Linux Komutları nedir - Linux dersleri

İsimli konu WH 'Linux - Mac OS' kategorisinde, ¦Żακκυм¦ üyesi tarafından 17 Ağustos 2011 tarihinde yazılmıştır. Linux Komutları nedir - Linux dersleri hakkında bilgi ve tartışmalar.

 1. Linux Komutları
  Linux Komutları nedir - Linux dersleri


  Burada gösterilecek komutlar Linux komutlarının çok küçük bir bölümüdür. Her komut için ayrıntılı bilgiyi man sayfalarında bulabilirsiniz. man sayfaları Linux komutlarının dökümantasyonudur. Bir komutun man sayfasını görebilmek için man <komut adı> yazmanız yeterlidir.

  Şimdi inceleyeceğimiz komutlara geçelim:

  pwd : Bulunduğumuz konumu ekrana yazarak gösterir.

  ls : Bulunduğumuz dizinin içeriğini gösteren bu komutu, “-l” parametresiyle kullandığımızda dosyaların boyutları, izinleri, son erişilme tarihleri gibi diğer özelliklerini gösterir. “-la” (veya “-all”) ise gizli dosyaları da görmemizi sağlar.

  cd dizin : Bulunduğumuz konumu değiştirmeye yarayan bu komut, o anki dizinin içindeki dizin adlı dizine girmemizi sağlar. Dizin adı “~” şeklinde girildiğinde veya girilmediğinde konumumuzu ev dizini yapar. Bir üst dizine ulaşmak için ise dizin yerine “..” yazmamız yeterlidir. Bulunduğumuz dizini göstermek için ise “.” kullanırız. Ayrıca dizin yerine girmek istediğimiz dizinin tam adını da yazabiliriz. (/home/dizin1/dizin2 gibi)

  mkdir dizin : Dizin adında yeni bir dizin oluşturmamızı sağlar.

  cp kaynak hedef : Kaynak adlı dosya veya dizini hedef adlı dizinin içine kopyalamamızı sağlar. Bir defada birden çok kaynak yazarak, hepsini hedefe kopyalayabiliriz.

  mv kaynak hedef : Mv komutunu iki şekilde etkin kullanabiliriz. Kaynak dosyasının ismini hedef olarak değiştirebiliriz veya kaynak dosyasını hedef klasöre taşıyabiliriz. Ancak bu ikinci işlemi yapabilmemiz için, hedefin yerini bulunduğumuz konumdan veya ev dizininden açıkça yazmamız gereklidir.

  rm dosya : Dosya adlı dosyayı silmemizi sağlar. Ayrıca “-rf” komutu ile çağrılırsa özyinelemeli olarak, dosya adlı dizinin içindeki bütün dosya ve klasörleri siler.

  rmdir dizin : Komut bu şekilde kullanıldığında bulunduğumuz dizindeki dizin adlı boş dizini silmemizi sağlar. Eğer dizin boş değilse silmez.

  find yer seçenek sözcük : Yer’in içinde sözcük adındaki elemanı aramak için kullanırız. Elemanın ne olduğuna seçeneğe bakarak karar verilir, örneğin ev dizinimizde isim adlı dosyayı aramak için “find ~ -name isim” dememiz yeterlidir. Aradığımız nesnenin eksik kısımlarının tamamlanması için “*” ve “?” yardımcılarını find komutuyla da kullanabiliriz.

  which: Kullandığımız bir komutun hangi dizinde olduğunu gösterir.

  chmod xxx isim : Bu komut isim adındaki dosya veya dizinin izinlerini değiştirmemizi sağlar. xxx üç tane, üç basamaklı, ikilik tabanda sayının rakamlarla belirtilmiş halidir. Bu üç sayı dosyamızın çeşitli izinlerini açmak istediğimiz üç grubu temsil eder. En soldaki, kullanıcıya verilen izinlerdir. Ortadaki grubumuza verdiğiniz izinleri, en sağdaki ise diğerlerinin izinlerini gösterir. Bu sayıların basamakları ise verebildiğimiz izinleri gösterir ve bunlar sırasıyla; okuma, değiştirme ve çalıştırma izinleridir. Örnek olarak bir dosyada kendimize okuma, yazma ve değiştirme izni verelim; grubumuza okuma ve çalıştırma; diğerlerine de sadece çalıştırma izni verelim. Bu durumda sayılar sırasıyla 111, 101, 001 olur. Bunları da 7, 5, 1 ile gösterip, komutumuzu “chmod 751 dosyam” diyerek tamamlayalım.

  chown: Belirtilen dosya ya da dizinlerin sahibini değiştirir.

  ps : Bilgisayarda o an aktif olan bütün işlemleri gösterir. “-aux” seçeneğini kullanırsak işlemler hakkında detaylı bilgilere de erişebiliriz. “-A” (veya “–e”) seçeneği ise bütün işlemleri gösterir.

  kill işlem : İşleme bir sinyal gönderir ve sonlandırır.”-9 -1” seçeneğini kullanırsak, bulduğu bütün işlemleri sonlandırır.

  ln : Verilen dosyaya bağlantı oluşturmak için kullanılır. windows ortamındaki kısayollara benzetilebilir.

  su : Geçerli kullanıcının oturumu altına root oturumu açar. root oturumundan çıkmak için exit yazılması gerekir.

  sudo: Geçerli kullanıcının oturumu altında root yetkilerini kullanarak bir program çalıştırır. Program sonlandırıldıktan sonra geçerli kullanıcının oturumuna geri dönülür.

  clear : Ekranı temizlemek için kullanılır.

  less, more, cat dosya : Bu üç komut dosyayı okumamızı sağlar. More baştan başlayıp sadece ileriye doğru hareketi sağlarken, less hem ileriye hem geriye doğru hareketi destekler. Cat ise sadece dosyanın bütün içeriğini ekrana yazar.

  grep aranan dosya : Grep komutu dosya adlı bir dosyanın içinde, aranan ile bir kelime veya bir bölüm arar ve o bölümün bulunduğu satırı verir. Eğer birden çok satırda bulunuyorsa bütün satırları ekrana basar.

  who : Bilgisayara bağlı kullanıcıları gösterir.

  finger : Who komutuna benzer; fakat ona ek olarak kullanıcıların bağlanma zamanları ve bağlanma yerleri gibi ayrıntıları da gösterir.

  uptime : Anlık zamanı, sistemin ne kadar süredir açık olduğunu ve kaç kullanıcının bağlı olduğunu bu komutla öğrenebiliriz. Ayrıca sırasıyla son 1, 5 ve 15 dakikalık ortalama sistem yüklemesini de uptime komutu gösterir.

  setxkbmap : Klavye dilini dil olarak değiştirir. Setxkbmap tr olarak kullanabiliriz.

  reboot : Bilgisayarı yeniden başlatır.

  poweroff : Bilgisayarı kapatır.

  komut1 | komut2 : Pipe (boru) olarak adlandırılır. Komut değildir, komut1’in çıktılarını komut2’ye yönlendirir.

  man komutadı : İstediğimiz bütün komutların bilgilerini bu komutla öğrenebiliriz. Komutun detaylı açıklamasını, alabileceği argümanları ve bütün seçeneklerini gösterir.
  17 Ağustos 2011
  #1
 2. Linux Komutları nedir - Linux dersleri Cevapları

soru sor

Linux Komutları nedir - Linux dersleri

Alakalı Aramalar:

 1. linux komut ln s

  ,
 2. linux komutları nelerdir

  ,
 3. linux komutları nedir