Musa-i Kazım (İmamlık Dönemi-Vefatı-Önemli Sözleri)

İsimli konu WH 'Ehl-i Beyt' kategorisinde, S'onsuzLuk üyesi tarafından 10 Kasım 2010 tarihinde yazılmıştır. Musa-i Kazım (İmamlık Dönemi-Vefatı-Önemli Sözleri) hakkında bilgi ve tartışmalar.

 1. İmamlık Dönemi
  Musâ el-Kazım 21 yaşında Şii inancının yedinci İmamı oldu. Şeyh el-Mufid Kitab al-Irshad adlı kitabında ondan şöyle bahseder;
  « Ebu Abdullah Cafer es-Sadık'ın (a.s.) yandaşları, şeyhleri, en yakın çevresi ve muteber ve adil uleması (r.a.) arasında Ebu Abdullah Cafer Es-Sadık'ın (a.s.) İmamet için açıkça oğlu, Ebu el-Hasan Musa'yı (a.s) belirlediğini bildirenlerin arasında şunlar vardır: El-Mufazzal bin Ömer, Ömer el-Cufi, Mu'az bin Kesir, Abdurrahman bin el-Haccac, El-Feyz bin el-Muhtar, Yakub el-Sarrac, Süleyman bin Halid, Safvan el-Cemmal... [Halef bildirdiği] aynı zamanda iki kardeşi, Cafer (a.s.) oğullları İshak ve Ali tarafından bildirilmiştir. »
  Bazı Şiilere göre 6. İmam Cafer-i Sadık'ın en büyük oğlu İsmail bin Cafer'dir. Mūsá el-Kāżim'ın yerine onun İmam olduğuna inanılır. Bu kesim İsmail'in saklanmak için babasının komutasına girdiğine inanırlar. Büyük çoğunluğa göre ise o babasından önce vefat etmiştir ve bu nedenle hiçbir şekilde İmam olamamıştır. Onun neslinden olanlar Musa'ya karşı İsmail'in İmamlığını desteklediler ve bugünkü İsmailîlik mezhebini oluşturdular. Bu akım bazı özgür grupları kapsamaktadır.

  Vefatı
  795 yılında Harun Reşid tarafında tutsak edildi. 4 yıl sonra Sindi adındaki bir komutanın emriyle zehirle şehid edildi. Kabri Irak'ın başkenti Bağdat'ta ki Kâzımiyye Camii içindeki Kazımiyye adlı özel bölümde bulunmaktadır.

  Önemli Sözleri
  En iyi cömert, muhtaca yardım edendir.
  Dünya bir yılan kadar yumuşak ve güzeldir, fakat onun gibi zehrini içinde gizler.
  10 Kasım 2010
  #1
 2. Musa-i Kazım (İmamlık Dönemi-Vefatı-Önemli Sözleri) Cevapları

soru sor

Musa-i Kazım (İmamlık Dönemi-Vefatı-Önemli Sözleri)