Mehdi

İsimli konu WH 'Ehl-i Beyt' kategorisinde, S'onsuzLuk üyesi tarafından 11 Kasım 2010 tarihinde yazılmıştır. Mehdi hakkında bilgi ve tartışmalar.

 1. Mehdi (Arapça: المهدي‎ al Mahdī), Müslümanlar tarafından ahir zamanda dünyaya geleceği ve dünyada İslam'ı hakim kılacağına inanılan kişidir.Kuran'da isim olarak geçmezken sıfatla adı geçer ,Sunni mezhebi ve Şii mezhebinde inanılmaktadır.Şiilere göre kuyuda kaybolan bir çocuk olan Mehdi birgün tekrar dönecektir.

  Kelime anlamı
  Mehdi kelimesi, "hidayete eren ya da hidayete vesile olan" anlamlarına gelmektedir.
  Harfiyen "kendisine rehberlik edilen" demek olup, bütün istikametler (yol göstermeler) Allah'tan geldiği için, kelime nihayet kendisine Allah tarafından yol gösterilen, yani hususi ve şahsi bir tarzda Allah'ın hidayetine nail olan manasını almıştır.[1]
  Tarihte İbrahim, Muhammed, Dört Büyük Halife ve Abbasiler'in 34. halifesi olan Nasır'a Mehdi denilmiştir.
  Mehdi, İslam inancına göre Kıyamet'in kopmasından önce gönderilecek ve yer yüzünde son bir kez barış, mutluluk ve bolluğun yaşanmasını sağlayacak kişidir. Hristiyanlıktaki Mesih inancına benzer şekilde ortaya atıldığı görüşleri yaygındır. Kuran'da geçip geçmediği konusu ihtilaflıdır. Doğrudan "mehdi" kelimesi Kuran'da geçmemekle birlikte aynı ve benzer içeriği taşıyan ayetler bulunmaktadır. Şii inanışına göre 12. İmam, Mehdi'dir ve yeniden gelecek birisi mi, yoksa doğacak birisi mi olacağı konusunda Şii inanışında belirsizlikler bulunmaktadır. Bir kısım Sünni'ye göre ise Mehdi, "şahsı manevi"dir.

  Mehdi ile İlgili Bazı Hadisler
  -Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu: "Allah, bu ümmete, her yüzyılın başında, dinini yenileyecek birini gönderecektir."
  -"Ümmetim yağmur gibidir, sonu mu, yoksa başlangıcı mı hayırlıdır, bilinmez. Evveli ben, ortası Mehdi ve sonu Mesih olan bir ümmet, asla helâk olmaz." Enes radıyallahu anh. Tirmizî
  -Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu: Mehdi, benim Ehli Beytim'den ve evladı Fatımadandır. Ravi: Hz. Ümmü Seleme (r.anha)
  -Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu: Mehdi Bizdendir. Ey Ehli Beyt! Size müjdeler olsun. Allah (z.c.hz.)'leri onu bir gecede ihraz eder. (Olgunlaştırır.) Ravi: Hz. Ali (r.a.)
  -Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu: Nasıl helak olur bir ümmet ki, evvelinde Ben, sonunda Meryem oğlu İsa (a.s.) ve ortasında da Ehli beytimden Mehdi vardır. Ravi: Hz. İbni Abbas (r.anhüma)
  -Ümmü seleme (r.a)şöyle demiştir: Rasûlullah (s.a)'i şöyle buyururken işittim: "Mehdî benim ailemden, Fatima'nın oğullarındandır." -
  11 Kasım 2010
  #1
 2. Mehdi Cevapları

soru sor

Mehdi