Ülke Tanıtımları

İsimli konu WH 'Coğrafya' kategorisinde, ziki üyesi tarafından 22 Aralık 2009 tarihinde yazılmıştır. Ülke Tanıtımları hakkında bilgi ve tartışmalar.

 1. ziki

  ziki Yönetici

  Afganistan  Coğrafi Verileri


  Konum: Güney Asya'da, Pakistan'ın kuzey batısında, İran'ın doğusunda yer almaktadır.
  Coğrafi konumu: 33 00 Kuzey enlemi, 65 00 Doğu boylamı
  Haritadaki konumu: Asya
  Yüzölçümü: toplam: 647,500 km²; kara: 647,500 km²; su: 0 km²
  Sınırları: toplam: 5[​IMG]529 km
  Sınır komşuları: kuzeydoğuda Çin 76 km, batıda İran 936 km, doğu ve güneyde Pakistan 2,430 km, kuzeyde Tacikistan 1,206 km, kuzeyde Türkmenistan 744 km, kuzeyde Özbekistan 137 km
  Sahil şeridi: 0 km (kara ile çevrili)
  Sahip olduğu denizler: yok (kara ile çevrili)
  İklimi: Sert bir bozkır iklimi hakimdir; kışları soğuk, yazları sıcak geçer.
  Arazi yapısı: Kuzeydoğu ve güneyde engebeli dağlık arazilere ve ovalara sahiptir. Kuzey doğusunu Hindu Kuş dağları kaplar. Ayrıca güneyde Süleyman, kuzeyde Bendi Türkistan dağları mevcuttur. Güney bati bölgeleri geniş çöllerle kaplıdır.
  Deniz seviyesinden yüksekliği: en alçak noktası: Amu Darya 258 m; en yüksek noktası: Nowshak 7,485 m
  Doğal kaynakları: doğal gaz, petrol, kömür, bakır, krom, kükürt, kurşun, çinko, demir, berilyum, yakut, tuz, kıymetli taşlar
  Arazi kullanımı: tarıma uygun topraklar: %12.3
  otlaklar: %46
  ormanlık arazi: %3
  diğer: %39 (2003 verileri)
  Sulanan arazi: 27.200 km² (2003 verileri)
  Doğal afetler: Hindu Kuş dağları bölgesinde depremler; su baskınları; kuraklıklar
  Akarsuları: En önemli akarsuyu Hilmend'dir. Amuderya, Kokça, Kunduz ve Kâbil adlı akarsuları bulunmaktadır. Bunların dışında küçüklü büyüklü çok sayıda akarsuyu mevcuttur.
  Coğrafi not: Kara ile çevrili


  Nüfus Bilgileri


  Nüfus: 31,056,997 (2006 Temmuz ayı tahmini)
  Yaş yapısı: 0-14 yaşlarda: %44.6 (erkek 7,095,117/kadın 6,763,759)
  15-64 yaşlarda: %52.9 (erkek 8,436,716/kadın 8,008,463)
  65 yaş ve üzerinde: %2.4 (erkek 366,642/kadın 386,300) (2006 tahmini)
  Nüfus artış oranı: %2.67 (2006 tahmini)
  not: Bu oran İran mültecilerini de kapsar.
  Mülteci sayısı: 23.06 mülteci/1,000 nüfus (2004 tahmini)
  Cinsiyet oranı: doğumlarda: 1.05 erkek/kadın
  15 yaş altı: 1.05 erkek/kadın
  15-64 yaşlarında: 1.05 erkek/kadın
  65 yaş ve üzeri: 0.95 erkek/kadın
  toplam nüfusta: 1.05 erkek/kadın (2006 tahmini)
  Bebek ölüm oranı: 160.23 ölüm/1,000 doğan bebek (2006 tahmini)
  Ortalama hayat süresi: Toplam nüfus: 43.34 yıl
  erkeklerde: 43.16 yıl
  kadınlarda: 43.53 yıl (2006 tahmini)
  Ortalama çocuk sayısı: 6.69 çocuk/1 kadın (2006 tahmini)
  HIV/AIDS - hastalıklarına yakalanan yetişkin sayısı: %0.01(2001 verileri)
  Ulus: Afgan
  Nüfusun etnik dağılımı: Pestunlar %42, Tacikler %27, Hazaralar %9, küçük etnik unsurlar (Aymaklar, Türkmenler, Beluciler ve diğerleri) %13, Özbekler %9
  Dinler: Sünni Müslümanlar %80, Şii Müslümanlar %19, diğerleri %1
  Dil: Resmi dil Pestuca ve Tacikçedir. Nüfusun %35 i Pestuca, %50 si Farisice (Dari), %11 i Özbekce ve Türkmence, %4 ü Belucice ve Pasice) ve diğer azınlıkların dillerinde konuşmaktadır.
  Okur yazar oranı: 15 yaş ve üzeri bilgiler
  toplam nüfus: %36
  erkeklerin: %51
  kadınların: %21 (1999 tahmini)


  Yönetimi


  Ülke adı: Resmi tam adı: Afganistan İslam Cumhuriyeti
  kısa şekli : Afganistan
  Yerel tam adı: Jomhuri-ye Eslami-ye Afghanestan
  yerel kısa şekli: Afganestan
  eski adı: Afganistan Cumhuriyeti
  ingilizce: Islamic Republic of Afghanistan
  Yönetim şekli: İslam Cumhuriyeti
  Başkent: Kabil
  İdari bölümler: 34 il; Badakhshan, Badghis, Baghlan, Balkh, Bamian, Daykondi, Farah, Faryab, Ghazni, Ghowr, Helmand, Herat, Jowzjan, Kabil, Kandahar, Kapisa, Khowst, Konar, Kondoz, Laghman, Lowgar, Nangarhar, Nimruz, Nurestan, Oruzgan, Paktia, Paktika, Panjshir, Parvan, Samangan, Sar-e Pol, Takhar, Vardak, Zabol .
  Bağımsızlık günü: 19 Ağustos 1919
  Milli bayram: Kurtuluş günü[​IMG] 19 Ağustos (1919)
  Anayasa: 16 Ocak 2004
  Hukuk sistemi: İslam hukuku
  Üye olduğu uluslararası örgüt ve kuruluşlar: AsDB (Asya Kalkınma Bankası), CP,ECO (Ekonomik İşbirliği Örgütü), ESCAP (Asya ve Pasifikler Ekonomik ve Sosyal Komisyonu), FAO (Tarım ve Gıda Örgütü), G-77, IAEA (Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı), IBRD (Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası), ICAO (Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü), ICRM (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi), IDA (Uluslararası Kalkınma Birliği), IDB (İslam Kalkınma Bankası), IFAD (Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu), IFC (Uluslararası Finansman Kurumu), IFRCS (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Toplulukları Federasyonu), ILO (Uluslarası Çalışma Örgütü), IMF (Uluslararası Para Fonu),Intelsat, IOC (Uluslararası Olimpiyat Komitesi), IOM (Uluslararası Göçmen Teşkilatı), ITU (Uluslararası Telekomünikasyon Birliği), NAM, OIC (İslam Konferansı Örgütü), OPCW (Kimyasal Silahları Yasaklama Organizasyonu), UN (Birleşmiş Milletler), UNCTAD (Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı), UNESCO (Eğitim-Bilim ve Kültür Örgütü), UNIDO (Endüstriyel Kalkınma Örgütü), UPU (Dünya Posta Birliği), WFTU (Dünya İşçi Sendikaları Federasyonu), WHO (Dünya Sağlık Örgütü), WMO (Dünya Meteoroloji Örgütü), WToO (Dünya Turizm Örgütü)


  Ekonomik Göstergeler


  Ekonomiye genel bakış: Afganistan kara il çevrili bir ülkedir, ekonomisi tarıma ve hayvancılığa (koyun ve keçi yetiştirmeye) bağlıdır.
  İş gücü: 15 milyon (2004 verileri)
  Sektörlere göre işgücü dağılımı: tarım %80, endüstri %10, hizmet %10 (2004 verileri)
  Endüstri: Küçük çapta tekstil, sabun, mobilya, ayakkabı, gübre, çimento; el yapımı halılar; doğal gaz, yağ, kömür, bakır işletmeleri.
  Elektrik üretimi: 905 milyon kWh (2003 tahmini)
  Elektrik tüketimi: 1.042 milyar kWh (2003 tahmini)
  Elektrik ihracatı: 0 kWh (2001 tahmini)
  Elektrik ithalatı: 200 milyon kWh (2003)
  Tarım ve hayvancılık ürünleri: haşhaş, buğday, meyveler, fındık; yün, deri
  İhracat tutarı: 471 milyon$ (2005 verileri)
  İhracat ürünleri: haşhaş, meyve ve fındık, el yapımı halılar, yün, pamuk, deri, değerli taş ve mücevherler.
  İhracat ortakları: Pakistan, İran[​IMG] Almanya, Hindistan, Birleşmiş Krallıklar, Belçika, Lüksemburg, Çek Cumhuriyeti
  İthalat tutarı: $3.87 milyar (2005 verileri)
  İthalat ürünleri: Yabancı sermaye, yiyecek ve petrol ürünleri, cok sayıda tüketim malı
  İthalat ortakları: Pakistan, İran, Japonya, Singapur, Hindistan, Güney Kore, Almanya
  Dış borç tutarı: 8 milyar $ (2004 verileri)
  Para birimi: afgani (AFA)
  Para birimi kodu: AFA
  Mali yıl: 21 Mart - 20 Mart  İletişim Bilgileri


  Kullanılan telefon hatları: 100.000 (2005)
  Telefon kodu: 93
  Radyo yayın istasyonları: AM 21 (6 sı pasif durumda; Kabil radrosu aktif olanıdır), FM 23, kısa dalga 1 (diller Peştuca, Darice, Urduca ve İngilizce) (2003)
  Radyolar: 167,000 (1999)
  Televizyon yayını yapan istasyonlar: azami 10 (Kabil'in bir merkezi devlet televizyon şebekesi ve 30 ilde yayın yapan dokuz bölgesel istasyon.) (1998)
  Televizyonlar: 100,000 (1999)
  Internet kısaltması: .af
  Internet servis sağlayıcıları: 22 (2006 verileri)


  Ulaşım ve Taşımacılık


  Demiryolları: toplam: 24.6 km
  Karayolları: toplam: 34,789 km
  asfalt: 8,231 km
  asfalt olmayan: 26,558 km (2006 tahmini)
  Su yolları: 1,200 km (2005)
  Boru hatları: gaz 466 km (2006)
  Limanları: Keyrabad, Shir Khan
  Hava alanları: 46 (2006 tahmini)
  Helikopter alanları: 9 (2006 tahmini)
  22 Aralık 2009
  #1
 2. Ülke Tanıtımları Cevapları

 3. ziki

  ziki Yönetici

  Almanya

  Coğrafi Verileri


  Konum: Orta Avrupa, Baltik Denizi ve Kuzey Denizi kıyısında, Hollanda ile Polonya arasında, Danimarka'nın güneyinde yer almaktadır.
  Coğrafi konumu: 51 00 Kuzey enlemi, 9 00 Doğu boylamı
  Haritadaki konumu: Avrupa
  Yüzölçümü: 357,021 km²
  Sınırları: toplam: 3[​IMG]621 km
  Sınır komşuları: Avusturya 784 km, Belçika 167 km, Çek Cumhuriyeti 646 km, Danimarka 68 km, Fransa 451 km, Lüksemburg 138 km, Hollanda 577 km, Polonya 456 km, İsviçre 334 km
  Sahil şeridi: 2,389 km
  İklimi: Ilıman ve deniz iklimi; soğuk, bulutlu, rutubetli kışlar ve yazlar; ılık rüzgarlar yaygındırlar.
  Arazi yapısı: Kuzeyde alçak ovalar, merkezde yüksek araziler, güneyde Bavaria Alpleri yer alır.
  Deniz seviyesinden yüksekliği: en alçak noktası: Freepsum Gölü 2 m; en yüksek noktası: Zugspitze 2,963 m
  Doğal kaynakları: Demir, kömür, potas, kereste, linyit, uranyum, bakır, doğal gaz, tuz, nikel, işlenebilir arazi
  Arazi kullanımı: tarıma uygun topraklar: %33
  daimi ekinler: %1
  otlaklar: %15
  ormanlık arazi: %31
  diğer: %20 (2005 verileri)
  Sulanan arazi: 4,850 km² (2003 verileri)
  Doğal afetler: Su baskınları


  Nüfus Bilgileri


  Nüfus: 82,422,299 (Temmuz 2006 verileri)
  Nüfus artış oranı: %-0.02 (2006 verileri)
  Mülteci oranı: 2.18 mülteci/1,000 nüfus (2006 tahmini)
  Bebek ölüm oranı: 4.12 ölüm/1,000 doğan bebek (2006 tahmini)
  Ortalama hayat süresi: Toplam nüfus: 78.8 yıl
  erkeklerde: 75.81 yıl
  kadınlarda: 81.96 yıl (2006 verileri)
  Ortalama çocuk sayısı: 1.39 çocuk/1 kadın (2006 tahmini)
  HIV/AIDS - hastalıklarına yakalanan yetişkin sayısı: %0.1 (2001 verileri)
  HIV/AIDS - hastalığı olan insan sayısı: 43,000 (2001 verileri)
  HIV/AIDS - hastalıklarından ölenlerin sayısı: 1000 den az (2001 verileri)
  Ulus: Alman
  Nüfusun etnik dağılımı: Alman %91.5, Türk %2.4, diğer %6.1 (Yunan, İtalyan, Polonyalı, Rus, Hırvat-Sırp, İspanyol)
  Din: Protestan %34, Roma Katolikleri %34, Müslümanlar %3.7, diğer %28.3
  Diller: Almanca
  Okur yazar oranı: 15 yaş ve üzeri için veriler
  toplam nüfusta: %99 (2003 verileri)


  Yönetimi


  Ülke adı: Resmi tam adı: Almanya Federal Cumhuriyeti
  kısa şekli : Almanya
  Yerel tam adı: Bundesrepublik Deutschland
  yerel kısa şekli: Deutschland
  eski adı: Alman İmparatorluğu
  ingilizce: Germany
  Yönetim biçimi: Federal Cumhuriyet
  Başkent: Berlin
  İdari bölümler: 16 eyalet; Baden-Wuerttemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Thueringen
  Bağımsızlık günü: 18 Ocak 1871
  Milli bayram: Birleşme Günü, 3 Ekim (1990)
  Anayasa: 23 Mayıs 1949
  Üye olduğu uluslararası örgüt ve kuruluşlar: AfDB (Afrika Kalkınma Bankası), AsDB (Asya Kalkınma Bankası), AG (Avustralya Grubu), BDEAC, BIS (Uluslararası İmar Bankası), CBSS (Baltik Ülkeleri Konseyi), CCC (Gümrük İşbirliği Konseyi), CDB (Karayipler Kalkınma Bankası), CE (Avrupa Konseyi), CERN (Avrupa Nükleer Araştırma Teşkilatı), EAPC (Avrupa - Atlantik Ortaklık Konseyi), EBRD (Avrupa Yatırım ve Kalkınma Bankası), ECE (Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu), EIB (Avrupa Yatırım Bankası), EMU (Avrupa Ekonomi ve Para Birliği), ESA (Avrupa Uzay Ajansı), Avrupa Birliği, FAO (Tarım ve Gıda Örgütü), G- 5, G- 7, G-10, IADB (Amerika Bölgesi Kalkınma Bankası), IAEA (Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı), IBRD (Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası), ICAO (Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü), ICC (Milletlerarası Ticaret Odası), ICFTU (Uluslararası Serbest Ticaret Birlikleri Konfederastonu), ICRM (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi), IDA (Uluslararası Kalkınma Birliği), IEA (Uluslararası Enerji Ajansı), IFAD (Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu), IFC (Uluslararası Finansman Kurumu), IFRCS (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Toplulukları Federasyonu), IHO (Uluslararası Hidrografi Örgütü), ILO (Uluslarası Çalışma Örgütü), IMF (Uluslararası Para Fonu), IMO (Uluslararası Denizcilik Örgütü), Inmarsat (Uluslararası Denizcilik Uydu Teşkilatı), Intelsat (Uluslararası Telekomünikasyon ve Uydu Örgütü), Interpol (Uluslararası Polis Teşkilatı), IOC (Uluslararası Olimpiyat Komitesi), IOM (Uluslararası Göçmen Teşkilatı), ISO (Uluslararası Standartlar Örgütü), ITU (Uluslararası Haberleşme Birliği), MONUC (BM Kongo Operasyonu), NAM, NATO (Kuzey Atlantik Asemblesi), NEA (Nükleer Enerji Kurulu), NSG, OAS (Amerika Devletleri Teşkilatı), OECD (Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü),OPCW, OSCE (Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Örgütü), PCA (Daimi Hakemlik Mahkemesi), UN (Birleşmiş Milletler), UNCTAD (Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı), UNESCO (Eğitim-Bilim ve Kültür Örgütü), UNHCR (BM Mülteciler Yüksek Komiserliği), UNIDO (Endüstriyel Kalkınma Örgütü), UNIKOM (BM Irak-Kuveyt Gözlem Misyonu), UNMIBH (BM Bosna Hersek Misyonu), UNMIK (BM Kosova Geçici Yönetimi), UNOMIG (BM Gürcistan Gözlem Misyonu), UPU (Dünya Posta Birliği), WADB (Batı Afrika Kalkınma Bankası), WEU (Batı Avrupa Konseyi), WHO (Dünya Sağlık Örgütü), WIPO (Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı), WMO (Dünya Meteoroloji Örgütü), WToO (Dünya Turizm Örgütü), WTrO (Dünya Ticaret Örgütü), ZC


  Ekonomik Göstergeler


  Ekonomiye genel bakış: Almanya Federal Cumhuriyeti, Avrupa`nın önemli sanayi güçlerinden biridir. Sanayi kolları arasında, on kadar büyük kuruluşun elinde toplanmış olan demir-çelik üretiminin beslediği, gerek çalışan personel sayısı, gerek üretimin değeri bakımından son derece önemli olan makine yapımı başlıca yeri tutar: Dünya çapında ünlü Volswagen, Opel , Porsche, Mercedes, Audi, BMW vb. otomobilleri üreten otomobil yapımı; optik sanayisi ve duyarlı makineler sanayisi; gene dünyaca ünlü ***mens, AEG gibi şirketlerin ürettiği elektrikli ve elektronik araç gereçler yapımı. İkinci sırada Bayer, Hoechest ve Bosh şirketlerinin denetimi altında toplanmış olan kimya sanayisi yer alır. Sanayinin öbür dalları arasında besin sanayisi (özellikle bira ve şarap yapımı; şeker fabrikaları,vb), dokuma sanayisi sayılabilir. Ülkede üçüncü kesim, ticaret, bankacılık, sigorta şirketleri,vb., de çok büyük ölçüde gelişmiştir ve Almanya dış ticarette Avrupa`da birinci, dünyada ikinci sırada yer almaktadır. Ayrıca, çeşitli kentlerdeki uzmanlık fuarlarının desteklediği turizm, gün geçtikçe gelişmektedir. Uzun süreçte, Almanya, büyüyen nüfusuyla, düşük vergi gelirleri ve yüksek maaş giderleri yüzünden bütçe problemleriyle karşılaşmaktadır.
  GSYİH: Satınalma Gücü paritesi - 2.48 trilyon $(2005 verileri)
  GSYİH - reel büyüme: %0.9 (2005 verileri)
  GSYİH - sektörel bileşimi: tarım: %0.9
  endüstri: %29.6
  hizmet: %69.5 (2005)
  Enflasyon oranı (tüketici fiyatlarında): %2 (2005 verileri)
  İş gücü: 43.32 milyon (2003 verileri)
  Sektörlere göre işgücü dağılımı: Endüstri %33.4, tarım %2.8, hizmet %63.8 (1999)
  İşsizlik oranı: %11.7 (2005 verileri)
  Endüstri: Demir - çelik, kömür, çimento, kimyasallar, makine, araç, makine parçaları, elektronik, yiyecek ve meşrubat, gemi yapımı, tekstil
  Endüstrinin büyüme oranı: %2.9 (2005)
  Elektrik üretimi: 558.1 milyar kWh (2003)
  Elektrik tüketimi: 510.4 milyar kWh (2003)
  Elektrik ihracatı: 54.1 milyar kWh (2003)
  Elektrik ithalatı: 45.4 milyar kWh (2003)
  Tarım ürünleri: Patates, buğday, arpa, şeker pancarı, meyve, lahana, sığır, domuz, kümes hayvanları
  İhracat: 1.016 trilyon $ (2005 verileri)
  İhracat ürünleri: Makine, araçlar, kimyasallar, metaller, sanayi malları, gıda maddeleri, tekstil
  İhracat ortakları: Fransa %10.2, ABD %8.8, İngiltere %7.9, İtalya %6.9, Hollanda %6.1,Belçika %5.6, Avusturya %5.4, İspanya %5.1 (2005)
  İthalat: 801 milyar $ (2005 verileri)
  İthalat ürünleri: Makine, araçlar, kimyasallar, gıda maddeleri, tekstil, metaller
  İthalat ortakları: Fransa %8.7, NHollanda %8.5, ABD %6.6, Çin %6.4, İngiltere %6.3, İtalya %5.7, Belçika %5, Avusturya %4 (2005)
  Para birimi: Euro (EUR)
  Para birimi kodu: EUR
  Mali yıl: Takvim yılı


  İletişim Bilgileri


  Kullanılan telefon hatları: 55.046 milyon (2005)
  Telefon kodu: 49
  Radyo yayın istasyonları: AM 51, FM 787, kısa dalga 4 (1998)
  Radyolar: 77.8 milyon (1997)
  Televizyon yayını yapan istasyonlar: 373 (1995)
  Televizyonlar: 51.4 milyon (1998)
  Internet kısaltması: .de
  Internet servis sağlayıcıları: 123 (2000)
  Internet kullanıcıları: 50.616 milyon (2006)


  Ulaşım ve Taşımacılık


  Demiryolları: toplam: 47,201 km (2005)
  Karayolları: toplam: 231,581 km (2005 verileri)
  Su yolları: 7,467 km (2005)
  Boru hatları: nemli gaz 37 km; doğalgaz 25,035 km; ham petrol 3,546 km; rafine ürünler 3,827 km (2006)
  Limanları: Berlin, Bonn, Brake, Bremen, Bremerhaven, Cologne, Dresden, Duisburg, Emden, Hamburg, Karlsruhe, Kiel, Luebeck,Magdeburg, Mannheim, Rostock, Stuttgart
  Hava alanları: 554 (2006 verileri)
  Helikopter alanları: 32 (2006 verileri)
  22 Aralık 2009
  #2
 4. ziki

  ziki Yönetici

  Amerika Bİrleşik Devletleri(ABD)


  Coğrafi Verileri


  Konum: Kuzey Amerika'da, Kuzey Atlas Okyanusu ve Kuzey Pasifik Okyanusu kıyısında, Kanada ile Meksika arasında yer alır.
  Coğrafi konumu: 38 00 Kuzey enlemi, 97 00 Batı boylamı
  Haritadaki konumu: Kuzey Amerika
  Yüzölçümü: 9,631,420 km²
  Sınırları: toplam: 12,248 km
  Sınır komşuları: Kanada 8,893 km (2,477 km Alaska dahil)[​IMG] Küba 29 km, Meksika 3,326 km
  Sahil şeridi: 19,924 km
  İklimi: Çoğunlukla ılıman, Hawaii ve Florida'da tropikal, Alaska'da arktik, Mississippi Nehri kıyısında yarı bozkır, güneybatıda çorak iklim görülür.
  Arazi yapısı: Geniş merkez ovası, batıda dağlar, doğuda tepelikler ve alçak dağlar, Alaska'da engebeli dağlar ve geniş nehir vadileri, Hawaii'de engebeli, volkanik arazi
  Deniz seviyesinden yüksekliği: en alçak noktası: Death Valley -86 m
  en yüksek noktası: McKinley Dağı 6,194 m
  Doğal kaynakları: Kömür, bakır, kurşun, molibden, fosfat, uranyum, boksit, altın, demir, cıva, nikel, potas, gümüş, tungsten, çinko, petrol, doğal gaz, kereste
  Arazi kullanımı: tarıma uygun topraklar: %18
  daimi ekinler: %0
  otlaklar: %25
  ormanlık arazi: %30
  diğer: %27 (2005 verileri)
  Sulanan arazi: 223,850 km² (2005 verileri)
  Doğal afetler: Volkanlar, depremler, kasırgalar, toprak kaymaları, tsunami


  Nüfus Bilgileri


  Nüfus: 298,444,215 (Temmuz 2006 verileri)
  Nüfus artış oranı: %0.91 (2006 verileri)
  Mülteci oranı: 3.18 mülteci/1,000 nüfus (2006 tahmini)
  Bebek ölüm oranı: 6.43 ölüm/1,000 doğan bebek (2006 tahmini)
  Ortalama hayat süresi: Toplam nüfus: 77.85 yıl
  erkeklerde: 75.02 yıl
  kadınlarda: 80.82 yıl (2006 verileri)
  Ortalama çocuk sayısı: 2.09 çocuk/1 kadın (2001 tahmini)
  HIV/AIDS - hastalıklarına yakalanan yetişkin sayısı: %0.6 (2003 verileri)
  HIV/AIDS - hastalığı olan insan sayısı: 950,000 (2003 verileri)
  HIV/AIDS - hastalıklarından ölenlerin sayısı: 14,000 (2003 verileri)
  Ulus: Amerikalı
  Nüfusun etnik dağılımı: beyaz %81.7, zenci %12.9, Asyalı %4.2, Kızılderili %1, Hawai ve diğer Pasifik Ada yerlileri %0.2 (2003)
  Din: Protestan %52, Roma Katolikleri %24, Musevi %1, diğer %12, inançsız %10 (2002)
  Diller: İngilizce, İspanyolca
  Okur yazar oranı: 15 yaş ve üzeri için veriler
  toplam nüfusta: %99
  erkekler: %99
  kadınlar: %99 (2003 verileri)


  Yönetimi


  Ülke adı: Resmi adı: Amerika Birleşik Devletleri
  kısaltma: US yada USA (ing.), ABD (tr)
  ingilizce: United States
  Yönetim biçimi: Federal Cumhuriyet
  Başkent: Washington, DC
  İdari bölümler: 50 eyalet ve 1 bölge; Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, California, Colorado, Connecticut, Delaware, Kolombiya, Florida, Georgia, Hawaii, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New Mexico, New York, Kuzey Carolina, Kuzey Dakota, Ohio, Oklahoma, Oregon, Pennsylvania, Rhode Adası, Güney Carolina, Güney Dakota, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Virginia, Washington, Batı Virginia, Wisconsin, Wyoming
  Bağımlı toprakları: Amerikan Samoa, Baker Adaları, Guam, Howland Adası, Jarvis Adası, Johnston Atol, Kingman Rsifi, Midway Adaları, Navassa Adası, Kuzey Mariana Adaları, Palmyra Atolu, Porto Riko, Virgin Adaları, Wake Adası
  Bağımsızlık günü: 4 Temmuz 1776 (Büyük Britanya'dan)
  Milli bayram: Bağımsızlık günü, 4 Temmuz (1776)
  Anayasa: 17 Eylül 1787, 4 Mart 1789 tarihinde yeniden düzenlenmiştir.
  Üye olduğu uluslararası örgüt ve kuruluşlar: APEC (Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği Forumu), ARF, AsDB (Asya Kalkınma Bankası), ASEAN (Güneydoğu Asya Ülkeleri Örgütü), AG (Avustralya Grubu), BIS (Uluslararası İmar Bankası), CCC (Gümrük İşbirliği Konseyi), CE (Avrupa Konseyi), CERN (Avrupa Nükleer Araştırma Teşkilatı), CP, EAPC (Avrupa - Atlantik Ortaklık Konseyi), EBRD (Avrupa Yatırım ve Kalkınma Bankası), ECE (Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu), ECLAC (Birleşmiş Milletler Latin Amerika ve Karayipler Komisyonu), ESCAP (Asya ve Pasifikler Ekonomik ve Sosyal Komisyonu), FAO (Tarım ve Gıda Örgütü), G-5, G-7, G-10, IADB (Amerika Bölgesi Kalkınma Bankası), IAEA (Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı), IBRD (Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası), ICAO (Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü), ICC (Milletlerarası Ticaret Odası), ICFTU (Uluslararası Serbest Ticaret Birlikleri Konfederastonu), ICRM (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi), IDA (Uluslararası Kalkınma Birliği)[​IMG] IEA (Uluslararası Enerji Ajansı), IFAD (Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu), IFC (Uluslararası Finansman Kurumu), IFRCS (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Toplulukları Federasyonu), IHO (Uluslararası Hidrografi Örgütü), ILO (Uluslarası Çalışma Örgütü), IMF (Uluslararası Para Fonu), IMO (Uluslararası Denizcilik Örgütü), Inmarsat (Uluslararası Denizcilik Uydu Teşkilatı), Intelsat (Uluslararası Telekomünikasyon ve Uydu Örgütü), Interpol (Uluslararası Polis Teşkilatı), IOC (Uluslararası Olimpiyat Komitesi), IOM (Uluslararası Göçmen Teşkilatı), ISO (Uluslararası Standartlar Örgütü), ITU (Uluslararası Haberleşme Birliği), MINURSO (BM Bati Sahra Referandum Misyonu), MIPONUH, NAM, NATO (Kuzey Atlantik Asemblesi), NEA (Nükleer Enerji Kurulu), NSG, OAS (Amerika Devletleri Teşkilatı), OECD (Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü),OPCW, OSCE (Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Örgütü), PCA (Daimi Hakemlik Mahkemesi)[​IMG] SPC (Güney Pasifik Komisyonu), UN (Birleşmiş Milletler), UN Güvenlik Konseyi, UNCTAD (Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı), UNHCR (BM Mülteciler Yüksek Komiserliği), UNIKOM (BM Irak-Kuveyt Gözlem Misyonu), UNITAR (BM Eğitim Araştırma Enstitüsü), UNMEE (BM Etyopya-Eritre Misyonu), UNMIBH (BM Bosna Hersek Misyonu), UNMIK (BM Kosova Geçici Yönetimi), UNOMIG (BM Gürcistan Gözlem Misyonu), UNRWA (BM Filistin Mültecileri Yardım Komisyonu), UNTAET (BM Doğu Timor Geçiş Yönetimi), UNTSO (BM Mütareke Gözlem Örgütü), UNU, UPU (Dünya Posta Birliği), WCL (Dünya Emek Konfederasyonu), WHO (Dünya Sağlık Örgütü), WIPO (Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı), WMO (Dünya Meteoroloji Örgütü), WTrO (Dünya Ticaret Örgütü), ZC


  Ekonomik Göstergeler


  GSYİH: Satınalma Gücü paritesi - 12.31 trilyon $ (2005 verileri)
  GSYİH - reel büyüme: %3.2 (2005 verileri)
  GSYİH - sektörel bileşim: tarım: %1
  endüstri: %20.4
  hizmet: %78.7 (2005)
  Enflasyon oranı (tüketici fiyatlarında): %3.2 (2005)
  İş gücü: 149.3 milyon (2005)
  İşsizlik oranı: %5.1 (2005)
  Endüstri: Petrol, çelik, motorlu araçlar, telekomünikasyon, kimyasallar, elektronik, gıda maddeleri, madencilik
  Endüstrinin büyüme oranı: %3.2 (2005 verileri)
  Elektrik üretimi: 3.892 trilyon kWh (2005)
  Elektrik tüketimi: 3.656 trilyon kWh (2005)
  Elektrik ihracatı: 23.97 milyar kWh (2005)
  Elektrik ithalatı: 30.39 milyar kWh (2005)
  Tarım ürünleri: Buğday, diğer tahıllar, mısır, meyve, sebze, pamuk, et, kümes hayvanı, süt ürünleri, orman ürünleri, balık
  İhracat: 927.5 milyar $ (2005 verileri)
  İhracat ürünleri: Yatırım malları, otomobiller, endüstriyel mallar ve hammaddeler, tüketim malları, tarım ürünleri
  İhracat ortakları: Kanada %23.4, Meksika %13.3, Japonya %6.1, Çin %4.6, İngiltere %4.3 (2005)
  İthalat: 1.727 trilyon $ (2005 verileri)
  İthalat ürünleri: Ham petrol ve arıtılmış petrol ürünleri, otomobiller, tüketim malları, endüstriyel hammaddeler, yiyecek - içecek
  İthalat ortakları: Kanada %16.9, Japonya %8.2, Meksika %10, Çin %15, Almanya %5, İngiltere, Tayvan (2005)
  Dış borç tutarı: 8.837 trilyon $ (2005 verileri)
  Para birimi: ABD Doları (USD)
  Para birimi kodu: USD
  Mali yıl: 1 Ekim - 30 Eylül


  İletişim Bilgileri


  Kullanılan telefon hatları: 268 milyon (2003)
  Telefon kodu: 1
  Radyo yayın istasyonları: AM 4,789, FM 8,961, kısa dalga 19 (2005)
  Radyolar: 575 milyon (1997)
  Televizyon yayını yapan istasyonlar: 2,218 (2006)
  Televizyonlar: 219 milyon (1997)
  Internet kısaltması: .us
  Internet servis sağlayıcıları: 7,800 (2000 verileri)
  Internet kullanıcıları: 205,326,680 (2006)


  Ulaşım ve Taşımacılık


  Demiryolları: 226,605 (2004)
  Karayolları: 6,407,637 km (2004)
  Su yolları: 41,009 km km
  Boru hatları: petrol ürünleri 244,620 km; doğal gaz 548,665 km (2003)
  Limanları: Anchorage, Baltimore, Boston, Charleston, Chicago[​IMG] Duluth, Hampton Roads, Honolulu, Houston, Jacksonville, Los Angeles, New Orleans, New York, Philadelphia, Canaveral Limanı, Portland (Oregon), Prudhoe Bay, San Francisco, Savannah, Seattle, Tampa, Toledo
  Hava alanları: 14,858 (2006 verileri)
  Helikopter alanları: 149 (2006 verileri)
  22 Aralık 2009
  #3
 5. ziki

  ziki Yönetici

  AMERİKAN SAMOA

  Coğrafi Verileri


  Konum: Güney Pasifik Okyanusu'nda adalar grubu
  Coğrafi konumu: 14 20 Güney enlemi, 170 00 Batı boylamı
  Haritadaki konumu: Okyanusya
  Yüzölçümü: toplam: 199 km²
  kara: 199 km²
  su: 0 km²
  Sınırları: 0 km
  Sahil şeridi: 116 km
  İklimi: Tropikal deniz iklimi, güneydoğudan hafif rüzgarlar esmekte; Kasım - Nisan ayları yağışlı, Mayıs - Ekim ayları kuru geçer.
  Arazi yapısı: Dik kayalıklı beş volkanik ada, sınırlı kıyı ovaları, iki mercan adası yer almaktadır.
  Deniz seviyesinden yüksekliği: en alçak noktası: Pasifik Okyanusu 0 m
  en yüksek noktası: Lata dağı 964 m
  Doğal kaynakları: Sünger taşı
  Arazi kullanımı: tarıma uygun topraklar: %10
  otlaklar: %10
  ormanlık arazi: %70
  diğer: %10 (2005 verileri)
  Doğal afetler: Aralık - Mart ayları arasında ortaya tufanlar çıkmaktadır.


  Nüfus Bilgileri


  Nüfus: 57,794 (Temmuz 2006 verileri)
  Yaş yapısı: 0-14 yaş: %34.7 (erkek 10,388; kadın 9,654)
  15-64 yaş: %62.4 (erkek 18,698; kadın 9,654)
  65 yaş ve üzeri: %2.9 (erkek 633; kadın 1,071) (2006 verileri)
  Nüfus artış oranı: %-0.19 (2006 verileri)
  Mülteci oranı: -21.11 mülteci/1,000 nüfus (2006 verileri)
  Cinsiyet oranı: doğumlarda: 1.06 erkek/kadın
  15 yaş altı: 1.08 erkek/kadın
  15-64 yaş: 1.08 erkek/kadın
  65 yaş ve üzeri: 0.59 erkek/kadın
  toplam nüfusta: 1.06 erkek/kadın (2006 verileri)
  Bebek ölüm oranı: 9.07 ölüm/1,000 doğan bebek (2006 tahmini)
  Ortalama hayat süresi: Toplam nüfus: 76.05 yıl
  erkeklerde: 72.48 yıl
  kadınlarda: 79.82 yıl (2006 verileri)
  Ortalama çocuk sayısı: 3.16 çocuk/1 kadın (2006 tahmini)
  Ulus: Amerikan Samolilisi
  Nüfusun etnik dağılımı: Samoliler (Polonezler) %89, Beyaz ırklar %2, Tongan %4, diğer %5
  Dinler: Hıristiyanlar %50, Roma Katolikleri %20, Protestanlar ve diğer %30
  Dil: Samoaca, İngilizce
  Okur yazar oranı: 15 yaş ve üzeri bilgiler
  toplam nüfus: %97
  erkeklerin: %98
  kadınların: %97 (1980 verileri)


  Yönetimi


  Ülke adı: Resmi adı: American Samoa
  kısaltma: AS
  ingilizce: American Samoa
  Başkent: Pago Pago
  Bağımsızlık günü: yok (ABD yönetiminde)
  Milli bayram: Bayrak günü, 17 Nisan (1900)
  Anayasa: 1966'da imzalanmış, 1967 yürürlüğe girmiştir.
  Üye olduğu uluslararası örgüt ve kuruluşlar: ESCAP (Asya ve Pasifikler Ekonomik ve Sosyal Komisyonu), Interpol (Uluslararası Polis Teşkilatı), IOC (Uluslararası Olimpiyat Komitesi), SPC (Güney Pasifik Komisyonu)


  Ekonomik Göstergeler


  Ekonomiye genel bakış: Toprakların %90'ı halka aittir. Ekonomik aktiviteler ABD'ye kuvvetli şekilde bağlıdır ve ABD Amerikan Samoa'sının diş ticaret hacminde büyük rol oynamaktadır. Ton balığı üretimi ve ihracatı Amerikan Samoa'sı ekonomisinin en başlıca unsurlarından biridir.
  İş gücü: 17,630 (2005)
  Sektörlere göre işgücü dağılımı: devlet %33, ton balığı avcılık ve üretimi %34, diğer %33
  İşsizlik oranı: %29.8 (2005)
  Bütçe: gelirler: 121 milyon $; giderler: 127 milyon $
  Endüstri: Tonbalığı üretimi, el sanatları
  Elektrik üretimi: 130 milyon kWh (2003)
  Elektrik üretimi için kaynaklar: Fosil yakıtlar: %100
  hidro: %0
  nükleer: %0
  diğer: %0 (2003)
  Elektrik tüketimi: 120.9 milyon kWh (2003)
  Elektrik ihracatı: 0 kWh (2003)
  Elektrik ithalatı: 0 kWh (2003)
  Tarım ürünleri: muz, hindistancevizi, sebzeler, meyveler, patates, kurutulmuş hindistancevizi, ananas, papaya; süt ürünleri, çiftlik hayvanları
  İhracat tutarı: 445.6 milyon $ (2004)
  İhracat ürünleri: tonbalığı konservesi %93
  İhracat ortakları: Endonezya %28.2, Hindistan %22.3, Avustralya %15.3, Japonya %11.2, Yeni Zelanda %7.1 (2005)
  İthalat tutarı: 308.8 milyon $ (2004)
  İthalat ürünleri: konserve malzemeleri %56, gıda %8, petrol ürünleri %7, makine ve yedekler %6
  İthalat ortakları:Avustralya %66, Samoa %13.8, Yeni Zelanda %10.8 (2005)
  Para birimi: ABD Doları (USD)
  Para birimi kodu: USD
  Mali yıl: 1 Ekim - 30 Eylül


  İletişim Bilgileri


  Kullanılan telefon hatları: 15,000 (2001)
  Telefon kodu: 684
  Radyo yayın istasyonları: AM 2, FM 3, kısa dalga 0 (1998)
  Radyolar: 57,000 (2003)
  Televizyon yayını yapan istasyonlar: 1 (2003)
  Televizyonlar: 14,000 (2003)
  Internet kısaltması: .as
  Internet servis sağlayıcıları: 1 (2003)


  Ulaşım ve Taşımacılık


  Demiryolları: 0 km
  Karayolları: toplam: 185 km (2004)
  Su yolları: yok
  Limanları: Aunu'u (yeni), Auasi, Faleosao, Ofu, Pago Pago, Ta'u
  Hava alanları: 3 (2006 verileri)
  22 Aralık 2009
  #4
 6. ziki

  ziki Yönetici

  Andorra


  Coğrafi Verileri


  Konum: Güneybatı Avrupa'da, Fransa ile İspanya ortasında yer almaktadır.
  Coğrafi konumu: 42 30 Kuzey enlemi, 1 30 Batı boylamı
  Haritadaki konumu: Avrupa
  Yüzölçümü: toplam: 468 km²
  kara: 468 km²
  su: 0 km²
  Sınırları: toplam: 120.3 km
  Sınır komşuları: Fransa 56.6 km, İspanya 63.7 km
  Sahil şeridi: 0 km (kara ile çevrili)
  Denizleri: 0 km (kara ile çevrili)
  İklimi: ılıman; kışları karlı ve soğuk, yazları kuru ve ılık geçer.
  Arazi yapısı: Dik kayalıklar ve dar vadilere sahiptir.
  Deniz seviyesinden yüksekliği: en alçak noktası: Riu Runer 840 m; en yüksek noktası: Coma Pedrosa 2,946 m
  Doğal kaynakları: hidro enerji, kaynak suları, kereste, demir yatakları, kurşun
  Arazi kullanımı: tarıma uygun topraklar: %2
  otlaklar: %45
  ormanlık arazi: %35
  diğer: %18 (2005 verileri)
  Doğal afetler: çığ, kar fırtınaları
  Coğrafi not: Kara ile çevrili


  Nüfus Bilgileri


  Nüfus: 71,201 (2006 Temmuz ayı tahmini)
  Yaş yapısı: 0-14 yaş: %14.7 (erkek 5,456; kadın 4,254)
  15-64 yaş: %71.04 (erkek 26,632; kadın 24,172)
  65 yaş ve üzeri: %14 (erkek 4,918; kadın 5,029) (2006 verileri)
  Nüfus artış oranı: %0.89 (2006 verileri)
  Mülteci sayısı: 6.47 mülteci/1,000 nüfus (2006 tahmini)
  Cinsiyet oranı: doğumlarda: 1.07 erkek/kadın
  15 yaş altı: 1.9 erkek/kadın
  15-64 yaş: 1.1 erkek/kadın
  65 yaş ve üzeri: 0.98 erkek/kadın
  toplam nüfus: 1.08 erkek/kadın (2006 verileri)
  Bebek ölüm oranı: 4.04 ölüm/1,000 doğan bebek (2006 tahmini)
  Ortalama hayat süresi: toplam nüfus: 83.51 yıl
  erkeklerde: 80.61 yıl
  kadınlarda: 86.61 yıl (2006 verileri)
  Ortalama çocuk sayısı: 1.3 çocuk/1 kadın (2006 tahmini)
  Ulus: Andoralı (Andorra)
  Nüfusun etnik dağılımı: İspanyollar %43, Andoralılar (Andorra) %33, Portekizliler %11, Fransızlar %7, diğer %6 (1998)
  Dil: Katalanca (resmi), Fransızca, Kastilyanca
  Din: Katolik


  Yönetimi


  Ülke adı: Resmi tam adı: Andora (Andorra) Prensliği
  kısa şekli : Andora (Andorra)
  Yerel tam adı: Principat d'Andorra
  yerel kısa şekli: Andorra
  Yönetim Biçimi: Parlamentoyla Yönetilen Yetkisiz Prenslik
  Başkent: Andorra la Vella
  İdari bölümler: 7 bölge; Andorra la Vella, Canillo, Encamp, La Massana, Escaldes-Engordany, Ordino, Sant Julia de Loria
  Bağımsızlık: 1278
  Milli bayram: 8 Eylül (1278)
  Hukuk sistemi: Fransa ve İspanyol hukuku temel alınmıştır. Andoralı seçmenler 715 yıllık feodal sistemi sona erdirmişler ve 14 Mart 1993'te parlamenter bir hükümet sistemi benimsemişlerdir.
  Üye olduğu uluslararası örgüt ve kuruluşlar: CCC (Gümrük İşbirliği Konseyi), CE (Avrupa Konseyi), ECE (Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu), ICAO (Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü), ICRM (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi), IFRCS (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Toplulukları Federasyonu), Interpol (Uluslararası Polis Teşkilatı), IOC (Uluslararası Olimpiyat Komitesi), ITU (Uluslararası Telekomünikasyon Birliği), OSCE (Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Örgütü), UN (Birleşmiş Milletler), UNESCO (Eğitim-Bilim ve Kültür Örgütü), WHO (Dünya Sağlık Örgütü), WIPO (Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı), WToO (Dünya Turizm Örgütü), WTrO (Dünya Ticaret Örgütü)


  Ekonomik Göstergeler


  Ekonomiye genel bakış: Turizm ve özellikle kayak önemli bir ekonomik kaynaktır. Hareketli bir ticaret merkezi olan serbest liman yılda 10 milyon turist çekmektedir. Ülkenin kanuni serbesti statüsü ve bununla ilişkili olan ekonomik refahı, reform çağrılarının artmasına neden olmuştur.
  Enflasyon oranı (tüketici fiyatlarında): %3.4 (2004)
  İş gücü: 48,740 (2004)
  Sektörlere göre işgücü dağılımı: tarım %0.34, endüstri %19.63 ve hizmet %80.03 (2004)
  İşsizlik oranı: %0
  Bütçe: gelirler: $373.5 milyon
  giderler: $373.5 milyon (2004)
  Endüstri: turizm (özellikle kayak), büyük baş hayvan, kereste, tütün, bankacılık
  Tarım ve hayvancılık ürünleri: Az miktarlarda tütün, çavdar, buğday, arpa, yulaf, sebzeler, koyun
  İhracat tutarı: 145 milyon $ (2004)
  İhracat ürünleri: tütün, mobilya
  İhracat ortakları: Fransa %34, İspanya %58 (2004)
  İthalat tutarı: $1.077 milyar (1998)
  İthalat ürünleri: Tüketim malları, gıda, elektrik
  İthalat ortakları: İspanya %48, Fransa %35, ABD %2.3 (1998)
  Para birimi: euro (EUR)
  Para birimi kodu: EUR
  Mali yıl: Takvim yılı


  İletişim Bilgileri


  Kullanılan telefon hatları: 35,400 (2005)
  Telefon kodu: 376
  Radyo yayın istasyonları: AM 0, FM 15, kısa dalga 0 (1998)
  Radyolar: 16,000 (1997)
  Televizyon yayını yapan istasyonlar: 0 (1997)
  Televizyonlar: 27,000 (1997)
  Internet kısaltması: .ad
  Internet servis sağlayıcıları: 1 (2000)
  Internet kullanıcıları: 21,900 (2005)


  Ulaşım ve Taşımacılık


  Demiryolları: 0 km
  Karayolları: toplam: 269 km
  asfalt: 198 km
  asfalt olmayan: 71 km (2000 verileri)
  Deniz yolları: yok
  Limanları: yok
  Hava alanları: yok (2000 verileri)
  22 Aralık 2009
  #5
 7. ziki

  ziki Yönetici

  Angola

  Coğrafi Verileri


  Konum: Güney Afrika'da, Güneyde Atlas Okyanusu ile, Namibya ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti arasında yer almaktadır.
  Coğrafi konumu: 12 30 Güney enlemi, 18 30 Doğu boylamı
  Haritadaki konumu: Afrika
  Yüzölçümü: toplam: 1,246,700 km²
  kara: 1,246,700 km²
  su: 0 km²
  Sınırları: toplam: 5,198 km
  Sınır komşuları: Kongo Demokratik Cumhuriyeti 2,511 km, Kongo Cumhuriyeti 201 km, Namibya 1,376 km, Zambiya 1,110 km
  Sahil şeridi: 1,600 km
  İklimi: Güney ve Luanda sahil şeridi boyunca kuru bir iklim hakimdir; kuzeyde Mayıs - Ekim ayları arasında serin ve kuru, Kasım - Nisan ayları arasında sıcak ve yağmurlu bir mevsim sürmektedir.
  Arazi yapısı: Kıyıdan başlayan dar ovalar iç kısımlara gidildikçe yerlerini geniş yaylalara bırakmaktadırlar.
  Deniz seviyesinden yüksekliği: en alçak noktası: Atlas Okyanusu 0 m; en yüksek noktası: Morro de Moco 2,620 m
  Doğal kaynakları: petrol, elmas, demir yatakları, fosfat, bakır, altın, boksit, uranyum
  Arazi kullanımı: tarıma uygun topraklar: %2
  otlaklar: %23
  ormanlık arazi: %43
  diğer: %32 (2003 verileri)
  Sulanan arazi: 800 km² (2003 verileri)
  Doğal afetler: Şiddetli yağışlar periyodik su baskınlarına neden olmaktadır.


  Nüfus Bilgileri


  Nüfusu: 12,127,071 (2006 Temmuz ayı tahmini)
  Yaş yapısı: 0-14 yaş: %43.7 (erkek 2,678,185; kadın 2,625,933)
  15-64 yaş: %53.5 (erkek 3,291,954; kadın 3,195,688)
  65 yaş ve üzeri: %2.8 (erkek 148,944; kadın 186,367) (2006 verileri)
  Nüfus artış oranı: %2.45 (2006 verileri)
  Mülteci sayısı: 3.55 mülteci/1,000 nüfus (2006 tahmini)
  Cinsiyet oranı: doğumlarda: 1.05 erkek/kadın
  15 yaş altı: 1.02 erkek/kadın
  15-64 yaş: 1.03 erkek/kadın
  65 yaş ve üzeri: 0.8 erkek/kadın
  toplam nüfus: 1.02 erkek/kadın (2006 verileri)
  Bebek ölüm oranı: 185.36 ölüm/1,000 doğan bebek (2006 tahmini)
  Ortalama hayat süresi: toplam nüfus: 38.62 yıl
  erkeklerde: 37.47 yıl
  kadınlarda: 39.83 yıl (2006 verileri)
  Ortalama çocuk sayısı: 6.35 çocuk/1 kadın (2006 tahmini)
  Ulus: Angolalı
  Nüfusun etnik dağılımı: Ovimbundular %37, Kimbundular %25, Bakongolar %13, Melezler (Avrupalılar ve Afrika yerlilerinin karışımı) %2, Avrupalılar %1, diğer %22
  Din: Yerel inançlar %47, Roma Katolikleri %38, Protestanlar %15 (1998 verileri)
  Dil: Portekizce (resmi), Bantuca ve diğer Afrika dilleri
  Okur yazar oranı: 15 yaş ve üzeri için veriler
  toplam nüfus: %66.8
  erkekler: %82.1
  kadınlar: %53.8 (2001 verileri)


  Yönetimi


  Ülke adı: Resmi tam adı: Angola Cumhuriyeti
  kısa şekli : Angola
  Yerel tam adı: Republica de Angola
  yerel kısa şekli: Angola
  eski adı: Angola Halk Cumhuriyeti
  Yönetim Biçimi: Başkanlık Tipi Cumhuriyet
  Başkent: Luanda
  İdari bölümler: 18 il; Bengo, Benguela, Bie, Cabinda, Cuando Cubango, Cuanza Norte, Cuanza Sul, Cunene, Huambo, Huila, Luanda, Lunda Norte, Lunda Sul, Malanje, Moksico, Namibe, Uige, Zaire
  Bağımsızlık: 11 Kasım 1975
  Milli bayram: Kurtuluş günü, 11 Kasım (1975)
  Üye olduğu uluslararası örgüt ve kuruluşlar: ACP (Afrika - Karayip - Pasifik Ülkeleri), AfDB (Afrika Kalkınma Bankası), CCC (Gümrük İşbirliği Konseyi), CEEAC, ECA (Birleşmiş Milletler Afrika Ekonomik Komisyonu), FAO (Tarım ve Gıda Örgütü), G-77, IAEA (Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı), IBRD (Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası), ICAO (Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü), ICFTU (Uluslararası Serbest Ticaret Birlikleri Konfederastonu), ICRM (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi), IDA (Uluslararası Kalkınma Birliği), IFAD (Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu), IFC (Uluslararası Finansman Kurumu), IFRCS (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Toplulukları Federasyonu), ILO (Uluslarası Çalışma Örgütü), IMF (Uluslararası Para Fonu), IMO (Uluslararası Denizcilik Örgütü), Intelsat (Uluslararası Telekomünikasyon ve Uydu Örgütü), Interpol (Uluslararası Polis Teşkilatı), IOC (Uluslararası Olimpiyat Komitesi), IOM (Uluslararası Göçmen Teşkilatı), ITU (Uluslararası Telekomünikasyon Birliği), NAM, OAS (Amerika Devletleri Teşkilatı), OAU (Afrika Birliği Teşkilatı), SADC, UN (Birleşmiş Milletler), UNCTAD (Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı), UNESCO (Eğitim-Bilim ve Kültür Örgütü), UNIDO (Endüstriyel Kalkınma Örgütü), UPU (Dünya Posta Birliği), WFTU (Dünya İşçi Sendikaları Federasyonu), WHO (Dünya Sağlık Örgütü), WIPO (Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı), WMO (Dünya Meteoroloji Örgütü), WToO (Dünya Turizm Örgütü), WTrO (Dünya Ticaret Örgütü)


  Ekonomik Göstergeler


  Ekonomiye genel bakış: Angola ülke olarak gelirinin büyük bölümünü petrol (3 milyar $), elmas (188 milyon $) ve rafine edilmiş petrol (87 milyon $) ihracatından kazanmaktadır.
  Enflasyon oranı (tüketici fiyatlarında): %23 (2005 verileri)
  İş gücü: 5.58 milyon (2005 verileri)
  Sektörlere göre işgücü dağılımı: tarım %85, endüstri ve hizmet %15 (2003 verileri)
  Butçe gelirler: 8.5 milyar $
  giderler: 10 milyar $
  GSYİH: 45.32 milyar $ (2005)
  GSYİH kişi başına: 700 $
  Endüstri: petrol; elmas, demir yatakları, fosfat, boksit, uranyum ve altın; çimento; madencilik; gıda; balıkçılık; biracılık; tütün ürünleri; şeker; tekstil
  Elektrik üretimi: 2.24 milyar kWh (2004)
  Elektrik üretimi için kaynaklar: fosil yakıtlar: %32.2
  hidro: %67.8
  nükleer: %0
  diğer: %0 (2004)
  Elektrik tüketimi: 1.9 milyar kWh (2004)
  Elektrik ihracatı: 0 kWh (2003)
  Elektrik ithalatı: 0 kWh (2003)
  Tarım ürünleri: muz, şekerkamışı, kahve, sisal, mısır, pamuk, tütün, sebzeler, fidanlar; çiftlik hayvanları; ormancılık ürünleri; balık
  İhracat tutarı: 26.8 milyar $ (2005 verileri)
  İhracat ürünleri: Ham petrol %90, elmas, arıtılmış petrol ürünleri, sıvı gaz, kahve, balık ve deniz mahsulleri, kereste, pamuk, mineraller
  İhracat ortakları: ABD %39.8, Çin %29.6, Fransa %7.8, şili %5.4, Tayvan %4.4 (2005)
  İthalat tutarı: 8.165 milyar $ (2005 verileri)
  İthalat ürünleri: Makineler ve elektrik ürünleri, araçlar ve oto yedek parçaları; ilaçlar, gıda ürünleri, tekstil, ordu malları
  İthalat ortakları: Güney Kore %20.8, Portekiz %13.6, ABD %12.7, Güney Afrika %7.5, Fransa %5.3, Brezilya %5.6, Çin %5.1 (2005)
  Dış borç tutarı: 9.401 milyar $ (2005 verileri)
  Para birimi: Kwanza (AOA)
  Para birimi kodu: AOA
  Mali yıl: Takvim yılı


  İletişim Bilgileri


  Kullanılan telefon hatları: 94,300 (2005)
  Telefon kodu: 244
  Radyo yayın istasyonları: AM 21, FM 6, kısa dalga 7 (2000)
  Radyolar: 630,000 (1997)
  Televizyon yayını yapan istasyonlar: 6 (2000)
  Televizyonlar: 150,000 (1997)
  Internet kısaltması: .ao
  Internet servis sağlayıcıları: 1 (2000)
  Internet kullanıcıları: 172,000 (2005)


  Ulaşım ve Taşımacılık


  Demiryolları: toplam: 2,761 km
  Karayolları: toplam: 51,429 km
  asfalt: 5,349 km
  asfalt olmayan: 46,080 km (2001)
  Su yolları: 1,300 km
  Boru hatları: gaz 235 km; sıvı petrol gazı 122 km; ham petrol 867 km; petrol/gaz/su 5 km (2006)
  Limanları: Ambriz, Kabinda, Lobito, Luanda, Malongo, Mocamedes, Namibe, Porto Amboim, Soyo
  Hava alanları: 244 (2006 verileri)
  22 Aralık 2009
  #6
 8. ziki

  ziki Yönetici

  Anguilla

  Coğrafi Verileri


  Konum: Karayip Denizinde ada, Porto Riko'nun doğusunda yer almaktadır.
  Coğrafi konumu: 18 15 Kuzey enlemi, 63 10 Batı boylamı
  Harita konumu: Orta Amerika ve Karayipler
  Yüzölçümü: toplam: 102 km²
  kara: 102 km²
  su: 0 km²
  Sınırları: 0 km
  Sahil şeridi: 61 km
  İklimi: Tropikal iklim
  Arazi yapısı: Zemininde kireç taşı bulunan yassı bir mercan adası
  Deniz seviyesinden yüksekliği: en alçak noktası: Karayip Denizi 0 m; en yüksek noktası: Crocus Tepesi 65 m
  Doğal kaynakları: tuz, balık, ıstakoz
  Arazi kullanımı: tarıma uygun topraklar: %0
  otlaklar: %0
  ormanlık arazi: %0
  diğer: %100 (genellikle kayalıklardan oluşur) (2005)
  Doğal afetler: Tropikal fırtınalar yaygındır. (Temmuz - Ekim)


  Nüfus Bilgileri


  Nüfus: 13,477 (Temmuz 2006 verileri)
  Yaş yapısı: 0-14 yaş: %22.8 (erkek 1,557; kadın 1,510)
  15-64 yaş: %70.4 (erkek 4,878; kadın 4,608)
  65 yaş ve üzeri: %6.9 (erkek 412; kadın 512) (2006 verileri)
  Nüfus artış oranı: %1.57 (2006 verileri)
  Mülteci oranı: 6.9 mülteci/1,000 nüfus (2006 tahmini)
  Cinsiyet oranı: doğumlarda: 1.03 erkek/kadın
  15 yaş altı: 1.03 erkek/kadın
  15-64 yaşlarında: 1.06 erkek/kadın
  65 yaş ve üzeri: 0.81 erkek/kadın
  toplam nüfusta: 1.03 erkek/kadın (2006 verileri)
  Bebek ölüm oranı: 20.32 ölüm/1,000 doğan bebek (2006 verileri)
  Ortalama hayat süresi: Toplam nüfus: 77.28 yıl
  erkeklerde: 74.35 yıl
  kadın: 80.3 yıl (2006 verileri)
  Ortalama çocuk sayısı: 1.73 çocuk/1 kadın (2006 tahmini)
  Ulus: Anguilla
  Dinler: Anglikan %29
  Dil: İngilizce (resmi)
  Okur yazar oranı: 12 yaş ve üzeri bilgiler
  toplam nüfus: %95
  erkekler: %95
  kadınlar:: %95 (1984 verileri)


  Yönetimi


  Ülke adı: Anguilla
  Başkenti: Pago Pago
  Milli bayram: Anguilla Günü, 30 Mayıs
  Anayasa: 1 Nisan 1982; 1990'da değiştirilmiştir
  Hukuk sistemi: İngiliz hukuku temel alınmıştır.
  Üye olduğu uluslararası örgüt ve kuruluşlar: Caricom (Karayipler Topluluğu ve Ortak Pazarı), CDB (Karayipler Kalkınma Bankası), Interpol (Uluslararası Polis Teşkilatı), OECS (Doğu Karayip Devletleri Teşkilatı), ECLAC (Birleşmiş Milletler Latin Amerika ve Karayipler Komisyonu)


  Ekonomik Göstergeler


  Ekonomiye genel bakış: Anguilla kısıtlı miktarda doğal kaynaklara sahiptir, ekonomisi konfor turizmi, ıstakoz ürünleri, mültecilerden gelen para havaleleri sayesinde gelişme göstermiştir.
  GSYİH: Satınalma Gücü paritesi: - 108.9 milyon $ (2004 verileri)
  GSYİH (Reel Büyüme): %10.2 (2004 verileri)
  Enflasyon oranı (tüketici fiyatlarında): %5.3
  İş gücü: 6,049 (2001)
  Sektörlere göre işgücü dağılımı: ticaret %36, hizmet %29, inşaat %18, taşımacılık %10, imalat %3, tarım/balıkçılık/ormancılık/madencilik %4
  İşsizlik oranı: %8 (2002 verileri)
  Bütçe: gelirler: 22.8 milyon $; giderler: 22.5 milyon $
  Endüstri: Turizm, tekne yapımı, denizaşırı finansal hizmetler
  Endüstrinin büyüme oranı: %3.1 (1997 verileri)
  Tarım: Az miktarda tütün, sebzeler; büyük baş hayvanlar
  İhracat tutarı: 14.56 milyon $ (2005)
  İhracat ürünleri: ıstakoz, balık, çiftlik hayvanı, tuz, rom
  İthalat tutarı: 129.9 milyon $ (2005)
  Dış borç tutarı: 8.8 milyon $ (1998)
  Para birimi: Doğu Karayip Doları (XCD)
  Para birimi kodu: XCD
  Mali yıl: 1 Nisan - 31 Mart


  İletişim Bilgileri


  Kullanılan telefon hatları: 6,200 (2002)
  Telefon kodu: 1264
  Radyo yayın istasyonları: AM 2, FM 7, kısa dalga 0 (2004)
  Radyolar: 3,000 (1997)
  Televizyon yayını yapan istasyonlar: 1 (1997)
  Televizyonlar: 1,000 (1997)
  Internet kısaltması: .ai
  Internet servis sağlayıcıları: 16 (2000)
  Internet kullanıcıları: 3,000 (2002)


  Ulaşım ve Taşımacılık


  Demiryolları: 0 km
  Karayolları: toplam: 105 km
  asfalt: 65 km
  asfalt olmayan: 40 km (2002 verileri)
  Deniz yolları: yok
  Hava limanları: 3 (2006 verileri)
  22 Aralık 2009
  #7
 9. ziki

  ziki Yönetici

  Antigua ve Barbuda

  Coğrafi Verileri


  Konum: Karayipler, Karayip Denizi ve Kuzey Atlas Okyanusu arasında bulunan bir ada, Porto Riko'nun güney doğusunda yer almaktadır.
  Coğrafi konumu: 17 03 Kuzey enlemi, 61 48 Batı boylamı
  Harita konumu: Orta Amerika ve Karayipler
  Yüzölçümü: toplam: 442.6 km² (Antigua 281 km² ; Barbuda 161 km²)
  kara: 442.6 km²
  su: 0 km²
  Sınır komşuları: 0 km
  Kıyı şeridi: 153 km
  İklimi: tropikal deniz iklimi
  Arazi yapısı: Daha fazla yassı olan kireçtaşı ve mercan adaları, birkaç volkanik arazi bulundururlar.
  Deniz seviyesinden yüksekliği: en alçak noktası: Karayip Denizi 0 m; en yüksek noktası: Boggy Doruğu 402 m
  Arazi kullanımı: tarıma uygun topraklar: %18
  otlaklar: %9
  ormanlık: %11
  diğer: %62 (2005 verileri)
  Doğal afetler: Tropikal fırtınalar (Temmuz - Ekim arası); periyodik kuraklıklar


  Nüfus Bilgileri


  Nüfus: 69,108 (Temmuz 2006 verileri)
  Yaş yapısı: 0-14 yaş: %27.6 (erkek 9,716; kadın 9,375)
  15-64 yaş: %68.5 (erkek 23,801; kadın 23,524)
  65 yaş ve üzeri: %3.9 (erkek 1,020; kadın 1,672) (2006 verileri)
  Nüfus artış oranı: %0.55 (2006 verileri)
  Mülteci oranı: -6.08 mülteci/1,000 nüfus (2006 tahmini)
  Cinsiyet oranı: doğumlarda: 1.05 erkek/kadın
  15 yaş altı: 1.04 erkek/kadın
  15-64 yaşlarında: 1.01 erkek/kadın
  65 yaş ve üzeri: 0.61 erkek/kadın toplam nüfusta: 1 erkek/kadın (2006 verileri)
  Bebek ölüm oranı: 18.86 ölüm/1,000 doğan bebek (2006 tahmini)
  Ortalama hayat süresi: toplam nüfus: 72.16 yıl
  erkeklerde: 69.78 yıl
  kadınlarda: 74.66 yıl (2006 verileri)
  Ortalama çocuk sayısı: 2.24 çocuk/1 kadın (2001 tahmini)
  Ulus: Antiguanlar, Barbudanlar
  Nüfusun etnik dağılımı: siyahlar, Britanyalılar, Portekizler, Lübnanlılar, Suriyeliler
  Dinler: Anglikan (baskın), diğer Protestanlar, Roman Katolikleri
  Dil: İngilizce (resmi), yerel lehçeler
  Okur yazar oranı: 15 yaş ve üzeri bilgiler
  toplam nüfus: %85.8 (2003 verileri)


  Yönetimi


  Ülke adı: Antigua ve Barbuda
  ingilizce: Antigua and Barbuda
  Yönetim biçimi: Anayasal monarşi altında parlamenter demokrasi
  Başkent: Saint John's
  İdari bölümler: 6 bölge ve 2 bağımlı bölge; Barbuda, Redond, Saint George, Saint John, Saint Mary, Saint Paul, Saint Peter, Saint Philip
  Bağımsızlık günü: 1 Kasım 1981
  Milli bayram: Bağımsızlık Günü, 1 Kasım (1981)
  Anayasa: 1 Kasım 1981
  Hukuk sistemi: İngiliz hukuku temel alınmıştır.
  Üye olduğu uluslararası örgüt ve kuruluşlar: ACP (Afrika - Karayip - Pasifik Ülkeleri), C, Caricom (Karayipler Topluluğu ve Ortak Pazarı), CDB (Karayipler Kalkınma Bankası), ECLAC (Birleşmiş Milletler Latin Amerika ve Karayipler Komisyonu), FAO (Tarım ve Gıda Örgütü), G-77, IBRD (Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası), ICAO (Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü), ICFTU (Uluslararası Serbest Ticaret Birlikleri Konfederastonu), ICRM (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi), IFAD (Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu), IFC (Uluslararası Finansman Kurumu), IFRCS (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Toplulukları Federasyonu), ILO (Uluslarası Çalışma Örgütü), IMF (Uluslararası Para Fonu)[​IMG] IMO (Uluslararası Denizcilik Örgütü), Intelsat (Uluslararası Telekomünikasyon ve Uydu Örgütü), Interpol (Uluslararası Polis Teşkilatı), IOC (Uluslararası Olimpiyat Komitesi), ITU (Uluslararası Telekomünikasyon Birliği), NAM , OAS (Amerika Devletleri Teşkilatı), OECS (Doğu Karayip Devletleri Teşkilatı), OPANAL, UN (Birleşmiş Milletler), UNCTAD (Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı), UNESCO (Eğitim-Bilim ve Kültür Örgütü), UPU (Dünya Posta Birliği), WCL (Dünya Emek Konfederasyonu), WFTU (Dünya İşçi Sendikaları Federasyonu), WHO (Dünya Sağlık Örgütü), WIPO (Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı), WMO (Dünya Meteoroloji Örgütü), WTrO (Dünya Ticaret Örgütü)


  Ekonomik Göstergeler


  Ekonomiye genel bakış: Ekonomisi önemli bir ölçüde turizme bağlıdır.
  Enflasyon oranı (tüketici fiyatlarında): %0.9 (2005 verileri)
  İş gücü: 30,000
  Sektörlere göre işgücü dağılımı: Ticaret ve hizmet %82, tarım %11, endüstri %7 (1983)
  İşsizlik oranı: %11 (2001 verileri)
  Bütçe: gelirler: 123.7 milyon $; giderler: 145.9 milyon
  Endüstriler: Turizm, inşaat, imalat (giysi, alkol, ev araç - gereçleri)
  Endüstrinin büyüme oranı: %6 (1997 verileri)
  Elektrik üretimi: 100 milyon kWh (2003)
  Elektrik üretimi için kaynaklar: fosil yakıtlar: %100
  hidro: %0
  nükleer: %0
  diğer: %0 (1999)
  Elektrik tüketimi: 93 milyon kWh (2003)
  Elektrik ihracatı: 0 kWh (2003)
  Elektrik ithalatı: 0 kWh (2003)
  Tarım ürünleri: Pamuk, meyveler, sebzeler, muz, hindistancevizi, salatalık, mango, şekerkamışı, çiftlik hayvanları
  İhracat tutarı: 46.81 milyon $ (2004)
  İhracat ürünleri: petrol ürünleri %48, imalat ürünleri %23, makine ve ulaşım araçları %17, gıda ve canlı hayvanlar %4, diğer %8
  İhracat ortakları: İspanya %34, Almanya %20.7, İtalya %7.7, Singapur %5.8, İngiltere %4.9 (2005)
  İthalat tutarı: 378 milyon $ (2004)
  İthalat ürünleri: Gıda ve canlı hayvanlar, makine ve ulaşım araçları, imalat ürünleri, kimyasallar, petrol
  İthalat ortakları: %ABD 21.1, Çin %16.4, Almanya %13.3, Singapur %12.7, İspanya %6.5 (2005)
  Dış borç tutarı: 427.3 milyon $ (1998)
  Para birimi: Doğu Karayip Doları (XCD)
  Para birimi kodu: XCD
  Mali yıl: 1 Nisan - 31 Mart


  İletişim Bilgileri


  Kullanılan telefon hatları: 38,000 (2004)
  Telefon kodu: 1268
  Radyo yayın istasyonları: AM 4, FM 2, kısa dalga 0 (1998)
  Radyolar: 36,000 (1997)
  Televizyon yayını yapan istasyonlar: 2 (1997)
  Televizyonlar: 31,000 (1997)
  Internet kısaltması: .ag
  Internet servis sağlayıcıları: 16 (2000)
  Internet kullanıcıları: 20,000 (2005)


  Ulaşım ve Taşımacılık


  Demiryolları: toplam: 77 km
  Karayolları: toplam: 1,165 km
  asfalt: 384 km
  asfalt olmayan: 781 km (2002 verileri)
  Deniz yolları: yok
  Limanlar: Saint John's
  Hava alanları: 3 (2006 verileri)
  22 Aralık 2009
  #8
 10. ziki

  ziki Yönetici

  Arjantin


  Coğrafi Verileri


  Konum: Güney Amerika'nın güneyinde, güneyde Atlas Okyanusu kıyısında yer alır. Atlas Okyanusuna kıyısı 4.000 km`yi aşar. Güneyinde ve batısında Şili, kuzeyinde Bolivya ve Paraguay, kuzeydoğusunda Brezilya ve Uruguay yer alır.
  Coğrafi konumu: 34 00 Güney enlemi, 64 00 Batı boylamı
  Haritadaki konumu: Güney Amerika
  Yüzölçümü: toplam: 2,766,890 km²
  kara: 2,736,690 km²
  su: 30,200 km²
  Sınırları: toplam: 9,665 km
  Sınır komşuları: Bolivya 832 km, Brezilya 1,224 km, Şili 5,150 km, Paraguay 1,880 km, Uruguay 579 km
  Sahil şeridi: 4,989 km
  İklimi: Arjantin, tamamen güney yarıkürenin ılıman iklim kuşağında yer alır. Kuzeyinde yağmurlu subtropikal iklim hakimdir, güney bölgesinde ise sub-kutupsal bir iklim hakimdir. Yazları hava sıcak ve rutubetli kışları ise serindir.
  Arazi yapısı: Kuzeydoğudaki astropik düzlükler, Pampalar, Patagonya ve dünyanın en sarp yükseltilerinin bulunduğu Andlar Bölgesi olmak üzere Arjantin dört ana bölgeye ayrılır. Arjantin topraklarının büyük bölümü kıraç yada yarı-kıraçtır.
  Deniz seviyesinden yüksekliği: en alçak noktası: Laguna Del Carbon -105 m; en yüksek noktası: Cerro Aconcagua 6,960 m
  Doğal kaynakları: Pampalarda verimli topraklar, kurşun, çinko, kalay, bakır, demir yatakları, manganez, petrol, uranyum
  Arazi kullanımı: tarıma uygun topraklar: %10
  otlaklar: %52
  ormanlık arazi: %19
  diğer: %19 (2005 verileri)
  Sulanan arazi: 15,500 km² (2003 verileri)
  Doğal afetler: Andlar Bölgesinde yer alan San Miguel de Tucuman ve Mendoza arazileri deprem riski taşırlar; Pampalar başlayan şiddetli kasırgalar kuzeydoğuya doğru ilerleyebilirler; yoğun su baskınları yaşanabilir.
  Coğrafi not: Güney Amerika'nın ikinci en büyük ülkesi. (Brezilya'dan sonra)


  Nüfus Bilgileri


  Nüfus: 39,921,833 (Temmuz 2006 verileri)
  Yaş yapısı: 0-14 yaş: %25.2 (erkek 5,153,164; kadın 4,921,625)
  15-64 yaş: %64.1 (erkek 12,804,376; kadın 12,798,731)
  65 yaş ve üzeri: %10.6 (erkek 1,740,118; kadın 2,503,819) (2006 verileri)
  Nüfus artış oranı: %0.96 (2006 verileri)
  Mülteci oranı: 0.4 mülteci/1,000 nüfus (2006 tahmini)
  Cinsiyet oranı: doğumlarda: 1.05 erkek/kadın
  15 yaş altı: 1.05 erkek/kadın
  15-64 yaşlarında: 1 erkek/kadın
  65 yaş ve üzeri: 0.7 erkek/kadın
  toplam nüfusta: 0.97 erkek/kadın (2006 verileri)
  Bebek ölüm oranı: 14.73 ölüm/1,000 doğan bebek (2006 tahmini)
  Ortalama hayat süresi: Toplam nüfus: 76.12 yıl
  erkeklerde: 72.38 yıl
  kadınlarda: 80.05 yıl (2006 verileri)
  Ortalama çocuk sayısı: 2.16 çocuk/1 kadın (2006 tahmini)
  HIV/AIDS - hastalıklarına yakalanan yetişkin sayısı: %0.7 (2001 verileri)
  HIV/AIDS - hastalığı olan insan sayısı: 130,000 (2001 verileri)
  HIV/AIDS - hastalıklarından ölenlerin sayısı: 1,500 (2003 verileri)
  Ulus: Arjantinli
  Nüfusun etnik dağılımı: beyazlar (çoğunlukla İspanyol ve İtalyanlar) %97, melezler, Amerika Kızılderilileri ve diğer beyaz olmayan gruplar %3
  Din: Roma Katolikleri %92 , Protestanlar %2, Museviler %2, diğer %4
  Diller: İspanyolca (resmi), İngilizce, İtalyanca, Almanca, Fransızca
  Okur yazar oranı: 15 yaş ve üzeri için veriler
  toplam nüfusta: %97.1
  erkekler: %97.1
  kadınlar: %97.1 (2003 verileri)


  Yönetimi


  Ülke adı: Resmi tam adı: Arjantin Cumhuriyeti
  kısa şekli : Arjantin
  Yerel tam adı: Republica Argentina
  yerel kısa şekli: Argentina
  ingilizce: Argentina
  Yönetim biçimi: Başkanlık Tipi Cumhuriyet
  Başkent: Buenos Aires
  İdari bölümler: 23 il ve 1 özerk kent; Buenos Aires; Buenos Aires Federal; Catamarca; Chaco; Chubut; Cordoba; Corrientes; Entre Rios; Formosa; Jujuy; La Pampa; La Rioja; Mendoza; Misiones; Neuquen; Rio Negro; Salta; San Juan; San Luis; Santa Cruz; Santa Fe; Santiago del Estero; Tierra del Fuego, Antartica e Islas del Atlantico Sur; Tucuman
  Bağımsızlık günü: 9 Temmuz 1816
  Milli bayram: Bağımsızlık günü, 25 Mayıs (1810)
  Anayasa: 1 Mayıs 1853; Ağustos 1994'de yeniden düzenlenmiştir.
  Üye olduğu uluslararası örgüt ve kuruluşlar: AfDB (Afrika Kalkınma Bankası), AG (Avustralya Grubu), BCIE, BIS (Uluslararası İmar Bankası), CCC (Gümrük İşbirliği Konseyi), ECLAC (Birleşmiş Milletler Latin Amerika ve Karayipler Komisyonu), FAO (Tarım ve Gıda Örgütü), G-6, G-11, G-15, G-19, G-24, G-77, IADB (Amerika Bölgesi Kalkınma Bankası), IAEA (Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı), IBRD (Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası),ICAO (Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü), ICC (Milletlerarası Ticaret Odası), ICFTU (Uluslararası Serbest Ticaret Birlikleri Konfederastonu), ICRM (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi), IDA (Uluslararası Kalkınma Birliği), IFAD (Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu), IFC (Uluslararası Finansman Kurumu), IFRCS (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Toplulukları Federasyonu), IHO (Uluslararası Hidrografi Örgütü), ILO (Uluslarası Çalışma Örgütü), IMF (Uluslararası Para Fonu), IMO (Uluslararası Denizcilik Örgütü), Inmarsat (Uluslararası Denizcilik Uydu Teşkilatı), Intelsat (Uluslararası Telekomünikasyon ve Uydu Örgütü), Interpol (Uluslararası Polis Teşkilatı), IOC (Uluslararası Olimpiyat Komitesi), IOM (Uluslararası Göçmen Teşkilatı), ISO (Uluslararası Standartlar Örgütü), ITU (Uluslararası Haberleşme Birliği), LAES, LAIA (Latin Amerika Entegrasyon Birliği), Mercosur (Güney Amerika Ülkeleri Ortak Pazarı), MINURSO (BM Bati Sahra Referandum Misyonu), MIPONUH, MTCR, NSG, OAS (Amerika Devletleri Teşkilatı), OPANAL, OPCW (Kimyasal Silahları Yasaklama Organizasyonu), PCA (Daimi Hakemlik Mahkemesi), RG, UN (Birleşmiş Milletler), UNCTAD (Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı), UNESCO (Eğitim-Bilim ve Kültür Örgütü), UNFICYP (BM Barış Gücü), UNHCR (BM Mülteciler Yüksek Komiserliği), UNIDO (Endüstriyel Kalkınma Örgütü), UNIKOM (BM Irak-Kuveyt Gözlem Misyonu), UNMEE (BM Etyopya-Eritre Misyonu), UNMIBH (BM Bosna Hersek Misyonu), UNMIK (BM Kosova Geçici Yönetimi), UNMOP (BM Prevlaka Gözlem Misyonu), UNTSO (BM Mütareke Gözlem Örgütü), UNU, UPU (Dünya Posta Birliği), WCL (Dünya Emek Konfederasyonu), WFTU (Dünya İşçi Sendikaları Federasyonu), WHO (Dünya Sağlık Örgütü), WIPO (Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı), WMO (Dünya Meteoroloji Örgütü), WToO (Dünya Turizm Örgütü), WTrO (Dünya Ticaret Örgütü), ZC


  Ekonomik Göstergeler


  Ekonomiye genel bakış: Arjantin, Latin Amerikanın en gelişmiş ve varlıklı ülkelerinden biridir. Buna rağmen, 1989`da Cumhurbaşkanı Carlos Menem başa geçtiğinde, ülke ağır dış borçlar edinmiş ve enflasyon ayda %200`e ulaşmıştır. Ekonomik krizle savaşmak için hükümet, ticareti liberalleştirme, devlet denetimini en aza indirme ve özelleştirme yoluna gitmiştir. 1991`de radikal finans reformları tamamlanmış ve fon harcamaları hukuki bir şekilde kısıtlandırılmıştır. Enflasyon, sonraki yıllarda hızla düşmüştür. Meksika pezosu krizleri, bankacılık sistemi vadeli mevduatlarında zarara ve kısa süren fakat ciddi bir ekonomik durgunluğa (1995) sebep olmuş; yerel bankacılık sistemini desteklemek için bir seri reform bunu takip etmiştir. 1998`de, en büyük ticaret ortağı Brezilya hakkında yükselen yatırım endişesi, son üç sene içindeki en yüksek yerel faiz oranlarına sebep olmuş ve gelişimi %4.3 oranında yavaşlatmıştır. Son yıllardaki yüksek gelişim seviyesine karşın, Arjantin`in katı işçi yasaları yüzünden, işsizlik oranı iki haneli rakamlarda kalmayı sürdürmüştür.
  GSYİH: Satınalma Gücü paritesi: 543.4 milyar$ (2005 verileri)
  Enflasyon oranı (tüketici fiyatlarında): %9.6 (2005 verileri)
  İş gücü: 15.34 milyon (2005)
  İşsizlik oranı: %11.6 (Aralık 2005)
  Bütçe: gelirler: 42.63 milyar $; giderler: 39.98 milyar $ (2005)
  Endüstri: Gıda ürünleri, motorlu araçlar, tüketim maddeleri, tekstil, kimyasallar ve petrokimyasallar, matbaa, madencilik, çelik
  Endüstrinin büyüme oranı: %7.7 (2005 verileri)
  Elektrik üretimi: 87.16 milyar kWh (2004)
  Elektrik üretimi için kaynaklar: fosil yakıtlar: %60.3
  hidro: %30.7
  nükleer: %8.75
  diğer: %0.25 (1999)
  Elektrik tüketimi: 82.97 milyar kWh (2004)
  Elektrik ihracatı: 2.07 milyar kWh (2004)
  Elektrik ithalatı: 1.561 milyar kWh (2004)
  Tarım ürünleri: Ayçiçeği çekirdeği, limon, soya fasulyesi, üzüm, mısır, tütün, yer fıstığı, çay, buğday; çiftlik hayvanları
  İhracat tutarı: 40 milyar $ (2005 verileri)
  İhracat ürünleri: Yakıt ve enerji, tahıl, hububat, motorlu araçlar
  İhracat ortakları: Brezilya %15.3, ABD %10.8, Şili %10.5, Çin %8.3 (2005)
  İthalat tutarı: 28.8 milyar $ (2005 verileri)
  İthalat ürünleri: motorlu araçlar, motorlu araç parçaları, organik kimyasallar, iletişim araçları, plastik
  İthalat ortakları: Brezilya %34.6, ABD %16.8, Çin %5.4, Almanya %5.3 (2005)
  Dış borç tutarı: 118.2 milyar $ (2005 verileri)
  Para birimi: Arjantin Pezosu (ARS)
  Para birimi kodu: ARS
  Mali yıl: Takvim yılı


  İletişim Bilgileri


  Kullanılan telefon hatları: 8.8 milyon (2005)
  Telefon kodu: 54
  Radyo yayın istasyonları: AM 260, FM kesin veriler yok (1,000 in üzerinde lisanssız çalışan FM'ler var), kısa dalga 6 (1998)
  Radyolar: 24.3 milyon (1997)
  Televizyon yayını yapan istasyonlar: 42 (1997)
  Televizyonlar: 7.95 milyon (1997)
  Internet kısaltması: .ar
  Internet servis sağlayıcıları: 33 (2000)
  Internet kullanıcıları: 10 million (2005)


  Ulaşım ve Taşımacılık


  Demiryolları: toplam: 31,902 (167 km elektriklendirilmiş)
  Karayolları: toplam: 229,144 km
  asfalt: 68,809 km
  asfalt olmayan: 160,335 km (2004 verileri)
  Su yolları: 11,000 km
  Boru hatları: doğal gaz 29,804 km; sıvı gaz 41 km; ham petrol 10,373 km; petrol ürünleri 8,540 km; diğer (petrol/su) 13 km (2006)
  Limanları: Bahia Blanca, Buenos Aires, Comodoro Rivadavia, Concepcion del Uruguay, La Plata, Mar del Plata, Necochea, Rio Gallegos, Rosario, Santa Fe, Ushuaia
  Hava alanları: 1,381 (2006)
  22 Aralık 2009
  #9
 11. ziki

  ziki Yönetici

  Arnavutluk

  Coğrafi Verileri


  Konum: Güneydoğu Avrupa'da, Adriyatik Denizi kıyısında yer almakta olup, kuzey ve kuzey doğuda Karadağ, Kosova, doğuda Makedonya, güney ve güney batıda Yunanistan ile komşudur.
  Coğrafi konumu: 41 00 Kuzey enlemi, 20 00 Doğu boylamı
  Haritadaki konumu: Avrupa
  Yüzölçümü: toplam: 28,748 km²
  kara: 27,398 km²
  su: 1,350 km²
  Sınırları: toplam: 720 km
  Sınır komşuları: Yunanistan 282 km, Makedonya 151 km, Karadağ 172 km, Serbistan 115 km
  Akarsuları: Kuzeydeki İşkodra Gölü (368 km²) Balkanlardaki en büyük gölüdür. Ohri Gölü 362 km² güney-doğudadır ve Balkanların en derin gölüdür. Prespa Gölü ise Makedonya, Yunanistan ve Arnavutluk arasındadır. Bunların dışında kuzey ve kuzeydoğusunda küçük alp gölleri mevcuttur. Drin, Mati, İşmi, Erzeni, Şkurbini, Semani, Niosa başlıca ırmaklardır. 152 ırmak ve çay, 5 baraj, 200 kaynak (içme suyu ve mineral) vardır.
  Sahil şeridi: 362 km
  İklimi: Ilıman iklim; kışlar soğuk, bulutlu, yağışlı; yazlar sıcak, açık, kuru geçer; iç kısımlarında daha soğuk ve daha rutubetli bir iklim hakimdir.
  Arazi yapısı: Arnavutluk dağlık bir ülkedir. Ülkenin batısında denizden yüksekliği 300 metre olan platolar olmakla birlikte üçte ikisi dağlık ve tepeliktir.
  Deniz seviyesinden yüksekliği: en alçak noktası: Adriyatik Denizi 0 m; en yüksek noktası: Maja e Korabit (Korabi dağı) 2,764 m
  Doğal kaynakları: petrol, doğal gaz, kömür, krom, bakır, kereste, nikel
  Arazi kullanımı: tarıma uygun topraklar: %20
  düzenli ekilen topraklar: %5
  otlaklar: %15
  ormanlık arazi: %38
  diğer: %21 (2005 verileri)
  Sulanan arazi: 3,530 km² (1993 verileri)
  Doğal afetler: yıkıcı depremler; güneybatı kıyısında su baskınları; kuraklık


  Nüfus Bilgileri


  Nüfusu: 3,581,655 (2006 Temmuz ayı tahmini) Nüfusun %50 si kırsal alanda ikame eder.
  Yaş yapısı: 0-14 yaş: %24.8 (erkek 464,954; kadın 423,003)
  15-64 yaş: %66.3 (erkek 1,214,942; kadın 1,158,562)
  65 yaş ve üzeri: %8.9 (erkek 148,028; kadın 172,166) (2006 verileri)
  Nüfus artış oranı: %0.52 (2006 verileri)
  Nüfus yoğunluğu: Nüfus yoğunluğu km²'ye 113,3 dir.
  Mülteci sayısı: -4.67 mülteci/1,000 nüfus (2006 tahmini)
  Cinsiyet oranı: doğumlarda: 1.1 erkek/kadın
  15 yaş altı: 1.1 erkek/kadın
  15-64 yaş: 1.05 erkek/kadın
  65 yaş ve üzeri: 0.86 erkek/kadın
  toplam nüfus: 1.04 erkek/kadın (2006 tahmini)
  Bebek ölüm oranı: 20.75 ölüm/1,000 doğan bebek (2006 tahmini)
  Ortalama hayat süresi: toplam nüfus: 77.43 yıl
  erkeklerde: 74.78 yıl
  kadınlarda: 80.34 yıl (2006 tahmini)
  Ortalama çocuk sayısı: 2.03 çocuk/1 kadın (2006 tahmini)
  HIV/AIDS - hastalıklarına yakalanan yetişkin sayısı: %0.01den az (1999 verileri)
  Ulus: Arnavut
  Nüfusun etnik dağılımı: %95 Arnavut, %3 Yunan, diğerleri %2 2 (Roman, Sırp, Bulgar).
  Dinler: %70 Müslüman, %20 Arnavut Ortodoksu, %10 Katolik.
  Dil: Resmi dil Arnavutçadır, ayrıca Yunanca konuşulmaktadır.
  Okur yazar oranı: 9 yaş ve üzeri bilgiler
  toplam nüfusta: %86.5 (2003 tahmini)
  Eğitim alanında Avrupa standardını yakalamak üzere büyük reformlar yapılmaktadır.


  Yönetimi


  Ülke adı: Resmi tam adı: Arnavutluk Cumhuriyeti
  kısa şekli : Arnavutluk
  ingilizce: Albania
  Yerel tam adı: Republika e Shqiperise
  yerel kısa şekli: Shqiperia
  eski adı: Arnavutluk Sosyalist Halk Cumhuriyet
  Yönetim biçimi: Cumhuriyet.
  Başkenti: Tiran
  İdari bölümler: 36 şehir Berat, Bulqize, Delvine, Devoll (Bilisht), Diber (Peshkopi), Durres, Elbasan, Fier, Gjirokaster, Gramsh, Has (Krume), Kavaje, Kolonje (Erseke), Korce, Kruje, Kucove, Kukes, Kurbin, Lezhe, Librazhd, Lushnje, Malesi e Madhe (Koplik), Mallakaster (Ballsh), Mat (Burrel), Mirdite (Rreshen), Peqin, Permet, Pogradec, Puke, Sarande, Shkoder (İşkodra), Skrapar (Corovode), Tepelene, Tiran (Tirana), Tropoje (Bajram Curri), Vlore
  Bağımsızlık günü: 28 Kasım 1912 (Osmanlı İmparatorluğundan)
  Milli bayram: Kurtuluş günü, 28 Kasım 1912
  Anayasa: 28 Kasım 1998 de referandumla yeni anayasa kabul edildi.
  Üye olduğu uluslararası örgüt ve kuruluşlar: ACCT, BSEC (Karadeniz Ekonomik İşbirliği), CCC (Gümrük İşbirliği Konseyi), CE (Avrupa Konseyi), CEI (Orta Avrupa Girişimi), EAPC (Avrupa - Atlantik Ortaklık Konseyi), EBRD (Avrupa Yatırım ve Kalkınma Bankası), ECE (Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu), FAO (Tarım ve Gıda Örgütü), IAEA (Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı), IBRD (Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası), ICAO (Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü), ICRM (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi), IDA (Uluslararası Kalkınma Birliği), IDB (İslam Kalkınma Bankası), IFAD (Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu), IFC (Uluslararası Finansman Kurumu), IFRCS (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Toplulukları Federasyonu), ILO (Uluslarası Çalışma Örgütü), IMF (Uluslararası Para Fonu), IMO (Uluslararası Denizcilik Örgütü), Intelsat (Uluslararası Telekomünikasyon ve Uydu Örgütü), Interpol (Uluslararası Polis Teşkilatı), IOC (Uluslararası Olimpiyat Komitesi), IOM (Uluslararası Göçmen Teşkilatı), ISO (Uluslararası Standartlar Örgütü), ITU (Uluslararası Haberleşme Birliği), OIC (İslam Konferansı Örgütü), OPCW (Kimyasal Silahları Yasaklama Organizasyonu), OSCE (Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Örgütü), PFP (Barış için Ortaklık), UN (Birleşmiş Milletler), UNCTAD (Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı), UNESCO (Eğitim-Bilim ve Kültür Örgütü), UNIDO (Endüstriyel Kalkınma Örgütü), UNOMIG (BM Gürcistan Gözlem Misyonu), UPU (Dünya Posta Birliği), WFTU (Dünya İşçi Sendikaları Federasyonu), WHO (Dünya Sağlık Örgütü), WIPO (Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı), WMO (Dünya Meteoroloji Örgütü), WToO (Dünya Turizm Örgütü), WTrO (Dünya Ticaret Örgütü)
  Bayrağı: Kırmızı üzerine çift başlı siyah kartaldır. Arnavutlar kendilerini kartalın oğulları (Shqipetare) olarak tanımlarlar.


  Ekonomik Göstergeler


  Ekonomiye genel bakış: Ekonomisi Avrupa standartlarının altında olan Arnavutluk, serbest piyasa ekonomisine geçiş dönemi yaşamaktadır.
  İş gücü: 1.09 milyon (352,000 göçmen işçi dahil) (2004 tahmini)
  Sektörlere göre işgücü dağılımı: tarım %58, endüstri ve hizmet %42
  İşsizlik oranı: Resmi olarak %14.3 (2004 tahmini); gerçek verilere göre %30 civarında olabilir.
  Bütçe: gelirler: 1.96 milyar $; giderler: 2.377 milyon $ (2005 verileri)
  Endüstri: gıda, tekstil ve giyim; kereste, yağ, çimento, kimyasallar, madencilik, temel metalürji
  Endüstrinin büyüme oranı: %3.1 (2005 tahmini)
  Elektrik üretimi: 5.68 milyar kWh (2004)
  Elektrik tüketimi: 6.76 milyar kWh (2004)
  Elektrik ihracatı: 200 milyon kWh (2003)
  Elektrik ithalatı: 1.08 milyar kWh (2004)
  Tarım ve hayvancılık ürünleri: buğday, mısır, patates,sebzeler, meyveler, şeker pancarı, üzüm; et, süt ürünleri
  İhracat tutarı: 650.1 milyon $ (2005 verileri)
  İhracat ürünleri: tekstil ve ayakkabı, metaller ve madensel cevherler, ham petrol, sebzeler, meyveler, asfalt, tütün
  İhracat ortakları: İtalya %72.4, Yunanistan %10.5, Serbistan ve Karadağ %5 (2005)
  İthalat tutarı: 2.473 milyar $ (2004 verileri)
  İthalat ürünleri: makine ve teçhizatlar, gıda, tekstil, kimyasallar
  İthalat ortakları: İtalya %29.3, Yunanistan %16.4, Türkiye %7.5, Çin %6.6, Almanya %5.4, Rusya %4 (2005)
  Dış borç tutarı: 1.55 milyar $ (2004)
  Para birimi: Lek (ALL)
  Para birimi kodu: ALL
  Mali yıl: Takvim yılı


  İletişim Bilgileri


  Kullanılan telefon hatları: 255,000 (2003)
  Telefon kodu: 355
  Radyo yayın istasyonları: AM 13, FM 46, kısa dalga 1 (2005)
  Radyolar: 810,000 (1997)
  Televizyon yayını yapan istasyonlar: 65 (3 ulusal, 62 yerel); 2 kablolu yayın (2005)
  Televizyonlar: 405,000 (1997)
  Internet kısaltması: .al
  Internet servis sağlayıcıları: 7 (2000)
  Internet kullanıcıları: 75,000 (2005)


  Ulaşım ve Taşımacılık


  Demiryolları: toplam: 447 km
  Karayolları: toplam: 18,000 km
  asfalt: 7,020 km
  asfalt olmayan: 10,980 km (2002 verileri)
  Su yolları: 43 km
  Boru hatları: doğal gaz 339 km; ham petrol 207 km (2006)
  Limanları: Durres, Sarande, Shengjin, Vlore
  Hava alanları: 11 (2006 tahmini)
  Helikopter alanları: 1 (2006 tahmini)
  23 Aralık 2009
  #10
 12. ziki

  ziki Yönetici

  Aruba

  Coğrafi Verileri

  Konum: Karayipler'de Karayip Denizinde bir ada Venezuela'nın kuzeyinde yer almaktadır.
  Coğrafi konumu: 12 30 Kuzey enlemi 69 58 Batı boylamı
  Harita konumu: Orta Amerika ve Karayipler
  Yüzölçümü: toplam: 193 km²
  kara: 193 km²
  su: 0 km²
  Sınırlar komşuları: 0 km
  Kıyı uzunluğu: 68.5 km
  İklimi: tropikal deniz
  Arazi yapısı: Sınırlı bitki örtüsüne sahip düz tepelikli bir araziye sahiptir.
  Deniz seviyesinden yüksekliği: en alçak noktası: Karayip Denizi 0 m; en yüksek noktası: Jamanota Dağı 188 m
  Toprakları: tarıma elverişli: %10.53
  otlaklar: %0
  ormanlar: %0
  diğer: %90 (2005 verileri)
  Sulanan arazi: 0.01 km²
  Doğal afetler: Tropikal fırtınalar

  Nüfus Bilgileri

  Nüfus: 71891 (Temmuz 2006 verileri)
  Yaş yapısı: 0-14 yaşlar: %19.5 (erkek 7175; kadın 6849)
  15-64 yaşlar: %68.2 (erkek 23894; kadın 25140)
  65 yaşlar ve üzeri: %12.3 (erkek 3616; kadın 5217) (2006 verileri)
  Nüfus artış oranı: %0.44 (2006 verileri)
  Cinsiyet oranı: doğumlar: 1.05 erkek/kadın
  15 yaş altı: 1.05 erkek/kadın
  15-64 yaşlarında: 0.95 erkek/kadın
  65 yaş ve üzeri: 0.69 erkek/kadın
  toplam nüfusta: 0.93 erkek/kadın (2006 verileri)
  Bebek ölüm oranı: 5.79 ölüm/1000 doğan bebek (2006 tahmini)
  Ulus: Arubalı
  Nüfusun etnik dağılımı: Karayip yerlileri ile beyazların karışımı %80
  Dinler: Roma Katolikleri %82 Protestanlar %8 Hinduistler Müslümanlar Museviler
  Diller: Flemenkçe (resmi) Papiamento (İspanyol Portekiz Hollanda İngiliz lehçesi) İngilizce (yaygın) İspanyolca
  Okur yazar oranı: Toplam nüfus: %97

  Yönetimi

  Ülke ismi: Aruba
  Bağımlılık durumu: Hollanda Krallığına bağlıdır.
  Yönetim biçimi: parlamenter demokrasi
  Başkent: Oranjestad
  Bağımsızlık günü: yok (Hollanda'ya bağlıdır)
  Milli bayram: Bayrak günü 18 Mart
  Anayasa: 1 Ocak 1986
  Hukuk sistemi: Hollanda Medeni hukuku ve İngiliz Genel hukuku temel alınmıştır.
  Üye olduğu kuruluşlar: Caricom (Karayipler Topluluğu ve Ortak Pazarı) ECLAC (Birleşmiş Milletler Latin Amerika ve Karayipler Komisyonu) Interpol (Uluslararası Polis Teşkilatı) IOC (Uluslararası Olimpiyat Komitesi) UNESCO (Eğitim-Bilim ve Kültür Örgütü) WCL (Dünya Emek Konfederasyonu) WToO (Dünya Turizm Örgütü)

  Ekonomik Göstergeler

  Ekonomiye genel bakış: Turizm Aruba ekonomisinin başlıca desteğidir. Offshore bankacılık ve petrol arıtımı da önemli sektörlerdendir.
  Enflasyon oranı (tüketici fiyatlarında): %3.4 (2005 verileri)
  İş gücü: 41500 (2004 verileri)
  Sektörlere göre işgücü dağılımı: Genellikle işgücü otel ve restoranlarda toptan - perakende ticarette ve petrol arıtım işlerinde yoğunlaşmıştır.
  İşsizlik oranı: %6.9 (2005 verileri)
  Endüstri: turizm gemi taşımacılığı petrol arıtımı
  Elektrik üretimi: 770 milyon kWh (2003)
  Elektrik üretimi için kaynaklar: Fosil yakıtlar: %100
  hidro: %0
  nükleer: %0
  diğer: %0 (2003)
  Elektrik tüketimi: 716.1 milyon kWh (2003)
  Elektrik ihracatı: 0 kWh (2003)
  Elektrik ithalatı: 0 kWh (2003)
  Tarım ürünleri: aloe; çiftlik hayvanları; balık
  İhracat tutarı: 80 milyon $ (2004 verileri)
  İhracat ürünleri: Canlı hayvanlar ve hayvansal ürünler sanatsal eserler ve koleksiyonlar makineler ve elektrik araç - gereçleri ulaşım araçları
  İhracat ortakları: Hollanda %33.5 Panama %16.7 Kolombiya %11.9 ABD %11.3 Venezuela %10.1 Hollanda Antilleri %9 (2005)
  İthalat tutarı: 875 milyon $ (2004 verileri)
  İthalat ürünleri: Makineler elektrik araç - gereçleri arıtım ve tekrar ihracat için ham petrol kimyasallar gıda ürünleri
  İthalat ortakları: ABD %55.9 Hollanda %12.9 İngiltere %3.8 (2005)
  Dış borç tutarı: 478.6 milyon $ (2005)
  Para birimi: Aruba Guldeni/Florini (AWG)
  Para birimi kodu: AWG
  Mali yıl: Takvim yılı

  İletişim Bilgileri

  Kullanılan telefon hatları: 37100 (2002)
  Telefon kodu: 297
  Radyo yayın istasyonları: AM 2 FM 16 kısa dalga 0 (2004)
  Radyolar: 50000 (1997)
  Televizyon yayını yapan istasyonlar: 1 (1997)
  Televizyonlar: 20000 (1997)
  Internet kısaltması: .aw
  Internet kullanıcıları: 24000 (2002)

  Ulaşım ve Taşımacılık

  Demir yolları: 0 km
  Kara yolları: toplam: 800 km
  asfalt: 513 km
  asfalt olmayan: 287 km
  Deniz yolları: yok
  Limanlar: Barcadera Oranjestad Sint Nicolaas
  Hava alanları: 1 (2006 verileri)
  23 Aralık 2009
  #11
 13. ziki

  ziki Yönetici

  Avustralya

  Coğrafi Verileri

  Konum: Avustralya dünyanın en eski kıtalarından biridir. Hint ve Pasifik Okyanusları arasında uzanır. Komple bir kıtayı kaplayan tek ülkedir.
  Coğrafi konumu: 27 00 Güney enlemi 133 00 Doğu boylamı
  Haritadaki konumu: Avustralya kıtası
  Yüzölçümü: toplam: 7686850 km²
  kara: 7617930 km²
  su: 68920 km²
  Sınırları: 0 km
  Sahil şeridi: 25760 km
  İklimi: Kıtanın hemen hemen üçte biri tropik ve kalanı ılıman bölgedir. En soğuk bölgeler Tasmanya'nın yayla ve yüksek yerlerinde ve anakaranın güney doğu kıyılarındadır. Yıllık ortalama sıcaklık kuzeyde 27 dereceden güneyde 13 dereceye kadar değişir.
  Arazi yapısı: Genellikle yüksek olmayan yaylalar güneydoğuda verimli ovalar yer almaktadır. Erozyonla ortaya çıkan asıl ana kara 3000 milyon yıldan daha yaşlıdır.
  Deniz seviyesinden yüksekliği: en alçak noktası: Eyre Gölü -15 m
  en yüksek noktası: Kosciuszko Dağı 2229 m
  Doğal kaynakları: boksit kömür demir yatakları bakır kalay gümüş uranyum nikel tungsten mineraller kurşun çinko elmas doğal gaz petrol
  Arazi kullanımı: tarıma uygun topraklar: %6
  otlaklar: %54
  ormanlık arazi: %19
  diğer: %21 (2005 verileri)
  Sulanan arazi: 25450 km² (2005 verileri)
  Doğal afetler: Kıyı boyunca kasırgalar; sert kuraklıklar
  Coğrafi not: Toprak bakımından Rusya Kanada Çin Amerika ve Brezilya'dan sonra dünyanın 6. en büyük ülkesidir. Avustralya dünyanın en büyük adası ve en küçük kıtasıdır. Ayrıca bir ülkeden oluşan tek kıtadır.

  Nüfus Bilgileri

  Nüfus: 20264082 (Temmuz 2006 verileri)
  Yaş yapısı: 0-14 yaş: %19.6 (erkek 2031313; kadın 1936802)
  15-64 yaş: %67.3 (erkek 6881863; kadın 6764709)
  65 yaş ve üzeri: %13.1 (erkek 1170589; kadın 1478806) (2006 verileri)
  Nüfus artış oranı: %0.85 (2006 verileri)
  Mülteci oranı: 3.85 mülteci/1000 nüfus (2006 tahmini)
  Cinsiyet oranı: doğumlarda: 1.05 erkek/kadın
  15 yaş altı: 1.05 erkek/kadın
  15-64 yaşlarında: 1.02 erkek/kadın
  65 yaş ve üzeri: 0.79 erkek/kadın
  toplam nüfusta: 0.99 erkek/kadın (2006 verileri)
  Bebek ölüm oranı: 4.63 ölüm/1000 doğan bebek (2006 tahmini)
  Ortalama hayat süresi: Toplam nüfus: 80.5 yıl
  erkeklerde: 77.64 yıl
  kadınlarda: 83.52 yıl (2006 verileri)
  Ortalama çocuk sayısı: 1.76 çocuk/1 kadın (2006 verileri)
  HIV/AIDS - hastalıklarına yakalanan yetişkin sayısı: %0.1 (2003 verileri)
  HIV/AIDS - hastalıkları taşıyan insan sayısı: 14000 (2003 verileri)
  HIV/AIDS - hastalıklarından ölenler: 200 den az (2003 verileri)
  Ulus: Avustralyalı
  Nüfusun etnik dağılımı: Beyaz ırk %92; Asya Kökenli %7; Aborjinler ve diğerleri %1
  Din: Anglikan %26.1; Roman Katolik %26; Diğer Hıristiyan Mezhepleri %24.3
  Dil: İngilizce ve diğer yerel lisanlar
  Okur yazar oranı: 15 yaş ve üzeri bilgiler
  toplam nüfus: %99
  erkek: %99
  kadın: %99 (2003 verileri)

  Yönetimi

  Ülke adı: Avustralya
  ingilizce: Australia
  Yönetim biçimi: Federal Parlamenter Demokrasi
  Başkent: Canberra
  İdari bölümler: 6 eyalet New South Wales Victoria Queensland Güney Avustralya Tasmania ve 2 büyük bölgeden oluşmaktadır. Buna ek olarak kıta çevresindeki bazı adalar üzerinde bulunan 7 bölge de Avustralya'ya bağlıdır. Avustralya halkının yüzde 66'sı şehirlerde yaşamaktadır.
  Bağımsızlık günü: 1 Ocak 1901
  Milli bayram: Avustralya Günü 26 Ocak (1788)
  Anayasa: 9 Ocak 1900 1 Ocak 1901 tarihinden itibaren yürürlüktedir.
  Hukuk sistemi: Avustralya üç seviyeli hükümete sahiptir; Federal Hükümet Eyalet Hükümeti ve Yerel Hükümet. Federal hükümet başbakanlıkla yönetilir ve savunma dış işler ve haberleşme gibi ülke konularından sorumludur. Eyalet hükümeti ; eğitim sosyal refah ve hukuk alanlarında Federal hükümet faaliyetlerini destekler. Yerel hükümet ise şehir planlaması binaların yerleşimi kanalizasyon gibi belediye aktivitelerinden sorumludur.
  Üye olduğu uluslararası örgüt ve kuruluşlar: ANZUS (ABD Avusturalya ve Yeni Zelanda Örgütü) APEC (Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği Forumu) ARF AsDB (Asya Kalkınma Bankası) ASEAN (Güneydoğu Asya Ülkeleri Örgütü) AG (Avustralya Grubu) BIS (Uluslararası İmar Bankası) C CCC (Gümrük İşbirliği Konseyi) CP EBRD (Avrupa Yatırım ve Kalkınma Bankası) ESCAP (Asya ve Pasifikler Ekonomik ve Sosyal Komisyonu) FAO (Tarım ve Gıda Örgütü) IAEA (Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı) IBRD (Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası) ICAO (Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü) ICC (Milletlerarası Ticaret Odası) ICFTU (Uluslararası Serbest Ticaret Birlikleri Konfederastonu) ICRM (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi) IDA (Uluslararası Kalkınma Birliği) IEA (Uluslararası Enerji Ajansı) IFAD (Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu) IFC (Uluslararası Finansman Kurumu) IFRCS (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Toplulukları Federasyonu) IHO (Uluslararası Hidrografi Örgütü) ILO (Uluslarası Çalışma Örgütü) IMF (Uluslararası Para Fonu) IMO (Uluslararası Denizcilik Örgütü) Inmarsat (Uluslararası Denizcilik Uydu Teşkilatı) Intelsat (Uluslararası Telekomünikasyon ve Uydu Örgütü) Interpol (Uluslararası Polis Teşkilatı) IOC (Uluslararası Olimpiyat Komitesi) IOM (Uluslararası Göçmen Teşkilatı) ISO (Uluslararası Standartlar Örgütü) ITU (Uluslararası Haberleşme Birliği) NAM NEA (Nükleer Enerji Ajansı) NSG OECD (Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü)OPCW PCA (Daimi Hakemlik Mahkemesi) Sparteca SPC (Güney Pasifik Komisyonu) SPF UN (Birleşmiş Milletler) UNCTAD (Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı) UNESCO (Eğitim-Bilim ve Kültür Örgütü) UNHCR (BM Mülteciler Yüksek Komiserliği) UNMEE (BM Etyopya-Eritre Misyonu) UNTAET (BM Doğu Timor Geçiş Yönetimi) UNTSO (BM Mütareke Gözlem Örgütü) UNU UPU (Dünya Posta Birliği) WFTU (Dünya İşçi Sendikaları Federasyonu) WHO (Dünya Sağlık Örgütü) WIPO (Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı) WMO (Dünya Meteoroloji Örgütü) WTrO (Dünya Ticaret Örgütü) ZC

  Ekonomik Göstergeler

  Ekonomiye genel bakış: Dünyanın en çok kentleşmiş ve teknolojik açıdan ileri düzeyi yakalamış ülkelerinden biridir. Avustralya'nın gayri safi milli hasılası 20 milyonun altında bir nüfusu olan bir ülke için yüksektir. Eğitim öğretim sağlık ve ulaştırma dahil olmak üzere sosyal altyapıya büyük ölçüde yatırım yapmıştır. Avustralya kalkınmış iyi eğitilmiş ve endüstrileşmenin doruğundaki yapısı ile kendi ihtiyaçlarını iç kaynakları ile karşılayabildiği gibi yüksek oranlarda gıda ve maden ürünleri ihracatında bulunmaktadır.
  İş Gücü: 10.42 milyon(2005)
  Enflasyon oranı (tüketici fiyatlarında): %2.7 (2005 verileri)
  Sektörlere göre işgücü dağılımı: İşgücünün %34'ü finans ve hizmet sektörü %23'ü maden ve kamu kurumları %20'si toptan ve perakende ticaret %17'si üretim ve endüstri %6'sı tarım ile uğraşmaktadır.
  İşsizlik oranı: %5.1 (2005)
  Bütçe: gelirler: 249.8 milyar $; giderler: 240.2 milyar $ (2005)
  Endüstri: madencilik endüstri ve taşımacılık ekipmanları gıda ürünleri kimyasallar çelik
  Endüstrinin büyüme oranı: %1.1 (2005 verileri)
  Elektrik üretimi: 237 milyar kWh (2004)
  Elektrik üretimi için kaynaklar: fosil yakıtlar: %89.93
  hidro: %8.36
  nükleer: %0
  diğer: %1.71 (2004)
  Elektrik tüketimi: 221 milyar kWh (2004)
  Elektrik ihracatı: 0 kWh (2003)
  Elektrik ithalatı: 0 kWh (2003)
  Tarım ürünleri: buğday arpa şekerkamışı meyveler; büyükbaş hayvan kümes hayvanları
  İhracat tutarı: 103 milyar $ (2005 verileri)
  İhracat ürünleri: kömür altın et yün alüminyum demir buğday makine ve ulaşım araçları
  İhracat ortakları: Japonya %20.3 Çin %11.5 Güney Kore %7.9 ABD %6.7 Yeni Zelanda %6.5 Hindistan %5 (2005)
  İthalat tutarı: 119.6 milyar $ (2005 verileri)
  İthalat ürünleri: makine ve ulaşım araçları bilgisayar ve ofis makineleri telekomünikasyon araçları ve parçaları ham petrol ve petrol ürünleri
  İthalat ortakları: ABD %13.9 Çin %13.7 Japonya %11 Singapur %5.6 Almanya %5.6 (2005)
  Dış borç tutarı: 323.4 milyar $ (2005)
  Para birimi: Avustralya Doları (AUD)
  Para birimi kodu: AUD
  Mali yıl: 1 Temmuz - 30 Haziran

  İletişim Bilgileri

  Kullanılan telefon hatları: 11.46 milyon(2005)
  Telefon kodu: 61
  Radyo yayın istasyonları: AM 262 FM 345 kısa dalga 1 (1998)
  Radyolar: 25.5 milyon (1997)
  Televizyon yayını yapan istasyonlar: 104 (1997)
  Televizyonlar: 10.15 milyon (1997)
  Internet kısaltması: .au
  Internet servis sağlayıcıları: 264 (2000)
  Internet kullanıcıları: 14663622 (2006)

  Ulaşım ve Taşımacılık

  Demiryolları: toplam: 47738 km (2540 km elektriklendirilmiş)
  Karayolları: toplam: 810641 km
  asfalt: 336962 km
  asfalt olmayan: 473679 km (2004)
  Su yolları: 2000 km
  Boru hatları: ham petrol 2500 km; petrol ürünleri 500 km; doğal gaz 5600 km
  Limanları: Adelaide Brisbane Cairns Darwin Devonport (Tasmania) Fremantle Geelong Hobart (Tasmania) Launceston (Tasmania) Mackay Melbourne Sydney Townsville
  Hava alanları: 455 (2006)
  23 Aralık 2009
  #12
 14. ziki

  ziki Yönetici

  Avusturya

  Coğrafi Verileri

  Konum: Orta Avrupa'da İtalya ile Slovenya'nın kuzeyinde yer alır.
  Coğrafi konumu: 47 20 Kuzey enlemi 13 20 Doğu boylamı
  Haritadaki konumu: Avrupa
  Yüzölçümü: toplam: 83870 km²
  kara: 82444 km²
  su: 1426 km²
  Sınırları: toplam: 2562 km
  Sınır komşuları: Çek Cumhuriyeti 362 km Almanya 784 km Macaristan 366 km İtalya 430 km Liechtenstein 35 km Slovakya 91 km Slovenya 330 km İsviçre 164 km
  Sahil şeridi: 0 km
  İklimi: Ilıman kıtasal iklim.
  Arazi yapısı: Batı ve güneyinde Alpler doğu ve kuzey kısımlarda çoğunlukla düzlükler yer alır
  Deniz seviyesinden yüksekliği: en alçak noktası: Neu***dler See 40 m; en yüksek noktası: Grossglockner 6960 m
  Doğal kaynakları: Demir kereste magnezit kurşun kömür linyit bakır hidro enerji
  Arazi kullanımı: tarıma uygun topraklar: %17
  daimi ekinler: %1
  otlaklar: %23
  ormanlık arazi: %39
  diğer: %20 (2005 verileri)
  Sulanan arazi: 457 km² (2003 verileri)
  Coğrafi not: Kara ile çevrili

  Nüfus Bilgileri

  Nüfus: 8192880 (Temmuz 2006 verileri)
  Nüfus artış oranı: %0.09 (2006 verileri)
  Mülteci oranı: 1.94 mülteci/1000 nüfus (2006 tahmini)
  Cinsiyet oranı: doğumlarda: 1.05 erkek/kadın
  15 yaş altı: 1.05 erkek/kadın
  15-64 yaşlarında: 1.01 erkek/kadın
  65 yaş ve üzeri: 0.68 erkek/kadın
  toplam nüfusta: 0.95 erkek/kadın (2006 verileri)
  Bebek ölüm oranı: 4.6 ölüm/1000 doğan bebek (2006 tahmini)
  Ortalama hayat süresi: Toplam nüfus: 79.07 yıl
  erkeklerde: 76.17 yıl
  kadınlarda: 82.11 yıl (2006 verileri)
  Ortalama çocuk sayısı: 1.36 çocuk/1 kadın (2006 tahmini)
  HIV/AIDS - hastalıklarına yakalanan yetişkin sayısı: %0.3 (2003 verileri)
  HIV/AIDS - hastalığı olan insan sayısı: 10000 (2003 verileri)
  HIV/AIDS - hastalıklarından ölenlerin sayısı: 100 den az (2003 verileri)
  Ulus: Avusturyalı
  Nüfusun etnik dağılımı: Avusturyalı %98 Hırvat Sloven diğer (Macar Çek Slovak diğer)
  Din: Roma Katolikleri %73.6 Protestanlar %4.7 Müslümanlar ve diğer %21.7
  Diller: Almanca (resmi) macarca slovence hırvatca
  Okur yazar oranı: 15 yaş ve üzeri için veriler
  toplam nüfusta: %98

  Yönetimi

  Ülke adı: Resmi tam adı: Avusturya Cumhuriyeti
  kısa şekli : Avusturya
  Yerel tam adı: Republik Oesterreich
  yerel kısa şekli: Oesterreich
  ingilizce: Austria
  Yönetim biçimi: Federal Cumhuriyet
  Başkent: Viyana
  İdari bölümler: 9 eyalet; Burgenland Kaernten Niederoesterreich Oberoesterreich Salzburg Steiermark Tirol Vorarlberg Wien
  Bağımsızlık günü: 1156 (Bavarya'dan)
  Milli bayram: Ulusal gün 26 Ekim (1955)
  Anayasa: 1920
  Üye olduğu uluslararası örgüt ve kuruluşlar: AfDB (Afrika Kalkınma Bankası) AsDB (Asya Kalkınma Bankası) AG (Avustralya Grubu) BIS (Uluslararası İmar Bankası) BSEC (Karadeniz Ekonomik İşbirliği) (gözlemci) CCC (Gümrük İşbirliği Konseyi) CE (Avrupa Konseyi) CEI (Orta Avrupa Girişimi) CERN (Avrupa Nükleer Araştırma Teşkilatı) EAPC (Avrupa - Atlantik Ortaklık Konseyi) EBRD (Avrupa Yatırım ve Kalkınma Bankası) ECE (Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu) EIB (Avrupa Yatırım Bankası) EMU (Avrupa Ekonomi ve Para Birliği) ESA (Avrupa Uzay Ajansı) Avrupa Birliği FAO (Tarım ve Gıda Örgütü) G- 9 IADB (Amerika Bölgesi Kalkınma Bankası) IAEA (Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı) IBRD (Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası) ICAO (Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü) ICC (Milletlerarası Ticaret Odası) ICFTU (Uluslararası Serbest Ticaret Birlikleri Konfederastonu) ICRM (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi) IDA (Uluslararası Kalkınma Birliği) IEA (Uluslararası Enerji Ajansı) IFAD (Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu) IFC (Uluslararası Finansman Kurumu) IFRCS (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Toplulukları Federasyonu) ILO (Uluslarası Çalışma Örgütü) IMF (Uluslararası Para Fonu) IMO (Uluslararası Denizcilik Örgütü) Intelsat (Uluslararası Telekomünikasyon ve Uydu Örgütü) Interpol (Uluslararası Polis Teşkilatı) IOC (Uluslararası Olimpiyat Komitesi) IOM (Uluslararası Göçmen Teşkilatı) ISO (Uluslararası Standartlar Örgütü) ITU (Uluslararası Haberleşme Birliği) MINURSO (BM Bati Sahra Referandum Misyonu) NAM (ziyaretçi) NEA (Nükleer Enerji Ajansı) NSG OAS (gözlemci) OECD (Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü)OPCW OSCE (Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Örgütü) PCA (Daimi Hakemlik Mahkemesi) PFP (Barış için Ortaklık) UN (Birleşmiş Milletler) UNCTAD (Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı) UNDOF (BM Ateşkes Gözlem Misyonu) UNESCO (Eğitim-Bilim ve Kültür Örgütü) UNFICYP (BM Barış Gücü) UNHCR (BM Mülteciler Yüksek Komiserliği) UNIDO (Endüstriyel Kalkınma Örgütü) UNIKOM (BM Irak-Kuveyt Gözlem Misyonu) UNITAR (BM Eğitim Araştırma Enstitüsü) UNMEE (BM Etyopya-Eritre Misyonu) UNMIBH (BM Bosna Hersek Misyonu) UNMIK (BM Kosova Geçici Yönetimi) UNMOT UNOMIG (BM Gürcistan Gözlem Misyonu) UNTAET (BM Doğu Timor Geçiş Yönetimi) UNTSO (BM Mütareke Gözlem Örgütü) UPU (Dünya Posta Birliği) WCL (Dünya Emek Konfederasyonu) WEU (gözlemci) WFTU (Dünya İşçi Sendikaları Federasyonu) WHO (Dünya Sağlık Örgütü) WIPO (Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı) WMO (Dünya Meteoroloji Örgütü) WToO (Dünya Turizm Örgütü) WTrO (Dünya Ticaret Örgütü) ZC

  Ekonomik Göstergeler

  GSYİH: Satın alma Gücü paritesi: 265.8 milyar $ (2005 verileri)
  Enflasyon oranı (tüketici fiyatlarında): %5.2 (2005 verileri)
  İş gücü: 3.49 milyon (2005)
  İşsizlik oranı: %5.2 (Aralık 2005)
  Bütçe: gelirler: 148.6 milyar $; giderler: 154.5 milyar $ (2005)
  Endüstri: İnşaat makine araçlar ve parçaları gıda kimyasallar kağıt ürünleri iletişim araçları turizm
  Endüstrinin büyüme oranı: %4.7 (2005 verileri)
  Elektrik üretimi: 63.69 milyar kWh (2004)
  Elektrik üretimi için kaynaklar: fosil yakıtlar: %29.53
  hidro: %67.65
  nükleer: %0
  diğer: %2.82 (2004)
  Elektrik tüketimi: 64.78 milyar kWh (2004)
  Elektrik ihracatı: 13.53 milyar kWh (2004)
  Elektrik ithalatı: 16.63 milyar kWh (2004)
  Tarım ürünleri: Hububat patates şeker pancarı şarap meyve süt ürünleri sığır domuz kümes hayvanı
  İhracat tutarı: 122.5 milyar $ (2005 verileri)
  İhracat ürünleri: Makine ve parça kağıt ürünleri metal eşyalar kimyasallar demir - çelik tekstil gıda maddeleri
  İhracat ortakları: Almanya %31.2 İtalya %8.7 ABD %5.8 İsviçre %5.2 Fransa %4.2 (2005)
  İthalat tutarı: 118.8 milyar $ (2005 verileri)
  İthalat ürünleri: Makine ve parça kimyasallar metal eşyalar gıda maddeleri
  İthalat ortakları: Almanya %45.9 İtalya %6.6 İsviçre %4.5 (2005)
  Dış borç tutarı: 510.6 milyar $ (2005 verileri)
  Para birimi: Euro (EUR)
  Para birimi kodu: EUR
  Mali yıl: Takvim yılı

  İletişim Bilgileri

  Kullanılan telefon hatları: 3.705 milyon (2005)
  Telefon kodu: 43
  Radyo yayın istasyonları: AM 2 FM 65 kısa dalga1 (2001)
  Radyolar: 6.08 milyon (1997)
  Televizyon yayını yapan istasyonlar: 10 (2001)
  Televizyonlar: 4.25 milyon (1997)
  Internet kısaltması: .at
  Internet servis sağlayıcıları: 37 (2000)
  Internet kullanıcıları: 4.65 (2005)

  Ulaşım ve Taşımacılık

  Demiryolları: toplam: 6011 km (167 km elektriklendirilmiş)
  Karayolları: toplam: 133718 km
  asfalt: 133718 km
  asfalt olmayan: 0 km (2003 verileri)
  Su yolları: 358 km
  Boru hatları: doğal gaz 2722 km; ham petrol 663 km; petrol ürünleri 149 km (2006)
  Limanları: Linz Viyana Enns Krems
  Hava alanları: 55 (2006 verileri
  23 Aralık 2009
  #13
 15. ziki

  ziki Yönetici

  Azerbaycan

  Coğrafi Verileri

  Konum: Güneybatı Asya'da Hazar Denizi'nin kıyısında İran ve Rusya arasında bir bölgede yer almaktadır.
  Coğrafi konumu: 40 30 Kuzey enlemi 47 30 Doğu boylamı
  Haritadaki konumu: Güneybatı Asya
  Yüzölçümü: Toplam: 86600 km²
  kara: 86100 km²
  su: 500 km²
  Sınırları: toplam: 2013 km
  Sınır komşuları: Ermenistan (Azerbaycan sınırı) 566 km Ermenistan (Nahçıvan sınırı ) 221 km Gürcistan 322 km İran (Azerbaycan sınırı) 432 km İran (Nahçıvan sınırı) 179 km Rusya 284 km Türkiye 9 km
  Sahil şeridi: 825 km (Hazar denizi)
  İklim: Dünyadaki mevcut 11 iklim tipinden 9'unun hüküm sürdüğü Azerbaycan'da iklim oldukça çeşitlidir. Azerbaycan'da iklim başlıca 3 etki altındadır: Büyük Kafkas dağlarının kuzeyinden gelen soğuk hava kütlelerinin etkisi; Küçük Kafkas dağlarının güneyinden gelen sıcak hava akımlarının etkisi; 825 km.lik sahil şeridiyle bölgenin yanı başında bulunan Hazar Denizi'nin bölge iklimi üzerindeki etkisi. Bölgenin en rutubetli ve yağış alan yeri Talu dağları ile Lenkeran ovalığı (1600-1800mm) en kurak bölgesi ise Abşeron yarımadasının güneybatı kısmıdır.
  Arazi yapısı: Orta yükseklikte bir ülke olan Azerbaycan'ın ortalama yüksekliği 657 m.dir. Ülkelerin en yüksek dağları olan Bazar düzü ve Tufandağ'in zirveleri 4197-4489 metreye ulaşmaktadır.
  Deniz seviyesinden yüksekliği: en alçak noktası: Hazar Denizi -28 m; en yüksek noktası: Bazardüzü dağı 4485 m
  Doğal kaynakları: petrol doğal gaz demir yatakları metaller alüminyum
  Toprakları: Tarıma elverişli: %20
  sürekli ekilen: %5
  otlaklar: %25
  ormanlık arazi: %11
  diğer: %39 (2003 verileri)
  Sulanan arazi: 14550 km² (2003 verileri)
  Doğal afetler: kuraklıklar; bazı deniz seviyesine yakın topraklarda su baskınları deprem
  Akarsuları: 371.000 km².lik bir alanı kapsayan ve 75000 m³.lük bir hacme sahip olan Hazar Gölü ülkenin sınırlarının bulunduğu tek denizdir. Volga Ural Kür Aras Terek Samur Sulak gibi birçok nehrin sularını döktüğü bu göle hacmi büyük olduğu için Deniz de denilmektedir. Hazar'ın kuzeyden güneye ortalama uzunluğu 1200 km eni ise ortalama 300 km. dir. Denizin ortalama derinliği 180 m en derin yeri 1020 m en sığ yeri ise 5 m. civarındadır.

  Nüfus Bilgileri

  Nüfus: 7961619 (Temmuz 2006 verileri)
  Yaş yapısı: 0-14 yaş: %25.8 (erkek 1046501; bayan 1011492)
  15-64 yaş: %66.3 (erkek 2573134; bayan 2706275)
  65 yaş ve üsleri: %7.8 (erkek 246556; bayan 377661) (2006 verileri)
  Nüfus artış oranı: %0.66 (2006 verileri)
  Mülteci oranı: -4.38 mülteci/1000 nüfus (2006 tahmini)
  Cinsiyet oranı: doğumlarda: 1.05 erkek/kadın
  15 yaş altı: 1.04 erkek/kadın
  15-64 yaşlarında: 0.95 erkek/kadın
  65 yaş ve üzeri: 0.65 erkek/kadın
  toplam nüfusta: 0.94 erkek/kadın (2006 verileri)
  Bebek ölüm oranı: 79 ölüm/1000 doğan bebek (2006 tahmini)
  Ortalama hayat süresi: toplam nüfus: 63.85 yıl
  erkeklerde: 59.78 yıl
  kadınlarda: 68.13 yıl (2006 verileri)
  Ortalama çocuk sayısı: 2.46 çocuk/1 kadın (2006 tahmini)
  Ulus: Azeri
  Nüfusun etnik dağılımı: Azeri %90 Dağıstanlı %3.2 Rusya %2.5 diğer %4.3
  Dinler: Müslümanlar %96 Ortodoks %2.5 diğer %1.8
  Dil: Azerice %91 Rusça %3 diğer %6
  Okur yazar oranı: 15 yaş ve üzeri
  toplam nüfus: %98.8
  erkek: %99.5
  kadın: %98.2 (2003 verileri)

  Yönetimi

  Ülke adı: Azerbaycan Cumhuriyeti
  yerel adı: Azerbaycan Respublikası
  eski adı: Azerbaycan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti
  ingilizce: Azerbaijan
  Yönetim biçimi: Başkanlık Tipi Cumhuriyet
  Başkent: Bakü (Bakı)
  İdari bölümler: 59 il 11 şehir 1 bağımsız cumhuriyet; Abşeron Ağcabedi Ağdam Ağdaş Ağstafa Ağsu Ali Bayramlı Astara Baki Balakan Berde Beyl**an Bilasuvar Cebrayil Celilabad Daşkesen Deveci Füzuli Gedebey Gence Goranboy Göyçay Hacıgabul İmişli İsmayilli Kelbecer Kürdemir Laçın Lenkeran Lenkeran Lerik Masallı Mingeçevir Naftalan Naxçivan Bağımsız Cumhuriyeti Neftçala Oğuz Gabala Gakh Gazakh Gobustan Guba Gubadlı Gusar Saatlı Sabirabad Şeki Salyan Şamakhı Şemkir Samukh Siyazan Sumgayıt Şuşa Tartar Tovuz Ucar Khaçmaz Khankandi Khanlar Khızı Khocalı Khocavend Yardımlı Yevlakh Zengilan Zagatala Zerdab
  Bağımsızlık günü: 18 Ekim 1991
  Milli bayram: Azerbaycan Demokratik Cumhuriyetinin Kuruluş Günü 28 Mayıs (1918)
  Anayasa: 12 Kasım 1995
  Hukuk sistemi: Uygar hukuk sistemi temel alınmıştır.
  Üye olduğu uluslararası örgüt ve kuruluşlar: AsDB (Asya Kalkınma Bankası) BSEC (Karadeniz Ekonomik İşbirliği) CCC (Gümrük İşbirliği Konseyi) CE (Avrupa Konseyi) CIS (Bağımsız Devletlerin Topluluğu) EAPC (Avrupa - Atlantik Ortaklık Konseyi) EBRD (Avrupa Yatırım ve Kalkınma Bankası) ECE (Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu) ECO (Ekonomik İşbirliği Örgütü) ESCAP (Asya ve Pasifikler Ekonomik ve Sosyal Komisyonu) FAO (Tarım ve Gıda Örgütü) IBRD (Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası) ICAO (Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü) ICFTU (Uluslararası Serbest Ticaret Birlikleri Konfederastonu) ICRM (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi) IDA (Uluslararası Kalkınma Birliği) IDB (İslam Kalkınma Bankası) IFAD (Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu) IFC (Uluslararası Finansman Kurumu) IFRCS (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Toplulukları Federasyonu) ILO (Uluslarası Çalışma Örgütü) IMF (Uluslararası Para Fonu) IMO (Uluslararası Denizcilik Örgütü) Intelsat (Uluslararası Telekomünikasyon ve Uydu Örgütü) Interpol (Uluslararası Polis Teşkilatı) IOC (Uluslararası Olimpiyat Komitesi) ISO (Uluslararası Standartlar Örgütü) ITU (Uluslararası Haberleşme Birliği) NAM OAS (Amerika Devletleri Teşkilatı) OIC (İslam Konferansı Örgütü) OPCW (Kimyasal Silahları Yasaklama Organizasyonu) OSCE (Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Örgütü) PFP (Barış için Ortaklık) UN (Birleşmiş Milletler) UNCTAD (Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı) UNESCO (Eğitim-Bilim ve Kültür Örgütü) UNIDO (Endüstriyel Kalkınma Örgütü) UPU (Dünya Posta Birliği) WFTU (Dünya İşçi Sendikaları Federasyonu) WHO (Dünya Sağlık Örgütü) WIPO (Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı) WMO (Dünya Meteoroloji Örgütü) WTrO (Dünya Ticaret Örgütü)

  Ekonomik Göstergeler

  Ekonomiye genel bakış: Azerbaycan'ın ekonomisinin temelini tarım ve hayvancılıksanayi doğal kaynaklar enerji ve dış ticaret oluşturmaktadır. Elverişli iklim koşulları çeşitli tarım ürünlerinin yetişmesine imkan sağlamıştır. Hayvancılık tarımdan sonra önemli bir faaliyettir. Ülkede 1992 yılı itibariyle 1.7 milyon baş sığır 5 milyon baş koyun mevcuttur. Kür ve Araz nehirleri üzerinde ve Kür Nehrinin Hazar Denizine döküldüğü alanlarda balıkçılık yapılmaktadır. Sovyetler döneminde merkezi planlama stratejileri çerçevesinde Azerbaycan tarım ülkesi olmaya zorlanmış ve kendi sanayisini kurması engellenmiştir. Mevcut sanayi tesislerinin çoğu da eski teknolojiyi kullanmakta olup verimlilikten düşüktür. Son yıllarda bu sıkıntını giderilmesi için Azerbaycan devleti bir takım tedbirler almıştır.
  Enflasyon oranı (tüketici fiyatlarında): %9.6 (2005 verileri)
  İş gücü: 5.45 milyon (2005)
  Sektörlere göre işgücü dağılımı: tarım ve ormancılık %41 endüstri %7 hizmet %52 (2001)
  İşsizlik oranı: %1.1 resmi verilere göre (2005 verileri)
  Bütçe: gelirler: 3.18 milyar $; giderler: 2.986 milyar $ (2005)
  Endüstri: Petrol ve doğal gaz petrol ürünleri çelik demir yatakları çimento kimyasallar petrokimyasallar tekstil
  Endüstrinin büyüme oranı: %40 (2005 verileri)
  Elektrik üretimi: 20 milyar kWh (2003)
  Elektrik üretimi için kaynaklar: Fosil yakıtlar: %86.46
  hidro: %13.54
  nükleer: %0
  diğer: %0 (2003)
  Elektrik tüketimi: 20.25 milyar kWh (2003)
  Elektrik ihracatı: 700 milyon kWh (2003)
  Elektrik ithalatı: 2.35 milyar kWh (2003)
  Tarım ve hayvancılık ürünleri: Pamuk tahıl pirinç üzüm meyveler sebzeler çay tütün büyükbaş hayvancılık domuz koyun keçi
  İhracat tutarı: 6.117 milyar $ (2005 verileri)
  İhracat ürünleri: Petrol ve gaz %75 makineler pamuk gıda ürünleri
  İhracat ortakları: İtalya %30.3 Fransa %9.4 Rusya %6.6 Türkiye %6.3 Türkmenistan %6.3 Gürcistan %4.8 İsrail %4.5 Hırvatistan %4.1 (2005)
  İthalat tutarı: 4.656 milyar $ (2005 verileri)
  İthalat ürünleri: Makine ve araç - gereçler gıda ürünleri metaller kimyasallar
  İthalat ortakları: Rusya %17 İngiltere %9.1 Singapur %9.1 Türkiye %7.4 Almanya %6.1 Türkmenistan %5.8 Ukrayna %5.4 Çin %4.1 (2005)
  Dış borç tutarı: 1.873 milyar $ (2005)
  Para birimi: Azerbaycan Manatı (AZM)
  Para birimi kodu: AZM
  Mali yıl: Takvim yılı

  İletişim Bilgileri

  Kullanılan telefon hatları: 1091400 (2005)
  Telefon kodu: 994
  Radyo yayın istasyonları: AM 10 FM 17 kısa dalga 1 (1998)
  Radyolar: 175000 (1997)
  Televizyon yayını yapan istasyonlar: 2 (1997)
  Televizyonlar: 170000 (1997)
  Internet kısaltması: .az
  Internet servis sağlayıcıları: 2 (2000)
  Internet kullanıcıları: 678800 (2005)

  Ulaşım ve Taşımacılık

  Demiryolları: toplam: 2957 km (1993)
  Karayolları: toplam: 27016 km
  asfalt: 12698 km
  asfalt olmayan: 14318 km (2003)
  Su yolları: yok
  Boru hatları: doğal gaz 3190 km; ham petrol 2436 km (2006)
  Limanlar: Bakü (Bakı)
  Hava alanları: 36 (2006)
  23 Aralık 2009
  #14
 16. ziki

  ziki Yönetici

  Bahamalar

  Coğrafi Verileri

  Konum: Karayipler'de Kuzey Atlas Okyanusunda adalar grubu Florida eyaletinin güneydoğu kıyısı açıklarında Küba ve Hispaniola`nın kuzeyinde yer alır.
  Coğrafi konumu: 24 15 Kuzey enlemi 76 00 Batı boylamı
  Haritadaki konumu: Orta Amerika ve Karayipler
  Yüzölçümü: toplam: 13940 km²
  kara: 10070 km²
  su: 3870 km²
  Sınırları: 0 km
  Sahil şeridi: 3542 km
  İklim: İki mevsimli yumuşak astropik iklimi büyük ölçüde Stream Körfezi Akıntısı ile Atlas Okyanusu meltemlerinin etkisi altındadır. Kasırga mevsimi Temmuz ortalarından kasım ortalarına kadar sürer.
  Arazi yapısı: Bahamalar güney ve batısındaki karalardan derin kanallarla ayrılan bir denizaltı yükseltisinin su üstüne çıkmış uzantılarından oluşur. Adaların kıyıları mercan kayalıklarıyla çevrilidir.
  Deniz seviyesinden yüksekliği: en alçak noktası: Atlas Okyanusu 0 m; en yüksek noktası: Alvernia dağı 63 m
  Doğal kaynakları: tuz kereste tarıma elverişli topraklar
  Arazi kullanımı: tarıma uygun topraklar: %1
  otlaklar: %0
  ormanlık arazi: %32
  diğer: %67 (2005 verileri)
  Doğal afetler: Tropikal kasırgalar su baskınlarına neden olarak zarar vermektedir.


  Nüfus Bilgileri

  Nüfusu: 303770 (2006)
  Yaş yapısı: 0-14 yaş: %27.5 (erkek 41799; kadın 41733)
  15-64 yaş: %66.1 (erkek 98847; kadın 102074)
  65 yaş ve üzeri: %6.4 (erkek 7891; kadın 11426) (2006 verileri)
  Nüfus artış oranı: %0.64 (2006 verileri)
  Mülteci oranı: -2.17 mülteci/1000 nüfus (2006 tahmini)
  Cinsiyet oranı: doğumlarda: 1.02 erkek/kadın
  15 yaş altı: 1 erkek/kadın
  15-64 yaşlarında: 0.97 erkek/kadın
  65 yaş ve üzeri: 0.69 erkek/kadın
  toplam nüfusta: 0.96 erkek/kadın (2006 verileri)
  Bebek ölüm oranı: 24.68 ölüm/1000 doğan bebek (2006 tahmini)
  Ortalama hayat süresi: Toplam nüfus: 65.6 yıl
  erkeklerde: 62.24 yıl
  kadınlarda: 69.03 yıl (2006 verileri)
  Ortalama çocuk sayısı: 2.18 çocuk/1 kadın (2006 tahmini)
  HIV/AIDS - hastalıklarına yakalanan yetişkin sayısı: %3 (2003 verileri)
  HIV/AIDS - hastalıkları taşıyan insan sayısı: 5600 (2003 verileri)
  HIV/AIDS - hastalıklarından ölenler: 200 (2003 verileri)
  Ulus: Bahama
  Nüfusun etnik dağılımı: Siyah ırk %85 beyaz ırk %12 Asyalılar ve Hispaniola'lılar
  Din: Baptistler %32 Anglikanlar %20 Roma Katolikleri %19 Methodistler %6 diğer %23
  Dil: İngilizce(resmi) Creole (hem Avrupa hem de Asya soyundan gelen kişilerin konuştuğu dil)
  Okur yazar oranı: 15 yaş ve üzeri bilgiler
  toplam nüfus: %95.6
  erkek: %94.7
  kadın: %96.5 (2003 verileri)


  Yönetimi

  Ülke adı: Bahama
  ingilizce: Bahamas The
  Yönetim Biçimi: meşruti monarşi
  Başkent: Nassau
  İdari bölümler: 21 bölge; Acklins ve Crooked Adaları Bimini Cat Adaları Exuma Freeport Fresh Creek Governor's Limanı Green Turtle Cay Harbour Adası High Rock Inagua Kemps Bay Long Adası Marsh Limanı Mayaguana New Providence Nicholls Şehri ve Berry Adaları Ragged Adası Rock Sound Sandy Burunu San Salvador ve Rum Cay
  Bağımsızlık günü: 10 Temmuz 1973
  Milli bayram: Kurtuluş günü 10 Temmuz (1973)
  Anayasa: 10 Temmuz 1973
  Hukuk sistemi: İngiliz hukuku temel alınmıştır.
  Üye olduğu uluslararası örgüt ve kuruluşlar: ACP (Afrika - Karayip - Pasifik Ülkeleri) C Caricom (Karayipler Topluluğu ve Ortak Pazarı) CCC (Gümrük İşbirliği Konseyi) CDB (Karayipler Kalkınma Bankası) ECLAC (Birleşmiş Milletler Latin Amerika ve Karayipler Komisyonu) FAO (Tarım ve Gıda Örgütü) G-77 IADB (Amerika Bölgesi Kalkınma Bankası) IBRD (Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası) ICAO (Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü) ICFTU (Uluslararası Serbest Ticaret Birlikleri Konfederastonu) ICRM (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi) IFC (Uluslararası Finansman Kurumu) IFRCS (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Toplulukları Federasyonu) ILO (Uluslarası Çalışma Örgütü) IMF (Uluslararası Para Fonu) IMO (Uluslararası Denizcilik Örgütü) Inmarsat (Uluslararası Denizcilik Uydu Teşkilatı) Intelsat (Uluslararası Telekomünikasyon ve Uydu Örgütü) Interpol (Uluslararası Polis Teşkilatı) IOC (Uluslararası Olimpiyat Komitesi) ITU (Uluslararası Telekomünikasyon Birliği) LAES NAM OAS (Amerika Devletleri Teşkilatı) OPANAL OPCW (Kimyasal Silahları Yasaklama Organizasyonu) UN (Birleşmiş Milletler) UNCTAD (Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı) UNESCO (Eğitim-Bilim ve Kültür Örgütü) UNIDO (Endüstriyel Kalkınma Örgütü) UPU (Dünya Posta Birliği) WHO (Dünya Sağlık Örgütü) WIPO (Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı) WMO (Dünya Meteoroloji Örgütü) WTrO (Dünya Ticaret Örgütü)


  Ekonomik Göstergeler

  Ekonomiye genel bakış: Bahama ekonomisi büyük ölçüde turizm ve uluslararası finans hizmetlerine dayalıdır. Bu gelişmekte olan bir ülkedir. Turizm tek başına gayri safi milli hasılanın %60`ından fazlasını karşılar ve dolaylı ya da direk bir şekilde iş gücünü %40 oranında istihdam eder. Sanayi ve tarım gayri safi milli hasılanın %10`undan az bir oranını karşılar. Ülke gelişmesindeki büyüme büyük ölçüde turizm sektörünün geleceğine ve ABD`nin gelirindeki artışla bağlantılı olarak turist potansiyelinin büyümesine bağlıdır.
  GSYİH: Satın alma Gücü paritesi: 6.105 milyar $ (2005 verileri)
  GSYİH - (Reel Büyüme): %3.7 (2005 verileri)
  Enflasyon oranı (tüketici fiyatlarında): %1.2 (2004 verileri)
  İş gücü: 176300 (2004)
  Sektörlere göre işgücü dağılımı: tarım %5 endüstri %5 turizm %50 diğer hizmetler %40 (2005)
  İşsizlik oranı: %10.2 (2005 verileri)
  Bütçe: gelirler: 1.03 milyar $; giderler: 1.03 milyar $ (2004/2005)
  Endüstri: turizm finans çimento petrol arıtımı ve deniz yoluyla nakliyesi tuz rom ecza ürünleri
  Elektrik üretimi: 1.81 milyar kWh (2003)
  Elektrik üretimi için kaynaklar: fosil yakıtlar: %100
  hidro: %0
  nükleer: %0
  diğer: %0 (2003)
  Elektrik tüketimi: 1.683 milyar kWh (2003)
  Elektrik ihracatı: 0 kWh (2003)
  Elektrik ithalatı: 0 kWh (2003)
  Tarım ürünleri: narenciye sebzeler; kümes hayvanları
  İhracat tutarı: 469.3 milyon $ (2004 verileri)
  İhracat ürünleri: Ecza ürünleri çimento rom kerevit arıtılmış petrol ürünleri
  İhracat ortakları: ABD %31 İspanya %29.7 Polonya %9.3 Almanya %5.6 Guatemala %4.1 (2005)
  İthalat tutarı: 1.82 milyar $ (2004 verileri)
  İthalat ürünleri: gıda maddeleri sanayi ürünleri ham petrol taşıtlar elektronik
  İthalat ortakları: ABD %22.5 Güney Kore %20.2 İspanya %7.8 Brezilya %7.1 İtalya %6.5 Almanya %5.4 (2005)
  Dış borç tutarı: 342.6 milyon $ (2004 verileri)
  Para birimi: Bahama Doları (BSD)
  Para birimi kodu: BSD
  Mali yıl: 1 Temmuz - 30 Haziran


  İletişim Bilgileri

  Kullanılan telefon hatları: 139900 (2004)
  Telefon kodu: 1242
  Radyo yayın istasyonları: AM 3 FM 5 kısa dalga 0 (2006)
  Radyolar: 215000 (1997)
  Televizyon yayını yapan istasyonlar: 2 (2006)
  Televizyonlar: 67000 (1997)
  Internet kısaltması: .bs
  Internet servis sağlayıcıları: 19 (2000)
  Internet kullanıcıları: 93000 (2005)


  Ulaşım ve Taşımacılık

  Demiryolları: 0 km
  Karayolları: toplam: 2693 km
  asfalt: 1546 km
  asfalt olmayan: 1147 km (1999)
  Deniz yolları: yok
  Limanları: Freeport Matthew Town Nassau South Riding Point
  Hava alanları: 64 (2006)
  Helikopter alanları: 1 (2006 verileri)
  23 Aralık 2009
  #15
 17. ziki

  ziki Yönetici

  Bahreyn

  Coğrafi Verileri

  Konum: Orta Doğu'da Basra Körfezinde Arabistan Yarımadası kıyısı açıklarında Bahreyn Adası ile 30 kadar küçük adadan oluşan bir takımadada yer alan ülkedir.
  Coğrafi konumu: 26 00 Kuzey enlemi 50 33 Doğu boylamı
  Haritadaki konumu: Orta Doğu
  Yüzölçümü: toplam: 665 km²
  kara: 665 km²
  su: 0 km²
  Sınır komşuları: 0 km
  Sahil şeridi: 161 km
  İklimi: Bahreyn'de yıl boyunca nem oranı yüksektir. Kış ayları ılımandır. Egemen rüzgar kuzeybatıdan esen nemli şamal rüzgarıdır. Güneyden esen rüzgarlar ise hem sıcak hem de kurudur; bazen kum ve toz getirir.
  Arazi yapısı: Bahreyn Adası`nın orta bölgesi kayalıktır. Güneyde ve batıda bazı yerleri tuzlu bataklıklarla kaplı kumlu ovalar vardır.
  Deniz seviyesinden yüksekliği: en alçak noktası: Basra Körfezi 0 m; en yüksek noktası: Jabal ad Dukhan 122 m
  Doğal kaynakları: Petrol doğal gaz balık inci
  Arazi kullanımı: tarıma uygun topraklar: %2.82
  sürekli ekinler: %5.63
  otlaklar: %6
  ormanlık arazi: %0
  diğer: %85.55 (2005 verileri)
  Sulanan arazi: 40 km² (2005 verileri)
  Doğal afetler: periyodik kuraklıklar; kum fırtınaları


  Nüfus Bilgileri

  Nüfusu: 698585 (Temmuz 2006 verileri)
  Yaş yapısı: 0-14 yaş: %27.4 (erkek 96567; kadın 94650)
  15-64 yaş: %69.1 (erkek 280272; kadın 202451)
  65 yaş ve üzeri: %3.5 (erkek 12753; kadın 11892) (2006 verileri)
  Nüfus artış oranı: %1.45 (2006 verileri)
  Mülteci oranı: 0.82 mülteci/1000 nüfus (2006 tahmini)
  Cinsiyet oranı: doğumlarda: 1.03 erkek/kadın
  15 yaş altı: 1.02 erkek/kadın
  15-64 yaş: 1.38 erkek/kadın
  65 yaş ve üzeri: 1.07 erkek/kadın
  toplam nüfusta: 1.26 erkek/kadın (2006 verileri)
  Bebek ölüm oranı: 16.8 ölüm/1000 doğan bebek (2006 tahmini)
  Ortalama hayat süresi: Toplam nüfus: 74.45 yıl
  erkek: 71.97 yıl
  kadın: 77 yıl (2006 verileri)
  Ortalama çocuk sayısı: 2.6 çocuk/1 kadın (2006 tahmini)
  HIV/AIDS - hastalıklarına yakalanan yetişkin sayısı: %0.2 (2001 verileri)
  Ulus: Bahreyn
  Nüfusun etnik dağılımı: Bahreynliler %63 Asyalılar %19 diğer Araplar %10 İranlılar %8
  Dinler: Şii Müslümanlar %70 Sünni Müslümanlar %30
  Dil: Arapça İngilizce Farsça Urduca
  Okur yazar oranı: 15 yaş ve üzeri bilgiler
  toplam nüfus: %89.1
  erkek: %91.9
  kadın: %85 (2005 verileri)


  Yönetimi

  Ülke adı: Resmi uzun adı: Bahreyn Devleti
  kısa şekli : Bahreyn
  Yerel tam adı: Dawlat al Bahrayn
  yerel kısa şekli: Al Bahrayn
  eski adı: Dilmun
  ingilizce: Bahrain
  Yönetim Biçimi: Mutlak Monarşi
  Başkent: Manama
  İdari bölmeler: 12 belediye; Al Hadd Al Manamah Al Mint**ah al Gharbiyah Al Mint**ah al Wusta Al Mint**ah ash Shamaliyah Al Muharr** Ar Rifa' wa al Mint**ah al Janubiyah Jidd Hafs Madinat Hamad Madinat 'Isa Juzur Hawar Sitrah
  Bağımsızlık günü: 15 Ağustos 1971
  Milli bayram: Milli Gün 16 Aralık (1971)
  Anayasa: 14 Şubat 2002 de yeni anayasa kabul edilmiştir.
  Hukuk sistemi: İslam hukuku ve İngiliz hukuku temel alınmıştır.
  Üye olduğu uluslararası örgüt ve kuruluşlar: ABEDA AFESD (Arap Ülkeleri Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Fonu) AL AMF (Arap Ülkeleri Para Fonu) ESCWA (Birleşmiş Milletler Batı Asya Ekonomik ve Sosyal Komisyonu) FAO (Tarım ve Gıda Örgütü) G-77 GCC (Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi) IBRD (Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası) ICAO (Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü) ICC (Milletlerarası Ticaret Odası) ICRM (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi) IDB (İslam Kalkınma Bankası) IFC (Uluslararası Finansman Kurumu) IFRCS (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Toplulukları Federasyonu) IHO (Uluslararası Hidrografi Örgütü) ILO (Uluslarası Çalışma Örgütü) IMF (Uluslararası Para Fonu) IMO (Uluslararası Denizcilik Örgütü) Inmarsat (Uluslararası Denizcilik Uydu Teşkilatı) Intelsat (Uluslararası Telekomünikasyon ve Uydu Örgütü) Interpol (Uluslararası Polis Teşkilatı) IOC (Uluslararası Olimpiyat Komitesi) ISO (Uluslararası Standartlar Örgütü) ITU (Uluslararası Haberleşme Birliği) NAM OAPEC (Arap Petrol İhracatçısı Ülkeler Örgütü) OIC (İslam Konferansı Örgütü) OPCW (Kimyasal Silahları Yasaklama Organizasyonu) UN (Birleşmiş Milletler) UNCTAD (Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı) UNESCO (Eğitim-Bilim ve Kültür Örgütü) UNIDO (Endüstriyel Kalkınma Örgütü) UPU (Dünya Posta Birliği) WFTU (Dünya İşçi Sendikaları Federasyonu) WHO (Dünya Sağlık Örgütü) WIPO (Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı) WMO (Dünya Meteoroloji Örgütü) WTrO (Dünya Ticaret Örgütü)


  Ekonomik Göstergeler

  Ekonomiye genel bakış: Ülkede petrol üretim ve işletmesi ihracat tutarının %60`ını kamu gelirlerinin %60`ını ve gayri safi milli hasılanın %30`unu karşılar. Ülkenin ekonomik şartları 1990-1991 Körfez Krizi gibi sebepler yüzünden dalgalanmıştır. Gelişmiş iletişim ağı ve ulaşım kolaylıkları ile Bahreyn Körfez ile çalışan sayısız çokuluslu firmanın ev sahipliğini yapmaktadır. İhracatın büyük bölümünü ithal edilen ham maddeden üretilmiş petrol ürünleri kapsar. Birçok büyük endüstriyel projenin yapılandırılmasına başlanmıştır. Özellikle genç nüfusu kapsayan işsizlik ve petrol ve yeraltı su kaynaklarının tükenmesi başlıca uzun dönemli ekonomik problemlerdir.
  GSYİH: Satınalma Gücü paritesi: 15.9 milyar $ (2005 verileri)
  GSYİH - reel büyüme: %5.9 (2005 verileri)
  GSYİH - sermaye üzerinden: Satınalma Gücü paritesi: 23100 $ (2005 verileri)
  GSYİH - sektörlere göre: tarım: %0.5
  endüstri: %38.7
  hizmet: %60.8 (2005 verileri)
  Enflasyon oranı (tüketici fiyatlarında): %2.7 (2005 verileri)
  İş gücü: 380000 (2005 verileri)
  Sektörlere göre işgücü dağılımı: endüstri ticaret ve hizmet %79 devlet %20 tarım %1 (1997 verileri)
  İşsizlik oranı: %15 (2005 verileri)
  Bütçe: gelirler: 4.662 milyar $; giderler: 3.447 milyar $
  Endüstri: Petrol işletme ve ayrıştırma alüminyum eritme denizaşırı bankacılık gemi tamiri; turizm
  Endüstrinin büyüme oranı: %2 (2000 verileri)
  Elektrik üretimi: 7.345 milyar kWh (2003)
  Elektrik üretimi için kaynaklar: Fosil yakıtlar: %100
  hidro: %0
  nükleer: %0
  diğer: %0 (2003)
  Elektrik tüketimi: 6.83 milyar kWh (2003)
  Elektrik ihracatı: 0 kWh (2003)
  Elektrik ithalatı: 0 kWh (2003)
  Tarım ürünleri: meyveler sebzeler; kümes hayvanları süt ürünleri; karides balık
  İhracat tutarı: 11.17 milyar $ (2005)
  İhracat ürünleri: Petrol ve petrol ürünleri %61 alüminyum %7
  İhracat ortakları: Suudi Arabistan %3.3 ABD %2.6 Birleşik Arap Emirlikleri %2.3 (2005)
  İthalat tutarı: 7.83 milyar $ (2005)
  İthalat ürünleri: petrol %59 ham petrol %41
  İthalat ortakları: Suudi Arabistan %36.4 Japonya %6.6 Almanya %6.4 ABD %5.4 Birleşik Krallıklar %5 Birleşik Arap Emirlikleri %4.1 (2005)
  Dış borç tutarı: 6.814 milyar $ (2005)
  Para birimi: Bahreyn Dinarı (BHD)
  Para birimi kodu: BHD
  Mali yıl: Takvim yılı


  İletişim Bilgileri

  Kullanılan telefon hatları: 196500 (2005)
  Telefon kodu: 973
  Radyo yayın istasyonları: AM 2 FM 3 kısa dalga 0 (1998)
  Radyolar: 338000 (1997)
  Televizyon yayını yapan istasyonlar: 4 (1997)
  Televizyonlar: 275000 (1997)
  Internet kısaltması: .bh
  Internet servis sağlayıcıları: 1 (2000)
  Internet kullanıcıları: 152700 (2005)


  Ulaşım ve Taşımacılık

  Demiryolları: 0 km
  Karayolları: toplam: 3498 km
  asfalt: 2768 km
  asfalt olmayan: 730 km
  Deniz yolları: yok
  Boru hatları: ham petrol 56 km; petrol ürünleri 16 km; doğal gaz 32 km
  Limanları: Manama Mina' Salman Sitrah
  Hava alanları: 3 (2006 verileri)
  Helikopter alanları: 1 (2006 verileri)
  23 Aralık 2009
  #16
 18. ziki

  ziki Yönetici

  Baker Adası

  Coğrafi Verileri

  Konum: Okyanusya Kuzey Pasifik Okyanusunda mercanada.
  Coğrafi konumu: 0 13 Kuzey enlemi 176 28 Doğu boylamı
  Haritadaki konumu: Okyanusya
  Yüzölçümü: toplam: 129 km²
  kara: 129 km²
  su: 0 km²
  Sınır komşuları: 0 km
  Sahil şeridi: 4.8 km
  İklimi: Az yağışlı sabit rüzgarlı yakıcı güneşli ekvatoral iklim hakimdir.
  Deniz seviyesinden yüksekliği: en alçak noktası: Pasifik Okyanusu 0 m; en yüksek noktası: 8 m - isimsiz bölge
  Doğal kaynakları: Guano karada ve suda vahşi doğa
  Arazi kullanımı: Tarıma elverişli: %0
  sürekli ekinler: %0
  otlaklar: %0
  ormanlık arazi: %0
  diğer: %100
  Sulanan arazi: 0 km² (2005)
  Doğal afetler: Mercanadayı çevreleyen kayalıklar denizciler için tehlike oluşturmaktadırlar.

  Nüfus Bilgileri

  Nüfus: Baker adası ıssızdır. 1942 yılında II Dünya savaşında adaya yapılan hava saldırıları sırasında buradaki tüm siviller adayı terk ettiler. Su anda ada sadece avlanma amaçlı kullanılmaktadır. (Temmuz 2006 verileri)

  Yönetimi

  Ülke adı: Baker Adası
  ingilizce: Baker Island
  Bağımsızlık durumu: ABD'ye bağlıdır; Washington tarafından yönetilir.
  Hukuk sistemi: ABD hukuku uygulanmaktadır.
  Bayrak: ABD bayrağı kullanılmaktadır.

  Ekonomik Göstergeler

  Ekonomiye genel bakış: Ekonomik etkinliği yoktur.

  Ulaşım ve Taşımacılık

  Deniz yolları: yok
  Limanları: yok; sadece denizin ortasında demir atma imkanı var
  Hava alanları: 1665 metrelik alanda II Dünya savaşı sonrası terkedilmiş bir uçak pisti var üzeri tamamen bitki örtüsü ile kaplanmıştır ve şu anda kullanılmamaktadır. (2006 verileri)
  Ulaşım notu: Batı yakasında bir gündüz feneri bulunmaktadır.
  23 Aralık 2009
  #17
 19. ziki

  ziki Yönetici

  Bangladeş

  Coğrafi Verileri

  Konum: Güney Asya'da Bengal koyuna kıyısı olan Birmanya ve Hindistan arasında yer alan bir ülkedir.
  Coğrafi konumu: 24 00 Kuzey enlemi 90 00 Doğu boylamı
  Harita konumu: Asya
  Yüzölçümü: toplam: 144000 km²
  kara: 133910 km²
  su: 10090 km²
  Sınırları: toplam: 4246 km
  Sınır komşuları: Birmanya 193 kilometre Hindistan 4053 kilometre
  Sahil şeridi: 580 km
  İklimi: Tropikal iklim Ekim - Mart ayları arasında süren kışlar hafif Mart - Haziran ayları arasında yazlar sıcak ve rutubetli geçer Haziran - Ekim ayları arasında sıcak musonlar ortaya çıkar.
  Arazi yapısı: Çoğunlukla yatık alüvyonlu ovalardan ve güneydoğuda tepeliklerden oluşmaktadır.
  Deniz seviyesinden yüksekliği: en alçak noktası: Hint Okyanusu 0 m; en yüksek noktası: Keokradong 1230 m
  Doğal kaynaklar: Doğal gaz işlenebilir toprak arazi kereste kömür
  Arazi kullanımı: işlenebilir toprak arazi: %55.39
  sürekli ekinler: %3.08
  otlaklar: %5
  ormanlık arazi: %15
  diğer: %21.53 (2005 verileri)
  Sulanan arazi: 47250 km² (2003 verileri)
  Doğal afetler: Kuraklık kasırgalar ülke geneli yaz muson yağmurları sırasında su baskınları ile karşı karşıya kalır.


  Nüfus Bilgileri

  Nüfus: 147365352 (Temmuz 2006 verileri)
  Yaş yapısı: 0-14 yaş: %32.9 (erkek 24957997; kadın 23533894)
  15-64 yaş: %63.6 (erkek 47862774; kadın 45917674)
  65 yaş ve üzeri: %3.5 (erkek 2731578; kadın 2361435) (2006 verileri)
  Nüfus artış oranı: %2.09 (2006 verileri)
  Mülteci oranı: -0.68 mülteci/1000 nüfus (2006 tahmini)
  Cinsiyet oranı: doğumlarda: 1.06 erkek/kadın
  15 yaş altı: 1.06 erkek/kadın
  15-64 yaş: 1.04 erkek/kadın
  65 yaş ve üzeri: 1.16 erkek/kadın
  toplam nüfusta: 1.05 erkek/kadın (2006 verileri)
  Bebek ölüm oranı: 60.83 ölüm/1000 doğan bebek (2006 tahmini)
  Ortalama hayat süresi: toplam nüfus: 62.46 yıl
  erkek: 62.47 yıl
  kadın: 62.45 yıl (2006 verileri)
  Ortalama çocuk sayısı: 3.11 çocuk/1 kadın (2006 tahmini)
  HIV/AIDS - hastalıklarına yakalanan yetişkin sayısı: %0.01 (2001 verileri)
  HIV/AIDS - taşıyan insan sayısı: 13000 (2001 verileri)
  HIV/AIDS - hastalıklarından ölenler: 650 (2001 verileri)
  Ulus: Bangladeşli
  Nüfusun etnik dağılımı: Bengalli %98 Kabile grupları Bengalli olmayan Müslümanlar (1998)
  Dinler: Müslüman %83 Hindu %16 diğer %1 (1998)
  Dil: Bengalce (resmi) İngilizce
  Okur yazar oranı: 15 yaş ve üzeri bilgiler
  toplam nüfus: %43.1
  erkek: %53.9
  kadın: %31.8 (2003 verileri)


  Yönetimi

  Ülke adı: Resmi uzun adı: Bangladeş Halk Cumhuriyeti
  kısa şekli : Bangladeş
  eski adı: Doğu Pakistan
  ingilizce: Bangladesh
  Yönetim biçimi: Parlamenter Cumhuriyet
  Başkent: Dakka
  İdari bölmeler: 6 belediye; Barisal Chittagong Dhaka Khulna Rajshahi Sylhet
  Bağımsızlık günü: 16 Aralık 1971 (Batı Pakistan'dan ayrıldı)
  Milli bayram: Bağımsızlık günü 26 Mart (1971)
  Anayasa: 4 Kasım 1972 16 Aralık 1972 tarihinde yürürlüğe girmiştir 24 Mart 1982 darbesinde bir süre askıya alınmış 10 Kasım 1986 tarihinde yeniden düzenlenmiştir.
  Hukuk sistemi: İngiliz hukuku temel alınmıştır.
  Oy kullanma yaşı: 18 yaşından itibaren; genel
  Üye olduğu uluslararası örgüt ve kuruluşlar: AsDB (Asya Kalkınma Bankası) C CCC (Gümrük İşbirliği Konseyi) CP ESCAP (Asya ve Pasifikler Ekonomik ve Sosyal Komisyonu) FAO (Tarım ve Gıda Örgütü) G-77 IAEA (Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı) IBRD (Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası) ICAO (Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü) ICC (Milletlerarası Ticaret Odası) ICFTU (Uluslararası Serbest Ticaret Birlikleri Konfederastonu) ICRM (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi) IDA (Uluslararası Kalkınma Birliği) IDB (İslam Kalkınma Bankası) IFAD (Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu) IFC (Uluslararası Finansman Kurumu) IFRCS (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Toplulukları Federasyonu) IHO (Uluslararası Hidrografi Örgütü) ILO (Uluslarası Çalışma Örgütü) IMF (Uluslararası Para Fonu) IMO (Uluslararası Denizcilik Örgütü) Inmarsat (Uluslararası Denizcilik Uydu Teşkilatı) Intelsat (Uluslararası Telekomünikasyon ve Uydu Örgütü) Interpol (Uluslararası Polis Teşkilatı) IOC (Uluslararası Olimpiyat Komitesi) IOM (Uluslararası Göçmen Teşkilatı) ISO (Uluslararası Standartlar Örgütü) ITU (Uluslararası Haberleşme Birliği) MINURSO (BM Bati Sahra Referandum Misyonu) MONUC (BM Kongo Operasyonu) NAM OIC (İslam Konferansı Örgütü) OPCW (Kimyasal Silahları Yasaklama Organizasyonu) SAARC (Güney Asya Bölgesel işbirliği Teşkilatı) UN (Birleşmiş Milletler) UN Güvenlik Konseyi (geçici) UNCTAD (Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı) UNESCO (Eğitim-Bilim ve Kültür Örgütü) UNHCR (BM Mülteciler Yüksek Komiserliği) UNIDO (Endüstriyel Kalkınma Örgütü) UNIKOM (BM Irak-Kuveyt Gözlem Misyonu) UNMEE (BM Etyopya-Eritre Misyonu) UNMIBH (BM Bosna Hersek Misyonu) UNMIK (BM Kosova Geçici Yönetimi) UNMOP (BM Prevlaka Gözlem Misyonu) UNMOT UNOMIG (BM Gürcistan Gözlem Misyonu) UNTAET (BM Doğu Timor Geçiş Yönetimi) UNU UPU (Dünya Posta Birliği) WCL (Dünya Emek Konfederasyonu) WFTU (Dünya İşçi Sendikaları Federasyonu) WHO (Dünya Sağlık Örgütü) WIPO (Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı) WMO (Dünya Meteoroloji Örgütü) WToO (Dünya Turizm Örgütü) WTrO (Dünya Ticaret Örgütü)


  Ekonomik Göstergeler

  Ekonomiye genel bakış: Ekonomisini geliştirmek için süregelen yerel ve uluslararası çabalara ve nüfus planlama programlarına rağmen Bangladeş dünyanın en fakir en yüksek nüfuslu ve en az gelişmiş ülkelerinden biridir. Ekonomi tek en önemli aktivitesi olan pirinç yetiştiriciliği ile tarıma dayanır. Ekonomik büyümenin en önemli engelleri arasında sık görülen kasırga ve seller devlete ait girişimlerin yetersizliği tarım sektörünün karşılayamadığı sürekli büyüyen iş gücü enerji kaynaklarını (doğal gaz) işlemedeki gecikmeler yetersiz güç kaynakları ve ekonomik reformların yavaş yürütülmesi vardır. Şimdiye kadar Doğu Asya finansal krizleri Bangladeş ekonomisi üzerinde büyük etki yapmamıştır.
  GSYİH: Satınalma Gücü paritesi - 305.9 milyar $ (2005 verileri)
  GSYİH - reel büyüme: %6.4 (2005 verileri)
  GSYİH - sermaye üzerinden: Satın alma Gücü paritesi- 2100 $ (2005 verileri)
  GSYİH - sektörlere göre: tarım: %19.9
  endüstri: %19.8
  hizmet: %60.3 (2004 verileri)
  Enflasyon oranı (tüketici fiyatlarında): %7 (2005 verileri)
  İş gücü: 66.6 milyon (2005)
  Sektörlere göre işgücü dağılımı: tarım %63 hizmet %26 endüstri %11 (1995/1996 mali yılı sonuçları)
  İşsizlik oranı: %2.5 (2005)
  Bütçe: gelirler: 5.993 milyar $; giderler: 8.598 milyar $ (2005 mali yılı sonuçları)
  Endüstri: Pamuk tekstili hint keneviri giysiler çay çimento kimyasal gübre şeker
  Endüstrinin büyüme oranı: %6.7 (2005 verileri)
  Elektrik üretimi: 17.42 milyar kWh (2003)
  Elektrik üretimi için kaynaklar: Fosil yakıtlar: %93.7
  hidro: %6.3
  nükleer: %0
  diğer: %0 (2003)
  Elektrik tüketimi: 16.2 milyar kWh (2003)
  Elektrik ihracatı: 0 kWh (2003)
  Elektrik ithalatı: 0 kWh (2003)
  Tarım ürünleri: pirinç hint keneviri çay buğday şekerkamışı patates tütün bakliyat tohumlar baharatlar meyveler sığır süt kümes hayvanları
  İhracat: 9.372 milyar $ (2005)
  İhracat ürünleri: giysiler hint keneviri deri dondurulmuş balık ve deniz mahsulleri
  İhracat ortakları: ABD %23.6 Almanya %13.5 Birleşik Krallık %9.4 Fransa %6.4 (2005)
  İthalat: 12.97 milyar $ (2005)
  İthalat ürünleri: Makine ve teçhizatlar kimyasal maddeler demir ve çelik tekstil ham pamuk yiyecek maddeleri ham petrol ve petrol ürünleri çimento
  İthalat ortakları: Hindistan %14.1 Çin %13.5 Küveyt %8.5 Singapur %6.2 Japonya %4.1 Hong Kong %4.1 (2005)
  Dış borç tutarı: 20.63 milyar $ (2005)
  Para birimi: Taka (BDT)
  Para birimi kodu: BDT
  Mali yıl: 1 Temmuz - 30 Haziran


  İletişim Bilgileri

  Kullanılan telefon hatları: 1.07 million (2005)
  Telefon kodu: 880
  Radyo yayın istasyonları: AM 15 FM 13 kısa dalga 2 (2006)
  Radyolar: 6.15 milyon (1997)
  Televizyon yayını yapan istasyonlar: 15 (1999)
  Televizyonlar: 770000 (1997)
  Internet kısaltması: .bd
  Internet servis sağlayıcıları: 10 (2000)
  Internet kullanıcıları: 300000 (2005)


  Ulaşım ve Taşımacılık

  Demiryolları: toplam: 2768 km
  Karayolları: toplam: 239226 km
  asfalt: 22726 km
  asfalt olmayan: 216500 km (2003)
  Su yolları: 8372 km
  Boru hatları: Doğal gaz 2604 km
  Limanları: Chittagong Dakka Mongla Limanı Narayanganj (2006)
  Hava alanları: 16 (2000 verileri)
  23 Aralık 2009
  #18
 20. ziki

  ziki Yönetici

  Barbados

  Coğrafi Verileri

  Konum: Karayipler'de Atlas Okyanusu`nun batısında Rüzgarüstü Adalarının 160 km doğusunda Venezuela`nın 435 km kuzeybatısında yer alır.
  Coğrafi konumu: 13 10 Kuzey enlemi 59 32 Batı boylamı
  Harita konumu: Orta Amerika ve Karayipler
  Yüzölçümü: toplam: 431 km²
  kara: 431 km²
  su: 0 km²
  Sınır komşuları: 0 km
  Sahil şeridi: 97 km
  İklimi: Tropik iklimin egemen olduğu adada kuru (Aralık-Mayıs) ve yağışlı (Haziran-Kasım) geçen iki mevsim görülür. Antiller kasırga alanın güney sınırındaki yer alan ülkede daha önceki yıllarda kasırgalar büyük yıkımlara yol açmıştır.
  Arazi yapısı: Ada tortul kayaçları kaplayan ve kalınlığı 90 m`ye ulaşan mercan birikintilerinden oluşmuştur. En yüksek noktası olan Hillaby dağının bulunduğu kuzey kesimi dışında genellikle alçak ve düzdür. Yüzey suları oldukça azdır; az sayıdaki doğal su kaynakları kireçtaşı yataklarında toplanan yeraltı sularıyla beslenir.
  Deniz seviyesinden yüksekliği: en alçak noktası: Atlas Okyanusu 0 m; en yüksek noktası: Hillaby Dağı 336 m
  Doğal kaynakları: Petrol doğal gaz balık
  Arazi kullanımı: işlenebilir toprak arazi: %37.21
  sürekli ekinler: %2.33
  otlaklar: %5
  ormanlık arazi: %12
  diğer: %43.46 (2005 verileri)
  Doğal afetler: Antiller kasırga alanının güney sınırındaki yer alan ülkede daha önceki yıllarda kasırgalar büyük yıkımlara yol açmıştır. Ayrıca periyodik heyelanlar gözlemlenmektedir.


  Nüfus Bilgileri

  Nüfus: 279912 (Temmuz 2006 verileri)
  Yaş yapısı: 0-14 yaş: %20.1 (erkek 28160; kadın 28039)
  15-64 yaş: %71.1 (erkek 97755; kadın 101223)
  65 yaş ve üzeri: %8.8 (erkek 9508; kadın 15227) (2006 verileri)
  Nüfus artış oranı: %0.37 (2006 verileri)
  Mülteci oranı: -0.31 mülteci/1000 nüfus (2006 tahmini)
  Cinsiyet oranı: doğumlarda: 1.01 erkek/kadın
  15 yaş altı: 1 erkek/kadın
  15-64 yaş: 0.97 erkek/kadın
  65 yaş ve üzeri: 0.62 erkek/kadın
  toplam nüfusta: 0.94 erkek/kadın (2006 verileri)
  Bebek ölüm oranı: 11.77 ölüm/1000 doğan bebek (2006 tahmini)
  Ortalama hayat süresi: toplam nüfus: 72.79 yıl
  erkek: 70.79 yıl
  kadın: 74.82 yıl (2006 verileri)
  Ortalama çocuk sayısı: 1.65 çocuk/1 kadın (2006 tahmini)
  HIV/AIDS - hastalıklarına yakalanan yetişkin sayısı: %1.5 (2003 verileri)
  HIV/AIDS - taşıyan insan sayısı: 2500 (2003 verileri)
  HIV/AIDS - hastalıklarından ölenler: 200 (2003 verileri)
  Ulus: Barbadoslu yada Bajan (halk arasında)
  Nüfusun etnik dağılımı: Siyah ırk %90 beyaz ırk %4 diğer %6
  Dinler: Protestan %67 (Anglikan %40 Pentekostal %8 Methodist %7 diğer %12) Roma Katolikleri %4 inançsız %17 diğer %12
  Dil: İngilizce
  Okur yazar oranı: 15 yaş ve üzeri bilgiler
  toplam nüfus: %99.7
  erkek: %99.7
  kadın: %99.7 (2002 verileri)


  Yönetimi

  Ülke adı: Barbados
  Yönetim biçimi: Meşruti Monarşi
  Başkent: Bridgetown
  İdari bölmeler: 11 bölge; Christ Church (İsa Kilisesi) Saint Andrew Saint George Saint James Saint John Saint Joseph Saint Lucy Saint Michael Saint Peter Saint Philip Saint Thomas
  Bağımsızlık günü: 30 Kasım 1966 (Birleşik Krallık'dan ayrıldı)
  Milli bayram: Bağımsızlık günü 30 Kasım (1966)
  Anayasa: 30 Kasım 1966
  Hukuk sistemi: İngiliz genel hukuku temel alınmıştır.
  Oy kullanma yaşı: 18 yaşından itibaren; genel
  Üye olduğu uluslararası örgüt ve kuruluşlar: ACP (Afrika - Karayip - Pasifik Ülkeleri) C Caricom (Karayipler Topluluğu ve Ortak Pazarı) CCC (Gümrük İşbirliği Konseyi) CDB (Karayipler Kalkınma Bankası) ECLAC (Birleşmiş Milletler Latin Amerika ve Karayipler Komisyonu) FAO (Tarım ve Gıda Örgütü) G-77 IADB (Amerika Bölgesi Kalkınma Bankası) IBRD (Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası) ICAO (Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü) ICFTU (Uluslararası Serbest Ticaret Birlikleri Konfederastonu) ICRM (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi) IFAD (Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu) IFC (Uluslararası Finansman Kurumu) IFRCS (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Toplulukları Federasyonu) ILO (Uluslarası Çalışma Örgütü) IMF (Uluslararası Para Fonu) IMO (Uluslararası Denizcilik Örgütü) Intelsat (Uluslararası Telekomünikasyon ve Uydu Örgütü) Interpol (Uluslararası Polis Teşkilatı) IOC (Uluslararası Olimpiyat Komitesi) ISO (Uluslararası Standartlar Örgütü) ITU (Uluslararası Haberleşme Birliği) LAES NAM OAS (Amerika Devletleri Teşkilatı) OPANAL UN (Birleşmiş Milletler) UNCTAD (Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı) UNESCO (Eğitim-Bilim ve Kültür Örgütü) UNIDO (Endüstriyel Kalkınma Örgütü) UPU (Dünya Posta Birliği) WFTU (Dünya İşçi Sendikaları Federasyonu) WHO (Dünya Sağlık Örgütü) WIPO (Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı) WMO (Dünya Meteoroloji Örgütü) WTrO (Dünya Ticaret Örgütü)


  Ekonomik Göstergeler

  Ekonomiye genel bakış: Eskiden şeker üretimine ve ilgili alanlara dayanan ekonomi son yıllarda sanayi ve turizm sektörlerinin büyümesi ile çeşitlilik kazanmıştır. Speightstown`daki Port Charles Marinası projesinin başlaması turizm sektörünün 1996-98 yıllarında gelişmesine sebep olmuştur. Kıyı Bankacılığı ve gizli hesap ve düşük vergi gibi olanaklar döviz akışını sağlamaktadır. Hükümet kabul edilemez yükselişte olan işsizlik oranını düşürmek direkt yabancı yatırımları teşvik etmek ve devlete ait kuruluşları özelleştirmek için efor sarf etmeye devam etmektedir.
  GSYİH: Satınalma Gücü paritesi - 4.815 milyar $ (2005 verileri)
  GSYİH - reel büyüme: %4.1 (2005 verileri)
  GSYİH - sektörlere göre: tarım: %6
  endüstri: %16
  hizmet: %78 (2000)
  Enflasyon oranı (tüketici fiyatlarında): %-0.5 (2003 verileri)
  İş gücü: 128500 (2001 verileri)
  Sektörlere göre işgücü dağılımı: hizmet %75 endüstri %15 tarım %10 (1996 verileri)
  İşsizlik oranı: %10.7 (1999 verileri)
  Bütçe: gelirler: 847 milyon $; giderler: 886 milyon$ (2000 mali yılı verileri)
  Endüstri: Turizm şeker hafif imalatlar ihracatçılar birliği
  Endüstrinin büyüme oranı: %-3.2 (2000)
  Elektrik üretimi: 819 milyon kWh (2003)
  Elektrik üretimi için kaynaklar: Fosil yakıtlar: %100
  diğer: %0 (2003)
  Elektrik tüketimi: 761.7 milyon kWh (2003)
  Elektrik ihracatı: 0 kWh (2003)
  Elektrik ithalatı: 0 kWh (2003)
  Tarım ürünleri: Şekerkamışı sebze pamuk
  İhracat: 209 milyar $ (2004 verileri)
  İhracat ürünleri: şeker ve şeker pekmezi rom diğer gıda maddeleri ve meşrubat kimyasallar elektronik parçalar giyim
  İhracat ortakları: ABD %18.6 Trinidad ve Tobago %15 Birleşik Krallık %12.1 Saint Lucia %8.4 Jamaika %7.9 Grenada %4.6 Saint Vincent ve Grenadinler %4.6 (2005)
  İthalat: 1.476 milyar $ (2004 verileri)
  İthalat ürünleri: makine gıda maddeleri yapı malzemeleri kimyasallar yakıt elektronik parçalar
  İthalat ortakları: YZ %45.9 ABD %20.3 Trinidad ve Tobago %12 (2005)
  Dış borç tutarı: 668 milyon $ (2003 verileri)
  Para birimi: Barbados Doları (BBD)
  Para birimi kodu: BBD
  Mali yıl: 1 Nisan - 31 Mart


  İletişim Bilgileri

  Kullanılan telefon hatları: 134900 (2005)
  Telefon kodu: 1246
  Radyo yayın istasyonları: AM 2 FM 6 kısa dalga 0 (2004)
  Radyolar: 237000 (1997)
  Televizyon yayını yapan istasyonlar: 1 (2004)
  Televizyonlar: 76000 (1997)
  Internet kısaltması: .bb
  Internet servis sağlayıcıları: 19 (2000)
  Internet kullanıcıları: 160000 (2005)


  Ulaşım ve Taşımacılık

  Demiryolları: 0 km
  Karayolları: toplam: 1600 km
  asfalt: 1600 km
  asfalt olmayan: 0 km (2003)
  Su yolları: yok
  Limanlar: Bridgetown Speightstown (Charles Marina Limanı)
  Hava alanları: 1 (2006)
  23 Aralık 2009
  #19
 21. ziki

  ziki Yönetici

  Bassas Da İndia

  Coğrafi Verileri

  Konum: Güney Afrika'da Mozambik Kanalının güneyinde Madagaskar'a yakın yer alan adalar grubu.
  Coğrafi konumu: 21 30 Güney enlemi 39 50 Batı boylamı
  Harita konumu: Afrika
  Yüzölçümü: toplam: 80 km²
  kara: 0.2 km²
  su: 79.8 km²
  Sınır komşuları: 0 km
  Sahil şeridi: 35.2 km
  İklim: tropikal
  Arazi yapısı: volkanik kayalıklar
  Deniz seviyesinden yüksekliği: en alçak noktası: Hint Okyanusu 0 m; en yüksek noktası: isimsiz yer 2.4 m
  Doğal kaynaklar: yok
  Arazi kullanımı: yok: %100 kayalıklar
  Sulanan arazi: 0 km² (2006)
  Doğal afetler: Su altı kayalıklar denizciler için tehlike oluşturmakta periyodik siklonlar ortaya çıkmaktadırlar.


  Nüfus Bilgileri

  Nüfus: Issız (Temmuz 2006 verileri)

  Yönetimi

  Ülke adı: Bassas da India
  Bağımsızlık durumu: Fransa'nın sömürgesidir; Reunion'da yapılan toplantılarla komisyon üyeleri tarafından yönetilmektedir.
  Hukuk sistemi: Fransa hukuku
  Bayrak: Fransa bayrağı kullanılmaktadır.


  Ekonomik Göstergeler

  Ekonomiye genel bakış: Hiç bir ekonomik aktivitesi yoktur.
  23 Aralık 2009
  #20
soru sor

Ülke Tanıtımları

Alakalı Aramalar:

 1. gedebey uydu harita