Kaderi Bilmeyenler: Kaderi bilmeyenler...

İsimli konu WH 'İslam ve Din Kültürü' kategorisinde, din_sevdalisi üyesi tarafından 14 Ocak 2013 tarihinde yazılmıştır. Kaderi Bilmeyenler: Kaderi bilmeyenler... hakkında bilgi ve tartışmalar.

 1. Bu konuda Kaderi Bilmeyenler hakkında kısa özet bilgiler bulabilirsiniz. Ben denizden güzel bir paylaşım daha :)  [​IMG]

  Kaderi Bilmeyenler  Kaderi bilmeyenler

  Sual: (Trafik kazası kader değildir Ülkenin kaderini değiştireceğiz Eceli gelmeden öldü) gibi şeyler söyleniyor “İnsan, yaratılışında boyunun uzunluğu ve saçının renginde kadere hükmedemez Fakat hür iradesiyle yaptığı işlerde kaderin rolü olmaz”, “Emr-i ilahi gelmeden intihar eden, takdir-i ilahiyi değiştirdiği için Cehennemlik olur” deniyor Kimisi, “Kader utansın” diyerek suçu kadere yüklüyor Kimi de, “İnsan kaderini kendi çizer” diyor Bunlar doğru mudur?
  CEVAP
  Bunların hepsi yanlıştır Kaza ve kader konusu çok ince mesele olduğu için, birçok âlimin ayağı kaymış ve çeşitli bid'at fırkaları meydana çıkmıştır Âlimlerin bile dalalete düştüğü bu konularda, kaderden bahsetmek uygun olmaz Sadece nakil yapılır Peygamber efendimiz de, (Kaderden bahsedilince susunuz) buyuruyor (Taberani)

  Her Müslümanın, Amentü’deki esasları tasdik ettikten sonra, işlediği günahlardan mesul olduğunu bilmesi kâfidir Eceli gelmeden kimse ölmez Trafik kazasında veya vurularak ölen de; eceli gelerek, kaderi ile ölmüştür Yani öldürülen veya kazada ölenin ömrü ortadan kesilmiş olmaz O anda eceli gelmiştir, yani ömrü biterek ölmüştür Her insanın bir tek eceli vardır Mutezile, (İnsan kendi kaderini kendi çizer İnsanların işlerine Allah karışmaz) der Bu, çok yanlıştır Kur'an-ı kerimde mealen buyuruluyor ki:
  (Allah her şeyin yaratıcısıdır) [Zümer 62]
  (Hayrı, şerri, imanı, küfrü de yaratan Allahü teâlâdır) [Beydavi]

  (Sizi de, yaptığınız işleri de yaratan Allah’tır) [Saffat 96]
  (Allah, onların işlediklerini ve işleyeceklerini bilir) [Bekara 255]

  (Allah her şeyi bilir) [Hucurat 16]
  (Yaratan, sinelerde olanları da bilir Yaratan hiç bilmez mi?) [Mülk 13,14]

  Allahü teâlâ ezelî ilmi ile, kullarının yapacakları işleri bilir Eğer Allah, yarattıklarının ne yapacağını bilmezse, bilmeyenden ilah olamaz İlahın her şeyi bilmesi, her şeye gücü yetmesi gerekir Bilmeyen, gücü yetmeyen, muhtaç olan, ölebilen ilah olamaz Allahü teâlâ herkesin ne yapacağını bilir Cebriyye fırkası da, (Allah her işi zorla yaptırır İnsan kaderine mahkumdur Hiç kimse, işlediği günahtan mesul değildir) der Bu da çok yanlıştır Herkes yaptığından mesuldür İyilik eden mükafatını, kötülük eden cezasını görür Zerre kadar hayır ve şer işleyen, karşılığını alır (Tekvir 14, Zilzal 7,8)

  İyi kimse, iyilik yapmak isterse, Allahü teâlâ, irade edip yaratır Böyle kimseden hep iyilik meydana gelir Kötü kimse, kötülük yapmak isteyince, Allahü teâlâ da irade eder ve yaratır Böyle kimse, iyilik yapmak istemediği için bundan hep kötülük hasıl olur İnsan irade-i cüziyyesini kullanarak iyilik yaratılmasını isterse sevap, kötülük yaratılmasını isterse günah kazanır İnsan günah işlerse cezasını, sevap işlerse mükafatını görür İnsan yaptığı işleri kendi yaratmıyor İrade-i cüziyye ile yapılan işlerin yaratıcısı yani hayrın ve şerrin yaratıcısı Allahü teâlâdır Hayrın ve şerrin Allah’tan olduğunu inkâr etmek, “İntihar eden takdir-i ilahiyi değiştirir” demek küfürdür Allahü teâlâ, onun intihar edeceğini elbet bilir (Yaratan hiç bilmez mi?) buyuruyor Allah’ın verdiği ömrü kimse değiştiremez Allahü teâlâ buyurdu ki:
  (Allah’ın tayin ettiği vade gelince, artık o ertelenmez) [Nuh 3,4]
  (Ölümü Allah’ın iznine bağlı olmayan hiç kimse yoktur) [Al-i İmran 145]

  (Sizi yaratan, sonra ölüm zamanını takdir eden ancak Odur) [Enam 2]
  (Her ümmetin bir eceli vardır, gelince ne bir an geri kalır, ne de bir an ileri gider) [Araf 34]


  Kaderim böyle imiş demek
  Sual: Kimisi, kötü birisi ile evleniyor, o kötü de kötülük yapınca, “Ne yapayım kaderim böyle imiş” diyor Kimisi gaza basıyor son sürat giderken kaza yapıyor “Ben ne yapayım alnımın yazısı böyle imiş” diyor Kimisi hırsızlık ediyor, mahkum oluyor “Ne yapayım benim kaderim böyle kötü imiş” diyor Kimisi, zararlı şeyler yiyip içiyor, hastalanıp felç oluyor “Ne yapalım kaderin önüne geçilmez” diyor Bu örnekleri çoğaltmak mümkün Bu insanların suçu kadere yüklemeleri doğru mudur?
  CEVAP
  Elbette yanlıştır Evet kaderinde bunlar var idi ama bunlara kendisi sebep olmuştur Çünkü kader, Allahü teâlânın, olacak şeyleri ezelde bilmesidir Kaza, kaderde bulunan şeyleri, zamanı gelince yaratmasıdır Buna üç örnek verelim:

  1- Bir film defalarca gösterilse, bunu önceden seyretmiş birisi, ikinci, üçüncü defa seyrederken, (Baş roldeki oyuncu, attan düşüp ölecek) dese, o dediği için mi filmdeki oyuncu ölüyor, yoksa, söyleyen daha önce seyrettiği için mi biliyor? Allahü teâlâ da ezeli ilmi ile kimin nerede nasıl öleceğini ve Cennete mi Cehenneme mi gideceğini elbette bilir

  2- Takvimlere, bir yıl içinde güneşin ne zaman doğup, ne zaman batacağı, hesaplanarak yazılıyor Güneş, takvimde bildirilen saatlerde doğup batarGüneş, takvime öyle yazıldı diye bilinen saatlerde doğup batmaz Takvime yazılması, güneşin doğmasını ve batmasını etkilemez Allahü teâlâ da insanların başlarına ne geleceğini bildiği için, bunları levh-i mahfuza yazmıştır

  3- Bir öğretmen, daha önceki birçok tecrübesine dayanarak, çok tembel bir öğrencisi için, (Bu öğrenci bu sınavı kazanamaz) diye bir deftere yazsa, yazılan yazı, o öğrencinin sınavını etkilemez Öğrenci imtihanı kazanamayınca, (Sen deftere yazdığın için ben imtihanı kazanamadım) diye suçu öğretmene yüklemesi yanlış olur

  Allahü teâlâ yanlış iş yapmaz Herkes yaptığından sorumludur Kur’an-ı kerimde mealen buyuruluyor ki:
  (Allah, onlara zulmetmez Onlar, kendilerine zulmediyorlar) [Nahl 33]
  (Herkesi yaptıklarından dolayı sorguya çekeceğiz) [Hicr 92, 93]
  (Zerre kadar hayır ve şer işleyen, karşılığını görür) [Zilzal 7,8]


  Sual: "İşçi kaderine terk edilemez, işi kadere bırakmamalı, işi Allah’a kaldı" gibi sözler söyleniyor Kader, insanların elinde midir?
  CEVAP
  Kader kelimesi yanlış kullanılıyor Tesadüf yerine kullanılıyor (İşi tesadüfe bırakmamalı) denir Fakat (İşi kadere bırakmamalı) denmez Kader, Allahü teâlânın ezeli ilmi ile, kulların yapacakları şeyleri bilmesidir Allahü teâlânın ilmine kimse müdahale edemez (İşi Allah’a kaldı) sözü de hoş değildir İyi kötü her iş, Allahü teâlânın dilemesi ile olur Hayır ve şerrin Allah’tan olduğuna inanmak, imanın esaslarındandır (Onun işi elimizde idi, fakat şimdi Allah’a kaldı) demek yanlış olur Her iş, her zaman Allahü teâlânın dilemesi ile olur

  Yazarın biri (Ya Rabbi, Boşnaklar ve Çeçenler muvaffak olamadı Artık iş sana kaldı) diye dua ettiğini yazmış Daha önce iş kimin elindeydi? Her iş, her zaman Allahü teâlânın elindedir Hiç kimse, Ona aykırı iş yapamaz Kaza-kaderi bilmeyenler, böyle hata ediyorlar
  14 Ocak 2013
  #1
 2. Kaderi Bilmeyenler: Kaderi bilmeyenler... Cevapları

soru sor

Kaderi Bilmeyenler: Kaderi bilmeyenler...