Maya Kehaneti 2012 De Ne Olacak ?

İsimli konu WH 'Mitoloji' kategorisinde, "...Gripin..." üyesi tarafından 3 Şubat 2010 tarihinde yazılmıştır. Maya Kehaneti 2012 De Ne Olacak ? hakkında bilgi ve tartışmalar.

 1. "...Gripin..."

  "...Gripin..." Yönetici

  Dünya belirgin bir değişim yaşıyor. Belki Maya'ların 21 Aralık 2012 fenomeni ile de ilişkilendirilebilecek bu oluşumlar şuan bilmediğimiz veya farkında olmadığımız bir olay için zemin hazırlıyor olabilir. Artık biz insanlarda sık sık değişen alışık olmadığımız hava koşullarına sellere ani bastıran şiddetli soğuklara karşı neler oluyor? Hiç böyle olmamıştı gibi söylemlerle tepkiler vermeye başladık.

  Gerçektende neler oluyor dünya'mıza?
  Neler olabileceğine bakmadan önce gelin degişimi düşündüren olaylara bakalım.

  1- MAYA KEHANETİ
  Bu konuyu yazarken amacımız insanları korkutmak ve karamsarlığa sürüklemek değil şuan pekçok bilim adamının kafasını meşgul eden bir konuyla ilgili sizlerinde haberdar olmanızı sağlamaktır. Felaket tellallığından öte eğer bir felaket gerçekleşecekse buna hazırlıklı olmak amaçtır. Çünkümedeniyetimizi devam ettirmek her türlü amacın üzerindedir. Bireysel düşünmeyi bir kenara bırakıp toplum olarak ortak değerlerimizi ön plana taşımalıyız. Bu illa bir felaket olacak diye değil yaşam kalitemizi arttırmak ve gerçekten "torunlarımıza" yaşanabilir bir medeniyet bırakmak içinde gerekli.
  Bu noktadan hareketle neden 2012 sorusunun cevabını ele alalım.Aslında tam olarak 21 Aralık 2012 (veya bazılarına göre 22 Aralık) tarihi ve sonrası olarak ifade edilen fenomenin çıkış noktası eski bir Güney Amerika medeniyeti olan Maya'ların kullandığı takvim sistemidir. Özellikle 1990'lardan sonra gelişim gösteren bu konu hakkında en ciddi araştırmalardan birini Amerikalı araştırmacı John Major Jenkins yapmış ve bunu 1997 yılında yayınladığı "Maya Cosmogenesis 2012" isimli kitapta ortaya koymuştu. Şimdi ayrıntılarıyla inceleyelim.

  1- Maya Takvimi
  Mayalar şaşırtıcı bir astronomi bilgisine sahip bir medeniyetti. Sadece Güneş Ay ve Mars gibi bugün amatör gözlemcilerin dahi gözlemleyebildiği yakın cisimlerle değil neredeyse bütün uzak yıldızları yıldız gruplarını ve bunların hareketlerini gözlemlemişlerdi. Hatta bu gözlemleri sayesinde bir yılı bizim bugün süper bilgisayarlarla hesapladığımız süreden milyonda bir hata payı ile hesaplamışlardı. Zamanı ölçmede hassas hesaplara ulaşmak için döngülerden ve iki ayrı takvimden yararlanmışlardı. Bunların ilki “kutsal takvim” olarak bilinen ve 20’şer günlük 13 aydan oluşan “Tzolkin” (Gün Sayımı) denen döngüdür. Bu döngü 13 rakam ve 20 ismin oluşturduğu kombinasyonları içerir ve 260 günlük sürecin bitiş günü “13 Ahau”dur. “Haab” adını taşıyan bir ikinci takvim bugün bizim kullandığımız güneş takviminin çok benzeridir ve yine 20’şer günlük 18 aydan oluşur. “Uinal” olarak adlandırılan bu 20 günlük ayların toplamı 360 gün yapar ve Maya zaman ölçümünde buna “tun” adı verilir. Normal güneş yılı için gerekli olan 5 artık gün 5 tanrının adıyla “tun”a eklenir (aynı Mısır ve Sümer’de olduğu gibi!) Her iki döngünün gün sayıları ancak 52 güneş yılı sonra eşitlenir. Tzolkin ile Haab’ın bitişleri aynı güne denk gelir yani Tzolkin’e göre 13 Ahau gününde Haab da sona ermiştir. Ve diğer döngüleri şu şekildedir:

  GÜN SAYISI İSMİ
  1 Kin

  20 Uinal

  360 Tun

  7200 Katun

  144000 Baktun

  İşte Mayaların efsanevi “Long Count” yani “Uzun Sayım” dedikleri süreç 13 Baktun’a eşittir (1.872.000 gün = 512536 güneş yılı) Maya tarihinde “başlangıcı” olarak belirlenmiş noktayı bilmezsek yukarıdaki hesabı yapamayız. Bizim takvim sistemimize göre bu an İsa’nın doğduğu varsayılan yıldır. Gregoryen takvimimizde biz bu yılı “0” olarak kabul eder ve öncesini sonrasını buna göre hesaplarız. Mayalarda da bu tarihin başlangıcı 0.0.0.0.0 günü olmalıdır; yani herşeyin başlangıç noktası Arkeolojik bulgular ve Karbon-14 yöntemi yardımıyla yapım tarihi bizim takvimimize göre büyük bir kesinlikle belirlenen birkaç tapınakta (İzapa Chichen Itza ve Monte Alban’da) Maya rahiplerinin yapılış tarihini belgeleyen Uzun Sayım tarihleri de bulunmuş ve yanılma payıyla birlikte Milattan Önce 11 Ağustos 3114 tarihi 0.0.0.0.0 noktası olarak tespit eidlmiştir. Ve buna göre 13.0.0.0.0 tarihi 21 Aralık 2012 gününe denk gelmektedir.

  ÖRNEK
  “11 . 2 . 5 . 1 . 4 ”
  “11 baktun 2 katun 5 tun 1 uinal ve 4 kin”

  11 x 144.000 + 2 x 7200 + 5 x 360 + 1 x 20 + 4 = 1600224

  1 Güneş yılı = 365242
  1600224 / 365242 = 438127

  “11 . 2 . 5 . 1 . 4 ”
  438127 YIL EDİYOR.
  3 Şubat 2010
  #1
 2. Maya Kehaneti 2012 De Ne Olacak ? Cevapları

 3. musellim ve tewetoglu ortak çalışması (tüm haklar saklıdır)

  ANAHTAR 112 KURAN VE 2012  İŞTE 2012 İLE İLGİLİ KURANDAN İŞARETLER
  Bismillahirrahmanirrahim
  Enam 59: Ve gaybın anahtarları yalnızca O’nun katındadır. O’ndan başka hiç kimse onları bilmez. Karada ve denizde olanları da bilir O. O bilmeksizin bir yaprak dahi düşmez. Yerin karanlıklarındaki bir tane, yaş ve kuru hiçbir şey yoktur ki apaçık bir kitapta bulunmasın.

  ALLAH (şanı yüce) bilmeksizin bir yaprak dahi düşmezken, herşey apaçık bir kitapta bulunurken, Kuran'dan sunacağımız aşağıdaki onca anlamlı işareti yalnızca (asla) rastlantı boş bir denk gelme olarak görenlere diyecek bir sözümüz yoktur.

  Gaybın anahtarı elbette sadece ALLAH'ındır. Gaybın anahtarına sahip olmak tüm gaybı bilmektir. Bizler ise sadece Kuran'da bizlere sınırlı olarak açıklanmış olanları bilebiliriz. Bu asla gaybın anahtarına sahip olmak değildir.

  ALLAH (şanı yüce) gaybın tümünü (anahtarını) kiç kimseye vermezken peygamberlerine gaybın bir kısmını bildirebileceğini Kuranda şöyle açıklıyor:


  Bismillahirrahmanirrahim
  Cin 26-27:O, gaybı bilendir. Hiç kimseye gaybını bildirmez. Ancak seçtiği bir elçi hariç; nitekim O, o elçiden önceye ve sonraya ait bir gözlem sunar.


  Bismillahirrahmanirrahim
  Hud 49: [FONT=Verdana, serif]Bunlar, sana vahyettiğimiz gayb haberleridir. Ne sen, ne de senin halkın bundan önce onları bilmezdi. Sabret. Sonuç, erdemlilerindir.[/FONT]


  Bismillahirrahmanirrahim
  Kehf 22: [FONT=Verdana, serif]Üç kişiydiler, dördüncüleri köpekleriydi. diyecekler. Şunu da diyecekler: Beş kişiydiler, altıncıları köpekleriydi. Gaybı taşlamaktır bu. Şöyle de derler: Yedi kişidirler, sekizincileri de köpekleridir. De ki: Onların sayısını Rabbim daha iyi bilir. Onlar hakkında bilgisi olan, çok azdır. O halde, onlar hakkında yüzeysel bir tartışma dışında hiçbir çekişmeye girme. Onlar hakkında, konuşup duranlardan hiç kimseye bir şey sorma.[/FONT]


  [FONT=Verdana, serif]Kehf Suresi 22 ayette ALLAH’ın (şanı yüce) bildirdiği gibi Ashab-ı Kehf’in kaç kişi olduğunu bir kanıt-işaret-delil olmadan bulmaya çalışmak, yani çeşitli tahminler yürütmek gaybı taşlamaktır. Ancak ALLAH (şanı yüce) çoğu kişi için gayb olan Ashab-ı Kehf’in sayısının az bir kişi için gayb olmadığını bildirmektedir. Ashab-ı Kehf, Allah’ın Resulu Hz İsa Aleyhisselam’ın dönemi yakınlarında yaşadığına göre onların sayısını peygamberlerden başkaları da bilebilir olmalıdır ki bu durumda onların kaç kişi olduğunu bilenlerin sayısı (en fazla ihtimalle) 2’yi geçebilsin. Çünkü Allah’ın Resulu Hz. Muhammed Aleyhisselam’dan sonra bir Nebi gelmeyecektir. Zamanımızda onların kaç kişi olduğunu bilen birinin olabilmesi için ancak vahiy alması gerekir. Ancak bu da artık olamayacağına göre, onların sayısı yalnızca yine Kuran’dan bulunabilir. Buna dayanarak, Kuran’da, şu an için bize gaybda olan bazı önemli olaylar, bizleri bilgilendirmek için çeşitli şekillerde yer alıyor olabilir, diyebiliriz.[/FONT]

  Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam gaybın anahtarına sahip değildi elbette. Ancak ALLAH (şanı yüce) elçilerine gaybın bir kısmını bildirmiştir. Bu da ayetlerle sabittir.

  Durum şudur; ALLAH gaybın odasının Anahtarını kimseye vermezken, Elçilerine bu odadan (anahtarı vermeksizin) bir kısmını bildirebilir. Kuran da Elçiye indirildiğine göre Kuran'da bazı gaybi bilgilerin geçmişle ilgili olanlarının açıkça ve gelecekle ilgili olanların da zamanı gelince ortaya çıkarılabilecek şekilde işaret edilmiş olabileceği akla gelmektedir. Buradan yola çıkınca, aşağıda saydığımız onca anlamlı denk gelmenin asla boş olamayacağıdır.

  Gaybın tümüne vaki olmak (anahtarına sahip olmak) başka, ALLAH'ın (şanı yüce) Kutsal Kitapları’yla yada ALLAH'ın (şanı yüce) Elçisine bildirdikleri ile açıkça ve zamanı gelince ortaya çıkarılacak şekilde işaret edilmiş bir kısım gayba vaki olmak başkadır. Bu iki farkı olguyu aynı kefeye koymak hem Kuran'daki sabit ayetleri görmezden gelerek yapılan bir yanlış hem de bizlere yapılacak bir haksızlık olur.


  Araştırmalarımıza göre Kuran’da 112. sure 2012 yılına karşılık gelmektedir. Bunun sebebini ise delillerle açıklayalım ;


  1. Delil:
  Kuran'da 99. sure Zilzal (Deprem) suresidir. 8 ayettir. 1999 yılının 8. ayı ise bize o tarihte gerçekleşmiş olan Gölcük Depremini hatırlatmaktadır.
  Yani 99=1999


  99. sure 1999 yılına tekabül ettiğinden, böylece 100. sure de 2000 yılına karşılık gelmelidir.


  Ve Kuran'da 100. sure Adiyat (Aşanlar) suresidir. 11 Ayettir. 2000 yılının 11. ayında Türkiye'de ekonomik kriz yaşanmıştı ve bir örnekle açıklayayım Döviz Kurları, Cari Açık ve saire değerler en yüksek değerleri aşmıştır. Bu önemli bir olaydır.


  100. sure 2000 yılına karşılık geldiğinden, böylece 101. sure de 2001 yılına karşılık gelir.


  Ve Kuranda 101. sure Karia (vurma çarpma) Suresidir. 11 ayettir. 11 Eylül 2001'de yaşanan İkiz Kuleler'e uçakla çarparak yapılan saldırıya işaret etmektedir.


  Açıkladığımız gibi 101. Sure 2001'e karşılık geldiğinden 101'den sırasıyla sayarsak 112. surenin 2012 yılına karşılık geldiğini bulmuş oluruz. Buradan sonra İncelememizi 112. sureye yoğunlaştırıyoruz.


  112. Sure-İhlas Suresi 4 ayettir. Resulullah Hz. Muhammed (selam olsun)de İhlas suresi'ni Kuran'ın Kalbi olduğunu söylemiştir.


  112. sure 4 ayettir. Sure numarasını ve ayet sayısını çarpıp bulduğumuz sayının rakamlarını iki ayrı işlem ile topluyoruz ve çarpıyoruz.


  112x4=448 >> 4+4+8=16 __ 4x4x8=128


  Zaten 16. Sure de tam 128 Ayettir. Bu bir işarettir.


  Ayrıca 128-16=112 (yani 2012) Bulunur. Bu matematiğin bir özelliği değildir. Bize bir işarettir.


  2. Delil:
  Kuran'ın 2012. suresi 16. Surenin (Nahl) 111. Ayetine denk gelir. 16. Sure Kuran'ın iniş sırasına göre 70. sıradadır ve iniş sırasına göre Kuran'ın Altın Oran Noktasıdır.


  114\1.618=70,457.......


  2012. ayetin denk geldigi sureyle o surenin kurandaki 2012 inci ayeti olan 111. ayetini çarpıyoruz aynı sistemle (buna dikkatinizi çekerim aynı sistemi ile. farklılık yok)


  16x111=1776 >> 1+7+7+6=21


  Buradan yola çıkarak bakıyoruz ki (nasıl bir tesadüf olabilir ki artık bu) 21. sure tam 112 ayet
  Şimdi bakın yine aynı sistem


  21x112=2352 >> 2+3+5+2=12


  yani: 21 - 12- 112 yani 21 aralık 2012
  3. Delil:
  112. Surenin 2012 yılına karşılık geldiğini söylemiştik.
  112. sure 4 ayettir. sure numarasını ayet sayısına böldüğümüzde;


  112\4=28 buluruz
  Enbiyâ suresi 21. suredir ve 112 ayettir. Anlamı, peygamber demektir VE KURANDA, adı geçen 28 peygamber vardır, bu hesap bunu da işaret ediyor.


  1. Hz.Âdem Safiyullah
  2. Hz.İdris
  3. Hz.Nûh Neciyullah
  4. Hz.Hûd
  5. Hz.Sâlih
  6. Hz.İbrâhîm Halilullah
  7. Hz.Lût
  8. Hz.İsmâîl
  9. Hz.İshâk
  10.Hz.Yâkûb
  11.Hz.Yûsüf Cemilullah
  12.Hz.Eyyûp
  13.Hz.Şuayb
  14.Hz.Mûsâ Kelimullah
  15.Hz.Hârûn
  16.Hz.Dâvûd Halifetullah
  17.Hz.Süleyman
  18.Hz.Yûnus
  19.Hz.İlyas
  20.Hz.Elyesa
  21.Hz.Zülkifl
  22.Hz.Zekeriyya
  23.Hz.Yahyâ
  24.Hz.Îsâ Ruhullah
  25.Hz.Üzeyr
  26.Hz.Lokman
  27.Hz.Zülkarneyn
  28.Hz. Muhammed Habibullah


  4. Delil:
  21.12.2012 Hicri takvime göre 7.2.1434
  Tarihin Rakamlarının Toplamı: 7+2+1+4+3+4=21
  Tarihin Sadece Yılının toplamı: 1+4+3+4=12


  5. Delil:
  21.12.2012 tarihi Cuma gününe denk gelmektedir.
  2012 yılının ilk cuması ayın 6'sına denk gelir ve Kuran'da son sure 6 ayettir.
  2012 yılının son ayının ilk cuması, ayın 7'sine denk gelmektedir. Kuran'da ilk sure 7 Ayettir.
  Ve 2012 yılı şubat ayı 29 gün çekmektedir. Eğer şubat 29 çekmeseydi bu tarihler böyle denk gelmeyecekti.
  Sonuç olarak buradan bir sonun başlangıcı anlamını rahatlıkla çıkarabiliriz.
  6. Delil:
  Kuran'ın sonlarına doğru surelerde bulunan ayet sayıları üç basamaklı sayılardan tek basamaklı sayılara düşmektedir. Kanıt olarak gösterebileceğimiz olay ise tüm tek haneli ayetlere sahip olan surelerin Ayet Numaraları Toplamı 112'dir.


  1 Fâtiha 7
  94 İnşirâh 8
  95 Tîn 8
  97 Kadr 5
  98 Beyyine(*) 8
  99 Zilzâl(*) 8
  102 Tekâsür 8
  103 Asr 3
  104 Hümeze 9
  105 Fil 5
  106 Kureyş 4
  107 Mâ’ûn 7
  108 Kevser 3
  109 Kâfirûn 6
  110 Nasr(*) 3
  111 Tebbet 5
  112 İhlâs 4
  113 Felâk(*) 5
  114 Nâs(*) 6
  ____+ ___+
  1888 112


  Ayet sayısı tek basamaklı olan surelerin ayet sayıları toplamının 112 ettiğini söylemiştik. Buradan yola çıkarak, ayet sayısı tek basamaklı olan bu surelerin sure numaralarını topluyoruz. 1888 bulunur. Ancak bu surelerin ayet sayıları toplamı 112 ettiğinden ve 2012 yılı Kuran’da 112 sayısına karşılık geldiğinden, sure numaralarını toplama işlemine 112. surenin (İhlas suresinin) sure numarasını (yani 112) dahil etmiyoruz. Bu şekilde olunca ise;


  1888-112=1776 (ABD ve illuminati kuruluş tarihi)


  Bu, 112 sayısının ABD ile ilgili olduğunun birinci ispatıdır. İkinci olarak;


  Kuran’da 2012. ayet 16 sure 111. ayete denk gelir.
  Dediğimiz gibi 2012. ayet = 16. sure 111. ayet
  Buradan ise;


  16x111=1776 (yine ABD ve illuminati'nin kuruluş tarihi)


  Demek ki 112. ayet 2012 yılına karşılık geliyor
  Demek ki 2012 yılı, 1776 yılında kurulan bir oluşumun devletin çok önemli bir dönüm noktası veya son noktası olacak.


  Soruyorum; Maya Kabilesi amerika kıtasında yaşamıyor muydu? O nedenle 2012 yılından sonrası için bir takvim gerek görmediler çünkü o tarihte (2012) yaşadıkları kıta yaşanmaz bir yer olacaktı.
  7. Delil:
  Ankebut 34: Şu kent halkı üstüne, yaptıkları fenalıklardan ötürü gökten bir felaket indireceğiz.
  Ankebut 35 : Yemin olsun, biz o kentten, aklını işleten bir topluluk için geriye apaçık bir işaret bıraktık.


  Bu iki surenin orjinal arapçasında kesinlikle hiçbir özel isim bulunmamaktadır. ( örn kent ismi peygamber ismi vb). Eğer öyle olsaydı gerçekten ayetlerin gerçek manalarıyla oynamış olurduk. Ve apaçık bir işaret mesajını veren ALLAH bizim bu ayetlere yoğunlaşmamızı dikkatimizi vermemizi yani görünen anlamıyla yetinmememiz gerektiğini vurguluyor.


  Ankebut 34. ayet ve 35. ayet
  34+35=69 (Ankebut suresi de aynı zamanda 69 ayettir)
  Şimdi buradan artık iyice anlaşıldı ki yanlış bir yolda değiliz.


  Bir delil daha;


  34 + 35 = 69
  (3+4) + (3+5) = (6+9) sizce doğru çıkacak mı :) bakalım
  7 + 8 = 15
  15 = 15
  Bu denkleşim asla matematiğin özelliği değildir. Başka sayılarda birkaç kez deneyin. Her sayıda olmayacaktır.


  şimdi şöyle yapalım; (yine aynı yöntem)


  29. sure Ankebut suresi
  29 x (34+35) = 2001


  Size soruyorum 2001 yılında hangi kente gökten bir felaket geldi? O kentten sizce nasıl bir işaret vardır bize?


  Cevap açık. Amerika Birleşik Devletleri ‘nde 11 eylül 2001’de İkiz Kulelere saldırı olmuştu. Gökten ! Ayrıca 11 ayetli 101. surenin 11 eylülü işaret ettiğini ayrıca söylemiştik zaten. 11'leri görüyorsunuz değil mi? Biraz araştırırsanız 11 ve 101 sayısının masonların tapınaklarının kapılarında daima yazdığını da göreceksiniz.


  2012 ylının ABD ile ilişkisini ortaya koymuştuk zaten. şu anda sunduğumla da(gökten bir felaket ve apaçık bir işaret) bu ilişkiyi sağlamlaştırmış olduk.


  8. Delil.
  2012 yılı, Şubat ayı 29 çektiği için 366 gündür,

  366'nın Altın Oran noktası 226'dır.

  366/1.618=226
  2012 yılının 226. günü 13 Ağustosa denk geliyor bu da 14 Ağustos olan Kadir Gecesinden bir gün evvelidir. Biliyorsunuz bir sonraki yılların kaderi Kadir Gecesinde yazılır .

  Asıl olana gelirsek 14 Ağustosdaki Kadir Gecesinden 112 gün sonrası 4 Aralık tarihine denk geliyor. 112 ve 4!
  112. sure 4 ayettir.
  9. Delil:
  Kuran'da sadece bir tane 21 ayetli sure vardır o da Leyl Suresidir ve ne tesadüf ki? Leyl de Gece demektir. 21 Aralık kuzey yarın kürede yılın en uzun gecesidir ve ne şaşırtıcıdır ki bu sure dahil olmak üzere 112. Sureye kadar tam 21 sure vardır.


  1- 92 Leyl 21 ( Anlamı gece olan sure ) 21
  2- 93 Duhâ 11
  3- 94 İnşirâh 8
  4- 95 Tîn 8
  5- 96 Alak 19
  6- 97 Kadr 5
  7- 98 Beyyine(*) 8
  8- 99 Zilzâl(*) 8
  9- 100 Âdiyât 11
  10- 101 Kâri’a 11
  11- 102 Tekâsür 8
  12- 103 Asr 3 ( anlamı çağ olan sure ) 12
  13- 104 Hümeze 9
  14- 105 Fil 5
  15- 106 Kureyş 4
  16- 107 Mâ’ûn 7
  17- 108 Kevser 3
  18- 109 Kâfirûn 6
  19- 110 Nasr(*) 3
  20- 111 Tebbet 5
  21- 112 İhlâs 4 ( ve 2012 yılını işaret ettiğini söylediğimiz sure ) 2012


  10. Delil:
  Kuran'ın 78. Suresi olan Rahman Suresinin sıklıkla tekrarlanan ayeti:


  "O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?"

  Rahman Suresi:


  13.ayet
  O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

  16.ayet
  O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?


  18.ayet
  O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

  21.ayet
  O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?


  23.ayet
  O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
  25.ayet
  O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?


  28.ayet
  O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?


  30.ayet
  O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?


  32.ayet
  O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?


  34.ayet
  O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?


  36.ayet
  O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

  38.ayet
  O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?


  40.ayet
  O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?


  42.ayet
  O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?


  45.ayet
  O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?


  47.ayet
  O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?


  49.ayet
  O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?


  51.ayet
  O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?


  53.ayet
  O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?


  55.ayet
  O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?


  57.ayet
  O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?


  59.ayet
  O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
  61.ayet
  O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?


  63.ayet
  O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?


  65.ayet
  O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?


  67.ayet
  O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?


  69.ayet
  O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?


  71.ayet
  O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?


  73.ayet
  O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?


  75.ayet
  O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?


  77.ayet
  O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?


  ... sayılı ayetlerin ayet numaraları toplamı 1433'dür.
  1433 hicri yılı da miladi takvime göre 2012 yılıdır.


  Ayrıca "O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?" ayetinin 31 kez tekrarlandığı sure olan Rahman Suresi Kuran'ın 78. Suresidir ve Kuran'da tekrarları dahil olmak üzere tam olarak 78 adet Mukatta Harfi bulunmaktadır.


  11. Delil:
  1. Delil'imizde Kuran'ın 101. Suresi olan Karia (vurma çarpma) Suresinin 11 Eylül 2001 tarihine işaret ettiğini sizlere sunmuştuk. Buradan baktığımızda, 11 Eylül ile 21 Aralık tarihi arasında da ne şaşırtıcıdır ki tam 101 gün vardır.


  101+11=112 (yani 2012)


  Aslında 101 gün sonraya denk gelmesi illuminati'yi bilenler için herşeyi açıklıyor. Yine araştırırsanız 11 ve 101 sayısının masonların tapınaklarının kapılarında daima yazdığını da göreceksiniz demiştik.


  12. Delil:
  Kuran’da iniş sırası ile kitap diziliş sırası aynı olan iki sure vardır. Bu sureler “71. Nuh Suresidir” ve “82. İnfitar suresidir”.
  71. Sure olan Nuh suresi 28 ayettir. (İnfitar Suresi, Sure no:82<>28 ayet Nuh Suresi )
  7x1x2x8=112 (yani 2012) buluruz.


  13.Delil:
  Kuran’da 11 Eylül saldırılarına işaret eden, Kuran’ın 11 ayete sahip olan 101 sure numaralı Karia (vurma çarpma) suresinden 11 sure sonraki sure ise , 112 sure numaralı İhlas suresidir. Bazı iddialara göre (ki elimizdeki birçok kaynakla katılıyoruz) 11 Eylül Saldırılarını ABD kendisi düzenledi ve bunu 11 yılda bir (güneş patlamaları da 11 yılda bir olur ) tekrarlamayı planlıyor. Bunu düşündüğümüzde 2001 yılından 11 yıl sonra 2012 yılına gelmiş oluruz. Ve Kuran’da 2012 yılının, bir çok delille ortaya koyduğumuz şekilde 112. Sureye karşılık geldiğini ve 112. Sureden öncesini sırasıyla saymaya başlarsak 11 sure öncesinin (yani 11 yıl öncesinin) 11 Eylül 2001’e karşılık gelen 11 ayetli 101. Sure olan Karia (vurma çarpma) Suresi olduğunu, şaşırtıcı ve artık şüpheye mahal vermeyecek şekilde görmüş oluruz.
  7 Nisan 2010
  #2
 4. mayalar zaten başlı başına bir gizem inanıllmaz bir uygarlık insanın aklı almıyor yüzyıllar öncesinden nasıl bu kadar geniş bir görüşe ulaştıklarını teşekkürler dostum verdiğin bilgiler için...

  ayrıca tewetoglu sanada teşekkürler merakla okudum yazdıklarını Kur'an bize gönderilmiş bir mucizeler kitabı Allah a şükürler olsun elhamdülillah müslümanım emeğine sağlık...
  7 Nisan 2010
  #3
 5. ürkütücü:uzgun:
  14 Kasım 2010
  #4
 6. bence 21 Aralık 2012 de kıyamet falan komicak.. Ama büyük felaketlerin geliceği doğru... Çünki daha kıyamet alametlerininden (büyük alametler) hiçbirisi olmadı...
  14 Kasım 2010
  #5
 7. biz bilemeyiz bunu bilcek tek kişi Allah tan başkası değildir
  1 Ocak 2011
  #6
 8. oldum olası şu eski uygarlıklara ilgi duydum hepsi birbirinden farklı şeyler yapmış ama en ilginci mayalar

  gerçekten garip
  o zamanın teknolojiyle yapmadkları şey kalmamış paylasım için saolun ikinizde :)
  :bravo:
  3 Ocak 2011
  #7
 9. ürkütücü:uzgun::uzgun:
  9 Ocak 2011
  #8
 10. Bu kadar abartmaya gerek yok ne olacağını allah bilir :)
  19 Ocak 2011
  #9
 11. 26 Eylül 2012
  #10
soru sor

Maya Kehaneti 2012 De Ne Olacak ?