Java Programlama Dİlİ:

İsimli konu WH 'Bilgisayar' kategorisinde, Kyren üyesi tarafından 1 Mart 2008 tarihinde yazılmıştır. Java Programlama Dİlİ: hakkında bilgi ve tartışmalar.

 1. JAVA PROGRAMLAMA DİLİ:

  Java programla dili şu anda dünyadaki en popiler programlama dillerinden biri haline gelmiştir.Java SUN bilgisayarlar şirketince orijinal olarak elektrikli ev araçlarının birbirleriyle haberleşmesini sağlamayı amaçlayan bir proje içerisinde 1991 yılında geliştirilmeye başlandı.Orijinal adı dilin yaratıcıları James Gosling,Patrick Nauoght,Chis Wardh,ED Frank ve Mike Sheridian tarafından Oak olarak konulan programlama dili,daha sonra bu isimde başka bir programlama dili olduğu anlaşılınca kahve markasından esinlenerek Java olarak değiştirildi.Akıllı elektronik ev parçaları pazarı SUN grubunun tahminlerinden çok daha yavaş bir gelişme gösteriyordu.Bu yüzden Java dili projesi ,ticari bir geliştirme projesi olarak büyük olasılıkla iptal edilecekti.1993 yılında “World Wide Web” büyük bir atılım göstererek ,bütün dünyaya yayılmaya başladı.Java’nın Dinamik web sayfaları hazırlamadaki büyük başarısını gören Sun şirketi projeyi bu tarafa yönlendirdi.
  Mayıs 1995’de Sun ,Javayı büyük bir konferansta tanıttı.Program,iş dünyası tarafından büyük bir ilgiyle karşılaştı.Java,modern bilgisayar dünyasının ses,grafik işlem,haberleşme gibi ihtiyaçlarına cevap verebilen ve ticari gayeler için hazırlanana bir programlama dili olarak daha önceki bilgisayar dillerinin hiç birinin kapsayamadığı özellikleri içermekteydi.
  Bunun yanı sıra dil komut yapısı olarak C++ diline çok yakın olması öğrenilmesini kolaylaştırıyordu.Sun Java’yı “World Wide Web”de ,kullanmak isteyen herkese ücretsiz olarak sundu.Java internette yayınlanmasının ardından çok büyük bir patlama yaşandı.1997’ye gelindiğinde dünyadaki bütün okullarda temel bilgisayar dili olarak gösterilmeye başlandı.Dünyada şuanda ençok kullanılan bilgisayar dili olan C++ dilinin ,yapılan hataları tam olarak denetlenememesi ,program çalışma hızını arttırma yönünde iyi bir özellik olsa da ,profesyonel programcılar dışında kullanılmasını sınırlandırıcı bir etki yapıyordu.Java ise bütün hataları bildiren yapısı ve modern bilgisayarın bütün fonksiyonlarına ulaşabilen kütüphaneleriyle programcıların çok daha kolaylıkla öğrene bileceği bir dildir.
  Java’nın diğer önemli bir temel özelliği,nesne kökenli(object oriented)bir dil olmasıdır.
  Nesne kökenli diller;nesneleri,gerçek dünyadakine daha benzer yapıda, tanımlayarak
  Anlaşılmalarını kolaylaştırırlar.Nesneleri gerçek dünyadaki gibi;masa,sandalye bilgisayar gerçek gaz,ısı eşanjörü gibi tanımlayarak programlamak insan beyninin anlaması açısın- dan çok daha kolaydır .Bundan önceki tam nesne kökenli programlama dilerinden hiçbiri çok yaygınlık kazanmamıştı.Bu tür dillere Smaltalk’u örnek verebiliriz.C++ nesne kökenli programlama yapılabilen bir dildir .Fakat yapısal (structural) bir programlama dili olan C dilinin bir uzantısı olarak geliştirildiğinden ,tam anlamıyla nesne kökenli bir dil olduğu söylenemez.
  Java dilini geleceğin dili yapan diğer bir özelliği de ,çok kullanımlı (multi-tasking) ve paralel kullanımlı(multi-threading) bir dil olmasıdır.çok kullanımlılık birden fazla işlemin aynı anda yapılabilmesinin tanımıdır.Paralel kullanımlılık ise birden fazla programın aynı anda hafızayı beraber kullanarak kullanılabilmesidir.Örnek olarak Word ve Excel programlarının Windows NT ortamında aynı anda kullanılmasıdır.ADA gibi bazı eski Program dillerinde çok kullanımlılık programlanabiliyordu.Paralel kullanım olanaklarını sunan ilk bilgisayar dili ise Java’dır.Paralel kullanım paralel kullanım paralel programlama kavramından ayrıdır ve karıştırılmamalıdır.Paralel programlamada birden fazla merkezi işlem birimine (CPU) ,ayrı programlar veya bir programın ayrı parçaları gönderilir.Paralel kullanımda ise bir CPU’nun kullanım zamanı küçük parçalara ayrılarak ,değişik program veya program parçacıkları bu zaman paketçiklerini paylaşarak kullanırlar.
  Java’yı önemli bir program dili haline getiren en önemli özelliği ise ,kullanılan bilgisayardan bağımsız olmasıdır.Java’da yazılan bir program ;Unix ,Macintosh ,Windows 95 veya Windows NT veya herhangi bir 32-bit makinede hiç değiştirilmeden kullanılabilir.Java programlarının grafikleri “Wold Wide Web “sayfalarının programlama dili olan HTML (Hypertext Markup Language) ile aktarılır.Bu yüzden Html ve Java programlarını birlikte kullanmak ve Java programlarını gerçek zamanda WWW sayfalarında göstermek mümkündür.Kendi Web sayfanızı veya Web’de yazılmış kitabınızı bütün dünyaya aktarırken yaptığınız analizleri de bu kitabın dinamik bir parçası olarak sunabilirsiniz.Bu ,Türkiye gibi ülkelerin dünyaya kapılarını daha kolay açmaları açısından oldukça önemli bir özelliktir.
  Java’nın HTML diliyle kullanılabilmesi ,bazı kişilerde HTML’in bir parçası olduğu gibi bir kavram gelişmesine yol açmıştır.Programlamaya yeni başlayanlar sık sık HTML ile Java’yı birbirine karıştırırlar veya Java’nın ,HTML’nin bir uzantısı olduğunu düşünürler.Bu temelde oldukça yanlış bir varsayımdır.HTML ,internet belgelerini birbirine bağlamak amacıyla geliştirilmiş bir belge işlem sistemidir ve bir programlama dili değildir.HTML ile Java’nın tek gerçek ilgisi HTML’deki applet komutudur.Bu komut yardımıyla ,Java dilinde yazılmış programların sonuçları HTML ortamına dinamik olarak aktarılabilir.
  1 Mart 2008
  #1
 2. Java Programlama Dİlİ: Cevapları

soru sor

Java Programlama Dİlİ: