Kara Kuvvetleri Subaylık Sınavı Çıkmış Soruları 2014

İsimli konu WH 'Sınavlar' kategorisinde, YλяCλη üyesi tarafından 14 Ocak 2015 tarihinde yazılmıştır. Kara Kuvvetleri Subaylık Sınavı Çıkmış Soruları 2014 hakkında bilgi ve tartışmalar.

 1. YλяCλη

  YλяCλη Yönetici

  1-Türkiye NATO’ya kaç yılında üye olmuştur?
  Cevap : 1952
  2-Türkiye hangi antlaşmayla boğazlar üstünlüğünü aldı?
  Cevap: Montreux
  3-Şeyh Sait isyanı hangi kanunla
  Cevap: Takdir-i Sükun
  4-Montreux Anlaşması hangi antlaşmanın devamı niteliğindedir?
  Cevap: Lozan Antlaşması
  5-Lozan’da çözümlenemeyip daha sonraya bırakılan sınır hangisidir?
  Cevap: Irak sınırı
  6-Lozan antlaşmasının III. Kısmı 38-44 maddeleri hangi konuyla ilgilidir ?
  Cevap: Azınlıklar
  7-Tekalif-i Milliye kanunlarının amacı nedir?
  Cevap: Orduya yardım amaçlıdır
  8-Aşağıdakilerden hangisi iç anadolunun şehirlerinden değildir?
  Cevap: Tokat
  9-Aşağıdakilerden hangisi Laikliğe atılmış en büyük adımdır?
  Cevap: Halifeliğin kaldırılması
  10-NATO’ya üye ülkelerin sayısı kaçtır?(BM ve Nato olabilir kontrol edilecek)
  Cevap:26
  11-Aşağıdakilerden hangisi Doğu Anadolu’daki akarsuların özelliklerinden değildir?
  Cevap: Ulaşıma elverişlidir
  12-Adaların durumu neydi?
  Cevap: Silahsızlandırılacaktı
  13-Aşağıdakilerden hangisi vatanın bütünlüğünü temsil eder?
  Cevap: Sivas Kongresi
  14-Uluslarası adalet divanı nerededir?
  Cevap: Holanda Lahey
  15-Pakistanlı profesörün dediği lafın cevabı
  Cevap: Evrensellik
  16-Aşağıdakilerden hangisi Anadolunun batılı devletlerin ham madde ve Pazar olarak kullanmasına son veren adımdır ?
  Cevap: Kapitülasyonların kaldırılması
  17-Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün inkılapçılığıyla bağdaşmaz?
  Cevap: Amaca ulaşmak için her yolu denemek
  18-Meriç arda sınırı nedir?(Lozan’dan sonra sınırımız)
  Cevap: Bulgaristan ve Yunanistan
  19-Laiklik kavramı gelişince aşağıdakilerden hangisi olmamıştır?
  Cevap: Din gerilemeye başlamıştır
  20-Cumhurbaşkanı hangi durumda yargılanır?
  Cevap: Vatana ihanetten
  21-Alman komutanların Türk askerlerine emretmesi ne ile bağdaşmaz?
  Cevap: Bağımsızlıkla bağdaşmaz
  22-Hatay’ın Türk toprakları dışında tutulması neye aykırıdır?
  Cevap: Misak-ı Milliye
  23-Paris Antlaşması’ndan önce 12 Ada kimin elindeydi?
  Cevap: İtalya
  24-Akdeniz işbirliği olmayan ülke hangisidir?
  Cevap: Suriye (Netten kontrol edilecek)
  25-Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra Türk halkının tepkisi?
  Cevap: Kuvay-i Milliye
  26-Yönetimin halkla seçildiği vekillerle yürütüldüğü yönetim biçimi nedir?
  Cevap: Demokrasi
  27-Kongreye vekilin seçmesinde müdafa-i hukuk cemiyetin etkili olması neyi amaçlamıştır ?
  Cevap:Halkın güvenilir insandı
  28-Ekonomide kolaylık sağlanması?
  Cevap: Ölçü birimleri
  29-Lozan’da adalarla ilgili hangisi doğrudur?
  Cevap: Gökçe Ada ve Bozca Ada hariç diğer adalar Yunanistan’a verildi(Daha önceİtalya’daydı)
  30-Devletler denge politikasını güderken hangisini yapar?
  Cevap: Hakemlik ve karşılıklı ödün verme
  31-Karadeniz’e kıyısı olan dağlar?
  Cevap: Yıldız Dağları
  32-BM’e bağlı kaç ülke vardır?
  Cevap: ? (Bakılacak)
  33-Pakistan devlet başkanı neyi vurgulamıştır?
  Cevap:Ulusalcılığı (İnkılabın evrenselliği de olabilir kontrol edilecek)
  34-Atatürk’ün Enver Paşa’ya ilettiği söz?
  Cevap: Bağımsız Devlet Anlayışı
  35-Aşağıdakilerden hangisi Atatürkçülükle bağdaşmaz?
  Cevap: Yabancıların buyruğu altına girmek
  36-İtilaf devletleriyle görüşmeyi red edip temsil kurulununun toplanmasına izin verilmesi deki amaç ?
  Cevap:Merkezi otoriteyi korumak
  37-İstanbul hükümetinin müdafa-ı hukuktan habersiz antlasma imzalamaması kavramın da İstanbul hükümeti neyi amaçlamıştır?
  Cevap:? (Bakılacak)
  38-2007 yılında NATO’ya üye ülke sayısı kaçtır?
  Cevap:24
  39-Cağdaşlaşma?
  Cevap:Teşvik-i Sanayi
  40-Temsil kurulunun doğu illerinin temsili daha sonra millitetin temsili olarak değişrilmesi?
  Cevap: Sivas Kongresi
  41-Bm nin aşamalarında değildir?
  Cevap: Sözü yalta dumbart oask atlantik paktı kuruluş imzasının atılması
  42-Bakanlar kurulu?
  Cevap: Kanun tasarısı hazırlamak ana görevi
  1. "Bir şairin görevi, herşeyden önce şiiri geliştirmek olmalıdır. Bunun içinde yolunun değişik olmasına çalışmalıdır. Geçen zaman boyunca şiir, sanatçılarının hep aynı yolu seçmeleri yüzünden hiç değişmemiş ya da pek az değişmiştir."
  Bu parçada aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?
  a. Tanınmak isteyen şair çok ürün vermelidir.
  b. Şair kendi yolunda yürümeli, özgün olmaya çalışmalıdır.
  c. Aynı dönemde yaşamış şairlerin şiirleri hep birbirine benzer.
  d. Birbirlerinin izinden giden şairler, şiirde değişikliği gereksiz bulurlar.
  2. "Sanat, görgü ve kültür birikimiyle beraber doğrudan doğruya insanların içgüdüsüne ve hislerine seslenen bir olaydır. Herkesten uzaklarda, yalnız başına yaşayan bir kişinin sanat duygusu, sanata yıllarını vermiş, üzerinde araştırmalar yapmış, her türlü bilgiye sahip bir kişininkinden üstün olabilir."
  Bu parçada öne sürülen düşünce aşağıdakilerden hangisiyle bağdaşmaz?
  a. Sanat, insanın duygularını doğrudan etkiler.
  b. Sanat çevresinden olmayan kişinin de, sanatla ilgili yaratıcı düşünceleri olabilir.
  c. Sanatçının yaratıcılığı sezgi ve duygu gücüne bağlıdır.
  d. Sanat duygusu, ancak sanatla uğraşarak geliştirilebilir.
  3. "Yazdığınız öykü ya da romanın kötü oluşuna üzülmeyin. Kötü de olsa yazın. Yaza yaza daha iyiye varacaksınız. Önemli olan alışkanlığınızı yitirmemenizdir."
  Bu parçada aşağıdaki yargılardan hangisine yer verilmemiştir?
  a. Yazı yazmanın bir çıraklık dönemi vardır.
  b. Yazma, yazarak öğrenilen bir sanattır.
  c. İyi ve güzel yazabilmek için alıştırma gereklidir.
  d. Yazı yazmada ustalaşmak için yetenekli olmak gerekir.
  4. "Aşağıdaki cümlelerin hangisinde -dan, -den, (-tan, -ten) eki almış olan kelime ötekilerden farklı bir görevde kullanılmıştır."
  a. Soğuktan dişlerimiz birbirine çarpıyordu.
  b. Gürültüden uyuyamadım.
  c. Balkondan deniz görünüyor.
  d. Işıktan gözlerimiz kamaştı.
  5. "Aşağıdakilerden hangisi bir yazının ilk cümlesi olmaya en uygundur?
  a. Yeni öykücüler arasında "Türkçeyi bütün güzelliği ile kullananlar var.
  b. Başka öykülerini de dergilerde okumuştum ama bunu hepsinden güzel buldum.
  c. Bunda, tiplerin çok canlı, öykülerinin otobiyografik olmasının da etkisi var.
  d. Bir bakıma, bu son iki kitabı birer dil olayı olarak değerlendirilmelidir.
  B. İNKILAP TARİHİ :
  6. - Sivas Kongresinin hangi özelliği onun ulusal bir kongre olmasını sağlamıştır.
  a. Erzurum Kongresi kararlarının kabul edilmesi
  b. Güdüm yanlısı görüşleri reddetmesi
  c. Yurdun her köşesinden gelen temsilcilerden oluşması
  d. Cemiyetlerin birleştirilmesi
  7. Milletin egemenliği yanında, kişisel egemenliğin varlığının akla ve mantığa aykırı olduğu düşüncesinden hareketle en önemli inkilâplanndan birisi gerçekleşmiş ve ulusal egemenliğin sağlanmasında büyük bir engel kaldırılmıştır.
  Ulusal egemenliğin sağlanması yolunda gerçekleştirilen aşağıdaki inkilâplardan hangisi bu paragrafı desteklemektedir?
  a. Saltanatın kaldırılması b. Hilafetin kaldırılması
  c. Lâikliğin anayasaya girmesi d. Medreselerin kapatılması
  8. Saltanatın kaldırılmasından sonra halifelik devam ettirilmiştir. Bu arada bazı milletvekilleri halifeyi TBMM.nin üzerinde görerek; "TBMM halifenin, halifede TBMM'nindir." Şeklinde propaganda yapmışlardır.
  Bu durum aşağıdakilerden hangisini göstermektedir?
  a. Mecliste rejim karşıtlarının ve halife yanlılarının olduğunu.
  b. İslamcılık politikasının izlendiğini.
  c. Türkiye'de anayasal düzene geçilmediğini.
  d. Çok partili hayata geçilmediğini.
  9. Mustafa Kemal'in Milli Mücadele'yi Doğu Anadolu'da başlatmak istemesinin temel nedeni aşağıda¬kilerden hangisi olabilir?
  a. Ermeni Saldırıları b. Pontus-Rumların faaliyetleri
  c. Terhis edilmemiş bir ordunun bölgede d. Ruslar'ın Doğu Anadolu'ya saldırmayı bulunması planlaması
  10. Son Osmanlı Mebusan Meclisi'nin ulusal mücadele açısından en önemli görevi ne olmuştur?
  a. Sevr Antlaşması'nı imzalaması
  b. Salih Paşa'yı Mustafa Kemal'le görüşmesi için Amasya'ya göndermesi
  c. Misak-ı Milliyi kabul etmesi
  d. Mustafa Kemal'i 9. Ordu Müfettişliğine ataması
  11. Aşağıdakilerden hangisi Milli Mücadeleye karşı olan cemiyetlerdendir?
  a. Vilayât-ı Şarkıyye Müdafa-i Hukuk Cemiyeti
  b. Mavri Mira Cemiyeti
  c. Redd-i İlhak Cemiyeti
  d. Trakya-Paşaeli Müdafa-i Hukuk Cemiyeti
  12. Türk Dil Kurumunun kurulması II. Soyadı Kanununu Kabulü III. Yeni Türk Harfleri'nin kabulü
  Yukarıdaki Türk İnkilaplarının kronolojik sırası aşağıdakilerden hangisidir?
  a.i.,II.,III. b. III., I., II.
  c. III., II., I d. II., I., III.
  13. Aşağıdakilerden hangisi Kurtuluş savaşımız sırasında imzaladığımız ilk siyasal antlaşmadır?
  a. Ankara Antlaşması b. Moskova Antlaşması
  c. Gümrü Antlaşması d. Kars Antlaşması
  14. Türk Ordusu aşağıdaki savaşların hangisiyle Batı Anadolu'yu düşmanlardan tamamen temizlemiştir,
  a. I. İnönü Savaşı b. Sakarya Savaşı C. Büyük Taarruz d. II. İnönü Savaşı
  15. Cumhuriyet tarihinde Takrir-i Sükun (Huzuru Sağlama) Kanunu" adıyla bilinen önlem aşağıdaki
  olaylardan hangisinden sonra yürürlüğe konulmuştur.
  a. Menemen Olayı b. Şeyh Sait İsyanı
  c. Saltanatın Kaldırılması- d. 2 nci Dünya Savaşı
  C. ATATÜRKÇÜLÜK :
  16. Atatürk "Dünyanın her türlü ilminden, buluşlarından ilkelerinden yararlanılacaktır; ancak temel, kendi içimizden çıkmalıdır." demiştir.
  Atatürk bu sözleriyle eğitimin nasıl olmasını istemiştir?
  a. Zorunlu. b. Demokratik c. Çağdaş ve milli d. Eşitlik sağlayıcı
  17. Atatürkçülükte devlet hayatının, fikir hayatının ve ekonomik hayatın, özel ve kendine özgü bir yeri vardır. Türk Devletinin bağımsız siyasi kimliğini koruyabilmesi için Devlet hayatı fikir hayatı ve ekonomik hayat arasında;
  a. İlişki bulunmasına gerek yoktur b. Bir uyum olmalıdır
  c. Zorlama yaratanlara göz yumulmalıdır d. Muhtariyet bulunması lazımdır
  18. Eğitimin yaygınlaştırılmasına ve fırsat eşitliğine yer veren, eğitimde uygulanacak ilke aşağıdakilerden hangisidir?
  a. Cumhuriyetçilik b. Milliyetçilik c. Halkçılık d. İnkılapçılık
  19. Aşağıdakilerden hangisi "Devletçilik" ilkesi ile doğrudan ilgilidir.
  a. Çağdaş uygarlığa ters düşmemek için yenileşme.
  b. Gelir kaynaklarının işletilmesini ulus yararına gerçekleştirme.
  c. Yönetimin halktan kaynaklanması.
  d. Ulusu oluşturan öğeler arasında birlik, bütünlük ve uyum sağlanması.
  20. "Her millet kendi devletini kurup, kendi isteğine göre kendisini yönetmelidir" görüşü aşağıda yazılan Atatürk İlkelerinden hangilerine uygundur?
  a. Milliyetçilik - Halkçılık b. Devletçilik - Laiklik e. Devletçilik - İnkılapçılık d. Laiklik - Halkçılık
  21. Atatürk'e göre milliyetin en belirgin niteliklerinden biri aşağıdakilerden hangisidir?
  a. Din b. Dil c. Fizyonomi d. Benzer tutkular
  22. Mustafa Kemal Atatürk İnkılapları yaparken aşağıdakilerden hangisine başvurmuştur?
  a. Meclis ve halka inkılapları zorla kabul ettirmiştir. b. En uygun zaman ve fırsatları beklemiştir, c. İnkılabı evrelere ayırmıştır. d. Bir sonraki evreyi önceden açıklamamıştır
  23. Atatürk ilkelerinin dayandığı temel öge aşağıdakilerden hangisidir.
  a. Cumhuriyetçilik b. Akıl ve Bilim c. Halkçılık d. Devletçilik
  24. Atatürk'çü uygulamada, dış politikada bilim ve teknolojiyi yol gösterici olarak kullanma esası vardır. Milletimizin siyasi ve sosyal hayatı yanında, aşağıdakilerden hangisinde rehberimiz ilim ve fen olmalıdır?
  a. Ülkeler arasındaki çatışmalarda b. Mahkemelerin teşkilatlanmasında
  c. Milletimizin fikri terbiyesinde d. Dini faaliyetlerde
  25. Laik düzene geçişte aşağıdakilerden hangisi en etkin rolü oynamıştır?
  a. Kılık Kıyafet İnkılabı b. Saltanatın Kaldırılması
  e. Uluslar arası ölçülerin kabulü d. Halifeliğin Kaldırılması
  D. T.C. ANAYASASI
  26. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
  a. Türk milleti egemenliğini, Anayasanın koyduğu esaslara göre yetkili organlar eliyle yürütür.
  b. TBMM. üyeleri seçildikleri bölgenin veya seçmenin değil, bütün Türk Milletinin temsilcileridir.
  c. Hiçbir kimse veya organ kaynağını anayasadan almayan bir devlet yetkisi kullanamaz.
  d. Yöneticilerin seçimle işbaşına gelmeleri sosyal hukuk devleti ilkesinin bir sonucudur.
  27. Aşağıdakilerden hangisi olağanüstü hal sebeplerinden biri değildir?
  a. Ağır ekonomik bunalım b. Salgın hastalık c. Savaş hali d. Tabii afet
  28. Kanun Hükmünde Kararname Çıkarma Yetkisini aşağıdakilerden hangisi verir ?
  a. Cumhurbaşkanı
  b. Milli Güvenlik Kurulu
  c. Bakanlar Kurulu
  d. T.B.M.M.
  29. TBMM. tatilde veya ara vermede iken ülkenin ani bir silahlı saldırıya uğraması ve bu nedenle silahlı kuvvet kullanılmasına karar verilmesinin kaçınılmaz olması halinde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin kullanılmasına hangi makam karar verir?
  a. Bakanlar Kurulu b. Cumhurbaşkanı c. Genelkurmay Başkanı d. Milli Savunma Bakanı
  30. Tüzüklerle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır.
  a. Resmi Gazetede yayınlanır. b. Cumhurbaşkanı tarafından imzalanır,
  c. Tüzüğün sebep unsurunu kanun oluşturur, d. Tüzüklerin yargısal denetimi Anayasa Mahkemesince
  yapılır.
  E. BİRLEŞMİŞ MİLLETLER :
  31. Birleşmiş Milletler Teşkilatı üyeleri, milletlerarası uyuşmazlıkları , milletlerarası barış ve güvenliği ve adaleti tehlikeye koymayacak şekilde;
  a. Barış yollan ile çözerler. b. Askeri ve siyasi güçlerini kullanarak çözerler.
  c. Ekonomik güçlerini kullanarak çözerler. d. Silahlı kuvvet kullanarak çözerler.
  32. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, Milletlerarası Adalet Divanı hariç diğer bütün organların toplantılarına katılır. Genel Sekreter kendisine;
  a. Genel Kurul tarafından verilen görevleri yapar.
  b. Milletlerarası Adalet Divanı hariç, diğer organlar tarafından verilen görevleri yapar.
  c. Güvenlik Konseyi tarafından verilen görevlen yapar.
  d. Genel Sekreter kendi görevlerini kendisi saptar.
  33. Birleşmiş Milletlerin kurucu üyeleri dışında teşkilata sonradan üye kabulü nasıl olmaktadır?
  a. Genel Sekreterin onayı ile b. Güvenlik Konseyinin Kararı ile
  c. Güvenlik Konseyinin tavsiyesi üzerine Genel d. Üye olmak isteyen Devletin başvurusu
  Kurul kararı ile yeterlidir.
  34. Birleşmiş Milletler Teşkilatının merkezi neresidir?
  a. Cenevre b. New York c. Lahey d. Helsinki
  35. Aşağıdakilerden hangisi Birleşmiş Milletler Teşkilatının asli organlarından değildir?
  a. Güvenlik Konseyi b. Vesayet Konseyi
  c. Adalet Divanı d. Dünya Sağlık Teşkilatı
  F. NATO (KUZEY ATLANTİK ANTLAŞMASI) :
  36. Türkiye NATO'ya hangi tarihte katılmıştır.
  a. 1947 b. 1950 c. 1952 d. 1955
  37. NATO' nun kuruluş amacı ve işleyiş şekli aşağıdakilerden hangisine uymaktadır?
  a. Üye ülkelerin, barış ve güvenliğini sağlamak, karşılıklı askeri, sosyal ve kültürel yardımlaşma.
  b. Üye ülkeler arasında karşılıklı yardımlaşmak.
  c. Saldırılara karşı koymak.
  d. Üye ülkeler arasındaki ticari faaliyetleri arttırmak.
  38. "Kuzey Atlantik Konseyi" için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  a. Konseyde bütün üye devletler temsil olunurlar
  b. Konsey Bakanlar düzeyinde ya da sürekli temsilcilerin katılması ile toplanır.
  c. Hükümet başkanları düzeyinde de toplantı yapılabilir
  d. Konseyde kararlar, 2/3 oy çokluğu ile alınır.
  39 ). Kuzey Atlantik Andlaşması, ittifakın Birleşmiş Milletler Yasası çerçevesinde ve onur. başhea ilkelerine uygun olarak kurulduğunu belirleyen bir önsöz ve 14 Maddeden oluşmaktadır. Andlaşmanın en önemli 5 nci Maddesi;
  a. Üye ülkelerden birine veya birkaçına silahlı bir saldırı olması halinde, bunun bütün taraflara karşı yapılmış bir saldırı olacağını kabul etmiştir.
  b. Üye ülkeler arasında ekonomik ve işbirliği esaslarını açıklamaktadır.
  c. Üye ülkeler arasındaki ticari ve siyasi ilişkilerin geliştirilmesini düzenlemektedir.
  d. Andlaşmaya bütün üye devletlerin uyacaklarını taahhüt ettiklerini
  düzenlemektedir.
  40. Savunma Planlama Komitesi, NATO' nun askeri yapısında yer alan üye ülkelerin temsilciliklerinden oluşur. Bu Komite; özellikle savunmaya ilişkin konuları görüşür. Bu Komitedeki daimi toplantılar hangi düzeyde yapılır ve ülkeleri kim temsil eder?
  a. Devlet Bakanları düzeyinde yapılır. Başbakanlar temsil eder.
  b. Büyükelçiler düzeyinde yapılır. Dışişleri Bakanları temsil eder.
  c. Büyükelçiler düzeyinde yapılır. Savunma Bakanları temsil eder.
  d. Ataşeler düzeyinde yapılır. Genelkurmay Başkanları temsil eder.
  G. LOZAN ANDLAŞMASI :
  41. Aşağıdaki konulardan hangisi Lozan'da çözümlenmeyerek daha sonraki bir tarihe bırakılmıştır?
  a. Savaş tazminatları b. Boğazların statüsü c. Musul ve Irak sınırı d. Azınlıklar
  42. Aşağıdakilerden hangisi Lozan Andlaşmasının sonuçlarından biridir?
  a. Türkiye - Irak sınırının saptanması.
  b. Türkiye - Bulgaristan sınırının saptanması.
  c. Yunanistan'ın onarım borcu karşılığında Karaağaç'ı Türkiye'ye bırakması.
  d. Batum'un Gürcistan'a verilmesi.
  43. Lozan antjaşması ile barışın korunması için Yunanistan, Midilli, Sakız, Sisam ve Mimarya adalarında aşağıdaki hangi önlemleri almayı yükümlenmiştir.
  a. Bu adalarda hiçbir deniz üssü askeri hava alanı ve istihkam tesis ve inşa edemeyecektir.
  b. Bu adalarda askeri uçaklarında inişine müsait turistik hava alanları açabilecek ancak sulh zamanında askeri uçakları kullanmayacaktır.
  c. Bu adaları dışardan gelebilecek tehditlere karşı silahlandırabilecektir.
  d. Adaların güvenliği için Anadolu kıyılarında Yunan akeri uçakları görev uçuşları yapabileceklerdir.
  44. Lozan Barış Andlaşması ile 5 Kasım 1914 tarihinde Kıbrıs Adasında yaşamakta olan Türk vatandaşlarının uyruk statüleri ne şekilde belirlenmiştir?
  a. Mahalli kanunların belirlediği koşullar çerçevesinde İngiliz uyruğunu kazanacaklar ve bu yüzden Türk uyruğunu kaybedeceklerdir.
  b. Türk uyruğunda olmaya devam edeceklerdir.
  c. Kıbrıs Rum Hükümeti uyruğuna gireceklerdir.
  d. Hem Türk hem de İngiliz uyruğu statüsüne gireceklerdir.
  45. Lozan Barış Antlaşması ile Osmanlı İmparatorluğunun borçları nasıl tasfiye edilmiştir.
  a. Borçların tamamı kaldırılmıştır.
  b. Borçları Türkiye'nin ödemesi kararlaştırılmıştır.
  c. Borçları Osmanlı İmparatorluğu topraklarında yeni kurulan devletler ödeyeceklerdir.
  d. Borçlar, Düyun-u Umumiye İdaresine devredilmiştir.
  H. MONTREUX SÖZLEŞMESİ
  46. Montreux Sözleşmesine göre, barış zamanında aynı anda en fazla kaç yabancı savaş gemisi boğazlardan geçiş halinde bulunabilir?
  a. Dokuz b. Onbeş c. Onsekiz d. Yirmi
  47. Montreux Sözleşmesine göre, barış zamanında Boğazlardan geçiş halinde aynı zamanda bulunabilecek bütün yabancı devlet savaş gemilerinin toplam tonajı azami kaç tonu geçemeyecektir.
  a. 5.000 ton b. 10.000 ton c. 15.000 ton d. 20.000 ton
  48. Montreux Sözleşmesine göre; barış zamanında boğazlardan savaş gemisi geçirmek isteyen ülkenin T.C. hükümetine kaç gün önceden ihbarda bulunması gerekmektedir?
  a. 8 b. 12 c. 14 d. 5
  I. 1947 PARİS SÖZLEŞMESİ :
  49. 1947 Paris Sözleşmesi Oniki Ada'yı Yunanistan'a bırakıyordu. Oniki Ada bu tarihte aşağıdakilerden hangi devletin hükümranlığı altındaydı?
  a. İngiltere'nin b. Türkiye'nin c. İtalya ve Yunanistan'ın d. İtalya'nın
  50. 1947 Paris Sözleşmesi,
  a. Türkiye, Yunanistan ve İtalya arasında imzalanmıştır.
  b. İngiltere, İtalya, Fransa ve Yunanistan arasında imzalanmıştır.
  c. Yunanistan ve İtalya arasında imzalanmıştır.
  d. İkinci Dünya Savaşını kazanan Devletler ile İtalya, Romanya, Macaristan, Bulgaristan ve Finlandiya gibi mihver devletlerin müttefikleri arasında imzalanan bir seri sözleşmelerden ibarettir.
  14 Ocak 2015
  #1
 2. Kara Kuvvetleri Subaylık Sınavı Çıkmış Soruları 2014 Cevapları

 3. cevapları öğrenebilirmiyim

  askeri sınavlarda sorulan sorular kültür dersleri değilmi?
  16 Ocak 2018
  #2
soru sor

Kara Kuvvetleri Subaylık Sınavı Çıkmış Soruları 2014

Alakalı Aramalar:

 1. hava subayligi fix sorular

  ,
 2. M�LL� SAVUNMA SINAVI SUBAYLIK SINAVI

  ,
 3. 2014 kara kuvvetleri komutanlığı çıkmış sınav soruları

  ,
 4. anything