Tüm Dünyadaki İnananlar İçin Dua

İsimli konu WH 'Dualar' kategorisinde, vertyucek üyesi tarafından 29 Kasım 2014 tarihinde yazılmıştır. Tüm Dünyadaki İnananlar İçin Dua hakkında bilgi ve tartışmalar.

 1. Eûzubillâhimineşşeytânirracîym - Bismillâhirrahmânirrahîym


  Rahman Rahim Allah ' ın adı ile başlarım. Alemlerin Rabbı Allah ' a hamd olsun. Salât ve selâm, PEYGAMBER EFENDİMİZ ' in ve onun pak âlinin ve ashabının tümüne..


  ve mâ tevfîkî illâ billâh, aleyhi tevekkeltu ve ileyhi unîb

  selamun aleyküm rahmetullahi ve berakatühü

  Değerli kardeşler bütün dünyada müslüman kardeşlerimiz çeşit çeşit sıkıntı ile inlemektedir.kimisi devlet terörü(suriye) kimisi zalimlerin zalimlerinin elinde inliyor (israil,işid,abd v.s) zalim israil azgınca ilk kıblemiz MÜBAREK MESCİDİ AKSAYA pis postalları ile girmiş,HAZRETİ KUR ' ANI yere atmış.


  HAZRETİ ALLAH CELLE CELALÜH HAZRETİ KUR ' AN ' DA şöyle buyuruyor:

  este ' izü billah:

  O zaalimlerin yapacaklarından Allâhı gaafil zannetme sakın. O bunları ancak öyle bir gün için geçikdiriyor ki o (gün) gözler (şaşkınlıkla) belerib kalacakdır.

  "İBRAHİM suresi, 42. ayeti"


  Bizde O en büyük güce kainatın,evrenin yaratıcısı bütün ALEMLERİM RABBİ ' NE sonsuz güç sahibine yönelelim.kendisinden başka istenecek hiçkimse yoktur zaten.

  este ' izü billah:


  Kim, Allah ' ı bırakıp da, kıyamet gününe kadar kendisine cevap veremeyecek şeylere tapandan daha sapıktır? Oysa onlar, bunların tapınmalarından habersizdirler.

  Ahkaf Suresi-5. ayeti kerime


  Tüm hayırların Fethi,Tüm şerlerin deffi için buyurunuz:

  AMENERRASULÜ’NÜN OKUNUŞU:

  este ' izü billah

  Amenerrasulü bima ünzile ileyhi mirrabbihi vel mü’minun, küllün amene billahi vemelaiketihi ve kütübihi ve rusülih, la nüferriku beyne ehadin min rusülih, ve kalu semi’na ve ata’na gufraneke rabbena ve ileykelmesir.

  La yükellifullahü nefsenilla vüs’aha, leha ma kesebet ve aleyha mektesebet, rabbena latüahızna innesiyna ev ahta’na, rabbena vela tahmil aleyna ısran kema hameltehü alelleziyne min gablina, rabbena vela tühammilna, mala takatelena bih, va’fü anna, vağfirlena, verhamna, ente mevlana fensurna alel gavmil kafiriyn.


  este ' izü billah

  Allah bir kimseyi ancak gücünün yettiği şeyle yükümlü kılar. Onun kazandığı iyilik kendi yararına, kötülük de kendi zararınadır. (Şöyle diyerek dua ediniz): "Ey Rabbimiz! Unutur, ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma! Ey Rabbimiz! Bize, bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme! Bizi affet, bizi bağışla, bize acı! Sen bizim Mevlâmızsın. Kâfirler topluluğuna karşı bize yardım et."

  Bakara Suresi 286. ayeti kerime

  Amin "Subhane rabbike rabbil izzeti amma yesifun; veselamun alel murselin; vel hamdülil lahi rabbil alemin"


  ALLAH ' U ALEM (CENAB ' I ALLAH CELLE CELALÜH en doğrusunu bilir.)ALLAH ' U ZÜLCELALE sonsuz sınırsız hamd şükür ve istiğfarı tevbe, PEYGAMBER EFENDİMİZ SALLALLAHU ALEYHİ VE SELLEM ' E, EHLİBEYT ve ASHABINA sonsuz sınırsız salatu selam olsun.CENAB ' I MEVLA bizi affetsin,bağışlasın mağfiret ve hidayete erdirip orada daim etsin azabından korusun,sonsuz rahmetine ve Cennetine dahil etsin.her türlü şerden daima korusun amin.hakkınızı helal edin selam ve dua ile
  29 Kasım 2014
  #1
 2. Tüm Dünyadaki İnananlar İçin Dua Cevapları

soru sor

Tüm Dünyadaki İnananlar İçin Dua