Tükenmişlik Sendromu Neden Oluşur?

İsimli konu WH 'Ruh Sağlığı' kategorisinde, birgulak üyesi tarafından 16 Ağustos 2016 tarihinde yazılmıştır. Tükenmişlik Sendromu Neden Oluşur? hakkında bilgi ve tartışmalar.

 1. Tükenmişlik Sendromu Neden Oluşur?
  • 0 Yorum
  • 28 Haziran 2016
  • Erişkin Psikiyatrisi
  • Erişkin Psikiyatrisi
  Klinik Psikolog Yeşim Selçuk
  Tükendiğimizi nasıl anlarız?
  APA Psychologically Healthy Workplace Programı Başkanı Dr. Ballard’a göre tükenmişlik sendromu yaşayan bireyler sıkılıkla aşağıdaki belirtileri gösterdiğini ifade etmektedir:

  1. Aşırı yorgunluk ve bitkinlik,
  2. Motivasyon kaybı,
  3. Engellenmişlik, alaycılık ve kötümserlik gibi yoğun olumsuz duygular,
  4. Dikkati sürdürme ve konsantrasyon gibi zihinsel yetilerde sorunlar,
  5. Mesleki performansta düşüş,
  6. Aile ve arkadaş çevresiyle tartışmalara girme ya da bu ilişkilerden tamamen geri çekilme gibi sosyal sorunlar,
  7. Sağlıksız bir yaşam sürdürme eğilimi (sigara, alkol, aşırı yağlı/şekerli tüketimi, yetersiz uyku vb.),
  8. İşkolizm,
  9. İş yaşamında ve özel yaşamda tatminsizliğin baş göstermesi,
  10. Sindirim sorunları, kalp hastalıkları, depresyon ve obezite gibi sağlık problemleri.
  Kimler tükenmişlik sendromu açısından daha fazla risk altındadır?
  Tükenmişlik genellikle insana yönelik hizmet sektöründe çalışanlarda, yönetici kademesindekilerde, kurtarıcı pozisyondaki bireylerde, yaşamsal önemi olan kararlar vermek durumunda kalan kişilerde, takım liderlerinde, zaman baskısı ile işi yetiştirmek durumunda kalanlarda, dikkat ve detaylar üzerinde çalışılmayı gerektiren işlerde çalışanlarda daha sık görülmektedir.

  Kronik hastalığı olan ya da bu kişilere bakım verenler, fiziksel engeli olan ya da bu kişilere bakım verenler, sağlık alanında çalışanlar, yaşlılara bakım verenler, eğitim ya da insan kaynakları gibi doğrudan insanlarla duygusal etkileşim içeren mesleklerde çalışanlar, baskı ve engellenme altında çalışanlar, fiziksel koşulları elverişli olmayan ortamlarda çalışanlar (deprem, kıtlık, bulaşıcı hastalık, savaş riski olan bölgeler vb.), her boyutuyla şiddet ya da istismar içeren koşullar altında yaşamak zorunda olanlar daha fazla risk altındadır. Kadınların bu koşullara daha fazla maruz kalması sebebiyle erkeklere göre daha çok risk altındadır.

  Sosyal destek, sevdiği iş ile meşguliyet, sorun çözem ve stres yönetimi konusunda becerilere sahip olmak, iş dışı kafa dağıtabilecek hobilere ya da sosyal ortamlara sahip olmak tükenmişlik açısından koruyucu faktörler arasındadır.

  Hangi faktörler tükenmişlik sendromunun gelişimine katkıda bulunur?
  İşe ait faktörler arasında;

  • Aşırı iş yükü ve dinlenme zamanlarının az olması,
  • Çalışanların insiyatif kullanma yetkilerinin olmaması ve fikirlerinin alınmaması
  • Yöneticilerin ve denetimin yetersizliği,
  • Geri bildirim verilmemesi,
  • Yöneticilerin gerçekçi olmayan beklentileri,
  • Profesyonel olmayan bir yönetim anlayışı,
  • Yetersiz uzman eğitimi ve yönlendirme,
  • Sorumluluk ve yetki arasında dengesizlik,
  • Çalışanlar arasında destek ve sosyal ilişkilerin olmaması,
  • Bürokratik işlerin zaman alması,
  • Vardiya şeklinde çalışma ve uykusuzluk,
  • Çalışma ortamında arkadaşça olmayan rekabete dayalı ilişkiler ve paylaşımın olmaması,
  • İş ortamında çalışanlara karşı eşitsiz davranılması,
  • Yetersiz malzeme ve kaynaklar,
  • İş yüküne nazaran personel sayısının az olması,
  • Uzun çalışma saatleri,
  • Sosyal olanakların ve ücretlerin az olması,
  • Hizmet verilen bireylerin ve yakınlarının olumsuz davranışları ya da aşırı talepkar kişilere sürekli maruz kalmak,
  • İş ortamında bulunan araç gereçlerden gelen sesler,
  • Özel tatil günlerinde aile bireyleri ile birlikte olamama,
  • Mola vermeye uygun bir ortam olmaması,
  • İş riskinin fazla olması ve sağlığı etkilemesi,
  • Çalışanların güvenliğinin sağlanmaması,
  • Hizmet içi eğitimlerin olmaması,
  • Kariyer gelişimi için yeterli fırsatların tanınmaması
  • Çalışanların mesleki gelecek ve ilerlemeleri konusunda belirsizlik yaşamaları
  • Taktirlerin az olması ve güvensizlik
  Kişiye dair faktörler arasında;

  • Yaşamına dair kontrol kaybı ve belirsizlik hissetmek
  • Kurumsal değerlerle kişisel değerlerin çatışması
  • Mükemmeliyetçilik ve buna eşlik eden anksiyete
  • Hayır diyebilme ve sınır koymada zorlanma
  • Aşırı gelişmiş görev bilinci
  • Olumsuz duyguları yoğun şekilde yaşamaya dönük kişilik yatkınlığı ve bunları başkaları tarafından reddedilme kaygısıyla açık olarak ifade etmekte zorlanma
  Klinik Psikolog Yeşim Selçuk

  kaynak
  16 Ağustos 2016
  #1
 2. Tükenmişlik Sendromu Neden Oluşur? Cevapları

soru sor

Tükenmişlik Sendromu Neden Oluşur?