Selâm âdâbı

İsimli konu WH 'Sünnetler' kategorisinde, Y@z Y@ğмυяυ üyesi tarafından 17 Mart 2011 tarihinde yazılmıştır. Selâm âdâbı hakkında bilgi ve tartışmalar.

 1. Selâm âdâbı

  [FONT=&quot]Muhammed et-Tuveyjrî[/FONT]
  [FONT=&quot]Terceme eden: Muhammed Şahin[/FONT]
  [FONT=&quot]Tetkik eden: Ümmü Nebil[/FONT]
  [FONT=&quot]Rabva Semti İslâmî Dâvet Bürosu[/FONT]


  [FONT=&quot]Hamd, yalnızca Allah'adır. Salât ve selâm da Peygamberimiz Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-'edir.
  Âdâb kelimesi, edeb kelimesinin çoğulur.

  Edebin anlamı: Sözlerin, fiillerin ve ahlâkın güzelliklerinden övülen şeylerin kullanılmasıdır.
  İslâm, noksansız, kâmil bir dîndir. İnsan hayatını her yönüyle düzenlemiş, ona faydalı şeyleri emretmiş, zararlı şeyleri yasaklamış, yeme ve içmesinden önce, uykusundan önce ve uykusundan uyandıktan sonra, mukimlik halinde ve yolculuğu sırasında ve diğer hallerde, hem kendisi, hem de başkasıyla ilgili birtakım âdâbı farz kılmıştır.
  Nitekim Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur:

  [/FONT]ﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯ[FONT=&quot][ [/FONT]سورةالحشرمنالآية[FONT=&quot]: [/FONT]٧[FONT=&quot] ][/FONT][FONT=&quot]

  "Rasûl (Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-) size neyi verdiyse onu alın, size neyi de yasakladıysa ondan vazgeçin. (Emirlerini yerine getirmek ve yasakladıklarından da sakınmak sûretiyle) Allah'tan korkun. Şüphe yok ki (emir ve yasaklarına aykırı hareket edenler için) Allah'ın azabı çetindir." [/FONT][FONT=&quot][1][/FONT][FONT=&quot]

  Kur'an ve sahih sünnette gelen bu âdâbdan bazıları şunlardır:

  1. SELÂM ÂDÂBI

  SELÂMIN FAZÎLETİ:

  1.
  Abdullah b. Amr'dan -Allah ondan ve babasından râzı olsun- rivâyet olunduğuna göre, o şöyle demiştir:

  (( [/FONT]أَنَّرَجُلاًسَأَلَالنَّبِيَّ[FONT=&quot] × [/FONT]أَيُّالْإِسْلاَمِخَيْرٌ؟قَالَ[FONT=&quot]: [/FONT]تُطْعِمُالطَّعَامَ،وَتَقْرَأُالسَّلاَمَعَلَىمَنْعَرَفْتَ،وَمَنْلَمْتَعْرِفْ[FONT=&quot] )) [ [/FONT]متفقعليه[FONT=&quot] ][/FONT][FONT=&quot]

  "Bir adam, Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-'e: İslâm'ın hangi hasletleri ve amelleri daha hayırlıdır (başkası için çok faydalıdır)? diye sordu. Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-: Yemek yedirmen ve tanıdığın ve tanımadığın herkese selâm vermendir, buyurdu."[/FONT][FONT=&quot][2][/FONT][FONT=&quot]

  2. Ebu Hureyre'den -Allah ondan râzı olsun- rivâyet olunduğuna göre, Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyrumuştur:

  (([/FONT]لاَتَدْخُلُونَالْجَنَّةَحَتَّىتُؤْمِنُوا،وَلاَتُؤْمِنُواحَتَّىتَحَابُّوا،أَوَلاَأَدُلُّكُمْعَلَىشَيْءٍإِذَافَعَلْتُمُوهُتَحَابَبْتُمْ[FONT=&quot]:[/FONT]أَفْشُواالسَّلاَمَبَيْنَكُمْ[FONT=&quot] )) [ [/FONT]رواهمسلم[FONT=&quot] ][/FONT][FONT=&quot]

  "Nefsim elinde olan Allah'a yemîn olsun ki,îmân etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de (tam anlamıyla) îmân etmiş olamazsınız. Size, yaptığınız takdirde birbirinizi seveceğiniz bir şeyi göstereyim mi: Selâmı aranızda yayınız."[/FONT][FONT=&quot][3][/FONT][FONT=&quot]

  3. Abdullah b. Selâm'dan -Allah ondan râzı olsun- rivâyet olunduğuna göre, o şöyle demiştir:

  "Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-'i şöyle derken işittim:

  (( [/FONT]أَيُّهَاالنَّاسُ[FONT=&quot]! [/FONT]أَفْشُواالسَّلاَمَ،وَأَطْعِمُواالطَّعَامَ،وَصَلُّواوَالنَّاسُنِيَامٌ،تَدْخُلُونَالْجَنَّةَبِسَلاَمٍ[FONT=&quot] )) [ [/FONT]رواهالترمذيوابنماجه[FONT=&quot] ][/FONT][FONT=&quot]

  "Ey insanlar! (Tanıdığınız ve tanımadığınız herkese vererek) selâmı yayın, (yoksul ve yetimlere) yemek yedirin ve (geceleyin) insanlar uyurlarken namaz kılın ki cennete selâmetle giresiniz."[/FONT][FONT=&quot][4][/FONT][FONT=&quot]

  SELÂM NASIL VERİLİR?

  1.
  Allah Teâlâ selâm hakkında şöyle buyurmuştur:

  [/FONT]ﯿ[FONT=&quot]ﰀ[/FONT][FONT=&quot]ﰁ[/FONT][FONT=&quot]ﰂ[/FONT][FONT=&quot]ﰃ[/FONT][FONT=&quot]ﰄ[/FONT][FONT=&quot]ﰅ[/FONT][FONT=&quot]ﰆﰇ[/FONT][FONT=&quot]ﰈ[/FONT][FONT=&quot]ﰉ[/FONT][FONT=&quot]ﰊ[/FONT][FONT=&quot]ﰋ[/FONT][FONT=&quot]ﰌ[/FONT][FONT=&quot]ﰍ[/FONT][FONT=&quot]ﰎ[/FONT][FONT=&quot]ﰏ[/FONT][FONT=&quot][ [/FONT]سورةالنساء[FONT=&quot]: [/FONT]٨٦[FONT=&quot] ][/FONT][FONT=&quot]

  "Size (müslüman birisi tarafından) selâm verildiği zaman,siz de onu ondan (onun selâmdan) daha güzeli ile selâmlayın (karşılık verin) veya ona, verilen selâm gibi selâmla karşılık verin. Şüphesiz ki Allah, her şeyin karşılığını verendir."[/FONT][FONT=&quot][5][/FONT][FONT=&quot]

  2. İmrân b. Husayn'dan -Allah ondan ve babasından râzı olsun- rivâyet olunduğuna göre, o şöyle demiştir:

  (([/FONT]جَاءَرَجُلٌإِلَىالنَّبِيِّ[FONT=&quot] × [/FONT]فَقَالَ[FONT=&quot]:[/FONT]السَّلاَمُعَلَيْكُمْ،فَرَدَّعَلَيْهِالسَّلاَمَ،ثُمَّجَلَسَ[FONT=&quot]. [/FONT]فَقَالَالنَّبِيُّ[FONT=&quot] ×: [/FONT]عَشْرٌ[FONT=&quot]. [/FONT]ثُمَّجَاءَآخَرُفَقَالَ[FONT=&quot]: [/FONT]السَّلاَمُعَلَيْكُمْوَرَحْمَةُاللَّهِ،فَرَدَّعَلَيْهِفَجَلَسَ[FONT=&quot]. [/FONT]فَقَالَ[FONT=&quot]: [/FONT]عِشْرُونَ[FONT=&quot]. [/FONT]ثُمَّجَاءَآخَرُفَقَالَ[FONT=&quot]: [/FONT]السَّلاَمُعَلَيْكُمْوَرَحْمَةُاللَّهِوَبَرَكَاتُهُ،فَرَدَّعَلَيْهِفَجَلَسَ[FONT=&quot]. [/FONT]فَقَالَ[FONT=&quot]: [/FONT]ثَلاَثُونَ[FONT=&quot] )) [ [/FONT]رواهأبوداودوالترمذي[FONT=&quot] ] [/FONT][FONT=&quot]

  "Bir adam Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-'e gelerek: Esselâmu aleykum, dedi. Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- adamın selâmını aldı (aleykum selâm diyerek karşılık verdi).Sonra adam oturdu.Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-: Ona on sevap verildi (veya ona on sevap yazıldı) buyurdu. Sonra başka birisi gelerek: Esselâmu aleykum ve rahmetullah,dedi. Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- adamın selâmını aldı (aleykum selâm ve rahmetullah diyerek karşılık verdi).Sonra adam oturdu.Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-: Ona yirmi sevap verildi (veya ona yirmi sevap yazıldı) buyurdu. Sonra başka birisi gelerek:Esselâmu aleykum ve rahmetullahi ve berakatuhu, dedi. Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- adamın selâmını aldı (aleykum selâm ve rahmetullahi ve berakatuhu diyerek karşılık verdi). Sonra adam oturdu. Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-: Ona otuz sevap verildi (veya ona otuz sevap yazıldı) buyurdu. "[/FONT][FONT=&quot][6][/FONT][FONT=&quot]

  SELÂMI ÖNCE VERENİN FAZÎLETİ:

  1.
  Ebu Eyyûb el-Ensârî'den -Allah ondan râzı olsun- rivâyet olunduğuna göre, Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur:

  (( [/FONT]لاَيَحِلُّلِمُسْلِمٍأَنْيَهْجُرَأَخَاهُفَوْقَثَلاَثِلَيَالٍ،يَلْتَقِيَانِفَيُعْرِضُهَذَاوَيُعْرِضُهَذَاوَخَيْرُهُمَاالَّذِييَبْدَأُبِالسَّلاَمِ[FONT=&quot])) [ [/FONT]متفقعليه[FONT=&quot] ][/FONT][FONT=&quot]

  "Müslümanın, diğer bir müslüman kardeşini üç günden fazla terketmesi (onunla dargın durması), helâl olmaz. Birbirleriyle karşılaştıklarında o yüz çevirir, bu da yüz çevirir.O ikisinden en fazîletlisi, selâmı ilk önce verendir. "[/FONT][FONT=&quot][7][/FONT][FONT=&quot]

  2. Ebu Ümâme'den -Allah ondan râzı olsun- rivâyet olunduğuna göre, Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur:

  (( [/FONT]إِنَّأَوْلَىالنَّاسِبِاللَّهِمَنْبَدَأَهُمْبِالسَّلاَمِ[FONT=&quot] )) [ [/FONT]رواهأبوداودوالترمذي[FONT=&quot] ] [/FONT][FONT=&quot]

  "Şüphesiz ki insanlar içerisinde Allah'ın rahmetine en yakın (en lâyık)olan kimse, onlara ilk önce selâm verendir. "[8]

  SELÂMA HAK SAHİBİ OLANLAR KİMLERDİR?

  1.
  Ebu Hureyre'den -Allah ondan râzı olsun- rivâyet olunduğuna göre, Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur:

  (( [/FONT]يُسَلِّمُالصَّغِيرُعَلَىالْكَبِيرِ،وَالْمَارُّعَلَىالْقَاعِدِ،وَالْقَلِيلُعَلَىالْكَثِيرِ[FONT=&quot])) [/FONT]
  [FONT=&quot][ [/FONT]متفقعليه[FONT=&quot] ][/FONT]
  [FONT=&quot]"Yaşça küçük olan, yaşça büyük olana, yürüyen oturana ve az olan topluluk da çok olan topluluğa selâm versin.[/FONT][FONT=&quot][9]" [10][/FONT][FONT=&quot]

  2. Ebu Hureyre'den -Allah ondan râzı olsun- rivâyet olunduğuna göre, Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur:

  (( [/FONT]يُسَلِّمُالرَّاكِبُعَلَىالْمَاشِي،وَالْمَاشِيعَلَىالْقَاعِدِ،وَالْقَلِيلُعَلَىالْكَثِيرِ[FONT=&quot] )) [ [/FONT]متفقعليه[FONT=&quot] ][/FONT][FONT=&quot]

  "Bineğe binen yürüyene, yürüyen oturana ve az olan topluluk, çok olan topluluğa selâm versin.[/FONT][FONT=&quot][11]" [12][/FONT][FONT=&quot]

  KADINLARA VE ÇOCUKLARA SELÂM VERMEK:

  1.
  Yezîd'in kızı Esmâ'dan -Allah ondan râzı olsun- rivâyet olunduğuna göre, o şöyle demiştir:

  (( [/FONT]مَرَّعَلَيْنَاالنَّبِيُّ[FONT=&quot] × [/FONT]فِينِسْوَةٍفَسَلَّمَعَلَيْنَا[FONT=&quot] )) [ [/FONT]رواهأبوداودوابنماجه[FONT=&quot]][/FONT][FONT=&quot]

  "Kadınlar topluluğu olduğumuz bir sırada Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- bize uğradı ve bize selâm verdi."[/FONT][FONT=&quot][13][/FONT][FONT=&quot]

  2.(([/FONT]عَنْأَنَسِبْنِمَالِكٍسأَنَّهُمَرَّعَلَىصِبْيَانٍفَسَلَّمَعَلَيْهِمْ،وَقَالَ[FONT=&quot]: [/FONT]كَانَالنَّبِيُّ[FONT=&quot] × [/FONT]يَفْعَلُهُ[FONT=&quot] )) [ [/FONT]متفقعليه[FONT=&quot] ][/FONT][FONT=&quot]

  "Enes b. Mâlik'ten -Allah ondan râzı olsun- rivâyet olunduğuna göre, o çocuklara uğrayıp selâm vermiş ve şöyle demiştir: Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- böyle yapardı."[/FONT][FONT=&quot][14][/FONT][FONT=&quot]

  FİTNEDEN EMÎN OLUNDUĞU TAKDİRDE KADINLARIN ERKEKLERE SELÂM VERMESİ:

  Ebu Tâlib'in kızı Ümmü Hâni'den[/FONT][FONT=&quot] [15][/FONT][FONT=&quot] -Allah ondan râzı olsun- rivâyet olunduğuna göre, o şöyle demiştir:
  (( [/FONT]ذَهَبْتُإِلَىرَسُولِاللَّهِ[FONT=&quot] × [/FONT]عَامَالْفَتْحِفَوَجَدْتُهُيَغْتَسِلُوَفَاطِمَةُابْنَتُهُتَسْتُرُهُ،قَالَتْ[FONT=&quot]: [/FONT]فَسَلَّمْتُعَلَيْهِفَقَالَ[FONT=&quot]:[/FONT]مَنْهَذِهِ؟فَقُلْتُ[FONT=&quot]: [/FONT]أَنَاأُمُّهَانِئٍبِنْتُأَبِيطَالِبٍ[FONT=&quot]. [/FONT]فَقَالَ[FONT=&quot]: [/FONT]مَرْحَبًابِأُمِّهَانِئٍ[FONT=&quot] )) [ [/FONT]متفقعليه[FONT=&quot] ][/FONT][FONT=&quot]

  "Mekke'nin fethi yılında Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-'e gittiğimde onu yıkanırken, kızı Fâtıma'nın kendisini örterken buldum. (Ümmü Hâni) dedi ki: Ona selâm verdim. Kim o kadın, dedi. Bunun üzerine: Ben, Ebu Tâlib'in kızı Ümmü Hâni'yim, dedim. Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-: Hoşgeldin Ümmü Hâni! buyurdu." [/FONT][FONT=&quot][16][/FONT][FONT=&quot]

  [/FONT]​
  17 Mart 2011
  #1
 2. Selâm âdâbı Cevapları

soru sor

Selâm âdâbı