Sahih ve kabul olmak

İsimli konu WH 'İslam ve Din Kültürü' kategorisinde, CormoRant üyesi tarafından 9 Eylül 2011 tarihinde yazılmıştır. Sahih ve kabul olmak hakkında bilgi ve tartışmalar.

 1. [​IMG][​IMG]
  Sahih olmakla kabul olmak nedir
  Sual: Sahih olmakla kabul olmak aynı mıdır?
  CEVAP
  Sahih olan bir ibadet, kabul olmayabilir. Mesela çaldığı ceket ile namaz kılan kimsenin namazı sahihtir, namaz borcundan kurtulur. Fakat sevabı noksan olur. Diğer bütün günahlar da böyledir. Mesela, oruç tutan kimse akşam orucunu içki ile açsa, orucu yine sahihtir, ama oruçtan hasıl olan büyük sevapların hepsine kavuşamaz. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
  (Haram elbise giyinenin ibadetleri kabul olmaz.) [Bezzar]

  (On dirhemlik elbisenin bir dirhemi haramsa, onunla kılınan namaz kabul olmaz.)
  [İ.Ahmed](Haram cilbab [gömlek] ile kılınan namaz kabul olmaz.) [Bezzar]

  (Bir lokma haram yiyenin kırk günlük güzel ameli kabul olmaz.)
  [Taberani, Deylemi]

  (Şarap içenin kırk gün namazı kabul olmaz.) [Hakim, İ.Neccar]

  (Zekat vermeyenin namazı kabul olmaz.)
  [Taberani]

  (Emanete riayet etmeyenin namazı da, zekatı da kabul olmaz.) [Bezzar]

  (Hakkı kabul etmemekte direnenin farzı da, nafilesi de kabul olmaz.)
  [Hakim]

  (Kendisini istemeyen cemaate imam olanın namazı kabul olmaz.)
  [Beyheki]

  (Saçlarını deve hörgücü gibi yapan kadının namazı kabul olmaz.)
  [Taberani]

  (Kaçan kölenin, efendisine dönünceye kadar namazı kabul olmaz.) [Müslim]

  (Farz namaz borcu olanın, nafile namazı kabul olmaz.)
  [Dürret-ül fahire, Fütuh-ul-gayb]

  (Çoluk çocuğunun haklarını ifa etmeyenin namazları, oruçları kabul olmaz.)
  [Mürşid-ün-nisa]

  (Kızını fasıkla evlendirenin farzı da, nafilesi de kabul olmaz.)
  [Şir’a]
  Buradaki kabul olmaz ifadeleri, ehli sünnet itikadındaki müslüman için geçerli olup, sahih olmaz, boşa gider anlamında değildir. Sahih ve ihlaslı olan her ibadetin sevabı olur. Ama günahlar bu sevapları azaltır, günahın çokluğuna göre hepsini de yok edebilir.

  Bid'at ehlinin ibadetleri de sahih olursa da kabul olmaz. Yani niye namaz kılmadın niye oruç tutmadın demezler. Ancak ibadetlerine ve hayır hasenatlarına sevab alamazlar. Birkaç hadis-i şerif meali şöyledir:
  (Allahü teâlâ, bid'at ehlinin ne duasını ne zekatını ne haccını, ne namazını, ne de sadakasını kabul eder, yağdan kıl çıkar gibi dinden çıkar.)[Deylemi]

  (Bid'at ehli, bid'atini Allah rızası için terk etmedikçe, hiçbir ameli kabul olmaz.)
  [İbni Neccar]

  (Eshabımın birisine kötü söz söylenin farzı da, nafilesi de kabul olmaz.) [Taberani]

  (Eshabıma dil uzatılırsa, doğruyu bilen herkese bildirsin, gücü yettiği halde doğruyu bildirmeyen âlimin hiçbir ibadeti kabul olmaz.) [Ebu Nuaym]
  9 Eylül 2011
  #1
 2. Sahih ve kabul olmak Cevapları

soru sor

Sahih ve kabul olmak