Java ile Cep Telefonları için Chat Örneği

İsimli konu WH 'Yazılım Genel' kategorisinde, kenanemrem üyesi tarafından 7 Kasım 2007 tarihinde yazılmıştır. Java ile Cep Telefonları için Chat Örneği hakkında bilgi ve tartışmalar.

 1. import javax.microedition.midlet.*;
  import javax.microedition.lcdui.*;
  import javax.microedition.io.*;
  import java.util.*;
  import java.io.*;
  public class ChatMIDlet extends javax.microedition.midlet.MIDlet{
  ChatForm form;
  public void startApp(){
  NickForm nickForm=new NickForm(this,"Chat Form");
  Display.getDisplay(this).setCurrent(nickForm);
  }
  public void pauseApp(){}
  public void destroyApp(boolean unconditional){}
  public void setNick(String nick){
  ChatForm form=new ChatForm("Chat Form",nick);
  Display.getDisplay(this).setCurrent(form);
  }
  }
  class ChatForm extends Form implements CommandListener{
  String url="http://localhost:8080/examples/midlet_test/MultiMessagesServer.jsp";
  Command sendCommand=new Command("Send",Command.SCREEN,2);
  Command getCommand=new Command("Get",Command.SCREEN,1);
  TextField messageField;
  MessagesBox messagesBox;
  String nick="";
  public ChatForm(String title,String nick){
  super(title);
  this.nick=nick;
  messagesBox=new MessagesBox("","");
  messageField=new TextField("","",100,TextField.ANY);
  append(messageField);
  append(messagesBox);
  addCommand(sendCommand);
  addCommand(getCommand);
  setCommandListener(this);
  }
  public void commandAction(Command c, Displayable d){
  if(c==sendCommand){
  try{
  String s=messageField.getString();
  if(s!=null){
  String result=send(s);
  messagesBox.append(nick+">"+s);
  messageField.setString("");
  }else{
  messagesBox.append("String null");
  }
  }catch(Exception e){
  messagesBox.append("Exception"+e.getMessage());
  }
  }else if(c==getCommand){
  try{
  String s=get();
  if(s!=null){
  messagesBox.append(s.trim());
  }else{
  messagesBox.append("String null");
  }
  }catch(Exception e){
  messagesBox.append("Exception"+e.getMessage());
  }
  }
  }
  private String send(String message) throws Exception{
  HttpConnection connecton=(HttpConnection)Connector.open(url+"?mes sage="+message+"&nick="+nick+"&req=SEND");
  InputStream is=connecton.openInputStream();
  StringBuffer buffer=new StringBuffer();
  int ch;
  while ((ch=is.read())!=-1) {
  buffer.append((char)ch);
  }
  is.close();
  connecton.close();
  return buffer.toString();
  }
  private String get() throws Exception{
  StringBuffer sb=new StringBuffer();
  InputStream is=Connector.openInputStream(url+"?req=GET");
  int ch;
  while((ch = is.read())!=-1) {
  sb.append((char) ch);
  }
  return sb.toString();
  }
  }
  class MessagesBox extends StringItem{
  Vector messages=new Vector();
  public MessagesBox(String label, String text){
  super(label,text);
  }
  public void append(String message){
  messages.addElement(message);
  refresh();
  }
  public void refresh(){
  StringBuffer buffer=new StringBuffer();
  for(int i=(messages.size()-1);i>-1;i--){
  String message=(String)messages.elementAt(i);
  buffer.append(message+"\n");
  }
  setText(buffer.toString());
  }
  }
  class NickForm extends Form implements CommandListener{
  Command okCommand=new Command("Ok",Command.SCREEN,1);
  TextField field;
  ChatMIDlet midlet;
  public NickForm(ChatMIDlet midlet,String title){
  super(title);
  this.midlet=midlet;
  field=new TextField("Nick:","",100,TextField.ANY);
  append(field);
  addCommand(okCommand);
  setCommandListener(this);
  }
  public void commandAction(Command c, Displayable d){
  if(c==okCommand){
  String nick=field.getString();
  midlet.setNick(nick);
  }
  }
  }
  7 Kasım 2007
  #1
 2. Java ile Cep Telefonları için Chat Örneği Cevapları

 3. konuyla ilgili biraz daha ayrıntılı açıklama yapsaydınız keşke, tam olarak anlayamadım da ?
  5 Mart 2008
  #2
soru sor

Java ile Cep Telefonları için Chat Örneği

Alakalı Aramalar:

 1. Java IO ile chat