Kur'an-ı kerim'e göre kendisine kitap ya da sahife gönderilen peygamberler

İsimli konu WH 'Peygamberler' kategorisinde, Y@z Y@ğмυяυ üyesi tarafından 13 Nisan 2010 tarihinde yazılmıştır. Kur'an-ı kerim'e göre kendisine kitap ya da sahife gönderilen peygamberler hakkında bilgi ve tartışmalar.
 1. KUR'AN-I KERİM'E GÖRE KENDİSİNE KİTAP YA DA SAHİFE GÖNDERİLEN PEYGAMBERLER

  1. Hz.İbrahim: Sahife
  2. Hz.Musa: Sahife+Tevrat
  3. Hz. Davut Zebur
  4. Hz.İsa: İncil
  5. Hz. Muhammed(a.s.): Kur'an-ı Kerim
  Bir de ders kitaplarında da sorgulanmadan yer alan bir hadise dayanarak yapılan meşhur sınıflandırma var. Buna göre Hz. Adem (10 sayfa), Hz.Şit (50 sayfa),Hz.İdris (30 sayfa) ve Hz.İbrahim (10 sayfa) şeklindedir. Hadisin sıhhati hakkındaki araştırmayı başka arakadaşlara havale ediyorum.


  Bu kitap ve sahifelerin hepsinin ortak mesajları vardı. Bütün peygamberlere gelen mesajların ortak adına genel anlamda "islam" denilmektedir. Bu ortak mesajlar tarih ve coğrafya ile buluştuğunda özel adlar almışlardır. Hz. İbrahim'in tebliğine Haniflik;Hz. Musa'nın tebliğine ise Musevilik denmesi gibi...Şu halde Hz. İbrahim'in din getirmediğini iddia etmek doğru değildir. Ancak neden bazılarına sahife bazılarına kitap getirildi? diye sorduğumuzda şöyle cevap vermek mümkündür: Hz.Musa'ya kadar kabile, şehir ya da küçük devletlerin olduğu ortamda peygamberler gelmiş; Hz. Musa geniş bir bölgeye peygamber olarak gönderilmiş ( medeniyet dönemi) ve HZ. İsa ise büyük bir medeniyete(Roma) peygamber olarak gönderilerek evrenselleşmeye geçiş dönemini simgelemiştir. Hz. Muhammed (a.s.) ise bütün insanlara gönderilmiştir. Dolayısıyla küçük bir bölgeye ya da millete gönderilen peygamberin mesajı ile geniş bir bölgeye gönderilen mesaj aynı çoklukta olmamıştır. Bir de sonra gönderilen sahife ve kitaplarda daha önceki peygamber kıssalarından bahsedilmesi hacimlerini artırmıştır(Bunlar yorumdur...Allahu a'lem).


  Sonuçta bütün kitap ve sahifelerde bazı mesajlar ortak olarak yer almıştır. Bu mesajlardan biri de ibadettir.
  Hz. İbrahim'in sahifesi azdı;bundan dolayı ibadete yer verilmemişti şeklindeki düşüncenize katılmıyorum. Hz. İsa'ya gönderilen İncil'de de ibadete fazla yer verilmedi;çünkü İncil, Tevrat'ın bozulan kısımlarını ihya için gönderilmişti. En çok tahrif edilen konu se ahiret hayatı il eilgili ayetlerdi...Şu halde İseviler, ibadet konusunda Tevrat ve Zebura ( Eski Ahit) tabi olmuşlardır.( Bununla birlikte yeni bir din sayılmışlardır.)

  Hz. İbahim'in sahifesinde ibadetler nasıl yer alıyordu? Tabi ki, en özlü şekilde ve Peygamberin örnek oluşu nazara verilerek;

  “Nefsini tezkiye eden, Rabbini anarak namaz kılan, mutlaka kurtuluşa erecektir…Şüphesiz bu hükümler ilk sahifelerde, İbrahim ve Mûsâ’nın sahifelerinde de mevcuttur.”

  Bu ve benzeri ayetler yeterinece açıklayıcıdır sanırım...
  Hz. Muhammed(a.s.)'in Hanif dinene mensubiyeti ile ilgili sornuza gelince...Onun vahiy almadan önceki dönemde Hanif Dinine mensup tanıdıkleri ve yakınları vardı. Ancak kendisinin bu dine mensup olduğu ve bu doğrultuda ibadet ettiği zorlama bir yorum olarak gözükmektedir. Evet puta tapmamıştı...Allah'ın tek olduğuna o dönemde de inanıyordu. ( Tıpkı Hz. İbrahim gibi..) Fakat kendisinin Hanif Dinine uygun ibadet ettiğine dair bir rivayet -bildiğim kadarıyla- bulunmamaktadır. Ancak tevhit inancının önemli bir zirvesi olan Hz. İbrahim'in dininin devamı olarak İslam'ın haniflikle özdeş olduğunu vurgulamıştır. ( Konu ile ilgili ayet ve hadisler mevcuttur..). Esasen Musevilik,İsevilik ve İslamiyet İbrahimi dinler olarak adlandırılmışlardır.
  Hernekadar ibadet ettiğine dair ciddi bir karine bulunmasa da puta tapmadığı açık olan Hz. Peygamber bu özelliğini nereden kazanmıştır? Bu konuda pek çok yorum yapılmıştır...( Prof.Ali Murat DARYAL'ın İslam'ın İlk Doğuş ve Yayılışının Psiko-sosyal Temelleri adlı kitapta ilginç bir yorum bulunmaktadır...).
  Duha Suresinde geçen:
  6- "Bir yetim iken, seni bulup da barındırmadı mı?"
  7- "Ve seni yol bilmez iken, 'doğru yola yöneltip iletmedi mi?"
  ayetleri Hz. Muhammed'in(a.s.) Peygamber olmadan önce Allah'a inandığı, ona ibadet etmek gerektiğini akıl ile bildiği halde Allah hakkında doğru bilgi ve O'na nasıl ibadet edileceği konusunda bir arayış içinde olduğunun delilidir.Bununla birlikte konu burada yazılanlardan daha teferruatlı bir araştırmaya ihtiyaç duymaktadır. Hürmetlerimle...

  Hasan Hüseyin YILDIZ
  G.Ü. Çorum İlahiyat Fk.,1998
  (Erciyes Ü. İslam Tarihi Y.Lisans tamamlanamadı:)
  Güngören
  13 Nisan 2010
  #1
 2. Kur'an-ı kerim'e göre kendisine kitap ya da sahife gönderilen peygamberler Cevapları

 3. çok iyi bir başarı
  7 Ekim 2017
  #2
soru sor

Kur'an-ı kerim'e göre kendisine kitap ya da sahife gönderilen peygamberler

Alakalı Aramalar:

 1. kurana göre kitap verilen peygamberler

  ,
 2. kendisine 10 sahife verilen peygamberlerden birisi

  ,
 3. sahife indirilen peygamberler

  ,
 4. sahife inen peygamberler,
 5. kendisine sahife verilen peygamberler