Resulullah (s.a.a)in yaşantısıyla ilgili hadis ve rivayetler

İsimli konu WH 'Ehl-i Beyt' kategorisinde, huseyin763 üyesi tarafından 11 Nisan 2009 tarihinde yazılmıştır. Resulullah (s.a.a)in yaşantısıyla ilgili hadis ve rivayetler hakkında bilgi ve tartışmalar.

 1. En Güzel Örnek

  Allah-u Teala şöyle buyurmuştur:
  “Sizin için Allah’ın Resulünde güzel bir örnek vardır.”[1]
  1- Kul Gibi Yemek Yemesi ve Oturması

  İmam Sadık (a.s) buyurmuştur ki:
  “Resulullah (s.a.a) kul gibi yemek yer, kul gibi oturur ve kendisinin de bir kul olduğunu biliyordu.”[2]
  2- Uykudan Kalktığında Secde Etmesi

  İmam Bakır (a.s) buyurmuştur ki:
  “Resulullah (s.a.a) uykudan kalktığında (alnını yere koyarak) Allah’a secde ederdi.”[3]
  3- Namaza Olan Aşkı

  Hz. Ali (a.s) buyurmuştur ki:
  “Resulullah (s.a.a), ne yemeği ve ne de başka bir şeyi namaza tercih etmezdi; namaz vakti ulaştığında, ne ailesini tanırdı ve ne de dostunu.”[4]
  4- Kur’ân Okuması

  İmam Bakır (a.s) buyurmuştur ki:
  “Resulullah (s.a.a), Kur’an’ı herkesten daha güzel bir sesle okurdu.”[5]
  5- Namazda Ağlaması

  İmam Seccad (a.s) buyurmuştur ki:
  “Resulullah (s.a.a), hiçbir suçu olmaksızın Allah korkusundan o kadar ağlardı ki, namaz kıldığı yer (secdegahı) ıslanırdı.”[6]
  6- Ümmetle Beraber Olması

  Enes bin Malik diyor ki:
  “Resulullah (s.a.a) hasta ziyaretine giderdi, cenazeyi teşyi ederdi ve kölenin davetine icabet ederdi.”[7]
  7- Birlikte Oturduğu Kimseye Saygısı

  Hz. Ali (a.s) buyurmuştur ki:
  “Resulullah (s.a.a)’in birlikte oturduğu kimsenin önünde ayağını uzatması kesinlikle görülmemiştir.”[8]
  8- Sözü Kesmemesi

  Hz. Ali (a.s) buyurmuştur ki:
  “Resulullah (s.a.a) kimsenin sözünü, haddini aşmadıkça kesmezdi; kestiğinde de sakındırarak veya kalkarak bu işi yapardı.”[9]
  9- Oturma Adabı

  Hz. Ali (a.s) buyurmuştur ki:
  “Resulullah (s.a.a) oturup kalkarken mutlaka Allah’ı anardı; meclislerde kendisi için özel bir yer seçmezdi ve bu işten nehy ederdi; bir toplantıya katıldığında meclisin son kesiminde (boş olan yerde) otururdu ve diğerlerine de böyle yapmalarını emrederdi.”[10]
  10- Misafire Karşı Davranışı

  İmam Musa Kazım (a.s) buyurmuştur ki:
  “Resulullah (s.a.a)’e misafir geldiğinde, Hazret onunla birlikte yemek yerdi; misafir elini yemekten çekmedikçe, O elini çekmezdi.”[11]
  11- Musafaha Etmesi

  İmam Cafer Sadık (a.s) buyurmuştur ki:
  “Resulullah (s.a.a) bir kimseyle musafaha ettiğinde (tokalaştığında), o kimse elini geri çekmedikçe Hazret kesinlikle elini geri çekmezdi.”[12]
  12- Güler Yüzlülüğü

  Hz. Ali (a.s) buyurmuştur ki:
  “Resulullah (s.a.a) sürekli güler yüzlü ve yumuşak huylu idi; sert ve katı değildi.”[13]
  13- Konuşması

  Hz. Ali (a.s) buyurmuştur ki:
  “Resulullah (s.a.a) kimseyi kınamazdı; kabahatini yüzüne vurmazdı; sürçme ve ayıplarını aramazdı; sevabını ümit ettiği sözler dışında (bir şey) konuşmazdı.”[14]
  14- Yemeği

  İmam Sadık (a.s) buyurmuştur ki:
  “Resulullah (s.a.a), Allah ruhunu alıncaya dek sürekli arpa ekmeği yerdi.”[15]
  15- Şakası

  İmam Sadık (a.s) buyurmuştur ki:
  “Resulullah (s.a.a) şaka ve lâtife yapardı ama haktan başka bir şey söylemezdi.”[16]
  16- Normal Yemesi

  Resulullah (s.a.a) buyurmuştur ki:
  “Biz öyle bir aileyiz ki, acıkmadıkça yemek yemeyiz ve yediğimizde de doyasıya yemeyiz.”[17]
  17- Toplumda Yemek Yemesi

  İmam Sadık (a.s) buyurmuştur ki:
  “Resulullah (s.a.a) toplumla birlikte yemek yediğinde, ilk olarak yemeğe elini O uzatırdı; halkın doyasıya yemesi için de yine son olarak yemekten O elini çekerdi.”[18]
  18- Halkın Aklı Miktarınca Konuşması

  İmam Sadık (a.s) buyurmuştur ki:
  “Resulullah (s.a.a) kesinlikle kendi aklı miktarınca halkla konuşmamıştır. Kendisi (bu konuda) buyurmuştur ki: “Biz peygamberler topluluğu, insanlarla akılları miktarınca konuşmakla görevli kılınmışız.”[19]
  19- Adaletle Bakışı

  İmam Sadık (a.s) buyurmuştur ki:
  “Resulullah (s.a.a) bakışlarını ashabı arasında taksim edir ve ona-buna (herkese) eşit olarak bakardı.”[20]
  20- Şefkati

  İmam Bakır (a.s) buyurmuştur ki:
  “Resulullah (s.a.a) cemaat namazı kılarken bir çocuğun ağlama sesini duyduğunda, (cemaat namazına katılmış olan annenin çocuğuna yetişmesi için) namazı hafif ve kısa kılırdı.”[21]
  21- Allah İçin Sinirlenmesi

  Hz. Ali (a.s) buyurmuştur ki:
  “Resulullah (s.a.a) İlahî sınırlar çiğnenmedikçe, kendisine yapılan zulümden dolayı intikam almazdı. İlahî sınırlar çiğnendiğinde sinirlenirdi; siniri de Allah içindi.”[22]
  22- Misvak Kullanması

  İmam Sadık (a.s) buyurmuştur ki:
  “Resulullah (s.a.a) uykudan kalktığı her vakit dişlerini misvaklardı.”[23]
  23- Vaktini Üçe Bölmesi

  Hz. Ali (a.s) buyurmuştur ki:
  “Resulullah (s.a.a) kendi evine gittiğinde vaktini üç kısma bölerdi: Bir kısmını Allah’a, bir kısmını ailesine ve bir kısmını da şahsi işlerine ayırırdı.”[24]
  24- Dilini Koruması

  Hz. Ali (a.s) buyurmuştur ki:
  “Resulullah (s.a.a) dilini, O’nu ilgilendirmeyen ve O’na faydası olmayan şeylerden korurdu; diliyle halkı bir araya toplar ve onları kendisinden kaçırmazdı.”[25]
  25- Güzel Ahlaklara Sahip Olması

  Hz. Ali (a.s) buyurmuştur ki:
  “Resulullah (s.a.a) herkesten daha cömert, daha cesaretli, daha doğru konuşan, daha vefalı, daha yumuşak huylu ve daha güzel muaşeret edendi.”[26]
  26- Kız Çocuğu Olduğunda

  Hz. Ali (a.s) buyurmuştur ki:
  “Resulullah (s.a.a)’e bir kız çocuğunun olduğuna dair müjde verildiğinde şöyle buyuruyordu: “Bir güldür; rızkı ise Allah’adır.”[27]
  27- Kıbleye Doğru Oturması

  İmam Sadık (a.s) buyurmuştur ki:
  “Resulullah (s.a.a) genellikle kıbleye doğru otururdu.”[28]
  28- Alçak Gönüllülüğü

  İmam Bakır (a.s), Resulullah (s.a.a)’in şöyle buyurduğunu nakletmiştir:
  “Beş şeyi, benden sonra sünnet olması için ölünceye dek terketmeyeceğim:
  1)Kölelerle yerde yemek yemeği.
  2)Palanlanmış merkebe binmeği.
  3)Keçiyi elimle sağmayı.
  4)Yünlü elbise giymeği.
  5)Çocuklara selam vermeği.[29]
  29- Saç ve Sakalını Taraması

  Hz. Ali (a.s) buyurmuştur ki:
  “Resulullah (s.a.a) sürekli olarak saç ve sakalını tarayıp düzeltirdi; saç ve sakalını genellikle suyla (ıslatarak) düzeltip tarardı.”[30]
  30- Konuşurken Tebessüm Etmesi

  Ebu Derda’dan şöyle dediği nakledilmiştir:
  “Resulullah (s.a.a) bir söz söylerken tebessüm ederdi.”[31]
  31- Yürüyüşü

  İbn-i Abbas’tan şöyle dediği nakledilmiştir:
  “Resulullah (s.a.a) yol yürürken öyle canlı ve dinamik yürürdü ki, bu yürüyüş sahibinin aciz ve yorgun insanlar gibi yürümediği, hemen kendini gösterirdi.”[32]
  32- Sade Yaşayışı

  Hz. Ali (a.s) buyurmuştur ki:
  “Resulullah (s.a.a) yerde yemek yerdi; köleler gibi (dizleri üzerinde) otururdu; kendi eliyle ayakkabı ve elbisesini yamardı; (bazen) palansız merkebe biner ve arkasına da birisini bindirirdi.”[33]
  33- Şecaati

  Hz. Ali (a.s) buyurmuştur ki:
  “Savaş şiddetlendiğinde ve düşmanla karşı karşıya geldiğimizde Resulullah’a sığınıyorduk; Resulullah’dan düşmana daha yakın bir kimse yoktu.”[34]
  34- Hamd Etmesi

  “Resulullah (s.a.a) her gün üç yüz atmış kez Allah’a hamdederdi.”[35]
  35- Konuşma Meclisi

  İmam Sadık (a.s) buyurmuştur ki:
  “Resulullah (s.a.a) konuştuğunda, meclistekiler başlarını aşağı eğerek (canı-gönülden O’nu) dinlerlerdi; öyle ki, sanki başlarının üzerinde bir kuş durmuştu.[36] Susunca ashap konuşmaya başlardı. Konuştuklarında ise, O Hazretin huzurunda birbirleriyle çekişmez ve niza etmezlerdi. Birisi konuştuğunda, o sözünü bitirinceye dek susup onu dinlerlerdi.”[37]
  36- Ashabı Arasında Oturması

  Ebuzer diyor ki:
  “Resulullah (s.a.a) ashabı arasında (daire şeklinde) otururdu. Bir yabancı geldiğinde soru sormak için onlardan hangisinin Peygamber olduğunu ve sorusunu O’ndan soracağını bilemezdi.”[38]
  37- Esans (Koku) Kullanması

  İmam Sadık (a.s) buyurmuştur ki:
  “Resulullah (s.a.a), yemekten daha çok esansa (kokuya) para harcardı.”[39]
  38- Ashabını Sorup-Soruşturması

  Enes’ten şöyle dediği nakledilmiştir:
  “Resulullah (s.a.a) ashabından birisini üç gün görmediğinde, onu sorup-soruştururdu; gaip (yolculuğa gitmiş) olduğunda, hakkında dua ederdi; hasta olduğunda ise, halini sormaya giderdi.”[40]
  39- Allah’a Karşı Tevazusu

  İmam Sadık (a.s) buyurmuştur ki:
  “Resulullah (s.a.a) Allah-u Teala’nın O’nu peygamberliğe seçtiği günden O’nun ruhunu aldığı güne dek asla yaslanarak yemek yememiştir; bu ameli, Allah’a olan tevazusundan dolayı idi.”[41]
  40- Ashabı Hoşnut Etmesi

  Hz. Ali (a.s) buyurmuştur ki:
  “Resulullah (s.a.a) ashabından birini üzüntülü gördüğünde, şaka ve latifeyle onu hoşnut eder ve şöyle buyururdu: “Allah-u Teala, kardeşlerinin yüzüne asık suratla bakan kimseyi sevmez.”[42]

  [1] - Ahzab/21.

  [2] - Bihar, C. 16, S. 262.

  [3] - Mekarim’ul- Ahlak, S. 39.

  [4] - Sünen’ün- Nebi, S. 268.

  [5] - Sünen’ün- Nebi, S. 311.

  [6] - Sünen’ün- Nebi, S. 32.

  [7] - Mekarim’ul- Ahlak, S. 15.

  [8] - Bihar, C. 16, S. 236.

  [9] - Sünen’ün- Nebi, S. 18.

  [10] - Sünen’ün- Nebi, S. 16.

  [11] - Sünen’ün- Nebi, S. 67.

  [12] - Bihar, C. 16, S. 269.

  [13] - Mekarim’ul- Ahlak, S. 14.

  [14] - Sünen’ün- Nebi, S. 17.

  [15] - Sünen’ün- Nebi, S. 49.

  [16] - Bihar, C. 16, S. 244.

  [17] - Sünen’ün- Nebi, S. 181.

  [18] - Sünen’ün- Nebî, S. 166.

  [19] - Sünen’ün- Nebî, S. 57.

  [20] - Usul-u Kafi, C. 2, S. 671.

  [21] - Sünen’ün- Nebi, S. 273.

  [22] - Sünen’ün- Nebi, S. 45.

  [23] - Sünen’ün- Nebi, S. 222.

  [24] - Mekarim’ul- Ahlak, S. 13.

  [25] - Sünen’ün- Nebi, S. 15.

  [26] - Bihar, C. 16, S. 194.

  [27] - Sünen’ün- Nebi, S. 80.

  [28] - Mekarim’ul- Ahlak, S. 26.

  [29] - Bihar, C. 16, S. 215.

  [30] - Sünen’ün- Nebi, S. 91.

  [31] - Mekarim’ul- Ahlak, S. 21.

  [32] - Bihar, C. 16, S. 236.

  [33] - Nehc’ül- Balağa, hutbe 160, Subh-i Salih.

  [34] - Mehaccet’ul- Beyza, C. 4, S. 151.

  [35] - Bihar, C. 16, S. 257.

  [36] - Sessiz ve teveccühle dinlemelerinden kinayedir.

  [37] - Mekarim’ul- Ahlak. S. 15.

  [38] - Mekarim’ul- Ahlak, S. 16.

  [39] - Bihar, C. 16, S. 248.

  [40] - Mekarim’ul- Ahlak, S. 19.

  [41] - Bihar, C. 16, S. 242.

  [42] - Sünen’ün- Nebi, S. 61.
  11 Nisan 2009
  #1
 2. Resulullah (s.a.a)in yaşantısıyla ilgili hadis ve rivayetler Cevapları

 3. Paylaşım için saol ..Allah razı olsun...
  11 Nisan 2009
  #2
 4. teşekkürler paylaşım için.
  20 Nisan 2009
  #3
 5. teşekkürler eline sağlık
  24 Nisan 2009
  #4
 6. iyişallah doğrudur
  28 Kasım 2010
  #5
soru sor

Resulullah (s.a.a)in yaşantısıyla ilgili hadis ve rivayetler

Alakalı Aramalar:

 1. rivayetler