Sivas

İsimli konu WH 'Turizm' kategorisinde, CormoRant üyesi tarafından 26 Ekim 2011 tarihinde yazılmıştır. Sivas hakkında bilgi ve tartışmalar.

 1. Sivas
  Sivas, son 5 yılda gelişme göstererek bir büyükkent olma yolunda ilerlemektedir. 1990 -1997 arasında merkez ilçe nüfusu sadece 9.000 kişi artarak 223.000 kişiden 232.000 kişiye çıkarken, 2000 - 2006 döneminde 58.000 kişi artarak bu sayı 310.000 kişiye ulaşmıştır.


  Tarihçe Eski adı "Sebasteia" olan Sivas, Anadolu'nun en eski ve önemli yerleşim merkezlerinden biridir. Kazı ve araştırmalarda ele geçen buluntular, yörede ilk yerleşimin Neolitik Çağ'a (M.Ö. 8000-5500) uzandığını göstermektedir. Kent M.Ö. 2000'lerde değişik yerleşmelere sahne olmuştur.

  M.Ö. XVII. yüzyılda Hitit sınırları içinde yer alan kentin güney kesimi Geç Hitit devletleri döneminde "Tilgarimmu" adıyla anılmaya başladı. M.Ö. VII. yüzyılda Kimmer ve İskit istilalarına uğradı. M.Ö. VI. yüzyıl başlarında Medler'in, aynı yüzyılın ortalarında da Persler'in egmenliğine girdi. M.Ö. IV. yüzylılın ikinci yarısındaki kısa süreli Büyük İskender'in Makedonya yönetiminin ardından Kapadokya Krallığı'na bağlandı. M.S. 17'de bütün Kapadokya ile birlikte Roma İmparatorluğu'nun egemenliğine girdi. Bu dönemde kısa sürelerle Partlar'ın ve Sasaniler'in eline geçti. Bizans döneminde önce Armeniakon Tehması'nın sınırları içindeydi. XII. yüzyılda Sebasteia Tehması'na bağlandı.

  Selçuklu Türkleri Malazgirt Savaşı'ndan önce Sivas'a kadar uzandı ve 1059'a doğru bir ara kenti ele geçirdiler. Ancak yörenin kesin olarak Türk egemenliğine girmesi Malazgirt Zaferi'nden kısa bir süre sonra gerçekleşti. Kutalmışoğlu Süleyman Şah'ın kumandanlarından Emir Danişment'in ele geçirdiği kent uzun bir süre Danişmentliler'in elinde kaldıktan sonra 1174'te II. Kılıç Arslan tarafından Selçuklu Devleti sınırları içine alındı. Selçuklular döneminde Sivas yeniden gelişti. Kentin surları 1221'e doğru, Sultan Alaeddin Keykubat tarafından onartıldı. Kısa bir süre sonra Moğollar'ın saldırıları başladı ve Kösedağ yenilgisi'nden (1243) sonra Selçuklu topraklarıyla birlikte Sivas da Moğolların eline geçti.

  Kentteki anıtlarının en önemlileri XIII. yüzyılın ikinci yarısındaki İlhanlılar döneminde yapıldı. Sivas, Kayseri ile birlikte İlhanlılar'ın Anadolu'ya gönderdikleri valiler taradından merkez olarak kullanıldı. XIV. yüzyılın ilk yarısında Sivas'a gelen İbn-i Batuta, burayı İlhanlılar'ın Anadoluda'ki en büyük şehri olarak tanımlar. İlhanlı valilerinden Alaeddin Eratna Bey, 1345'te bağımsızlığını ilan ederek, önce devletine merkez olarak Sivas'ı seçtiyse de daha sonra Kayseri'ye taşındı. Eratna'nın 1353'de ölümünden sonra Kadı Burhanettin onun yerini aldı, ancak Akkoyunlu beyi Karayülük Osman ile yaptığı bir savaşta öldü (1398). Bunun üzerine Sivaslılar topraklarını Osmanlı padişahı Yıldırım Beyazıd'a teslim ettiler. 1400 yazında Timur Sivas'ı ele geçirdi, şehri savunan askerleri öldürttü, halkı kılıçtan geçirtti, şehri yağmalattı ve surları yıktırttı. Timur istilasından sonra şehir bir süre Kadı Burhaneddin'in damadı Mezid Bey'in elinde kaldı. 1403-1408 arasında yeniden Osmanlı hakimiyetine geçti ve bir eyalet merkezi oldu.

  XVII. ve XIX. yüzyıllar arasında zaman zaman Anadolu'da meydana gelen ayaklanmalardan zarar gördü. 1649'da şehirden geçen Evliya Çelebi, surların kuşattığı alanda 44 mahalleye bölünmüş 4 600 ev bulunduğunu, ayrıca Yukarıkale adını verdiği İçkale ve Paşa kalesindekilerle bu sayının 6 060'ı bulduğunu yazar. XIX. yüzyıl gezginlerinin kent nüfusu için verdikleri rakamlar genellikle birbirini tutmaz. Bu yüzyılın sonuna doğru nüfusun 30.000-45.000 arasında değiştiği sanılmaktadır.

  XIX. yüzyıl başında bütün Osmanlı topraklarında Islahat Devri başlamıştır. Önce 7 sancak ve 72 kazadan oluşan Sivas, gittikçe daralmış ve önemini kaybetmiştir. Valiliğine bile mirimiranlar atanıyordu. 1813'te bu usulden vazgeçilerek yeniden vezir atanmasına başlandı. Bir yıl sonra şehirde büyük bir veba salgını başgösterdi. Eyalet teşkilatı bazı küçük değişikliklerle XIX. yüzyıl ortalarına kadar sürmüştür. 1863'te uygulanmaya başlanan vilayetler teşkilatı içinde kurulan Sivas vilayeti; Sivas, Amasya, Tokat ve Şebinkarahisar (Karahisar-ı Şarki) sancaklarına ayrıldı. Bu durum Cumhuriyet döneminde sancakların vilayet haline getirilmesine kadar devam etti.

  Sivas'ın Milli Mücadele'nin kazanılmasında önemli bir yeri vardır. Bu mücadelenin hazırlık döneminde Mustafa Kemal Paşa önce, 27 Haziran 1919'da Samsun'dan Erzurum Kongresi'ni takiben burda 4 Eylül 1919'da Sivas Kongresi'ni topladı ve 18 Aralık 1919'da Ankara'ya gitmek üzere şehirden ayrıldı.

  28 488 km² yüzölçümü ile Türkiye'nin 2. büyük ilidir.

  1 245 köy ile Türkiye'nin en fazla köye sahip ilidir.

  Gerek 1927'de Chicago Üniversitesi'nden gelen arkeologların ve gerekse 1945 yılında da Türk arkeologların yaptığı kazı ve araştırmalara göre Sivas tarihin ilk dönemlerinden itibaren yerleşim birimi ve şehir merkezidir. Ayrıca en eski dünya medeniyetleri olan Persler, Etiler, Hititler, Asurlar Sivas'ta hüküm sürmüşlerdir.

  İç Anadolu Bölgesi'nde yer alan Sivas'ın arazi yapısının büyüklüğü nedeniyle topraklarının bir kısmı karadeniz bölgesinde bir kısmı Doğuanadolu bölgesinde kalmaktadır. İlcelerinden Divriği Doğu Anadolu bölgesinde, Susehri Karandeniz bölgesinde yer almaktadır.

  Karadeniz'in tek yolcu treni olan Samsun Postası Sivas'tan gönderiliyor.Ayrıca Sivas, tren istasyonu olarak büyük bir kavşak konumundadır.Bugün birçok ilin demiryolu bağlantısı direkt olarak Sivas üzerine kuruludur.

  Cumhuriyet tarihinin de ilk vagon ve lokomotif fabrikası ve Cer atelyesi TÜDEMSAŞ Sivas'ta 1939’da Sivasta kuruldu.TÜDEMSAŞ kurulduğun da dünyanın en ileri tesislerinden biriydi.2003 yılında,II. Irak Savaşının başlarında TÜDEMSAŞ Saddam yönetiminin başında bulunduğu Irak’a 300 vagonluk ihracat yaptı. Bugün hala dünyanın değişik yerlerinden TÜDEMSAŞ’a gelen siparişler değerlendirilmektedir.

  Atatürk’ün ‘Cumhuriyetin Temellerini Burada Attık’ dediği Sivas'ta 4 Eylül 1919'da, Sivas Erkek Lisesi'nde toplanan Sivas Kongresi, alınan kararlar bakımından Kurtuluş Savaşı öncesi toplanan en önemli kongredir. Hiçbir ülkenin manda ve himayesinin kabul olunmayacağı ve milletin istikbalinin yine milletin azim ve kararıyla kurtulucağı kararları bu kongrede alınmıştır.

  Gökmedrese, Çifte Minareli Medrese, Şifaiye Medresesi, Buruciye Medresesi, Ulu Cami kentteki en önemli Selçuklu dönemi eserleridir. Bunlardan Şifahiye Medresesi'ndeki yangın izleri Orta Asya'dan gelip Anadolu'yu ele geçirmeye çalışan Timurlenk'in, 180 000 kişilik ordusu ve filleriyle ani bir baskın yapıp 4.000 kişilik Osmanlı ordusunu gafil avladığında yaptığı büyük tahribat ve zulümün canlı kanıtı olarak korunmaktadır.

  Osmanlı döneminde Bölge Eyaleti olmuştur. 1516 yılında alınan karara göre Sivas’a; Kayseri, Tokat, Amasya, Yozgat, Çorum, Divriği ve Arapkir ilçe olarak bağlandı.

  Dünyaca ünlü kangal köpeği, Sivas'ta yetişmektedir. Kangal köpeği genetik olarak en mükemmel kombinasyonlardan birine sahiptir ve yüksek seviyede eğitilebilirlik özelliği taşımaktadır.

  Türkiye'nin önemli enerji kaynaklarından biri olan Kangal Termik Santralı Sivas'tadır. Ayrıca burada Türkiye'nin en büyük linyit işletmesi bulunmaktadır.

  Türkiye Cumhuriyetinin 14. devlet üniversitesi olan Cumhuriyet Üniversitesi, 1974'te Sivas'a 5 km uzaklıkta Kayseri yolu üzerine kurulmuştur.Cumhuriyet Üniversitesi kampüs olarak bilinen Türkiye'nin en büyük üniversitelerinden biridir.

  Türkiye'nin en büyük nehri olan Kızılırmak, Sivas-Kızıldağ'dan doğmaktadır.

  TEDAŞ'ın 2003 raporlarına göre Sivas, tüm Türkiye genelinde Kütahya'dan sonra en az kaçak elektrik kullanılan 2. şehir olmuştur.

  Ayrıca bu şehirde, 2 Temmuz 1993 tarihinde , Pir Sultan Abdal'ı anma etkinliklerinin konukları , Madımak Oteli'nde ateşe verilmiş , 33'ü misafir, 2'si otel görevlisi ve 2'si de göstericiler olmak üzre toplam 37 kişi katledilmiştir. Olaylar sırasında Etnoğrafya Müzesi'nde bulunan Atatürk büstü ve Ozanlar Anıtı tahrip edilmiş, "Cumhuriyet Sivas'ta Kuruldu, Sivas'ta Yıkılacak", "Kahrolsun Laiklik" şeklinde sloganlar atılmıştır.


  İklim ve Coğrafya Sivas sert karasal iklime sahip bir ilimizdir.

  İklim Verileri: Aylar Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Yıl
  Ort. En Yüksek °C -1 1 7 14 18 22 26 27 23 17 8 2 14
  Ort. En Düşük °C -7 -6 -1 3 7 10 13 12 9 5 0 -4 3
  Yağış Miktarı Cm. 4 4 4 5 5 3 - - 1 3 3 4 41


  İlçeleri Merkez
  Akıncılar
  Altınyayla
  Divriği
  Doğanşar
  Gemerek
  Gölova
  Gürün
  Hafik
  İmranlı
  Kangal
  Koyulhisar
  Suşehri
  Şarkışla
  Ulaş
  Zara

  Başlık yazısı GEZILECEK YERLERI SICAK CERMIK Kent merkezine yaklasik 31 km uzaklikda olup sivas ankara karayolu üzerindedir yaklasik 500 hektar alan üzerine kuruludur 50 santigirad sicakliga sahip kaplica suyu. iyi geldigi hastaliklar solunum yolu, sindirim sistemi, böbrek ve idrar yollari,kan dolasimi , adele agrilari, kadin hastaliklarina iyi gelmekdedir. Sicak cermikde 4 otel toplam 135 oda 170 yatak kapastelidir ayriya 70 termal banyo 2 adet acik 2 adet kapali havuz bulunmakdadir. SOGUK CERMIK : ilmerkezine yaklasik 17 km uzaklikda olut suyun sicaklik derecesi 28 derece civarindadir kaplica suyunun icildiginde mide bagirsak ve safra kesesi hastaliklariona iyi gelmekdedir ayrica romatizma ve sinir hastaliklarina iyi geldigi bilinmekdedir. KANGAL BALIKLI KABLICA ; sivas il merkezine yaklasik 96 km kangal merkezede 12 km uzakliktadir dünyada bir esi olmayan kangal balikli kablica doktor baliklarin yer aldigi nadide bir yerdir ayrica (sedef hastaliklarinin ) son ümüt kaynagidir.


  Ünlü Sivaslılar Prof.Dr.Abdulkerim Ozaydin,ist uni tarih bolumu oğretim uyesi
  Suat Demir; Ünlü Sivaslı
  Emrah Dönmez; MicroSoft MSCE ACAD Eğitmeni

  Siyasetçiler Doç. Dr. Abdüllatif Şener; 55. Cumhuriyet Hükümeti'nde Maliye Bakanı, 59. Cumhuriyet Hükümetinin Başbakan Yardımcısı ve Devlet Bakanı (Bir dönem Hacettepe Üniversitesi, İktisat bölümünde de bulunmuştu.)
  Nurettin Sözen; İstanbul Büyükşehir Belediyesi Eski Başkanı,CHP Sivas Milletvekili
  Musa Demirci ; 54. Hükümet Tarım ve Köy işleri Bakanı, 19. 20. ve 21. dönem Sivas Milletvekili
  Temel Karamollaoğlu ; Eski Milletvekili
  İlhan Kesici; eski milletvekili
  Muhsin Yazıcıoğlu; BBP Genel Başkanı, eski milletvekili,
  Doç. Dr.Ufuk Uras ; ÖDP Genel Başkanı,İstanbul Üniversitesi Siyasal Bil. Fak. Öğretim Üyesi
  Azimet Köylüoğlu ; Eski İnsan Hakları Bakanı
  Ziya Halis ; Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
  Prof.Dr.Yusuf Ziya Gökalp;56.Hükümet Tarım ve Köy işleri Bakanı,MHP Sivas Milletvekili
  Nuri Demirağ

  Yazar ve şairler Yavuz Bülent Bakiler; Şair ve Yazar
  Beşir Ayvazoğlu; Yazar ve Şair
  Mustafa Balel; Hikâyeci ve Romancı
  Yard. Doç. Dr. Ahmet Turan Alkan; Gazeteci, Yazar, Tarihçi (Cumhuriyet Üniv.)
  Erdal Öz, hikâyeci, yayımcı
  Hasan Hüseyin Korkmazgil; Şair
  Doğan Kaya, Halk Kültürü Araştırmacısı, Akademisyen
  Şahin Uçar; Tarihçi
  Ali Akar, Türk Dili doçenti, akademisyen
  Pir Sultan Abdal, Halk Ozanı
  Aşık Veysel, halk ozanı
  Ali İzzet Özkan, halk ozanı
  Muhlis Akarsu
  Ali izzet savaş
  Devrani
  Muzaffer Sarısözen; Halk Müziği derlemecisi, müzisyen
  Ahmet Özdemir; Gazeteci, Yazar, Araştırmaci, Şair
  Çağdaş Özer;Gazeteci
  AhmetTuran Alkan;Gazeteci,Yazar
  Cahit Kulebi
  Ahmet KutsiTecer

  Sinema Sanatçıları Cem Yılmaz; Komedyen
  Yadigar Ejder (Ayı Yadigar) ; Kemal Sunal filmlerinin karakter oyuncusu

  Ses Sanatçıları Aşık Eren; Erencan KARABAYIR ünlü Saz Üstadı
  Muhlis Akarsu; Sanatçı
  Hasret Gültekin; Sanatçı
  Sabahat Akkiraz; Sanatçı
  Mazlum Çimen; Sanatçı
  Emel Sayın; Şarkıcı
  Orhan Ölmez; Şarkıcı
  Kader; Şarkıcı
  Ömer Şan; Şarkıcı
  Kubilay Dökmetaş
  Selahattin Erorhan
  Töre Anadolu; Şarkıcı
  Hadise; Şarkıcı
  İsmail YK; Şarkıcı
  Çılgın Sedat; Şarkıcı
  Mustafa Özarslan; Sanatçı, Grup Çığ
  Zaralı Halil (Halil Söyler), Halk müziği derlemecisi ve ses sanatçısı
  Mustafa Küçük Şarkıcı
  Eyüphan Şarkıcı
  Onur Şan Şarkıcı
  Mehmet Akarsu Şarkici
  Muzaffer SARISÖZEN (1899-1967)


  Sporcular Orhan Arslan; milli sporcu (Atletizm)
  Hamza Yerlikaya; millî güreşçi
  Ümit Özat; millî futbolcu (Fenerbahçe)
  İbrahim Toraman; millî futbolcu (Beşiktaş)
  Hasan Kabze; futbolcu
  Zafer Gültekin ; millî kaleci (Ankaragücü)
  Hüseyin Yıldırım; milli boksör
  Nizamettin Çalışkan; millî futbolcu (V.MAnisa)
  Rıza Çalımbay; millî futbolcu (Beşiktaş)
  Papen Mustafa; millî futbolcu (Galatasaray)
  Engin Özdemir; milli futbolcu (Gençlerbirliği, İstanbulspor)
  Hüseyin Alp; milli basketbolcu
  Seyfi Tatar; milli boksör
  Ahmet Ayık; dünya ve olimpiyat şampiyonu milli güreşçi
  Aydın Polatçı; olimpiyat 3.sü milli güreşçi
  Kadir Aktaş; futbolcu, (Zaferspor United)
  Sefa Tüvar; milli futbolcu (Yıldızlar Kategorisi)
  Adem Dursun futbolcu
  Oktay UralBoksör
  Sebehattin öztürk milli güresci

  Dış bağlantılar Sivas Hakkında Herşey
  Sivas Valiliği
  Sivas
  Sivaslılar Vakfı - Sivas Hakkında Herşey
  Bizim Sivas Gazetesi - Sivastan güncel Haberler
  Pusula Haber Gazetesi - Yerel Sivas Gazetesi
  Yigidolar.Com- Sivas ve Sivasspor ile ilgili Haberler
  Sivas Kültürel ve Sosyal Yardımlaşma Derneği, ANKARA
  Sivas Eğitim Kültür sitesi, Sivasİnternet.net
  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
  Sivasspor Kulübü Resmi İnternet Sitesi
  Sivas İnternet Gazetesi
  Sivas Rehberi
  Sivas Yakın Tarihi
  Sivas Bilgi Bankası
  Sivas Otomobil Severler Kulubü
  [​IMG] [​IMG]
  26 Ekim 2011
  #1
 2. Sivas Cevapları

soru sor

Sivas