Kurban Kesmeden Bedeli Fakirlere Verilebilir Mi Kurban Kesmeden Bedeli Fakirleri

İsimli konu WH 'Kültür ve Sanat' kategorisinde, TRUzman üyesi tarafından 21 Temmuz 2013 tarihinde yazılmıştır. Kurban Kesmeden Bedeli Fakirlere Verilebilir Mi Kurban Kesmeden Bedeli Fakirleri hakkında bilgi ve tartışmalar.

 1. Bu paylaşımımda kurban kesmeden bedeli fakirlere verilebilir mi ve kurban kesmeden bedeli fakirleri hakkında kısa kısa bilgiler bulabilirsiniz. Lütfen yararlandıysanız ve Kültür ve Sanat paylaşımlarımızın devamını istiyorsanız konuya teşekkür edin. Kurban Kesmeden Bedeli Fakirlere Verilebilir Mi Kurban Kesmeden Bedeli Fakirleri ile iligli olan sorularınızı ve merakınızı gidereceğini düşünüyorum.

  kurbanın kesilirken orada hazır bulun zira işlemiş olduğun her günah kurbanın kanından ilk damlası yere düştüğünde bağışlanır kurban**ibadeti**nasıl**yapılı

  [​IMG]

  Kurban Bedelinin Yoksullara Verilmesi  Kurban Kesmeyim Yoksula Vermek


  Kurban bayramı gelince insanların en çok sordukları sorulardan biri de kurbanı kesmeyip yoksu varmek oluyor.Sorunun esası şudur; Kurbanlık hayvanın ücreti veya kurbanın kendisini canlı olarak yoksula vermenin bir sakıncası varmı ve kurban kesilmiş anlamına gelir mi?Kurban ibadetini yerine getirmiş olmak için kurbanı kesmesi gerekir.Kurbanlık hayvanı kesmeden yoksuyla vermesi veya ücretini yoksula vermesi sadaka anlamına gelir.

  Kurban kesmek kendisine vacip olan kimse satın aldığı kurbanı her hangi bir sebeble kurban günlerinde kesmez veya hiç kurban satın almaz ise kurban günleri geçtikten sonra, bu kimse kurbanlık hayvanının kıymetini fakirlere sadaka olarak verir. Satın alıp kesmediği kurbanını ise canlı olarak fakire verir. Kurban günleri geçtikten sonra daha önce satın alınmış kurbanlık artık kesilmez.

  Kurbanın Kesilmesi


  İbadet olması vesilesi ile kesebiliyosa kişi kurbanı kendi keser. Onu, kişinin kendisinin yapması, başkasına vekâlet vermesinden daha faziletli ve sevaptır. Peygamberimiz vedâ haccında yüz deve kurban etmiş, bunların altmış üç tanesini bizzat kendileri kesmiş, kalanlarını da Hz. Ali'ye vekâlet vererek kestirmiştir.(16) Şayet kendisi kesemiyorsa o takdirde ehil olan birisine vekâlet vermek suretiyle kestirir ve kendisi de orada hazır bulunur.

  Peygamberimiz kızı Hz. Fâtıma'ya :
  "Kurbanın kesilirken orada hazır bulun. Zira işlemiş olduğun her günah, kurbanın kanından ilk damlası yere düştüğünde, bağışlanır" (17) buyurmuştur.

  Kişi kendisi kurbanı kesemiyorsa ehline kestirmelidir.. Hayvan kesmede ehil olmayan yani bunu beceremeyen kimseler, hayvana eziyet ederler ki, bu haramdır, günahtır. Bir ibadet yapılırken günah işlenmez.
  Hemen her yıl kurban bayramı günlerinde televizyon ekranlarına yansıyan görüntüler, seyredenlere büyük rahatsızlık vermektedir. Bu görüntülerin ortadan kalkması, kurbanların ehil olan kimseler tarafından kesilmesine bağlıdır. Ehil kimse bulamayanlar kurbanlarını mezbahalarda kestirmelidirler.
  Memleketlerinden bulunmayan ancak kurbanı memleketlerinde kestirmek isteyenler ise, bir tanıdıklarına vekâlet vermek suretiyle kurbanlarını kestirebilirler. Böyle yaptıkları takdirde hem kurbanları kesilmiş, hem de daha iyi değerlendirilmiş olur.
  Kurbanın Bedelini Yoksullara Vermekle Kurban Kesilmiş Olur mu?

  Bazı kimseler hemen her yı1 kurban bayramında bu soruyu sorarlar: Hayvanı kesmeden canlı olarak veya bedelini yoksullara vermekle kurban kesilmiş olur mu? Kurbanın rüknü, kurban edilmesi câiz olan hayvanlardan birini kesmek olduğundan, hayvanı kesmeden canlı olarak veya bedelini yoksula vermekle kurban ibadeti yerine getirilmiş olmaz, bu ancak sadaka olur.
  Yalnız kurban kendisine vacip olan kimse satın aldığı kurbanı her hangi bir sebeble kurban günlerinde kesmez veya hiç kurban satın almaz ise kurban günleri geçtikten sonra, bu kimse kurbanlık hayvanının kıymetini fakirlere sadaka olarak verir. Satın alıp kesmediği kurbanını ise canlı olarak fakire verir. Kurban günleri geçtikten sonra daha önce satın alınmış kurbanlık artık kesilmez.

  Kurbanı kesebiliyorsa kendisi keser. Çünkü bu bir ibadettir. Onu, kişinin kendisinin yapması, başkasına vekâlet vermesinden daha faziletli ve sevaptır. Peygamberimiz vedâ haccında yüz deve kurban etmiş, bunların altmış üç tanesini bizzat kendileri kesmiş, kalanlarını da Hz. Ali'ye vekâlet vererek kestirmiştir.(16) Şayet kendisi kesemiyorsa o takdirde ehil olan birisine vekâlet vermek suretiyle kestirir ve kendisi de orada hazır bulunur. Peygamberimiz kızı Hz. Fâtıma'ya :
  "Kurbanın kesilirken orada hazır bulun. Zira işlemiş olduğun her günah, kurbanın kanından ilk damlası yere düştüğünde, bağışlanır" (17) buyurmuştur.

  Az önce de söylediğimiz gibi, kesebiliyorsa kendisi, kesemiyorsa ehil olan birisine kestirmelidir. Hayvan kesmede ehil olmayan yani bunu beceremeyen kimseler, hayvana eziyet ederler ki, bu haramdır, günahtır. Bir ibadet yapılırken günah işlenmez.
  Hemen her yıl kurban bayramı günlerinde televizyon ekranlarına yansıyan görüntüler, seyredenlere büyük rahatsızlık vermektedir. Bu görüntülerin ortadan kalkması, kurbanların ehil olan kimseler tarafından kesilmesine bağlıdır. Ehil kimse bulamayanlar kurbanlarını mezbahalarda kestirmelidirler.

  Yurtdışında bulunanlardan kurbanlarını memleketlerinde kestirmek isteyenler, bir tanıdıklarına vekâlet vermek suretiyle kurbanlarını kestirebilirler. Böyle yaptıkları takdirde hem kurbanları kesilmiş, hem de daha iyi değerlendirilmiş olur.
  21 Temmuz 2013
  #1
 2. Kurban Kesmeden Bedeli Fakirlere Verilebilir Mi Kurban Kesmeden Bedeli Fakirleri Cevapları

soru sor

Kurban Kesmeden Bedeli Fakirlere Verilebilir Mi Kurban Kesmeden Bedeli Fakirleri