Teknoloji Fakültesi ile Mühendislik Fakültesi Arasındaki Fark

İsimli konu WH 'Eğitim Kültür' kategorisinde, deepally üyesi tarafından 4 Kasım 2012 tarihinde yazılmıştır. Teknoloji Fakültesi ile Mühendislik Fakültesi Arasındaki Fark hakkında bilgi ve tartışmalar.

 1. Arkadaşlar hepinizin bildiği gibi türkiyedeki mühendisler mimarlık ve mühendislik fakültelerinden çıkmaktadır.Ülkemiz avrupa birliği standartlarını yakalamak için teknoloji fakülteleri açma yolunda ilk adımları atmışlardır.Herkesin kafasını kurcalayan soru iki farklı fakülte türünden nasıl aynı mühendis çıkar gibi sorular olmuştur.Bunu şu şekilde açıklayabiliriz;
  - Öncelikle teknoloji fakültesi uygulamalı eğitim gördüğü için 2014 yılı itibari ile bu fakülte mezunları sektörde daha öncelikli olarak iş bulacaklardır.
  - Projenin ilk yılında normal mühendislik fakültelerindeki kadar sayısal derslerde ağırlık verilmemesi düşünülmüştür fakat, normal mühendislik fakültelerinden mezun kişilerden gelen itirazlar ve açılan davaların ardından en az mühendislik fakülteleri kadar teorik ders görmektedirler.Yani 1 yıl bilimsel hazırlık okurlar.Bilimsel hazırlıkta da Matematik,Fizik,Kimya gibi dersler görürler.Bunu sebebi ise m.t.o.k'dan gelen öğrencilerin sayısal temelinin zayıf olmasıdır.Bu hazırlık sayesinde eşitli sağlanmaktadır.
  -Geçmesi zor ama mezun olunduğunda sektörün ihtiyaç duyduğu mühendis kitlesi yetişmiş olacak.Bunun yanı sıra 8 yarıyılın 1 yarıyılı staj olarak belirlenmiş.Ayrıca yaz dönemi için 72 günlük zorunlu staj belirlenmiştir.
  Özetleyecek olursak;
  Bu fakülte mezunlarına iş tecrüben yok diye az fiyatla işe başlatma gibi bir durum söz konusu olamaz.Zaten görmüş oldu eğitim ve staj itibari ile okul bittiğinde, iş tecrübesi varmış gibi sıkıntı olmadan iş bulabileceklerdir.İş yerleri hali hazır yetişmiş bu mühendis kitlerini ön planda tutacağına emin olabilirsiniz...
  Teknoloji Fakülteleri hakkında kafanızı karıştıran bazı şeylere sorulu cevaplı olarak aşağıdan inceliyebilirsiniz;
  S: Teknoloji Fakültesi mezunlarının imza yetkisi olmayacakmış deniyor. Bu doğrumu? Bilgilendirirseniz sevinirim.

  C: Bu kesinlikle doğru değildir. Türkiye’de mühendislik eğitimi veren diğer kurumların yetkisi ne ise Teknoloji Fakültelerinin yetkisi de odur. Çünkü sahip olduğu bölümler Mühendislik programlarıdır. Ülkemizde kimlerin Mühendis unvanına sahip olacağı kanunla sabittir. 3458 sayılı Mühendislik ve Mimarlık hakkındaki kanun kimlerin bu unvana sahip olabileceğini açıkça göstermektedir.

  İlgili Kanun:

  (Resmi Gazete ile neşir ve ilanı : 28/VI 1938-Sayı: 3945)

  No.3458 Kabul tarihi 17-VI-1938 (28 Haziran 2000 tarihinde yayınlanan 601 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değiştirilmiştir.)


  Madde 1 - Türkiye Cumhuriyeti hududları dahilinde mühendislik ve mimarlık unvan ve salahiyeti ile sanat icra etmek isteyenlerin aşağıda yazılı vesikalardan birini haiz olmaları şarttır:


  a) Mühendislik veya mimarlık tahsilini gösteren Türk yüksek mekteblerinden verilen diplomalar;
  b) Programlarının yüksek mühendis veya mimar mektebleri programlarına muadil olduğu kabul edilen bir ecnebi yüksek mühendis veya yüksek mimar mektebinden diploma almış olanlara usulüne tevfikan verilecek ruhsatnameler;


  c) Türk Teknik Okulu mühendis kısmı ile programlarının buna muadil olduğu kabul edilen memleket dahilindeki diğer mühendis veya mimar mekteblerinden verilen diplomalar;


  d) Programlarının Türk Teknik Okulu Mühendis kısmı programlarına muadil olduğu kabul olunan bir ecnebi mühendis veya mimar mektebinden diploma almış olanlara usulüne tevfikan verilecek ruhsatnameler.
  Madde 2 - Yukarıki maddenin (b) ve (d) fıkralarında yazılı ecnebi memleketlerden mezun olanlara ruhsatname verilebilmek için çıktıkları mektebin asli talebesi olarak tahsil dereceleri geçirmiş ve mektebin bütün tedrisatını muntazaman ve fiilen takib etmiş ve mektebde cari usullere göre geçirilmesi lazım gelen bütün imtihanları bitirmiş bulunmaları şarttır.
  Madde 3 - Birinci maddenin (a) ve (b) fıkralarında yazılı vesikaları haiz bulunanlara (Yüksek mühendis) veya (Yüksek mimar) ve (c) ve (d) fıkralarında yazılı vesikaları haiz bulunanlara da (Mühendis) veya (Mimar) unvanı verilir. Bu unvanlar diploma veya ruhsatnamelere de derç olunur.S: Teknoloji Fakültesinde Elektrik-Elektronik mühendisliğinde öğrenim gördüğümüzde başarılı olup her hangi bir Üniversitenin mühendislik fakültesine yatay geçiş yapmak mümkün mü? Yani ayni türden fakülte olmak mecburiyeti var mı? Diploma alırken Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesinden alınan diploma arasında fark var mı? Ayrıca fakülteyi ziyaret edip bilgi almam mümkün müdür?C: Yatay geçişler YÖK’ün kural ve yönetmelikleri dahilinde yapılabilir. Her iki kurum da mühendislik eğitimi vermektedir. Ancak Teknoloji Fakülteleri uygulama ağırlıklı okullardır. Sizce uygun olan herhangi bir zaman içerisinde Fakültemizi ziyaret edebilirsiniz.S: Teknoloji ve mühendislik fakültesi arasında ne gibi farklılıklar vardır? Ne gibi avantajlar sunulur?C: Her ikisi de mühendislik fakültesidir. Teknoloji Fakültelerinin, diğer mühendislik fakültelerinden farkı, uygulamaya daha fazla yer vermesidir. Endüstri stajının yanı sıra, 8 yarıyıllık eğitim öğretim süresinin bir yarıyılı iş yeri eğitimi şeklindedir. Çift anadal ve yan dal olanakları vardır.

  Saygılarımla...
  Ali Tuğrul Öztürk

  İletişim ve sorularınız için;
  [FONT=Times, Times New Roman, serif]https://twitter.com/alitugrulozturk

  http://alitugrulozturk.blogspot.com[/FONT]
  4 Kasım 2012
  #1
 2. Teknoloji Fakültesi ile Mühendislik Fakültesi Arasındaki Fark Cevapları

soru sor

Teknoloji Fakültesi ile Mühendislik Fakültesi Arasındaki Fark

Alakalı Aramalar:

 1. teknoloji fakültesi ile mühendislik fakültesi farkı

  ,
 2. Teknoloji Fakültesi ile muhendislik fakultesi arasindaki fark

  ,
 3. teknoloji fakültesiile mühendislik arasındaki fark

  ,
 4. teknoloji fakültesi ile mühendistlik fakültesi arasındaki fark