Sanat Nedir Sanat Hakkında Bilgi

İsimli konu WH 'Sözlük' kategorisinde, ak_yürüyenler üyesi tarafından 6 Eylül 2013 tarihinde yazılmıştır. Sanat Nedir Sanat Hakkında Bilgi hakkında bilgi ve tartışmalar.

 1. Sanat nedir hakkında bilgi paylaşmadan önce wikipedia'dan bilgi vermek istiyorum. Sanat ile ilgili öncelikle kısa bir wiki açıklaması...
  Sanat, en genel anlamıyla yaratıcılığın ve hayalgücünün ifadesi olarak anlaşılır. Tarih boyunca neyin sanat olarak adlandırılacağına dair fikirler sürekli değişmiş, bu geniş anlama zaman içinde değişik kısıtlamalar getirilip yeni tanımlar yaratılmıştır.
  [​IMG]


  Sanat hakkında daha fazla bilgi istiyorsanız biraz da ayrıntılı bilgi verelim.

  Sanat Ne Demektir?


  1. Bir duygunun, tasarının ya da güzelliğin anlatımında kullanılan yöntemlerin tümü ya da bu anlatım sonucunda ortaya çıkan üstün yaratıcılık; bir meslekte uyulması gereken kuralların tümü.
  2. Belli bir uygarlığın anlayış ve beğeni ölçülerine uygun olarak yaratılmış anlatım; zanaat.
  3. Bir şey yapmada gösterilen ustalık
  [h=2]Sanat kelimesinin ingilizcesi[/h]adj. art
  n. art, craft, artifice, profession, trade
  Köken: Arapça
  [h=2]Benzer bağlantılar[/h]sanat adamı, sanat dünyası, sanat enstitüsü, sanat eri, sanat eseri, sanat evi, sanat filmi, sanat okulu, sanatsever

  Sanat Kelime Anlamı (TDK)


  Sanat Nedir: Ar. ¹an¤at a. 1. Bir duygu, tasarı, güzellik vb.nin anlatımında kullanılan yöntemlerin tamamı veya bu anlatım sonucunda ortaya çıkan üstün yaratıcılık: “Bir oyunun on beş gün sürmesi bir Sanat hadisesi olduğunu gösterirdi.” -T. Buğra. 2. Belli bir uygarlığın veya topluluğun anlayış ve zevk ölçülerine uygun olarak yaratılmış anlatım: “İtiraf edelim ki dünkü halkımız henüz Sanata karşı hazırlıklı olmadığı için çok büyük müşkülata maruz kalıyordu.” -A. H. Çelebi. 3. Bir şey yapmada gösterilen ustalık: Konuşma Sanatı. 4. Bir meslekte uyulması gereken kuralların tümü: Askerlik Sanatı. 5. Zanaat. Güncel Türkçe Sözlük
  Sanat Ne Demek: Saat Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü
  Sanat Anlami Nedir: İng. art (Yun. tekhne ile eşanlamlı; Yunanca tekhne sözcüğü, ereği bir şey ortaya koyma olan, yaratma olan, doğru bir plana göre yönetilmiş bir davranış anlamına gelir. Ancak tekhne Sanatın yalnızca bir bölümünü karşılar.) 1.(En geniş anlamıyle) Belli bir yetkinliğe eriştirilmiş olma (ör. yemek pişirme Sanatı). 2. Bir şeyi kendi iç yasalarına göre özgürce biçimlendirme yeteneği. 3-İnsanın, yarattığı yapıtlarla kendisini yücelten ve ölümsüzleştiren yaratıcı yeteneği. Sanatın temel türleri: mimarlık, resim, plastik Sanatlar, musiki, söz-yazı Sanatı: yazın, sahne oyunu (tiyatro) ve dans. Sanat sorunu ve Sanatçının yaratmaları üzerine felsefe tarihinde çok çeşitli açıklamalar yapılmıştır: yansılama = mimesis (Aristoteles), fantazi (romantikler), oyun türünden biçimlendirme atılımı (Schiller), simgeleştirilmiş yaratma atılımı (Alman idealizmi) vb. BSTS / Felsefe Terimleri Sözlüğü 1975
  Sanat Hakkinda Bilgi: Alm. Kunst Yaratıcı biçimlendirme eylemi. BSTS / Güzel Sanatlar Terimleri Sözlüğü 1968
  Sanat İng. art İnsanoğlunun iç ve dış dünyasının etkisinde kalarak oluşturduğu duyulara yönelik beğenisel ve güzelduyusal (estetik) yönleri, yararlı yönlerinden daha çok olan nesne ya da onun bir bölümü. bk. aygıt. krş. halk Sanatı, büyü, din. BSTS / Halkbilim Terimleri Sözlüğü 1978
  Sanat Fr. Art İnsanda estetik duyguyu heyecana getirecek eserler meydana getirme işi (SanatÇI, Artiste; SanatÇA, Artistique). BSTS / Edebiyat ve Söz Sanatı Terimleri Sözlüğü 1948
  Sanat İng. art Gerçeği güzel tasarımlarla yansıtan özel bir toplumsal bilinç ve insan devinimi biçimi. BSTS / Toplumbilim Terimleri 1975
  Sanat Fr. art Bir duygunun, bir tasarının, bir düşüncenin ya da güzelliğin anlatımında kullanılan yöntemlerin tümü ve bunların sonunda erişilen üstün yaratıcılık. BSTS / Yazın Terimleri Sözlüğü 1974
  Sanat Köken: Ar. Cinsiyet: Erkek
  1. Bir duygunun, tasarının, güzelliğin anlatımında kullanılan yöntemlerin tümü veya bu anlatım sonucunda ortaya çıkan üstün yaratıcılık. 2. Ustalık, hüner, beceri. 3. Yetenek. Kişi Adları Sözlüğü
  6 Eylül 2013
  #1
 2. Sanat Nedir Sanat Hakkında Bilgi Cevapları

soru sor

Sanat Nedir Sanat Hakkında Bilgi

Alakalı Aramalar:

 1. Sanat hakkinda bilgi istiyorum