Ülke Tanıtımları

İsimli konu WH 'Coğrafya' kategorisinde, ziki üyesi tarafından 22 Aralık 2009 tarihinde yazılmıştır.

 1. ziki

  ziki Yönetici

  Batı Şeria

  Coğrafi Verileri

  Konum: Orta Doğu'da Ürdün'ün batısında yer alır.
  Coğrafi konumu: 32 00 Kuzey enlemi 35 15 Doğu boylamı
  Haritadaki konumu: Orta Doğu
  Yüzölçümü: 5860 km²
  Sınırları: toplam: 404 km
  Sınır komşuları: İsrail 307 km Ürdün 97 km
  Sahil şeridi: 0 km (kara ile çevrili)
  İklimi: Ilıman.
  Deniz seviyesinden yüksekliği: en alçak noktası: Ölü Deniz 408 m
  en yüksek noktası: Tall Asur 1022 m
  Doğal kaynakları: İşlenebilir topraklar
  Arazi kullanımı: tarıma uygun topraklar: %16.9
  daimi ekinler: %18.97
  otlaklar: %32
  ormanlık arazi: %1
  diğer: %31.13
  Doğal afetler: kuraklıklar


  Nüfus Bilgileri

  Nüfus: 2460492 (Temmuz 2004 verileri)
  Nüfus artış oranı: %3.06 (2006 verileri)
  Mülteci oranı: 2.8 mülteci/1000 nüfus (2006 tahmini)
  Bebek ölüm oranı: 19.15 ölüm/1000 doğan bebek (2006 tahmini)
  Ortalama hayat süresi: toplam nüfus: 73.27 yıl
  erkeklerde: 71.5 yıl
  kadınlarda: 75.15 yıl (2006 verileri)
  Ortalama çocuk sayısı: 4.28 çocuk/1 kadın (2006 tahmini)
  Nüfusun etnik dağılımı: Filistin Arapları ve diğer %83 Yahudiler %17
  Din: Müslümanlar %75 Museviler %17 Hıristiyan ve diğer %8
  Diller: Arapça İbranice İngilizce


  Yönetimi

  Ülke adı: Batı Şeria

  Ekonomik Göstergeler

  GSYİH: Satınalma Gücü paritesi - 1.8 milyar $ (2003 verileri)
  GSYİH - reel büyüme: %6.2 (2004 verileri)
  GSYİH - sektörel bileşim: tarım: %9
  endüstri: %28
  hizmet: %63 (2002 verileri)
  Enflasyon oranı (tüketici fiyatlarında): %7 (2003 verileri)
  İşsizlik oranı: %19.9 (2005)
  Endüstri: Çimento tekstil sabun hediyelik eşya
  Tarım ürünleri: Zeytin narenciye sebze et süt ürünleri
  İhracat: 270 milyon $ (2003 verileri)
  İhracat ürünleri: Zeytin meyve sebze kireçtaşı
  İhracat ortakları: İsrail Ürdün Gazze Şeridi (2004)
  İthalat: 1.952 milyar $ (2003 verileri)
  İthalat ürünleri: Gıda tüketim malları yapı malzemeleri
  İthalat ortakları: İsrail Ürdün Gazze Şeridi
  Dış borç tutarı: 0 $ (2002 verileri)
  Para birimi: Yeni İsrail Shekeli (ILS); Ürdün Dinarı (JOD)
  Para birimi kodu: ILS; JOD
  Mali yıl: Takvim yılı


  İletişim Bilgileri

  Kullanılan telefon hatları: 357300 (2004)
  Radyo yayın istasyonları: AM 1 FM 20 kısa dalga 0 (2005)
  Internet servis sağlayıcıları: 8 (1999)
  Internet kullanıcıları: 243000 (2005)


  Ulaşım ve Taşımacılık

  Demiryolları: 0 km
  Karayolları: 4158 km (2003 verileri)
  Su yolları: yok
  Limanlar: yok
  Hava alanları: 3 (2006)
  23 Aralık 2009
  #21
 2. ziki

  ziki Yönetici

  Belçika

  Coğrafi Verileri

  Konum: Batı Avrupa'da Kuzey Denizinin kıyısında Fransa ile Hollanda arasında yer almaktadır.
  Coğrafi konumu: 50 50 Kuzey enlemi 4 00 Batı boylamı
  Harita konumu: Avrupa
  Yüzölçümü: toplam: 30528 km²
  kara: 30278 km²
  su: 250 km²
  Sınır: toplam: 1385 km
  Sınır komşuları: Fransa 620 km Almanya 167 km Lüksemburg 148 km Hollanda 450 km
  Kıyı şeridi: 66.5 km
  İklimi: Ilıman iklime sahiptir kışlar hafif yazlar serin geçer. Genellikle hava rutubetli yağmurlu ve bulutludur.
  Arazi yapısı: Kuzeybatıda yatık kıyı ovaları merkezde yuvarlak tepler güneydoğuda Ardennes ormanında engebeli dağlar yer almaktadır.
  Deniz seviyesinden yüksekliği: En alt nokta: Kuzey Denizi 0 m; en yüksek nokta: Signal de Botrange 694 m
  Doğal kaynakları: Kömür doğal gaz
  Kullanılabilir topraklar: işlenebilir toprak arazi: %27.42
  sürekli ekinler: %0.69
  otlaklar: %20
  ormanlık arazi: %21
  diğer: %30.89
  Doğal afetler: Su baskınları kıyıya yakın arazilere zarar verdiğinden bu alanlar beton direklerle sahilden ayrılmışlar.


  Nüfus Bilgileri

  Nüfus: 10379067 (Temmuz 2006 verileri)
  Yaş yapısı: 0-14 yaş: %16.7 (erkek 883254; kadın 846099)
  15-64 yaş: %65.9 (erkek 3450879; kadın 3389565)
  65 yaş ve üzeri: %17.4 (erkek 746569; kadın 1062701) (2006 verileri)
  Nüfus artış oranı: %0.13 (2006 verileri)
  Mülteci oranı: 1.22 mülteci/1000 nüfus (2006 tahmini)
  Cinsiyet oranı: doğumlarda: 1.05 erkek/kadın
  15 yaş altı: 1.04 erkek/kadın
  15-64 yaşlarında: 1.02 erkek/kadın
  65 yaş ve üzeri: 0.7 erkek/kadın
  toplam nüfusta: 0.96 erkek/kadın (2006 verileri)
  Bebek ölüm oranı: 4.62 ölüm/1000 doğan bebek (2006 tahmini)
  Ortalama hayat süresi: toplam nüfus: 78.77 yıl
  erkeklerde: 75.59 yıl
  kadınlarda: 82.09 yıl (2006 verileri)
  Ortalama çocuk sayısı: 1.64 çocuk/1 kadın (2006 tahmini)
  HIV/AIDS - hastalıklarına yakalanan yetişkin sayısı: %0.2 (2003 verileri)
  HIV/AIDS - hastalıkları taşıyan insan sayısı: 10000 (2003 verileri)
  HIV/AIDS - hastalıklarından ölenler: 100 ün altında (2003 verileri)
  Ulus: Belçikalı
  Nüfusun etnik dağılımı: Flaman %58 Valon %31 diğer %11
  Din: Roma Katolikleri %75 Protestanlar ve diğer %25
  Diller: Flamanca %58 Fransızca %32 Almanca %10
  Okur yazar oranı: 15 yaş ve üzeri bilgiler
  toplam nüfus: %99


  Yönetimi

  Ülke adı: Resmi tam adı: Belçika Krallığı
  kısa şekli : Belçika
  Yerel tam adı: Royaume de Belgique/Koninkrijk Belgie
  yerel kısa şekli: Belgique/Belgie
  ingilizce: Belgium
  Yönetim Biçimi: Meşruti Krallık
  Başkent: Brüksel
  İdari bölmeler: Ülke Flaman Bölgesi'nde 5 Valon Bölgesi'nde de 5 olmak üzere 10 eyalete ayrılmıştır. Flaman Bölgesindeki eyaletler Batı Flandre Doğu Flandre Anvers Limburg Flaman Brabant olup Valon Bölgesindeki eyaletler ise Namur Liège Hainaut Lüksemburg Valon Brabant'dır. Ülkede 589 belediye bulunmaktadır. Kendi meclisleri bulunan belediyeler belediye başkanının başkanlığında çalışan belediye encümeni tarafından yönetilir.
  Bağımsızlık günü: 21 Temmuz 1831 (Hollanda'dan ayrıldı)
  Milli bayram: Bağımsızlık günü 21 Temmuz (1831)
  Anayasa: 7 Şubat 1831 tarihinde kabul edilmiştir. 1970 yılında yapılan bir düzenleme ile idari yapısını değiştirmiştir. Söz konusu düzenleme ile federal bir yapıya kavuşan ülke idaresi 1980 1988-1989 yıllarında devam eden yeni düzenlemelere ek 14 Temmuz 1993 tarihinde yapılan ve tam olarak Mayıs 1995'de seçimlerin yapılması ile yürürlüğe giren son anayasal düzenlemeyle yine monarşi ile yönetilen bugünkü federal ve üç bölgeli hale getirilmiştir.
  Hukuk sistemi: Genel hukuk İngiliz yapısal teorisinden etkilenerek düzenlenmiştir.
  Oy kullanma yaşı: 18 yaş ve üzeri; her kes için geçerli ve zorunludur.
  Üye olduğu uluslararası örgüt ve kuruluşlar: ACCT AfDB (Afrika Kalkınma Bankası) AsDB (Asya Kalkınma Bankası) AG (Avustralya Grubu) Benelux (Belçika Hollanda Lüksemburg Ekonomik Birliği) BIS (Uluslararası İmar Bankası) CCC (Gümrük İşbirliği Konseyi) CE (Avrupa Konseyi) CERN (Avrupa Nükleer Araştırma Teşkilatı) EAPC (Avrupa - Atlantik Ortaklık Konseyi) EBRD (Avrupa Yatırım ve Kalkınma Bankası) ECE (Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu) EIB (Avrupa Yatırım Bankası) EMU (Avrupa Ekonomi ve Para Birliği) ESA (Avrupa Uzay Ajansı) Avrupa Birliği FAO (Tarım ve Gıda Örgütü) G- 9 G-10 IADB (Amerika Bölgesi Kalkınma Bankası) IAEA (Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı) IBRD (Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası) ICAO (Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü) ICC (Milletlerarası Ticaret Odası) ICFTU (Uluslararası Serbest Ticaret Birlikleri Konfederastonu) ICRM (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi) IDA (Uluslararası Kalkınma Birliği) IEA (Uluslararası Enerji Ajansı) IFAD (Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu) IFC (Uluslararası Finansman Kurumu) IFRCS (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Toplulukları Federasyonu) IHO (Uluslararası Hidrografi Örgütü) ILO (Uluslarası Çalışma Örgütü) IMF (Uluslararası Para Fonu) IMO (Uluslararası Denizcilik Örgütü) Inmarsat (Uluslararası Denizcilik Uydu Teşkilatı) Intelsat (Uluslararası Telekomünikasyon ve Uydu Örgütü) Interpol (Uluslararası Polis Teşkilatı) IOC (Uluslararası Olimpiyat Komitesi) IOM (Uluslararası Göçmen Teşkilatı) ISO (Uluslararası Standartlar Örgütü) ITU (Uluslararası Haberleşme Birliği) MINURSO (BM Bati Sahra Referandum Misyonu) MONUC (BM Kongo Operasyonu) NATO (Kuzey Atlantik Asemblesi) NEA (Nükleer Enerji Kurulu) NSG OAS (Amerika Devletleri Teşkilatı) OECD (Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü)OPCW OSCE (Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Örgütü) PCA (Daimi Hakemlik Mahkemesi) UN (Birleşmiş Milletler) UNCTAD (Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı) UNESCO (Eğitim-Bilim ve Kültür Örgütü) UNHCR (BM Mülteciler Yüksek Komiserliği) UNIDO (Endüstriyel Kalkınma Örgütü) UNMIK (BM Kosova Geçici Yönetimi) UNMOGIP (BM Hint Pakistan Askeri Gözlem Grubu) UNMOP (BM Prevlaka Gözlem Misyonu) UNRWA (BM Filistin Mültecileri Yardım Komisyonu) UNTSO (BM Mütareke Gözlem Örgütü) UPU (Dünya Posta Birliği) WADB (Batı Afrika Kalkınma Bankası) WCL (Dünya Emek Konfederasyonu) WEU (Batı Avrupa Konseyi) WHO (Dünya Sağlık Örgütü) WIPO (Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı) WMO (Dünya Meteoroloji Örgütü) WTrO (Dünya Ticaret Örgütü) ZC


  Ekonomik Göstergeler

  Ekonomiye genel bakış: Gelişmiş pazar ekonomisi büyük ölçüde hizmet sektörü hafif ve ağır sanayi ve dış ticarete dayanır. Hava ve demiryolu taşımacılığı ile radyo-televizyon yayınları dışında ekonomiyi tümüyle denetimde tutan özel girişimin karşısında hemen hemen hiçbir devlet rekabeti yoktur. Ülkenin kuzeyi madencilik ve ağır sanayinin gerilemekte olduğu güney bölgelere göre daha hızlı bir büyüme içindedir. Belçika kobaltgermanyum ve radyum gibi maddelerin işlenmesinde dünyada önemli yer tutar. Anvers bölgesinde yoğunlaşmış olan rafinerilerde de ham petrol işlenir. Ekonomide başlıca gelir kaynağını ithal edilen hammaddelerin imalatı ve işlenmesi ile mamul malların ihracatı oluşturur.
  GSYİH: Satınalma Gücü paritesi - 322.3 milyar $ (2005 verileri)
  GSYİH - reel büyüme: %1.5 (2005 verileri)
  GSYİH - sektörlere göre: tarım: %1
  endüstri: %24
  hizmet: %74.9 (2005 verileri)
  Enflasyon oranı (tüketici fiyatlarında): %2.8 (2005 verileri)
  İş gücü: 4.77 milyon (2003)
  Sektörlere göre işgücü dağılımı: hizmet %74.2 endüstri %24.5 tarım %1.3 (2003 verileri)
  İşsizlik oranı: %8.4 (2005 verileri)
  Bütçe: gelirler: 180.4 milyar $; giderler: 180.5 milyar $ (2005)
  Endüstri: inşaat ve metal ürünleri motor ve taşıt ürünleri besin maddeleri ve meşrubatkimyasallar ham maddeler tekstilcam petrol kömür
  Endüstrinin büyüme oranı: %-0.2 (2005 verileri)
  Elektrik üretimi: 78.77 milyar kWh (2003)
  Elektrik üretimi için kaynaklar: Fosil yakıtlar: %40.01
  hidro: %0.42
  nükleer: %58.33
  diğer: %1.24 (2003)
  Elektrik tüketimi: 79.66 milyar kWh (2003)
  Elektrik ihracatı: 8.3 milyar kWh (2003)
  Elektrik ithalatı: 14.7 milyar kWh (2003)
  Tarım ürünleri: şeker pancarı taze meyve ve sebze hububat tütün; sığır dana domuz süt
  İhracat: 269.6 milyar $ (2005)
  İhracat ürünleri: Demir çelik taşıt traktör mücevher petrol
  İhracat ortakları: Almanya %19.4 Fransa %17.3 Hollanda %11.7 Birleşik Krallık %8.2 ABD %6.4 İtalya %5.3 (2005)
  İthalat tutarı: 264.5 milyar $ (2005)
  İthalat ürünleri: benzin hububat kimyasallar besin maddeleri
  İthalat ortakları: Hollanda %17.8 Almanya %17.2 Fransa %11.4 Birleşik Krallık %6.8 İrlanda %6.5 ABD %5.4 (2005)
  Dış borç tutarı: 28.3 milyar $ (2003 verileri)
  Para birimi: Euro (EUR)
  Para birimi kodu: EUR
  Mali yıl: Takvim yılı


  İletişim Bilgileri

  Kullanılan telefon hatları: 4.801 milyon (2004)
  Telefon kodu: 32
  Radyo yayın istasyonları: FM 79 AM 7 kısa dalga 1 (1998)
  Radyolar: 8.075 milyon (1997)
  Televizyon yayını yapan istasyonlar: 25 (plus 10 repeaters) (1997)
  Televizyonlar: 4.72 milyon (1997)
  Internet kısaltması: .be
  Internet servis sağlayıcıları: 61 (2005)
  Internet kullanıcıları: 5.1 milyon (2005)


  Ulaşım ve Taşımacılık

  Demiryolları: toplam: 3521 km
  Karayolları: toplam: 149757 km
  asfalt: 117110 km
  asfalt olmayan: 32647 km (2003)
  Su yolları: 2043 km (1528 km ticari amaçla kullanılmaktadır)
  Boru hatları: ham petrol 161 km; petrol ürünleri 1167 km; doğal gaz 3300 km
  Limanlar: Antwerp (dünyanın en kalabalık limanlarından biri) Brugge Gent Hasselt Liege Mons Namur Oostende Zeebrugge
  Hava alanları: 43 (2006)
  Helikopter alanları: 1 (2006 verileri)
  23 Aralık 2009
  #22
 3. ziki

  ziki Yönetici

  Benin

  Coğrafi Verileri

  Konum: Batı Afrika'da Kuzey Atlas Okyanusunun kıyısında batıdan Togo kuzeybatıdan Burkina Faso kuzeydoğudan Nijer doğudan da Nijerya ile çevrilidir.
  Coğrafi konumu: 9 30 Kuzey enlemi 2 15 Doğu boylamı
  Harita konumu: Afrika
  Yüzölçümü: toplam: 112620 km²
  kara: 110620 km²
  su: 2000 km²
  Sınırları: toplam: 1989 km
  Sınır komşuları: Burkina Faso 306 km Nijer 266 km Nijerya 773 km Togo 644 km
  Sahil şeridi: 121 km
  İklim: Kıyı bölgesinde Ekvator iklimi egemendir. Güneyde biri Mart ayından Hazirana öteki Eylülden Kasıma değin süren iki yağmur mevsimi yaşanır. Bunlar arasında da iki kurak mevsim görülür. Kuzeyde yağmur mevsimi mayıstan Eylüle değin devam eder öteki aylar kurak geçer.
  Arazi yapısı: Benin beş doğal bölgeye ayrılır: Kıyı bölgesi kil bölgesi Benin platoları Atakora Dağları ve Nijer Düzlükleri.
  Deniz seviyesinden yüksekliği: en alçak noktası: Atlas Okyanusu 0 m
  en yüksek noktası: Sokbaro Dağı 658 m
  Doğal kaynakları: Kıyıdan uzakta az miktarda petrol birikintisi kireç taşı mermer kereste
  Arazi kullanımı: tarıma uygun topraklar: %23.53
  sürekli ekinler: %2.37
  otlaklar: %4
  ormanlık arazi: %31
  diğer: %39.1 (2005 verileri)
  Sulanan arazi: 120 km² (2003 verileri)
  Doğal afetler: Kuzeyde kışları kuru sıcak ve tozlu harmattan rüzgarları etkilidirler.


  Nüfus Bilgileri

  Nüfus: 7862944 (Temmuz 2006 verileri)
  Yaş yapısı: 0-14 yaş: %44.1 (erkek 1751709; kadın 1719138)
  15-64 yaş: %53.5 (erkek 2067248; kadın 2138957)
  65 yaş ve üzeri: 2.4 (erkek 75694; kadın 110198) (2006 verileri)
  Nüfus artış oranı: %2.73 (2006 verileri)
  Mülteci oranı: 0.67 mülteci/1000 nüfus (2006 tahmini)
  Cinsiyet oranı: doğumlarda: 1.03 erkek/kadın
  15 yaş altı: 1.02 erkek/kadın
  15-64 yaş: 0.97 erkek/kadın
  65 yaş ve üzeri: 0.69 erkek/kadın
  toplam nüfus: 0.98 erkek/kadın (2006 verileri)
  Bebek ölüm oranı: 79.56 ölüm/1000 doğan bebek (2006 tahmini)
  Ortalama hayat süresi: toplam nüfus: 53.04 yıl
  erkek: 51.9 yıl
  kadın: 54.22 yıl (2006 verileri)
  Ortalama çocuk sayısı: 5.2 çocuk/1 kadın (2006 tahmini)
  HIV/AIDS - hastalıklarına yakalanan yetişkin sayısı: %1.9 (2003 verileri)
  HIV/AIDS - hastalıkları taşıyan insan sayısı: 68000 (2003 verileri)
  HIV/AIDS - hastalıklarından ölenler: 5800 (2003 verileri)
  Ulus: Beninli
  Nüfusun etnik dağılımı: Afrikalı %99 (42 etnik grup Fon Adja Yoruba Bariba başlıcaları) Avrupalı 5500
  Dinler: Yerel inançlar %50 Hıristiyan %30 Müslüman %20
  Dil: Fransızca (resmi) Fon ve Yoruba diğer diller
  Okur yazar oranı: 15 yaş ve üzeri bilgiler
  toplam nüfus: %33.6
  erkeklerin: %46.4
  kadınların: %22.6 (2002)


  Yönetimi

  Ülke adı: Resmi tam adı: Benin Cumhuriyeti
  kısa şekli : Benin
  Yerel tam adı: Republique du Benin
  yerel kısa şekli: Benin
  eski adı: Dahomey
  Yönetim biçimi: Çok partili demokratik cumhuriyet
  Başkent: Porto Novo resmi olarak başkenttir; Cotonou devletin bulunduğu ildir.
  İdari bölmeler: 6 eyalete ayrılmıştır; Atakora Atlantique Borgou Mono Oueme Zou
  Bağımsızlık günü: 1 Ağustos 1960 (Fransa'dan ayrılmıştır)
  Milli bayram: Ulusal gün 1 Ağustos (1960)
  Anayasa: Aralık 1990
  Hukuk sistemi: Fransız genel hukuku temel alınmıştır.
  Oy kullanma yaşı: 18 yaş ve üzeri; genel
  Üye olduğu uluslararası örgüt ve kuruluşlar: ACCT ACP (Afrika - Karayip - Pasifik Ülkeleri) AfDB (Afrika Kalkınma Bankası) CCC (Gümrük İşbirliği Konseyi) ECA (Birleşmiş Milletler Afrika Ekonomik Komisyonu) ECOWAS (Batı Afrika Ekonomik Topluluğu) Entente FAO (Tarım ve Gıda Örgütü) FZ G-77 IAEA (Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı) IBRD (Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası) ICAO (Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü) ICFTU (Uluslararası Serbest Ticaret Birlikleri Konfederastonu) ICRM (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi) IDA (Uluslararası Kalkınma Birliği) IDB (İslam Kalkınma Bankası) IFAD (Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu) IFC (Uluslararası Finansman Kurumu) IFRCS (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Toplulukları Federasyonu) ILO (Uluslarası Çalışma Örgütü) IMF (Uluslararası Para Fonu) IMO (Uluslararası Denizcilik Örgütü) Intelsat (Uluslararası Telekomünikasyon ve Uydu Örgütü) Interpol (Uluslararası Polis Teşkilatı) IOC (Uluslararası Olimpiyat Komitesi) IOM (Uluslararası Göçmen Teşkilatı) ISO (Uluslararası Standartlar Örgütü) ITU (Uluslararası Haberleşme Birliği) MIPONUH MONUC (BM Kongo Operasyonu) NAM OAU (Afrika Birliği Teşkilatı) OIC (İslam Konferansı Örgütü) OPCW (Kimyasal Silahları Yasaklama Organizasyonu) UN (Birleşmiş Milletler) UNCTAD (Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı) UNESCO (Eğitim-Bilim ve Kültür Örgütü) UNIDO (Endüstriyel Kalkınma Örgütü) UNMEE (BM Etyopya-Eritre Misyonu) UNTAET (BM Doğu Timor Geçiş Yönetimi) UPU (Dünya Posta Birliği) WADB (Batı Afrika Kalkınma Bankası) WAEMU (Batı Afrika Ekonomik ve Parasal Birliği) WCL (Dünya Emek Konfederasyonu) WFTU (Dünya İşçi Sendikaları Federasyonu) WHO (Dünya Sağlık Örgütü) WIPO (Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı) WMO (Dünya Meteoroloji Örgütü) WToO (Dünya Turizm Örgütü) WTrO (Dünya Ticaret Örgütü)


  Ekonomik Göstergeler

  Ekonomiye genel bakış: Benin ekonomisi transit ticaret ve tarım üzerine kuruludur ve merkezi planlamayla yönlendirilir. Geleneksel balıkçılık lagünlerin gitgide tuzlanması nedeniyle gerilemekte ama açık deniz balıkçılığı gibi modern kesimlere yapılan yatırımlar artmaktadır. İmalat sanayisi küçük ölçeklidir. Büyük işletmeler devlet denetimindedir.Ülkenin en büyük sanayi işletmesi Parakou dokuma kompleksidir. Gayri safi milli hasılanın %45`ini sağlayan hizmet sektöründe işgücünün üçte biri çalışır. Turizm sektörü de gelişme yoluna girmiştir. Birçok büyük otel inşa edilmekte ve bazıları da yenilenmektedir. Türkiye'de tüm sektörler itibariyle Benin'e 52 firma ihracat yapıyor.
  GSYİH: Satınalma gücü paritesi - 8.419 milyar $ (2005 verileri)
  GSYİH - reel büyüme: %3.5 (2005 verileri)
  GSYİH - sektörlere göre: tarım: %31.6
  endüstri: %13.8
  hizmet: %54.6 (2004)
  Enflasyon oranı (tüketici fiyatlarında): %3.5 (2005 verileri)
  Bütçe: gelirler: 766.8 milyon $; giderler: 1.017 milyar $ (2005 verileri)
  Endüstri: tekstil sigara; meşrubat gıda; yapı malzemeleri petrol
  Endüstrinin büyüme oranı: %8.3 (2001 verileri)
  Elektrik üretimi: 69 milyon kWh (2003)
  Elektrik üretimi için kaynaklar: Fosil yakıtlar: %24.78
  hidro: %75.22
  nükleer: %0
  diğer: %0 (2003)
  Elektrik tüketimi: 538.2 milyon kWh (2003)
  Elektrik ihracatı: 0 kWh (2003)
  Elektrik ithalatı: 474 milyon kWh (2003)
  Tarım ürünleri: mısır fasulye pirinç pamuk kümes hayvanları
  İhracat: 826.9 milyon $ (2005)
  İhracat ürünleri: Pamuk ham petrol palmiye ürünleri kakao
  İhracat ortakları: Çin %31.3 Endonezya %8.1 Hindistan %7.4 Nijer %6 Togo %4.8 Tayland %4.8 Nijerya %4.6 (2005)
  İthalat: 1.043 milyar $ (2005)
  İthalat ürünleri: Gıda tütün petrol ürünleri sermaye ürünleri
  İthalat ortakları: Fransa %21.8 Gana %7.1 Cote d'Ivoire %7 Çin %6.7 Birleşik Krallık %5.2 Belçika %4.9 Togo %4.5 Tayland %4.2 Nijerya %4 (2005)
  Dış borç tutarı: 1.6 milyar $ (2000 verileri)
  Para birimi: Afrika frankı (XOF)
  Para birimi kodu: XOF
  Mali yıl: Takvim yılı


  İletişim Bilgileri

  Kullanılan telefon hatları: 76300 (2005)
  Telefon kodu: 229
  Radyo yayın istasyonları: AM 2 FM 9 kısa dalga 4 (2000)
  Radyolar: 620000 (1997)
  Televizyon yayını yapan istasyonlar: 1 (2001)
  Televizyonlar: 60000 (1997)
  Internet kısaltması: .bj
  Internet servis sağlayıcıları: 1 (2005)
  Internet kullanıcıları: 425000 (2005)


  Ulaşım ve Taşımacılık

  Demiryolları: toplam: 578 km
  Karayolları: toplam: 16000 km
  asfalt: 1400 km
  asfalt olmayan: 14600 km (2005 verileri)
  Limanları: Cotonou Porto Novo
  Hava alanları: 5 (2006)
  23 Aralık 2009
  #23
 4. ziki

  ziki Yönetici

  Bermuda

  Coğrafi Verileri

  Konum: Kuzey Amerika'da Kuzey Atlas Okyanus`unun batısında ABD`nin kuzey Carolina eyaletindeki Hatteras Burnu`nun yaklaşık 900 km doğusunda yer alan adalar topluluğudur.
  Coğrafi konumu: 32 20 Kuzey enlemi 64 45 Batı boylamı
  Harita konumu: Kuzey Amerika
  Yüzölçümü: toplam: 53.3 km²
  kara: 53.3 km²
  su: 0 km²
  Kıyı komşuları: 0 km
  Sahil şeridi: 103 km
  İklimi: İklimi ılıman ve nemlidir; kış ayları sert ve güçlü rüzgarlarla geçer. Şubat en soğuk aydır.
  Arazi yapısı: Mercan resifleriyle çevrili olan adalarda bataklıklar ve acı su gölleri alçak tepeler vardır.
  Deniz seviyesinden yüksekliği: en alçak noktası: Atlas Okyanusu 0 m; en yüksek noktası: Town Tepesi 76 m
  Doğal kaynakları: Kireçtaşı ılıman iklim turizme olanak sağlamaktadır.
  Arazi kullanımı: Tarıma elverişli: %20
  sürekli ekinler: %0
  sürekli otlaklar: %0
  ormanlık arazi: %0
  diğer: %80 (2005 verileri)
  Doğal afetler: Kasırgalar (Temmuz - Kasım ayları arasında)


  Nüfus Bilgileri

  Nüfus: 65773 (Temmuz 2006 verileri)
  Yaş yapısı: 0-14 yaş: %18.6 (erkek 6146; kadın 6098)
  15-64 yaş: %69.2 (erkek 22562; kadın 22954)
  65 yaş ve üzeri: %12.2 (erkek 3479; kadın 4534) (2006 verileri)
  Nüfus artış oranı: %0.0.61 (2006 verileri)
  Mülteci oranı: 2.4 mülteci/1000 nüfus (2006 tahmini)
  Cinsiyet oranı: doğumlarda: 1.02 erkek/kadın
  15 yaş altı: 1.01 erkek/kadın
  15-64 yaşlarında: 0.98 erkek/kadın
  65 yaş ve üzeri: 0.77 erkek/kadın
  toplam nüfus: 0.96 erkek/kadın (2006 verileri)
  Bebek ölüm oranı: 8.3 ölüm/1000 doğan bebek (2006 tahmini)
  Ortalama hayat süresi: toplam nüfus: 77.96 yıl
  erkek: 75.85 yıl
  kadın: 80.1 yıl (2006 verileri)
  Ortalama çocuk sayısı: 1.89 çocuk/1 kadın (2006 tahmini)
  Ulus: Bermudalı
  Nüfusun etnik dağılımı: Siyah ırk %58 beyaz ırk %36 diğer %6
  Dinler: Anglikan olmayan Protestanlar %39 Anglikanlar %27 Roma Katolikleri %15 diğer %19
  Dil: İngilizce (resmi) Portekizce
  Okur yazar oranı: 15 yaş ve üzeri bilgiler
  toplam nüfus: %98
  erkek: %98
  kadın: %99 (2005 verileri)


  Yönetimi

  Ülke adı: Resmi adı: Bermuda
  eski adı: Somer Adaları
  Bağımsızlık durumu: Birleşik Krallığın müstemlekesi
  Yönetim biçimi: İngiltere'ye bağlı parlamenter sistemle yönetilmekte olup iç işlerinde bağımsızdır.
  Başkent: Hamilton
  İdari bölmeler: 9 Bölge ve 2 belediye; Devonshire Hamilton Hamilton Paget Pembroke Saint George Saint Georges Sandys Smiths Southampton Warwick
  Bağımsızlık günü: yok (İngiltere'nin müstemlekesidir)
  Milli bayram: Bermuda Günü 24 Mayıs
  Anayasa: 8 Haziran 1968 1989 ve 2003 yıllarında yeniden düzenlenmiştir
  Hukuk sistemi: İngiliz hukuku
  Oy kullanma yaşı: 18 yaş ve üzeri genel
  Üye olduğu uluslararası örgüt ve kuruluşlar: Caricom (gözlemci) CCC (Gümrük İşbirliği Konseyi) ICFTU (Uluslararası Serbest Ticaret Birlikleri Konfederastonu) Interpol (Uluslararası Polis Teşkilatı) IOC (Uluslararası Olimpiyat Komitesi)


  Ekonomik Göstergeler

  Ekonomiye genel bakış: Bermuda coğrafi konum avantajını en iyi şekilde kullanmıştır. Uluslararası firmalara finansal servis ve yılda yaklaşık 360000 ziyaretçiye konfor turizmi fırsatları sağlamıştır. Bu girişimlerin sonucunda dünyadaki kişi başına gelirin en yüksek oranda olduğu ülkelerden biri haline gelmiştir. Turizm sektörü gayri safi milli hasılanın %28`ini karşılamaktadır. Endüstri sektörü küçüktür ve elverişli toprak sıkıntısı yüzünden tarım sektörü de limitlidir. Gıda maddesi ihtiyacının %80`i ithal edilmektedir. Bermuda`nın ekonomik kazancının %60`ını uluslararası ticaret sağlamaktadır; 1995`deki bağımsızlık kararının düşmesi de ülkenin yabancı firmaları kaybetme korkusunun bir sebebi olabilir.
  GSYİH: Satınalma gücü paritesi - 4.5 milyar $ (2004 verileri)
  GSYİH - reel büyüme: %4.6 (2004 verileri)
  GSYİH - sektörlere göre: tarım: %1
  endüstri: %10
  hizmet: %89 (2002 verileri)
  Enflasyon oranı (tüketici fiyatlarında): %2.8 (2005 verileri)
  İş gücü: 38360 (2004)
  Sektörlere göre işgücü dağılımı: Büro işleri %17 hizmet %19 işçi %19 mesleki ve teknik %21 idari ve yönetim işleri %15 satış %7 tarım ve balıkçılık %3 (2004)
  Bütçe: gelirler: 738 milyon $; giderler: 665 milyon $ (2004/05 mali yılı verileri)
  Endüstri: turizm finans sigorta inşaat boya parfüm eczacılık gemi onarımı
  Elektrik üretimi: 682.5 milyon kWh (2005)
  Elektrik üretimi için kaynaklar: Fosil yakıtlar: %100
  hidro: %0
  nükleer: %0
  diğer: %0 (2005)
  Elektrik tüketimi: 616.7 milyon kWh (2005)
  Elektrik ihracatı: 0 kWh (2005)
  Elektrik ithalatı: 0 kWh (2005)
  Tarım ürünleri: Muz sebze narenciye çiçek süt ürünleri
  İhracat: 1.469 milyar $ (2004 verileri)
  İhracat ürünleri: Eczacılık ürünlerinin geri ihracatı
  İhracat ortakları: Fransa %65.6 İspanya %11.7 ABD %4.5 (2005)
  İthalat: 982 milyon $ (2004 verileri)
  İthalat ürünleri: Makineler ve taşımacılık araçları inşaat materyalleri kimyasal maddeler gıda ürünleri canlı hayvanlar
  İthalat ortakları: Kazakİstan %51 Fransa %19 Güney Kore %10.2 %ABD 7.6 (2005)
  Para birimi: Bermuda Doları (BMD)
  Para birimi kodu: BMD
  Mali yıl: 1 Nisan - 31 Mart


  İletişim Bilgileri

  Kullanılan telefon hatları: 56000 (2002)
  Telefon kodu: 1441
  Radyo yayın istasyonları: AM 5 FM 3 kısa dalga 0 (2005)
  Radyolar: 82000 (1997)
  Televizyon yayını yapan istasyonlar: 3 (2005)
  Televizyonlar: 66000 (1997)
  Internet kısaltması: .bm
  Internet servis sağlayıcıları: 20 (2000)
  Internet kullanıcıları: 39000 (2005)


  Ulaşım ve Taşımacılık

  Demiryolları: 0 km
  Havalimanları: 1 (2006)
  Karayolları: toplam: 447 km
  asfalt: 447 km
  asfalt olmayan: 0 km (2002)
  Su yolları: yok
  Limanları: Hamilton St. George
  23 Aralık 2009
  #24
 5. ziki

  ziki Yönetici

  Beyaz Rusya

  Coğrafi Verileri

  Konum: Doğu Avrupa Polonya'nın doğusunda yer almaktadır.
  Coğrafi konumu: 53 00 Kuzey enlemi 28 00 Batı boylamı
  Harita konumu: Doğu Avrupa
  Yüzölçümü: toplam: 207600 km²
  kara: 207600 km²
  su: 0 km²
  Sınırları: toplam: 2900 km
  Sınır komşuları: Letonya 141 km Litvanya 502 km Polonya 407 km Rusya 959 km Ukrayna 891 km
  Sahil şeridi: 0 km (kara ile çevrili)
  İklimi: Kışlar soğuk yazlar serin ve nemli geçer. Karasal ve deniz iklimi arasında geçiş yaşanır.
  Arazi yapısı: Arazi genellikle yatık olup çok sayıda bataklık bulundurur.
  Deniz seviyesinden yüksekliği: en alçak noktası: Nyoman Nehri 90 m; en yüksek noktası: Dzyarzhynskaya Hara 346 m
  Doğal kaynaklar: Ormanlar bataklık kömürü az miktarda petrol ve doğal gaz
  Arazi kullanımı: işlenebilir toprak arazi: %26.77
  sürekli ekinler: %0.6
  otlaklar: %15
  ormanlık arazi: %34
  diğer: %23.63 (2005 verileri)
  Sulanan arazi: 1310 km² (2003 verileri)
  Coğrafi not: kara ile çevrili


  Nüfus Bilgileri

  Nüfus: 10293011 (Temmuz 2006 verileri)
  Yaş yapısı: 0-14 yaş: %15.7 (erkek 825823; kadın 791741)
  15-64 yaş: %69.7 (erkek 3490442; kadın 3682950)
  65 yaş ve üzeri: %14.6 (erkek 498976; kadın 1003079) (2006 verileri)
  Nüfus artış oranı: %-0.06 (2006 verileri)
  Mülteci oranı: 2.3 mülteci/1000 nüfus (2006 tahmini)
  Cinsiyet oranı: doğumlarda: 1.05 erkek/kadın
  15 yaş altı: 1.04 erkek/kadın
  15-64 yaş: 0.95 erkek/kadın
  65 yaş ve üzeri: 0.4 erkek/kadın
  toplam nüfusta: 0.88 erkek/kadın (2006 verileri)
  Bebek ölüm oranı: 13 ölüm/1000 doğan bebek (2006 tahmini)
  Ortalama hayat süresi: toplam nüfus: 69.08 yıl
  erkek: 63.47 yıl
  kadın: 74.98 yıl (2006 verileri)
  Ortalama çocuk sayısı: 1.43 çocuk/1 kadın (2006 tahmini)
  HIV/AIDS - hastalıklarına yakalanan yetişkin sayısı: %0.3 (2001 verileri)
  HIV/AIDS - taşıyan insan sayısı: 15000 (2001 verileri)
  HIV/AIDS - hastalıklarından ölenler: 1000 (2001 verileri)
  Ulus: Beyaz Rus
  Nüfusun etnik dağılımı: Beyaz Ruslar %81.2 Ruslar %11.4 Polonyalılar Ukraynalılar ve diğerleri %7.4
  Dinler: Doğu Ortodoksları %80 diğer (Roma Katolikleri Protestanlar Museviler ve Müslümanlar) %20 (1997 verileri)
  Diller: Beyaz Rusça Rusça diğer
  Okur yazar oranı: 15 yaş ve üzeri bilgiler
  toplam nüfus: %99.6
  erkek: %99.8
  kadın: %99.5 (2003 verileri)


  Yönetimi

  Ülke adı: Resmi uzun adı: Beyaz Rusya Cumhuriyeti
  kısa şekli : Beyaz Rusya
  yerel adı: Respublika Byelarus'
  eski adı: Beyaz Rusya Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti
  uluslararası: Belarus
  Yönetim biçimi: Başkanlık Tipi Cumhuriyet
  Başkent: Minsk
  İdari bölmeler: 6 bölge ve bir belediye; Brestskaya (Brest) Homyel'skaya (Homyel') Horad Minsk Hrodzyenskaya (Hrodna) Mahilyowskaya (Mahilyow) Minskaya Vitsyebskaya (Vitsyebsk)
  Bağımsızlık günü: 25 Ağustos 1991
  Milli bayram: Bağımsızlık günü 3 Temmuz (1944); 25 Ağustos 1991
  Anayasa: 15 Mart 1994; 27 Kasım 1996 ve 17 Ekim 2004 tarihlerinde yeniden düzenlenip yürürlüğe konulmuştur.
  Hukuk sistemi: Genel hukuk kurallarına göre düzenlenmiştir.
  Oy kullanma yaşı: 18 yaşından itibaren; genel
  Üyesi olduğu kuruluşlar: CCC (Gümrük İşbirliği Konseyi) CEI (Orta Avrupa Girişimi) CIS (Bağımsız Devletlerin Topluluğu) EAPC (Avrupa - Atlantik Ortaklık Konseyi) EBRD (Avrupa Yatırım ve Kalkınma Bankası) ECE (Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu) IAEA (Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı) IBRD (Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası) ICAO (Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü) ICRM (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi) IFC (Uluslararası Finansman Kurumu) IFRCS (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Toplulukları Federasyonu) ILO (Uluslarası Çalışma Örgütü) IMF (Uluslararası Para Fonu) Inmarsat Intelsat (Uluslararası Telekomünikasyon ve Uydu Örgütü) Interpol (Uluslararası Polis Teşkilatı) IOC (Uluslararası Olimpiyat Komitesi) IOM (gözlemci) ISO (Uluslararası Standartlar Örgütü) ITU (Uluslararası Haberleşme Birliği) NAM NSG OPCW (Kimyasal Silahları Yasaklama Organizasyonu) OSCE (Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Örgütü) PCA (Daimi Hakemlik Mahkemesi) PFP (Barış için Ortaklık) UN (Birleşmiş Milletler) UNCTAD (Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı) UNESCO (Eğitim-Bilim ve Kültür Örgütü) UNIDO (Endüstriyel Kalkınma Örgütü) UPU (Dünya Posta Birliği) WFTU (Dünya İşçi Sendikaları Federasyonu) WHO (Dünya Sağlık Örgütü) WIPO (Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı) WMO (Dünya Meteoroloji Örgütü) WTrO (Dünya Ticaret Örgütü)


  Ekonomik Göstergeler

  Ekonomiye genel bakış: 1995`de Cumhurbaşkanı Lukashenko ülkeyi piyasa sosyalizmine yönelttiğinden beri Beyaz Rusya küçük yapısal reformlar görmüştür.
  GSYİH: Satınalma Gücü paritesi - 73.09 milyar $ (2005 verileri)
  GSYİH - reel büyüme: %9.2 (2005 verileri)
  GSYİH - sektörlere göre: tarım: %9.3
  endüstri: %31.6
  hizmet: %59.1 (2005 verileri)
  Enflasyon oranı (tüketici fiyatlarında): %10.3 (2005 verileri)
  İş gücü: 4.3 milyon (2005)
  İşsizlik oranı: %1.6 (2005)
  Bütçe: gelirler: 5.903 milyar $; giderler: $6.343 milyar (2005 verileri)
  Endüstri: Metal-kesme makine araçları traktörler kamyonlar motosikletler televizyon setleri kimyasal elyaf gübre tekstil radyolar buzdolapları
  Endüstrinin büyüme oranı: %15.6 (2005 verileri)
  Elektrik üretimi: 30 milyar kWh (2004)
  Elektrik üretimi için kaynaklar: Fosil yakıtlar: %99.9
  hidro: %0.1
  nükleer: %0 diğer: %0 (2004)
  Elektrik tüketimi: 34.3 milyar kWh (2004)
  Elektrik ihracatı: 800 milyon kWh (2004)
  Elektrik ithalatı: 7 milyar kWh (2003)
  Tarım ürünleri: Hububat patates sebzeler şeker pancarı keten sığır eti süt
  İhracat: 16.14 milyar $ (2005)
  İhracat ürünleri: Makine ve araç - gereçler kimyasallar metaller tekstil gıda ürünleri
  İhracat ortakları: Rusya %38.5 Ukrayna %7.8 Polonya %7.1 Almanya Letonya %4.2 Birleşik Krallık %4.1 Çin %4.1 (2005)
  İthalat: 16.94 milyar $ (2005)
  İthalat ürünleri: yakıt doğal gaz endüstriyel ham maddeler tekstil şeker gıda maddeleri
  İthalat ortakları: Rusya %57.9 Ukrayna %6.4 Almanya %9.7 Polonya %5.2(2005)
  Dış borç tutarı: 4.662 milyar $ (2005 verileri)
  Para birimi: Beyaz Rusya Rublesi (BYB/BYR)
  Para birimi kodu: BYB/BYR
  Mali yıl: Takvim yılı


  İletişim Bilgileri

  Kullanılan telefon hatları: 3284300 (2005)
  Telefon kodu: 375
  Radyo yayın istasyonları: AM 28 FM 37 kısa dalga 11 (1998)
  Radyolar: 3.02 milyon (1997)
  Televizyon yayını yapan istasyonlar: 47 (1995)
  Televizyonlar: 2.52 milyon (1997)
  Internet kısaltması: .by
  Internet servis sağlayıcıları: 4 (2000)
  Internet kullanıcıları: 3394400 (2005)


  Ulaşım ve Taşımacılık

  Demiryolları: toplam: 5512 km (2005)
  Karayolları: toplam: 93055 km
  asfalt: 93055 km
  asfalt olmayan: 0 km (2005)
  Boru hatları: Ham petrol 2321 km; arıtılmış ürünler 1686 km; doğal gaz 5223 km (2006)
  Limanlar: Mazyr
  Hava alanları: 86 (2006)
  23 Aralık 2009
  #25
 6. ziki

  ziki Yönetici

  Birleşik Arap Emirlikleri

  Coğrafi Verileri

  Konum: Orta Doğu'da Umman Körfezi ve Basra Körfezi kıyısında Umman ile Suudi Arabistan arasında yer almaktadır.
  Coğrafi konumu: 24 00 Kuzey enlemi 54 00 Doğu boylamı
  Haritadaki konumu: Orta Doğu
  Yüzölçümü: 82880 km²
  Sınırları: toplam: 867 km
  Sınır komşuları: Umman 410 km Suudi Arabistan 457 km
  Sahil şeridi: 1318 km
  İklimi: Çöl iklimi doğuda dağlık bölgede daha soğuktur.
  Arazi yapısı: Düzlükler çöller doğuda dağlar yer alır.
  Deniz seviyesinden yüksekliği: en alçak noktası: Basra Körfezi 0 m; en yüksek noktası: Jabal Yibir 1527 m
  Doğal kaynakları: petrol doğal gaz
  Arazi kullanımı: Tarıma uygun topraklar %0.77
  daimi ekinler %2.27
  Otlaklar ve çayırlar: %2
  diğer: %94.96 (2005 verileri)
  Sulanan arazi: 760 km² (2003 verileri)
  Doğal afetler: Yaygın kum ve toz fırtınaları


  Nüfus Bilgileri

  Nüfus: 2602713 (Temmuz 2006 verileri)
  Nüfus artış oranı: %1.52 (2006 verileri)
  Mülteci oranı: 0.66 mülteci/1000 nüfus (2006 tahmini)
  Bebek ölüm oranı: 14.09 ölüm/1000 doğan bebek (2006 tahmini)
  Ortalama hayat süresi: toplam nüfus: 75.44 yıl
  erkeklerde: 72.92 yıl
  kadınlarda: 78.08 yıl (2006 verileri)
  Ortalama çocuk sayısı: 2.88 çocuk/1 kadın (2006 tahmini)
  HIV/AIDS - hastalıklarına yakalanan yetişkin sayısı: %0.18 (2001 verileri)
  Nüfusun etnik dağılımı: Emirlikli %19 diğer Arap ve İranlılar %23 Güney Asyalılar %50 diğer %8 (1982)
  Din: Müslüman %96 Hıristiyan Hindu diğer %4
  Diller: Arapça (resmi) Parsça İngilizce Hindi Urdu
  Okur yazar oranı: 15 yaş ve üzeri için veriler
  toplam nüfusta: %77.9
  erkekler: %76.1
  kadınlar: %81.7 (2003 verileri)


  Yönetimi

  Ülke adı: Resmi tam adı: Birleşik Arap Emirlikleri
  Yerel tam adı: Al Imarat al Arabiyah al Muttahidah
  ingilizce: United Arab Emirates
  Yönetim biçimi: Monarşi İle Yönetilen Yedi Emirlikten Oluşan Federasyon
  Başkent: Abu Dabi
  İdari bölümler: 7 emirlik; Abu Zaby (Abu Dhabi) Ajman Al Fujayrah Ash Shariqah (Sharjah) Dubayy (Dubai) Ra's al Khaymah Umm al Qaywayn
  Bağımsızlık günü: 2 Aralık 1971 (İngiltere'den)
  Milli bayram: Bağımsızlık günü 2 Aralık (1971)
  Anayasa: 2 Aralık 1971
  Üye olduğu uluslararası örgüt ve kuruluşlar: ABEDA AFESD (Arap Ülkeleri Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Fonu) AL AMF (Arap Ülkeleri Para Fonu) CAEU (Arap Ülkeleri Ekonomik Anlaşmalar Konseyi) CCC (Gümrük İşbirliği Konseyi) ESCWA (Birleşmiş Milletler Batı Asya Ekonomik ve Sosyal Komisyonu) FAO (Tarım ve Gıda Örgütü) G-77 GCC (Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi) IAEA (Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı) IBRD (Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası) ICAO (Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü) ICRM (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi) IDA (Uluslararası Kalkınma Birliği) IDB (İslam Kalkınma Bankası) IFAD (Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu) IFC (Uluslararası Finansman Kurumu) IFRCS (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Toplulukları Federasyonu) IHO (Uluslararası Hidrografi Örgütü) ILO (Uluslarası Çalışma Örgütü) IMF (Uluslararası Para Fonu) IMO (Uluslararası Denizcilik Örgütü) Inmarsat (Uluslararası Denizcilik Uydu Teşkilatı) Intelsat (Uluslararası Telekomünikasyon ve Uydu Örgütü) Interpol (Uluslararası Polis Teşkilatı) IOC (Uluslararası Olimpiyat Komitesi) ISO (Uluslararası Standartlar Örgütü) ITU (Uluslararası Haberleşme Birliği) NAM OAPEC (Arap Petrol İhracatçısı Ülkeler Örgütü) OIC (İslam Konferansı Örgütü) OPCW (Kimyasal Silahları Yasaklama Organizasyonu) OPEC (Petrol İhraç Eden Ülkeler Teşkilatı) UN (Birleşmiş Milletler) UNCTAD (Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı) UNESCO (Eğitim-Bilim ve Kültür Örgütü) UNIDO (Endüstriyel Kalkınma Örgütü) UPU (Dünya Posta Birliği) WHO (Dünya Sağlık Örgütü) WIPO (Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı) WMO (Dünya Meteoroloji Örgütü) WTrO (Dünya Ticaret Örgütü)


  Ekonomik Göstergeler

  GSYİH: Satınalma Gücü paritesi - 115.8 milyar $ (2005 verileri)
  GSYİH - reel büyüme: %8.8 (2005 verileri)
  GSYİH - sektörel bileşim: tarım: %4
  endüstri: %58
  hizmet: %38 (2002 verileri)
  Enflasyon oranı (tüketici fiyatlarında): %10.5 (2005 verileri)
  İş gücü: 2.8 milyon (2005 verileri)
  Endüstri: petrol balık petrokimyasallar yapı malzemeleri yat yapımcılığı el sanatları
  Endüstrinin büyüme oranı: %4 (2000)
  Elektrik üretimi: 45.12 milyar kWh (2004)
  Elektrik tüketimi: 38.32 milyar kWh (2004)
  Elektrik ihracatı: 0 kWh (2004)
  Elektrik ithalatı: 0 kWh (2004)
  Tarım ürünleri: Sebze karpuz kümes hayvanı yumurta süt ürünleri balık
  İhracat: 103.1 milyar $ (2005 verileri)
  İhracat ürünleri: Ham petrol %45 doğal gaz kuru balık deri
  İhracat ortakları: Japonya %24.6 Hindistan %7 Tayvan %5.6 Singapur %6 Güney Kore %9.8 Hindistan %4.3 (2005)
  İthalat: 60.15 milyar $ (2005 verileri)
  İthalat ürünleri: Makine ve araç kimyasallar gıda maddeleri
  İthalat ortakları: Birleşik Krallık %10 Çin %9.7 ABD %9.4 Hindistan %9.2 Almanya %5.9 Japonya 5%.4 Fransa %4.7 Singapour %4.1 (2005)
  Dış borç tutarı: 34.47 milyar $ (2005 verileri)
  Para birimi: Emirlik Dirhemi (AED)
  Para birimi kodu: AED
  Mali yıl: Takvim yılı


  İletişim Bilgileri

  Kullanılan telefon hatları: 1.237 milyon (2005)
  Telefon kodu: 971
  Radyo yayın istasyonları: AM 13 FM 8 kısa dalga 2 (2004)
  Radyolar: 820000 (1997)
  Televizyon yayını yapan istasyonlar: 15 (2004)
  Televizyonlar: 310000 (1997)
  Internet kısaltması: .ae
  Internet servis sağlayıcıları: 1 (2000)
  Internet kullanıcıları: 1397200 (2005)


  Ulaşım ve Taşımacılık

  Demiryolları: 0 km
  Karayolları: 1088 km (1998 verileri)
  Su yolları: yok
  Boru hatları: Ham petrol 830 km; doğal gaz sıvı gaz 870 km
  Limanları: 'Ajman Al Fujayrah Das Adası Khawr Fakkan Mina' Jabal 'Ali Mina' Khalid Mina' Rashid Mina' S**r Mina' Zayid Umm al Qaywayn
  Hava alanları: 37 (2006 verileri)
  Helikopter alanları: 4 (2006 verileri)
  23 Aralık 2009
  #26
 7. ziki

  ziki Yönetici

  Birleşik Krallık(İngiltere)

  Coğrafi Verileri

  Konum: Batı Avrupa Kuzey Atlas Okyanusu ile Kuzey Denizi arasında Fransa'nın kuzeybatısında yer alır.
  Coğrafi konumu: 54 00 Kuzey enlemi 2 00 Batı boylamı
  Haritadaki konumu: Avrupa
  Yüzölçümü: 244820 km²
  Sınırları: toplam: 360 km
  sınır komşuları: İrlanda 360 km
  Sahil şeridi: 12429 km
  İklimi: Ilıman
  Arazi yapısı: Engebeli tepelikler ve alçak dağlar doğu ve güneydoğuda ovalar yer alır.
  Deniz seviyesinden yüksekliği: en alçak noktası: Fenland -4 m
  en yüksek noktası: Ben Nevis 1343 m
  Doğal kaynakları: Kömür petrol doğal gaz kalay kireçtaşı demir tuz kil alçıtaşı kurşun silis işlenebilir toprakları
  Arazi kullanımı: tarıma uygun topraklar: %23.23
  daimi ekinler: %0.2
  otlaklar: %46
  ormanlık arazi: %10
  diğer: %20.57 (2005 verileri)
  Sulanan arazi: 1700 km² (2003 verileri)


  Nüfus Bilgileri

  Nüfus: 60609153 (Temmuz 2006 verileri)
  Nüfus artış oranı: %0.28 (2006 verileri)
  Mülteci oranı: 2.18 mülteci/1000 nüfus (2006 tahmini)
  Bebek ölüm oranı: 5.08 ölüm/1000 doğan bebek (2006 tahmini)
  Ortalama hayat süresi: Toplam nüfus: 78.54 yıl
  erkeklerde: 76.09 yıl
  kadınlarda: 81.13 yıl (2006 verileri)
  Ortalama çocuk sayısı: 1.66 çocuk/1 kadın (2006 tahmini)
  HIV/AIDS - hastalıklarına yakalanan yetişkin sayısı: %0.2 (2001 verileri)
  HIV/AIDS - hastalığı olan insan sayısı: 51000 (2001 verileri)
  HIV/AIDS - hastalıklarından ölenlerin sayısı: 500 (2003 verileri)
  Ulus: İngiliz
  Nüfusun etnik dağılımı: İngiliz %81.5 İskoç %9.6 Irlandalı %2.4 Welsh %1.9 Ulster %1.8 Batı Hindistanlı Hindistanlı Pakistanlı ve diğer %2.8
  Din: Hıristiyan (Anglikan Roma Katolikleri Presbyterian Methodist) %71.6 Muslüman %2.7 Hindu %1 diğer %1.6 inançsız %23.1 (2001)
  Diller: İngilizce Gallerce İskoçca
  Okur yazar oranı: 15 yaş ve üzeri için veriler
  toplam nüfusta: %99 (2005 verileri)


  Yönetimi

  Ülke adı: Birleşik Krallık
  ingilizce: United Kingdom
  Yönetim biçimi: Meşruti Krallık
  Başkent: Londra
  Bağımlı toprakları: Anguilla Bermuda İngiliz Hint Okyanusu Bölgesi İngiliz Virgin Adaları Kayman Adaları Falkland Adaları Cebelitarık Guernsey Jersey Isle of Man Montserrat Pitcairn Adaları Saint Helena Güney Georgia ve Güney Sandwich Adaları Turks ve Caicos Adaları
  Milli bayram: Kraliçe Elizabeth'in doğum günü Haziran'ın ikinci Cumartesi (1926)
  Üye olduğu uluslararası örgüt ve kuruluşlar: AfDB (Afrika Kalkınma Bankası) AsDB (Asya Kalkınma Bankası) AG (Avustralya Grubu) BIS (Uluslararası İmar Bankası) C CCC (Gümrük İşbirliği Konseyi) CDB (Karayipler Kalkınma Bankası) CE (Avrupa Konseyi) CERN (Avrupa Nükleer Araştırma Teşkilatı) EAPC (Avrupa - Atlantik Ortaklık Konseyi) EBRD (Avrupa Yatırım ve Kalkınma Bankası) ECA (Birleşmiş Milletler Afrika Ekonomik Komisyonu) ECE (Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu) ECLAC (Birleşmiş Milletler Latin Amerika ve Karayipler Komisyonu) EIB (Avrupa Yatırım Bankası) ESA (Avrupa Uzay Ajansı) ESCAP (Asya ve Pasifikler Ekonomik ve Sosyal Komisyonu) Avrupa Birliği FAO (Tarım ve Gıda Örgütü) G- 5 G- 7 G-10 IADB (Amerika Bölgesi Kalkınma Bankası) IAEA (Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı) IBRD (Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası) ICAO (Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü) ICC (Milletlerarası Ticaret Odası) ICFTU (Uluslararası Serbest Ticaret Birlikleri Konfederastonu) ICRM (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi) IDA (Uluslararası Kalkınma Birliği) IEA (Uluslararası Enerji Ajansı) IFAD (Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu) IFC (Uluslararası Finansman Kurumu) IFRCS (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Toplulukları Federasyonu) IHO (Uluslararası Hidrografi Örgütü) ILO (Uluslarası Çalışma Örgütü) IMF (Uluslararası Para Fonu) IMO (Uluslararası Denizcilik Örgütü) Inmarsat (Uluslararası Denizcilik Uydu Teşkilatı) Intelsat (Uluslararası Telekomünikasyon ve Uydu Örgütü) Interpol (Uluslararası Polis Teşkilatı) IOC (Uluslararası Olimpiyat Komitesi) IOM (Uluslararası Göçmen Teşkilatı) ISO (Uluslararası Standartlar Örgütü) ITU (Uluslararası Haberleşme Birliği) MONUC (BM Kongo Operasyonu) NAM NATO (Kuzey Atlantik Asemblesi) NEA (Nükleer Enerji Kurulu) NSG OAS (Amerika Devletleri Teşkilatı) OECD (Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü)OPCW OSCE (Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Örgütü) PCA (Daimi Hakemlik Mahkemesi) SPC (Güney Pasifik Komisyonu) UN (Birleşmiş Milletler) UN Güvenlik Konseyi UNAMSIL (BM ***rra Leone Misyonu) UNCTAD (Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı) UNESCO (Eğitim-Bilim ve Kültür Örgütü) UNFICYP (BM Barış Gücü) UNHCR (BM Mülteciler Yüksek Komiserliği) UNIDO (Endüstriyel Kalkınma Örgütü) UNIKOM (BM Irak-Kuveyt Gözlem Misyonu) UNMIBH (BM Bosna Hersek Misyonu) UNMIK (BM Kosova Geçici Yönetimi) UNOMIG (BM Gürcistan Gözlem Misyonu) UNRWA (BM Filistin Mültecileri Yardım Komisyonu) UNTAET (BM Doğu Timor Geçiş Yönetimi) UNU UPU (Dünya Posta Birliği) WCL (Dünya Emek Konfederasyonu) WEU (Batı Avrupa Konseyi) WHO (Dünya Sağlık Örgütü) WIPO (Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı) WMO (Dünya Meteoroloji Örgütü) WTrO (Dünya Ticaret Örgütü) ZC


  Ekonomik Göstergeler

  GSYİH: Satınalma Gücü paritesi - 1.818 trilyon $ (2005 verileri)
  GSYİH - reel büyüme: %1.9 (2005 verileri)
  GSYİH - sektörel bileşim: tarım: %0.5
  endüstri: %23.7
  hizmet: %75.8 (2005)
  Enflasyon oranı (tüketici fiyatlarında): %2.1 (2005 verileri)
  İş gücü: 30.07 milyon (2005)
  İşsizlik oranı: %4.7 (2005 verileri)
  Endüstri: Makine parçaları elektrik enerjisi ekipmanları gemi yapımı uçaklar motorlu araçlar ve parçaları elektronikler komünikasyon araçları metaller kimyasallar kömür petrol kağıt ve kağıt ürünleri gıda maddeleri tekstil giysi tüketim malları
  Endüstrinin büyüme oranı: %-1.9 (2005)
  Elektrik üretimi: 369.9 milyar kWh (2003)
  Elektrik tüketimi: 346.1 milyar kWh (2003)
  Elektrik ihracatı: 3 milyon kWh (2003)
  Elektrik ithalatı: 5.1 milyar kWh (2003)
  Tarım ürünleri: Tahıllar patatse sebze sığır koyun kümes hayvanı balık
  İhracat: 372.7 milyar $ (2005)
  İhracat ürünleri: Sanayi malları yakıt kimyasallar gıda meşrubat tütün
  İhracat ortakları: ABD 15.1% Almanya %10.5 Fransa %8.9 İrlanda %7.3 Hollanda %5.5 Belçika %5 İspanya %4.4 (2005)
  İthalat: 483.7 milyar $ (2005)
  İthalat ürünleri: Sanayi malları makine yakıt gıda maddeleri
  İthalat ortakları: Almanya %12.8 ABD %8.7 Fransa %7.1 Hollanda %6.6 Çin %5 Norveç %4.7 Belçika %4.6 İtalya %4 (2005)
  Para birimi: İngiliz Poundu (GBP)
  Para birimi kodu: GBP
  Mali yıl: 1 Nisan - 31 Mart


  İletişim Bilgileri

  Kullanılan telefon hatları: 32.943 milyon (2005)
  Telefon kodu: 44
  Radyo yayın istasyonları: AM 219 FM 431 kısa dalga 3 (1998)
  Radyolar: 84.5 milyon (1997)
  Televizyon yayını yapan istasyonlar: 228 (1995)
  Televizyonlar: 30.5 milyon (1997)
  Internet kısaltması: .uk
  Internet servis sağlayıcıları: 245 (2000)
  Internet kullanıcıları: 37.6 million (2005)


  Ulaşım ve Taşımacılık

  Demiryolları: 17156 km (2005)
  Karayolları: 387674 km (2004 verileri)
  Su yolları: 3200 km
  Boru hatları: Ham petrol 933 km; petrol ürünleri 2993 km; doğal gaz 12800 km
  Limanları: Aberdeen Belfast Bristol Cardiff Dover Falmouth Felixstowe Glasgow Grangemouth Hull Leith Liverpool London Manchester Peterhead Plymouth Portsmouth Scapa Flow Southampton Sullom Voe Tees Tyne
  Hava alanları: 471 (2006)
  Helikopter alanları: 11 (2006)

  23 Aralık 2009
  #27
 8. ziki

  ziki Yönetici

  Bolivya

  Coğrafi Verileri

  Konum: Güney Amerika'nın orta kesiminde yer almakta olup kuzey ve doğuda Brezilya güneydoğuda Paraguay güneyde Arjantin güneybatıda Şili ve batıda Peru ile çevrilidir.
  Coğrafi konumu: 17 00 Güney enlemi 65 00 Batı boylamı
  Harita konumu: Güney Amerika
  Yüzölçümü: toplam: 1098580 km²
  kara: 1084390 km²
  su: 14190 km²
  Sınırları: toplam: 6743 km
  Sınır komşuları: Arjantin 832 km Brezilya 3400 km Şili 861 km Paraguay 750 km Peru 900 km
  Sahil şeridi: 0 km (kara ile çevrili)
  Denizleri: yok (kara ile çevrili)
  İklimi: Deniz seviyesine göre çeşitlilik göstermektedir. Nemli ve soğuk tropikal iklimden soğuk kutup iklimine kadar bir çok iklimin özelliklerini taşır.
  Arazi yapısı: Engebeli Andlar dağlık Altiplano yaylası tepelikler Amazon havzasında düz ovalıkları ile Bolivya 3 esas bölgeye ayrılır. Kuzeyde ve doğuda Oriente kuzeybatıda Lianos güneydoğuda Bolivya Chaco bölgeleri yer almaktadır.
  Deniz seviyesinden yüksekliği: en alçak noktası: Rio Paraguay 90 m
  en yüksek noktası: Nevado Sajama 6542 m
  Doğal kaynakları: Kalay doğal gaz petrol çinko tungsten antimon gümüş demir kurşun altın kereste hidro güç
  Arazi kullanımı: tarıma elverişli: %2
  otlaklar: %24
  ormanlık arazi: %53
  diğer: %21 (1993 verileri)
  Sulanan arazi: 1750 km² (1993 verileri)
  Doğal afetler: Kuzeydoğuda su baskınları (Mart - Nisan)
  Coğrafi not: kara ile çevrili


  Nüfus Bilgileri

  Nüfus: 8300463 (Temmuz 2001 verileri)
  Yaş yapısı: 0-14 yaş: %38.46 (erkek 1626698; kadın 1565748)
  15-64 yaş: %57.07 (erkek 2315098; kadın 2421987)
  65 yaş ve üzeri: %4.47 (erkek 166986; kadın 203946) (2001 verileri)
  Nüfus artış oranı: %1.76 (2001 verileri)
  Mülteci oranı: -1.45 mülteci/1000 nüfus (2001 tahmini)
  Cinsiyet oranı: doğumlarda: 1.05 erkek/kadın
  15 yaş altı: 1.04 erkek/kadın
  15-64 yaş: 0.96 erkek/kadın
  65 yaş ve üzeri: 0.82 erkek/kadın
  toplam nüfusta: 0.98 erkek/kadın (2001 verileri)
  Bebek ölüm oranı: 58.98 ölüm/1000 doğan bebek (2001 tahmini)
  Ortalama hayat süresi: toplam nüfus: 64.06 yıl
  erkek: 61.53 yıl
  kadın: 66.72 yıl (2001 verileri)
  Ortalama çocuk sayısı: 3.51 çocuk/1 kadın (2001 tahmini)
  HIV/AIDS - hastalıklarına yakalanan yetişkin sayısı: %0.1 (1999 verileri)
  HIV/AIDS - hastalıkları taşıyan insan sayısı: 4200 (1999 verileri)
  HIV/AIDS - ölümleri: 380 (1999 verileri)
  Ulus: Bolivyalı
  Nüfusun etnik dağılımı: Quechua %30 Aymara %25 melez %30 beyaz ırk %15
  Dinler: Roma Katolikleri %95 Protestanlar (Evangelist methodistler)
  Diller: İspanyolca (resmi) Quechua (resmi) Aymara (resmi)
  Okur yazar oranı: 15 yaş ve üzeri bilgiler
  toplam nüfus: %83.1
  erkek: %90.5
  kadın: %76 (1995 verileri)


  Yönetimi

  Ülke adı: Resmi tam adı: Bolivya Cumhuriyeti
  kısa şekli : Bolivya
  Yerel tam adı: Republica de Bolivya
  yerel kısa şekli: Bolivya
  ingilizce: Bolivia
  Yönetim Biçimi: Başkanlık Tipi Cumhuriyet
  Başkent: La Paz (devletin bulunduğu şehir); Sucre (legal başkent ve adliyenin bulunduğu şehir)
  İdari bölmeler: 9 bölüm; Chuquisaca Cochabamba Beni La Paz Oruro Pando Potosi Santa Cruz Tarija
  Bağımsızlık günü: 6 Ağustos 1825 (İspanya'dan ayrıldı)
  Milli bayram: Bağımsızlık günü 6 Ağustos (1825)
  Anayasa: 2 Şubat 1967; Ağustos 1994 tarihinde yeniden gözden geçirilmiştir.
  Hukuk sistemi: İspanyol hukuku temel alınmıştır.
  Üye olduğu uluslararası örgüt ve kuruluşlar: CAN CCC (Gümrük İşbirliği Konseyi) ECLAC (Birleşmiş Milletler Latin Amerika ve Karayipler Komisyonu) FAO (Tarım ve Gıda Örgütü) G-11 G-77 IADB (Amerika Bölgesi Kalkınma Bankası) IAEA (Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı) IBRD (Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası) ICAO (Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü) ICRM (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi) IDA (Uluslararası Kalkınma Birliği) IFAD (Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu) IFC (Uluslararası Finansman Kurumu) IFRCS (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Toplulukları Federasyonu) ILO (Uluslarası Çalışma Örgütü) IMF (Uluslararası Para Fonu) IMO (Uluslararası Denizcilik Örgütü) Intelsat (Uluslararası Telekomünikasyon ve Uydu Örgütü) Interpol (Uluslararası Polis Teşkilatı) IOC (Uluslararası Olimpiyat Komitesi) IOM (Uluslararası Göçmen Teşkilatı) ITU (Uluslararası Telekomünikasyon Birliği) LAES LAIA (Latin Amerika Entegrasyon Birliği) Mercosur (Güney Amerika Ülkeleri Ortak Pazarı) MONUC (BM Kongo Operasyonu) NAM OAS (Amerika Devletleri Teşkilatı) OPANAL OPCW (Kimyasal Silahları Yasaklama Organizasyonu) PCA (Daimi Hakemlik Mahkemesi) RG UN (Birleşmiş Milletler) UNCTAD (Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı) UNESCO (Eğitim-Bilim ve Kültür Örgütü) UNIDO (Endüstriyel Kalkınma Örgütü) UNMIK (BM Kosova Geçici Yönetimi) UNTAET (BM Doğu Timor Geçiş Yönetimi) UPU (Dünya Posta Birliği) WCL (Dünya Emek Konfederasyonu) WFTU (Dünya İşçi Sendikaları Federasyonu) WHO (Dünya Sağlık Örgütü) WIPO (Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı) WMO (Dünya Meteoroloji Örgütü) WToO (Dünya Turizm Örgütü) WTrO (Dünya Ticaret Örgütü)


  Ekonomik Göstergeler

  Ekonomiye genel bakış: 1940`lara değin yalnızca ihracata yönelik madenciliğe dayalı ve dışa kapalı bir ekonomisi olan Bolivya bugün ticaret finans madencilik ve sanayi temelinde gelişen karma bir ekonomiye sahiptir. Güney Amerika`nın en yoksul ülkelerinden biri olan Bolivya`da devlet gelirleri ile yabancı yatırımların çok az oluşu ve yönetimde bir türlü istikrar sağlanamaması yüzünden ekonomik durum iyileştirilememiştir. Cumhurbaşkanı Sanchez de Lozada (1993-97) piyasa ekonomi reformlarını ilerletmiştir. Lozada`nın başarısı Meksika ve Mercosur (Güney Amerika Ülkeleri Ortak Pazarı) ile serbest ticaret antlaşması ve ülke havayolları telefon kurumu demiryolları elektrik santrali ve petrol sanayini özelleştirmeyi kapsamaktadır. Hugo Banzer Suarez ise ülkenin yatırım koşullarını değiştirmek için süregelen ahlak bozukluğuna karşı kampanya başlatmıştır. 1999`da Brezilya ile arasına döşenen 2 milyar $ lık doğal gaz boru hattının tamamlanmasıyla Bolivya bölgenin enerji faaliyet merkezi haline gelmeyi ummaktadır.
  GSYİH: Satınalma gücü paritesi - $20.9 milyar (2000 verileri)
  GSYİH - reel büyüme: %2.5 (2000 verileri)
  GSYİH - sektörlere göre: tarım: %16
  endüstri: %31
  hizmet: %53 (1999 verileri)
  Enflasyon oranı (tüketici fiyatlarında): %4.4 (2000 verileri)
  İş gücü: 2.5 milyon
  İşsizlik oranı: %11.4 (1997)
  Bütçe: gelirler: 2.7 milyar $; giderler: 2.7 milyar $ (1998)
  Endüstri: madencilik arıtım petrol yiyecek ve içecek tütün el sanatları giysi
  Endüstrinin büyüme oranı: %4 (1995 verileri)
  Elektrik üretimi: 3.625 milyar kWh (1999)
  Elektrik üretimi için kaynaklar: Fosil yakıtlar: %56.61
  hidro: %41.6
  nükleer: %0
  diğer: %1.79 (1999)
  Elektrik tüketimi: 3.377 milyar kWh (1999)
  Elektrik ihracatı: 4 milyon kWh (1999)
  Elektrik ithalatı: 10 milyon kWh (1999)
  Tarım ürünleri: Soya fasulyesi kahve pamuk mısır şekerkamışı pirinç patates kereste
  İhracat: 1.26 milyar $ (2000 verileri)
  İhracat ürünleri: Soya fasulyesi baklagiller doğal gaz çinko altın ormancılık ürünleri
  İhracat ortakları: İngiltere %16 ABD %12 Peru %11 Arjantin %10 Kolombiya %7 (1998)
  İthalat: 1.86 milyar $ (2000 verileri)
  İthalat ürünleri: Yatırım malları ham maddeler ve endüstri malları kimyasal maddeler petrol gıda
  İthalat ortakları: ABD %32 Japonya %24 Brezilya %12 Arjantin %12 Şili %7 Peru %4 Almanya %3 diğer %6 (1998)
  Dış borç tutarı: 6.6 milyar $ (2000)
  Para birimi: Bolivya Pesosu (BOB)
  Para birimi kodu: BOB
  Mali yıl: Takvim yılı


  İletişim Bilgileri

  Kullanılan telefon hatları: 327600 (1996)
  Telefon kodu: 591
  Radyo yayın istasyonları: AM 171 FM 73 kısa dalga 77 (1999)
  Radyolar: 5.25 milyon (1997)
  Televizyon yayını yapan istasyonlar: 48 (1997)
  Televizyonlar: 900000 (1997)
  Internet kısaltması: .bo
  Internet servis sağlayıcıları: 9 (2000)
  Internet kullanıcıları: 35000 (2000)


  Ulaşım ve Taşımacılık

  Demiryolları: toplam: 3691 km
  Karayolları: toplam: 49400 km
  asfalt: 2500 km
  asfalt olmayan: 46900 km (1996)
  Deniz yolları: 10000 km
  Boru hatları: Ham petrol 1800 km; petrol ürünleri 580 km; doğal gaz 1495 km
  Limanları: yok
  Hava alanları: 1093 (2000 verileri)
  23 Aralık 2009
  #28
 9. ziki

  ziki Yönetici

  Bosna-Hersek

  Coğrafi Verileri

  Konum: Güneydoğu Avrupa'da Adriyatik Denizi ve Hırvatistan sınırında bulunan bir ülke.
  Coğrafi konumu: 44 00 Kuzey enlemi 18 00 Doğu boylamı
  Harita konumu: Kuzeybatı Balkanlar Avrupa
  Yüzölçümü: toplam: 51129 km²
  kara: 51129 km²
  su: 0 km²
  Sınırları: toplam: 1459 km
  Sınır komşuları: Hırvatistan 932 km Yugoslavya 527 km
  Sahil şeridi: 20 km
  İklimi: Sıcak yazlar ve soğuk kışlar; deniz seviyesinden daha yüksek bölgelerde yazlar kısa ve serin kışlar uzun ve sert geçer; kıyı bölgelerinde kışlar ılıman ve yağışlıdır.
  Arazi yapısı: Arazi dağlık ve vadilerle kaplıdır.
  Deniz seviyesinden yüksekliği: en alçak noktası: Adriyatik Denizi 0 m; en yüksek noktası: Maglic 2386 m
  Doğal kaynaklar: Kömür demir boksit manganez ormanlar bakır krom kurşun çinko hidro güç
  Arazi kullanımı: Tarıma elverişli: %14
  sürekli ekinler: %5
  otlaklar: %20
  ormanlar: %39
  diğer: %22 (1993 verileri)
  Sulanan arazi: 20 km² (1993 verileri)
  Doğal afetler: Yıkıcı depremler


  Nüfus Bilgileri

  Nüfus: 3922205
  Yaş yapısı: 0-14 yaş: %20.13 (erkek 405713; kadın 383850)
  15-64 yaş: %70.78 (erkek 1422796; kadın 1353410)
  65 yaş ve üzeri: %9.09 (erkek 150802; kadın 205634) (2001 verileri)
  Nüfus artış oranı: %1.38 (2001 verileri)
  Mülteci oranı: 8.91 mülteci/1000 nüfus (2001 tahmini)
  Cinsiyet oranı: doğumlarda: 1.07 erkek/kadın
  15 yaş altı: 1.06 erkek/kadın
  15-64 yaş: 1.05 erkek/kadın
  65 yaş ve üzeri: 0.73 erkek/kadın
  toplam nüfus: 1.02 erkek/kadın (2001 verileri)
  Bebek ölüm oranı: 24.35 ölüm/1000 doğan bebek (2001 tahmini)
  Ortalama hayat süresi: toplam nüfus: 71.75 yıl
  erkek: 69.04 yıl
  kadın: 74.65 yıl (2001 verileri)
  Ortalama çocuk sayısı: 1.71 çocuk/1 kadın (2001 tahmini)
  HIV/AIDS - hastalıklarına yakalanan yetişkin sayısı: %0.04 (1999 verileri)
  HIV/AIDS - hastalıklarından ölenler: 100 den az (1999 verileri)
  Ulus: Boşnak Hersek
  Nüfusun etnik dağılımı: Boşnak %31 Sırp %31 Hırvat %17 Yugoslav diğer %2.5 (1991)
  Dinler: İslam %40 Ortodoks %31 Katoliklik %15 Protestan %4 diğer %10
  Dil: Hırvatça Sırpça Boşnakça


  Yönetimi

  Ülke adı: Resmi adı: Bosna - Hersek Cumhuriyeti
  yerel adı: Bosna i Hercegovina
  ingilizce: Bosnia and Herzegovina
  Yönetim biçimi: Başkanlık Tipi Cumhuriyet
  Başkent: Saraybosna
  Bağımsızlık: 1 Mart 1992 (Yugoslavya'dan ayrıldı)
  Milli bayram: Ulusal gün 25 Kasım (1943)
  Anayasa: 14 Aralık 1995
  Hukuk sistemi: Genel hukuk kuralları çerçevesinde düzenlenmiştir.
  Üye olduğu uluslararası örgüt ve kuruluşlar: BIS CE (Avrupa Konseyi) CEI (Orta Avrupa Girişimi) EBRD (Avrupa Yatırım ve Kalkınma Bankası) ECE (Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu) FAO (Tarım ve Gıda Örgütü) G-77 IAEA (Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı) IBRD (Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası) ICAO (Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü) IDA (Uluslararası Kalkınma Birliği) IFAD (Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu) IFC (Uluslararası Finansman Kurumu) ILO (Uluslarası Çalışma Örgütü) IMF (Uluslararası Para Fonu) IMO (Uluslararası Denizcilik Örgütü) Inmarsat (Uluslararası Denizcilik Uydu Teşkilatı) Intelsat (Uluslararası Telekomünikasyon ve Uydu Örgütü) Interpol (Uluslararası Polis Teşkilatı) IOC (Uluslararası Olimpiyat Komitesi) IOM (Uluslararası Göçmen Teşkilatı) ISO (Uluslararası Standartlar Örgütü) ITU (Uluslararası Haberleşme Birliği) NAM OAS (Amerika Devletleri Teşkilatı) OIC (İslam Konferansı Örgütü) OPCW (Kimyasal Silahları Yasaklama Organizasyonu) OSCE (Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Örgütü) UN (Birleşmiş Milletler) UNCTAD (Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı) UNESCO (Eğitim-Bilim ve Kültür Örgütü) UNIDO (Endüstriyel Kalkınma Örgütü) UNMEE (BM Etyopya-Eritre Misyonu) UNTAET (BM Doğu Timor Geçiş Yönetimi) UPU (Dünya Posta Birliği) WHO (Dünya Sağlık Örgütü) WIPO (Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı) WMO (Dünya Meteoroloji Örgütü) WToO (Dünya Turizm Örgütü) WTrO (Dünya Ticaret Örgütü)


  Ekonomik Göstergeler

  Ekonomiye genel bakış: 1991 yılında Bosna-Hersek bağımsızlığını kazandığında 35 yıl süren savaş ülke kaynaklarının çoğunun tükenmesine neden olmuştu. 1994 yılı Ağustos ayı itibariyle Bosna-Hersek Federasyonu hükümeti başlattığı makroekonomik istikrar programı sonucunda 1995 yılında ekonomide canlanma kaydetmiş ve hiperenflasyon kontrol altına alınmıştır. Savaş sonrası Bosna-Hersek'te ulaşım yolları büyük oranda tahrip olmuştur. Yurtdışı bağlantılı tek bir demiryolu kalmamış telekomünikasyon ve radyo-televizyon tesisleri tamamen zarar görmüştür. Eski Yugoslavya'da elektrik mühendisliği madencilik metal işleme tarım ve gıda sektörlerinde faaliyet gösteren bazı büyük firmalara ev sahipliği yapmış olan Bosna-Hersek'te üretimin büyük bir kısmı kamulaştırılmış olmasına rağmen küçük ölçekli pek çok özel firma da bulunmaktadır. Ticaretin büyük bir kısmı da özel firmalar tarafından gerçekleşmiştir. Sanayi altyapısına sahip olmasına karşın Bosna-Hersek Makedonya'dan sonra eski Yugoslav devletleri arasında milli geliri en düşük ülkedir.
  GSYİH: Satınalma gücü paritesi - 6.5 milyar $ (2000 verileri)
  GSYİH - reel büyüme: %8 (2000 verileri)
  GSYİH - sektörlere göre: tarım: %19
  endüstri: %23
  hizmet: %58 (1996 verileri)
  Enflasyon oranı (tüketici fiyatlarında): %8 (2000 verileri)
  İş gücü: 1.026 milyon
  İşsizlik oranı: %35-%40 (1999 verileri)
  Bütçe: gelirler: 1.9 milyar $; giderler: 2.2 milyar $ (1999 verileri)
  Endüstri: çelik kömür demir kurşun çinko manganez boksit araçlar tekstil tütün mamulleri ahşap mobilya tank ve uçak toplulukları petrol arıtımı
  Endüstrinin büyüme oranı: %10 (2000 verileri)
  Elektrik üretimi: 2.585 milyar kWh (1999)
  Elektrik üretimi için kaynaklar: Fosil yakıtlar: %38.68
  hidro: %61.32
  nükleer: %0
  diğer: %0 (1999)
  Elektrik tüketimi: 2.684 milyar kWh (1999)
  Elektrik ihracatı: 150 milyon kWh (1999)
  Elektrik ithalatı: 430 milyon kWh (1999)
  Tarım ürünleri: buğday mısır meyve sebze canlı hayvanlar
  İhracat: 950 milyon $ (2000 verileri)
  İhracat ortakları: Hırvatistan İsviçre İtalya Almanya
  İthalat: 2.45 milyar $ (2000 verileri)
  İthalat ortakları: Hırvatistan Slovenya Almanya İtalya
  Dış borç tutarı: 3.4 milyar $ (2000 verileri)
  Para birimi: Marka (BAM)
  Para birimi kodu: BAM
  Mali yıl: Takvim yılı


  İletişim Bilgileri

  Kullanılan telefon hatları: 303000 (1997)
  Telefon kodu: 387
  Radyo yayın istasyonları: AM 8 FM 16 kısa dalga 1 (1998)
  Radyolar: 940000 (1997)
  Televizyon yayını yapan istasyonlar: 33 (1995)
  Internet kısaltması: .ba
  Internet servis sağlayıcıları: 3 (2000)
  Internet kullanıcıları: 3500 (2000)


  Ulaşım ve Taşımacılık

  Demiryolları: toplam: 1021 km
  Karayolları: toplam: 21846 km
  asfalt: 14020 km
  asfalt olmayan: 7826 km
  Boru hatları: Ham petrol 174 km; doğal gaz 90 km (1992)
  Limanlar: Bosanska Gradiska Bosanski Brod Bosanski Samac Brcko Orasje
  Hava alanları: 28 (2000 verileri)
  Helikopter alanları: 4 (2000 verileri)
  23 Aralık 2009
  #29
 10. ziki

  ziki Yönetici

  Botsvana

  Coğrafi Verileri

  Konum: Güney Afrika'da yer alıp Güney ve güneydoğuda Güney Afrika Cumhuriyeti batı ve kuzeybatıda Namibya kuzeydoğu ve doğuda Zimbabve ile çevrilidir.
  Coğrafi konumu: 22 00 Güney enlemi 24 00 Doğu boylamı
  Haritadaki konumu: Afrika
  Yüzölçümü: toplam: 600370 km²
  kara: 585370 km²
  su: 15000 km²
  Sınırları: toplam: 4013 km
  Sınır komşuları: Namibya 1360 km Güney Afrika 1840 km Zimbabve 813 km
  Sahil şeridi: 0 km (kara ile çevrili)
  Denizleri: yok (kara ile çevrili)
  İklimi: Ülkenin büyük bölümünde kara iklimine özgü aşırılıkların görüldüğü astropik bir iklim hüküm sürer. Yaz ayları Ekim-Mart kış ayları Nisan-Eylüldür. Sıcak ağustos rüzgarları Kalahari`deki kumları ülkenin her yerine taşır.
  Arazi yapısı: Güney Afrika Platosu`nun bir parçasını oluşturan Botsvana yüzey şekillerinin tepelik ve yer yer kırık olduğu güneydoğu kesimi dışında bir düzlük biçimindedir.
  Deniz seviyesinden yüksekliği: en alçak noktası: Limpopo kavşağı ve Shashe Nehri 513 m; en yüksek noktası: Tsodilo Tepelikleri 1489 m
  Doğal kaynakları: elmas bakır nikel tuz potas kömür demir yatakları gümüş
  Arazi kullanımı: Tarım için elverişli: %1
  sürekli ekinler: %0
  otlaklar: %46
  ormanlık: %47
  diğer: %6 (1993 verileri)
  Sulanan arazi: 20 km² (1993 verileri)
  Doğal afetler: Periyodik kuraklıklar; mevsimsel Ağustos rüzgarları batıdan eserek kumları ülkenin dört tarafına yayarlar bu da önemli ölçüde görüntü kirliliğine neden olabilir.
  Coğrafi not: kara ile çevrili


  Nüfus Bilgileri

  Nüfus: 1586119 (Temmuz 2001 verileri)
  Yaş yapısı: 0-14 yaş: %40.3 (erkek 321164; kadın 318007)
  15-64 yaş: %55.56 (erkek 423954; kadın 457227)
  65 yaş ve üzeri: %4.14 (erkek 26691; kadın 39076) (2001 verileri)
  Nüfus artış oranı: %0.47 (2001 verileri)
  Mülteci oranı: 0 mülteci/1000 nüfus (2001 tahmini)
  Cinsiyet oranı: doğumlarda: 1.03 erkek/kadın
  15 yaş altı: 1.01 erkek/kadın
  15-64 yaşlarında: 0.93 erkek/kadın
  65 yaş ve üzeri: 0.68 erkek/kadın
  toplam nüfusta: 0.95 erkek/kadın (2001 verileri)
  Bebek ölüm oranı: 63.2 ölüm/1000 doğan bebek (2001 tahmini)
  Ortalama hayat süresi: Toplam nüfus: 37.13 yıl
  erkeklerde: 36.77 yıl
  kadınlarda: 37.51 yıl (2001 verileri)
  Ortalama çocuk sayısı: 3.7 çocuk/1 kadın (2001 tahmini)
  HIV/AIDS - hastalıklarına yakalanan yetişkin sayısı: %35.8 (1999 verileri)
  HIV/AIDS - hastalıkları taşıyan kişi sayısı: 290000 (1999 verileri)
  HIV/AIDS - hastalıklarından ölenler: 24000 (1999 verileri)
  Ulus: Botsvana
  Nüfusun etnik dağılımı: Tsvana (veya Setsvana) %79 Kalanga %11 Basarva %3 diğer (Kgalagadi ve beyaz ırk dahil) %7
  Din: Yerel inançlar %50 Hıristiyan %50
  Dil: İngilizce (resmi) Setsvana
  Okur yazar oranı: 15 yaş ve üzeri için veriler
  toplam nüfusta: %69.8
  erkek: %80.5
  kadın: %59.9 (1995 verileri)


  Yönetimi

  Ülke adı: Resmi uzun adı: Botsvana Cumhuriyeti
  resmi kısa adı: Botsvana
  eski adı: Bechuanaland
  ingilizce: Botswana
  Yönetim biçimi: Başkanlık Tipi Cumhuriyet
  Başkent: Gaborone
  İdari bölmeler: 10 bölge ve 4 şehir konseyi; Merkezi Chobe Francistown Gaborone Ghanzi Kgalagadi Kgatleng Kweneng Lobatse Ngamiland Kuzey doğu Selebi-Pikwe Güneydoğu Güney
  Bağımsızlık günü: 30 Eylül 1966 (İngiltere'den ayrıldı)
  Milli bayram: Bağımsızlık günü 30 Eylül (1966)
  Anayasa: Mart 1965 30 Eylül 1966
  Hukuk sistemi: Roma - Hollanda hukuku temel alınmıştır.
  Oy kullanma yaşı: 18 yaş ve üzeri genel
  Üye olduğu uluslararası örgüt ve kuruluşlar: ACP (Afrika - Karayip - Pasifik Ülkeleri) AfDB (Afrika Kalkınma Bankası) C CCC (Gümrük İşbirliği Konseyi) ECA (Birleşmiş Milletler Afrika Ekonomik Komisyonu) FAO (Tarım ve Gıda Örgütü) G-77 IBRD (Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası) ICAO (Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü) ICFTU (Uluslararası Serbest Ticaret Birlikleri Konfederastonu) ICRM (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi) IDA (Uluslararası Kalkınma Birliği) IFAD (Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu) IFC (Uluslararası Finansman Kurumu) IFRCS (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Toplulukları Federasyonu) ILO (Uluslarası Çalışma Örgütü) IMF (Uluslararası Para Fonu)Intelsat Interpol (Uluslararası Polis Teşkilatı) IOC (Uluslararası Olimpiyat Komitesi) ISO (Uluslararası Standartlar Örgütü) ITU (Uluslararası Haberleşme Birliği) NAM OAU (Afrika Birliği Teşkilatı) OPCW (Kimyasal Silahları Yasaklama Organizasyonu) SACU SADC UN (Birleşmiş Milletler) UNCTAD (Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı) UNESCO (Eğitim-Bilim ve Kültür Örgütü) UNIDO (Endüstriyel Kalkınma Örgütü) UPU (Dünya Posta Birliği) WFTU (Dünya İşçi Sendikaları Federasyonu) WHO (Dünya Sağlık Örgütü) WIPO (Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı) WMO (Dünya Meteoroloji Örgütü) WToO (Dünya Turizm Örgütü) WTrO (Dünya Ticaret Örgütü)


  Ekonomik Göstergeler

  Ekonomiye genel bakış: Ülkenin gelişmekte olan karma ekonomisi büyük ölçüde sığır besiciliği ile elmas bakır ve nikel madenciliğine dayanır. Bağımsızlıktan sonra enerji gereksinimi madencilik et ihracatı ve tarımsal üretime özel ağırlık veren bir dizi ulusal plan hazırlanmıştır. Ekonomi hızlı bir gelişme göstermişse de gelir dağılımı oldukça dengesizdir. Başlıca tarımsal uğraş olan sığır besiciliği az sayıda büyük çiftçi ailesinin denetimindedir. Madencilik ihracat ve devlet gelirlerinin büyük bölümünü karşılar. Morupule ve Serowe yakınlarında zengin kömür yatakları bulunmuştur. 300 bin tonu geçen yıllık kömür üretiminin hepsi elektrik üretiminde kullanılmaktadır. Botsvana`nın imalat sanayisi yok denecek kadar azdır.
  GSYİH: Satınalma gücü paritesi - 10.4 milyar $ (2000 verileri)
  GSYİH - reel büyüme: %6 (2000 verileri)
  GSYİH - sektörlere göre: tarım: %4
  endüstri: %46
  hizmet: %50 (1998 verileri)
  Enflasyon oranı (tüketici fiyatlarında): %8.6 (2000 verileri)
  İş gücü: 235000 (1995)
  İşsizlik oranı: %40 (2000 verileri)
  Bütçe: gelirler: 1.6 milyar $; giderler: 1.8 milyar $ (1996 mali yıl verileri)
  Endüstri: elmas bakır nikel kömür tuz potas; canlı hayvan
  Endüstrinin büyüme oranı: %6.2 (2000 verileri)
  Elektrik üretimi: 610 milyon kWh (1999)
  Elektrik üretimi için kaynaklar: Fosil yakıtlar: %100
  hidro: %0
  nükleer: %0
  diğer: %0 (1999)
  Elektrik tüketimi: 1.517 milyar kWh (1999)
  Elektrik ihracatı: 0 kWh (1999)
  Elektrik ithalatı: 950 milyon kWh (1999)
  Tarım ürünleri: mısır darı bakliyat fıstık fasulye börülce ayçiçeği çekirdeği; çiftlik hayvanları
  İhracat: 2.6 milyar $ (2000 verileri)
  İhracat ürünleri: elmas %72 araçlar bakır nikel et (1998)
  İhracat ortakları: AB %77 Güney Afrika Tüketici Birlikleri (SACU) %18 Zimbabve %3 (1998)
  İthalat: 2.2 milyar $ (2000 verileri)
  İthalat ürünleri: Gıda ürünleri makine ve taşımacılık araç - gereçleri tekstil petrol ürünleri
  İthalat ortakları: Güney Afrika Tüketici Birlikleri (SACU) %76 Avrupa %10 Güney Kore %5 (1998)
  Dış borç tutarı: 455 milyon $ (2000)
  Para birimi: Pula (BWP)
  Para birimi kodu: BWP
  Mali yıl: 1 Nisan - 31 Mart


  İletişim Bilgileri

  Kullanılan telefon hatları: 86000 (1997)
  Telefon kodu: 267
  Radyo yayın istasyonları: AM 7 FM 15 kısa dalga 5 (1998)
  Radyolar: 237000 (1997)
  Televizyon yayını yapan istasyonlar: 0 (1997)
  Televizyonlar: 31000 (1997)
  Internet kısaltması: .bw
  Internet servis sağlayıcıları: 3 (2000)
  Internet kullanıcıları: 12000 (2000)


  Ulaşım ve Taşımacılık

  Demiryolları: toplam: 888 km
  Karayolları: toplam: 18482 km
  asfalt: 4343 km
  asfalt olmayan: 14139 km (1996)
  Deniz yolları: yok
  Limanları: yok
  Hava alanları: 92 (2000 verileri)
  23 Aralık 2009
  #30
 11. ziki

  ziki Yönetici

  Bouvet Adası

  Coğrafi Verileri

  Konum: Güney Afrika'da Güney Atlas Okyanusunda ada.
  Coğrafi konumu: 54 26 Güney enlemi 3 24 Doğu boylamı
  Haritadaki konumu: Antarktik Bölgesi
  Yüzölçümü: 58.5 km²
  Kara komşuları: 0 km
  Kıyı şeridi: 29.6 km
  İklimi: Antarktik
  Arazi yapısı: Volkaniktir; maksimum yüksekliği 800 metredir.
  Deniz seviyesinden yüksekliği: en alçak noktası: Güney Atlas Okyanusu 0 m; en yüksek noktası: Olav Doruğu 935 m
  Doğal kaynakları: yok
  Sulanan arazi: 0 km² (1993)


  Nüfus Bilgileri

  Nüfus: Issızdır. (Temmuz 2001 verileri)

  Yönetimi

  Ülke adı: Bouvet Adası
  ingilizce: Bouvet Island
  Bağımsızlık durumu: Norveç'e bağlıdır.
  Hukuk sistemi: Norveç hukuku
  Bayrak: Norveç bayrağı


  Ekonomik Göstergeler

  Ekonomiye genel bakış: Ekonomik aktivitesi yoktur.

  İletişim Bilgileri

  Internet kısaltması: .bv
  İletişim notu: Otomatik meteoroloji istasyonu.


  Ulaşım ve Taşımacılık

  Su yolları: yok
  Limanları: yok; kıyıdan uzak demir atılması mümkündür.

  Brezilya

  Coğrafi Verileri

  Konum: Güney Amerika'nın doğusunda Atlas Okyanusunun kıyısında yer almaktadır.
  Coğrafi konumu: 10 00 Güney enlemi 55 00 Batı boylamı
  Haritadaki konumu: Güney Amerika
  Yüzölçümü: toplam: 8511965 km²
  kara: 8456510 km²
  su: 55455 km²
  Sınırları: toplam: 14691 km
  Sınır komşuları: Arjantin 1224 km Bolivya 3400 km Kolombiya 1643 km Fransız Guyana 673 km Guyana 1119 km Paraguay 1290 km Peru 1560 km Surinam 597 km Uruguay 985 km Venezuela 2200 km
  Sahil şeridi: 7491 km
  İklimi: Daha fazla tropikal ama güney kısmında ılımandır.
  Arazi yapısı: Güneyde çoğunlukla yatık ovalar yer almaktadır; ovalar tepelikler dağlar ve dar sahil şeridi vardır.
  Deniz seviyesinden yüksekliği: en alçak noktası: Atlas Okyanusu 0 m
  en yüksek noktası: Pico da Neblina 3014 m
  Doğal kaynakları: boksit altın demir yatakları manganez nikel fosfat platin kalay uranyum petrol hidro enerji kereste
  Arazi kullanımı: Tarıma elverişli topraklar: %5
  sürekli ekinler: %1
  otlaklar: %22
  ormanlık arazi: %58
  diğer: %14 (1993 verileri)
  Sulanan arazi: 28000 km² (1993 verileri)
  Doğal afetler: Kuzeydoğuda kuraklıklar; güneyde su baskınları ve arada sırada buzlanmalar.


  Nüfus Bilgileri

  Nüfus: 174468575
  Yaş yapısı: 0-14 yaş: %28.57 (erkek 25390039; kadın 24449902)
  15-64 yaş: %65.98 (erkek 56603895; kadın 58507289)
  65 yaş ve üzeri: %5.45 (erkek 3857564; kadın 5659886) (2001 verileri)
  Nüfus artış oranı: %0.91 (2001 verileri)
  Mülteci oranı: -0.03 mülteci/1000 nüfus (2001 tahmini)
  Cinsiyet oranı: doğumlarda: 1.05 erkek/kadın
  15 yaş altı: 1.04 erkek/kadın
  15-64 yaşlarında: 0.97 erkek/kadın
  65 yaş ve üzeri: 0.68 erkek/kadın
  toplam nüfusta: 0.97 erkek/kadın (2001 verileri)
  Bebek ölüm oranı: 36.96 ölüm/1000 doğan bebek (2001 tahmini)
  Ortalama hayat süresi: toplam nüfus: 63.24 yıl
  erkek: 58.96 yıl
  kadın: 67.73 yıl (2001 verileri)
  Ortalama çocuk sayısı: 2.09 çocuk/1 kadın (2001 tahmini)
  HIV/AIDS - hastalıklarına yakalanan yetişkin sayısı: %0.57 (1999 verileri)
  HIV/AIDS - taşıyan insan sayısı: 540000 (1999 verileri)
  HIV/AIDS - hastalıklarından ölenler: 18000 (1999 verileri)
  Ulus: Brezilyalı
  Nüfusun etnik dağılımı: Beyaz ırk (Portekiz Almanya İtalya İspanya Polonya) %55 melezler %38 siyah ırk %6 diğer (Japon Arap Kızılderili) %1
  Din: Roma Katolikleri (nominal) %80
  Diller: Portekizce (resmi) İspanyolca İngilizce Fransızca
  Okur yazar oranı: 15 yaş ve üzeri bilgiler
  toplam nüfus: %83.3
  erkek: %83.3
  kadın: %83.2 (1995 verileri)


  Yönetimi

  Ülke adı: Resmi adı: Brezilya Federal Cumhuriyeti
  resmi kısa adı: Brezilya
  yerel uzun adı: Republica Federativa do Brasil
  yerel kısa adı: Brasil
  ingilizce: Brazil
  Yönetim biçimi: Başkanlık Tipi Cumhuriyet
  Başkent: Brasilia
  İdari bölmeler: 26 eyalet ve bir federal bölge; Acre Alagoas Amapa Amazonas Bahia Ceara Distrito Federal Espirito Santo Goias Maranhao Mato Grosso Mato Grosso do Sul Minas Gerais Para Paraiba Parana Pernambuco Piaui Rio de Janeiro Rio Grande do Norte Rio Grande do Sul Rondonia Roraima Santa Catarina Sao Paulo Sergipe Tocantins
  Bağımsızlık: 7 Aralık 1822 (Portekiz'den ayrıldı)
  Milli bayram: Bağımsızlık günü 7 Eylül (1822)
  Anayasa: 5 Ekim 1988
  Hukuk sistemi: Roma hukuk kuralları temel alınmıştır.
  Üye olduğu uluslararası örgüt ve kuruluşlar: AfDB (Afrika Kalkınma Bankası) BIS (Uluslararası İmar Bankası) CCC (Gümrük İşbirliği Konseyi) ECLAC (Birleşmiş Milletler Latin Amerika ve Karayipler Komisyonu) FAO (Tarım ve Gıda Örgütü) G-11 G-15 G-19 G-24 G-77 IADB (Amerika Bölgesi Kalkınma Bankası) IAEA (Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı) IBRD (Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası) ICAO (Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü) ICC (Milletlerarası Ticaret Odası) ICFTU (Uluslararası Serbest Ticaret Birlikleri Konfederastonu) ICRM (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi) IDA (Uluslararası Kalkınma Birliği) IFAD (Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu) IFC (Uluslararası Finansman Kurumu) IFRCS (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Toplulukları Federasyonu) IHO (Uluslararası Hidrografi Örgütü) ILO (Uluslarası Çalışma Örgütü) IMF (Uluslararası Para Fonu) IMO (Uluslararası Denizcilik Örgütü) Inmarsat (Uluslararası Denizcilik Uydu Teşkilatı) Intelsat (Uluslararası Telekomünikasyon ve Uydu Örgütü) Interpol (Uluslararası Polis Teşkilatı) IOC (Uluslararası Olimpiyat Komitesi) IOM (Uluslararası Göçmen Teşkilatı) ISO (Uluslararası Standartlar Örgütü) ITU (Uluslararası Haberleşme Birliği) LAES LAIA (Latin Amerika Entegrasyon Birliği) Mercosur (Güney Amerika Ülkeleri Ortak Pazarı) NAM NSG OAS (Amerika Devletleri Teşkilatı) OPANAL OPCW (Kimyasal Silahları Yasaklama Organizasyonu) PCA (Daimi Hakemlik Mahkemesi) RG UN (Birleşmiş Milletler) UNCTAD (Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı) UNESCO (Eğitim-Bilim ve Kültür Örgütü) UNHCR (BM Mülteciler Yüksek Komiserliği) UNIDO (Endüstriyel Kalkınma Örgütü) UNITAR (BM Eğitim Araştırma Enstitüsü) UNMOP (BM Prevlaka Gözlem Misyonu) UNTAET (BM Doğu Timor Geçiş Yönetimi) UNU UPU (Dünya Posta Birliği) WCL (Dünya Emek Konfederasyonu) WFTU (Dünya İşçi Sendikaları Federasyonu) WHO (Dünya Sağlık Örgütü) WIPO (Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı) WMO (Dünya Meteoroloji Örgütü) WToO (Dünya Turizm Örgütü) WTrO (Dünya Ticaret Örgütü)


  Ekonomik Göstergeler

  Ekonomiye genel bakış: Portekizlilerin ülkeye geldikleri yıllarda ülkenin başlıca ekonomik aktivitesi Sandal ağacı ticaretiydi.(15. yüzyıl) 16. - 17. yüzyıllarda şeker kamışı 17. - 19. yüzyıllar arasında ise altın madenciliği revaçtaydı. 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren ise kahve üretimi önem kazandı ve Brezilya dünyanın en önemli kahve üreticilerinden birisi oldu. 15. yüzyıldan 20. yüzyılın başlarına kadar bir tarım ülkesi ve ucuz hammadde kaynağı olan Brezilya tüm diğer ülkeler gibi 1929 yılında yaşanan Büyük Depresyondan oldukça kötü etkilendi. Bu ekonomik kriz ülke ekonomisinde önemli bir iz bıraktı. Kahve üretimi hızla önem kaybetti ve sanayi onun yerini aldı. Bu gün için ülke sanayi ulusal üretimin %20'sini sağlamakta bir diğer %20 'lik kısmını ise tarım vermektedir. Kalan %60'lık kısmını ise hizmet sektörü karşılamaktadır. Dünyanın sayılı şeker kamışı üreticilerinden biri olan Brezilyada bu bitkiden şeker üretildiği gibi ülkede yakıt olarak da kullanılan Etanol da üretilir. Ülkenin yetiştirdiği diğer önemli ürünler ; manyok mısır pirinç narenciyedir. Sonuç olarak ülke ekonomisi tüm aksiliklere ve güçlüklere rağmen büyük bir gelişme potansiyeline sahiptir. Ülke 1994 yılından Real Planın uygulamaya konulmasından sonra elektronik eşya dayanıklı tüketim maddeleri gıda çimento imalatı gibi alanlara yatırım yapmakta ve gelişmenin alt yapısını hazırlamaya çalışmaktadır.
  GSYİH: Satınalma gücü paritesi - 1.13 trilyon $ (2000 verileri)
  GSYİH - reel büyüme: %4.2 (2000 verileri)
  GSYİH - sektörlere göre: tarım: %9
  endüstri: %29
  hizmet: %62 (1999 verileri)
  Enflasyon oranı (tüketici fiyatlarında): %6 (2000)
  İş gücü: 79 milyon (1999 verileri)
  Sektörlere göre işgücü dağılımı: hizmet %53.2 tarım %23.1 endüstri %23.7
  İşsizlik oranı: %7.1 (2000 verileri)
  Bütçe: gelirler: 151 milyar $; giderler: 149 milyar $ (1998)
  Endüstri: tekstil ayakkabı kimyasallar çimento ormancılık demir yatakları kalay çelik uçak motorlu taşıt ve yedekleri diğer makine ve ekipmanlar
  Endüstrinin büyüme oranı: %6.9 (2000 verileri)
  Elektrik üretimi: 337.44 milyar kWh (1999)
  Elektrik üretimi için kaynaklar: Fosil yakıtlar: %5.28
  hidro: %90.66
  nükleer: %1.12
  diğer: %2.94 (1999)
  Elektrik tüketimi: 353.674 milyar kWh (1999)
  Elektrik ihracatı: 5 milyon kWh (1999)
  Elektrik ithalatı: 39.86 milyar kWh
  Tarım ürünleri: kahve soya fasulyesi buğday pirinç mısır şeker kamışı kakao narenciye; sığır
  İhracat: 55.1 milyar $ (2000)
  İhracat ürünleri: imalatlar demir soya fasulyesi ayakkabı kahve
  İhracat ortakları: ABD %23 Arjantin %11 Almanya %5 Hollanda %5 Japonya %5 (1999)
  İthalat: 55.8 milyar $ (2000)
  İthalat ürünleri: Makine ve araç - gereçler kimyasal maddeler petrol elektrik
  İthalat ortakları: ABD %24 Arjantin %12 Almanya %10 Japonya %5 İtalya %5 (1999)
  Dış borç tutarı: 232 milyar $ (2000)
  Para birimi: Brezilya Reali (BRL)
  Para birimi kodu: BRL
  Mali yıl: Takvim yılı


  İletişim Bilgileri

  Kullanılan telefon hatları: 17.039 milyon (1997)
  Telefon kodu: 55
  Radyo yayın istasyonları: AM 1365 FM 296 kısa dalga 161 (1999)
  Radyolar: 71 milyon (1997)
  Televizyon yayını yapan istasyonlar: 138 (1997)
  Televizyonlar: 36.5 milyon (1997)
  Internet kısaltması: .br
  Internet servis sağlayıcıları: 50 (2000)
  Internet kullanıcıları: 8.65 milyon (2000)


  Ulaşım ve Taşımacılık

  Demiryolları: toplam: 30539 km (1999 verileri)
  Karayolları: toplam: 1.98 milyon km
  asfalt: 184140 km
  asfalt olmayan: 1795860 km (1996)
  Deniz yolları: 50000 km
  Boru hatları: Ham petrol 2980 km; petrol ürünleri 4762 km; doğal gaz 4246 km (1998)
  Limanlar: Belem Fortaleza Ilheus Imbituba Manaus Paranagua Porto Alegre Recife Rio de Janeiro Rio Grande Salvador Santos Vitoria
  Hava alanları: 3264 (2000 verileri)
  23 Aralık 2009
  #31
 12. ziki

  ziki Yönetici

  Brunei

  Coğrafi Verileri

  Konum: Güneydoğu Asya'da Güney Çin Denizi Malaysiya arasında yer almaktadır.
  Coğrafi konumu: 4 30 Kuzey enlemi 114 40 Doğu boylamı
  Haritadaki konumu: Güneydoğu Asya
  Yüzölçümü: toplam: 5770 km²
  kara: 5270 km²
  su: 500 km²
  Sınırları: toplam: 381 km
  sınır komşuları: Malezya 381 km
  Sahil şeridi: 161 km
  İklimi: tropikal; sıcak nemli yağışlı
  Arazi yapısı: Sahilden doğudaki dağlara kadar olan arazide yatık ovalar yer alır batıda daha fazla tepeliklerle dolu ovalar mevcuttur.
  Deniz seviyesinden yüksekliği: en alçak noktası: Güney Çin Denizi 0 m; en yüksek noktası: Bukit Pagon 1850 m
  Doğal kaynakları: petrol doğal gaz kereste
  Arazi kullanımı: Tarıma elverişli: %1
  sürekli ekinler: %1
  otlaklar: %1
  ormanlık arazi: %85
  diğer: %12 (1993 verileri)
  Sulanan arazi: 10 km² (1993 verileri)
  Doğal afetler: Fırtınalar depremler seyrek olarak su baskınları


  Nüfus Bilgileri

  Nüfusu: 343653 (Temmuz 2001 verileri)
  Yaş yapısı: 0-14 yaş: %30.77 (erkek 53977; kadın 51772)
  15-64 yaş: %66.52 (erkek 121601; kadın 107007)
  65 yaş ve üzeri: %2.71 (erkek 4449; kadın 4847) (2001 verileri)
  Nüfus artış oranı: %2.11 (2001 verileri)
  Mülteci oranı: 4.07 mülteci/1000 nüfus (2001 tahmini)
  Bebek ölüm oranı: 14.4 ölüm/1000 doğan bebek (2001 tahmini)
  Ortalama hayat süresi: toplam nüfus: 73.82 yıl
  erkek: 71.45 yıl
  kadın: 76.31 yıl (2001 verileri)
  Ortalama çocuk sayısı: 2.44 çocuk/1 kadın (2001 tahmini)
  Ulus: Bruneyli
  Nüfusun etnik dağılımı: Malay %67 Çin %15 yerli %6 diğer %12
  Dinler: Müslüman (resmi) %67 Budist %13 Hıristiyan %10 yerel inançlar ve diğer %10
  Dil: Malay (resmi) İngilizce Çince


  Yönetimi

  Ülke adı: Resmi adı: Bruney Sultanlığı (Negara Brunei Darussalam)
  ingilizce: Brunei
  Yönetim Biçimi: Meşruti Monarşi
  Başkenti: Bandar Seri Begawan
  İdari bölmeler: 4 eyalet; Belait Bruney ve Muara Temburong Tutong
  Bağımsızlık günü: 1 Ocak 1984 (İngiltere'den)
  Milli bayram: Milli Gün 23 Şubat (1984)
  Anayasa: 29 Eylül 1959
  Hukuk sistemi: İngiliz ve İslam hukukları
  Üye olduğu uluslararası örgüt ve kuruluşlar: APEC (Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği Forumu) ARF ASEAN (Güneydoğu Asya Ülkeleri Örgütü) C CCC (Gümrük İşbirliği Konseyi) ESCAP (Asya ve Pasifikler Ekonomik ve Sosyal Komisyonu) G-77 IBRD (Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası) ICAO (Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü) ICRM (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi) IDB (İslam Kalkınma Bankası) IFRCS (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Toplulukları Federasyonu) IMF (Uluslararası Para Fonu) IMO (Uluslararası Denizcilik Örgütü) Inmarsat (Uluslararası Denizcilik Uydu Teşkilatı) Intelsat (Uluslararası Telekomünikasyon ve Uydu Örgütü) Interpol (Uluslararası Polis Teşkilatı) IOC (Uluslararası Olimpiyat Komitesi) ISO (Uluslararası Standartlar Örgütü) ITU (Uluslararası Haberleşme Birliği) NAM OIC (İslam Konferansı Örgütü) OPCW (Kimyasal Silahları Yasaklama Organizasyonu) UN (Birleşmiş Milletler) UNCTAD (Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı) UPU (Dünya Posta Birliği) WHO (Dünya Sağlık Örgütü) WIPO (Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı) WMO (Dünya Meteoroloji Örgütü) WTrO (Dünya Ticaret Örgütü)


  Ekonomik Göstergeler

  GSYİH: Satınalma Gücü paritesi - 5.9 milyar $ (2000 verileri)
  GSYİH - reel büyüme: %3 (2000 verileri)
  GSYİH - sektörlere göre: tarım: %5
  endüstri: %46
  hizmet: %49 (1996 verileri)
  Enflasyon oranı (tüketici fiyatlarında): %1 (1999 verileri)
  İş gücü: 144000 (1995 verileri) (1991)
  İşsizlik oranı: %4.9 (1995 verileri)
  Endüstri: petrol petrol arıtımı sıvı doğal gaz inşaat
  Endüstrinin büyüme oranı: %4 (1997 verileri)
  Elektrik üretimi: 2.445 milyar kWh (1999)
  Elektrik tüketimi: 2.274 milyar kWh (1999)
  Elektrik ihracatı: 0 kWh (1999)
  Elektrik ithalatı: 0 kWh (1999)
  Tarım ürünleri: Pirinç sebze meyve tavuk su bufaloları
  İhracat tutarı: 2.55 milyar $ (f.o.b. 1999 verileri)
  İhracat ürünleri: Ham petrol doğal gaz arıtılmış ürünler
  İhracat ortakları: Japonya %42 ABD %17 Güney Kore %14 Tayland %3 (1999)
  İthalat tutarı: 1.3 milyar $ (1999 verileri)
  İthalat ürünleri: Makine ve araç gereç imalat ürünleri gıda kimyasallar
  İthalat ortakları: Singapur %34 İngiltere %15 Malaysiya %15 ABD %5 (1999)
  Dış borç tutarı: 0$
  Para birimi: Bruney Doları (BND)
  Para birimi kodu: BND
  Mali yıl: Takvim yılı


  İletişim Bilgileri

  Kullanılan telefon hatları: 79000 (1996)
  Telefon kodu: 673
  Radyo yayın istasyonları: AM 3 FM 10 kısa dalga 0 (1998)
  Radyolar: 329000 (1998)
  Televizyon yayını yapan istasyonlar: 2 (1997)
  Televizyonlar: 201900 (1998)
  Internet kısaltması: .bn
  Internet servis sağlayıcıları: 2 (2000)
  Internet kullanıcıları: 28000 (2001)


  Ulaşım ve Taşımacılık

  Demiryolları: toplam: 13 km
  Karayolları: toplam: 1712 km
  Deniz yolları: 209 km
  Boru hatları: Ham petrol 135 km; petrol ürünleri 418 km; doğal gaz 920 km
  Limanları: Bandar Seri Begawan Kuala Belait Muara Seria Tutong
  Hava alanları: 2 (2000 verileri)
  Helikopter alanları: 3 (2000 verileri)
  23 Aralık 2009
  #32
 13. ziki

  ziki Yönetici

  Bulgaristan

  Coğrafi Verileri

  Konum: Güneydoğu Avrupa'da Karadeniz sahilinde Romanya ve Türkiye arasında yer alan ülke.
  Coğrafi konumu: 43 00 Kuzey enlemi 25 00 Batı boylamı
  Haritadaki konumu: Avrupa
  Yüzölçümü: toplam: 110910 km²
  kara: 110550 km²
  su: 360 km²
  Sınırları: toplam: 1808 km
  sınır komşuları: Yunanistan 494 km Makedonya 148 km Romanya 608 km Yugoslavya 318 km Türkiye 240 km
  Sahil şeridi: 354 km
  İklimi: Ilıman; kışlar soğuk ve rutubetli yazlar sıcak ve kuru geçer
  Arazi yapısı: Bulgaristan yüzey şekilleri bakımından başlıca üç bölgeye ayrılır: En kuzeyde Tuna Ovası güneyde Rila-Rodop dağlık yöresi ve iki bölge arasında Balkan Dağları
  Deniz seviyesinden yüksekliği: en alçak noktası: Karadeniz 0 m
  en yüksek noktası: Musala 2925 m
  Doğal kaynakları: boksit bakır kurşun çinko kömür kereste tarıma elverişli topraklar
  Arazi kullanımı: Tarıma uygun topraklar: %43
  sürekli ekinler: %2
  otlaklar: %14
  ormanlık arazi: %38
  diğer: %3 (1999 verileri)
  Sulanan arazi: 12370 km² (1993 verileri)
  Doğal afetler: Deprem ve toprak kaymaları


  Nüfus Bilgileri

  Nüfus: 7707495 (Temmuz 2001 verileri)
  Yaş yapısı: 0-14 yaş: %15.11 (erkek 597765; kadın 567030)
  15-64 yaş: %68.17 (erkek 2588805; kadın 2665736)
  65 yaş ve üzeri: %16.72 (erkek 543665; kadın 744494) (2001 verileri)
  Nüfus artış oranı: %-1.14 (2001 verileri)
  Mülteci oranı: -4.9 mülteci/1000 nüfus (2001 tahmini)
  Bebek ölüm oranı: 14.65 ölüm/1000 doğan bebek (2001 tahmini)
  Ortalama hayat süresi: toplam nüfus: 71.2 yıl
  erkek: 67.72 yıl
  kadın: 74.89 yıl (2001 verileri)
  Ortalama çocuk sayısı: 1.13 çocuk/1 kadın (2001 tahmini)
  HIV/AIDS - hastalıklarına yakalanan yetişkin sayısı: %0.01 (1999 verileri)
  HIV/AIDS - hastalıklarından ölenler: 100 den az (1999 verileri)
  Ulus: Bulgar
  Nüfusun etnik dağılımı: Bulgar %83 Türk %8.5 Romalı %2.6 Makedonyalı Ermeni Tatar Gagauz Çerkez diğer (1998)
  Dinler: Bulgaristan Ortodoks %83.5 Müslüman %13 Roma Katolikleri %1.5 Diğer Katolikler %0.2 Musevi %0.8 Protestan Ermeni Grigoriyanları ve diğer %1 (1998)
  Dil: Bulgarca
  Okur yazar oranı: 15 yaş ve üzeri bilgiler
  toplam nüfus: %98
  erkek: %99
  kadın: %98 (1999)


  Yönetimi

  Ülke adı: Resmi uzun adı: Bulgaristan Cumhuriyeti
  resmi kısa adı: Bulgaristan
  ingilizce: Bulgaria
  Yönetim biçimi: Çok Partili Cumhuriyet
  Başkent: Sofya
  İdari bölmeler: 28 bölgeye ayrılır; Blagoevgrad Burgas Dobrich Gabrovo Khaskovo Kurdzhali Kyustendil Lovech Montana Pazardzhik Pernik Pleven Plovdiv Razgrad Ruse Shumen Silistra Sliven Smolyan Sofya Sofya-Grad Stara Zagora Turgovishte Varna Veliko Turnovo Vidin Vratsa Yambol
  Bağımsızlık günü: 3 Mart 1878 (Osmanlı İmparatorluğundan ayrıldı)
  Milli bayram: Bağımsızlık günü 3 Mart (1878)
  Anayasa: 12 Temmuz 1991 tarihinde kabul edilmiştir
  Hukuk sistemi: Ceza hukuku ve medeni hukuk Roma hukukundan alınmıştır.
  Üye olduğu uluslararası örgüt ve kuruluşlar: ACCT BIS (Uluslararası İmar Bankası) BSEC (Karadeniz Ekonomik İşbirliği) CCC (Gümrük İşbirliği Konseyi) CE (Avrupa Konseyi) CEI (Orta Avrupa Girişimi) CERN (Avrupa Nükleer Araştırma Teşkilatı) EAPC (Avrupa - Atlantik Ortaklık Konseyi) EBRD (Avrupa Yatırım ve Kalkınma Bankası) ECE (Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu) Avrupa Birliği FAO (Tarım ve Gıda Örgütü) G- 9 IAEA (Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı) IBRD (Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası) ICAO (Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü) ICFTU (Uluslararası Serbest Ticaret Birlikleri Konfederastonu) ICRM (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi) IFC (Uluslararası Finansman Kurumu) IFRCS (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Toplulukları Federasyonu) IHO (Uluslararası Hidrografi Örgütü) ILO (Uluslarası Çalışma Örgütü) IMF (Uluslararası Para Fonu) IMO (Uluslararası Denizcilik Örgütü) Inmarsat (Uluslararası Denizcilik Uydu Teşkilatı) Intelsat (Uluslararası Telekomünikasyon ve Uydu Örgütü) Interpol (Uluslararası Polis Teşkilatı) IOC (Uluslararası Olimpiyat Komitesi) IOM (Uluslararası Göçmen Teşkilatı) ISO (Uluslararası Standartlar Örgütü) ITU (Uluslararası Haberleşme Birliği) NAM NSG OAS (Amerika Devletleri Teşkilatı) OPCW (Kimyasal Silahları Yasaklama Organizasyonu) OSCE (Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Örgütü) PCA (Daimi Hakemlik Mahkemesi) PFP (Barış için Ortaklık) UN (Birleşmiş Milletler) UNCTAD (Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı) UNESCO (Eğitim-Bilim ve Kültür Örgütü) UNIDO (Endüstriyel Kalkınma Örgütü) UNMEE (BM Etyopya-Eritre Misyonu) UNMIBH (BM Bosna Hersek Misyonu) UNMIK (BM Kosova Geçici Yönetimi) UNMOP (BM Prevlaka Gözlem Misyonu) UPU (Dünya Posta Birliği) WCL (Dünya Emek Konfederasyonu) WEU (Batı Avrupa Konseyi) WFTU (Dünya İşçi Sendikaları Federasyonu) WHO (Dünya Sağlık Örgütü) WIPO (Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı) WMO (Dünya Meteoroloji Örgütü) WToO (Dünya Turizm Örgütü) WTrO (Dünya Ticaret Örgütü) ZC


  Ekonomik Göstergeler

  Ekonomiye genel bakış: Bulgaristan tıpkı diğer eski komünist blok üyeleri gibi 90lar'a çok kötü bir ekonomi ve demokrasiye geçiş sıkıntıları ile girdi. Yüksek enflasyon Bulgaristan'ın en önemli ekonomik sorunuydu. 1992'de %1795 olan enflasyon oranı 1993'de 1639'a 1994'de ise %2219'a yükselmişti. Gerçi bunda işsizliğin aynı yıllarda %4'lük bir azalmayla %128'e düşmesinin önemli bir payı vardı; fakat yüksek enflasyon Bulgar ekonomisinin en kronik sorunu olarak ekonomik liberalleşmenin önünde ciddi bir engel olmaya edecekti. Daha sonraki dönemde Bulgar ekonomisi Macar Çek ya da Polonya ekonomileri gibi olmasa da önemli büyüme oranları tutturdu. Bulgar ekonomisi 1995'de %29 1998'de %35 ve 1999'da da %15 oranında büyüdü. Bulgaristan bugün ekonomisinde hala ciddi yapısal sorunlar yaşıyor. Her alanda hala bir geçiş dönemindedir.
  GSYİH: Satınalma gücü paritesi - 48 milyar $ (2000 verileri)
  GSYİH - reel büyüme: %5 (2000 verileri)
  GSYİH - sektörlere göre: tarım: %15
  endüstri: %29
  hizmet: %56 (2000 verileri)
  Enflasyon oranı (tüketici fiyatlarında): %10.4 (2000 verileri)
  İş gücü: 3.83 milyon (2000 verileri)
  Sektörlere göre işgücü dağılımı: tarım %26 endüstri %31 hizmet %43 (1998 verileri)
  İşsizlik oranı: %17.7 (2000 verileri)
  Bütçe: gelirler: 4.85 milyar $
  giderler: 4.92 milyar $ (2000 verileri)
  Endüstri: elektrik gaz ve su; gıda meşrubat tütün; makine ve araç gereçler temel metaller kimyasal ürünler kömür arıtılmış petrol nükleer enerji
  Endüstrinin büyüme oranı: %10.8 (2000 verileri)
  Elektrik üretimi: 36.217 milyar kWh (1999)
  Elektrik tüketimi: 33.182 milyar kWh (1999)
  Elektrik ihracatı: 2.2 milyar kWh (1999)
  Elektrik ithalatı: 1.7 milyar kWh (1999)
  Tarım ürünleri: Sebzeler meyveler tütün çiftlik hayvanları şarap buğday arpa ayçiçeği şeker pancarı
  İhracat tutarı: 4.8 milyar $ (2000 verileri)
  İhracat ürünleri: Giysi ayakkabı demir - çelik makine ve ekipmanlar yakıt
  İhracat ortakları: İtalya %14 Türkiye %10 Almanya %9 Yunanistan %8 Yugoslavya %8 Belçika %6 Fransa %5 ABD %4 (2000)
  İthalat tutarı: 5.9 milyar $ (2000 verileri)
  İthalat ürünleri: Yakıtlar mineraller ham maddeler makine ve araç gereçler metaller kimyasallar plastik gıda tekstil
  İthalat ortakları: Rusya %24 Almanya %14 İtalya %8 Yunanistan %5 Fransa %5 Romanya %4 Türkiye %3 ABD %3 (2000)
  Dış borç tutarı: 10.4 milyar $ (2000 verileri)
  Para birimi: Bulgar Levi (BGL)
  Para birimi kodu: BGL
  Mali yıl: Takvim yılı


  İletişim Bilgileri

  Kullanılan telefon hatları: 3.255 milyon (2000)
  Telefon kodu: 359
  Radyo yayın istasyonları: AM 24 FM 93 kısa dalga 2 (1998)
  Radyolar: 4.51 milyon (1997)
  Televizyon yayını yapan istasyonlar: 96 (1995)
  Televizyonlar: 3.31 milyon (1997)
  Internet kısaltması: .bg
  Internet servis sağlayıcıları: 26 (2000)
  Internet kullanıcıları: 200000 (2000)


  Ulaşım ve Taşımacılık

  Demiryolları: toplam: 4294 km (1998)
  Karayolları: toplam: 36724 km (1999)
  Deniz yolları: 470 km (1987)
  Boru hatları: Petrol ürünleri 525 km; doğal gaz 1500 km (1999)
  Limanları: Burgas Lom Nesebur Ruse Varna Vidin
  Hava alanları: 215 (2000 verileri)
  23 Aralık 2009
  #33
 14. ziki

  ziki Yönetici

  Burkina Faso

  Coğrafi Verileri

  Konum: Batı Afrika'da Sahra çölünün güneyinde Gana'nın kuzeyinde yer almaktadır.
  Coğrafi konumu: 13 00 Kuzey enlemi 2 00 Batı boylamı
  Haritadaki konumu: Afrika
  Yüzölçümü: toplam: 274200 km²
  kara: 273800 km²
  su: 400 km²
  Sınırları: toplam: 3192 km
  sınır komşuları: Benin 306 km Fildişi Sahili (Cote d'Ivoire) 584 km Gana 548 km Mali 1000 km Nijer 628 km Togo 126 km
  Sahil şeridi: 0 km (kara ile çevrili)
  Denizleri: yok (kara ile çevrili)
  İklimi: tropikal; kışlar ılıman ve kuru; yazlar sıcak ve yağmurlu
  Arazi yapısı: Ülkenin büyük bölümü aşınmış yükseltilerin egemen olduğu lateritli bir kayaç tabakasıyla kaplı geniş bir platodan oluşur. Güneybatıdaki kumtaşı platolar Banfora kayalıkları ile sınırlanır.
  Deniz seviyesinden yüksekliği: En alt noktası Mouhoun (Kara Volta) Nehri 200 m
  en yüksek noktası: Tena Kourou 749 m
  Doğal kaynakları: manganez kireçtaşı mermer küçük altın madenleri antimon bakır nikel boksit kurşun fosfat çinko gümüş
  Arazi kullanımı: İşlenebilir topraklar: %13
  sürekli ekinler: %0
  otlaklar: %22
  ormanlık arazi: %50
  diğer: %15 (1993 verileri)
  Sulanan arazi: 200 km² (1993 verileri)
  Doğal afetler: Tekrarlanan kuraklıklar
  Coğrafi not: kara ile çevrili


  Nüfus Bilgileri

  Nüfus: 12272289 (Temmuz 2001 verileri)
  Yaş yapısı: 0-14 yaş: %47.5 (erkek 2937285; kadın 2892107)
  15-64 yaş: %49.59 (erkek 2903153; kadın 3183121)
  65 yaş ve üzeri: %2.91 (erkek 150688; kadın 205935) (2001 verileri)
  Nüfus artış oranı: %2.68 (2001 verileri)
  Mülteci oranı: -0.97 mülteci/1000 nüfus (2001 tahmini)
  Cinsiyet oranı: doğumlarda: 1.03 erkek/kadın
  15 yaş altı: 1.02 erkek/kadın
  15-64 yaş: 0.91 erkek/kadın
  65 yaş ve üzeri: 0.73 erkek/kadın
  toplam nüfusta: 0.95 erkek/kadın (2001 verileri)
  Bebek ölüm oranı: 106.92 ölüm/1000 doğan bebek (2001 tahmini)
  Ortalama hayat süresi: toplam nüfus: 46.41 yıl
  erkek: 45.86 yıl
  kadın: 46.98 yıl (2001 verileri)
  Ortalama çocuk sayısı: 6.35 çocuk/1 kadın (2001 tahmini)
  HIV/AIDS - hastalıklarına yakalanan yetişkin sayısı: %6.44 (1999 verileri)
  HIV/AIDS - taşıyıcı sayısı: 350000 (1999 verileri)
  HIV/AIDS - hastalıklarından ölenler: 43000 (1999 verileri)
  Ulus: Burkinabe
  Nüfusun etnik dağılımı: Mossi %40 Gurunsi Senufo Lobi Bobo Mande Fulani
  Din: Yerel inançlar %40 Müslüman %50 Hıristiyan (genellikle Roma Katolikleri) %10 Dil: Fransızca (resmi)
  Okur yazar oranı: 15 yaş ve üzeri bilgiler
  toplam nüfus: %19.2
  erkek: %29.5
  kadın: %9.2 (1995 verileri)


  Yönetimi

  Ülke adı: Resmi adı: Burkina Faso
  eski adı: Yukarı Volta Cumhuriyeti
  Yönetim biçimi: Başkanlık Tipi Cumhuriyet
  Başkent: Ouagadougou
  İdari bölmeler: 30 eyalet; Bam Bazega Bougouriba Boulgou Boulkiemde Ganzourgou Gnagna Gourma Houe Kadiogo Kenedougou Komoe Kossi Kouritenga Mouhoun Namentenga Naouri Oubritenga Oudalan Passore Poni Sanguie Sanmatenga Seno Sissili Soum Sourou Tapoa Yatenga Zoundweogo
  Bağımsızlık günü: 5 Ağustos 1960 (Fransa'dan ayrıldı)
  Milli bayram: Cumhuriyet günü 11 Aralık (1958)
  Anayasa: 2 Haziran 1991 tarihinde referandumla kabul edilmiştir ; 11 Haziran 1991 tarihinde yürürlüğe geçirilmiştir.
  Hukuk sistemi: Fransız hukuku temel alınmıştır.
  Üye olduğu uluslararası örgüt ve kuruluşlar: ACCT ACP (Afrika - Karayip - Pasifik Ülkeleri) AfDB (Afrika Kalkınma Bankası) CCC (Gümrük İşbirliği Konseyi) ECA (Birleşmiş Milletler Afrika Ekonomik Komisyonu) ECOWAS (Batı Afrika Ekonomik Topluluğu) Entente FAO (Tarım ve Gıda Örgütü) FZ G-77 IAEA (Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı) IBRD (Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası) ICAO (Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü) ICC (Milletlerarası Ticaret Odası) ICFTU (Uluslararası Serbest Ticaret Birlikleri Konfederastonu) ICRM (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi) IDA (Uluslararası Kalkınma Birliği) IDB (İslam Kalkınma Bankası) IFAD (Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu) IFC (Uluslararası Finansman Kurumu) IFRCS (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Toplulukları Federasyonu) ILO (Uluslarası Çalışma Örgütü) IMF (Uluslararası Para Fonu)Intelsat Interpol (Uluslararası Polis Teşkilatı) IOC (Uluslararası Olimpiyat Komitesi) IOM (Uluslararası Göçmen Teşkilatı) ISO (Uluslararası Standartlar Örgütü) ITU (Uluslararası Haberleşme Birliği) MONUC (BM Kongo Operasyonu) NAM OAU (Afrika Birliği Teşkilatı) OIC (İslam Konferansı Örgütü) OPCW (Kimyasal Silahları Yasaklama Organizasyonu) UN (Birleşmiş Milletler) UNCTAD (Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı) UNESCO (Eğitim-Bilim ve Kültür Örgütü) UNIDO (Endüstriyel Kalkınma Örgütü) UPU (Dünya Posta Birliği) WADB (Batı Afrika Kalkınma Bankası) WAEMU (Batı Afrika Ekonomik ve Parasal Birliği) WCL (Dünya Emek Konfederasyonu) WFTU (Dünya İşçi Sendikaları Federasyonu) WHO (Dünya Sağlık Örgütü) WIPO (Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı) WMO (Dünya Meteoroloji Örgütü) WToO (Dünya Turizm Örgütü) WTrO (Dünya Ticaret Örgütü)


  Ekonomik Göstergeler

  Ekonomiye genel bakış: Burkina Faso dünyanın en fakir ülkelerinden biridir. Denize kıyısı yoktur. Yüksek bir nüfus yoğunluğu az sayıda doğal kaynağı ve zayıf bir toprağı vardır. Nüfusun büyük çoğunluğu tarımla uğraşır. Endüstri karsız devlet kontrolündeki kurumların egemenliğindedir. Ocak 1994`deki Afrika Frankı devalüasyonu sonrası hükümet uluslararası acentelerle birlikte yürüttüğü kalkınma programını yenilemiş ve ihracat ve ekonomik büyüme yükselmiştir. Ülkenin makroekonomik kalkınmasının muhafazası düşük enflasyonun ticaret açığındaki küçülmenin ve özel yatırımı teşvik etmek için düzenlenen reformların sürmesine bağlıdır.
  GSYİH: Satınalma Gücü paritesi - 12 milyar $ (2000 verileri)
  GSYİH - reel büyüme: %5 (2000 verileri)
  GSYİH - sektörlere göre: tarım: %26
  endüstri: %27
  hizmet: %47 (1998)
  Enflasyon oranı (tüketici fiyatlarında): %1.5 (2000 verileri)
  İş gücü: 5 milyon (1999)
  Sektörlere göre işgücü dağılımı: tarım %90 (2000 verileri)
  Endüstri: pamuk tiftiği meşrubat tarım ürünleri sabun sigara tekstil altın
  Endüstrinin büyüme oranı: %4.2 (1995)
  Elektrik üretimi: 285 milyon kWh (1999)
  Elektrik üretimi için kaynaklar: fosil yakıtlar: %71.93
  hidro: %28.07
  nükleer: %0
  diğer: %0 (1999)
  Elektrik tüketimi: 265.1 milyon kWh (1999)
  Elektrik ihracatı: 0 kWh (1999)
  Elektrik ithalatı: 0 kWh (1999)
  Tarım ürünleri: fıstık susam pamuk mısır pirinç çiftlik hayvanları
  İhracat tutarı: 220 milyon $ (2000 verileri)
  İhracat ürünleri: pamuk hayvansal ürünler altın İhracat ortakları: İtalya %13 Fransa %10 Endonezya %8 Tayland %7 (1999)
  İthalat tutarı: 610 milyon $ (2000 verileri)
  İthalat ürünleri: makine gıda maddeleri petrol
  İthalat ortakları: Fildişi Sahili %30 Fransa %28 İspanya %3 Benelux (Belçika Hollanda Lüksemburg Ekonomik Birliği) %3 (1999)
  Dış borç tutarı: 1.3 milyar $ (1997)
  Para birimi: Afrika Frankı (XOF)
  Para birimi kodu: XOF
  Mali yıl: Takvim yılı


  İletişim Bilgileri

  Kullanılan telefon hatları: 36000 (1997)
  Telefon kodu: 226
  Radyo yayın istasyonları: AM 2 FM 17 kısa dalga 1 (1998)
  Radyolar: 370000 (1997)
  Televizyon yayını yapan istasyonlar: 1 (1997)
  Televizyonlar: 100000 (1997)
  Internet kısaltması: .bf
  Internet servis sağlayıcıları: 1 (2000)
  Internet kullanıcıları: 4000 (2000)


  Ulaşım ve Taşımacılık

  Demiryolları: toplam: 622 km (1995 verileri)
  Karayolları: toplam: 12506 km (1996)
  Deniz yolları: yok
  Limanları: yok
  Hava alanları: 33 (2000 verileri)
  23 Aralık 2009
  #34
 15. ziki

  ziki Yönetici

  Birmanya

  Coğrafi Verileri

  Konum: Güneydoğu Asya'da Andaman Denizi ve Bengal Körfezi kıyısında Bangladeş ve Tayland arasında yer almaktadır.
  Coğrafi konumu: 22 00 Kuzey enlemi 98 00 Doğu boylamı
  Haritadaki konumu: Güneydoğu Asya
  Yüzölçümü: toplam: 678500 km²
  kara: 657740 km²
  su: 20760 km²
  Sınırları: toplam: 5876 km
  sınır komşuları: Bangladeş 193 km Çin 2185 km Hindistan 1463 km Laos 235 km Tayland 1800 km
  Sahil şeridi: 1930 km
  İklim: Tropikal muson; bulutlu yağmurlu sıcak nemli yazlar; bulutsuz az yağışlı ılıman düşük rutubetli kışlar.
  Arazi yapısı: Merkezi ovalar sarp kayalıklarla çevrilidir engebeli ve dağlık bölgeler çoğunluktadır.
  Deniz seviyesinden yüksekliği: en alçak noktası: Andaman Denizi 0 m; en yüksek noktası: Hkakabo Razi 5881 m
  Doğal kaynakları: petrol kereste kalay antimon çinko bakır tungsten kurşun kömür mermer kireçtaşı değerli taşlar doğal gaz hidro enerji
  Arazi kullanımı: tarıma uygun topraklar: %15
  sürekli ekinler: %1
  otlaklar: %1
  ormanlık arazi: %49
  diğer: %34 (1993 verileri)
  Sulanan arazi: 10680 km² (1993 verileri)
  Doğal afetler: Yıkıcı deprem ve siklonlar yağmur sezonu boyunca su baskınları ve toprak kaymaları; periyodik kuraklıklar


  Nüfus Bilgileri

  Nüfus: 41994678 (Temmuz 2001 verileri)
  Yaş yapısı: 0-14 yaş: %29.14 (erkek 6245798; kadın 5992074)
  15-64 yaş: %66.08 (erkek 13779571; kadın 13970707)
  65 yaş ve üzeri: %4.78 (erkek 895554; kadın 1110974) (2001 verileri)
  Nüfus artış oranı: %0.6 (2001 verileri)
  Mülteci oranı: -1.84 mülteci/1000 nüfus (2001 tahmini)
  Bebek ölüm oranı: 73.71 ölüm/1000 doğan bebek (2001 tahmini)
  Ortalama hayat süresi: toplam nüfus: 55.16 yıl
  erkek: 53.73 yıl
  kadın: 56.68 yıl (2001 verileri)
  Ortalama çocuk sayısı: 2.3 çocuk/1 kadın (2001 tahmini)
  Ulus: Burmalı
  Nüfusun etnik dağılımı: Burmalı %68 Shan %9 Karen %7 Rakhine %4 Çin %3 Mon %2 Hindistanlı %2 diğer %5
  Dinler: Budist %89 Hıristiyan %4 Müslüman %4 animist %1 diğer %2
  Dil: Burma


  Yönetimi

  Ülke adı: Resmi adı: Burma Birliği
  resmi kısa adı: Burma
  yerel adı: Pyidaungzu Myanma Naingngandaw
  yerel kısa adı: Myanma Naingngandaw
  eski adı: Burma Birliği Sosyalist Cumhuriyeti
  Yönetim biçimi: Askeri rejim
  Başkent: Rangoon
  Bağımsızlık günü: 4 Ocak 1948 (İngiltere'den ayrıldı)
  Milli bayram: Bağımsızlık günü 4 Ocak (1948)
  Anayasa: 3 Ocak 1974
  Üye olduğu uluslararası örgüt ve kuruluşlar: ARF AsDB (Asya Kalkınma Bankası) ASEAN (Güneydoğu Asya Ülkeleri Örgütü) CCC (Gümrük İşbirliği Konseyi) CP ESCAP (Asya ve Pasifikler Ekonomik ve Sosyal Komisyonu) FAO (Tarım ve Gıda Örgütü) G-77 IAEA (Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı) IBRD (Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası) ICAO (Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü) ICRM (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi) IDA (Uluslararası Kalkınma Birliği) IFAD (Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu) IFC (Uluslararası Finansman Kurumu) IFRCS (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Toplulukları Federasyonu) ILO (Uluslarası Çalışma Örgütü) IMF (Uluslararası Para Fonu) IMO (Uluslararası Denizcilik Örgütü) Intelsat (Uluslararası Telekomünikasyon ve Uydu Örgütü) Interpol (Uluslararası Polis Teşkilatı) IOC (Uluslararası Olimpiyat Komitesi) ITU (Uluslararası Telekomünikasyon Birliği) NAM OPCW (Kimyasal Silahları Yasaklama Organizasyonu) UN (Birleşmiş Milletler) UNCTAD (Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı) UNESCO (Eğitim-Bilim ve Kültür Örgütü) UNIDO (Endüstriyel Kalkınma Örgütü) UPU (Dünya Posta Birliği) WHO (Dünya Sağlık Örgütü) WIPO (Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı) WMO (Dünya Meteoroloji Örgütü) WToO (Dünya Turizm Örgütü) WTrO (Dünya Ticaret Örgütü)


  Ekonomik Göstergeler

  GSYİH: Satınalma gücü paritesi - 63.7 milyar $ (2000 verileri)
  GSYİH - reel büyüme: %4.9 (2000 verileri)
  GSYİH - sektörlere göre: tarım: %42
  endüstri: %17
  hizmet: %41 (2000 verileri)
  Enflasyon oranı (tüketici fiyatlarında): %18 (1999)
  İş gücü: 19.7 milyon (98/99 mali yılı verileri)
  Sektörlere göre işgücü dağılımı: tarım %65 endüstri %10 hizmet %25 (1999 verileri)
  İşsizlik oranı: %7.1 (97/98 verileri)
  Endüstri: tarım; tekstil ve ayakkabı ormancılık ürünleri bakır kalay tungsten demir yapı malzemeleri eczacılık ürünleri gübre
  Elektrik üretimi: 4.813 milyar kWh (1999)
  Elektrik tüketimi: 4.476 milyar kWh (1999)
  Elektrik ihracatı: 0 kWh (1999)
  Elektrik ithalatı: 0 kWh (1999)
  Tarım ürünleri: Pirinç mısır şeker kamışı bakliyat mobilyacılık malzemeleri
  İhracat tutarı: 1.3 milyar $ (1999)
  İhracat ürünleri: Giysiler %36 gıda ürünleri %22 ormancılık ürünleri %21 değerli taşlar %5 (1999)
  İhracat ortakları: Hindistan %13 Singapur %11 Çin %11 ABD %8 (1999 verileri)
  İthalat tutarı: 2.5 milyar $ (1999)
  İthalat ürünleri: makineler taşımacılık araçları yapı malzemeleri gıda ürünleri
  İthalat ortakları: Singapur %28 Tayland %12 Çin %10 Japonya %10 Güney Kore %9 (1999 verileri)
  Dış borç tutarı: 6 milyar $ (99/00 verileri)
  Para birimi: Kyat (MMK)
  Para birimi kodu: MMK
  Mali yıl: 1 Nisan - 31 Mart


  İletişim Bilgileri

  Kullanılan telefon hatları: 250000 (2000)
  Telefon kodu: 95
  Radyo yayın istasyonları: AM 2 FM 3 kısa dalga 3 (1998)
  Radyolar: 4.2 milyon (1997)
  Televizyon yayını yapan istasyonlar: 2 (1998)
  Televizyonlar: 320000 (2000)
  Internet kısaltması: .mm
  Internet servis sağlayıcıları: 1
  Internet kullanıcıları: 500 (2000)


  Ulaşım ve Taşımacılık

  Demiryolları: toplam: 3991 km
  Karayolları: toplam: 28200 km (1996)
  Deniz yolları: 12800 km
  Boru hatları: Ham petrol 1343 km; doğal gaz 330 km
  Limanları: Bassein Bhamo Chauk Mandalay Moulmein Myitkyina Rangoon Akyab (Sittwe) Tavoy
  Hava alanları: 80 (2000 verileri)
  Helikopter alanları: 1 (2000 verileri)
  23 Aralık 2009
  #35
 16. ziki

  ziki Yönetici

  Burundi

  Coğrafi Verileri

  Konum: Orta Afrika'da Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin doğusunda yer almaktadır.
  Coğrafi konumu: 3 30 Güney enlemi 30 00 Doğu boylamı
  Haritadaki konumu: Afrika
  Yüzölçümü: toplam: 27830 km²
  kara: 25650 km²
  su: 2180 km²
  Sınırları: toplam: 974 km
  sınır komşuları: Demokratik Kongo Cumhuriyeti 233 km Rvanda 290 km Tanzanya 451 km
  Sahil şeridi: 0 km (kara ile çevrili)
  Denizleri: yok (kara ile çevrili)
  İklimi: Ekvator iklimi
  Arazi yapısı: Tepelik ve dağlık araziye sahiptir doğuya gidildikçe dağların yerini yaylalara bıraktığı görülmektedir.
  Deniz seviyesinden yüksekliği: en alçak noktası: Tanganyika Gölü 772 m
  en yüksek noktası: Heha Dağı 2670 m
  Doğal kaynakları: nikel uranyum nadir oksitler bataklık kömürü kobalt bakır platin vanadyum işlenebilir topraklar hidro enerji
  Arazi kullanımı: tarıma uygun topraklar: %44
  sürekli ekinler: %9
  otlaklar: %36
  ormanlık arazi: %3
  diğer: %8 (1993 verileri)
  Sulanan arazi: 140 km² (1993 verileri)
  Doğal afetler: Sel toprak kaymaları kuraklıklar
  Coğrafi not: kara ile çevrili


  Nüfus Bilgileri

  Nüfusu: 6223897 (Temmuz 2001 verileri)
  Yaş yapısı: 0-14 yaş: %46.82 (erkek 1472618; kadın 1441548)
  15-64 yaş: %50.37 (erkek 1541131; kadın 1593743)
  65 yaş ve üzeri: %2.81 (erkek 71984; kadın 102873) (2001 verileri)
  Nüfus artış oranı: %2.38 (2001 verileri)
  Mülteci oranı: 0 mülteci/1000 nüfus (2001 tahmini)
  Bebek ölüm oranı: 70.74 ölüm/1000 doğan bebek (2001 tahmini)
  Ortalama hayat süresi: toplam nüfus: 46.06 yıl
  erkek: 45.15 yıl
  kadın: 46.99 yıl (2001 verileri)
  Ortalama çocuk sayısı: 6.16 çocuk/1 kadın (2001 tahmini)
  HIV/AIDS - hastalıklarına yakalanan yetişkin sayısı: %11.32 (1999 verileri)
  HIV/AIDS - hastalıkları taşıyıcı sayısı: 360000 (1999 verileri)
  HIV/AIDS - hastalıklarından ölenler: 39000 (1999 verileri)
  Ulus: Burundili
  Nüfusun etnik dağılımı: Hutu (Bantu) %85 Tutsi (Hamitik) %14 Twa (Pygmy) %1 Avrupalı 3000 Güney Asyalı 2000
  Din: Hıristiyan %67 (Roma Katolikleri %62 Protestanlar %5) yerel inançlar %23 Müslüman %10
  Dil: Kirundi (resmi) Fransızca (resmi) Svahili
  Okur yazar oranı: 15 yaş ve üzeri bilgiler
  toplam nüfus: %35.3
  erkek: %49.3
  kadın: %22.5 (1995 verileri)


  Yönetimi

  Ülke adı: Resmi tam adı: Burundi Cumhuriyeti
  kısa şekli : Burundi
  Yerel tam adı: Republika y'u Burundi
  yerel kısa şekli: Burundi
  eski adı: Urundi
  Yönetim Biçimi: Başkanlık Tipi Cumhuriyet
  Başkent: Bujumbura
  İdari bölmeler: 16 eyalet; Bubanza Bujumbura Bururi Cankuzo Cibitoke Gitega Karuzi Kayanza Kirundo Makamba Muramvya Muyinga Mwaro Ngozi Rutana Ruyigi
  Bağımsızlık günü: 1 Temmuz 1962 (Belçika yönetiminden çıktı)
  Milli bayram: Bağımsızlık günü 1 Temmuz (1962)
  Anayasa: 13 Mart 1992
  Hukuk sistemi: Alman ve Belçika hukukları temel alınmıştır.
  Üye olduğu uluslararası örgüt ve kuruluşlar: ACCT ACP (Afrika - Karayip - Pasifik Ülkeleri) AfDB (Afrika Kalkınma Bankası) CCC (Gümrük İşbirliği Konseyi) CEEAC CEPGL ECA (Birleşmiş Milletler Afrika Ekonomik Komisyonu) FAO (Tarım ve Gıda Örgütü) G-77 IBRD (Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası) ICAO (Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü) ICRM (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi) IDA (Uluslararası Kalkınma Birliği) IFAD (Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu) IFC (Uluslararası Finansman Kurumu) IFRCS (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Toplulukları Federasyonu) ILO (Uluslarası Çalışma Örgütü) IMF (Uluslararası Para Fonu)Intelsat Interpol (Uluslararası Polis Teşkilatı) IOC (Uluslararası Olimpiyat Komitesi) ITU (Uluslararası Telekomünikasyon Birliği) NAM OAU (Afrika Birliği Teşkilatı) OPCW (Kimyasal Silahları Yasaklama Organizasyonu) UN (Birleşmiş Milletler) UNCTAD (Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı) UNESCO (Eğitim-Bilim ve Kültür Örgütü) UNIDO (Endüstriyel Kalkınma Örgütü) UPU (Dünya Posta Birliği) WHO (Dünya Sağlık Örgütü) WIPO (Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı) WMO (Dünya Meteoroloji Örgütü) WToO (Dünya Turizm Örgütü) WTrO (Dünya Ticaret Örgütü)


  Ekonomik Göstergeler

  Ekonomiye genel bakış: Burundi kara ile çevrili zayıf imalat sektörü ve fakir kaynakları olan bir ülkedir. Nüfusun büyük bölümü tarımla uğraşır. Ekonomik iyileşmenin dayanağı dış kazancın %80'ini oluşturan kahvedir. Ekim 1993'ten beri belki 250.00 kişinin ölümü ve 800.000 inin yurdundan edilmesiyle sonuçlanan etnik kökenli büyük şiddetten dolayı ulus büyük acılar çekmiştir. Yiyecek ilaç ve elektrik stokları yetersiz kalmıştır.
  GSYİH: Satınalma Gücü paritesi - 4.4 milyar $ (2000 verileri)
  GSYİH - reel büyüme: %1.8 (2000 verileri)
  GSYİH - sektörlere göre: tarım: %50
  endüstri: %18
  hizmet: %32 (1999 verileri)
  Enflasyon oranı (tüketici fiyatlarında): %22 (2000 verileri)
  İş gücü: 1.9 milyon
  Bütçe: gelirler: 125 milyon $; giderler: 176 milyon $ (2000 verileri)
  Endüstri: Battaniye ayakkabı sabun gıda
  Endüstrinin büyüme oranı: %6.3 (1999 verileri)
  Elektrik üretimi: 141 milyon kWh (1999)
  Elektrik üretimi için kaynaklar: fosil yakıtlar: %0.71
  hidro: %99.29
  nükleer: %0
  diğer: %0 (1999)
  Elektrik tüketimi: 160.1 milyon kWh (1999)
  Elektrik ihracatı: 0 kWh (1999)
  Elektrik ithalatı: 29 milyon kWh (1999)
  Tarım ürünleri: Kahve pamuk çay mısır patates muz sığır eti süt manyok darı
  İhracat: 32 milyon $ (2000)
  İhracat ürünleri: Kahve çay şeker pamuk deri
  İhracat ortakları: Almanya %17 Belçika %14 ABD %8 Fransa %6 İsviçre %4 (1999)
  İthalat: 110 milyon $ (2000)
  İthalat ürünleri: Sermaye ürünleri petrol ürünleri gıda maddeleri
  İthalat ortakları: Belçika %20 Zambiya %11 Kenya %8 Güney Afrika %5 Fransa %4 (1999)
  Dış borç tutarı: 1.12 milyar $ (1999 verileri)
  Para birimi: Burundi Frankı (BIF)
  Para birimi kodu: BIF
  Mali yıl: Takvim yılı


  İletişim Bilgileri

  Kullanılan telefon hatları: 16000 (1997)
  Telefon kodu: 257
  Radyo yayın istasyonları: AM 2 FM 2 kısa dalga 0 (1998)
  Radyolar: 440000 (1997)
  Televizyon yayını yapan istasyonlar: 1 (1999)
  Televizyonlar: 25000 (1997)
  Internet kısaltması: .bi
  Internet servis sağlayıcıları: 1 (2000)
  Internet kullanıcıları: 2000 (2000)


  Ulaşım ve Taşımacılık

  Demiryolları: 0 km
  Karayolları: toplam: 14480 km
  asfalt: 1028 km
  asfalt olmayan: 13452 km (1996)
  Su yolları: Tanganyika Gölü
  Limanları: Bujumbura
  Hava alanları: 4 (2000 verileri)
  23 Aralık 2009
  #36
 17. ziki

  ziki Yönetici

  Butan

  Coğrafi Verileri

  Konum: Güney Asya batısında ve güneyinde Hindistan kuzeyinde Çin yer almaktadır.
  Coğrafi konumu: 27 30 Kuzey enlemi 90 30 Doğu boylamı
  Harita konumu: Asya
  Yüzölçümü: toplam: 47000 km²
  kara: 47000 km²
  su: 0 km²
  Sınırları: toplam: 1075 km
  sınır komşuları: Çin 470 km Hindistan 605 km
  Sahil şeridi: 0 km (kara ile çevrili)
  Denizleri: yok (kara ile çevrili)
  İklimi: Çeşitlilik göstermektedir. Kuzey ovalarda tropikal iklim hakimdir. Orta kısımdaki vadilerde kışlar soğuk yazlar sıcak geçer. Himalaylar'da ise kışlar sert yazlar serindir.
  Arazi yapısı: Arazi genellikle dağlıktır birkaç verimli ova ve ağaçsız bozkırlar yer almaktadır.
  Deniz seviyesinden yüksekliği: en alçak noktası: Drangme Chhu 97 m
  en yüksek noktası: Kula Kangri 7553 m
  Doğal kaynakları: Kereste alçıtaşı kalsiyum karbür hidro güç
  Arazi kullanımı: Tarım için elverişli: %2
  otlaklar: %6
  ormanlık arazi: %66
  diğer: %26 (1993 verileri)
  Sulanan arazi: 340 km² (1993 verileri)
  Doğal afetler: Sert fırtınalar; yağış sezonu boyunca yaygın toprak kaymaları


  Nüfus Bilgileri

  Nüfus: 2049412 (Temmuz 2001 verileri)
  Yaş yapısı: 0-14 yaş: %39.99 (erkek 424832; kadın 394725)
  15-64 yaş: %56.05 (erkek 591152; kadın 557498)
  65 yaş ve üzeri: %3.96 (erkek 41125; kadın 40080) (2001 verileri)
  Nüfus artış oranı: %2.17 (2001 verileri)
  Mülteci oranı: 0 mülteci/1000 nüfus (2001 tahmini)
  Cinsiyet oranı: doğumlarda: 1.05 erkek/kadın
  15 yaş altı: 1.08 erkek/kadın
  15-64 yaşlarında: 1.06 erkek/kadın
  65 yaş ve üzeri: 1.03 erkek/kadın
  toplam nüfusta: 1.07 erkek/kadın (2001 verileri)
  Bebek ölüm oranı: 108.89 ölüm/1000 doğan bebek (2001 tahmini)
  Ortalama hayat süresi: Toplam nüfus: 52.79 yıl
  erkek: 53.16 yıl
  kadın: 52.41 yıl (2001 verileri)
  Ortalama çocuk sayısı: 5.07 çocuk/1 kadın (2001 tahmini)
  HIV/AIDS - hastalıklarına yakalanan yetişkin sayısı: %0.01 den az (1999 verileri)
  HIV/AIDS - hastalıkları taşıyan insan sayısı: 100 den az (1999 verileri)
  Ulus: Butanlı
  Nüfusun etnik dağılımı: Butanlılar %50 Nepal kökenliler %35 yerli ve göçebe kabileler %15
  Dinler: Lama Budist'leri %75 Hindistan ve Nepal Hindu'ları %25
  Dil: Dzongka (resmi) Tibet lehçeleri Nepal lehçeleri
  Okur yazar oranı: 15 yaş ve üzeri bilgiler
  toplam nüfus: %42.2
  erkek: %56.2
  kadın: %28.1 (1995 verileri)


  Yönetimi

  Ülke adı: Resmi tam adı: Butan Krallığı
  Resmi kısa şekli: Butan
  Yerel adı: Druk Yul (Gürleyen Ejderhanın Ülkesi)
  Ingilizce adı: Bhutan
  Yönetim biçimi: Parlamenter Monarşi
  Başkent: Thimphu
  İdari bölmeler: 18 bölge; Bumthang Chhukha Chirang Daga Geylegphug Ha Lhuntshi Mongar Paro Pemagatsel Punakha Samchi Samdrup Jongkhar Shemgang Tashigang Thimphu Tongsa Wangdi Phodrang
  Bağımsızlık günü: 8 Ağustos 1949 (Hindistan2dan ayrıldı)
  Milli bayram: Milli Gün 17 Aralık (1907) 1907'de bugünkü kralın büyük dedesi Ugyen Vangçuk belli başlı kabile önderleri ve lamalar tarafından "Ejderha Kralı" adıyla Butan krallığına seçilmiş.
  Üye olduğu uluslararası örgüt ve kuruluşlar: AsDB (Asya Kalkınma Bankası) CP ESCAP (Asya ve Pasifikler Ekonomik ve Sosyal Komisyonu) FAO (Tarım ve Gıda Örgütü) G-77 IBRD (Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası) ICAO (Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü) IDA (Uluslararası Kalkınma Birliği) IFAD (Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu) IMF (Uluslararası Para Fonu)Intelsat IOC (Uluslararası Olimpiyat Komitesi) IOM (Uluslararası Göçmen Teşkilatı) ITU (Uluslararası Telekomünikasyon Birliği) NAM OPCW (Kimyasal Silahları Yasaklama Organizasyonu) SAARC (Güney Asya Bölgesel işbirliği Teşkilatı) UN (Birleşmiş Milletler) UNCTAD (Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı) UNESCO (Eğitim-Bilim ve Kültür Örgütü) UNIDO (Endüstriyel Kalkınma Örgütü) UPU (Dünya Posta Birliği) WHO (Dünya Sağlık Örgütü) WIPO (Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı) WTrO (Dünya Ticaret Örgütü)
  Bayrak: Butan'ın dikdörtgen biçimli bayrağı bir köşegen ile ikiye ayrılmış. Üstteki altın sarısı üçgen laik kraliyet gücünü alttaki portakal renkli üçgen ise Budizm'i simgeliyor. Bayrağın ortasında ise Butan'ı simgeleyen bir ejderha bulunuyor.


  Ekonomik Göstergeler

  Ekonomiye genel bakış: 8 Ağustos 1949'da bağımsızlık kazanan Butan'ın dış ilişkilerini Hindistan yürütmektedir. Dışardan aldığı yardımın büyük kısmı da Hindistan'dan gelmektedir. Butan - Hindistan bağlantıları hava taşımacılığında ve yol yapımında girişilen işbirlikleriyle daha da güçlenmiştir. Butan 70'li yıllarda takas ekonomisini bırakıp para sistemine geçmiştir. Nüfusun büyük çoğunluğu tarımla uğraşmaktadır. Budist Butan Krallığı monarşiyi ve Budist yaşam biçimini koruyabilmek için kapılarını teknolojik gelişmelere kapalı tutmuştu.
  GSYİH: Satınalma Gücü paritesi - 2.3 milyar $ (2000 verileri)
  GSYİH - reel büyüme: %6 (2000 verileri)
  GSYİH - kişi başına: Satınalma Gücü paritesi - 1100 $(2000 verileri)
  GSYİH - sektörlere göre: tarım: %38
  endüstri: %37
  hizmet: %25 (2000 verileri)
  Enflasyon oranı (tüketici fiyatlarında): %7 (2000 verileri)
  Sektörlere göre işgücü dağılımı: tarım %93 hizmet %5 endüstri ve ticaret %2
  Bütçe: gelirler: 146 milyon $; giderler: 152 milyon $ (1995/96 mali yıl verileri)
  Endüstri: çimento ormancılık ürünleri meyvesel gıdalar alkollü içecek kalsiyum karbür
  İşsizlik oranı: %9.3 (1996 verileri)
  Elektrik üretimi: 1.856 milyar kWh (1999)
  Elektrik üretimi için kaynaklar: Fosil yakıtlar: %0.05
  hidro: %99.95
  nükleer: %0
  diğer: %0 (1999)
  Elektrik tüketimi: 191.1 milyon kWh (1999)
  Elektrik ihracatı: 1.55 milyar kWh (1999)
  Elektrik ithalatı: 15 milyon kWh (1999)
  Tarım ürünleri: pirinç mısır narenciye hububat; süt ürünleri yumurta
  İhracat: 154 milyon $ (2000 verileri)
  İhracat ürünleri: alçıtaşı kereste el sanatları ürünleri çimento meyve elektrik (Hindistan'a) kıymetli taşlar baharatlar
  İhracat ortakları: Hindistan %94 Bangladeş
  İthalat: 269 milyon $ (2000 verileri)
  İthalat ürünleri: Yakıt ve yağlama maddeleri hububat makine ve yedekleri araçlar kumaşlar pirinç
  İthalat ortakları: Hindistan %77 Japonya İngiltere Almanya ABD
  Dış borç tutarı: 120 milyon $ (1998)
  Para birimi: Butan Ngultrum'u (BTN); Hindistan Rupi'si (INR)
  Para birimi kodu: BTN; INR
  Mali yıl: 1 Temmuz - 30 Haziran


  İletişim Bilgileri

  Kullanılan telefon hatları: 6000 (1997)
  Telefon kodu: 975
  Radyo yayın istasyonları: AM 0 FM 1 kısa dalga 1 (1998)
  Radyolar: 37000 (1997)
  Televizyon yayını yapan istasyonlar: 0 (1997)
  Internet kısaltması: .bt
  Internet kullanıcıları: 500 (2000)


  Ulaşım ve Taşımacılık

  Demiryolları: 0 km
  Karayolları: toplam: 3285 km
  asfalt: 1994 km
  asfalt olmayan: 1291 km (1996)
  Deniz yolları: yok
  Limanları: yok
  Hava alanları: 2 (2000 verileri)
  23 Aralık 2009
  #37
 18. ziki

  ziki Yönetici

  Çad

  Coğrafi Verileri

  Konum: Orta Afrika Libya'nın güneyi.
  Coğrafi konumu: 15 00 Kuzey enlemi 19 00 Doğu boylamı
  Haritadaki konumu: Afrika
  Yüzölçümü: toplam: 1.284 milyon km²
  kara: 1259200 km²
  su: 24800 km²
  Sınırları: toplam: 5968 km
  sınır komşuları: Kamerun 1094 km Orta Afrika Cumhuriyeti 1197 km Libya 1055 km Nijer 1175 km Nijerya 87 km Sudan 1360 km
  Sahil şeridi: 0 km (kara ile çevrili)
  Denizleri: yok (kara ile çevrili)
  İklim: Güneyde tropikal kuzeyde çöl iklimi hakimdir.
  Arazi yapısı: Merkezde geniş kuru ovalar kuzeyde çöller kuzeybatıda dağlar güneyde düzlükler yer almaktadır.
  Deniz seviyesinden yüksekliği: en alçak noktası: Djourab Çukuru 160 m; en yüksek noktası: Emi Koussi 3415 m
  Doğal kaynakları: petrol uranyum natron kaolin balık (Cad Gölü)
  Sulanan arazi: 140 km² (1993 verileri)
  Doğal afetler: Kuzeyde sıcak kuru tozlu rüzgarlar ortaya çıkmaktadır; periyodik kuraklıklar; çekirge istilaları diğer felaketlerdendir.
  Coğrafi not: kara ile çevrili


  Nüfus Bilgileri

  Nüfus: 8707078 (Temmuz 2001 verileri)
  Nüfus artış oranı: %3.29 (2001 verileri)
  Mülteci oranı: 0 mülteci/1000 nüfus (2001 tahmini)
  Bebek ölüm oranı: 95.06 ölüm/1000 doğan bebek (2001 tahmini)
  Ortalama hayat süresi: toplam nüfus: 50.88 yıl
  erkek: 48.86 yıl
  kadın: 52.98 yıl (2001 verileri)
  Ortalama çocuk sayısı: 6.56 çocuk/1 kadın (2001 tahmini)
  HIV/AIDS - hastalıklarına yakalanan yetişkin sayısı: %2.69 (1999 verileri)
  HIV/AIDS - hastalığı olan insan sayısı: 92000 (1999 verileri)
  HIV/AIDS - hastalıklarından ölenlerin sayısı: 10000 (1999 verileri)
  Ulus: Cadlı
  Nüfusun etnik dağılımı: Müslümanlar (Arap Toubou Hadjerai Fulbe Kotoko Kanembou Baguirmi Boulala Zaghawa ve Maba); Müslüman olmayanlar (Sara Ngambaye Mbaye Goulaye Moundang Moussei Massa); yerli olmayanlar 150000 (1000 Fransız)
  Din: Müslüman %50 Hıristiyan %25 yerel inançlar (çoğunlukla animizm) %25
  Diller: Fransızca (resmi) Arapça (resmi) Sara ve Sango (kuzeyde) 100 den fazla dil ve lehçe kullanılmaktadır.
  Okur yazar oranı: 15 yaş ve üzeri için veriler
  toplam nüfusta: %48.1
  erkek: %62.1
  kadın: %34.7 (1995 verileri)


  Yönetimi

  Ülke adı: Resmi tam adı: Cad Cumhuriyeti
  kısa şekli : Cad
  Yerel tam adı: Republique du Tchad
  yerel kısa şekli: Tchad
  ingilizce: Chad
  Yönetim biçimi: Tek Partili Cumhuriyet
  Başkent: N'Djamena
  İdari bölümler: 14 bölüm; Batha Biltine Borkou-Ennedi-Tibesti Chari-Baguirmi Guera Kanem Lac Logone Occidental Logone Oriental Mayo-Kebbi Moyen-Chari Ouaddai Salamat Tandjile
  Bağımsızlık günü: 11 Ağustos 1960 (Fransa yönetiminden ayrıldı)
  Milli bayram: Bağımsızlık günü: 11 Ağustos (1960)
  Anayasa: 31 Mart 1995
  Hukuk sistemi: Fransız medeni hukuku ve Cad geleneksel hukuku temel alınarak hazırlanmıştır.
  Üye olduğu uluslararası örgüt ve kuruluşlar: ACCT ACP (Afrika - Karayip - Pasifik Ülkeleri) AfDB (Afrika Kalkınma Bankası) BDEAC CEEAC CEMAC ECA (Birleşmiş Milletler Afrika Ekonomik Komisyonu) FAO (Tarım ve Gıda Örgütü) FZ G-77 IBRD (Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası) ICAO (Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü) ICFTU (Uluslararası Serbest Ticaret Birlikleri Konfederastonu) ICRM (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi) IDA (Uluslararası Kalkınma Birliği) IDB (İslam Kalkınma Bankası) IFAD (Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu) IFC (Uluslararası Finansman Kurumu) IFRCS (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Toplulukları Federasyonu) ILO (Uluslarası Çalışma Örgütü) IMF (Uluslararası Para Fonu)Intelsat Interpol (Uluslararası Polis Teşkilatı) IOC (Uluslararası Olimpiyat Komitesi) ITU (Uluslararası Telekomünikasyon Birliği) NAM OAU (Afrika Birliği Teşkilatı) OIC (İslam Konferansı Örgütü) OPCW (Kimyasal Silahları Yasaklama Organizasyonu) UN (Birleşmiş Milletler) UNCTAD (Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı) UNESCO (Eğitim-Bilim ve Kültür Örgütü) UNIDO (Endüstriyel Kalkınma Örgütü) UPU (Dünya Posta Birliği) WCL (Dünya Emek Konfederasyonu) WHO (Dünya Sağlık Örgütü) WIPO (Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı) WMO (Dünya Meteoroloji Örgütü) WToO (Dünya Turizm Örgütü) WTrO (Dünya Ticaret Örgütü)


  Ekonomik Göstergeler

  Ekonomiye genel bakış: Coğrafi uzaklığı kuraklıklar altyapı sisteminin yokluğu ve politik kargaşalar kara ile çevrili olan Cad'ın ekonomik kalkınmasında olumsuz etkenlerdendir. Ahalinin yaklaşık %85'i tarım ve hayvancılıkla uğraşır.
  GSYİH: Satınalma Gücü paritesi - 8.1 milyar $ (2000 verileri)
  GSYİH - reel büyüme: %4 (2000 verileri)
  GSYİH - sektörlere göre: tarım: %40
  endüstri: %14
  hizmet: %46 (1998)
  Enflasyon oranı (tüketici fiyatlarında): %3 (2000 verileri)
  Sektörlere göre iş gücü dağılımı: tarım %85 (çiftçilik hayvancılık ve balıkçılık dahil)
  Bütçe: gelirler: 198 milyon $; giderler: 218 milyon $ (1998 verileri)
  Endüstri: Pamuk tekstili et ürünleri bira üretimi natron (sodyum karbonat) sabun sigara yapı malzemeleri
  Endüstrinin büyüme oranı: %5 (1995)
  Elektrik üretimi: 90 milyon kWh (1999)
  Elektrik tüketimi: 83.7 milyon kWh (1999)
  Elektrik ihracatı: 0 kWh (1999)
  Elektrik ithalatı: 0 kWh (1999)
  Tarım ürünleri: Pamuk darı pirinç patates manyok yer fıstığı büyükbaş hayvan koyun keçi deve
  İhracat: 172 milyon $ (2000 verileri)
  İhracat ürünleri: Pamuk tekstil büyükbaş hayvan
  İhracat ortakları: Portekiz %38 Almanya %12 Tayland Kosta Rika Güney Afrika Fransa (1999)
  İthalat: 223 milyon $ (f.o.b. 2000 verileri)
  İthalat ürünleri: Makine ve ulaşım araçları endüstri malları petrol ürünleri gıda maddeleri tekstil ürünleri
  İthalat ortakları: Fransa %40 Kamerun %13 Nijerya %12 Hindistan %5 (1999)
  Dış borç tutarı: 1 milyar $ (1999 verileri)
  Para birimi: Afrika Frankı (XAF)
  Para birimi kodu: XAF
  Mali yıl: Takvim yılı


  İletişim Bilgileri

  Kullanılan telefon hatları: 7000 (1997)
  Telefon kodu: 235
  Radyo yayın istasyonları: AM 2 FM 3 kısa dalga 5 (1998)
  Radyolar: 1.67 milyon (1997)
  Televizyon yayını yapan istasyonlar: 1 (1997)
  Televizyonlar: 10000 (1997)
  Internet kısaltması: .td
  Internet servis sağlayıcıları: 1 (2000)
  Internet kullanıcıları: 1000 (2000)
  23 Aralık 2009
  #38
 19. ziki

  ziki Yönetici

  Cebelitarık

  Coğrafi Verileri

  Konum: Güneybatı Avrupa'da Cebelitarık Boğazı kıyısında İspanya'nın güney kıyısında yer almaktadır.
  Coğrafi konumu: 36 11 Kuzey enlemi 5 22 Batı boylamı
  Haritadaki konumu: Avrupa
  Yüzölçümü: 6.5 km²
  Sınırları: toplam: 1.2 km
  sınır komşuları: İspanya 1.2 km
  Sahil şeridi: 12 km
  İklimi: Akdeniz iklimi kışlar ılıman ve yazlar sıcak geçer.
  Arazi yapısı: Kıyıdaki dar alçak araziler Cebelitarık Kayası ile çevrilidirler.
  Deniz seviyesinden yüksekliği: en alçak noktası: Akdeniz 0 m; en yüksek noktası: Cebelitarık Kayası 426 m


  Nüfus Bilgileri

  Nüfus: 27649 (Temmuz 2001 verileri)
  Nüfus artış oranı: %0.24 (2001 verileri)
  Bebek ölüm oranı: 5.49 ölüm/1000 doğan bebek (2001 tahmini)
  Ortalama hayat süresi: Toplam nüfus: 79.09 yıl
  erkeklerde: 76.23 yıl
  kadınlarda: 82.1 yıl (2001 verileri)
  Ortalama çocuk sayısı: 1.64 çocuk/1 kadın (2001 tahmini)
  Ulus: Cebelitarıklı
  Nüfusun etnik dağılımı: İspanyollar İtalyanlar İngilizler Maltalılar Portekizler
  Dinler: Roma Katolikleri %76.9 Müslümanlar %6.9 Museviler %2.3 diğer %7 (1991)
  Diller: İngilizce İspanyolca İtalyanca Portekizce Rusça


  Yönetimi

  Ülke adı: Cebelitarık
  ingilizce: Gibraltar
  Bağımsızlık durumu: İngiltere'nin müstemlekesidir.
  Başkent: Cebelitarık
  Bağımsızlık günü: yok (İngiltere'nin müstemlekesidir.)
  Milli bayram: Ulusal Gün Mart ayının ikinci Pazartesi
  Anayasa: 30 Mayıs 1969
  Hukuk sistemi: İngiliz hukuku
  Üye olduğu uluslararası örgüt ve kuruluşlar: Interpol (Uluslararası Polis Teşkilatı)


  Ekonomik Göstergeler

  GSYİH: Satınalma Gücü paritesi - 500 milyon $ (1997 verileri)
  Enflasyon oranı (tüketici fiyatlarında): %1.5 (1998)
  İş gücü: 14800
  Sektörlere göre işgücü dağılımı: hizmet %60 endüstri %40
  İşsizlik oranı: %13.5 (1996)
  Endüstri: Turizm bankacılık ve finans gemi yapımı ve onarımı tütün maden suyu bira konserve balık
  Elektrik üretimi: 95 milyon kWh (1999)
  Elektrik tüketimi: 88.4 milyon kWh (1999)
  Elektrik ihracatı: 0 kWh (1999)
  Elektrik ithalatı: 0 kWh (1999)
  Tarım ürünleri: yok
  İhracat: 81.1 milyon $ (1997)
  İhracat ürünleri: Petrol %51 endüstri malları %41 diğer %8
  İhracat ortakları: İngiltere Fas Portekiz Hollanda İspanya ABD Almanya
  İthalat: 492 milyon $ (1997)
  İthalat ürünleri: Yakın endüstri malları ve gıda ürünleri
  İthalat ortakları: İngiltere İspanya Japonya Hollanda
  Para birimi: Cebelitarık Poundu (GIP)
  Para birimi kodu: GIP
  Mali yıl: 1 Temmuz - 30 Haziran


  İletişim Bilgileri

  Kullanılan telefon hatları: 19000 (1997)
  Telefon kodu: 350
  Radyo yayın istasyonları: AM 1 FM 5 kısa dalga 0 (1998)
  Radyolar: 37000 (1997)
  Televizyon yayını yapan istasyonlar: 1 (1997)
  Televizyonlar: 10000 (1997)
  Internet kısaltması: .gi
  Internet servis sağlayıcıları: 2 (2000)


  Ulaşım ve Taşımacılık

  Karayolları: toplam: 46.25 km (2001)
  Su yolları: yok
  Boru hatları: 0 km
  Limanları: Cebelitarık
  Hava alanları: 1 (2000 verileri)
  23 Aralık 2009
  #39
 20. ziki

  ziki Yönetici

  Cezayir

  Coğrafi Verileri

  Konum: Kuzey Afrika'da Akdeniz kıyısında Fas ve Tunus'un arasında yer almaktadır.
  Coğrafi konumu: 28 00 Kuzey enlemi 3 00 Batı boylamı
  Haritadaki konumu: Afrika
  Yüzölçümü: toplam: 2381740 km²
  kara: 2381740 km²
  su: 0 km²
  Sınırları: toplam: 6343 km
  sınır komşuları: Libya 982 km Mali 1376 km Moritanya 463 km Fas 1559 km Nijerya 956 km Tunus 965 km Batı Sahra 42 km
  Sahil şeridi: 998 km
  İklimi: Yağışlar genellikle batıdan doğuya doğru artar kuzeyden güneye doğru azalır. En çok yağış alan yöre Akdeniz`in nemli rüzgarlarına açık olan doğu kıyı şerididir.
  Arazi yapısı: Toprakların yaklaşık %85`i Büyük Sahra ile kaplıdır. Kuzeydeki dağlar ve bu dağların arasındaki sulak ve verimli ovalar kıyı boyunca dar bir şerit oluşturur.
  Deniz seviyesinden yüksekliği: en alçak noktası: Chott Melrhir 40 m
  en yüksek noktası: Tahat 3003 m
  Doğal kaynakları: petrol doğal gaz demir yatakları fosfat uranyum kurşun çinko
  Arazi kullanımı: tarıma uygun topraklar: %3
  otlaklar: %13
  ormanlık arazi: %2
  diğer: %82 (1993 verileri)
  Sulanan arazi: 5550 km² (1993 verileri)
  Doğal afetler: Dağlık arazilerde depremler; toprak kaymaları
  Coğrafi not: Afrika'nın ikinci büyük ülkesi (Sudan'dan sonra)


  Nüfus Bilgileri

  Nüfusu: 31736053 (2001 Temmuz ayı tahmini)
  Yaş yapısı: 0-14 yaş: %34.21 (erkek 5528755; kadın 5328083)
  15-64 yaş: %61.72 (erkek 9901319; kadın 9687449)
  65 yaş ve üzeri: %4.07 (erkek 594973; kadın 695474) (2001 verileri)
  Nüfus artış oranı: %1.71 (2001 verileri)
  Mülteci oranı: -0.45 mülteci/1000 nüfus (2001 tahmini)
  Cinsiyet oranı: doğumlarda: 1.04 erkek/kadın
  15 yaş altı: 1.04 erkek/kadın
  15-64 yaşlarında: 1.02 erkek/kadın
  65 yaş ve üzeri: 0.86 erkek/kadın
  toplam nüfusta: 1.02 erkek/kadın (2001 verileri)
  Bebek ölüm oranı: 40.56 ölüm/1000 doğan bebek (2001 tahmini)
  Ortalama hayat süresi: Toplam nüfus: 69.95 yıl
  erkeklerde: 68.6 yıl
  kadınlarda: 71.34 yıl (2001 verileri)
  Ortalama çocuk sayısı: 2.72 çocuk/1 kadın (2001 tahmini)
  HIV/AIDS - hastalıklarına yakalanan yetişkin sayısı: %0.07 (1999 verileri)
  Ulus: Cezayirliler
  Nüfusun etnik dağılımı: %99 Arap-Berber %1 den az Avrupalılar
  Dinler: Sünni Müslümanlar %99 %1 Hıristiyan ve Musevi
  Dil: Arapça (resmi) Fransızca Berber lehçeleri
  Okur yazar oranı: 15 yaş ve üzeri bilgiler
  toplam nüfus: %61.6
  erkeklerin: %73.9
  kadınların: %49 (1995)


  Yönetimi

  Ülke adı: Resmi tam adı: Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti
  kısa şekli : Cezayir
  Yerel tam adı: Al Jumhuriyah al Jaza'iriyah ad Dimuqratiyah ash Sha'biyah
  yerel kısa şekli: Al Jaza'ir
  ingilizce: Algeria
  Yönetim Biçimi: Başkanlık Tipi Cumhuriyet
  Başkent: Cezayir
  İdari bölmeler: 48 il Adrar Ain Defla Ain Temouchent Annaba Batna Bechar Bejaia Biskra Blida Bordj Bou Arreridj Bouira Boumerdes Cezayir Chlef Constantine Djelfa El Bayadh El Oued El Tarf Ghardaia Guelma Illizi Jijel Khenchela Laghouat Mascara Medea Mila Mostaganem M'Sila Naama Oran Ouargla Oum el Bouaghi Relizane Saida Setif Sidi Bel Abbes Skikda Souk Ahras Tamanghasset Tebessa Tiaret Tindouf Tipaza Tissemsilt Tizi Ouzou Tlemcen
  Bağımsızlık günü: 5 Temmuz 1962
  Milli bayram: İhtilal günü 1 Kasım (1954)
  Hukuk sistemi: Cumhuriyet Başkanlık Sistemi
  Üye olduğu uluslararası örgüt ve kuruluşlar: ABEDA AfDB (Afrika Kalkınma Bankası) AFESD (Arap Ülkeleri Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Fonu) AL AMF (Arap Ülkeleri Para Fonu) AMU (Arap Magrep Birliği) CCC (Gümrük İşbirliği Konseyi) ECA (Birleşmiş Milletler Afrika Ekonomik Komisyonu) FAO (Tarım ve Gıda Örgütü) G-15 G-19 G-24 G-77 IAEA (Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı) IBRD (Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası) ICAO (Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü) ICC (Milletlerarası Ticaret Odası) ICFTU (Uluslararası Serbest Ticaret Birlikleri Konfederastonu) ICRM (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi) IDA (Uluslararası Kalkınma Birliği) IDB (İslam Kalkınma Bankası) IFAD (Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu) IFC (Uluslararası Finansman Kurumu) IFRCS (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Toplulukları Federasyonu) IHO (Uluslararası Hidrografi Örgütü) ILO (Uluslarası Çalışma Örgütü) IMF (Uluslararası Para Fonu) IMO (Uluslararası Denizcilik Örgütü) Inmarsat (Uluslararası Denizcilik Uydu Teşkilatı) Intelsat (Uluslararası Telekomünikasyon ve Uydu Örgütü) Interpol (Uluslararası Polis Teşkilatı) IOC (Uluslararası Olimpiyat Komitesi) IOM (Uluslararası Göçmen Teşkilatı) ISO (Uluslararası Standartlar Örgütü) ITU (Uluslararası Haberleşme Birliği) MONUC (BM Kongo Operasyonu) NAM OAPEC (Arap Petrol İhracatçısı Ülkeler Örgütü) OAS (Amerika Devletleri Teşkilatı) OAU (Afrika Birliği Teşkilatı) OIC (İslam Konferansı Örgütü) OPCW (Kimyasal Silahları Yasaklama Organizasyonu) OPEC (Petrol İhraç Eden Ülkeler Teşkilatı) OSCE (ortak) UN (Birleşmiş Milletler) UNCTAD (Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı) UNESCO (Eğitim-Bilim ve Kültür Örgütü) UNHCR (BM Mülteciler Yüksek Komiserliği) UNIDO (Endüstriyel Kalkınma Örgütü) UNMEE (BM Etyopya-Eritre Misyonu) UPU (Dünya Posta Birliği) WHO (Dünya Sağlık Örgütü) WIPO (Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı) WMO (Dünya Meteoroloji Örgütü) WToO (Dünya Turizm Örgütü) WTrO (Dünya Ticaret Örgütü)


  Ekonomik Göstergeler

  Ekonomiye genel bakış: Bütçe gelirlerinin kabaca %52`sini gayri safi milli hasılanın %25`ini ve ihracat kazancının %95`inde fazlasını karşılayan hidrokarbon sektörü ülke ekonomisinin belkemiğidir. Cezayir dünyadaki beşinci en büyük doğal gaz rezervlerine sahiptir.
  GSYİH: 171 milyar $ (2000)
  GSYİH: (Reel Büyüme): %5 (2000)
  GSYİH - kişi başına 1.550 $ Satınalma Gücü paritesi: 5500 $ (2000)
  Enflasyon oranı (tüketici fiyatlarında): %2 (2000 verileri)
  İş gücü: 9.1 milyon (2000 verileri)
  Sektörlere göre işgücü dağılımı: devlet %29 tarım %25 yapı ve inşaat %15 endüstri %11 diğer %20 (1996 verileri)
  İşsizlik oranı: %30 (1999 verileri)
  Bütçe: gelirler: 15.8 milyar $; giderler: 16 milyar $ (2001 verileri)
  Endüstri: petrol doğal gaz hafif endüstri madencilik elektrik petrokimyasallar gıda ürünleri
  Endüstrinin büyüme oranı: %7 (1999 verileri)
  Elektrik üretimi: 23.215 milyar kWh (1999)
  Elektrik üretimi için kaynaklar: fosil yakıtlar: %99.14
  hidro: %0.86
  nükleer: %0
  diğer: %0 (1999)
  Elektrik tüketimi: 21.613 milyar kWh (1999)
  Elektrik ihracatı: 307 milyon kWh (1999)
  Elektrik ithalatı: 330 milyon kWh (1999)
  Tarım ürünleri: buğday arpa yulaf üzüm zeytin narenciye meyveler; koyun büyükbaş hayvan
  İhracat tutarı: 19.6 milyar $ (2000 verileri)
  İhracat ürünleri: petrol doğal gaz ve petrol ürünleri %97
  İhracat ortakları: İtalya %22 ABD %15 Fransa %12 İspanya %11 Brezilya %8 Hollanda %5 (1999)
  İthalat tutarı: 9.2 milyar $ (2000 verileri)
  İthalat ürünleri: sermaye ürünleri yiyecek ve içecek tüketici malları
  İthalat ortakları: Fransa %30 İtalya %9 Almanya %7 İspanya %6 ABD %5 Türkiye %5 (1999)
  Dış borç tutarı: 25 milyar $ (2000 verileri)
  Para birimi: Cezayir Dinarı (DZD)
  Para birimi kodu: DZD
  Mali yıl: Takvim yılı


  İletişim Bilgileri

  Kullanılan telefon hatları: 2.3 milyon (1998)
  Telefon kodu: 213
  Radyo yayın istasyonları: AM 25 FM 1 kısa dalga 8 (1999)
  Radyolar: 7.1 milyon (1997)
  Televizyon yayını yapan istasyonlar: 46 (1995)
  Televizyonlar: 3.1 milyon (1997)
  Internet kısaltması: .dz
  Internet servis sağlayıcıları: 2 (2000)
  Internet kullanıcıları: 20000 (2000)


  Ulaşım ve Taşımacılık

  Demiryolları: toplam: 4820 km
  Karayolları: toplam: 104000 km
  asfalt: 71656 km
  asfalt olmayan: 32344 km (1996 verileri)
  Deniz yolları: yok
  Boru hatları: ham petrol 6612 km; petrol ürünleri 298 km; doğal gaz 2948 km
  Limanları: Cezayir Annaba Arzew Bejaia Beni Saf Dellys Djendjene Ghazaouet Jijel Mostaganem Oran Skikda Tenes
  Hava alanları: 135 (2000 verileri)
  Helikopter alanları: 1 (2000 tahmini)
  23 Aralık 2009
  #40
soru sor

Ülke Tanıtımları