Sosyal Fobi

İsimli konu WH 'Ruh Sağlığı' kategorisinde, durdane2 üyesi tarafından 12 Ağustos 2016 tarihinde yazılmıştır. Sosyal Fobi hakkında bilgi ve tartışmalar.

 1. Sosyal Fobi
  Sosyal fobi, sosyal ortamlardan kaçınma davranışı ile kendini gösteren bir bozukluktur ve genellikle ön ergenlik döneminde başlamakla birlikte, daha küçük çocuklarda da görülebilmektedir.

  Sosyal fobide çocuk, aile ve alıştığı ortam dışındaki kişilerle ilişki kurmaktan kaçınır. Yaşıtları dahi olsa, kişilerle etkileşime girerken aşırı korku ve kaygı yaşar, göz teması kurmaktan sakınır, aktivitelere girmekte zorlanır. Kendisine şaka yapılmasından rahatsızlık duyar, ev dışında yemek yerken ve tuvalete giderken kaygılanır. Bu çocuklar ayrıca, okul ortamında derse katılmaktan, söz hakkı almaktan çekinirler ve konuşma hakkı verildiğinde de yoğun endişe duyarlar. Sınıf içerisinde çok sessizdirler, fikir sahibi oldukları konularda bile katılım gösteremezler. Yanlış bir şey söyleme ve alay edilme düşüncesi ile tahtaya kalkmak ve sınıf önünde konuşmak istemezler.

  Sosyal fobi yaşayan çocuklar, hissettikleri yoğun kaygı ve korku nedeniyle, performanslarını okul ortamında maksimum düzeyde yansıtamazlar. Bu nedenle, bazen öğretmenleri tarafından anlamada zorluk çeken veya başarısız çocuklar olarak tanımlanırlar. Bunun yanısıra, arkadaşlarıyla herhangi bir sosyal aktiviteye girmekten çekindikleri için, görmezden gelinirler ve sözlü veya sözsüz kaba davranışlara maruz kalırlar.

  Sosyal fobi, çekingenlik veya utangaçlıkla karıştırılmamalıdır. Bazı çocuklar kişilik özelliği olarak diğer çocuklara oranla daha içe kapanıktırlar. Bu tarz çocuklar, sosyal fobi yaşayan çocuklardan farklı olarak, bulundukları ortamda çok fazla iletişime geçmeseler de ortamdan keyif alırlar, sorulan sorulara cevap verirler. Yoğun bir şekilde hata yapmak ve küçük düşmekten korkmadıkları için, emin oldukları konularda görüşlerini ifade ederler. Otoriteyle ilişkiyi başlatmakta zorlansalar da, yaşıtlarıyla iletişim konusunda büyük problemler yaşamazlar. Bunun yanısıra utangaç veya çekingen çocuklar, herhangi bir müdahale olmadan da alıştıkları ortamda iletişimlerini arttırırlar ve yaşamlarının sonraki dönemlerinde daha aktif olabilirler.

  Çocuklarda Sosyal Fobinin Nedenleri
  Yapılan araştırmalara göre, sosyal fobiye genetik, biyolojik ve çevresel etkenler neden olabilmektedir. Biyolojik açıdan yapılan çalışmalara bakıldığında, beyinde sinirler arası iletişimi sağlayan kimyasallardan serotonin dengesizliği ile beynin bölümlerinden amigdalanın fazla çalışmasının sosyal fobiyle ilişkili olduğu düşünülmektedir.

  Genetikle ilgili yapılan çalışmalarda, sosyal fobi yaşayan çocukların ebeveynlerinde de bu duruma rastlanmıştır. Bunun yanısıra, baskıcı ve aşırı koruyucu anne baba tutumu, iletişim ve etkileşimde problem yaşayan ebeveynleri model alma, duygusal ve fiziksel istismar gibi çevresel faktörler de sosyal fobinin oluşumu için risk taşımaktadır.

  Çocuklarda Sosyal Fobinin Tedavisi
  Sosyal fobinin tedavisinde yoğunlukla psikoterapiden faydalanılır. Gerek görüldüğü durumlarda ilaç tedavisinden yararlanılmalıdır. Sosyal fobi, çocuğun yaşamının tüm alanlarında problemlere yol açtığı için, tedavi ekibi; aile ve okul ile işbirliği içerisinde olmalıdır.

  Psikoterapide, çocukta kaygı uyandıran durumlar tespit edilir ve bu durumlarla baş etme yöntemleri kazandırılmaya çalışılır. Ayrıca çocuktaki yanlış ve negatif düşünceler değiştirilmeye çalışılır. Süreçten daha olumlu sonuçlar almak için okul ve aile, çocuğa karşı daha anlayışlı olmalı, yaşına uygun sorumluluklar vererek çocuğu motive etmeli, baskıcı ya da aşırı korumacı bir tutum sergilemekten kaçınmalıdırlar.
  kaynak
  12 Ağustos 2016
  #1
 2. Sosyal Fobi Cevapları

 3. Sosyal Fobi Nedir?
  Sosyal fobi, genel anlamıyla bir yada birden fazla sosyal durumlardan kaçınan kişilerin yaşamış oldukları psikolojik sorunlara verilen addır. Bu hastalık sahibi kişiler, yeni insanlarla tanışmaktan kaçınırlar, sosyal ortamlara girmezler, tiyatro, sinema, alış veriş merkezi tarzı yerlere girmezler, ortak kullanım alanlarından uzak durmaya çalışırlar. Sosyal fobi rahatsızlığı yaşayan kişilerde genellikle özgüven eksikliği görülmektedir. Bu insanlar söyledikleri her sözde etrafındaki kişilerden kötü yorumlar alacaklarını düşünmektedir. Etrafındaki kişiler her ne kadar konuşursa konuşsun ağızlarını açmaya cüret bile edemezler. Konuşmaya çalıştıklarında ise genellikle kızarma, terleme ve titreme gibi durumları yaşarlar.
  Sosyal Fobi hastalığı yaşayan kişiler genellikle rahatsız oldukları ortamlardan uzak durmaya çalışmaktadır. Birilerinin zoruyla girmiş oldukları sosyal ortamlarda ise, genellikle kendilerini rahatsız hissederler ve bu durumdan kaçınmak için ellerinden gelen her şeyi yaparlar. Bazı durumlarda bu kişilerde panik atak görülmektedir. Sosyal fobi rahatsızlığı, utangaçlığın en ağır halidir ve insanları sosyal yaşamdan uzaklaştıran en büyük etkendir.

  Sosyal Fobinin Tanı Kriterleri

  Günümüzde en yaygın bir şekilde kullanılmakta olan tanı sınıflandırma sistemi DSM-V sosyal fobi kriterlerini açıklamıştır.
  Tanımadık kişilerle karşılaştığında ve ya başka kişilerin gözlerinin üzerinde olabileceğini, bir ve ya birden fazla toplumsal ve ya herhangi eylemi gerçekleştrmiş olduğu bir durumdan sürekli ve belirgin bir korku hissi duyma. Hastalık sahibi insanlar küçük duruma düşeceğinden ve ya utanç hissi duyacakları bir şekilde davranacaklarından korkar (ve ya anksiyete belirtileri gösterirler.)
  Korkulmakta olan toplumsal durumlarla karşılaşmak her zaman anksiyete(kaygı bozukluğu) doğurur, duruma bağlı ve ya duruma bağlı olarak gösterilen panik atak şeklini alabilir.
  Hastalık sahibi kişiler yaşamış oldukları korkunun anlamsız olduğunu bilmektedir.
  Korkulmakta olan toplumsal durumlardan kaçınılmaya çalışılır. Katlanmış oldukları zamanlarda ise anksiyete belirtileri gösterirler.
  18 yaşından küçük kişilerde bu hastalığın süresi en az 6 aydır.
  Fobi olacağı konusunda belirgin özellikler görünür. Kişilerle yaşanan arkadaşlık ilişkileri bozulur. Kariyer konusundaki işler bozulur ve kişi teklik hissi yaşamaya başlar.

  Sosyal Fobi Nedenleri Nelerdir?
  Yapılan araştırmalarda sosyal fobinin belirtileri tam olarak bulunamamıştır. Fakat belirgin olarak görülen bazı nedenler bu hastalığın nedenleri olarak açıklanabilmektedir.
  Genetik Nedenler: Sosyal fobisi olan kişilerin genellikle genetik nedenlerden dolayı bu hastalığa yakalandıkları bilinmektedir. Akrabalık durumunda olan bir kişide bu durum daha önceden görülmüştür.
  Geçmiş Yaşantılar: Sosyal fobi hastalığı yaşamış kişiler genellikle daha öncesinde yaşamış oldukları aşağılanma, küçük düşürülme, utangaçlık hissi yaşama durumlarından bahsetmektedir. Kendilerine uzak olan kişiler tarafında yaşamış oldukları bu durum nedeniyle daha sonrasında bunalım hissi yaşamış olduklarını ve daha sonrasında bu hastalığa yakalandıklarını belirtmektedirler.
  Olumsuz Düşünme: Sosyal fobi hastalığı yaşayan kişiler genellikle sosyal ortamlar hakkında kendi kafalarında olumsuz düşünceler yaratmaktadır. Bu ortamlarda ben ne yapacağımı bilemem, bir şey söyleyemem, konuşamam, kimseyi tanımıyorum, kimse hakkında yorum yapamam, hiçbir şey bilmiyorum gibisinden düşünceleri nedeniyle sosyal ortamlara girememektedir. Kendi kendilerine neden sorusunu sorduklarında ise, hoşlanmıyorum yanıtını verirler. Kendilerini kandırma biçimleri genellikle bu şekildedir.
  Sosyal fobik kişiler aynı zamanda kendileri hakkında olumsuz yorumlar da yapmaktadır.
  Sosyal Beceri Eksikliği: Bazı kişiler sosyal ortamlar konusunda bilgi edinmemiş olabilirler. Bu durum sosyal ortamlarda kişilerin nasıl davranması gerektiğini bilmemesine neden olmaktadır. Bu nedenle kişiler konu hakkında sorunlar yaşamaya ve sosyal fobilerinin yaranmasına neden olmaktadır.
  Şema Yaşantıları: Sosyal fobinin yaranmasında bazı şema yaşantılarının etkenliği söz konusu olabilmektedir.

  Sosyal Fobi Tedavisi
  Sosyal Fobide Bilişsel Davranışçı Terapi Nasıl Etkili Olur?
  Bilişsel davranışçı terapisi kişilerde görülen duygu değişimini yani düşüncelerinizin değişimine yardımcı olmaktadır. Bu tedavi yönteminde kişilerin korku duymuş olduğu konularda destekte bulunulur. Kişilerde bulunan özgüven eksikliği, kişilerin son derece başarılı olduklarını göstererek konu hakkında tedavi edilmesi sağlanır. Terapi süresince korkmuş olduğunuz durumlarla sırasıyla yüzleşmiş olacaksınız. İlk zamanlar çekinmeler ve korku söz konusu olsa da daha sonradan yenmiş olduğunuz korkularınızı göz önünde bulundurarak bir sonraki körkuyuda yeneceğinize inanırsınız.

  Kaynak
  16 Ocak 2018
  #2
soru sor

Sosyal Fobi