Memleket İçin Dua

İsimli konu WH 'Dualar' kategorisinde, vertyucek üyesi tarafından 23 Temmuz 2016 tarihinde yazılmıştır. Memleket İçin Dua hakkında bilgi ve tartışmalar.

 1. Eûzubillâhimineşşeytânirracîym - Bismillâhirrahmânirrahîym

  Rahman Rahim Allah ' ın adı ile başlarım. Alemlerin Rabbı Allah ' a hamd olsun. Salât ve selâm, PEYGAMBER EFENDİMİZ ' in ve onun pak âlinin ve ashabının tümüne.


  Ey RABBİM’İZ başımıza gelen bütün musibetlerin sebebinin günahlarımız olduğunu biliyoruz.zira sen Hazreti KUR’ANDA böyle buyuruyorsun.ama bizler senin Habibinin aciz ümmetiyiz bizleri ne olur affet sana yalvarıyoruz.MUHAMMED Ümmeti olan bizlerin hakkımızda şer düşünenler var.Bizim üzerimizdeki kötü nazarların şer düşüncelerini Sen Kudretinle iptal eyle,Onlar Bizim üzerimizde Plan yapıyorlar Sen onlardan daha kudretlisin sana yalvarıyoruz bizi koru planlarını kudretinle boz.sana yalvarırıyoruz bu müslüman beldesinde daha fazla kan akıttırma.Memleketimizi ve tüm inananları Kudretinle,Rahmetinle PEYGAMBER EFENDİMİZ SALLALLAHU ALEYHİ VE SELLEM’İN hakkı EHLİ BEYT ALEYHÜMÜSSELAM’IN hatrı için koru.Seni Hoşnut ve Razı Olacağın Şekilde Hamd ve Tenzih Ederiz sonsuz İstiğfarı tevbeler ederiz Amin,amin,amin.


  Ayet-el Kürsi Okunuşu


  Bismillahirrahmânirrahîm.

  Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te’huzühu sinetün velâ nevm, lehu mâ fissemâvâti ve ma fil’ard. Men zellezî yeşfeu indehû illâ bi’iznih, ya’lemü mâ beyne eydîhim vemâ halfehüm velâ yühîtûne bi’şey’in min ilmihî illâ bimâ şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel ard, velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azîm.


  Ayetel Kürsi Anlamı (Meali)


  Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.

  Allah ki, O’ndan başka ilah yoktur. O hayydır, kayyûmdur.

  Kendisine ne uyku gelir ne de uyuklama.

  Göklerde ve yerdekilerin hepsi O’nundur.

  O’nun izni olmadan katında kim şefaat edebilir?

  O, kullarının yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. (Hiçbir şey O’na gizli kalmaz.)

  O’nun bildirdiklerinin dışında insanlar,

  O’nun ilminden hiçbir şeyi tam olarak bilemezler.

  O’nun kürsüsü gökleri ve yeri içine alır, onları koruyup gözetmek kendisine zor gelmez.

  O, yücedir, büyüktür.


  www. Ayetel-kursi .com/
  23 Temmuz 2016
  #1
 2. Memleket İçin Dua Cevapları

soru sor

Memleket İçin Dua