Ödev İstekleri

İsimli konu WH 'Eğitim Kültür' kategorisinde, Nick üyesi tarafından 11 Nisan 2007 tarihinde yazılmıştır.

 1. en az 3 yıllık insan kaynakları planlaması
  11 Mart 2012
 2. Roman'ın Türk hayatındaki tarihçesi ve ilk Türk Romanlar (tanınmış) lütfen :)
  2 Nisan 2012
 3. TÜRK EDEBİYATINDA ROMANIN GELİŞİMİ

  Türk edebiyatında önceki yüzyıllarda roman türüne benzer edebî eserler vardı. Bunlar: Halk Hikâyeleri, meddah hikâyeleri , dinî hikâyeler, destansı hikâyelerdir.
  Tür olarak roman, edebiyatımızda, 19. yüzyılda ortaya çıkan bir yazım türüdür. Roman, Tanzimat[​IMG]la başlayan batılılaşma sürecinin bir parçası olarak Türk Edebiyatına girmiştir. Romanın tür olarak Türk Edebiyatında görülmesi, Fransızca’dan Yusuf Kamil Paşa’nın yaptığı, Fenelon’un Telemak adlı eserinin çevirisi Terceme-i Telemak ile olmuştur. Daha sonra adı bilinmeyen bir çevirmen Victor Hugo’nun ünlü romanı Sefiller’i çevirmiştir. Bu dönemde Osmanlı İmparatorluğu Fransa ile yakın siyasi ve kültürel ilişkiler içinde olduğu için, özellikle Fransız romanının etkisi ön plana çıkmaktadır.Böylece bir süre Fransız romanlarının çeviri ve uyarlamaları okunmuş ve benzer örneklerin yazılması için zemin hazırlanmıştır. Özellikle 1860-1880 yılları arası yoğun bir şekilde çevirilerin yapıldığı bir dönem olmuştur.

  İlk Türk romanı Şemseddin Sami’nin Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat adlı eseridir (1872). Osmanlı yazarları tarafından yazılan ilk romanlar, genellikle oldukça zayıftır. Bunda romanın tür olarak batıdan alınmasının büyük payı vardır.Türk yazarlar, özellikle karakter yaratmak konusunda yüzeysel kalmışlar ve karikatüre benzeyen tipler ortaya çıkarmışlardır. İlk yazılan romanlar, kimi zaman nerdeyse birebir olacak şekilde, batılı örneklerin taklitleri olarak görülebilir. Bu ilk dönem yazarları daha çok Fransız Romantizm akımını örnek almışlardır. Bu nedenle dönemin romanlarında daha çok romantik aşklar ve yanlış batılılaşma ana tema olarak ön plana çıkmaktadır.

  Dönemin bazı önemli romanları şunlardır: Recaizade Mahmud Ekrem’in Araba Sevdası (1896), Namık Kemal[​IMG]ın İntibah (1878) ve Ahmet Mithat Efendi[​IMG]nin Felatun Bey[​IMG]le Rakım Efendi[​IMG]si (1875).
  Servet-i Fünun Edebiyatı döneminde ilk usta romanlar ve usta yazarlar kendilerini gösterdi. "Sanat sanat içindir" tezini savunan bu yazarlar aşk ve acıma gibi konuları işledi. Halit Ziya Uşaklıgil bu dönemin en önemli romancısı sayılır. Uşaklıgil[​IMG]in Aşk-ı Memnu (1925) adlı romanı günümüzde de en başarılı Türk romanlarından biri olarak kabul edilir.
  1910’dan sonra milli duyguların ağır basmasıyla birlikte "Genç Kalemler" dergisi çevresinde Türkçülük akımı gelişti. Milli romanların yazılması bu dönemde başladı. Halide Edip Adıvar’ın Vurun *****ye, Reşat Nuri Güntekin’in Çalıkuşu romanları bu dönemin örneklerindendir.
  Cumhuriyet döneminin ilk romanları ulusçuluk akımını oluşturmuştur. Çoğunlukla Kurtuluş Savaşı[​IMG]nı konu edinen romanları bu ilk örnekleri ise, ulusal modernleşme hareketinin etkisiyle, "köy romanı" takip etmiştir. 1960 sonrasında ise toplumcu romanlar yazılmaya başlanmıştır.


  *İlk yerli tiyatro eseri:Şinasi / Şair Evlenmesi /1859
  *İlk yerli roman :Şemsettin Sami / Taaşşuk-ı Talat ve Fıtnat
  *Batılı tekniğine uygun kusursuz ilk roman :Halit Ziya Uşaklıgil/Aşk-ı memnu
  *İlk çeviri roman :Yusuf Kamil Paşa/ Fenelon’dan Telemak /1859
  *İlk köy romanı :Nabizade Nazım / Karabibik
  *İlk psikolojik roman:Mehmet Rauf / Eylül
  *İlk realist roman :Recaizade Mahmut Ekrem / Araba Sevdası
  *İlk resmi Türkçe gazete :Takvim –i Vakayi
  *İlk yarı resmi gazete :Ceride-i Havadis
  *İlk tarihi roman :Namık Kemal / Cezmi , Ahmet Mithat / Yeniçeri
  *İlk özel gazete :Tercüman-ı Ahval / Şinasi ile Agah Efendi
  *İlk pastoral şir:A.Hamit Tarhan /Sahra
  *İlk şiir çevirisini yapan ,ilk makaleyi yazan ve noktalama işaretlerine ilk kez kullanan ilk Türk gazeteci :Şinasi
  *Aruzla ilk manzum tiyatro eseri yazan :A.Hamit /Eşber veya Sardanapal
  *Heceyle yazılan ilk manzum tiyatro eseri:A.Hamit/Nesteren
  *İlk bibliyografya:Keşfü’z Zünun /Katip Çelebi
  *İlk hatıra kitabı :Babürşah /Babürname
  *İlk hamse yazarı :Ali Şir Nevai
  Ms
  *İlk tezkire :Ali Şir Nevai /Mecalisün Nefais
  *İlk antolojisi:Ziya paşa /Harabat
  *İlk atasözleri kitabı :Şinasi /Durub-i Emsal-ı Osmaniye
  *İlk mizah dergisi: Diyojen /Teodor Kasap
  *İlk hikaye kitabı :A:Mithat /Letaif-i Rivayet
  *İlk fıkra yazarı :Ahmet Rasim
  * Türkçe yazılan ilk kitap :Kutadgu Bilig
  *İlk siyasetname :Kutadgu Bilig
  *İlk mensur şiir örneklerini veren :Halit Ziya
  *Şiirde ilk defa Türk kelimesini kullanan :Mehmet Emin Yurdakul
  *Dünya edebiyatındaki ilk modern roman :Cervantes/Don Kişot
  *İlk makale :Tercüman-ı Ahval Mukaddimesi
  *İlk edebi bildiriyi yayımlayan topluluk:Fecr-i Ati
  *Mesnevi tarzında yazılmış ilk eser : KUTADGU BİLİG
  *İlk seyahatname : MİR’ATÜL MEMALİK / SEYDİ ALİ REİS
  *İlk Edebiyat tarihçimiz: Abdulhalim Memduh Efendi
  *Batı anlayışındaki ilk edebiyat tarihçimiz: Fuat Köprülü
  *Dünya edebiyatındaki ilk hikayeci ve eseri: Boccaio Decamkeron
  *Sahnelenen ilk tiyatro: Namık Kemal / Vatan yahut Silistre
  2 Nisan 2012
 4. bir gezi yazısı uzerınde sıfatlar ve adıllar tur ve yapı bakımından ıncelenmesı lazım yardımcı olabılır mısınız acaba ?
  3 Nisan 2012

 5. Teşekkürler. ;)
  7 Nisan 2012
 6. sosyal politika (çevre politikaları, yoksulluk, genç işgücü, sakatların korunması v.s.) konularıyla ilgili 15-20 sayfalık, kaynakça belirtilmiş bir ödev gerek, yardımcı olur musunuz?
  22 Mayıs 2012
 7. insan kaynakları staj dosyası lazım ayrdım eder misiniz?
  31 Temmuz 2012
 8. emlak ve emlak yönetimi bölümünün staj dosyasına ihtiyacım var. dosyamı coktan vermem gerekıyorudu ama cok geç kaldım.

  Şimdiden teşekkür ederim :((
  13 Ağustos 2012
 9. arkadaslar ben stajımı imar ve şehirciılık mudurlugunde yaptım.gunluk rapor lazım bana lutfen yardımcı olur musun yalnız muhasebe olmıcakk işletme yonetımı okuyorummm lutfenn bırı yardımcı olsunnn
  7 Eylül 2012
 10. arkdaslar bırı yardımcı olsunnn son 1 2 gunnnn???????
  7 Eylül 2012
 11. Selamun ALeykum arkadaşlar bana acil seva ve menalaüs teoreminin ispatları lazım .
  23 Mart 2013
 12. Merhabalar geometriden yıllık ödev aldım uzayda vektörler diye bu konuda yardımcı olabilirmisiniz?
  1 Mayıs 2013
soru sor

Ödev İstekleri