Muzaffer özdağ

İsimli konu WH 'Tarih' kategorisinde, "..melekmi cadımı.." üyesi tarafından 20 Şubat 2012 tarihinde yazılmıştır. Muzaffer özdağ hakkında bilgi ve tartışmalar.

 1. MUZAFFER ÖZDAĞ


  ( Kurmay Subay-Hukukçu-Devlet
  Adamı)

  Muzaffer ÖZDAĞ 15 Nisan 1933'te Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde
  doğdu. Askeri Lisesi'ne girdi. Her yıl sınıf birincisi olan M.ÖZDAĞ 1950
  Haziranında dönem birincisi olarak mezun oldu. 30 Ağustos 1952'de Kara Harp
  Okulu'nu da birincilikle bitirdi. Aynı yıl Ankara Hukuk Fakültesine
  kaydoldu.
  Hukuk öğrenimin sürdürmekte iken Çankırı Piyade Okulundan sınıf
  birincisi olarak mezun oldu. Ankara'da 2. Zırhlı Tugaya atandı. Haziran 1955'de
  Genelkurmay Başkanı Orgeneral Sayın Nurettin Baransel'e Kara Harp Okullarında
  öğrenim dört yıla çıkarılması ve Silahlı Kuvvetlerin modernizasyonu ve savaş
  eğitimi ile ilgili bir arazi sundu. Makama kabul edilerek takdir
  edildi.

  Dil ,Tarih ,Coğrafya Fakültesinde Fransızca dil kursuna devam
  ederken Türk Devrim Tarihi derslerini takip etti. 1956 Haziranında hem lisan
  kursunu, hem de Ankara Hukuk Fakültesini bitirdi.

  1958 yılında Harp
  Akademisine girdi. Cumhuriyet döneminin Üstğm. Rütbesiyle kurmay sınıfına
  katılan en genç subayı olarak mezun oldu.

  İç barışın ve demokratik
  düzenin korunması için Milli Birlik Operasyonunun planlama ve icrasına katıldı.
  TBMM'nin görevlerini ve sorumluluğunu geçici olarak yüklenen MBK'de üye olarak
  görev aldı, MBK'nın geçici Anayasasını ve İç Tüzüğünü hazırladı. Devlet
  protokolünde bakanlar üstü bir statü ile hizmet ifa etti.

  M.ÖZDAĞ , MBK
  'de partiler üstü tarafsız bir yönetim fikrinde ısrar ettiği için bir grup
  arkadaşı ile birlikte (14'ler ) yasama hizmetinden uzaklaştırılarak Japonya'da
  çağdaş, inkılapçı, Atatürkçü bir siyasi parti programı hazırladı ve bunun
  ışığında CKMP'nin proğramını yeniledi.

  1965'te Afyon Milletvekili
  seçildi. Parti isminin M.H olarak değiştirilmesini sağladı.
  Partinin
  Gen.Sek.ve Gen.Bşk.Yrd cılığı görevlerini üstlendi. Politikada cepheleşmeye ve
  şiddete karşı çıkarak 1969'da seçimlere girmedi. 1971'de şiddet olaylarının
  artması üzerine partiden ve politikadan çekilerek serbest avukat olarak
  çalışmaya başladı.

  Tarih, milli güvenlik, strateji ve jeopolitik konular
  üzerine çalışmalarını sürdürdü. Siyasi partilerin sürüklendikleri, kör döğüşü ve
  yol açtıkları anarşi devam ederken Türkiye'nin dolaylı bir saldırıya, örtülü bir
  istilaya maruz kaldığını belirledi. Yetkili mercileri sık sık uyardı.
  Üniversitelerde Türk tarihi, Türkiye güvenliği ile ilgili konferanslar verdi.
  Sovyet tehdidine işaret etti.

  Sovyetler Birliğinin Dünya hakimiyeti imkan
  ve şansını kaybettiğini ve 1990'larda Sovyet İmparatorluğunun dağılacağını,
  Kızıl Ordunun bu dağılmayı önleyemeyeceğine dair bir tebliğ sundu. Milli Savunma
  Konseptimizin değiştirilmesi, yenilenmesi gerektiğini
  belirledi.

  Gorbaçov'un da başarısızlığa uğrayacağını bir başka tebliğde
  vurguladı.
  Kardeş Türk Devlet ve toplulukları ile kültürel ve ekonomik
  ilişkilerin geliştirilmesi için dostluk derneklerinin kurulmasına öncülük etti.
  Türkiye-Azerbaycan Dostluk Derneği'nin yönetimini üstlendi.

  M.ÖZDAĞ 'ın
  Türk ve Dünya Jeopolitiği hakkında yayınlanmış çeşitli eserleri, tebliğleri,
  makaleleri, konferansları, radyo ve TV,konuşmaları vardır.

  Harp Okulunda
  idarece sınıf arkadaşları arasında yapılan bir ankette en sevilen subay olarak
  seçildi. M.ÖZDAĞ ,öğrencilik yıllarından başlayan sayısız ödüllerin sahibidir.
  Evli ve dört çocuk sahibi, Fransızca ve İngilizce bilmektedir
  20 Şubat 2012
  #1
 2. Muzaffer özdağ Cevapları

soru sor

Muzaffer özdağ