sahih hadisler !!!

İsimli konu WH 'Hadisler' kategorisinde, klasmen27 üyesi tarafından 31 Aralık 2008 tarihinde yazılmıştır. sahih hadisler !!! hakkında bilgi ve tartışmalar.

 1. [​IMG]  Şüphesiz ki İslâm’da sevap kazanma ve hayırlı amellerde bulunma sahası çok geniş ve büyüktür.
  Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Allah Teâlâ’dan şöyle rivâyet ediyor:
  “Hiç şüphesiz ki Allah, iyiliklerle kötülükleri yazmış, sonra da bunları açıklamıştır. Bu sebeple herkim, bir iyilik yapmaya niyetlenir de onu yapmazsa, Allah kendi katından ona bir tam sevap yazar. Eğer iyiliği yapmaya niyet eder de yaparsa, Allah kendi katından ona ondan yedi yüz katına kadar, hatta kat kat sevap yazar. Kim bir kötülük yapmaya niyet eder de onu yapmazsa, Allah kendi katından ona bir sevap yazar. Eğer o kötülüğü yapmaya niyet eder de yaparsa, Allah ona sadece bir günah yazar.”

  kaynak : Buhârî: 6010, Müslim: 187


  Herkim, bir iyilik yapılmasına yardımcı olur ve o iyiliğe teşvik edip ona yönlendirirse, onun için büyük sevap vardır.
  Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:
  “Kim (insanları) doğru yola çağırırsa, kendisine uyanların sevaplarından hiçbir şey eksiltilmeksizin ona da aynısı verilir. Herkim de (insanları) sapıklığa çağırırsa, kendisine uyanların günahlarından hiçbir şey eksiltilmeksizin ona da aynısı verilir.”

  kaynak : Müslim


  Sevap Kazanma ve Hayırlı Amellerde Bulunma Yolları


  1-Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:
  “Herkim, benim abdestime benzer bir abdest alır, sonra da iki rekât namaz kılar, namazda iken nefsine hiçbir vesvese getirmezse, geçmiş günahları bağışlanır.”

  kaynak :Buhârî, Müslim


  2-Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:
  “Herkim, gece ve gündüz sabırla on iki rekât (nâfile) namaz kılmaya devam ederse, cennete girer. (Bu on iki rekâtlık namaz şunlardır:)
  1-Öğle namazının farzından önce dört, farzından sonra iki,
  2-Akşam namazının farzından sonra iki,
  3-Yatsı namazının farzından sonra iki,
  4-Sabah namazının farzından önce iki rekâttır.”

  kaynak :Albânî Sahihu’t-Terğîb: 580, Tirmizî: 328, Neseî: 1693, İbni Mâce: 935


  3-Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:
  “Herkim, farz namazı cemaatle kılmak için yürüyerek (mescide) giderse, ona bir hac sevabı verilir. Herkim de nâfile bir namazı kılmak için yürüyerek (mescide) giderse,ona bir umre sevabı verilir.”

  kaynak : Albânî Sahîhu’l-Câmi': 6556


  4-Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:
  “Herkim, Beytullah’ı tavaf eder ve iki rekât namaz kılarsa, bir köleyi hürriyetine kavuşturmuş gibi ona sevap verilir.”

  kaynak : İbni Mâce, Albânî hadisin sahih olduğunu belirtmiştir.


  5-Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:
  “Herkim, namaz için güzel bir şekilde abdest aldıktan sonra farz namaza gider ve insanlarla beraber namazı kılarsa, günahları bağışlanır.”

  kaynak : Müslim, Neseî


  6-Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:
  “Herkim, Allah rızâsı için, iftitah tekbirini idrak etmek sûretiyle kırk gün cemaatle namazı kılarsa, onun için iki şeyden beraat yazılır:
  1-Cehennemden kurtulmak,
  2-Nifaktan emîn olmak.”

  kaynak : Tirmizî, Albânî hadisin sahih olduğunu belirtmiştir.

  7-Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:
  “Herkim, fazîletine inanarak ve sevabını Allah’tan umarak müslüman birinin cenâzesine iştirak eder, cenâze namazı kılınıp defnedilinceye kadar onunla beraber olursa, iki kırât sevap ile döner. Her kırât, Uhud dağı büyüklüğündedir. Kim de namazını kılıp cenâze defnedilmeden önce dönerse, bir kırât sevapla döner.”

  kaynak :Buhârî, Müslim

  8-Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:
  “Herkim, bu Beyt’i hacceder, (ihramlı iken) cinsel ilişkide bulunmaz ve kötü söz söylemezse, anasından doğduğu gibi günahsız olarak döner.”

  kaynak :Buhârî, Müslim


  9-Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:
  “Herkim, samimî olarak şehit olmayı isterse, şehit olmasa bile kendisine şehit sevabı verilir.”

  kaynak :Buhârî, Müslim

  10-Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:
  “Herkim bir cenâzeyi yıkar da o cenâzenin kusur ve ayıplarını örterse, Allah da onun günahlarını örter. Herkim de bir cenâzeye kefen giydirirse, Allah da ona (cennette) sündüs (ipek)’ten (elbise) giydirir.”

  kaynak : Albânî Sahîhu’l-Câmi': 6403

  11-Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:
  “Herkim, erkek ve kadın mü’minler için istiğfarda bulunursa, Allah da ona, her erkek ve kadın mü’min sayısınca sevap yazar.”

  kaynak : Albânî Sahîhu’l-Câmi': 6426

  12-Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:
  “Herkim, Allah’ın kitabından bir harf okursa, ona bir hasene verilir. Bir hasene de on misli iledir. Elif, Lâm, Mîm bir harftir demiyorum. Lâkin Elif bir harf, Lâm bir harf, Mîm de bir harftir.”

  kaynak : Tirmizî, Albânî hadisin sahih olduğunu belirtmiştir.


  13-Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:
  “Herkim, günde yüz defa; ‘Subhânallahi ve bihamdihi’ derse, günahları deniz köpüğü kadar bile olsa bağışlanır.’’

  kaynak :Buhârî, Müslim


  14-Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:
  “Herkim,sabahladığında ve akşamladığında bana on defa salavatta bulunursa,kıyâmet günü şefaatim ona ulaşır.”

  kaynak: Albânî Sahîhu’l-Câmi': 6357


  15-Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:
  “Herkim, Allah rızâsı için bir mescit yaptırırsa, Allah da ona cennette o mescitten daha geniş bir ev yapar.”
  Ahmed, Albânî hadisin sahih olduğunu belirtmiştir.

  kaynak :Buhârî, Müslim

  16-Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:
  “Herkim, ‘Subhânallahil-azîm ve bihamdih’ derse, cennette onun için bir hurma ağacı dikilir.”


  kaynak : Tirmizî, Albânî hadisin sahih olduğunu belirtmiştir

  17-Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:
  “Herkim, günde yüz defa; ‘Lâ ilâhe illallâhu vahdehû lâ şerîke leh. Lehu’l-mulku ve lehu’l-hamdu ve huve alâ kulli şey’in kadîr’ derse, on köleyi hürriyetine kavuşturmuş gibi sevâp kazanır. Ona yüz sevâp yazılır ve onun yüz günahı silinir. O gün akşamlayıncaya kadar O’nu -Allah’ın izniyle- şeytanın şerrinden koruyan bir sığınak olur. Hiç kimse bu duânın kazandırdığı mükâfatın bir benzerini yerine getirmemiştir. Ancak bundan daha fazla söyleyerek daha fazla sevâp kazanan kimse bundan müstesnâdır.”

  kaynak :Buhârî, Müslim

  18-Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:
  “Herkim, Kehf sûresinin başından on âyet ezberlerse, Deccal fitnesinin şerrinden korunur (emîn olur).”

  kaynak : Albânî Sahîhu’l-Câmi': 6201

  19-Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:
  “Herkim, belâya uğramış birisini gördüğü zaman, ‘sana verdiği belâdan beni âfiyette kılan ve beni yarattıklarından çoğu üzerine tercih ederek üstün kılan Allah’a hamdolsun’ derse, o belâ kendisine ulaşmaz.”

  kaynak : Tirmizî, Albânî hadisin sahih olduğunu belirtmiştir.

  20-Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:
  “Herkim, on defa; ‘Lâ ilâhe illallâhu vahdehû lâ şerîke leh. Lehu’l-mulku ve lehu’l-hamdu ve huve alâ kulli şey’in kadîr’ derse, İsmâil (Aleyhisselam)’ın zürriyetinden bir köleyi hürriyetine kavuşturmuş (gibi) sevâp kazanır.”
  kaynak : Tirmizî, Albânî hadisin sahih olduğunu belirtmiştir.

  21-Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:
  “Herkim, bana bir defa salavatta bulunursa, Allah da ona on defa salavatta bulunur.”
  Salât kelimesi: Duâ anlamındadır. Allah-u Teâlâ’nın kuluna salvatta bulunması; ona rahmet ve mağfiret etmesi demektir. Meleklerin insana salavatta bulunması; meleklerin onun için istiğfarda bulunmaları demektir. İnsanın insana salavatta bulunması ise; ona duâ etmesi demektir.


  kaynak : Tirmizî, Albânî hadisin sahih olduğunu belirtmiştir.

  22-Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:
  “Ensârı, ancak mü’min sever ve onlardan ancak münâfık nefret eder. Kim onları severse, Allah da onu sever, kim de onlardan nefret ederse, Allah da ondan nefret eder.”

  kaynak :Buhârî, Müslim


  23-Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:
  “Herkim, bir borçluya borcunu ödemesi için süresini uzatır veya alacağından vazgeçer ise, Allah-u Teâlâ kıyamet günü, hiçbir gölgenin olmadığı o günde onu arşının gölgesinde gölgelendirir.”

  kaynak : Tirmizî, Albânî hadisin sahih olduğunu belirtmiştir.


  24-Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:
  “Kim, bir müslümanı çirkin bir fiil işlerken görür de onu insanlara teşhir etmeyip bu ayıbını örterse, Allah da kıyâmet günü onun ayıbını örter.”
  kaynak : Müslim

  25-Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:
  “Herkimin üç tane kızı olur da onlara sabreder ve malından onları yedirir, içirir ve giydirirse, (bu kız evlâtlar) kıyâmet günü cehenneme karşı onun için perde olurlar.”

  kaynak : İbni Mâce, Albânî hadisin sahih olduğunu belirtmiştir.


  26-Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:
  “Herkim, müslüman kardeşinin namusunu gıyabında savunursa, onu cehennemden azad etmesi, Allah’ın üzerine bir haktır.”
  kaynak : Albânî Sahîhu’t-Terğîb
  31 Aralık 2008
  #1
 2. sahih hadisler !!! Cevapları

 3. teşekkürler.........
  25 Ocak 2009
  #2
 4. ALLAH (CC) razı olsun.
  paylaşım için....
  12 Şubat 2009
  #3
 5. teşekürler
  23 Mart 2009
  #4
 6. rica ederim arkadaşlar
  23 Mart 2009
  #5
 7. [​IMG]
  10 Ekim 2009
  #6
 8. Lezzetleri arındıran ölümü sıkça anınız.
  13 Kasım 2009
  #7
 9. Hz. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor: 'Cennette hiçbir ağaç yoktur ki gövdesi, altından olmasın.'
  Tirmizi, Cennet 1, (2527).
  19 Kasım 2009
  #8
 10. Ka'b İbnu İyâz (radıyallahu anh) anlatıyor; 'Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)'ı şöyle derken işittim: 'Her ümmet için bir fitne vardır, benim ümmetimin fitnesi de maldır.'
  Tirmizî, Zühd 26, (2337).
  21 Kasım 2009
  #9
 11. Mazlumun bedduasından sakınınız. Zira bir kıvılcım sür'atiyle semaya icabete yükselir.
  22 Kasım 2009
  #10
 12. Ümmü Seleme (radıyallahu anhâ) anlatıyor: 'Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: 'Hangi kadın, kocası kendisinden razı olarak vefat ederse, cennete girer.
  25 Kasım 2009
  #11
 13. İnsan dostunun yaşayış tarzından etkilenir. O halde her biriniz dost edineceği kişiye dikkat etsin.
  28 Kasım 2009
  #12
 14. [FONT=Tahoma, Verdana, Arial]Nerede olursan ol Allah’a karşı gelmekten sakın; yaptığın kötülüğün arkasından bir iyilik yap ki bu onu yok etsin. İnsanlara karşı güzel ahlakın gereğine göre davran[/FONT]​


  Hz. Muhammed (s.a.v.)
  2 Aralık 2009
  #13
 15. Siz cenaze namazı kıldığınız zaman onun için hulus-i kalp ile dua ediniz.
  3 Aralık 2009
  #14
 16. Siz cenaze namazı kıldığınız zaman onun için hulus-i kalp ile dua ediniz.
  4 Aralık 2009
  #15
 17. Yemek yeyip veya su içtikten sonra, bunlara hamdeden kulundan Allah razı olur.
  7 Aralık 2009
  #16
 18. Mümin bir delikten iki defa ısırılmaz.
  14 Aralık 2009
  #17
 19. Mazlumun bedduasından sakınınız. Zira bir kıvılcım sür'atiyle semaya icabete yükselir.
  16 Aralık 2009
  #18
 20. Allah'a ve Ahiret gününe iman eden kimse misafirine ikram etsin.
  26 Aralık 2009
  #19
 21. "Kim herhangi bir gruba benzeşirse o da onlardandır."
  Hadis-i Şerif Meali - Ebu Davûd, Libas 4
  31 Aralık 2009
  #20
soru sor

sahih hadisler !!!