Mekatronik Mühendisliği Meslek Tanıtımı-Hakkında

İsimli konu WH 'Meslekler & Kariyer' kategorisinde, -Successful- üyesi tarafından 10 Mart 2012 tarihinde yazılmıştır. Mekatronik Mühendisliği Meslek Tanıtımı-Hakkında hakkında bilgi ve tartışmalar.

 1. Mekatronik Mühendisliği Meslek Tanıtımı-Hakkında


  MEKATRONİK MÜHENDİSİ

  Nihayet Meslek Rehberi altında Mekatronik Mühendisi tanıtımı yapıldı. Aşağıda Mekatronik Mühendisi ve Mekatronik Mühendisliğiyle ilgili tanıtımı bulabilirsiniz. Mekatronik Mühendisi tanıtımında İşkur formatı takip edilmiştir. Mekatronik ile ilgili meslekler Mekatronik kategorisi altında bulunabilir. Mekatronik Mühendisliği yakın gelecekte popüler meslekler listesine aday bir meslek: Meslek Rehberi‘nin tahmini bu.
  MEKATRONİK MÜHENDİSİ TANIMI
  Her türlü karmaşık tasarım gerektiren mekanik, elektrik, elektronik ve optik bileşenlerden oluşan, elektronik alet ve iletişim sistemlerinin, tasarımını yapan, üretim teknolojilerini geliştiren, sistemler arası ilişki ve fonksiyonlarını kuran ve geçerli fiziksel kurallar içinde test eden kişidir.
  [​IMG]
  MEKATRONİK MÜHENDİSİ GÖREVLERİ
  Mekatronik mühendisi; - Akıllı bir elektro-mekanik sistem oluşturabilmek için gerekli alt teknolojileri kullanarak bu alandaki uzmanlarla iletişim içinde karmaşık ürün tasarımını gerçekleştirir, - Üretim için gereken araç gereç ve personelin niteliklerini belirler, - Her düzeyde tasarım sürecini denetler, yönlendirir, ileri üretim teknikleri kullanarak uygular, - Üretim teknolojilerini geliştirir, - Üretim süreçlerinin gözlemlenmesi, modellenmesi ve kontrolünü yapar, - Sistemler arası ilişkileri kurar ve sistemlerin işletiminin tasarıma uygun olup olmadığını denetler
  MEKATRONİK MÜHENDİSİNİN KULLANILDIĞI ALET VE MALZEMELER
  Bilgisayar yazılım ve donanımları, Hesap Makinesi, Avometre, ampermetre, voltmetre, vatmetre, meğer, osiloskop, kumpas, takometre, debi metre gibi ölçü aletleri ile sıcaklık basınç transörleri, Çizim gereçleri (T cetveli, pergel, rapido, gönye takımı, metre)
  MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ MESLEĞİNİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
  Mekatronik Mühendisi olmak isteyenlerin ,
  - Üstün bir akademik yeteneğe sahip
  - Matematik ve Fen alanında özellikle fizik konularına ilgi duyan,
  - Şekil ve uzay ilişkilerini görebilme ve çizim yeteneğine sahip,
  - Tasarım gücü kuvvetli, hayal gücü geniş, yaratıcı,
  - Mekanik yeteneği olan, elektronik makinelerle çalışmaktan hoşlanan,
  - Sabırlı, sorumluluk sahibi,
  - İşbirliğine ve yeniliklere açık, araştırıcı,
  - Gözlerinde aşırı kusur bulunmayan,
  - Algılama, sayı ve sembollerle akıl yürütme ve analiz etme yeteneğine sahip kimseler olması gerekir.
  MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
  Mekatronik Mühendisleri elektronik alet ve cihazların bulunduğu ileri teknoloji kullanan araştırma, geliştirme laboratuarlarında, fabrikalarda, atölye ortamında çalışırlar. Ortam genellikle temiz ve sakindir. Bazen işin niteliğine göre kirli, yağlı, gürültülü ortamlarda da bulunurlar. Çalışırken birinci derecede verilerle ve makinelerle uğraşırlar ve zihinsel bir faaliyet yürütürler. Elektrikli aletlerle çalışma yapıldığından elektriğe çarpılma riski vardır. Meslektaşlarıyla ve iş sahipleriyle etkileşim halindedir. Dünyadaki gelişmeleri çok yakından takip edip kendi ünitelerinde teknolojiyi geliştirme çabası içinde bulunurlar.
  MEKATRONİK MÜHENDİSİNİN ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
  Mekatronik tasarımı; mekanik sitemlerin kontrolünde sağladığı büyük kolaylıklardan dolayı son yıllarda çok geniş bir uygulama alanı bulmuştur. (Tıp, Tarım, Bankacılık, Madencilik, Savunma Sanayi üretimi gibi) Mekatronik Mühendislerinin yaptığı mekatronik tasarımlar, elektronik tartı, takometre, taşıtlardaki süspansiyon sistemi, takım tezgahlarının kontrolü gibi hassas ölçümleri gerektiren alanlarda kullanılmaktadır. Yukarıda belirtilen çok yönlü karmaşık bilgi ve kavramlarla donatılmış mekatronik mühendisleri bilgisayarların bütünleştirdiği üretim sistemleriyle iş gören yüksek teknolojili firmalarda, ileri otomasyon ürünlerini geliştiren ve kullanan araştırma merkezlerinde öncelikle iş bulabilme ayrıcalığına sahiptirler.
  MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
  Mesleğin eğitimi; çeşitli üniversitelere bağlı Mühendislik Fakültelerinin Mekatronik Mühendisliği bölümünde verilmektedir.
  MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
  Mesleğin eğitimine girebilmek için,
  - Lise veya dengi okul mezunu olmak,
  - Öğrenci seçme sınavında (ÖSS) “Mekatronik Mühendisliği” lisans programı için yeterli sayısal ( SAY) puanı almak,
  - Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( ÖSYM ) Tercih Bildirim Formunda “Mekatronik Mühendisliği” lisans programı ile ilgili en az bir yüksek öğretim programını tercih etmek gerekmektedir.
  MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ
  Eğitim süresi lise veya dengi okuldan sonra dört yıl, hazırlık eğitimi olan fakültelerde 5 yıldır. Eğitim süresince; Matematik, Fizik, Malzeme Bilimi, Uygulamalı bilgisayar programları, Elektrik-Elektronik, İşletme Organizasyonu, Bilgisayar Destekli Çizim, Yabancı Dil Okuma, Konuşma, Mesleki yabancı dil, Mekaniğin Temel Prensipleri, Mekatronik Yapı Elemanları, Termodinamik, Teknik Mekanik, Mekatronik Dizayn, Sensör Tekniği, Akışkanlar Mekaniği, Tanrik Sistemleri, Otomasyon, Proses Kontrol, Sistem Analizi, Mikro Sistem Tekniği, Seçmeli dersler ile kültür dersleri okutulmaktadır.
  MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ MESLEĞİNDE İLERLEME
  Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans, doktora yapabilir, araştırma görevlisi olabilir ve akademik kariyer yapabilirler. Meslek eğitimini tamamlayanların işletme masteri yapmaları durumunda özellikle, özel sektörde yönetici olarak çalışma olanakları bulunmaktadır. Destekleyici finansör kuruluş bulmaları halinde endüstriyel ilişkilerle ilgili proje geliştirebilir sistem tasarımları ile ilgili buluş gerçekleştirebilirler.
  MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİNDE BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU
  Öğrenciler Yüksek öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunca verilen öğrenim ve katkı kredisinden faydalanabilirler. Ayrıca çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından sağlanan kredi ve burslardan da yararlanabilirler. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar teknik hizmet sınıfının ücretini alır, zam ve tazminatlardan yararlanır, aldıkları ücret asgari ücretin en az 3-4 katıdır. Özel sektör işyerlerinde çalışanlar, ilk yıllarda biraz düşük ücret almalarına rağmen sonraki dönemlerde ücret düzeyleri bir hayli yükselmekte yüksek ücretle çalışılan meslekler arasında yer almaktadır. Kendi işyerini kurmak oldukça çok sermaye gerektirdiğinden bu meslekteki kişiler başka kuruluşlarla işbirliği içinde çalışmaktadır. Bu nedenle kazanç değişkenlik gösterebilir.
  MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER
  · İlgili Eğitim Kurumları,
  · Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Meslek Danışma Merkezi,
  · Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.  10 Mart 2012
  #1
 2. Mekatronik Mühendisliği Meslek Tanıtımı-Hakkında Cevapları

soru sor

Mekatronik Mühendisliği Meslek Tanıtımı-Hakkında