Sevgiliniz Sizi Deliler Gibi Kıskansın

İsimli konu WH 'Aşk & Sevgi' kategorisinde, ziyaaktas üyesi tarafından 31 Temmuz 2014 tarihinde yazılmıştır. Sevgiliniz Sizi Deliler Gibi Kıskansın hakkında bilgi ve tartışmalar.

 1. ziyaaktas

  ziyaaktas Yönetici

  Kıskandırma Duası Nasıl Okunur?


  Sevgiliniz sizi deliler gibi kıskansın mı istiyorsunuz.
  Çok sevdiğin aşık olduğun bir kişi kendine bağlamak onu aşık etmek için onun sizi devamlı düşünüp kıskanması için ülkemizde medyum hocala dua ve dua ile yapmış olduğu bazı vefk uygulamları vardır.
  Bismillâhirrahmanirrahîm.
  Allahümme inneke ta’Iemü sırrı ve alâniyeti fakbel ma’zireti ve ta’lemü haceti fa’tını suâli ve ta’Iemü mâ fi nefsi fağfirli zünûbî fe innehu la yağfirüz zünube illâ ente yâ erhamer rahımîn. Vel hanrtdü lillâhillezi lâ ilâhe illâ ente yâ Hannânu yâ Mennân, yâ bedias se-mâvâti vel ardı ya zelcelâli vel ikram. Ve sallallahü alâ seyyiddinâ Muhammedin ve âlihi ecmaıyn,
  Allahümme inni es’elüke bi hürmeti vechikel kerimi aleyke yârabbi ve es’elüke bi hakkı ve bu hürmeti Ademe ve Havva, aleyke yâ rabbi ve es’elüke bi hakkı ve bi hürmeti Nuhin, aleyke yâ rabbi ve es’elüke bi hakkı ve bi hürmeti Mûsâ, aleyke yâ rabbi ve es’elüke bi hakkı ve bi hürmeti İsâ, vel arşîl azıym aleyke yâ rabbi ve es’elüke bi hakkı ve bi hürmeti Muhaım-medinil Mustafa aleyke yâ rabbi, ve es’elüke bi hakkı ve bi hürmeti Cebaril, aleyke yâ rabbi ve es’elüke bi hakkı ve bi hurmti Mikâil, aleyke yâ rabbi ve es’elüke bi hakkı ve bi hürmeti İsrafil, aleyke yâ rabbi ve es’elüke bi hakkı ve bi hürmeti Azraii aleyke yâ rabbi. Ve es’elüke bi hakkı ve bi hürmeti bismillahirrah-mânirrahim. ElhamdüSülâhi rabbiâlemin1 aleyke yâ rabbi ve es’elüke bi hakkı ve bi hürmeti bismillâhir-rah-mânirrahim. Elif lâm mim zâlikel kitâbü lâ reybe fîhi2 aleyki yâ rabbi ve es’elüke bi hakkı ve bi hürmeti bismillâhirrahmânirrahim. Elif lâm mim Allahü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyumu aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı ve bi hürmeti bismillâhirrahmanir-râhim. Yâ eyyühen nasütteku aleyke yâ rabbi ve es’elüke bi hakkı ve bi hürmeti bismillâhirrahmânir-rahîm. Yâ eyyühellizîne âmenû evfu bil ukûd, aleyke yâ rabbi ve es’elüke bi hakkı ve bi hürmeti bismillâ-hirrahmanir-rahîm. Elhamdülillahillezi halekassema-vati6 aleyke yâ rabbi ve es’elüke bi hakkı ve bi hürmeti bismillâhir-rahmânirrahîm. Elif lâm mîm sad. Ki-tabün ünzile ileyke aleyke yâ rabbi ve es’elüke bi hakkı ve bi hürmeti bismillâhirrahmanirrahîm. Yes’elûneke anil enfal, aleyke yâ rabbi ve es’elüke bi hakkı ve bi hürmeti bismîllâhirahma-nirrahîm. Be-raetün minallahi ve Resûlihi aleyke yâ rabbi ve es’elüke bi hakkı ve bi hürmeti bismillâhirrahmanirrahîm. Elif lâm ra tilke âyâtül kitabi10 aleyke yârabbi.
  Ve es’elüke bi hakkı ve bi hürmeti bismillâhirrahmanirrahîm, Elif lâm ra kitâbün uhkimet âyatühu11 aleyke yâ rabbi ve es’elüke bi hakkı ve bi hürmeti bismillâhir-rahmânirrâhim. Elif lâm ra tilke âyâtül kitâbi12 aleyke yâ rabbi ve es’elüke bi hakkı ve bi hürmeti bismillâhir-rahmânirrahim. Elif lâm ra tilke âyâ-tül kitâbi aleyke yâ rabbi. Ve es’elüke bi hakkı ve bi hürmeti bismillâhirrah-mânirrahîm. Elif lâm râ. Kita-bün enzelnâhu aleyke yâ rabbi ve es’elüke bi hakkı ve bi hürmeti bismillahirrah-mânirrahîm. Elif lâm râ. Tilke âyâtül kitabi ve Kur’anin mübirt , aleyke yâ rabbi ve es’elüke bi hakkı ve bi hürmeti bismillâhir-rahmânirrahîm. Etâ enrırullahi filâ testa’cilühu16 aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı ve bi hürmeti bismil-lahirrahmanirrahîm. Subhanellezi esra aleyke yâ rabbi, ve es’elüke bi hakkı ve bi hürmeti bismillâhir-rahmânirrahîm.
  Elhamdülillâhillezi enzele alâ abdihil kitâbe aleyke yâ rabbi, ve es’elüke bi hakkı ve bi hürmeti bismillâhirrahmânirrahîm. Kâf hâ ya ayın sad zikrü rahmeti rabbike19 aleyke yâ rabbi, ve es’elüke bi hakkı ve bi hürmeti bismillâhirrahmânir-râhîm. Tâ-hâ mâ enzelnâ aleyke yâ rabbi, ve es’elüke bi hakkı ve bi hürmeti bismillâhirrahmanirrâhîm. İkterebe linnasi hisabühüm alekye yâ rabbi ve es’elüke bi hakkı ve bi hürmeti bismillâhirrahmânirrahîm. Yâ eyyühen nâsütteku rabbeküm aleyke yâ-rabbi. Ve es’elüke bi hakkı ve bi hürmeti bismillâhir-râh-mânîrrahim. Kad eflehal mü’minune aleyke yâ rabbi, ve es’elüke bi hakkı ve bi hürmeti bismillâhir-rahmânir-rahîm. Suretün enzelnâhâ ve faradnâhâ aleyke yâ rabbi, ve es’elüke bi hakkı ve bi hürmeti bismillâhirrahmânirrahîm. Tebârekellezi nezzelel fur-kane aleyke yâ rabbi, ve es’elüke bi hakkı ve bi hürmeti bismillâhirrahmânirrâhim. Tâ sin mim tilkeâyâtül kitâbı26 aleyke yâ rabbi ve es’elüke bi hakkı ve bi hürmeti bismillâhirrahmânîr-rahîm. Ta’sîn tilke âyatül Kur’ani aleyke yâ rabbi, ve es’elüke bi hakkı ve bi hürmeti bismillâhirrahmânir-rahim. Ta sîn mîm tilke ayatül kitabi aleyke yâ rabbi ve es’elüke bi hakkı ve hürmeti bismillahirrahmanirrahim. Elif lâm mîm ehasiben nâsu en yütrakû aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı ve bi hürmeti bismillahirrahmanirrahim. Elif lâm mîm gulibetir rumü aleyke yâ rabbi ve es’elüke bi hakkı ve bi hürmeti bismillâhirrahmâ-nir-râhim. Elif lâm mîm tilke âyâtül kitâbil hâkim aleyke yâ rabbi ve es’elüke bi hakkı ve bi hürmeti bismillâhirrah-mânirrahim. Elif lâm mîm tenzilül kitabi la reybe fîhi aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı ve bi hürmeti bismillahirrahmanirrahîm. Yâ eyyühen nebiyyüt tekıllâhe aleyke yâ rabbi ve es’elüke bi hakkı ve bi hürmeti bîsmîllâhirrahmânirrahîm.
  El-hamdülillâhillezi lehu mâ fis semâvâti aleyke yâ rabbi. Ve es’elüke bi hakkı ve bi hürmeti bismillâhir-ramânirrâhim. Elhamdülillâhi fatıris semâvati aleyke yâ rabbi ve es’elüke bi hakkı ve hürmeti bismillâ-hirrahmânirrahîm. Yâsin vel kur’anil hakim aleyke yâ rabbi. Ve es’elüke bi hakkı ve bi hürmeti bismillâ-hirrah-mânirrahîm. Ves sâffâti saffen aleyke yâ rabbi , ve eselüke bi hakkı ve bi hürmeti bismillâhirrâh-manirrahîm. Sâd vel kur’ani ziz zikri aleyke yâ rabbi, ve es’elüke bi hakkı ve bi hürmeti bismillâhirrah-mânirrahîm. Tenzilül kitâbi minallâhil azizil hakîm aleyke ya rabbî, ve es’elüke bi hakkı ve bi hürmeti bismillâhirrahmânîrrahîm. Ha mîm tenzilül kitabî aleyke yâ rabbi» ve es’elüke bi hakkı ve bi hürmeti bismillâhirrahmânirrâhim. Veylün li! mutaffifinellezi-ne aleyke yâ rabbi. Ve es’elüke bi hakkı ve bi hürmeti bismillâhirrahmânirrâhim, izes semâün şakkat aleyke yâ rabbi, ve es’elüke bi hakkı ve bi hürmeti bismillâhirrahmânirrâhim. Vessemâi zâtil büruci aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı ve bi hürmeti bismillâhirrahmânirrâhim. Ves semâi vet tariki aleyke yâ rabbi, ve es’elüke bi hakkı ve bi hürmeti bismillâhirrahmânirrâhim. Sebbihısme rabbike’l a’lâ aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı ve bi hürmeti bismil-lâhirrahmanirrahim.
  Hel etâke hadisül gaşiyeti aleyke yâ rabbi. Ve es’elüke bi hakkı ve hürmeti bis-millâhirrahmânirrahîm. Vel fecri ve leyâlin aşrin aleyke yâ rabbi, ve se’elüke bi hakkı ve bi hürmeti bismillâhirrahmânir-rahîm. Lâuksimü bi hazel beledi90 aleyke yâ rabbi, ve es’elüke bi hakkı ve hürmeti bismillahirrahmanirrahim. Veşşemsi ve duhahâ aleyke yâ rabbi, ve es’elüke bi hakkı ve bi hürmeti bismillâhirrâmanirrâhim. Vel leyli izâ yağşa aleyke yâ rabbi, ve es’elüke bi hakkı ve bi hürmeti bismillâ-hirrahmânirrahlm. Vedduha velleyli izâ secâ aleyke yâ rabbi, ve es’elüke bi hakkı ve bi hürmeti bismillâ-hirrâmanîrrahîm. Elem neşrah leke sadreke aleyke yâ rabbi.
  Ve es’elüke bi hakkı ve bi hürmeti bismillâhirrah-mâ-nirrahîm. Vettîni vez zeytuni95 aleyke yâ rabbi ve es’elüke bi hakkı ve bi hürmeti bismillâhirrahmânir-rahîm. İkra bîsmi rabbikellezi aleyke yâ rabbi, ve es’elüke bi hakkı ve bi hürmeti bismillâhirrahmânir
  31 Temmuz 2014
  #1
 2. Sevgiliniz Sizi Deliler Gibi Kıskansın Cevapları

soru sor

Sevgiliniz Sizi Deliler Gibi Kıskansın

Alakalı Aramalar:

 1. kıskandırma duası

  ,
 2. kıskandırma duaları

  ,
 3. kiskandirmak icin dua

  ,
 4. allahümme inneke talemue sırrı ve alaniyeti fakbel mazireti ve ,
 5. hel etake hadisül