Mysql ve asp ilişkisi

İsimli konu WH 'Web Tasarım ve Hazır Kodlar' kategorisinde, Rick üyesi tarafından 29 Nisan 2006 tarihinde yazılmıştır. Mysql ve asp ilişkisi hakkında bilgi ve tartışmalar.

 1. <div align="center"><span style="font-family:Trebuchet">Mysql ve asp ilişkisi adlı doküman </div> <div align="center"> MySql veritabanında ders isimli bir databasem ve bu databasemde uyeler adında bir tablom var. Tablomun içinde id (int - auto increment) , isim ( Varchar 200) , telefon ( Varchar 20 ) ve email ( VarChar 20) olarak 4 field im var. Ve şu an boş durumda. Bu yüzden ilk veritabanıma veri eklemesi

  yapacağım.


  Veritabanımızdaki uyeler tablomuza veri ekleyelim. İlk önce formumuzu oluşturalım.

  Aşağıdaki kodları default.asp olarak kayıt edelim.

  <span style="font-family:Arial">Kod Alanı:
  <%

  Response.Write "<form method=post action=kayit.asp>"
  Response.Write "İsim : <input type=text name=isim size=20>

  "
  Response.Write "Telefon : <input type=text name=telefon size=20>

  "
  Response.Write "E-Mail : <input type=text name=email size=20>

  "
  Response.Write "<input type=submit value=Gönder>"
  Response.Write "</form>"

  %> </div>  Form sayfamız oluştu. Şimdi kayıt sayfamızı yapalım. ve aşağıdaki kodları kayit.asp olarak kayıt edelim.

  Kod Alanı:
  <div align="center"><%

  ' Mysql Veritabanına bağlantı kuruyorum.

  Set db = Server.CreateObject("adodb.connection" )
  db.Open = "driver={mysql odbc 3.51 driver}; server=localhost; UID=root; pwd=; db=ders;"

  ' Formdan gelen değerleri alıyorum.

  isim=Request.Form("isim" )
  telefon=Request.Form("telefon" )
  email=Request.Form("email" )

  ' Formdan gelen değerlerin boş olup olmadıgını kontrol ediyorum.

  If isim="" or telefon="" or email="" Then
  Response.Write "Formda eksik bilgi bıraktınız.

  "
  Response.Write "Geri dönüp kontro lederek tekrar deneyiniz.

  "
  Response.Write "Geri dönmek için tıklayınız."
  Else

  ' Gelen değerleri kontrol ettik. şimdi kayıt edelim.

  Set kayit=db.Execute("insert into uyeler (isim,telefon,email) values ('" &isim&"','" &telefon&"','" &email&"')" )

  Response.Write " Kayıt başarıyla gerçekleşti.

  "
  Response.Write " Tüm kayıtlara bakmak için <a href=kontrol.asp>Tıklayınız.</a>"

  End If

  %> </div>  Kayıdımızı başarıyla gerçekleştirdik. Şimdi kontrol.asp yi yapıp verilerimizi sıralatacağız.

  Aşağıdaki kodları kontrol.asp olarak kayıt edin.

  Kod Alanı:
  <div align="center"><%

  ' Mysql Veritabanına bağlantı kuruyorum.

  Set db = Server.CreateObject("adodb.connection" )
  db.Open = "driver={mysql odbc 3.51 driver}; server=localhost; UID=root; pwd=; db=ders;"

  ' Tabloma bağlanıyorum.

  Set rs=db.Execute("select*from uyeler" )
  If rs.Eof Then ' Eğer kayıt yoksa ;

  Response.Write "Kayıt Yok !

  "
  Response.Write "<a href=default.asp> Yeni Kayıt eklemek için tıklayınız.</a>"

  Else

  While not rs.Eof
  id=rs("id" )
  isim=rs("isim" )
  telefon=rs("telefon" )
  email=rs("email" )

  Response.Write "Sıra no : " &id&" - İsim : " &isim&" - Telefon : " &telefon&" - <a href=sil.asp?id=" &id&">Silmek için tıkla</a> -

  <a href=duzenle.asp?id=" &id&">Düzenlemek için tıkla</a>

  "

  rs.Movenext
  Wend
  End If
  rs.Close

  Response.Write "<a href=default.asp> Yeni Kayıt eklemek için tıklayınız.</a>"

  %> </div>  Kayıtları sıraladık ve her kayıtı silme veya düzenleme için linklerimizi belirledik. İlk önce sildirelim .aşağıdaki kodları sil.asp olarak kayıt edin.

  Kod Alanı:
  <div align="center"><%
  ' Mysql Veritabanına bağlantı kuruyorum.

  Set db = Server.CreateObject("adodb.connection" )
  db.Open = "driver={mysql odbc 3.51 driver}; server=localhost; UID=root; pwd=; db=ders;"

  ' kontrol.asp den gelen değerimiz id . id i tanımlayalım.

  id=request("id" )

  ' ve bu id ye göre sildirelim.

  Set sil=db.Execute("delete from uyeler where id=" &id)

  ' Sildirdik. Şimdi kontrol.asp ye otomatik geri dönelim.

  Response.Redirect "kontrol.asp"

  %> </div>  Sildirme işlemi yaptık ve kontrol.asp ye geri döndük. Şimdi kayıt düzenlemesi yapalım ve aşagıda kodları duzenle.asp olarak kayıt edelim.

  Kod Alanı:
  <div align="center"><%
  ' Mysql Veritabanına bağlantı kuruyorum.

  Set db = Server.CreateObject("adodb.connection" )
  db.Open = "driver={mysql odbc 3.51 driver}; server=localhost; UID=root; pwd=; db=ders;"

  ' kontrol.asp den gelen değerimiz id . id i tanımlayalım.

  id=request("id" )

  'tablomuza bağlanalım.

  Set rs=db.Execute("select*from uyeler where id=" &id)


  isim=rs("isim" )
  telefon=rs("telefon" )
  email=rs("email" )

  rs.Close

  ' Şimdi bu kayıt bilgilerini değiştireceğimiz için form elemanlarında yazdıralım.

  Response.Write "<form method=post action=duzenle_son.asp?id=" &id&">"
  Response.Write "İsim : <input type=text name=isim value='" &isim&"' size=20>

  "
  Response.Write "Telefon : <input type=text name=telefon value='" &telefon&"' size=20>

  "
  Response.Write "E-Mail : <input type=text name=email '" &email&"' size=20>

  "
  Response.Write "<input type=submit value=Düzenle>"
  Response.Write "</form>"

  Response.Write " - <a href=default.asp> Yeni kayıt ekle"

  %> </div>  Kayıtları form elemanlarında yazdırdık. Şimdi duzenle_son.asp mizi yazalım ve değiştirdigimiz bilgileri update edelim. Aşağıdaki yazacaklarımızı

  duzenle_son.asp olarak kayıt edelim.

  Kod Alanı:
  <div align="center"><%
  ' Mysql Veritabanına bağlantı kuruyorum.

  Set db = Server.CreateObject("adodb.connection" )
  db.Open = "driver={mysql odbc 3.51 driver}; server=localhost; UID=root; pwd=; db=ders;"

  ' Formdan gelen değerleri alıyorum.

  id=request("id" )

  isim=Request.Form("isim" )
  telefon=Request.Form("telefon" )
  email=Request.Form("email" )

  ' Formdan gelen değerlerin boş olup olmadıgını kontrol ediyorum.

  If isim="" or telefon="" or email="" Then
  Response.Write "Formda eksik bilgi bıraktınız.

  "
  Response.Write "Geri dönüp kontro lederek tekrar deneyiniz.

  "
  Response.Write "Geri dönmek için tıklayınız."
  Else

  ' Gelen değerleri kontrol ettik. şimdi guncelleme yapalım.

  Set guncelle=db.Execute("update uyeler Set isim='" &isim&"',telefon='" &telefon&"',email='" &email&"' where id=" &id)

  ' Güncelleme yatık . şimdi Üye bilgisi sayfasına geri dönelim.

  Response.Redirect "duzenle.asp?id=" &id&""

  %></div>  İşlem tamamlandı.

  Mysql veritabanı bağlantısını ögrendik. Mysql e veri kayıt etmeyi ögrendik. Mysql den veri sıralatmayı ögrendik. Mysql den tek veri bilgileri almayı

  ögrendik. Mysqlde bir veriyi silmeyi ögrendik. Mysql deki veri bilgilerini değiştirmeyi ögrendik.

  İyi dersler.​
  29 Nisan 2006
  #1
 2. Mysql ve asp ilişkisi Cevapları

 3. saol efe iş görür :bravo: :alkis:
  7 Haziran 2006
  #2
 4. saol kardeş :alkis:
  7 Haziran 2006
  #3
 5. sağol efe emeğe saygı
  7 Haziran 2006
  #4
 6. teşekkür ederiz
  8 Haziran 2006
  #5
soru sor

Mysql ve asp ilişkisi