ParÇali Fonksİyonlar:

İsimli konu WH 'Bilgisayar' kategorisinde, Kyren üyesi tarafından 1 Mart 2008 tarihinde yazılmıştır. ParÇali Fonksİyonlar: hakkında bilgi ve tartışmalar.

 1. PARÇALI FONKSİYONLAR:
  Tanım kümesinin alt aralıklarında ayrı birer fonksiyon olarak tanımlanan fonksiyonlara parçalı fonksiyon denir.Örneğin;
  ise
  alt aralıkların uç noktaları olan x=a , x=b ... noktalarına parçalı fonksiyonun kritik noktaları; f(x) , g(x) , h(x) .
  fonksiyonlarına da fonksiyonun dalları denir.
  NOT:  Örnek 1 . şeklinde tanımlanan f, fonksiyonu için f(-2) , fof(0) değerlerini hesaplayınız.
  Örnek 2 . fonksiyonunun grafiğini çiziniz.
  Örnek 3 . fonksiyonunun grafiğini çiziniz.
  Örnek 4 . fonksiyonunun grafiğini çiziniz.
  Örnek 5. ise ve olduğuna göre, (6f+3g) (0)=?
  Örnek 6 . , g(x) = x-2 ile tanımlıdır.(fog) (x) = ?
  MUTLAK DEĞER FONKSİYONU:
  bir fonksiyon olsun. olmak üzere,

  kuralı ile tanımlanan fonksiyonuna , f fonksiyonunun mutlak değer fonksiyonu denir.
  NOT:
  UYARI:  ÖZELLİKLER: x , y ve a , b olsun.
  1 . 2 . veya
  3 . 4 . veya
  5 . veya 6 .
  7 . 8 .
  9 . ve 10 . ve
  11 . veya 12 .
  Örnek 1 . ise f(4) değeri nedir?
  Örnek 2 . ve –2 < x < 3 için ifadesinin değeri nedir ?
  Örnek 3 . denklemini sağlayan kaç tane tamsayı vardır ?
  Örnek 4 . denkleminin çözüm kümesi nedir ?
  Örnek 5 . denkleminin çözüm kümesi nedir ?
  ÇÖZÜM:
  x -
  +

  x-2 - -
  +
  x-1 -
  + +
  I) x<1 için ,
  ve Ç =
  II) için ,
  ve Ç = [ 1 , 2]
  III) x>2 için ,
  ve Ç =
  Bu çözüm kümeleri birleştirilirse denklemin çözüm kümesi ; [ 1 , 2] aralığı olur.
  Örnek 6 . fonksiyonunun grafiğini çiziniz.
  Örnek 7 . fonksiyonunun grafiğini çiziniz.
  Örnek 8 . fonksiyonunun grafiğini çiziniz.
  Örnek 9 . fonksiyonunun grafiğini çiziniz.
  Örnek10 . fonksiyonunun grafiğini çiziniz.

  Örnek 1 . fonksiyonunun grafiğini çiziniz.
  i) ve ve olduğundan x+y=2 olur.
  ii) ve ve olduğundan x-y=2 olur.
  iii) ve ve olduğundan -x+y=2 olur.
  iv) ve ve olduğundan -x-y=2 olur.
  Bu fonksiyonları birleştirdiğimizde fonksiyonunun grafiği;
  y
  -x+y=2
  -x-y=2
  2 x-y=2


  -2 2
  0 x


  -2 x+y=2


  Örnek 2 . f:R-{ 1 } fonksiyonunun grafiğini çiziniz.
  olduğundan; yazılır.Buradan,
  x>1 için;
  x<1 için olup,
  dir. Buna göre;
  y

  5


  1

  0 1 x

  Örnek 3. fonksiyonunun grafiğini çiziniz.
  Kritik nokta x-3=0 x=3 olur.O halde,
  i) x < 3 ise ,
  ii) x = 3 ise y=2


  iii) x > 3 ise
  parçalı fonksiyonunun grafiği,
  -x+5 y x-1

  5


  2

  0 3 x  Örnek 4. fonksiyonunun grafiğini çiziniz.
  Kritik nokta olur.
  i) x 0 = olur.
  ii) 0 < x < 1 - ( ) = olur.
  iii) x = olur.
  parçalı fonksiyonunun grafiği,

  y  1  0 1 2 x


  İŞARET FONKSİYONU:
  bir fonksiyon olsun . olmak üzere,
  ise
  Şeklinde tanımlanan Sgn f(x) fonksıyonuna f ‘nin işaret fonksiyonu denir ve ‘’ signum f ‘’ biçiminde okunur.

  Örnek 1 . denkleminin çözüm kümesi nedir?
  Çözüm 1 . ise olmalıdır.Bu eşitsizliği tablo ile çözersek ;
  için , x = -2 ve x = +2 kritik noktaları bulunur.Buradan ;

  x  -- -- --
  + + +
  -- -- --
  O halde çözüm kümesi ; Ç = ( -2 , +2 ) bulunur.
  Örnek 2 . denklemini sağlayan kaç tane tamsayı vardır?
  Örnek 3 . denkleminin çözüm kümesi nedir?
  Örnek 4 . denkleminin çözüm kümesi nedir?
  Örnek 5 . Sgn ( 2x-3 ) < Sgn ( x+5 ) eşitsizliğinin çözüm kümesi nedir?
  Örnek 6 . için ifadesinin eşiti nedir?
  Örnek 7 . fonksiyonunun grafiğini çiziniz ?
  Çözüm7.
  x

  -- --
  + +
  -- --
  + +

  -1 +1 -1 +1
  Tabloya göre grafik çizilirse ; y


  1


  -2 2
  0 x  -1
  Örnek 8 . fonksiyonunun grafiğini çiziniz ?
  Örnek 9 . fonksiyonunun grafiğini çiziniz ?
  Örnek 10 . fonksiyonunun grafiğini çiziniz ?
  TAM DEĞER FONKSİYONU:
  TAM DEĞER FONKSİYONUNUN ÖZELLİKLERİ:  Örnek 1 . denkleminin çözüm kümesi nedir?
  Çözüm 1 . yazılır. Buradan;
  bulunur.
  Örnek 2 . denkleminin çözüm kümesi nedir?
  Çözüm2 . bulunur.
  Örnek 3 . denkleminin çözüm kümesi nedir?
  Örnek 4 . denkleminin çözüm kümesi nedir?
  Örnek 5 . denkleminin çözüm kümesi nedir?
  Örnek 6 . denkleminin çözüm kümesi nedir?
  Örnek 7. denkleminin kökü nedir?
  Çözüm7 . olmak üzere olsun.
  olur.Diğer taraftan;

  olduğundan , bu aralıktaki tam sayı n=1 dir. O halde n=1 için
  bulunur.
  Örnek 8 . eşitsizliğinin çözüm kümesi nedir?
  Örnek 9 . eşitsizliğinin çözüm kümesi nedir?
  Çözüm 9 .
  -2 -1 0 1 2 3 olur.
  TAM DEĞER FONKSİYONUNUN GRAFİĞİ:
  şeklindeki fonksiyonların grafiği çizilirken , fonksiyon parçalı hale getirilir.Fonksiyon parçalanırken; tanım kümesi şeklinde parçalanır.
  a<0 ise tam aralıklar soldan açık , sağdan kapalı ,
  a>0 ise tam aralıklar sağdan açık , soldan kapalıdır.
  Pratik olarak ;
  Önce y = f(x) fonksiyonunun grafiği çizilir.
  Y exeni üzerinde tam sayılar alınıp bu sayılardan x – exenine paraleller çizilir.
  Denklemi y = m olan doğruların y = f(x) eğrisini kestiği noktalardan x – exenine dikmeler inilir.
  Denklemi y= m olan doğruların y = f(x) eğrisi ile dikmeler arasında kalan parçalar
  fonksiyonunun grafiğini olşturur.
  Denklemi y= m olan doğruların , eğriyi kestiği noktalar grafiğe dahil dikmeleri kestiği noktalar grafiğe
  dahil değildir.
  Örnek 1 . fonksiyonunun grafiğini çiziniz ?
  Örnek 2 . fonksiyonunun grafiğini çiziniz ?
  Örnek 3 . fonksiyonunun grafiğini çiziniz ?
  Örnek 4. fonksiyonunun grafiğini çiziniz ?
  Örnek 5 . fonksiyonunun grafiğini çiziniz ?
  Örnek 6 . fonksiyonunun grafiğini çiziniz ?

  Çözüm 6 . için
  n=0 için ve
  n=1 için ve
  n=2 için ve Buradan ;
  ise Grafik aşağıdaki gibidir.
  y
  8
  6
  5


  2
  1

  0 1 4 6 x Sezgin EKİCİ
  Matematik Öğretmeni
  Örnek 2 . fonksiyonunun grafiğini çiziniz ?
  Örnek 3 . fonksiyonunun grafiğini çiziniz ?
  Fonksiyonun kritik noktalarından biri –1 ve aralık boyu dir. Buna göre;

  y


  -1 0 1 x


  Örnek 4. fonksiyonunun grafiğini çiziniz ?
  Örnek 5 . fonksiyonunun grafiğini çiziniz ?
  FONKSİYONLARIN EN GENİŞ TANIM ARALIĞI:
  Kuralı verilmiş bir fonksiyonun tanımlı olduğu en geniş gerçel sayı kümesine, o fonksiyonun tanım kümesi (tanım aralığı) denir.Buna göre;
  1 . olmak üzere polinom fonksiyonlarının en geniş tanım kümesi gerçel sayılar kümesidir.
  2 . P(x) ve Q(x) gerçel katsayılı polinomlar olmak üzere,
  şeklindeki fonksiyonlar, için tanımlıdır.
  3 . P(x) gerçel katsayılı polinom olmak üzere biçiminde ise
  a) n tek ise fonksiyon R’de tanımlıdır.
  b) n çift ise için tanımlıdır.
  4 . a , 1 den farklı pozitif gerçel sayı ve g(x) > 0 olmak üzere,
  fonksiyonu en geniş tanım kümesine sahiptir.
  Örnek 1. fonksiyonunun tanımlı olduğu en geniş A kümesi nedir?
  Çözüm: Çift kuvvetten kök olduğundan, olmalıdır. O halde;
  olmalıdır.
  Örnek 2. fonksiyonunun en geniş tanım kümesi nedir?
  Çözüm: olmalıdır. olur.
  Örnek 3. fonksiyonunun en geniş tanım kümesi nedir?
  Çözüm: olmalıdır. Buna göre;
  Ç= [0,2] olur.

  Örnek 4. fonksiyonunun en geniş tanım kümesi nedir?
  Çözüm: Fonksiyonun payı polinom olduğundan R de tanımlıdır.O halde paydayı 0 yapan değerleri inceleyelim. olmalıdır.Buradan; Ç= R/[2,3) olur.
  Örnek 5. fonksiyonunun en geniş tanım kümesi nedir?
  Fonksiyon logaritmik olduğundan; olmalıdır.O halde;
  olmamalı ve,x>2 olmalıdır.

  FONKSİYONLARLA İLGİLİ GENEL UYGULAMALAR:
  1) denkleminin çözüm kümesi nedir?
  2) fonksiyonunun grafiğini çiziniz.
  3)

  4) f:A B ’ye f={(x,y),(y,t),(1,y),(3,y)} olarak tanımlanıyor. f(x)+f(1) nedir?

  5) f ={(x,y) | x-2y = -2 } bağıntısı ve y= f(x) fonksiyonu veriliyor. f(2)+f -1(2) nedir?

  6) f(3x-2)=2x+3 ise f-1 (-1) kaçtır?

  7) f : R R , f(x) = x3-6x2+12x-8 ise f(12) kaçtır?

  8) f:R R, f(2x-1) = x+1 ise f(8) kaçtır?

  9) f(x) I. dereceden olup f(2x) = 2.f(x) ise f(x2) nedir?

  10) f(3x-2) = 6x+3 ise f(x) nedir?

  11) f : R R, f(x) =2x-3 ise f(x+3) fonksiyonunun f(x) cinsinden değeri hangisidir?

  12) f(x) = 3x-1 ve (fog) (x) = (gof) (x) +3 ise g(x) hangisidir?

  13) x.f(x+1)=m.f(x) koşulunu sağlayan f fonksiyonu veriliyor. f(4)=6, f(3)=9 ise f(2)
  aşağıdakilerden hangisine eşittir?

  14) f(2x+1) = 4x2+5 ise f(x-1) aşağıdakilerden hangisine eşittir?

  15) f(x) = mx+n ve (fof)(x) =4x+9 olduğuna göre m+n kaç olabilir?

  16) R den R ye tanımlanan f(x) = 2x+4 ve (fog)(x) =2x koşullarını sağlayan f ve g fonksiyonları
  veriliyor. g(a) = -7 ise a aşağıdakilerden hangisine eşittir?

  17) R den R ye f ve g fonksiyonları tanımlanıyor. F(x) = 2x-1 , (gof-1)=3x+2 olduğuna göre
  g-1(x) aşağıdakilerden hangisine eşittir?

  18) R den R ye f ve g fonksiyonları f(x) = ax+3/4 ve g(x) = 4x-3 biçiminde veriliyor. gof nin birim
  fonksiyon olduğu bilindiğine göre a aşağıdakilerden hangisine eşittir?

  19) f(x) =2x-5 ve g(x) = olduğuna göre (gof)(x) aşağıdakilerden hangisine eşittir?
  20) f(x) = olduğuna göre f-1(3) aşağıdakilerden hangisine eşittir?

  21) f(2x-1)=x2+x+1 , g(x-1)=3x+5 olduğuna göre (fog)(1) aşağıdakilerden hangisine eşittir?

  22) R den R ye tanımlanan f fonksiyonu için f(x+2)=5x+4vef-1(a-2) = 6 ise a aşağıdakilerden
  hangisine eşittir?

  23) R den R ye tanımlı f ve g fonksiyonları için (fog)(x)=x2+x-2 ve g(x) = x+1 ise f(x)
  aşağıdakilerden hangisine eşittir?

  24) f(x) = (a-4)x2+bx+c-1 birim fonksiyon ise a+b+c kaçtır?

  25) f(x)=ax2+bx+m-3 sabit fonksiyonunda için f(x)=10 olduğuna göre m kaçtır?

  26) f(x)=(a+1)x2+(b-2)x+1 sabit fonksiyon ise a+b kaçtır?

  27) f(x) = (a-1)x+b-3 ile tanımlı f fonksiyonu veriliyor. f-1(3) =1 ise a+b kaçtır?


  LİMİT KAVRAMI
  Fonksiyonlarda limit kavramını şekildeki grafik üzerinde açıklayalım.  Benzer biçimde;  Yukarıdaki grafikte x =1 için y= 4 tür ancak bu değerin limit ile bir ilgisi yoktur.
  Sağdan ve Soldan Limit:
  Tanım:A bir açık aralık ve f A veya A-{a} da tanımlı bir fonksiyon olsun.
  1) x değişkeni a ya sağdan yaklaştığında f(x) fonksiyonu bir k sayısına yaklaşıyor ise
  f nin x=a daki sağdan limiti k dır denir ve
  biçiminde yazılır.
  2) x değişkeni a ya soldan yaklaştığında f(x) fonksiyonu bir l sayısına yaklaşıyor ise
  f nin x=a daki soldan limiti l dır denir ve
  biçiminde yazılır.
  3) x değişkeni a ya soldan ve sağdan yaklaştığında f(x) fonksiyonu aynı bir t
  sayısına yaklaşıyor ise
  f nin x=a daki limiti t dır denir ve bu durum,
  biçiminde yazılır.

  Limit İle İlgili Özellikler:
  f(x) ve g(x) x=a da limitleri olan iki fonksiyon olmak üzere;
  1) Sabit fonksiyonun limiti c sabit sayısıdır.  Ör: olur.
  2)


  Ör: bulunur.
  3)


  Ör: bulunur.
  4)  Ör: bulunur.
  5) m tek doğal sayı olmak üzere;  Ör: bulunur.
  6)  7)


  dır.

  8)

  dır.
  9)


  dır.
  10)  dır.
  1 Mart 2008
  #1
 2. ParÇali Fonksİyonlar: Cevapları

soru sor

ParÇali Fonksİyonlar:

Alakalı Aramalar:

 1. Pozitif gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı f ve gfonksiyonları için (fog)(x)=f(x).g(x) f(x)=2x 3 olduğuna göre g(1)=?

  ,
 2. parcali fonksiyon

  ,
 3. f:[-3 2]→ R f(x) =⟦ ⟧ fonksiyonunun grafiğini çiziniz?

  ,
 4. fonksiyon aralık boyu,
 5. parçalı fonksiyon nedir nasil cozulur