Modemler

İsimli konu WH 'Bilgisayar' kategorisinde, Kyren üyesi tarafından 1 Mart 2008 tarihinde yazılmıştır. Modemler hakkında bilgi ve tartışmalar.

 1. MODEMLER

  Bu ayki konumuz modemler. Modemlerin ne işe yararadıklarını, kullanılış biçimlerini ve veri alışverişlerinde kullandıkları protokolleri inceliyeceğiz.

  MODEM NEDİR ?

  Modem; bilgisayarların telefon hatlarını kullanarak bilgi alıp vermesini, haberleşmesini sağlayan aygıttır. Sayısal bilgiyi telefon hatlarından geçebilecek şekle dönüştürmek için modülasyon; gelen veriyi tekrar bilgisayarın anlayabileceği duruma getirmek için demodülasyon işlemi yapması nedeniyle modem adını almıştır.Modemler size internete ulaşmayı, uzaktaki bir bilgisayarı kontrol etmeyi, karşılıklı olarak her türlü haberleşmeyi sağlar. Faksınızı çekebilir, kağıda gereksinim duymadan faksınızı alabilirsiniz. Telefonun ahizesini kaldırmadan görüşme yapabilir, onun bir telesekreter gibi çalışmasını sağlayabilirsiniz.

  NE İŞE YARAR ?

  Modemler, gelişmiş telefonlardır. Farklı yerlerdeki bilgisayarları, terminalleri, printerleri uzun mesafelerden birbirlerine veya büyük sistemlere bağlamakta kullanılırlar. Modeminiz aracılığıyla gerçekleştireceğiniz iletişim, iş ve özel hayatınızı kolaylaştırmaya yöneliktir. Dosya transferi ile bilgi paylaşımı sağlayabilirsiniz. Modem ve bilgisayar sayesinde evinizden işyerinize bağlanıp çalışabilirsiniz. Bilgi hatlarını arayarak araştırma yapabilirsiniz. Internete bağlanıp tüm dünyayı dolaşabilirsiniz. E-Mail sistemine sahip iseniz dünyanın herhangi bir yerindeki bir kullanıcıyla elektronik mektup alışverişi yapabilirsiniz. Aracı kurumlara bağlanıp borsa oynayabilir, eski dönem bilgilerini alabilirsiniz. Bu saydıklarımız aslında bu kadarla bitmiyor. Yazdıklarımız modem sahipleri için gözde olan kullanım ilginçliklerini içermekte.

  INTERNAL VE EXTERNAL MODEM

  Modemlerin iki çeşidi vardır: Internal (dahili) ve external (harici) modemler. Internal modemler birer karttır ve bilgisayarın içindeki bir slota takılırlar. External modemler ise kasanın dışında bulunur ve seri çıkışların birinden ara kablo yardımıyla bilgisayara bağlanırlar. External modemlerin internal modemlerden farkı sadece kartın bilgisayar kasasının dışında bulunmasından,bir kasa tarafından korunmasından ve iletişim durumunun LED ler tarafından gözlerönüne serilmesinden mevcuttur.Aşağıda external modemlerde bulunan ve modemden modeme bulundukları yer ve sıralanış açısından farklılık gösteren LED lerin anlamlarını bulabilirsiniz.

  internal modem
  Internal Modem
  HS(High Speed) Modemin destekleyebileceği en yüksek hızda çalıştığını gösterir.
  AA(Auto Answer)

  Bilgisayarınızın başında bulunmadığınız esnasında gelen sinyallere otomatik olarak yanıt vereceğini gösterir.
  CD(Carrier Detect)

  Telefon hattının öteki tarafındaki bilgisayar ile iletişimin sürdürüldüğünü belirtir.
  OH(Off Hook)

  Telefon hattının modem tarafından kontrol edildiğini belirtir.
  RXD yada RD(Receive Data)

  Bağlantı kurulan yerden yollanan verinin,bilgisayarınıza aktarıldığını belirtir.
  TXD yada SD(Send Data)

  Bağlatı kurulan yere,verinin gönderildiğini belirtir.
  DTR(Data Terminal Ready)

  Bilgisayara bir haberleşme yazılımı yüklendiğini ve bu yazılımın çalışmakta olduğunu belirtir.
  DSR(Data Set Ready)

  Modemin haberleşmeye hazır olduğunu belirtir.
  EC(Error Control)

  Modem hata kontrolünü kapsayan bir bağlantı yaptığında yanar.
  SQ(Signal Quality)

  Hatların durumu iyi olduğunda yanar.
  TST(Test Indicator) Modem test durumundayken yanar.
  MR(Modem Ready) Modemin açık olduğunu belirtir.

  MODEMLERİN SAHİP OLDUĞU GENEL ÖZELLİKLER

  Faks Alma ve Gönderme : Modem üretici firmalar son zamanlarda modemlerine faks özelliği ekleme yoluna gittiler. Bazı firmalar sadece faks gönderme özelliğini destekleyen modemleri sunarken bazı firmalar ise hem faks gönderme hemde alma özelliğini destekleyen modemler piyasaya sundular.
  Faks alıp gönderme zamanla masaüstü PC ler için oldukça kullanışlı ve aranan bir özellik haline geldi. kullanılan faks programlarına gelince ; Windows altında çalışan faks programları genel olarak kendi sürücülerini bir yazıcı gibi sisteme yüklerler. Faks göndermek için yapılan tek şey, Windows altında çalışan bir yazı programında gönderilecek dökümanı hazırladıktan sonra yazıcı olarak faks programının yüklediği yazıcıyı seçmek ve sonrada dosyayı yazıcıya yollamaktır.

  Voice Özelliği : Son zamanlarda piyasaya çıkan modemlerde artık voice özelliğide mevcut. Voice özelliği; modeminizi telesekreter olarak kullanmanıza imkan tanıyan bir özellik. Modem telesekreter özelliğinin yanısıra çok işlevli bir santral (sesli yanıt sistemi) görevinide üstlenmiş durumdadır.Modemler voice özelliğini;eğer varsa cihazın üzerindeki speaker ve mikrofon çıkışlarından , yoksa; telefon ahizesinden kullanabilmenize olanak tanımaktadır. Cihaz voice özelliğine sahip ise yazılım yardımıyla bu özelliği aktif hale getirebilirsiniz.

  Hayes AT Komut Seti : Hemen hemen bütün modemler AT Hayes komut setini destekler. Bu komut seti bağlantıda kullanılacak protokol, çağrıların nasıl ele alınacağı gibi modemle ilgili her türlü konfigürasyonun yapılabilmesine olanak tanır. Ancak bu komutlar doğrudan değilde kullanılan modem programı tarafından modeme gönderilir. AT komutlar asenkron bağlantılarda kullanılır.

  Veri Aktarım Hızı : Standartları bir yönden de modeminizin verileri hangi hızlarda aktarabileceğini gösterir. v.34 standardını destekleyen bir modem 28800 bps, v.34+ ise 33600 bps hızı ifade eder. En son belirlenen v.90 standardı da şartlar uygun olduğu durumlarda 53000 bps hıza kadar çıkma imkanı verir. Bu hızlardaki modemler kendinden düşük modemlerin standartlarını da ( v32bis, v.32, v27ter, ... gibi) destekler. Haklı olarak diyebilirsiniz ki; "Ben 115200 hızında dahı bağlanıyorum". O görünen 115200 bps hızı veri sıkıştırılması yolu ile elde edilmis hızdır. Hız standartlarından bahsederken çok daha hızlı olan ISDN' lere de gözatmakta fayda var. ISDN Internet Subscriber Digital Netwok; aslında sayısal bir hattır. Aynı anda D ve B hatlarından oluşan ISDN, iki yönlü veri aktarım hızı oldukça iyi olan bir sistemdir. Bu iki hattan biri sadece kontrol için geri dönerken , diğeri iki taraflı veri aktarımıda kullanılır. Hız olarak 64 Kb ve katları şeklinde bağlanabilirsiniz.

  Hata Düzeltme : Hata düzeltme,hat kalitesinin düşük olduğu zamanlarda veya yüksek hızlarda çalışıldığı zaman modemler için çok önemlidir. Hata düzeltme olmadığında veri kaybı ile karşılaşma ihtimali yüksektir. Hata kontrolü her iki uçtaki modemin bu protokolü desteklemesi durumunda geçerlidir. Hata kontrolünde kullanılan başlıca iki protokol vardır. Bunlardan birincisi ve yeni olanı CCITT’nin V.42 standartlarıdır. İkincisi ise MNP(Microcom Networking Protokol) Seviye 4 protokolüdür. MNP 4 protokolü bir çok modemde desteklendiği için V.42 standartıda kendinden daha eski olan ve yaygın olan bu standardı kapsamıştır. V.42 hata kontrolüne sahip bir modem MNP 4 protokolünü kullanan bir modem ile uyumlu olarak çalışabilmektedir. V.42 standartları diğer V serisi standartlar gibi hız tanımlamaz. Karşı uçtaki modeminde aynı protokolleri desteklemesi durumunda modemler herhangi bir hızda V.42 hata kontrolü ile çalışabilir.

  Ses ve Video Konferans : v.34Q ve v.70 standartları, tek hat üzerinden aynı anda hem ses hem de veri aktarımını mümkün kılar. v.80 standardı ise telefon hattı kullanılarak video konferans yapabilmeyi sağlar.

  Veri Sıkıştırma : Veri sıkıştırma,özellikle text dosyalarının transferinde büyük zaman kazandırdığı için önemli bir özelliktir. Bu tür dosyaların gönderilmesinde veri sıkıştırma özelliği ile 2 kat veya 4 kat daha hızlı transfer yapmak mümkün olur. Veri sıkıştırma protokolü modemin donanımı tarafından veya kullanılan yazılım tarafından desteklenir. Donanım tarafından desteklenen veri sıkıştırmanın performansı yazılım tarafından desteklenen veri sıkıştırmanın performansına göre yüksektir. Hata düzeltmede olduğu gibi veri sıkıştırmada da başlıca iki protokol kullanılmaktadır. MNP ve CCITT standartları.
  Hata düzeltmedeki durumdan farklı olarak veri sıkıştırma standartları arasında oldukça iyi bir performans üstünlüğü mevcuttur. CCITT’nin belirlediği V.42bis diye adlandırılan veri sıkıştırma protokolü, MNP 5 diye adlandırılan standardıda kapsar. MNP 5 protokolü performansı düşük olmasına rağmen halen kullanılmaktadır. Birbirlerine oranlama yaparsak V.42bis 1’e 4 oranında sıkıştırma yaparken , MNP 5 1’e 2 oranında sıkıştırma yapar. Örnek olarak V.32bis protokolünü destekleyen 14400bps lik bir modem 100 A4 sayfasından oluşan text dosyasını 4 dakika 20 saniyede,MNP 5 protokolünü destekleyen aynı modem 2 dakikada,V.42bis protokolünü destekleyen aynı modem ise 1 dakika civarında gönderebilmektedir.

  BPS(Bit per second)

  Bps terimi modemlerin hızlarını ifade eden bir birimdir.Tam olarak modemlerin bir saniyede gerçekleştirdiği veri alışverişini gösterirler.

  PROTOKOLLER

  Modemlerin diğer modemlerle bağlantı kurup,düzgün bir şekilde veri alışverişi yapabilmesi için uymak zorunda olduğu kurallar bulunmaktadır.Bu kurallara protokol denir.
  Dosya transferi ancak karşılıklı olarak aynı protokolün seçimi ile mümkün olmaktadır. Dosya transferi sırasında kullanılan bu protokoller sayesinde gönderilen veya alınan bilgilerin kontrol edilerek, hata oranını minimize etmek mümkündür. Aşağıda en çok bilinen ve birçok yazılımda standart olarak bulunan bazı protokol tipleri kısaca tanıtılmıştır..

  Zmodem: En çok kullanılan protokoldür. Birden fazla dosya ile yapılan işlemlerde verimlidir. her dosya için büyüklüğü, adı ve tarihe ait bilgiler gönderir. Telefon hatlarındaki parazite bağlı olarak gönderdiği paket büyüklüğünü değiştirmektedir. Hata belirleme özelliğine sahiptir.

  Zedzap: 8 KB dosya paketleme imkanı sağlayan Zmodem türü.

  Xmodem: Düşük hızla ve sorunlu çalışmaktadır. Tercih edilecek başka protokol yoksa kullanılmalı. Transfer sırasında 128-bit veri bloğu kullanır.

  Xmodem 1-K: Xmodem'den daha iyi olmasına karşılık yine de sorunludur.

  Xmodem 1K-G: Hızlı olmasına karşın sorunludur.

  Ymodem: 1024-bit büyüklüğünde paket gönderme özelliği vardır. Aynı anda birçok dosya gönderilebilir.

  Ymodem-Batch: Zmodem'in olmadığı zaman kullanılmalı.

  Ymodem-G: Hata düzeltme özelliği yok.

  Puma/Mpt: Hızlı ve güvenilir protokoldur. Veri sıkıştırma özelliği olmasına karşın Zmodem tercih edilmeli.

  Bimodem: Dosya gönderme, dosya alma ve karşılıklı yazışma özelliğini aynı anda yapabilen modem.

  Hslink: Dosya gönderme, dosya alma özelliğini aynı anda yapabilen modem.

  Jmodem: 8 KB uzunluğundaki paketler kullanabilen protokoldür.

  Giflink: GIF dosyaları transfer edilirken aynı zamanda görüntüleyen protokol.

  HydraCom: Dosya gönderme, dosya alma ve karşılıklı yazışma özelliğini aynı anda yapabilen modem

  Kermit: UNIX sistemi kullanıldığında dosya transferi için kullanılan protokoldür. Ayrıca modem ve telefon hattı kullanılıyorsa, iki bilgisayar arasındaki veri transferi Kermit protokolü sayesinde nokta nokta gerçekleştirilir. Tüm ASCII karakterleri gönderme ve alma özelliğine sahiptir.

  ASCII: 7-bit iletişimli protokoldür. Hata belirleme özelliği yoktur. Basit text dosyaları gönderilebilir.

  Modem7: CP/M işletim sisteminin kullanıldığı bilgisayarlar tarafından kullanılır. Aynı anda çok sayıda dosya gönderilir. Aktarımda önce, alıcı bilgisayara dosya hakkında bilgi gönderilir. Hata belirleme özelliğine sahiptir.

  Telink: Xmodem'in versiyonudur. Modem7 ile aynı özelliğe sahiptir. Ancak alıcı bilgisayara ek olarak dosya büyüklüğü ve tarih bilgilerini de gönderir.

  Sealink: Xmodem'in ekranda görüntüleme özelliğine sahiptir. Alıcının kabulünü beklemeden veri transferine başlar. Gecikmeleri minimuma indirmeye çalışır.

  Imodem: Hızlı modemlerde kullanılan protokoldür.

  Hata düzeltmeli protokollerde, eğer veri transferi sırasında bir hata oluşmuş ise hatanın düzeltilmesi yoluna gidilir. Şayet hata giderilemez ise transfer işlemi kesilir. Bu sayede hem zaman hem de maliyet gideri azaltılmış olur.

  MODEM SEÇİMİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR

  Tüm bilgisayar ürünlerinde olduğu gibi ilk dikkat edilmesi gereken nokta faks modeminizi hangi firmadan aldığınızdır. Türkiye'de pekçok irili ufaklı firma yurt dışından fax modem kartlarını veya cihazlarını getirmekte ve piyasaya sürmekte. Bunlardan bazılarının fiyatı, diğerleriyle karşılaştırdığınızda sizi şaşkına çevirecek kadar düşük olabilir.Bunun sebebi Veri sıkıştırma işleminin yazılım tarafından yapılmasıdır.Faks modem, bilgisayar dünyasının gelişmiş teknolojileriyle üretilen bir iletişim aracıdır. Böylesine bir ürünü alırken de dikkat etmeniz gereken en önemli kıstas yalnızca fiyat değil, fiyat/performans ilişkisi olmalıdır. Sonuç olarak modeminizi alırken temel kriterleriniz "güvenilir firma, uygun fiyat ve yeterli performans" olmalıdır.
  Önemli olan Fax-Modeminizin işinizi görmesidir. Aramanız gereken standartlar kullanım alanınıza göre değişecektir.Eğer bilgisayarınızı aynı zamanda bir faks makinası olarak da kullanmak, BBS’lere, Internet’e bağlanmak istiyorsanız,V.42,V.42bis, MNP4, MNP5 standartlarını içeren bir faks modem seçmelisiniz.
  Faks modeminizin kullandığınız işletim sistemi (DOS/Windows 3.1) için yazılımları olmalıdır.Wındows 95 ve 98 için ayrıca yazılıma gerek yoktur,çünkü Windows 95 ve 98 veri ve fax iletişiminiz için uygun ortamı oluşturur. Faks modeminiz Class1, Class2 faks protokollerini desteklerken,Grup III faks makinalarıyla uyumlu çalışmalıdır. Alış verişinizde garanti şartı aramayı unutmamalısınız ve en az 1 yıllık garantisi olmayan ürünleri almamalısınız.

  MODEMİN BİLGİSAYARA BAĞLANMASI

  Bilgisayarlarda;bağlayacağınız modemin kullanabileceği seri port(COM1,COM2,COM3, COM4) sayısı 1’den 4’e kadar olmak üzere 4 tanedir. Genellikle COM1 ve COM3 portu IRQ 4 adresini , COM2 ve COM4 portu IRQ 3 adresini kullanır. Dolayısıyla COM1 portunuza bir cihaz bağladığınızda aynı anda COM3 portuna başka bir cihaz bağlayamazsınız çünkü IRQ adresleri çakışır ve adres yolları üzerinde hata verir.Aynı olay COM2 ve COM4 portları içinde geçerlidir.
  Harici modem kullanacaksanız öncelikle bilgisayarınızın hangi seri portunu kullanacağınıza karar vermeniz gerekli.Cihanızı takacağınız uygun seri port(COM1,COM2,COM3,COM4) seçimini yaptıktan sonra bilgisayarınız ile modeminizin seri çıkışı arasına 9 pinli veya 25 pinli konnektörle bağlayınız.
  Dahili modem kartı kullanacaksanız öncelikle bilgisayarınızın kasasını açmanız gerekmektedir. Daha sonra kartı main board üzerindeki expansion slotlardan birine iyice yerleştirin ve kartı vidalayın.Kartınız Plug&Play değil ise kartın üstünde Jumperlar bulunmaktadır. Bu Jumperları kullanım kılavuzundan yararlanıp ayarlayarak kartımızı hangi COM portuna takacağımızı belirlemiş ve IRQ adresine tekabül ettiğini bulmuş oluruz.Eğer kartınız ve main boardunuz Plug&Play ise bilgisayarınız otomatik olarak kartınızı tanıyacaktır.Daha sonra modeminiz ile birlikte gelen yazılımı kurarak gerekli ayarlamaları yapmalısınız.
  1 Mart 2008
  #1
 2. Modemler Cevapları

soru sor

Modemler