Öğrenci Kulubü Faliyet Özeti

İsimli konu WH 'Eğitim Kültür' kategorisinde, kızılmaske üyesi tarafından 4 Aralık 2007 tarihinde yazılmıştır. Öğrenci Kulubü Faliyet Özeti hakkında bilgi ve tartışmalar.

 1. SOSYAL KULÜPLERDE (EĞİTİCİ KOLLARDA )
  YILIK FAALİYETLERİN ÖZETİ

  1 . Okul yönetimince, eğitici kollar konusunda öğrencilerin bilgilendirilmesi.
  2 . Okul yönetimince, eğitici kollar konusunda öğrenci isteklerinin belirlenmesi.
  3 . Oklu öğretmenler kurulunca, o öğretim yılında etkinlikte bulunacak eğitici kolların ve kol rehber öğretmenlerinin belirlenmesi.
  4 . Sınıf öğretmenlerince, okulda kurulu eğitici kollar konusunda öğrencilerin bilgilendirilmesi.
  5 . Her öğrencinin, istekli olduğu eğitici kolu yeğlemesi ve sınıf öğretmenlerine bildirmesi.
  6 . Sınıf öğretmenlerince, eğitici kollar için oluşturulan öğrenci dizilerinin yazımı, birer örneğinin okul müdürlüğüne ve ilgili eğitici kolların rehber öğretmenlerine verilmesi.
  7 . Rehber öğretmence, o eğitici kolda bir öğretim yılı boyunca kendi yapacağı çalışmaları belirten bir rehber öğretmen özel çalışma programı yapımı. O eğitici kolun rehber öğretmeni birden çoksa, kendi aralarında görev bölümü yapılması.
  8 . Rehber öğretmence, ilk genel kurul gündemi hazırlanması.
  9 . Rehber öğretmence, ilk genel kurul toplantı hazırlığı yapılması.
  10 . Rehber öğretmen gözetiminde, ilk genel kurul toplantısı yapılması. Bu toplantıda, eğitici kol yönetim kurulu ve eğitici kol denetleme kurulunun seçilmesi.
  11 . Rehber öğretmen gözetiminde, eğitici kolun yönetim kurulu asıl üyeleri arasında görev bölümü yapılması. Bu görev bölümünde, başkan, başkan yardımcısı, sayman ve yazman belirlenir.
  12 . Rehber öğretmence, eğitici kolun iç yönetmeliği varsa gözden geçirerek, ek ya da değişiklik gerekiyorsa ek metni taslağı ya da değişiklik metni taslağı hazırlanması. Eğitici kolun iç yönetmeliği yoksa iç yönetmelik metni taslağı hazırlanması.
  13 . Rehber öğretmen ve yönetim kurulunca, o eğitici kolun iç yönetmelik ya da iç yönetmeliğe ek ya da iç yönetmelik değişikliği metninin tartışılarak, genel kurula sunulacak duruma getirilmesi.
  14 . Eğitici kol genel kurulunda, o eğitici kolun iç yönetmeliğinin görüşülerek tartışılması ve benimsenmesi.
  15 . Rehber öğretmenler kurulunda, eğitici kol iç yönetmelik taslağının incelenerek tartışılması. İç yönetmelik taslağının okul müdürlüğüne sunulması kararının verilmesi.
  16 . Okul müdürlüğünce, eğitici kol iç yönetmelik taslağının incelenip onaylanarak kesinleştirilmesi.
  17 . Rehber öğretmence, eğitici kolun yıllık çalışma programı taslağının hazırlanması.
  18 . Rehber öğretmen ve yönetim kurulunca, yılık çalışma programı taslağının görüşülmesi, tartışılması ve benimsenmesi.
  19 . Eğitici kol genel kurulunda, yıllık çalışma programı taslağının görüşülmesi, tartışılması ve benimsenmesi.
  20 . Rehber öğretmenler kurulunda, eğitici kol yıllık çalışma programı taslağının incelenerek tartışılması. Oklu müdürlüğünün onayına sunulması kararının verilmesi.
  21 . Okul müdürlüğünce, eğitici kol yıllık çalışma programı taslağının incelenip onaylanarak kesinleştirilmesi.
  22 . Rehber öğretmenin öncülüğünde, eğitici kol yönetim kurulunca, o eğitici kolun çalışmalarında gerekli olan araç ve gereçlerin belirlenmesi.
  23 . Rehber öğretmen gözetiminde, yönetim kurulunca kol bütçesi yapımı.
  24 . Rehber öğretmen gözetiminde, eğitici kolun tüm öğrencilerinin katılacağı toplantıda, yıllık çalışma programına göre yapılması düşünülen etkinliklerin kimlerce ve ne zaman yapılacağının tartışılması, eğitici kol öğrencileri arsında görev bölümü yapılması.
  25 . Eğitici kol öğrencilerince, yapılması üstlenilen etkinliklerin zamanında yapılaması. Çalışma Programının gerçekleştirilmesi.
  26 . Rehber öğretmen gözetiminde, gerektikçe, ilgili öğrencilerin katılımıyla toplantıların yapılması, kararların alınması.
  27 . Rehber öğretmen ve ilgili öğrencilerin iş birliğiyle, eğitici kol kayıtlarının ve defterlerinin düzenli tutulması
  28 . Rehber öğretmen ve yönetim kurulunun iş birliğiyle, eğitici kolun gelir ve gider işlemlerinin yürütülmesi.
  29 . Okul müdürlüğünce, eğitici kol etkinliklerinin ve uygulamalarının izlenmesi, denetlenmesi.
  30 . Eğitici kol başkanları kurulunun ders yılı başı toplantısında, okulun eğitici çalışmalarında eş güdümü ve eğitici kollar arsında iş birliğini sağlayıcı tartışmalar sonucunda gerekli kararın verilmesi.
  31 . Denetleme kurulunca, yönetim kurulunun gelir ve gider hesaplarının ilk denetiminin yapılması, hazırlanan raporun dosyasında korunması.
  32 . Rehber öğretmenler kurulunda, ders yılı içinde yapılacak toplantıda, eğitici kolların yıllık çalışmalarıyla ilgili olarak eğitici kollar arası yardımlaşmayı sağlayacak tartışmaların yapılması, gerekli kararın verilmesi.
  33 . Eğitici kol başkanları kurulunun ders yılı toplantısında, okulun eğitici çalışmalarında eş güdüme ve eğitici kollar arasında iş birliğini sağlayıcı görüşme ve tartışmaların yapılarak gerekli kararın verilmesi.
  34 . Eğitici kol başkanları kurulunun ders yılı sonu toplantısında, okulun eğitici çalışmalarında eş güdümü ve eğitici kollar arasında iş birliğini sağlayıcı görüşme ve tartışmaların yapılarak gerekli kararın verilmesi.
  35 . Denetleme kurulunca, yönetim kurulunun gelir ve gider hesaplarının ikinci ve son denetiminin yapılması, denetleme raporunun hazırlanması. Birince ve ikinci denetleme raporlarına yıllık denetleme raporunun hazırlanması.
  36 . Rehber öğretmen ve yönetim kurulunca, yıl sonu genel kurul hazırlığı yapılması. Defter ve kayıtların gözden geçirilip gerekli tamamlamaların yapılması. Varsa yanlışlıkların düzeltilmesi. Yıl sonu genel kuruluna sunulacak yıllık çalışma raporunun hazırlanması.
  37 . Rehber öğretmen ve yönetim kurulunca, yıl sonu genel kurulu gündeminin hazırlanması.
  38 . Eğitici kol genel kurulunun yıl sonu toplantısının yapılması. Yıllık çalışma raporunun ve denetleme raporunun görüşülmesi ve değerlendirilmesi.
  39 . Rehber öğretmenler kurulunun yıl sonu toplantısının yapılması. Rehber öğretmenlerce sunulan, eğitici kol yıllık çalışma raporlarının ve okulun bir yıllık eğitici çalışmalarının gözden geçirilmesi. Bu konudaki görüş ve varsa önerilerin okul müdürlüğüne sunulacak karar durumuna getirilmesi. Rehber öğretmenlerce, eğitici kolun yıllık çalışma raporlarının okul müdürlüğüne sunulması.
  40 . Okul müdürlüğünce, ders yılı sonunda, rehber öğretmenlerden gelen yıllık çalışma raporlarının ve varsa rehber öğretmenler kurulunun yıl sonu toplantısında beliren eğitici kollarla ilgili görüş ve önerilerin incelenmesi, gelecek yıllar için alınacak önlemlerin belirlenmesi.


  Adı Soyadı Adı Soyadı Adı Soyadı Adı Soyadı Adı Soyadı


  İmza İmza İmza İmza İmza


  Okul Müdürü
  İmza - Mühür
  4 Aralık 2007
  #1
 2. Öğrenci Kulubü Faliyet Özeti Cevapları

soru sor

Öğrenci Kulubü Faliyet Özeti