) ECLAC (Birleşmiş Milletler Latin Amerika ve Karayipler Komisyonu) FAO (Tarım ve Gıda Örgütü) G-11 G-77 IADB (Amerika Bölgesi Kalkınma Bankası) IAEA (Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı) IBRD (Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası) ICAO (Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü) ICC (Milletlerarası Ticaret Odası) ICFTU (Uluslararası Serbest Ticaret Birlikleri Konfederastonu) ICRM (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi) IDA (Uluslararası Kalkınma Birliği) IFAD (Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu) IFC (Uluslararası Finansman Kurumu) IFRCS (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Toplulukları Federasyonu) IHO (Uluslararası Hidrografi Örgütü) ILO (Uluslarası Çalışma Örgütü) IMF (Uluslararası Para Fonu) IMO (Uluslararası Denizcilik Örgütü) Intelsat (Uluslararası Telekomünikasyon ve Uydu Örgütü) Interpol (Uluslararası Polis Teşkilatı) IOC (Uluslararası Olimpiyat Komitesi) IOM (Uluslararası Göçmen Teşkilatı) ISO (Uluslararası Standartlar Örgütü) ITU (Uluslararası Haberleşme Birliği) LAES LAIA (Latin Amerika Entegrasyon Birliği) NAM OAS (Amerika Devletleri Teşkilatı) OPANAL OPCW (Kimyasal Silahları Yasaklama Organizasyonu) PCA (Daimi Hakemlik Mahkemesi) RG UN (Birleşmiş Milletler) UNCTAD (Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı) UNESCO (Eğitim-Bilim ve Kültür Örgütü) UNIDO (Endüstriyel Kalkınma Örgütü) UPU (Dünya Posta Birliği) WCL (Dünya Emek Konfederasyonu) WFTU (Dünya İşçi Sendikaları Federasyonu) WHO (Dünya Sağlık Örgütü) WIPO (Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı) WMO (Dünya Meteoroloji Örgütü) WToO (Dünya Turizm Örgütü) WTrO (Dünya Ticaret Örgütü)


  Ekonomik Göstergeler

  Ekonomiye genel bakış: Ekvator yer altı kaynaklara ve zengin tarım bölgelerine sahip bir ülkedir. Bunun sonucu olarak ihracatında yer alan başlıca maddeler arasında petrol muz karides gibi ürünler vardır. Bu ürünlerin dünya pazarındaki fiyat değişiklikleri paralel olarak ülke ekonomisini de etkilemektedir. Ekvator 1996 yılında Dünya Ticaret Örgütüne katılmıştır.
  GSYİH: Satınalma Gücü paritesi -37.2 milyar $ (2000 verileri)
  GSYİH - reel büyüme: %0.8 (2000 verileri)
  GSYİH - sektörlere göre: tarım: %14
  endüstri: %36
  hizmet: %50 (1999 verileri)
  Enflasyon oranı (tüketici fiyatlarında): %96 (2000 verileri)
  İş gücü: 4.2 milyon
  Sektörlere göre işgücü dağılımı: tarım %30 endüstri %25 hizmet %45 (1999 verileri)
  İşsizlik oranı: %13 (2000 verileri)
  Endüstri: petrol gıda tekstil metal sanayi kağıt mamulleri kimyasallar ahşap ürünler plastik ürünler balıkçılık
  Endüstrinin büyüme oranı: %2.4 (1997 verileri)
  Elektrik üretimi: 10.065 milyar kWh (1999)
  Elektrik tüketimi: 9.386 milyar kWh (1999)
  Elektrik ihracatı: 0 kWh (1999)
  Elektrik ithalatı: 25 milyon kWh (1999)
  Tarım ürünleri: Muz kahve kakao pirinç patates manyok fidanlıklar şekerkamışı sığır koyun domuz et ve et ürünleri süt ürünleri balık
  İhracat: 5.6 milyar $ (f.o.b. 2000 verileri)
  İhracat ürünleri: Petrol muz karides kahve kakao kesme çiçek balık
  İhracat ortakları: ABD %37 Kolombiya %5 İtalya %5 Şili %5 Peru %4 (1999)
  İthalat: 3.4 milyar $ (2000 verileri)
  İthalat ürünleri: Makine ve ekipman hammaddeler yakıt tüketim malları
  İthalat ortakları: ABD %30 Kolombiya %13 Venezuela %6 Japonya %5 Meksika %3 (1998)
  Dış borç tutarı: 15 milyar $ (1999)
  Para birimi: ABD Doları (USD)
  Para birimi kodu: USD
  Mali yıl: Takvim yılı


  İletişim Bilgileri

  Kullanılan telefon hatları: 899000 (1997)
  Telefon kodu: 593
  Radyo yayın istasyonları: AM 392 FM 27 kısa dalga 29 (1998)
  Radyolar: 4.15 milyon (1997)
  Televizyon yayını yapan istasyonlar: 15 (1997)
  Televizyonlar: 1.55 milyon (1997)
  Internet kısaltması: .ec
  Internet servis sağlayıcıları: 13 (2000)
  Internet kullanıcıları: 20000 (2000)


  Ulaşım ve Taşımacılık

  Demiryolları: 965 km (2000)
  Karayolları: 43197 km (1999 verileri)
  Su yolları: 1500 km
  Boru hatları: ham petrol 800 km; petrol ürünleri 1358 km
  Limanları: Esmeraldas Guay**uil La Libertad Manta Puerto Bolivar San Lorenzo
  Hava alanları: 180 (2000 verileri)
  Helikopter alanları: 1 (2000 verileri)
  23 Aralık 2009
  #49
 10. ziki

  ziki Yönetici

  El Salvador

  Coğrafi Verileri

  Konum: Orta Amerika Kuzey Pasifik Okyanusu kıyısı Guatemala ve Honduras arasında yer almaktadır.
  Coğrafi konumu: 13 50 Kuzey enlemi 88 55 Batı boylamı
  Haritadaki konumu: Orta Amerika ve Karayipler
  Yüzölçümü: 21040 km²
  Sınırları: toplam: 545 km
  sınır komşuları: Guatemala 203 km Honduras 342 km
  Sahil şeridi: 307 km
  İklimi: Düzlük kesimlerde genelde sıcak ve nemli olan tropik iklim dağlık bölgelerde ılıman bir yapı kazanır.
  Arazi yapısı: El Salvador yüzey şekilleri bakımından dağlık ve düzlük bölgelere ayrılır.
  Deniz seviyesinden yüksekliği: en alçak noktası: Pasifik Okyanusu 0 m; en yüksek noktası: Cerro El Pital 2730 m
  Doğal kaynakları: Hydro enerji termal kaynaklar petrol işlenebilir topraklar
  Arazi kullanımı: tarıma uygun topraklar: %27
  sürekli ekinler: %8
  otlaklar: %29
  ormanlık arazi: %5
  diğer: %31 (1993 verileri)
  Sulanan arazi: 1200 km² (1993 verileri)
  Doğal kaynaklar: Yanardağ ülkesi olarak bilinmektedir; yıkıcı depremler büyük hasarlara yol açmaktadır.


  Nüfus Bilgileri

  Nüfus: 6237662 (Temmuz 2001 verileri)
  Nüfus artış oranı: %1.85 (2001 verileri)
  Mülteci oranı: -3.95 mülteci/1000 nüfus (2001 tahmini)
  Bebek ölüm oranı: 28.4 ölüm/1000 doğan bebek (2001 tahmini)
  Ortalama hayat süresi: Toplam nüfus: 70.03 yıl
  erkeklerde: 66.43 yıl
  kadınlarda: 73.81 yıl (2001 verileri)
  Ortalama çocuk sayısı: 3.34 çocuk/1 kadın (2001 tahmini)
  HIV/AIDS - hastalıklarına yakalanan yetişkin sayısı: %0.6 (1999 verileri)
  HIV/AIDS - hastalığı olan insan sayısı: 20000 (1999 verileri)
  HIV/AIDS - hastalıklarından ölenlerin sayısı: 1300 (1999 verileri)
  Ulus: Salvadorlu
  Nüfusun etnik dağılımı: melez %90 Amerika yerlileri %1 beyaz ırk %9
  Din: Roma Katolikleri %86
  Diller: İspanyolca Nahua (Amerika yerlileri arasında yaygındır)
  Okur yazar oranı: 10 yaş ve üzeri için veriler
  toplam nüfusta: %71.5
  erkekler: %73.5
  kadınlar: %69.8 (1995 verileri)


  Yönetimi

  Ülke adı: Resmi tam adı: El Salvador Cumhuriyeti
  kısa şekli : El Salvador
  Yerel tam adı: Republica de El Salvador
  yerel kısa şekli: El Salvador
  Yönetim biçimi: Başkanlık Tipi Cumhuriyet
  Başkent: San Salvador
  İdari bölümler: 14 bölge; Ahuachapan Cabanas Chalatenango Cuscatlan La Libertad La Paz La Union Morazan San Miguel San Salvador Santa Ana San Vicente Sonsonate Usulutan
  Bağımsızlık günü: 15 Eylül 1821 (İspanya'dan)
  Milli bayram: Bağımsızlık günü 15 Eylül (1821)
  Anayasa: 23 Aralık 1983
  Üye olduğu uluslararası örgüt ve kuruluşlar: BCIE CACM (Orta Amerika Ortak Pazarı) ECLAC (Birleşmiş Milletler Latin Amerika ve Karayipler Komisyonu) FAO (Tarım ve Gıda Örgütü) G-77 IADB (Amerika Bölgesi Kalkınma Bankası) IAEA (Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı) IBRD (Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası) ICAO (Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü) ICFTU (Uluslararası Serbest Ticaret Birlikleri Konfederastonu) ICRM (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi) IDA (Uluslararası Kalkınma Birliği) IFAD (Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu) IFC (Uluslararası Finansman Kurumu) IFRCS (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Toplulukları Federasyonu) ILO (Uluslarası Çalışma Örgütü) IMF (Uluslararası Para Fonu) IMO (Uluslararası Denizcilik Örgütü) Intelsat (Uluslararası Telekomünikasyon ve Uydu Örgütü) Interpol (Uluslararası Polis Teşkilatı) IOC (Uluslararası Olimpiyat Komitesi) IOM (Uluslararası Göçmen Teşkilatı) ISO (Uluslararası Standartlar Örgütü) ITU (Uluslararası Haberleşme Birliği) LAES LAIA (Latin Amerika Entegrasyon Birliği) MINURSO (BM Bati Sahra Referandum Misyonu) NAM OAS (Amerika Devletleri Teşkilatı) OPANAL OPCW (Kimyasal Silahları Yasaklama Organizasyonu) PCA (Daimi Hakemlik Mahkemesi) UN (Birleşmiş Milletler) UNCTAD (Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı) UNESCO (Eğitim-Bilim ve Kültür Örgütü) UNIDO (Endüstriyel Kalkınma Örgütü) UPU (Dünya Posta Birliği) WCL (Dünya Emek Konfederasyonu) WFTU (Dünya İşçi Sendikaları Federasyonu) WHO (Dünya Sağlık Örgütü) WIPO (Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı) WMO (Dünya Meteoroloji Örgütü) WToO (Dünya Turizm Örgütü) WTrO (Dünya Ticaret Örgütü)


  Ekonomik Göstergeler

  GSYİH: Satınalma Gücü paritesi - $24 milyar (2000 verileri)
  GSYİH - reel büyüme: %2.5 (2000 verileri)
  GSYİH - sektörlere göre: tarım: %12
  endüstri: %28
  hizmet: %60 (1999 verileri)
  Enflasyon oranı (tüketici fiyatlarında): %2.5 (2000 verileri)
  İş gücü: 2.35 milyon (1999)
  Sektörlere göre iş gücü dağılımı: tarım %30 endüstri %15 hizmet %55 (1999 verileri)
  İşsizlik oranı: %10 (2000 verileri)
  Endüstri: Gıda maddeleri meşrubat petrol kimyasallar gübre tekstil mobilya hafif metaller
  Endüstrinin büyüme oranı: %5 (2000 verileri)
  Elektrik üretimi: 3.641 milyar kWh (1999)
  Elektrik tüketimi: 3.638 milyar kWh (1999)
  Elektrik ihracatı: 208 milyon kWh (1999)
  Elektrik ithalatı: 460 milyon kWh (1999)
  Tarım ürünleri: Kahve şeker mısır pirinç fasulye pamuk karides et ve süt ürünleri
  İhracat: 2.8 milyar $ (2000)
  İhracat ürünleri: Denizaşırı ihracat birlikleri kahve şeker karides tekstil kimyasallar elektrik
  İhracat ortakları: ABD %63 Guatemala %11 Honduras %7 Kosta Rika %4 (1999)
  İthalat: 4.6 milyar $ (2000)
  İthalat ürünleri: Hammaddeler tüketim malları yatırım malları yakıtlar gıda ürünleri petrol elektrik
  İthalat ortakları: ABD %52 Guatemala %9 Meksika %6 Kosta Rika %3 (1999)
  Dış borç tutarı: 4.1 milyar $ (2000 verileri)
  Para birimi: Salvador Colonu (SVC); ABD Doları (USD)
  Para birimi kodu: SVC; USD
  Mali yıl: Takvim yılı


  İletişim Bilgileri

  Kullanılan telefon hatları: 380000 (1998)
  Telefon kodu: 503
  Radyo yayın istasyonları: AM 61 FM 30 kısa dalga 0 (1998)
  Radyolar: 2.75 milyon (1997)
  Televizyon yayını yapan istasyonlar: 5 (1997)
  Televizyonlar: 600000 (1990)
  Internet kısaltması: .sv
  Internet servis sağlayıcıları: 4 (2000)
  Internet kullanıcıları: 40000 (2000)


  Ulaşım ve Taşımacılık

  Demiryolları: 602 km
  Karayolları: 10029 km (1997)
  Deniz yolları: Rio Lempa
  Limanları: Acajutla Puerto Cutuco La Libertad La Union Puerto El Triunfo
  Hava alanları: 83 (2000 verileri)
  Helikopter alanları: 1 (2000 verileri)
  23 Aralık 2009
  #50
 11. ziki

  ziki Yönetici

  Endonezya

  Coğrafi Verileri

  Konum: Güneydoğu Asya'da Hint Okyanusu ve Pasifik Okyanusu arasında yer alan takımadalar.
  Coğrafi konumu: 5 00 Güney enlemi 120 00 Doğu boylamı
  Haritadaki konumu: Güneydoğu Asya
  Yüzölçümü: 1919440 km²
  Sınırları: toplam: 2602 km
  sınır komşuları: Malezya 1782 km Papua Yeni Gine 820 km
  Sahil şeridi: 54716 km
  İklimi: tropikal; sıcak ve nemlidir yüksek arazilerde değişiklik gösterir.
  Arazi yapısı: Çoğunlukla kıyı bölgesinde alçak ovalar iç bölgelerinde dağlar yer almaktadır.
  Deniz seviyesinden yüksekliği: en alçak noktası: Hint Okyanusu 0 m; en yüksek noktası: Puncak Jaya 5030 m
  Doğal kaynakları: petrol kalay doğal gaz nikel kereste boksit bakır kömür altın gümüş
  Arazi kullanımı: tarıma uygun topraklar: %10
  daimi ekinler: %7
  otlaklar: %7
  ormanlık arazi: %62
  diğer: %14 (1993 verileri)
  Sulanan arazi: 45970 km² (1993 verileri)
  Doğal afetler: Yaygın su baskınları kuraklıklar depremler yanardağlar tsunami


  Nüfus Bilgileri

  Nüfus: 228437870 (Temmuz 2001 verileri)
  Nüfus artış oranı: %1.6 (2001 verileri)
  Mülteci oranı: 0 mülteci/1000 nüfus (2001 tahmini)
  Bebek ölüm oranı: 40.91 ölüm/1000 doğan bebek (2001 tahmini)
  Ortalama hayat süresi: Toplam nüfus: 68.27 yıl
  erkeklerde: 65.9 yıl
  kadınlarda: 70.75 yıl (2001 verileri)
  Ortalama çocuk sayısı: 2.58 çocuk/1 kadın (2001 tahmini)
  HIV/AIDS - hastalıklarına yakalanan yetişkin sayısı: %0.05 (1999 verileri)
  HIV/AIDS - hastalığı olan insan sayısı: 52000 (1999 verileri)
  HIV/AIDS - hastalıklarından ölenlerin sayısı: 3100 (1999 verileri)
  Ulus: Endonezyalı
  Nüfusun etnik dağılımı: Javalı %45 Sundanlı %14 Madurlı %7.5 Malaylar %7.5 diğer %26
  Din: Müslüman %88 Protestan %5 Roma Katolikleri %3 Hindu %2 Budist %1 diğer %1 (1998)
  Diller: Endonezyaca (resmi) İngilizce Flemenkçe yerel lehçeler
  Okur yazar oranı: 15 yaş ve üzeri için veriler
  toplam nüfusta: %83.8
  erkekler: %89.6
  kadınlar: %78 (1995 verileri)


  Yönetimi

  Ülke adı: Resmi tam adı: Endonezya Cumhuriyeti
  kısa şekli : Endonezya
  Yerel tam adı: Republik Endonezya
  yerel kısa şekli: Endonezya
  eski adı: Hollanda Doğu Hindistanı Flemenk Doğu Hindistanı
  ingilizce: Indonesia
  Yönetim biçimi: Başkanlık Tipi Cumhuriyet
  Başkent: Jakarta
  İdari bölümler: 27 eyalet 2 özel bölge 1 başkent; Aceh Bali Banten Bengkulu Gorontalo Irian Jaya Jakarta Raya Jambi Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Timur Kalimantan Barat Kalimantan Selatan Kalimantan Tengah Kalimantan Timur Kepulauan Bangka Belitung Lampung Maluku Maluku Utara Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Riau Sulawesi Selatan Sulawesi Tengah Sulawesi Tenggara Sulawesi Utara Sumatera Barat Sumatera Selatan Sumatera Utara Yogyakarta
  Bağımsızlık günü: 17 Ağustos 1945 (Hollanda'dan)
  Milli bayram: Bağımsızlık günü 17 Ağustos (1945)
  Üye olduğu uluslararası örgüt ve kuruluşlar: APEC (Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği Forumu) ARF AsDB (Asya Kalkınma Bankası) ASEAN (Güneydoğu Asya Ülkeleri Örgütü) CCC (Gümrük İşbirliği Konseyi) CP ESCAP (Asya ve Pasifikler Ekonomik ve Sosyal Komisyonu) FAO (Tarım ve Gıda Örgütü) G-15 G-19 G-77 IAEA (Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı) IBRD (Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası) ICAO (Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü) ICC (Milletlerarası Ticaret Odası) ICFTU (Uluslararası Serbest Ticaret Birlikleri Konfederastonu) ICRM (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi) IDA (Uluslararası Kalkınma Birliği) IDB (İslam Kalkınma Bankası) IFAD (Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu) IFC (Uluslararası Finansman Kurumu) IFRCS (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Toplulukları Federasyonu) IHO (Uluslararası Hidrografi Örgütü) ILO (Uluslarası Çalışma Örgütü) IMF (Uluslararası Para Fonu) IMO (Uluslararası Denizcilik Örgütü) Inmarsat (Uluslararası Denizcilik Uydu Teşkilatı) Intelsat (Uluslararası Telekomünikasyon ve Uydu Örgütü) Interpol (Uluslararası Polis Teşkilatı) IOC (Uluslararası Olimpiyat Komitesi) IOM (Uluslararası Göçmen Teşkilatı) ISO (Uluslararası Standartlar Örgütü) ITU (Uluslararası Haberleşme Birliği) NAM OIC (İslam Konferansı Örgütü) OPCW (Kimyasal Silahları Yasaklama Organizasyonu) OPEC (Petrol İhraç Eden Ülkeler Teşkilatı) UN (Birleşmiş Milletler) UNCTAD (Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı) UNESCO (Eğitim-Bilim ve Kültür Örgütü) UNIDO (Endüstriyel Kalkınma Örgütü) UNIKOM (BM Irak-Kuveyt Gözlem Misyonu) UNMIBH (BM Bosna Hersek Misyonu) UNMOP (BM Prevlaka Gözlem Misyonu) UNMOT UNOMIG (BM Gürcistan Gözlem Misyonu) UPU (Dünya Posta Birliği) WCL (Dünya Emek Konfederasyonu) WFTU (Dünya İşçi Sendikaları Federasyonu) WHO (Dünya Sağlık Örgütü) WIPO (Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı) WMO (Dünya Meteoroloji Örgütü) WToO (Dünya Turizm Örgütü) WTrO (Dünya Ticaret Örgütü)


  Ekonomik Göstergeler

  GSYİH: Satınalma Gücü paritesi - 654 milyar $ (2000 verileri)
  GSYİH - reel büyüme: %4.8 (2000 verileri)
  GSYİH - sektörel bileşim: tarım: %21
  endüstri: %35
  hizmet: %44 (1999 verileri)
  Enflasyon oranı (tüketici fiyatlarında): %9 (2000 verileri)
  İş gücü: 99 milyon (1999)
  Sektörlere göre işgücü dağılımı: tarım %45 endüstri %16 hizmet %39 (1999 verileri)
  İşsizlik oranı: %15-%20 (1998 verileri)
  Endüstri: Petrol ve doğal gaz tekstil ayakkabı madencilik çimento kimyasal gübreler kauçuk gıda turizm
  Endüstrinin büyüme oranı: %7.5 (2000 verileri)
  Elektrik üretimi: 78.674 milyar kWh (1999)
  Elektrik tüketimi: 73.167 milyar kWh (1999)
  Elektrik ihracatı: 0 kWh (1999)
  Elektrik ithalatı: 0 kWh (1999)
  Tarım ürünleri: Pirinç manyok hindistancevizi kauçuk kakao kahve palmiye yağı hindistancevizi kümes hayvanları domuz eti sığır eti yumurta
  İhracat: 64.7 milyar $ (2000 verileri)
  İhracat ürünleri: Yağ ve gaz tekstil kauçuk
  İhracat ortakları: Japonya %21 ABD %14 Singapur %10 güney Kore %7 Hollanda %3 Avustralya %3 Hong Kong Çin Tayvan (1999 verileri)
  İthalat: 40.4 milyar $ (2000 verileri)
  İthalat ürünleri: Makine ve parça kimyasallar yakıt gıda
  İthalat ortakları: Japonya %12 ABD %12 Singapur %10 Almanya %6 Avustralya %6 Güney Kore %6 Tayvan Çin (1999 verileri)
  Dış borç tutarı: 144 milyar $ (2000 verileri)
  Para birimi: Endonezya Rupisi (IDR)
  Para birimi kodu: IDR
  Mali yıl: Takvim yılı


  İletişim Bilgileri

  Kullanılan telefon hatları: 5588310 (1998)
  Telefon kodu: 62
  Radyo yayın istasyonları: AM 678 FM 43 kısa dalga 82 (1998)
  Radyolar: 31.5 milyon (1997)
  Televizyon yayını yapan istasyonlar: 41 (1999)
  Televizyonlar: 13.75 milyon (1997)
  Internet kısaltması: .id
  Internet servis sağlayıcıları: 24 (2000)
  Internet kullanıcıları: 400000 (2000)


  Ulaşım ve Taşımacılık

  Demiryolları: 6458 km (1995)
  Karayolları: 342700 km (1997)
  Su yolları: 21579 km
  Boru hatları: Ham petrol 2505 km; petrol ürünleri 456 km; petrol ürünleri 1703 km (1989)
  Limanları: Cilacap Cirebon Jakarta Kupang Makassar Palembang Semarang Surabaya
  Hava alanları: 453 (2000 verileri)
  Helikopter alanları: 4 (2000 verileri)
  24 Aralık 2009
  #51
 12. ziki

  ziki Yönetici

  Eritre

  Coğrafi Verileri

  Konum: Bir Doğu Afrika ülkesi olan Eritre doğudan Kızıldeniz güneyden Cibuti güneybatıdan Etiyopya kuzeyden ve kuzeybatıdan ise Sudan'la çevrilidir.
  Coğrafi konumu: 15 00 Kuzey enlemi 39 00 Doğu boylamı
  Haritadaki konumu: Afrika
  Yüzölçümü: 121320 km²
  Sınırları: toplam: 1630 km
  sınır komşuları: Cibuti 113 km Etiyopya 912 km Sudan 605 km
  Sahil şeridi: 2234 km
  İklimi: Eritre'de Etiyopya'ya nispetle daha ilimli ve daha yağışlı bir iklim hakimdir.
  Arazi yapısı: Kızıldeniz kıyısında tarıma elverişli araziler bulunmaktadır. Batı bölgeler nispeten dağlıktır.
  Deniz seviyesinden yüksekliği: en alçak noktası: Denakil Çukuru 75 m; en yüksek noktası: Soira 3018 m
  Doğal kaynakları: Altın potas çinko tuz doğal gaz balık
  Arazi kullanımı: tarıma uygun topraklar: %12
  ekinler: %1
  otlaklar: %49
  ormanlık arazi: %6
  diğer: %32 (1998 verileri)
  Sulanan arazi: 280 km² (1993 verileri)
  Doğal afetler: Yaygın kuraklıklar; çekirge baskınları


  Nüfus Bilgileri

  Nüfus: 4298269 (Temmuz 2001 verileri) Nüfusun %15'i şehirlerde yaşamaktadır.
  Nüfus artış oranı: %3.84 (2001 verileri)
  Mülteci oranı: 7.91 mülteci/1000 nüfus (2001 tahmini)
  Bebek ölüm oranı: 75.14 ölüm/1000 doğan bebek (2001 tahmini)
  Ortalama hayat süresi: Toplam nüfus: 56.18 yıl
  erkeklerde: 53.73 yıl
  kadınlarda: 58.71 yıl (2001 verileri)
  Ortalama çocuk sayısı: 5.87 çocuk/1 kadın (2001 tahmini)
  HIV/AIDS - hastalıklarına yakalanan yetişkin sayısı: %2.87 (1999 verileri)
  Ulus: Eritrelı
  Nüfusun etnik dağılımı: Eritre'de en büyük etnik kitle nüfusun yaklaşık %48'ini oluşturan Tigrinyalılardır. İkinci büyük etnik grup ise nüfusun %31'ini oluşturan Tigreler üçüncü nüfusun %4.3'ünü oluşturan Afarlar onlardan sonra %3.8 orana sahip olan Becalar ve diğer etnik gruplar Kunamalar Agaular Saholar Naralar ve Amharalardır.
  Din: %50 Sünni Müslümanlar Hıristiyanlar
  Diller: Resmi dil Arapça ve Tigrinya dilidir. Ayrıca Afar Amharic Arap Tigre Kunama ve diğer diller konuşulmaktadır.


  Yönetimi

  Ülke adı: Resmi tam adı: Eritre Cumhuriyeti
  kısa şekli : Eritre
  ingilizce: Eritrea
  Yerel tam adı: Hagere Ertra
  yerel kısa şekli: Ertra
  eski adı: Eritre - Etiyopya'nın Bağımsız Bölgesi
  Yönetim biçimi: Geçiş hükümeti
  Başkent: Asmara (eski adı Asmera)
  İdari bölümler: 8 bölge; Akale Guzay Barka Denkel Hamasen Sahil Semhar Senhit Seraye
  Bağımsızlık günü: 24 Mayıs 1993 (Etiyopya'dan)
  Milli bayram: Bağımsızlık günü 24 Mayıs (1993)
  Anayasa: 19 Mayıs 1993. 23 May 1997 tarihinde yeniden düzenlenmiştir.
  Üye olduğu uluslararası örgüt ve kuruluşlar: ACP (Afrika - Karayip - Pasifik Ülkeleri) AfDB (Afrika Kalkınma Bankası) CCC (Gümrük İşbirliği Konseyi) ECA (Birleşmiş Milletler Afrika Ekonomik Komisyonu) FAO (Tarım ve Gıda Örgütü) IBRD (Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası) ICAO (Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü) ICFTU (Uluslararası Serbest Ticaret Birlikleri Konfederastonu) IDA (Uluslararası Kalkınma Birliği) IFAD (Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu) IFC (Uluslararası Finansman Kurumu) IGAD (Hükümetler Arası Kalkınma Otoritesi) ILO (Uluslarası Çalışma Örgütü) IMF (Uluslararası Para Fonu) IMO (Uluslararası Denizcilik Örgütü) Intelsat (Uluslararası Telekomünikasyon ve Uydu Örgütü) Interpol (Uluslararası Polis Teşkilatı) IOC (Uluslararası Olimpiyat Komitesi) ITU (Uluslararası Telekomünikasyon Birliği) NAM OAU (Afrika Birliği Teşkilatı) OPCW (Kimyasal Silahları Yasaklama Organizasyonu) UN (Birleşmiş Milletler) UNCTAD (Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı) UNESCO (Eğitim-Bilim ve Kültür Örgütü) UNIDO (Endüstriyel Kalkınma Örgütü) UPU (Dünya Posta Birliği) WFTU (Dünya İşçi Sendikaları Federasyonu) WHO (Dünya Sağlık Örgütü) WIPO (Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı) WMO (Dünya Meteoroloji Örgütü) WToO (Dünya Turizm Örgütü)


  Ekonomik Göstergeler

  Ekonomiye genel bakış: Eritre ekonomisi birinci derecede tarım ve hayvancılığa dayanır. Nüfusun %85'i kırsal alanda yaşamakta bunların çoğu hayvancılıkla uğraşmaktadır. Kırsal alanda yasayanların üçte ikisi yerleşik veya yari yerleşik hayat kalanı göçebe hayatı sürdürmektedir. Gayri safi yurt içi hasılası 550 milyon dolar olarak tahmin edilmektedir. Kişi basına düsen milli gelir 150 dolar civarındadır. Bağımsızlık öncesinde Etiyopya yönetimi Eritre'deki bağımsızlık mücadelesi dolayısıyla bu bölgeyi özellikle ihmal etmişti. Dolayısıyla Eritre'nin sanayisi çok geri durumdadır.
  GSYİH: Satınalma Gücü paritesi - 2.9 milyar $ (2000 verileri)
  GSYİH - reel büyüme: %-1 (2000 verileri)
  GSYİH - sektörlere göre: tarım: %16
  endüstri: %27
  hizmet: %57 (2000 verileri)
  Enflasyon oranı (tüketici fiyatlarında): %14 (2000 verileri)
  Sektörlere göre iş gücü dağılımı: tarım %80 endüstri ve hizmet %20
  Endüstri: Gıda meşrubat giysi tekstil
  Elektrik üretimi: 165 milyon kWh (1999)
  Elektrik tüketimi: 153.5 milyon kWh (1999)
  Elektrik ihracatı: 0 kWh (1999)
  Elektrik ithalatı: 0 kWh (1999)
  Tarım ürünleri: Mercimek sebze mısır pamuk tütün kahve büyükbaş hayvan keçi balık
  İhracat: 26 milyon $ (1999)
  İhracat ürünleri: büyükbaş hayvan tekstil gıda küçük işletmeler
  İhracat ortakları: Sudan %27.2 Etiyopya %26.5 Japonya %13.2 Birleşik Arap Emirlikleri %7.3 İtalya %5.3 (1998)
  İthalat: 560 milyon $ (1999)
  İthalat ürünleri: Makine petrol ürünleri gıda endüstri malları
  İthalat ortakları: İtalya %17.4 Birleşik Arap Emirlikleri %16.2 Almanya %5.7 İngiltere %4.5 Kore %4.4 (1998)
  Dış borç tutarı: 281 milyon $ (2000 verileri)
  Para birimi: Nakfa (ERN)
  Para birimi kodu: ERN
  Mali yıl: Takvim yılı


  İletişim Bilgileri

  Kullanılan telefon hatları: 23578 (2000)
  Telefon kodu: 291
  Radyo yayın istasyonları: AM 2 FM 1 kısa dalga 2 (2000)
  Radyolar: 345000 (1997)
  Televizyon yayını yapan istasyonlar: 1 (2000)
  Televizyonlar: 1000 (1997)
  Internet kısaltması: .er
  Internet servis sağlayıcıları: 4 (2000)
  Internet kullanıcıları: 500 (2000)


  Ulaşım ve Taşımacılık

  Demiryolları: 317 km (1999)
  Karayolları: 3850 km (2000)
  Su yolları: yok
  Limanları: Assab (Aseb) Massawa (Mits'iwa)
  Hava alanları: 20 (2000 verileri)
  24 Aralık 2009
  #52
 13. ziki

  ziki Yönetici

  Ermenistan

  Coğrafi Verileri

  Konum: Güneybatı Asya'da Türkiye'nin doğusunda yer almaktadır.
  Coğrafi konumu: 40 00 Kuzey enlemi 45 00 Doğu boylamı
  Yüzölçümü: toplam: 29800 km²
  kara: 28400 km²
  su: 1400 km²
  Sınırları: toplam: 1254 km
  sınır komşuları: Azerbaycan 566 km Nahçıvan (Azerbaycan'a bağlı) 221 km Gürcistan 164 km İran 35 km Türkiye 268 km
  Sahil şeridi: 0 km (kara ile çevrili)
  Denizleri: yok (kara ile çevrili)
  İklimi: Kıtasal dağ iklimi sıcak yazlar ve soğuk kışlar
  Arazi yapısı: Ermenistan dağlık bir bölgede yer almıştır. Küçük ormanlara ve hızlı akan nehirlere sahiptir. Araz nehri bölgesinde verimli toprakları vardır.
  Deniz seviyesinden yüksekliği: en alçak noktası: Debed Nehri 400 m
  en yüksek noktası: Ararat (Ağrı) dağları 4095 m
  Doğal kaynakları: Küçük altın yatakları bakır molibden çinko alüminyum
  Arazi kullanımı: tarıma uygun topraklar: %17
  otlaklar: %24
  ormanlık arazi: %15
  diğer: %41 (1993 verileri)
  Sulanan arazi: 2870 km² (1993 verileri)
  Doğal afetler: Ara sıra bir takım depremler; kuraklık
  Coğrafi not: Kara ile çevrili


  Nüfus Bilgileri

  Nüfusu: 3336100 (Temmuz 2001 verileri)
  Yaş yapısı: 0-14 yaş: %23.23 (erkek 394194; kadın 380911)
  15-64 yaş: %67.04 (erkek 1094646; kadın 1141760)
  65 yaş ve üzeri:: %9.73 (erkek 135477; kadın 189112) (2001 verileri)
  Nüfus artış oranı: %-0.21 (2001 verileri)
  Mülteci oranı: -3.87 mülteci/1000 nüfus (2001 tahmini)
  Cinsiyet oranı: doğumlarda: 1.05 erkek/kadın
  15 yaş altı: 1.03 erkek/kadın
  15-64 yaşlarında: 0.96 erkek/kadın
  65 yaş ve üzeri: 0.72 erkek/kadın
  toplam nüfusta: 0.95 erkek/kadın (2001 verileri)
  Bebek ölüm oranı: 41.27 ölüm/1000 doğan bebek (2001 tahmini)
  Ortalama hayat süresi: Toplam nüfus: 66.49 yıl
  erkek: 62.12 yıl
  kadın: 71.08 yıl (2001 verileri)
  Ortalama çocuk sayısı: 1.5 çocuk/1 kadın (2001 tahmini)
  HIV/AIDS - hastalıklarına yakalanan yetişkin sayısı: %0.01 (1999 verileri)
  HIV/AIDS - hastalıkları taşıyan insan sayısı: 500 den az(1999 verileri)
  HIV/AIDS - hastalıklarından ölenler: 100 den az (1999 verileri)
  Ulus: Ermeni
  Nüfusun etnik dağılımı: Ermeniler %93 Ruslar %2 diğer %5 (1989)
  Dinler: Ermeni Ortodoksları %94
  Dil: Ermenice %96 Rusça %2 diğer %2
  Okur yazar oranı: 15 yaş ve üzeri bilgiler
  toplam nüfus: %99
  erkeklerin: %99
  kadınların: %98 (1989 verileri)


  Yönetimi

  Ülke adı: Resmi tam adı: Ermenistan Cumhuriyeti
  kısa şekli : Ermenistan
  Yerel tam adı: Hayastani Hanrapetut'yun
  yerel kısa şekli: Hayastan
  eski adı: Ermenistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti
  ingilizce: Armenia
  Yönetim biçimi: Başkanlık Tipi Cumhuriyet
  Başkent: Erivan
  İdari bölmeler: Aragatsotn Ararat Armavir Geghark'unik' Kotayk' Lorri Shirak Syunik' Tavush Vayots' Dzor Yerevan
  Bağımsızlık günü: 21 Eylül 1991
  Milli bayram: Bağımsızlık günü 21 Eylül (1991)
  Anayasa: 5 Temmuz 1995
  Üye olduğu uluslararası örgüt ve kuruluşlar: BSEC (Karadeniz Ekonomik İşbirliği) CCC (Gümrük İşbirliği Konseyi) CE (Avrupa Konseyi) CIS (Bağımsız Devletlerin Topluluğu) EAPC (Avrupa - Atlantik Ortaklık Konseyi) EBRD (Avrupa Yatırım ve Kalkınma Bankası) ECE (Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu) ESCAP (Asya ve Pasifikler Ekonomik ve Sosyal Komisyonu) FAO (Tarım ve Gıda Örgütü) IAEA (Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı) IBRD (Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası) ICAO (Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü) ICRM (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi) IDA (Uluslararası Kalkınma Birliği) IFAD (Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu) IFC (Uluslararası Finansman Kurumu) IFRCS (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Toplulukları Federasyonu) ILO (Uluslarası Çalışma Örgütü) IMF (Uluslararası Para Fonu)Intelsat Interpol (Uluslararası Polis Teşkilatı) IOC (Uluslararası Olimpiyat Komitesi) IOM (Uluslararası Göçmen Teşkilatı) ISO (Uluslararası Standartlar Örgütü) ITU (Uluslararası Haberleşme Birliği) NAM (gözlemci) OPCW (Kimyasal Silahları Yasaklama Organizasyonu) OSCE (Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Örgütü) PFP (Barış için Ortaklık) UN (Birleşmiş Milletler) UNCTAD (Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı) UNESCO (Eğitim-Bilim ve Kültür Örgütü) UNIDO (Endüstriyel Kalkınma Örgütü) UPU (Dünya Posta Birliği) WFTU (Dünya İşçi Sendikaları Federasyonu) WHO (Dünya Sağlık Örgütü) WIPO (Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı) WMO (Dünya Meteoroloji Örgütü) WToO (Dünya Turizm Örgütü) WTrO (Dünya Ticaret Örgütü)


  Ekonomik Göstergeler

  Ekonomiye genel bakış: Eski Sovyet rejiminde Ermenistan kendini sanayi sektöründe geliştirmiş diğer Sovyet cumhuriyetlerine makineler tekstil ve diğer imalar ürünleri tedarik etmekteydi. Sovyetlerin dağılmasıyla Ermenistan küçük çaplı tarım sektörüne yönelmiştir.
  GSYİH: Satınalma Gücü paritesi - 10 milyar $ (2000 verileri)
  Enflasyon oranı (tüketici fiyatlarında): %1 (1999 verileri)
  İş gücü: 1.5 milyon (1999)
  Sektörlere göre işgücü dağılımı: tarım %55 hizmet %25 endüstri %20 (1999 verileri)
  İşsizlik oranı: %20 (1998 verileri)
  Bütçe: gelirler: 360 milyon $; giderler: 566 milyon $ (1999 verileri)
  Endüstri: Metal kesme makineleri demir pres makineleri elektrikli motorlar dokuma giysiler çorap ve iç çamaşırı ayakkabı ipek kumaş kimyasallar kamyonlar aletler mikro elektronikler kuyumculuk ürünleri brendy
  Endüstrinin büyüme oranı: %5 (2000 verileri)
  Elektrik üretimi: 6.668 milyar kWh (1999)
  Elektrik üretimi için kaynaklar: Fosil yakıtlar: %45.56
  hidro: %23.25
  nükleer: %31.19
  diğer: %0 (1999)
  Elektrik tüketimi: 6.201 milyar kWh (1999)
  Elektrik ihracatı: 0 kWh (1999)
  Elektrik ithalatı: 0 kWh (1999)
  Tarım ürünleri: Meyve (özellikle üzüm) sebzeler; çiftlik hayvanları
  İhracat tutarı: 284 milyon$ (2000 verileri)
  İhracat ürünleri: elmas metal mekanizma ve parçaları brendi bakır
  İhracat ortakları: Belçika %36 İran %15 Rusya %14 ABD %7 Türkmenistan Gürcistan (1999)
  İthalat tutarı: 913 milyon $ (2000 verileri)
  İthalat ürünleri: Doğal gaz petrol tütün gıda ürünleri elmas
  İthalat ortakları: Rusya %17 ABD %11 Belçika %11 İran %10 Birleşmiş Krallıklar Türkiye (1999)
  Dış borç tutarı: 836 milyon $ (Ocak 2001)
  Para birimi: dram (AMD)
  Para birimi kodu: AMD
  Mali yıl: Takvim yılı


  İletişim Bilgileri

  Kullanılan telefon hatları: 568000 (1997)
  Telefon kodu: 374
  Radyo yayın istasyonları: AM 9 FM 6 kısa dalga 1 (1998)
  Radyolar: 850000 (1997)
  Televizyon yayını yapan istasyonlar: 4 (1998)
  Televizyonlar: 825000 (1997)
  Internet kısaltması: .am
  Internet servis sağlayıcıları: 1 (1999)
  Internet kullanıcıları: 30000 (2000)


  Ulaşım ve Taşımacılık

  Demiryolları: toplam: 852 km
  Karayolları: toplam: 8431 km
  Boru hatları: Doğal gaz 900 km (1991)
  Limanları: yok
  Hava alanları: 7 (2000 verileri)
  24 Aralık 2009
  #53
 14. ziki

  ziki Yönetici

  Estonya

  Coğrafi Verileri

  Konum: Doğu Avrupa Baltik Denizi ve Fin Körfezi kıyısında Letonya ve Rusya arasında yer almaktadır.
  Coğrafi konumu: 59 00 Kuzey enlemi 26 00 Doğu boylamı
  Haritadaki konumu: Avrupa
  Yüzölçümü: 45226 km²
  Sınırları: toplam: 633 km
  sınır komşuları: Letonya 339 km Rusya 294 km
  Sahil şeridi: 3794 km
  İklimi: Deniz iklimi ıslak ılıman kışlar serin yazlar
  Arazi yapısı: bataklıklar yatık ovalar
  Deniz seviyesinden yüksekliği: en alçak noktası: Baltik Denizi 0 m; en yüksek noktası: Suur Munamagi 318 m
  Doğal kaynakları: Bataklık kömürü fosfor kehribar kil kireçtaşı işlenebilir topraklar
  Arazi kullanımı: tarıma uygun topraklar: %25
  sürekli ekinler: %0
  otlaklar: %11
  ormanlık arazi: %44
  diğer: %20 (1996 verileri)
  Sulanan arazi: 110 km² (1996 verileri)
  Doğal afetler: Su baskınları


  Nüfus Bilgileri

  Nüfus: 1423316 (Temmuz 2001 verileri)
  Nüfus artış oranı: %-0.55 (2001 verileri)
  Mülteci oranı: -0.76 mülteci/1000 nüfus (2001 tahmini)
  Bebek ölüm oranı: 12.62 ölüm/1000 doğan bebek (2001 tahmini)
  Ortalama hayat süresi: Toplam nüfus: 69.73 yıl
  erkeklerde: 63.72 yıl
  kadınlarda: 76.05 yıl (2001 verileri)
  Ortalama çocuk sayısı: 1.21 çocuk/1 kadın (2001 tahmini)
  HIV/AIDS - hastalıklarına yakalanan yetişkin sayısı: %0.04 (1999 verileri)
  HIV/AIDS - hastalığı olan insan sayısı: 500 den az (1999 verileri)
  HIV/AIDS - hastalıklarından ölenlerin sayısı: 100 den az (1999 verileri)
  Ulus: Estonyalı
  Nüfusun etnik dağılımı: Estonyalı %65.1 Rus %28.1 Ukraynalı %2.5 Beyaz Rus %1.5 Fin %1 diğer %1.8 (1998)
  Din: Evangelist Lutherciler Rus Ortodoksları Eston Ortodoksları Baptistler Metodistler Roma Katolikleri Museviler
  Diller: Estonca (resmi) Rusça Ukraynaca İngilizce Fince diğer
  Okur yazar oranı: 15 yaş ve üzeri için veriler
  toplam nüfusta: %100
  erkekler: %100
  kadınlar: %100 (1998 verileri)


  Yönetimi

  Ülke adı: Resmi tam adı: Estonya Cumhuriyeti
  kısa şekli : Estonya
  Yerel tam adı: Eesti Vabariik
  yerel kısa şekli: Eesti
  eski adı: Estonya Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti
  ingilizce: Estonia
  Yönetim biçimi: Başkanlık Tipi Cumhuriyet
  Başkent: Tallinn
  İdari bölümler: 15 bölge: Harjumaa (Tallinn) Hiiumaa (Kardla) Ida-Virumaa (Johvi) Jarvamaa (Paide) Jogevamaa (Jogeva) Laanemaa (Haapsalu) Laane-Virumaa (Rakvere) Parnumaa (Parnu) Polvamaa (Polva) Raplamaa (Rapla) Saaremaa (Kuessaare) Tartumaa (Tartu) Valgamaa (Valga) Viljandimaa (Viljandi) Vorumaa (Voru)
  Bağımsızlık günü: 6 Eylül 1991 (Sovyetler Birliğinden)
  Milli bayram: Bağımsızlık günü 24 Şubat (1918)
  Anayasa: 28 Haziran 1992
  Üye olduğu uluslararası örgüt ve kuruluşlar: BIS CBSS (Baltik Ülkeleri Konseyi) CCC (Gümrük İşbirliği Konseyi) CE (Avrupa Konseyi) EAPC (Avrupa - Atlantik Ortaklık Konseyi) EBRD (Avrupa Yatırım ve Kalkınma Bankası) ECE (Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu) Avrupa Birliği FAO (Tarım ve Gıda Örgütü) IAEA (Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı) IBRD (Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası) ICAO (Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü) ICFTU (Uluslararası Serbest Ticaret Birlikleri Konfederastonu) ICRM (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi) IFC (Uluslararası Finansman Kurumu) IFRCS (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Toplulukları Federasyonu) IHO (Uluslararası Hidrografi Örgütü) ILO (Uluslarası Çalışma Örgütü) IMF (Uluslararası Para Fonu) IMO (Uluslararası Denizcilik Örgütü) Interpol (Uluslararası Polis Teşkilatı) IOC (Uluslararası Olimpiyat Komitesi) IOM (Uluslararası Göçmen Teşkilatı) ISO (Uluslararası Standartlar Örgütü) ITU (Uluslararası Haberleşme Birliği) OPCW (Kimyasal Silahları Yasaklama Organizasyonu) OSCE (Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Örgütü) PFP (Barış için Ortaklık) UN (Birleşmiş Milletler) UNCTAD (Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı) UNESCO (Eğitim-Bilim ve Kültür Örgütü) UNMIBH (BM Bosna Hersek Misyonu) UNMIK (BM Kosova Geçici Yönetimi) UNTSO (BM Mütareke Gözlem Örgütü) UPU (Dünya Posta Birliği) WEU (Batı Avrupa Konseyi) WHO (Dünya Sağlık Örgütü) WIPO (Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı) WMO (Dünya Meteoroloji Örgütü) WTrO (Dünya Ticaret Örgütü)


  Ekonomik Göstergeler

  GSYİH: Satınalma Gücü paritesi - 14.7 milyar $ (2000 verileri)
  GSYİH - reel büyüme: %6.4 (2000 verileri)
  GSYİH - sektörlere göre: tarım: %3.6
  endüstri: %30.7
  hizmet: %65.7 (1999)
  Enflasyon oranı (tüketici fiyatlarında): %4.1 (1999 verileri)
  İş gücü: 785500 (1999 verileri)
  İşgücünün sektörlere göre dağılımı: endüstri %20 tarım %11 hizmet %69 (1999 verileri)
  İşsizlik oranı: %11.7 (1999 verileri)
  Endüstri: Gemi onarımı fosfat elektrikli motorlar kazı makineleri çimento mobilya giysi tekstil kağıt ayakkabı giyim kuşam
  Endüstrinin büyüme oranı: %5 (2000 verileri)
  Elektrik üretimi: 7.782 milyar kWh (1999)
  Elektrik tüketimi: 6.807 milyar kWh (1999)
  Elektrik ihracatı: 530 milyon kWh (1999)
  Elektrik ithalatı: 100 milyon kWh (1999)
  Tarım ürünleri: Patates meyve sebze et ve süt ürünleri deniz mahsulleri
  İhracat: 3.1 milyar $ (2000)
  İhracat ürünleri: Makine ve araç gereç %24 ağaç ürünleri %20 tekstil %17 gıda maddeleri %9 metaller kimyasallar (1999)
  İhracat ortakları: Finlandiya %19.4 İsveç %18.8 Rusya %9.2 Letonya %8.7 Almanya %7.5 ABD 2. %5 (1999)
  İthalat: 4 milyar $ (2000)
  İthalat ürünleri: Makine ve araç gereç %31 kimyasallar %13 gıda ürünleri %11 metal ürünleri %8 tekstil %8 (1999)
  İthalat ortakları: Finlandiya %22.8 Rusya %13.5 İsveç %9.3 Almanya %9.3 Japonya %4.7 (1999)
  Dış borç tutarı: 1.6 milyar $ (2000 verileri)
  Para birimi: Estonya Kroonu (EEK)
  Para birimi kodu: EEK
  Mali yıl: Takvim yılı


  İletişim Bilgileri

  Kullanılan telefon hatları: 476078 (1998)
  Telefon kodu: 372
  Radyo yayın istasyonları: AM 3 FM 82 kısa dalga 1 (1998)
  Radyolar: 1.01 milyon (1997)
  Televizyon yayını yapan istasyonlar: 31 (1995)
  Televizyonlar: 605000 (1997)
  Internet kısaltması: .ee
  Internet servis sağlayıcıları: 28 (2000)
  Internet kullanıcıları: 309000 (2000)


  Ulaşım ve Taşımacılık

  Demiryolları: 1018 km (1995)
  Karayolları: 30300 km (2000)
  Su yolları: 320 km
  Boru hatları: Doğal gaz 420 km (1992)
  Limanları: Haapsalu Kunda Muuga Paldiski Parnu Tallinn
  Hava alanları: 32 (2000 verileri)
  24 Aralık 2009
  #54
 15. ziki

  ziki Yönetici

  Etiyopya

  Coğrafi Verileri

  Konum: Doğu Afrika Somali'nin batısı
  Coğrafi konumu: 8 00 Kuzey enlemi 38 00 Doğu boylamı
  Haritadaki konumu: Afrika
  Yüzölçümü: 1127127 km²
  Sınırları: toplam: 5311 km
  sınır komşuları: Cibuti 337 km Eritre 912 km Kenya 830 km Somali 1626 km Sudan 1606 km
  Sahil şeridi: 0 km (kara ile çevrili)
  Denizleri: yok (kara ile çevrili)
  İklim: Tropikal muson
  Deniz seviyesinden yüksekliği: en alçak noktası: Denakil Uçurumu 125 m; en yüksek noktası: Ras Dejen 4620 m
  Doğal kaynakları: Altın platin bakır potas doğal gaz hidro enerji
  Arazi kullanımı: tarıma uygun topraklar: %12
  sürekli ekinler: %1
  otlaklar: %40
  ormanlık arazi: %25
  diğer: %22 (1993 verileri)
  Sulanan arazi: 1900 km² (1993 verileri)
  Doğal afetler: Depremler; volkanik püskürmeler; yaygın kuraklıklar


  Nüfus Bilgileri

  Nüfus: 65891874 (Temmuz 2001 verileri)
  Nüfus artış oranı: %2.7 (2001 verileri)
  Mülteci oranı: 0.13 mülteci/1000 nüfus (2001 tahmini)
  Bebek ölüm oranı: 17.75 ölüm/1000 doğan bebek (2001 tahmini)
  Ortalama hayat süresi: Toplam nüfus: 44.68 yıl
  erkeklerde: 43.88 yıl
  kadınlarda: 45.51 yıl (2001 verileri)
  Ortalama çocuk sayısı: 7 çocuk/1 kadın (2001 tahmini)
  HIV/AIDS - hastalıklarına yakalanan yetişkin sayısı: %10.63 (1999 verileri)
  HIV/AIDS - hastalığı olan insan sayısı: 3 milyon (1999 verileri)
  HIV/AIDS - hastalıklarından ölenlerin sayısı: 280000 (1999 verileri)
  Ulus: Etiyopya
  Nüfusun etnik dağılımı: Oromo %40 Amhara ve Tigre %32 Sidamo %9 Shankella %6 Somali %6 Afar %4 Gurage %2 diğer %1
  Din: Müslüman %45-%50 Etiyopya Ortodoks'u %35-%40 animist %12 diğer %3-%8
  Diller: Amharic Tigrinya Oromigna Guaragigna Somali Arapça diğer yerel lehçeler İngilizce


  Yönetimi

  Ülke adı: Resmi tam adı: Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti
  kısa şekli : Etiyopya
  ingilizce: Ethiopia
  Yerel tam adı: Ityop'iya Federalawi Demokrasiyawi Ripeblik
  yerel kısa şekli: Ityop'iya
  eski adı: Abyssinia İtalya Doğu Afrikası
  Yönetim biçimi: Parlamenter Cumhuriyet
  Başkent: Addis Ababa
  İdari bölümler: 9 bölge ve 2 belediye: Adis Abeba (Addis Ababa); Afar; Amara Binshangul Gumuz; Dire Dawa; Gambela Hizboch; Hareri Hizb; Oromiya; Sumale; Tigray; YeDebub Biheroch Bihereseboch na Hizboch
  Bağımsızlık günü: Afrika'daki en eski bağımsız ülkelerden biri dünyadaki en eski ülkelerdendir yaklaşık 2.000 yıllık bir ülkedir.
  Milli bayram: Milli gün 28 Mayıs (1991)
  Anayasa: Aralık 1994 tarihinde imzalanmıştır; 22 Ağustos 1995 tarihinde yeniden düzenlenmiştir.
  Üye olduğu uluslararası örgüt ve kuruluşlar: ACP (Afrika - Karayip - Pasifik Ülkeleri) AfDB (Afrika Kalkınma Bankası) CCC (Gümrük İşbirliği Konseyi) ECA (Birleşmiş Milletler Afrika Ekonomik Komisyonu) FAO (Tarım ve Gıda Örgütü) G-24 G-77 IAEA (Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı) IBRD (Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası) ICAO (Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü) ICRM (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi) IDA (Uluslararası Kalkınma Birliği) IFAD (Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu) IFC (Uluslararası Finansman Kurumu) IFRCS (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Toplulukları Federasyonu) IGAD (Hükümetler Arası Kalkınma Otoritesi) ILO (Uluslarası Çalışma Örgütü) IMF (Uluslararası Para Fonu) IMO (Uluslararası Denizcilik Örgütü) Intelsat (Uluslararası Telekomünikasyon ve Uydu Örgütü) Interpol (Uluslararası Polis Teşkilatı) IOC (Uluslararası Olimpiyat Komitesi) IOM (Uluslararası Göçmen Teşkilatı) ISO (Uluslararası Standartlar Örgütü) ITU (Uluslararası Haberleşme Birliği) NAM OAU (Afrika Birliği Teşkilatı) OPCW (Kimyasal Silahları Yasaklama Organizasyonu) UN (Birleşmiş Milletler) UNCTAD (Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı) UNESCO (Eğitim-Bilim ve Kültür Örgütü) UNHCR (BM Mülteciler Yüksek Komiserliği) UNIDO (Endüstriyel Kalkınma Örgütü) UNU UPU (Dünya Posta Birliği) WFTU (Dünya İşçi Sendikaları Federasyonu) WHO (Dünya Sağlık Örgütü) WIPO (Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı) WMO (Dünya Meteoroloji Örgütü) WToO (Dünya Turizm Örgütü)


  Ekonomik Göstergeler

  Ekonomiye genel bakış: Etiyopya'nın ekonomisi tarıma dayalıdır. Tarım sektörü GSYİH'nın yarısını ihracatların %90'ını ve toplam işgücünün %80'ni teşkil etmektedir. Bu sektörde periyodik kuraklıklar ve yetersiz teknoloji nedeniyle yetersizlikler yaşanmaktadır. Kahve tarım ürünleri arasında önemli bir yere sahiptir ve Etiyopya 1999 yılında 105000 metrik ton ihraç ederek 267 milyon $ kazanmıştır. Bugünkü hesaplamalara göre kahve Etiyopya GSYİH'nın %10'nu oluşturmaktadır. 15 milyondan fazla insan geçimini kahve alanından sağlamaktadır. Büyükbaş hayvanlar deri altın ihracatta yer alan başlıca ürünlerdendir.
  GSYİH: Satınalma Gücü paritesi - 39.2 milyar $ (2000 verileri)
  GSYİH - reel büyüme: %2 (2000 verileri)
  GSYİH - sektörlere göre: tarım: %45
  endüstri: %12
  hizmet: %43 (1999 verileri)
  Enflasyon oranı (tüketici fiyatlarında): %5 (2000 verileri)
  Sektörlere göre işgücü dağılımı: Tarım ve ziraat sektörü %80 devlet ve hizmet %12 inşaat ve yapı %8 (1985)
  Endüstri: Gıda maddeleri meşrubat tekstil kimyasallar metal sanayi çimento
  Elektrik üretimi: 1.625 milyar kWh (1999)
  Elektrik tüketimi: 1.511 milyar kWh (1999)
  Elektrik ihracatı: 0 kWh (1999)
  Elektrik ithalatı: 0 kWh (1999)
  Tarım ürünleri: Tahıl bakliyat kahve şekerkamışı patates deri sığır koyun keçi
  İhracat: 460 milyon $ (1999)
  İhracat ürünleri: Kahve altın deri ürünleri
  İhracat ortakları: Almanya %16 Japonya %13 Cibuti %10 Suudi Arabistan %7 (1999 verileri)
  İthalat: 1.25 milyar $ (1999)
  İthalat ürünleri: Gıda ve büyükbaş hayvan petrol ve petrol ürünleri kimyasallar makine motorlu araçlar
  İthalat ortakları: Suudi Arabistan %28 İtalya %10 Rusya %7 ABD %6 (1999 verileri)
  Dış borç tutarı: 10 milyar $ (1999 verileri)
  Para birimi: Birr (ETB)
  Para birimi kodu: ETB
  Mali yıl: 8 Temmuz - 7 Haziran


  İletişim Bilgileri

  Kullanılan telefon hatları: 157000 (1997)
  Telefon kodu: 251
  Radyo yayın istasyonları: AM 5 FM 0 kısa dalga 2 (1999)
  Radyolar: 11.75 milyon (1997)
  Televizyon yayını yapan istasyonlar: 25 (1999)
  Televizyonlar: 320000 (1997)
  Internet kısaltması: .et
  Internet servis sağlayıcıları: 1 (2000)
  Internet kullanıcıları: 7200 (1999)


  Ulaşım ve Taşımacılık

  Demiryolları: 681 km
  Karayolları: 24145 km (1998)
  Su yolları: yok
  Limanları: yok; Etiyopya kara ile çevrilidir.
  Hava alanları: 86 (2000 verileri)

  24 Aralık 2009
  #55
 16. ziki

  ziki Yönetici

  Fakland Adaları

  Coğrafi Verileri

  Konum: Güney Amerika'nın güneyinde Güney Atlas Okyanusunda Güney Arjantin'in doğusunda yer almaktadır.
  Coğrafi konumu: 51 45 Güney enlemi 59 00 Batı boylamı
  Haritadaki konumu: Güney Amerika
  Yüzölçümü: 12173 km²
  Kara komşuları: 0 km
  Sahil şeridi: 1288 km
  İklimi: Soğuk deniz iklimi güçlü batı rüzgarları bulutlu nemli havalar etkindir. Yıln yarısından çoğu yağışlı geçer.
  Arazi yapısı: Kayalar tepelikler dağlar ve engebeli ovalar yer almaktadır.
  Deniz seviyesinden yüksekliği: en alçak noktası: Atlas Okyanusu 0 m
  en yüksek noktası: Usborne Dağı 705 m
  Doğal kaynakları: Balık vahşi doğa
  Doğal afetler: Yılın büyük bir kısmı şiddetli rüzgarlar etkilidirler.


  Nüfus Bilgileri

  Nüfus: 2895 (Temmuz 2001 verileri)
  Nüfus artış oranı: %2.43 (2001 verileri)
  Ulus: Falklandlı
  Nüfusun etnik dağılımı: İngilizler
  Din: Anglikan Roma Katolikleri Evangelistler Museviler Lutherciler ve diğer.
  Dil: İngilizce


  Yönetimi

  Ülke adı: Falkland Adaları (Malvinas Adaları)
  Bağımsızlık durumu: İngiltere müstemlekesidir.
  Başkent: Stanley
  Bağımsızlık günü: yok (İngiltere müstemlekesidir.)
  Milli bayram: Liberasyon Günü 14 Haziran (1982)
  Anayasa: 3 Ekim 1985; 1997 ve 1998 yıllarında yeniden düzenlenmiştir.
  Hukuk sistemi: İngiliz hukuku.
  Üye olduğu uluslararası örgüt ve kuruluşlar: ICFTU (Uluslararası Serbest Ticaret Birlikleri Konfederastonu)


  Ekonomik Göstergeler

  Ekonomiye genel bakış: Falkland ekonomisi eskiden ziraata başlıca olarak da koyun yetiştiriciliğine dayanıyordu. Bugün deniz mahsulleri ekonominin bir numaralı etkinliği haline gelmiştir.
  GSYİH: Satınalma Gücü paritesi 52 milyon $ (1995/96 verileri)
  GSYİH - reel büyüme: %1 (1995/96 verileri)
  Enflasyon oranı (tüketici fiyatlarında): %3.6 (1998)
  İş gücü: 1100 (verileri)
  Sektörlere göre işgücü dağılımı: tarım %95
  İşsizlik oranı: Tam istihdam
  Endüstri: Deniz mahsulleri yün
  Elektrik üretimi: 12 milyon kWh (1999)
  Elektrik tüketimi: 11.2 milyon kWh (1999)
  Elektrik ihracatı: 0 kWh (1999)
  Elektrik ithalatı: 0 kWh (1999)
  Tarım ürünleri: Hayvan yemi koyun süt ürünleri
  İhracat: 7.6 milyon $ (1995)
  İhracat ürünleri: Yün deri et
  İhracat ortakları: İngiltere Japonya Şili Yeni Zelanda
  İthalat: 24.7 milyon $ (1995)
  İthalat ürünleri: Yakıt gıda meşrubat yapı malzemeleri giysi
  İthalat ortakları: İngiltere Japonya Şili Yeni Zelanda
  Para birimi: Falkland Poundu (FKP)
  Para birimi kodu: FKP
  Mali yıl: 1 Nisan - 31 Mart


  İletişim Bilgileri

  Telefon kodu: 500
  Radyo yayın istasyonları: AM 1 FM 7 kısa dalga 0 (1998)
  Radyolar: 1000 (1997)
  Televizyon yayını yapan istasyonlar: 2 (1997)
  Televizyonlar: 1000 (1997)
  Internet kısaltması: .fk
  Internet servis sağlayıcıları: 2 (2000)


  Ulaşım ve Taşımacılık

  Demiryolları: 0 km
  Karayolları: 440 km
  Su yolları: yok
  Limanları: Stanley
  Hava alanları: 5 (2000 verileri)

  24 Aralık 2009
  #56
 17. ziki

  ziki Yönetici

  Faroe Adaları

  Coğrafi Verileri

  Konum: Kuzey Avrupa'da Norveç Denizi ile Kuzey Atlas Okyanusu arasında ada.
  Coğrafi konumu: 62 00 Kuzey enlemi 7 00 Batı boylamı
  Haritadaki konumu: Avrupa
  Yüzölçümü: 1399 km²
  Kara komşuları: 0 km
  Sahil şeridi: 1117 km
  İklimi: Ilıman kışlar serin yazlar genellikle hava bulutlu sisli rüzgarlı
  Arazi yapısı: Engebeli bölgeler kayalıklar yüksek olmayan bazı zirveler sahil boyunca uçurumlar
  Deniz seviyesinden yüksekliği: en alçak noktası: Atlas Okyanusu 0 m; en yüksek noktası: Slaettaratindur 882 m
  Doğal kaynakları: Balık balina hidro enerji
  Arazi kullanımı: tarıma uygun topraklar: %6
  sürekli ekinler: %0
  otlaklar: %0
  ormanlık arazi: %0
  diğer: %94 (1996)


  Nüfus Bilgileri

  Nüfus: 45661 (temmuz 2001 verileri)
  Yaş yapısı: 0-14 yaş: %22.62 (erkek 5193; kadın 5136)
  15-64 yaş: %63.64 (erkek 15463; kadın 13596)
  65 yaş ve üzeri: %13.74 (erkek 2802; kadın 3471) (2001 verileri)
  Nüfus artış oranı: %0.78 (2001 verileri)
  Mülteci oranı: 2.89 mülteci/1000 nüfus (2001 tahmini)
  Bebek ölüm oranı: 6.8 ölüm/1000 doğan bebek (2001 tahmini)
  Ortalama hayat süresi: Toplam nüfus: 78.59 yıl
  erkeklerde: 75.12 yıl
  kadınlarda: 82.06 yıl
  Ortalama çocuk sayısı: 2.3 çocuk/1 kadın (2001 tahmini)
  Ulus: Faroeli
  Nüfusun etnik dağılımı: İskandinavyalılar
  Din: Evangelist Lutherciler
  Diller: Faroe dili Danimarkaca


  Yönetimi

  Ülke adı: Resmi adı: Faroe Adaları
  yerel adı: Foroyar
  Bağımsızlık durumu: Danimarka Krallığının müstemlekesi.
  Başkent: Torshavn
  Bağımsızlık günü: Yok (Danimarka Krallığının müstemlekesi)
  Milli bayram: Olaifest 29 Temmuz
  Anayasa: 5 Haziran 1953 (Danimarka Anayasası)
  Hukuk sistemi: Danimarka hukuku
  Üye olduğu uluslararası örgüt ve kuruluşlar: NC NIB (İskandinavya Yatırım Bankası)


  Ekonomik Göstergeler

  Ekonomiye genel bakış: Faroe Adaları ekonomisi 1994 yılından bu yana balıkçılık alanlarının çoğalması ve yüksek ve istikrarlı ihracat fiyatlarından dolayı büyük gelişmeler göstermiştir.
  GSYİH: Satınalma Gücü paritesi - 910 milyon $ (2000 verileri)
  GSYİH - reel büyüme: %5 (2000 verileri)
  GSYİH - sektörlere göre: tarım: %27
  endüstri: %11
  hizmet: %62 (1999)
  Enflasyon oranı (tüketici fiyatlarında): %5.1 (1999)
  İş gücü: 24250 (Ekim 2000)
  Sektörlere göre işgücü dağılımı: Balıkçılık deniz mahsulleri sanayi %33 inşaat ve özel hizmet %33 sosyal hizmet %34
  İşsizlik oranı: %1 (Ekim 2000)
  Endüstri: Balıkçılık deniz mahsulleri gemi yapımı inşaat el sanatları
  Endüstrinin büyüme oranı: %8 (1999 verileri)
  Elektrik üretimi: 170 milyon kWh (1999)
  Elektrik tüketimi: 158.1 milyon kWh (1999)
  Elektrik ihracatı: 0 kWh (1999)
  Elektrik ithalatı: 0 kWh (1999)
  Tarım ürünleri: Süt patates sebze koyun som balığı diğer balıklar
  İhracat: 471 milyon $ (1999)
  İhracat ürünleri: balık %94 gemi (1999)
  İhracat ortakları: Danimarka %32 İngiltere %21 Fransa %9 Almanya %7 İzlanda %5 ABD %5 (1996)
  İthalat: 469 milyon $ (1999)
  İthalat ürünleri: Makine ve taşımacılık ekipmanları %29 tüketim ürünleri %36 hammaddeler ve yarı mamuller %32 yakıt tuz (1999)
  İthalat ortakları: Danimarka %28 Norveç %26 Almanya %7 İngiltere %6 İsveç %5 İzlanda %4 ABD (1999)
  Dış borç tutarı: 64 milyon $ (1999)
  Para birimi: Danimarka Kronu (DKK)
  Para birimi kodu: DKK
  Mali yıl: Takvim yılı


  İletişim Bilgileri

  Kullanılan telefon hatları: 24851 (1999)
  Telefon kodu: 298
  Radyo yayın istasyonları: AM 1 FM 13 kısa dalga 0 (1998)
  Radyolar: 26000 (1997)
  Televizyon yayını yapan istasyonlar: 3 (Eylül 1995)
  Televizyonlar: 15000 (1997)
  Internet kısaltması: .fo
  Internet servis sağlayıcıları: 2 (2000)
  Internet kullanıcıları: 3000 (2000)


  Ulaşım ve Taşımacılık

  Demiryolları: 0 km
  Karayolları: topal: 463 km (1999)
  Su yolları: yok
  Limanları: Torshavn Klaksvik Tvoroyri Runavik Fuglafjorour
  Hava alanları: 1 (2000 verileri)
  24 Aralık 2009
  #57
 18. ziki

  ziki Yönetici

  Fas

  Coğrafi Verileri

  Konum: Kuzey Afrika Kuzey Atlas Okyanusu ve Akdeniz kıyısında Cezayir ve Batı Sahra arasında yer alır.
  Coğrafi konumu: 32 00 Kuzey enlemi 5 00 Batı boylamı
  Haritadaki konumu: Afrika
  Yüzölçümü: 446550 km²
  Sınırları: toplam: 2017.9 km
  sınır komşuları: Cezayir 1559 km Batı Sahra 443 km İspanya (Ceuta) 6.3 km İspanya (Melilla) 9.6 km
  Sahil şeridi: 1835 km
  İklimi: Akdeniz iklimi
  Arazi yapısı: Kuzey kıyıları dağlıktır dağlar arası vadiler zengin kıyı ovaları yer alır.
  Deniz seviyesinden yüksekliği: en alçak noktası: Sebkha Tah 55 m
  en yüksek noktası: Jbel Toubkal 4165 m
  Doğal kaynakları: Fosfat demir manganez kurşun çinko balık tuz
  Arazi kullanımı: tarıma uygun topraklar: %21
  daimi ekinler: %1
  otlaklar: %47
  ormanlık arazi: %20
  diğer: %11 (1993 verileri)
  Sulanan arazi: 12580 km² (1993 verileri)
  Doğal afetler: Kuzey dağları dengesiz ve depreme meyillidirler periyodik kuraklıklar boy gösterirler.


  Nüfus Bilgileri

  Nüfus: 30645305 (Temmuz 2001 verileri)
  Nüfus artış oranı: %1.71 (2001 verileri)
  Mülteci oranı: -1.15 mülteci/1000 nüfus (2001 tahmini)
  Bebek ölüm oranı: 48.11 ölüm/1000 doğan bebek (2001 tahmini)
  Ortalama hayat süresi: Toplam nüfus: 69.43 yıl
  erkeklerde: 67.2 yıl
  kadınlarda: 71.76 yıl (2001 verileri)
  Ortalama çocuk sayısı: 3.05 çocuk/1 kadın (2001 tahmini)
  HIV/AIDS - hastalıklarına yakalanan yetişkin sayısı: %0.03 (1999 verileri)
  Ulus: Faslı Nüfusun etnik dağılımı: Arap-Berber %99.1 diğer %0.7 Yahudi %0.2
  Din: Müslüman %98.7 Hıristiyan %1.1 Yahudi %0.2
  Diller: Arapça (resmi) Berber lehçeleri Fransızca
  Okur yazar oranı: 15 yaş ve üzeri için veriler
  toplam nüfusta: %43.7
  erkekler: %56.6
  kadınlar: %31 (1995 verileri)


  Yönetimi

  Ülke adı: Resmi tam adı: Fas Krallığı
  kısa şekli : Fas
  Yerel tam adı: Al Mamlakah al Maghribiyah
  yerel kısa şekli: Al Maghrib
  ingilizce: Morocco
  Yönetim biçimi: Meşruti Krallık
  Başkent: Rabat
  İdari bölümler: 37 bölge ve 2 vilayet; Agadir Al Hoceima Azilal Beni Mellal Ben Slimane Boulemane Casablanca Chaouen El Jadida El Kelaa des Srarhna Er Rachidia Essaouira Fes Figuig Guelmim Ifrane Kenitra Khemisset Khenifra Khouribga Laayoune Larache Marrakech Meknes Nador Ouarzazate Oujda Rabat-Sale Safi Settat Sidi Kacem Tanger Tan-Tan Taounate Taroudannt Tata Taza Tetouan Tiznit
  Bağımsızlık günü: 2 Mart 1956 (Fransa'dan)
  Milli bayram: Throne Günü 30 Haziran (1999)
  Üye olduğu uluslararası örgüt ve kuruluşlar: ABEDA ACCT AfDB (Afrika Kalkınma Bankası) AFESD (Arap Ülkeleri Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Fonu) AL AMF (Arap Ülkeleri Para Fonu) AMU (Arap Magrep Birliği) CCC (Gümrük İşbirliği Konseyi) EBRD (Avrupa Yatırım ve Kalkınma Bankası) ECA (Birleşmiş Milletler Afrika Ekonomik Komisyonu) FAO (Tarım ve Gıda Örgütü) G-77 IAEA (Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı) IBRD (Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası) ICAO (Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü) ICC (Milletlerarası Ticaret Odası) ICFTU (Uluslararası Serbest Ticaret Birlikleri Konfederastonu) ICRM (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi) IDA (Uluslararası Kalkınma Birliği) IDB (İslam Kalkınma Bankası) IFAD (Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu) IFC (Uluslararası Finansman Kurumu) IFRCS (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Toplulukları Federasyonu) IHO (Uluslararası Hidrografi Örgütü) ILO (Uluslarası Çalışma Örgütü) IMF (Uluslararası Para Fonu) IMO (Uluslararası Denizcilik Örgütü) Intelsat (Uluslararası Telekomünikasyon ve Uydu Örgütü) Interpol (Uluslararası Polis Teşkilatı) IOC (Uluslararası Olimpiyat Komitesi) IOM (Uluslararası Göçmen Teşkilatı) ISO (Uluslararası Standartlar Örgütü) ITU (Uluslararası Haberleşme Birliği) MONUC (BM Kongo Operasyonu) NAM OAS (gözlemci) OIC (İslam Konferansı Örgütü) OPCW (Kimyasal Silahları Yasaklama Organizasyonu) OSCE (Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Örgütü) UN (Birleşmiş Milletler) UNCTAD (Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı) UNESCO (Eğitim-Bilim ve Kültür Örgütü) UNHCR (BM Mülteciler Yüksek Komiserliği) UNIDO (Endüstriyel Kalkınma Örgütü) UPU (Dünya Posta Birliği) WCL (Dünya Emek Konfederasyonu) WHO (Dünya Sağlık Örgütü) WIPO (Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı) WMO (Dünya Meteoroloji Örgütü) WToO (Dünya Turizm Örgütü) WTrO (Dünya Ticaret Örgütü)


  Ekonomik Göstergeler

  GSYİH: Satınalma Gücü paritesi - 105 milyar $ (2000 verileri)
  GSYİH - reel büyüme oranı: %0.8 (2000 verileri)
  GSYİH - sektörel bileşim: tarım: %15
  endüstri: %33
  hizmet: %52 (1999 verileri)
  Enflasyon oranı (tüketici fiyatlarında): %2 (2000 verileri)
  İş gücü: 11 milyon (1997 verileri)
  Sektörel işgücü dağılımı: tarım %50 hizmet %35 endüstri %15 (1999 verileri)
  İşsizlik oranı: %23 (1999 verileri)
  Endüstri: Fosfat madenciliği ve üretimi gıda maddeleri deri ürünleri tekstil inşaat turizm
  Endüstrinin büyüme oranı: %0.5 (1999 verileri)
  Elektrik üretimi: 13.695 milyar kWh (1999)
  Elektrik tüketimi: 13.441 milyar kWh (1999)
  Elektrik ihracatı: 0 kWh (1999)
  Elektrik ithalatı: 705 milyon kWh (1999)
  Tarım ürünleri: Arpa buğday narenciye şarap sebze zeytin canlı hayvan
  İhracat: 7.6 milyar $ (2000 verileri)
  İhracat ürünleri: Fosfat ve gübre yiyecek ve içecek mineraller
  İhracat ortakları: Fransa %35 İspanya %9 İngiltere %8 Almanya %7 ABD %5 (1999)
  İthalat: 12.2 milyar $ (1999 verileri)
  İthalat ürünleri: Yarı mamuller makine ve parçalar yiyecek ve içecek tüketim malları yakıt
  İthalat ortakları: Fransa %32 İspanya %12 İtalya %7 Almanya %6 İngiltere %6 (1999)
  Dış borç tutarı: 18.4 milyar $(2000 verileri)
  Para birimi: Fas Dirhemi (MAD)
  Para birimi kodu: MAD
  Mali yıl: Takvim yılı


  İletişim Bilgileri

  Kullanılan telefon hatları: 1.391 milyon (1998)
  Telefon kodu: 212
  Radyo yayın istasyonları: AM 27 FM 25 kısa dalga 6 (1998)
  Radyolar: 6.64 milyon (1997)
  Televizyon yayını yapan istasyonlar: 35 (1995)
  Televizyonlar: 3.1 milyon (1997)
  Internet kısaltması: .ma
  Internet servis sağlayıcıları: 8 (2000)
  Internet kullanıcıları: 120000 (1999)


  Ulaşım ve Taşımacılık

  Demiryolları: 1907 km
  Karayolları: 57847 km (1998)
  Su yolları: yok
  Boru hatları: Ham petrol 362 km; petrol ürünleri 491 km; doğal gaz 241 km
  Limanları: Agadir El Jadida Casablanca El Jorf Lasfar Kenitra Mohammedia Nador Rabat Safi Tangier; Ceuta ve Melilla (İspanya kontrolündedir)
  Hava alanları: 69 (2000 verileri)
  Helikopter alanları: 1 (2000 verileri)
  24 Aralık 2009
  #58
 19. ziki

  ziki Yönetici

  Fiji

  Coğrafi Verileri

  Konum: Okyanusya Güney Pasifik Okyanusunda ada.
  Coğrafi konumu: 18 00 Güney enlemi 175 00 Doğu boylamı
  Haritadaki konumu: Okyanusya
  Yüzölçümü: 18270 km²
  Sınırları: 0 km
  Sahil şeridi: 1129 km
  İklim: Tropikal deniz
  Arazi yapısı: Volkanik aktiviteli dağlar çoğunluktadır.
  Deniz seviyesinden yüksekliği: en alçak noktası: Pasifik Okyanusu 0 m; en yüksek noktası: Tomanivi 1324 m
  Doğal kaynakları: Kereste balık altın bakır denizde petrol kaynakları hidro enerji
  Arazi kullanımı: tarıma uygun topraklar: %10
  sürekli ekinler: %4
  otlaklar: %10
  ormanlık arazi: %65
  diğer: %11 (1993 verileri)
  Sulanan arazi: 10 km² (1993 verileri)
  Doğal afetler: Kasım - Ocak ayları arasında siklonik kasırgalar.


  Nüfus Bilgileri

  Nüfus: 844330 (Temmuz 2001 verileri)
  Nüfus artış oranı: %1.41 (2001 verileri)
  Mülteci oranı: -3.45 mülteci/1000 nüfus (2001 tahmini)
  Bebek ölüm oranı: 14.08 ölüm/1000 doğan bebek (2001 tahmini)
  Ortalama hayat süresi: Toplam nüfus: 68.25 yıl
  erkeklerde: 65.83 yıl
  kadınlarda: 70.78 yıl (2001 verileri)
  Ortalama çocuk sayısı: 2.86 çocuk/1 kadın (2001 tahmini)
  HIV/AIDS - hastalıklarına yakalanan yetişkin sayısı: %0.07 (1999 verileri)
  Ulus: Fijili
  Nüfusun etnik dağılımı: Fijili %51 Hint %44 Avrupalı diğer Pasifik adaları kökenli Çinli ve diğer %5 (1998 verileri)
  Din: Hıristiyan %52 Hindu %38 Müslüman %8 diğer %2 (1986)
  Diller: İngilizce (resmi) Fijice Hintçe
  Okur yazar oranı: 15 yaş ve üzeri için veriler
  toplam nüfusta: %91.6
  erkekler: %93.8
  kadınlar: %89.3 (1995 verileri)


  Yönetimi

  Ülke adı: Resmi tam adı: Fiji Adaları Cumhuriyeti
  kısa adı: Fiji
  Yönetim biçimi: Cumhuriyet
  Başkent: Suva
  İdari bölümler: 4 bölge ve bir bağımlı bölge; Orta Doğu Kuzey Rotuma Batı bölgeleri
  Bağımsızlık günü: 10 Ekim 1970 (İngiltere'den)
  Milli bayram: Bağımsızlık günü Ekimin ikinci pazartesi (1970)
  Anayasa: 10 Ekim 1970
  Hukuk sistemi: İngiliz hukuku
  Üye olduğu uluslararası örgüt ve kuruluşlar: ACP (Afrika - Karayip - Pasifik Ülkeleri) AsDB (Asya Kalkınma Bankası) C CCC (Gümrük İşbirliği Konseyi) CP ESCAP (Asya ve Pasifikler Ekonomik ve Sosyal Komisyonu) FAO (Tarım ve Gıda Örgütü) G-77 IBRD (Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası) ICAO (Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü) ICFTU (Uluslararası Serbest Ticaret Birlikleri Konfederastonu) ICRM (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi) IDA (Uluslararası Kalkınma Birliği) IFAD (Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu) IFC (Uluslararası Finansman Kurumu) IFRCS (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Toplulukları Federasyonu) IHO (Uluslararası Hidrografi Örgütü) ILO (Uluslarası Çalışma Örgütü) IMF (Uluslararası Para Fonu) IMO (Uluslararası Denizcilik Örgütü) Intelsat (Uluslararası Telekomünikasyon ve Uydu Örgütü) Interpol (Uluslararası Polis Teşkilatı) IOC (Uluslararası Olimpiyat Komitesi) ISO (Uluslararası Standartlar Örgütü) ITU (Uluslararası Haberleşme Birliği) OPCW (Kimyasal Silahları Yasaklama Organizasyonu) Sparteca SPC (Güney Pasifik Komisyonu) SPF UN (Birleşmiş Milletler) UNCTAD (Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı) UNESCO (Eğitim-Bilim ve Kültür Örgütü) UNIDO (Endüstriyel Kalkınma Örgütü) UNIFIL (BM Geçici Gücü) UNIKOM (BM Irak-Kuveyt Gözlem Misyonu) UNMIBH (BM Bosna Hersek Misyonu) UNMIK (BM Kosova Geçici Yönetimi) UNTAET (BM Doğu Timor Geçiş Yönetimi) UPU (Dünya Posta Birliği) WFTU (Dünya İşçi Sendikaları Federasyonu) WHO (Dünya Sağlık Örgütü) WIPO (Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı) WMO (Dünya Meteoroloji Örgütü) WToO (Dünya Turizm Örgütü) WTrO (Dünya Ticaret Örgütü)


  Ekonomik Göstergeler

  Ekonomiye genel bakış: Fiji ormanlar mineral ve balık kaynakları açısından zengin bir ülkedir. Pasifik adarlı arasında ekonomisi en çok gelişmiş adalardan biridir. Şeker ihracatı ve turizm endüstrisi ülkeye döviz getiren başlıca sektörlerdir. Şeker üretimi sanayi etkinliğinin 1/3'nü kapsamaktadır. Her yıl içlerinde Amerikalıların da bulunduğu yaklaşık 300000 turist ülkeyi ziyaret etmektedir.
  GSYİH: Satınalma Gücü paritesi - 5.9 milyar $ (1999 verileri)
  GSYİH - reel büyüme: %-8 (1999 verileri)
  GSYİH - sektörlere göre: tarım: %16
  endüstri: %30
  hizmet: %54 (1999 verileri)
  Enflasyon oranı (tüketici fiyatlarında): %0 (1999 verileri)
  İş gücü: 235000
  Sektörlere göre işgücü dağılımı: tarım %67 (1987)
  İşsizlik oranı: %6 (1997 verileri)
  Endüstri: Turizm şeker giysi kurutulmuş hindistancevizi altın gümüş
  Endüstrinin büyüme oranı: %2.9 (1995)
  Elektrik üretimi: 510 milyon kWh (1999)
  Elektrik tüketimi: 474.3 milyon kWh (1999)
  Elektrik ihracatı: 0 kWh (1999)
  Elektrik ithalatı: 0 kWh (1999)
  Tarım ürünleri: Şekerkamışı hindistancevizi manyok pirinç patates muz büyükbaş hayvan domuz at keçi balık
  İhracat: 537 milyon $ (1999)
  İhracat ürünleri: Şeker giyim altın kereste balık
  İhracat ortakları: Avustralya %33.1 ABD %14.8 İngiltere %13.8 diğer Pasifik adaları %8.8 Yeni Zelanda %4.5 Japonya %4.5 (1999)
  İthalat: 653 milyon $ (1999)
  İthalat ürünleri: Sanayi malları makine ve taşımacılık araçları petrol ürünleri gıda maddeleri kimyasallar
  İthalat ortakları: Avustralya %41.9 ABD %14 Yeni Zelanda %13.3 Japonya %4.8 Tayvan %1.9 (1999)
  Dış borç tutarı: 193 milyon $ (1998)
  Para birimi: Fiji Doları (FJD)
  Para birimi kodu: FJD
  Mali yıl: Takvim yılı


  İletişim Bilgileri

  Kullanılan telefon hatları: 72000 (1997)
  Telefon kodu: 679
  Radyo yayın istasyonları: AM 13 FM 40 kısa dalga 0 (1998)
  Radyolar: 500000 (1997)
  Televizyonlar: 21000 (1997)
  Internet kısaltması: .fj
  Internet servis sağlayıcıları: 2 (2000)
  Internet kullanıcıları: 7500 (2000)


  Ulaşım ve Taşımacılık

  Demiryolları: 597 km (1995)
  Karayolları: 3440 km (1996)
  Su yolları: 203 km
  Limanları: Lambasa Lautoka Levuka Savusavu Suva
  Hava alanları: 27 (2000 verileri)
  24 Aralık 2009
  #59
 20. ziki

  ziki Yönetici

  Fildişi Sahilleri

  Coğrafi Verileri

  Konum: Batı Afrika Kuzey Atlas Okyanusu kıyısında Gana ile Liberya arasında ülke.
  Coğrafi konumu: 8 00 Kuzey enlemi 5 00 Batı boylamı
  Harita konumu: Afrika
  Yüzölçümü: toplam: 322460 km²
  kara: 318000 km²
  su: 4460 km²
  Sınırları: toplam: 3110 km
  sınır komşuları: Burkina Faso 584 km Gana 668 km Gine 610 km Liberya 716 km Mali 532 km
  Sahil şeridi: 515 km
  İklimi: Kıyı bölgeleri tropikal kuzey bölgeleri yarı kara ikliminin etkisi altındadır. Üç mevsim yaşanmaktadır. Kasım - Mart ılıman ve kuru Mart - Mayıs sıcak ve kuru Haziran - Ekim sıcak ve nemli.
  Arazi yapısı: Çoğunlukla yassı ve engebeli ovalar kuzeybatıda dağlar yer almaktadır.
  Deniz seviyesinden yüksekliği: en alçak noktası: Gine Körfezi 0 m; en yüksek noktası: Nimba Tepesi1752 m
  Doğal kaynakları: petrol doğal gaz elmas manganez demir kobalt boksit bakır hidro enerji
  Arazi kullanımı: tarıma elverişli: %8
  sürekli ekinler: %4
  otlak ve çayırlar: %41
  ormanlık arazi: %22
  diğer: %25 (1993 verileri)
  Sulanan arazi: 680 km² (1993 verileri)
  Doğal afetler: Kıyı bölgelerinde hiç doğal koruma yok ve yüksek dalgalar vardır; yağış sezonu boyunca su baskınları meydana gelmektedir.


  Nüfus Bilgileri

  Nüfus: 16393221 (Temmuz 2001 verileri)
  Nüfus artış oranı: %2.51 (2001 verileri)
  Mülteci oranı: 1.4 mülteci/1000 nüfus (2001 tahmini)
  Bebek ölüm oranı: 93.65 ölüm/1000 doğan bebek (2001 tahmini)
  Ortalama hayat süresi: toplam nüfus: 44.93 yıl
  male: 43.58 yıl
  female: 46.33 yıl (2001 verileri)
  Ortalama çocuk sayısı: 5.7 çocuk/1 kadın (2001 tahmini)
  HIV/AIDS - hastalıklarına yakalanan yetişkin sayısı: %10.76 (1999 verileri)
  HIV/AIDS - hastalıkları taşıyan insan sayısı: 760000 (1999 verileri)
  HIV/AIDS - ölümleri: 72000 (1999 verileri)
  Nüfusun etnik dağılımı: Akan %42.1 Voltaique veya Gur %17.6 Kuzey Mandları %16.5 Krous %11 Güney Mandları %10 diğer %2.8 (1998)
  Dinler: Hıristiyan %34 Müslüman %27 dini olmayan %21 animist %15 diğer %3 (1998)
  Diller: Fransızca (resmi) 60 yerel dil ve lehçe (Dioula en yaygın konuşulanıdır)
  Okur yazar oranı: 15 yaş ve üzeri bilgiler
  toplam nüfus: %48.5
  erkek: %57
  kadın: %40


  Yönetimi

  Ülke adı: Resmi tam adı: Fildişi Sahili (Cote d'Ivoire) Cumhuriyeti
  kısa şekli : Fildişi Sahili (Cote d'Ivoire)
  Yerel tam adı: Republique de Cote d'Ivoire
  yerel kısa şekli: Cote d'Ivoire
  Yönetim biçimi: Başkanlık Tipi Cumhuriyet
  Başkent: Yamoussoukro
  İdari bölmeler: 50 bölüm; Abengourou Abidjan Aboisso Adzope Agboville Agnibilekrou Bangolo Beoumi Biankouma Bondoukou Bongouanou Bouafle Bouake Bouna Boundiali Dabakala Daloa Danane Daoukro Dimbokro Divo Duekoue Ferkessedougou Gagnoa Grand-Lahou Guiglo Issia Katiola Korhogo Lakota Man Mankono Mbahiakro Odienne Oume Sakassou San-Pedro Sassandra Seguela Sinfra Soubre Tabou Tanda Tingrela Tiassale Touba Toumodi Vavoua Yamoussoukro Zuenoula
  Bağımsızlık günü: 7 Ağustos (1960) (Fransa'dan ayrıldı)
  Milli bayram: Bağımsızlık günü: 7 Ağustos (1960)
  Anayasa: 3 Kasım 1960; 27 Haziran 1998 tarihinde yeniden düzenlenmiştir.
  Hukuk sistemi: Fransız hukuku temel alınmıştır.
  Üye olduğu uluslararası örgüt ve kuruluşlar: ACP AfDB (Afrika Kalkınma Bankası) CCC (Gümrük İşbirliği Konseyi) ECA (Birleşmiş Milletler Afrika Ekonomik Komisyonu) ECOWAS (Batı Afrika Ekonomik Topluluğu) Entente FAO (Tarım ve Gıda Örgütü) FZ G-24 G-77 IAEA (Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı) IBRD (Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası) ICAO (Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü) ICC (Milletlerarası Ticaret Odası) ICFTU (Uluslararası Serbest Ticaret Birlikleri Konfederastonu) ICRM (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi) IDA (Uluslararası Kalkınma Birliği) IFAD (Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu) IFC (Uluslararası Finansman Kurumu) IFRCS (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Toplulukları Federasyonu) ILO (Uluslarası Çalışma Örgütü) IMF (Uluslararası Para Fonu) IMO (Uluslararası Denizcilik Örgütü) Intelsat (Uluslararası Telekomünikasyon ve Uydu Örgütü) Interpol (Uluslararası Polis Teşkilatı) IOC (Uluslararası Olimpiyat Komitesi) IOM (Uluslararası Göçmen Teşkilatı) ISO (Uluslararası Standartlar Örgütü) ITU (Uluslararası Haberleşme Birliği) NAM OAU (Afrika Birliği Teşkilatı) OIC (İslam Konferansı Örgütü) OPCW (Kimyasal Silahları Yasaklama Organizasyonu) UN (Birleşmiş Milletler) UNCTAD (Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı) UNESCO (Eğitim-Bilim ve Kültür Örgütü) UNHCR (BM Mülteciler Yüksek Komiserliği) UNIDO (Endüstriyel Kalkınma Örgütü) UPU (Dünya Posta Birliği) WADB (Batı Afrika Kalkınma Bankası) WAEMU (Batı Afrika Ekonomik ve Parasal Birliği) WCL (Dünya Emek Konfederasyonu) WFTU (Dünya İşçi Sendikaları Federasyonu) WHO (Dünya Sağlık Örgütü) WIPO (Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı) WMO (Dünya Meteoroloji Örgütü) WToO (Dünya Turizm Örgütü) WTrO (Dünya Ticaret Örgütü)


  Ekonomik Göstergeler

  Ekonomiye genel bakış: Cote d'Ivoire kahve kakao çekirdeği ve palmiye yağı üretiminde dünyanın önde gelen üretici ve ihracatçı ülkesidir. Ekonomisi bu nedenle bu ürünlerin dünya piyasasındaki iniş çıkışlarına ve hava koşullarına göre dalgalanma gösterir. Yerel hükümet ekonomiyi çeşitlendirmek için bir takım atılımlarda bulunsa da ülke nüfusunun %68'i bu sektörde çalışmakta ve tarım en önemli etkinlik olarak kalmaktadır.
  GSYİH: Satınalma gücü paritesi - 26.2 milyar $ (2000 verileri)
  GSYİH - reel büyüme oranı: %-0.3 (2000 verileri)
  GSYİH - sektörlere göre: tarım: %32
  endüstri: %18
  hizmet: %50 (1998)
  Enflasyon oranı (tüketici fiyatlarında): %2.5 (2000 verileri)
  İş gücü: %68 tarım sektöründe (2000 verileri)
  İşsizlik oranı: %13 kırsal kesimde (1998 verileri)
  Endüstri: Gıda maddeleri meşrubat ağaç ürünleri petrol arıtımı araç ve otobüsler tekstil gübre yapı malzemeleri elektrik
  Endüstrinin büyüme oranı: %15 (1998 verileri)
  Elektrik üretimi: 4.06 milyar kWh (1999)
  Elektrik tüketimi: 3.183 milyar kWh (1999)
  Elektrik ihracatı: 593 milyon kWh (1999)
  Elektrik ithalatı: 0 kWh (1999)
  Tarım ürünleri: Kahve kakao muz palmiye özü mısır pirinç manyok patates şeker pamuk kauçuk kereste
  İhracat: 3.8 milyar $ (2000 verileri)
  İhracat ürünleri: Kakao %33 kahve tropikal ağaç petrol pamuk muz palmiye yağı balık (1999)
  İhracat ortakları: Fransa %15 ABD %8 Hollanda %7 Almanya %6 İtalya %6 (1999)
  İthalat: 2.5 milyar $ (2000 verileri)
  İthalat ürünleri: Gıda tüketim malları yatırım malları yakıt ulaşım araçları
  İthalat ortakları: Fransa %26 Nijerya %10 Çin %7 İtalya %5 Almanya %4 (1999)
  Dış borç tutarı: 13.9 milyar $ (2000 verileri)
  Para birimi: Afrika Frankı (XOF)
  Para birimi kodu: XOF
  Mali yıl: Takvim yılı


  İletişim Bilgileri

  Kullanılan telefon hatları: 219283 (31 Aralık 1999)
  Telefon kodu: 225
  Radyo yayın istasyonları: AM 2 FM 8 kısa dalga 3 (1998)
  Radyolar: 2.26 milyon (1997)
  Televizyon yayını yapan istasyonlar: 14 (1999)
  Televizyonlar: 900000 (1997)
  Internet kısaltması: .ci
  Internet servis sağlayıcıları: 5 (2001)
  Internet kullanıcıları: 20000 (2000)


  Ulaşım ve Taşımacılık

  Demiryolları: toplam: 660 km (2000)
  Karayolları: toplam: 50400 km (1996)
  Su yolları: 980 km
  Boru hatları: Abidjan Aboisso Dabou San-Pedro
  Hava alanları: 36 (2000 verileri)
  24 Aralık 2009
  #60
soru sor

Ülke Tanıtımları