Manzume Nedir Biliyor musunuz?

İsimli konu WH 'Sözlük' kategorisinde, samvedean üyesi tarafından 16 Eylül 2013 tarihinde yazılmıştır. Manzume Nedir Biliyor musunuz? hakkında bilgi ve tartışmalar.

 1. Manzume nedir bilmeyenler veya Manzume hakkında bilgi arayan arkadaşlar için anlamını açıklıyorum.
  [​IMG]


  Manzume hakkında daha fazla bilgi istiyorsanız biraz da ayrıntılı bilgi verelim.

  Manzume Ne Demektir?


  Özellikle duyguların, hislerin anlatildiqi yazı biçimidir. Dizelerden (mısralardan) oluşur. Dizeler alt alta sıralanır. Ölçü ve kafiyesi (uyağı) bulunur. Böyle yazılara manzume denir. Manzumelerin duygu ve heyecan yönünden yeterli olup bir sanat değeri taşıyanlarına şiir denir
  Klasik Türk Edebiyatında bütün şairler tarafından ortak olarak kullanılan kalıplaşmış sanatlı sözlere manzum denir.
  Dizeler halinde yazılan yazılara verilen ad. dizeler halinde yazılan, uyaklı ve ölçülü olan her yazıya manzum yazı denir, ancak her manzum yazı şiir değildir. bir manzum yazının şiir değeri taşıyabilmesi için duygu ve heyecan yönünden yeterli olması, sanat değeri taşıması ve okuyan kişi üzerinde güzel duygular uyandırması gerekir.
  Manzume:
  1- Ölçülü ve uyaklı manzum parçalardır.
  2- Öğretici konular ve akılda kolay kalması istenen düşünceler bu nazım şekliyle yazılır.
  3- Estetik kaygı taşımazlar.
  4- Çağrışım yönü ve imgeleme zayıftır.
  5- Manzum hikayeler birer manzumedir.
  [h=2]Manzum Hikayelerin Özellikleri[/h]1- Toplumu ilgilendiren olaylar işlenir.
  2- Daha çok ders veren, eğitici, öğretici, etkileyici konular seçilir.
  3- Ölçü ve uyağa dikkat edilir.
  4- Anlam, alttaki dizelerde devam eder.
  5- Karşılıklı konuşmalara yer verilir.
  6- Dizelerin uzunlukları aynı olmayabilir.
  7- Bu nazım şekli edebiyatımıza Tanzimat Dönemi'nden sonra girmiştir.
  [h=2]Manzume ve Şiir Arasındaki Ayırıcı Özellikler[/h]1- Şiirde anlatılanları düz yazıyla ifade edemeyiz, manzumede anlatılanları düz yazıyla ifade edebiliriz.
  2- Şiirde olay örgüsü yoktur, manzumede olay örgüsü vardır.
  3- Şiirde bireysellik duygu ve çağrışım ön plandadır; manzumede toplumsal konular yaşanmış ya da yaşanabilecek olaylar işlenir.
  4- Şiirde çok anlamlılık ve imge ağır basarken manzumede sözcükler genellikle gerçek anlamında kullanılır.
  5- Manzumeler genellikle didaktik metinlerdir.
  [h=2]Sözlükte "manzume" ne anlama gelmektedir?[/h]1- Genellikle ölçülü, uyaklı yazılmış koşuk.
  2- Dizge, sistem.

  Manzume Kelime Anlamı (TDK)


  Manzume Nedir: Ar. man©°me a. (manzu:me) ed. 1. Şiir: “Başladı kâh ezbere, kâh cep defterinden Manzumeler okumaya.” -R. N. Güntekin. 2. fel. esk. Dizge. Güncel Türkçe Sözlük
  16 Eylül 2013
  #1
 2. Manzume Nedir Biliyor musunuz? Cevapları

soru sor

Manzume Nedir Biliyor musunuz?