Mac OS X Mac OS X

İsimli konu WH 'Linux - Mac OS' kategorisinde, ozan güneri üyesi tarafından 9 Aralık 2010 tarihinde yazılmıştır. Mac OS X Mac OS X hakkında bilgi ve tartışmalar.

 1. Mac OS X​
  Mac OS X
  Mac OS X (telaffuz / mæk ˌ oʊ ˌ ɛs tɛn / on mak oh es ) [6] bir dizi Unix tabanlı işletim sistemleri ve kullanıcı arayüzleri grafik , gelişmiş pazarlanan ve satılan tarafından Apple Inc 2002 yılından bu yana, Mac OS X oldu yeni hepsi dahil olan Macintosh bilgisayar sistemleri.
  It is the successor to Mac OS 9 , released in 1999, the final release of the "classic" Mac OS , which had been Apple's primary operating system since 1984.​
  Ona halef olan Mac OS 9 , 1999 yılında yayımlanan, "klasik" nihai sürümü Mac OS 1984 yılından bu yana sistem olan Apple'ın birincil işletim vardı.
  Mac OS X, whose X is the Roman numeral for 10 and is a prominent part of its brand identity , is a Unix -based graphical operating system, [ 7 ] built on technologies developed at NeXT between the second half of the 1980s and Apple's purchase of the company in late 1996.​
  olan X Mac OS X için 10 sayısal Roma ve onun önemli bir parçası olan bir marka kimliği , bir olan Unix tabanlı grafik işletim sistemi, [7] 'de geliştirilen teknolojiler üzerine inşa NeXT satın yarım saniye arasında 1980 ve Apple'ın 1996 yılı sonunda şirket.
  From its sixth release Mac OS X v10.5 "Leopard" and onwards, every release of Mac OS X gained UNIX 03 certification while running on Intel processors. [ 3 ] [ 4 ]​
  serbest itibaren altıncı Mac OS X v10.5 "Leopard" ve sonrası, Mac OS X her sürümü kazandı UNIX 03 üzerinde çalışırken sertifika Intel işlemciler. [3] [4]
  The first version released was Mac OS X Server 1.0 in 1999, and a desktop-oriented version, Mac OS X v10.0 "Cheetah" followed on March 24, 2001.​
  İlk sürümü olan Mac OS X Server 1.0 , 1999 yılında, ve bir masaüstü odaklı sürümü, Mac OS X v10.0 24 Mart 2001 tarihinde "Cheetah" izledi.
  Releases of Mac OS X are named after big cats : for example, Mac OS X v10.6 is usually referred to by Apple and users as " Snow Leopard ".​
  X OS Bültenleri Mac adını veriyor büyük kediler : örneğin, Mac OS X v10.6 "olarak kullanıcılar ve genellikle sevk Apple tarafından Snow Leopard ".
  The server edition, Mac OS X Server , is architecturally identical to its desktop counterpart, and includes tools to facilitate management of workgroups of Mac OS X machines, and to provide access to network services .​
  Sunucu sürümü, Mac OS X Server , bir mimari , muadili olan masaüstü özdeş ve içerir makineleri, X OS Mac kolaylaştırmak yönetim çalışma grupları araçlar erişim sağlamak ve ağ hizmetleri .
  These tools include a mail transfer agent , a Samba server , an LDAP server, a domain name server , and others.​
  Bu araçların bir de posta aktarım aracısı , bir Samba sunucu , bir LDAP sunucu, bir alan adı sunucusu , ve diğerleri.
  It is pre-loaded on Apple's Xserve server hardware, but can be run on almost all of Apple's current selling computer models. [ 8 ]​
  It's olan ön Apple üzerinde yüklenmiş Xserve , ancak donanım sunucu modelleri bilgisayar satış geçerli olabilir koşmak hemen hemen tüm Apple. [8]
  Apple also produces specialized versions of Mac OS X for use on its consumer devices. iOS , which is based on Mac OS X, runs on the iPhone , iPod Touch , [ 9 ] iPad , and the 2nd generation Apple TV [ 10 ] .​
  Apple ayrıca cihazlar, tüketici üzerinde X için kullanmak OS Mac üreten özel sürümleri. IOS X, işletim sistemi Mac dayanır, üzerinde çalışan iPhone , iPod Touch , [9] iPad ve 2. nesil Apple TV [10] .
  An unnamed variant of Mac OS X powered the 1st generation Apple TV . [ 11 ]​
  Mac OS varyant İsmi açıklanmayan çalışan X 1 nesil Apple TV . [11]
  9 Aralık 2010
  #1
 2. Mac OS X Mac OS X Cevapları

soru sor

Mac OS X Mac OS X