Öğrenilmiş Çaresizlik

İsimli konu WH 'Felsefe, Sosyoloji ve Psikoloji' kategorisinde, ¦Żακκυм¦ üyesi tarafından 24 Temmuz 2011 tarihinde yazılmıştır. Öğrenilmiş Çaresizlik hakkında bilgi ve tartışmalar.

 1. Seligman ve arkadaşları (1967, 1971, 1975) tarafından ortaya atılan Öğrenilmiş ç****izlik (learned helplessness) kavramı, hayvan veya insanlarda, başlarına gelen şeyler üzerinde hiçbir denetimleri olmadığını gördükleri zaman ortaya çıkan apati durumunu ifade etmektedir

  İnsanlar, içinde bulundukları durumda olumsuz veya stres yaratıcı bir olay meydana geldiğinde, olayın kontrol edilebilirliği konusundaki beklentilerine bağlı olarak kontrol kaybı duygusunu benzeri durumlara genelleştirebilmektedirler

  Seligman, kontrol kaybının, motivasyon, duygu ve biliş düzeylerinde çeşitli sonuçlan olduğuna işaret etmektedir Örneğin;

  � Motivasyonel düzeyde: Çevreyi kontrol isteği yok oluyor, pasifliğe düşülüyor
  � Duygusal düzeyde: Kontrol kaybı, umutsuzluk, depresyon gibi olgulara yol açıyor
  � Bilişsel düzeyde: İnsan, eylemleri ile eylemlerinin sonuçları arasında bağ kuramıyor Ne yaptığında ne olacağını öngöremiyor

  Öğrenilmiş ç****izlik teorisine yönelik eleştiriler, teorinin kişinin bilişsel kapasitesini dikkate almayıp özellikle duruma ağırlık vermesi hususunda odaklaşmıştır Teorinin bu eleştirileri dikkate alan yeni versiyonuna göre, belirli bir durumun kontrol edilemezliğinin birey tarafından algılanması yeterli değildir

  Bireyin, söz konusu durumun olağan dişiliğim açıklamak için oluşturduğu atıflar önemlidir Atıflar içsel veya dışsal, istikrarlı veya istikrarsız, genel (global) veya özgül olabilir Atıfların içsel, istikrarlı ve genel olması halinde, öğrenilmiş ç****izlik duygusu daha güçlü olmakta ve gelecek durumlara yansıtılmaktadır
  24 Temmuz 2011
  #1
 2. Öğrenilmiş Çaresizlik Cevapları

soru sor

Öğrenilmiş Çaresizlik