İslamla İlk Şereflenenler

İsimli konu WH 'Sahabeler' kategorisinde, tersinim üyesi tarafından 12 Mayıs 2012 tarihinde yazılmıştır. İslamla İlk Şereflenenler hakkında bilgi ve tartışmalar.

 1. İÇİNDEKİLER

  001- Ümmülmüminin Hz Hatice bint-i Huveylid (r.anha)

  002-Rukayye bint-i Resulallah (r.anha)

  003-Hz. Ali b. Ebu Talip (k.v)

  004-Zeyd b.Harise (r.anh)

  005-Hz. EBU BEKiR ABDULLAH ATiK B. EBi KUHAFE (r.anh)

  006-BiLÂL-i HABEŞi (r.anh.)

  007-HÂMÂME Hatun (r.anha)

  SAYFA-2

  008-Ebu Fükeyhe(R.ANH)

  009-Halid b. Said (r.anh)

  010-Amr b. Said (r.anh)

  011-Fatıma bint-i Safvan (r.anha)

  012-Zübeyr b. Avvam (r.anh)

  013-Zinnureyn Hz. Osman b. Affan (r.anh)  = = =


  [​IMG]

  ÖNSÖZ


  Bismillahirrahmanirrahim.

  Rahman ve Rahim olan Allah’ın (c.c) adıyla,

  Şahadet ederiz ki O’nun eşi, şeriki yoktur. Yerlerin, göklerin, ikisi arasındakilerin ve din gününün sahibidir. Her şeye gücü yeter. Yalnız O’na ibadet eder, yalnız ondan yardım dileriz.

  Yine şahadet ederiz ki Muhammed (a.s) O’nun kulu ve resulüdür.

  O Muhammed (a.s) ki Habibullah’tır, Resul-ü Kibriya’dır, Hatem-i Enbiya’dır.

  Cahiliye dönemi insanlarının ufuklarını aydınlatan, yollarını gösteren Allah (c.c) tarafından gönderilmiş bir Nurdur.


  Bu nurlu yola davet kolay olmadı. Peygamber efendimiz bu kutlu yolda pek çok eziyetlere, işkencelere, zorluklara maruz kaldı. insanların bir kısmı tasdik ederken, bir kısmı tarafından da şiddetle ret ve inkâr edildi.

  Tasdik edenler O mübarek insanın yoldaşı, arkadaşı, yardımcısı olma şerefine ulaştılar.

  O’nun ve getirdiği din için işkencelere uğradılar, acılar çektiler, mallarını saçarcasına harcadılar, yurtlarını terk ettiler, gerektiğinde canlarını verdiler. O insanlara bu gün rahmet ve minnetle andığımız Ashab-ı Kiram adı verildi.

  Peygamberimiz gibi bu mübarek insanları rahmet ve minnetle anmak, en azından unutmamak boynumuzun borcudur.

  Bu kitabımızda nübüvvetin verilişinden hicrete kadarki dönemde tespit edebildiğimiz ilk Müslümanları erkek, kadın, çocuk, yaşlı, genç, köle, efendi, siyah, beyaz, zengin, fakir, ırk, dil, cins ayırımı yapmadan Müslüman oluş sıralarına dikkate alarak yazmaya, kısa da olsa hayatları hakkında bilgiler vermeye, bu mübarek insanları tanıtmaya çalıştık.

  Unuttuklarımız ya da okuduğumuz kaynaklarda geçmediği için isimlerini bilmediklerimiz varsa onları da bu mübarek zümreye katar, rahmet ve şükranla anmayı bir borç biliriz.

  Peygamberimizle birlikte bu mübarek insanları da hayırla anmanın rahmet ve berekete vesile olacağı umuduyla; gelmiş geçmiş tüm peygamberlere, hassaten peygamberimiz Hz. Muhammed’e (a.s) ve O’nun ashabına, din âlimlerimize ve bu yolda canlarını vermiş aziz şehitlerimize bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla anar, salat-ü selamlarımızı göndeririz.

  İnayet Allah’tandır

  Haziran 2006

  Hüdai ÇAKMAK
  12 Mayıs 2012
  #1
 2. İslamla İlk Şereflenenler Cevapları

 3. ASHAB-I KiRAM (R.ANHÜMA)

  (Yazım müslüman oluş sıralarına göre düzenlenmiştir. Aradığınız ashabın sıra numarasını alfabetik listeden bulunuz.)

  (HiCRETE KADAR - ALFABETiK SIRAYA GÖRE)

  Müslüman Oluş
  Sıra No:


  178-Abbas b. Ubade b. Nadle el Ensarî (r.anh)
  207-Abbad b. Kays el Ensarî (r.anh)
  230-Abdullah b. Amr b. Haram el Ensarî (r.anh)
  044-Abdullah b. Cahş (r.anh)
  189-Abdullah b. Cübeyr el Ensarî (r.anh)
  089-Abdullah b. Huzafe (r.anh)
  104-Abdullah b.Hübeyb (r.anh)
  141-Abdullah b.Haris (r.anh)
  148-Abdullah b.Mahreme (r.anh)
  022-Abdullah b.Maz’un (r.anh)

  030-Abdullah b.Mes’ud (r.anh)
  202-Abdullah b.Revaha (r.anh)
  084-Abdullah b.Süfyan (r.anh)
  149-Abdullah b.Süheyl (r.anh)
  228-Abdullah b.Üneys el Ensarî (r.anh)
  113-Abdullah b. Yâsir (r.anh)
  016-Abdurrahman b. avf (r.anh)
  105-Abdurrahman b.Hübeyb (r.anh)
  227-Abs b.Amir el Ensari (r.anh)
  086-Adiyy b Nadle (r.anh)

  057-Âkil b. Ebi Bükeyr (r.anh)
  226-Amr b.Ganeme (Aneme) el Ensarî (r.anh)
  237-Amr b.Haris el Ensarî (r.anh)
  163-Amr b.Tüfeyl el Ezdî (r.anh)
  034-Âmir b.Ebi Vakkas (r.anh)
  051-Âmir b. Füheyre (r.anh)
  043-Âmir b.Rebia (r.anh)
  155-Amire bint-i Sa’diy (r.anha)
  112-Ammar b.Yasir (r.anh)
  122-Amr b.Abese (r.anh)
  133-Amr b.Cehm (r.anh)

  151-Amr b. Ebi Serh (r.anh)
  226-Amr b.Ganeme (r.anh)
  199-Amr b.Gaziyye el Ensarî (r.anh)
  101-Amr b.Haris (r.anh)
  080-Amr b.Osman (r.anh)
  010-Amr b.Said (r.anh)
  068-Amr b.Ümeyye (r.anh)
  099-Amre (Umeyre) Bint-i Sâdi (r.anha)
  169-Avf b.Haris (r.anh)
  039-Ayyaş b.Ebi Rebia (r.anh)

  209-Berâ b.Ma’rur el Ensarî (r.anh)
  072-Bereke Bint-i Yesar (r.anha)
  203-Beşir b. Sa’d el Ensarî (r.anh)
  006-Bilal-i Habeşî (Bilal b.Rebah) (r.anh.)
  210-Bişr b. Berâ el Ensarî (r.anh)
  143-Bişr b.Haris (r.anh)
  247-Büreyde b.Husayb b.Abdullah (r.anh)

  173-Cabir b.Abdullah (r.anh)
  231-Cabir b.Abdullah el ensarî (r.anh)
  138-Cabir b.Süfyan (r.anh)
  218-Cebbar b.Sahr el Ensarî (r.anh)
  074-Cehm b.Kays (r.anh)
  109-Cuayl b. Süraka (r.anh)
  139-Cünade b. Süfyan (r.anh)

  216-Dahhâk b. Harise el Ensarî (r.anh)
  161-Dımad b. Salebe el Ezdî (r.anh)

  045-Ebu Ahmed Abd b. Cahş (r.anh)
  231-Ebu Abdullah Cabir b. Abdullah (r.anh)
  218-Ebu Abdullah Cebbar b. Sahr el Ensarî (r.anh)
  220-Ebu Abdullah Kâb b.Malik el ensarî (r.anh)
  187-Ebu Abdullah Sa’d b.Hayseme el Ensarî (r.anh)
  236-Ebu Abdurrahman Muaz b. Cebel el Ensarî (r.anh)
  185-Ebu Burde Hani b.Niyar (r.anh)
  230-Ebu Cabir Abdullah b.Amr b. Haram (r.anh)
  191-Ebu Eyüp el Ensarî (r.anh)
  008-Ebu Fükeyhe (r.anh)

  208-Ebu Halid Haris b.Kays el Ensarî (r.anh)
  053-Ebu Huzeyfe b.Utbe b.Rebia (r.anh)
  092-Ebu Kays b.Haris (r.anh)
  245-Ebu Mabed Eksem b. Cevn (Abdüluzza) (r.anh)
  023-Ebu Muaviye Ubeyde b. Haris (r.anh)
  118-Ebu Musa el Eş’arî (r.anh)
  121-Ebu Rafi (r.anh)
  240-Ebu Sabit Sa’d b.Ubade el Ensarî (r.anh)
  106-Ebu Sebre b. Ebi Ruhm (r.anh)
  018-Ebu Seleme Abdullah b. Abdülesed (r.anh)

  235-Ebu Şubas Hadîc b. Selâme el Ensarî (r.anh)
  197-Ebu Talha Zeyd b.Sehl el ensarî (r.anh)
  017-Ebu Ubeyde (b. Cerrah) Âmir b.Abdullah (r.anh).
  228-Ebu Yahya Abdullah b.Üneys (r.anh)
  123-Ebu Zerr’el’Gıfarî (r.anh)

  223-Ebul Yeser Kâ’b b. Amr el Ensarî (r.anh)
  179-Ebul Heysem Malik b.Teyyihan (r.anh)
  222-Ebul Münzir Yezid b.Amr (Amir)(r.anh)
  238-Ebul Velid Rifâa b. Amr el ensarî (r.anh)

  070-Ebürrum b.Umeyr (r.anh)
  056-Erkam b.Ebil’Erkam (r.anh)
  168-Es’ad b. Zürare (r.anh)
  032-Esmâ bint-i Ebu Bekir (r.anha)
  040-Esma bint-i Selâme (r.anha)
  047-Esma Bint-i Ümeys (r.anha)
  067-Esved b. Nevfel (r.anh)
  196-Evs b. Sabit el Ensarî (r.anh)

  038-Fatıma bint-i Alkama (r.anha)
  160-Fatıma bint-i Esed b. Haşim (r.anha)
  026-Fatıma bint-i Hattab (r.anha)
  154-Fatıma bint-i Mücellel (MuhacceL) (r.anha)
  011-Fatıma bint-i Safvan (r.anha)
  205-Ferve b. Amr el Ensarî (r.anh)
  073-Firas b.Nadr (r.anh)
  064-Fükeyhe Bint-i Yesar (r.anha)

  033-Habbab b. Erett (r.anh)
  235-Hadîc b. Selâme el Ensarî (r.anh)
  229-Halid b.Amr (r.anh)
  058-Halid b. Ebi Bükeyr (r.anh)
  206-Halid b. Kays el Ensarî (r.anh)
  009-Halid b. Said (r.anh)
  066-Halid b. Hizam (r.anh)
  007-Hâmâme Hatun (r.anha)
  201-Harice b. Zeyd el Ensarî (r.anh)
  153-Haris b. Abd Kays (r.anh)
  142-Haris b. Haris (r.anh)
  078-Haris b. Halid (r.anh)

  208-Haris b.Ksays el Ensarî (r.anh)
  075-Harmele bint-i Abd (r.anha)
  137-Haris b. Hatıb (r.anh)
  095-Hasene Hatun (r.anha)
  082-Haşim b. Ebi Huzeyfe (r.anh)
  052-Hatıp b. Amr (r.anh)
  061-Hatıp b. Haris (r.anh)
  063-Hattab b. Haris (r.anh)
  083-Hebbar b. Süfyan (r.anh)
  091-Hişam b. As (r.anh)
  041-Huneys b.Huzafe (r.anh)
  134-Hüzeyme b. Cehm (r.anh)

  119-Hz. Abbas b. Abdülmuttalip (r.anh)
  003-Hz. Ali b. Ebu Talip (k.v)
  046-Hz. Cafer b. Ebu Talip (r.anh)
  005-Hz. Ebu Bekir Abdullah Atik b. Ebi Kuhafe (r.anh)
  158-Hz. Erva bint-i Abdülmuttalip (r.anha)
  028-Hz. Fatımatüzzehra bint-i Resulullah (r.anha)
  157-Hz. Hamza b. Abdülmuttalip (r.anh)
  001-Hz. Hatice bint-i Hüveylid (r.anha)
  013-Hz. Osman b. Affan (r.anh)

  159-Hz. Ömer b. Hattab (r.anh)
  002-Hz. Rukayye bint-i Resulullah (r.anha)
  097-Hz. Sevde Bint-i Zem’â (r.anha)
  131-Hz. Ümmü Habibe Remle Bint-i Ebu Süfyan (r.anha)
  019-Hz. Ümmü Seleme Hind Bint-i Ebi Ümeyye (r.anha)
  027-Hz.Ümmü Külsüm Bint-i Resulullah (r.anha)
  024-Hz. Zeyneb bint-i Huzeyme (r.anha)

  100-ibn Ümmü Mektum b. Kays (r.anh)
  059-iyas b. Ebi Bükeyr (r.anh)
  166-iyas b. Muaz (r.anha)
  167-iyas b. Muaz (r.anh)
  152-iyaz b. Züheyr (r.anh)

  220-Kâb b Malik el ensarî (r.anha)
  071-Kays b. Abdullah (r.anh)
  198-Kays b. Ebi Sa’saa el Ensarî (r.anh)
  090-Kays b.Huzafe (r.anh)
  021-Kudâme b. Maz’un (r.anh)
  171-Kutbe b Amir (r.anh)

  043-Leyla Bint-i Ebi Hasme (r.anha)
  128-Lübeyne Hatun (r.anha)

  136-Muhammed b.Hatıb (r.anh)
  093-Mahmiye b. Cez’ (r.anh)
  213-Makıl b. Münzir el Ensarî (r.anh)
  179-Malik b. Teyyihan el Ensarî (r.anh)
  098-Malik b. Zem’a (r.anh)
  085-Mamer b Abdullah (r.anh)
  048-Mamer b Haris (r.anh)
  190-Ma’n b. Adiyy (r.anh)
  049-Muttalib b. Ezher (r.Anh)
  248-Mes’ud b. Huneyde (r.anh)

  036-Mes’ud b. Rebi (Rebia) (r.anh)
  088-Mes’ud b. Süveyd (r.anh)
  215-Mes’ud b. Yezid el Ensarî (r.anh)
  164-Meysere b. Mesruk (r.anh)
  108-Mıkdad b. Amr (Esved) (r.anh)
  076-Muaykıb b. Ebi Fatıma (r.anh)
  135-Muattıp b Avf (r.anh)
  192-Muavviz b. Haris el Ensarî (r.anh)

  232-Muaz b. Amr b. Cemuh el ensarî (r.anh)
  236-Muaz b. Cebel el ensarî (r.anh)
  175-Muaz b. Haris el Ensarî (r.anh)
  136-Muhammed b. Hatıb (r.anh)
  193-Muhriz b. Nadle (r.anh)
  116-Mus’ab b. Umeyr (r.anh)
  049-Muattib b. Ezher (r.anh)
  241-Münzir b. Amr el Ensarî (r.anh)

  126 ve 127-Nehdiye Hatun ve kızı (r.anhüma)
  060-Nuaym (Nahham) b. Abdullah (r.anh)
  147-Numan b. Adiyy (r.anh)
  186-Nüheyr b. Heysem el ensarî (r.anh)

  102-Osman b. Abd. Ganm (r.anh)
  020-Osman b. Maz’un (r.anh)
  140-Osman b. Rebia (r.anh)

  170-Rafi b. Malik (r.anh)
  050-Remle bint-i Avf (r.anh)
  079-Reyta Bint-i Haris (r.anha)
  188-Rifaa b. Abdülmünzir el Ensarî (r.anh)
  238-Rifaa b. Amr el Ensarî (r.anh)

  233-Sabit b.Cız’ (Salebe) el Ensarî (r.anh)
  150-Sa'd b. Havle (r.anh)
  015-Sa’d b. Ebi Vakkas (r.anh)
  103-Sa’d (Said) b. Abd. Kays (r.anh)
  182-Sa’d b. Muaz (r.anh)
  200-Sa'd b. Rebi (r.anh)
  240-Sa'd b. Ubade el Ensarî (r.anh)
  065-Saib b. Osman (r.anh)
  145-Saib b. Haris (r.anh)
  144-Said b. Haris (r.anh)

  025-Said b. Zeyd (r.anh)
  225-Salebe b. Ganeme(Aneme) el ensarî (r.anh)
  037-Salit b Amr (r.anh)
  224-Sayfî b. Sevad el Ensarî (r.anh)
  195-Sehl b.Atik el Ensarî (r.anh)
  054-Sehle Bint-i Süheyl b. Amr (r.anha)
  096-Sekran b. Amr (r.anh)
  081-Seleme b. Hişam (r.anh)
  183-Seleme b. Selame (r.anh)

  211-Sinan b. Sayfi el Ensarî (r.anh)
  094-Süfyan b. Mamer (r.anh)
  115-Süheyb b. Sinan (Süheyb-i Rumi) (r.anh)
  029-Süheyl b. Beyza (r.anh)
  221-Süleym b. Amr (Amir) el Ensarî (r.anh)
  111-Sümeyye Bint-i Huyyat (Hubat) (Hubbat) (r.anha)
  246-Süraka b. Malik b. Cu’şum el Müdlicî (r.anh)
  132-Süveybit b. Sa’d (r.anh)
  165-Süveybit b. Samıt (r.anh)
  117-Şemmas b. Osman b. Þerid (r.anh)
  077-Şurahbil b. Hasane (r.anh)

  014-Talha b. Ubeydullah (r.anh)
  163-Tüfeyl b. Amr el Ezdî (r.anh)
  219-Tüfeyl b. Malik el Ensarî (r.anh)
  212-Tüfeyl b. Numan el Ensarî (r.anh)
  129-Tuleyb b. Umeyr (r.anh)

  176-Ubade b. Samit el Ensarî (r.anh)
  172-Ukbe b. Amir (r.anh)
  239-Ukbe b. Vehb (r.anh)
  194-Umare b. Hazm el Ensarî (r.anh)
  035-Umeyr b. Ebi Vakkas (r.anh)
  146-Umeyr (imran) b. Riab (r.anh)
  234-Umeyr b.Haris (r.anh)
  087-Urve b. Üsase (r.anh)
  114-Utbe b. Gazvan (r.anh)
  031-Utbe b. Mes’ud (r.anh)

  180-Uveym b. Saide el Ensarî (r.anh)
  234-Umeyr b. Haris el Ensarî (r.anh)
  136-Ümeyne (Hümeyne) bint-i Halef (r.anha)
  062-Ümmü Cemil Fatıma Bint-i Mücellel (r.anha)
  156-Ümmülhayr Selma Bint-i Sahr (r.anha)
  107-Ümmü Külsüm Bint-i Süheyl b.Amr (r.anha)
  244-Ümmü Mabed Atike Bint-i Halid (r.anha)
  243-Ümmü Meni’ Esma el Ensarî (r.anha)
  125-Ümmü Übeys Hatun (r.anha)

  242-Ümmü Ümare Nesibe el Ensarî (r.anha)
  120-Ümmülfadl Lübabetülkübra Bint-i Haris (r.anha)
  181-Üseyd b. Hudayr el Ensarî (r.anh)

  055-Vakıd b.Abdullah (r.anh)

  110-Yasir b. Amir (r.anh)
  222-Yezid b. Amr (Amir) el Ensarî (r.anh)
  217-Yezid b. Haram el Ensarî (r.anh)
  214-Yezid b.Münzir el Ensari (r.anh)
  177-Yezid b. Salebe el Ensarî (r.anh)
  069-Yezid b. Zem’a (r.anh)
  174-Zekvan b. Abd Kays (r.anh)
  004-Zeyd b. Harise (r.anh)

  124-Zinnure Hatun (r.anha)
  204-Ziyad b. Lebid el Ensarî (r.anh)
  012-Zübeyr b. Avvam (r.anh)
  184-Züheyr b. Rafi’ el Ensarî (r.anh)
  12 Mayıs 2012
  #2
 4. [HR][/HR] [​IMG]

  001- Ümmülmüminin Hz Hatice bint-i Huveylid (r.anha)

  Peygamberimiz Hz. Muhammed'e (a.s.v) ilk iman eden insan sevgili eşi Hz. Hatice (r.anha) validemizdir.

  Hz. Hatice'nin (r.anha) soyu peygamberimizin soyu ile Kusayy b. Kilab'da birleşmektedir.

  Hz. Hatice (r.anha) cahiliye döneminde Tahire diye anılırdı. Kureyş kadınları içinde soyca en üstün şerefçe en büyük servetçe en zengin olanı idi.

  İşini çok iyi bilir ve sıkı tutardı. Kendisi akıllı, uyanık ve ince ruhlu, ince düşünceli, mübârek bir kadın idi.

  Cebrail (a.s) Hira dağında gelip Alak suresinin ilk üç ayetini getirdikten sonra peygamberimiz çok korkmuş bir halde evine dönmüştü.

  Her zaman olduğu gibi kendisini sevgili eşi Hatice (r.anha) karşıladı.

  Peygamberimiz Onu görünce:

  -Ey Hatice! Uykuda gördüğüm ve sana anlattığım şeyi yüce Rabbim bana Cebrail'i (a.s.) göndererek açıkladı buyurup yüce Allah (c.c) tarafından gelenleri ve Cebrail'den (a.s.) işittiklerini haber verdi.

  Hz. Hatice R.anha):

  -Ey Muhammed! Müjdeler olsun. Vallahi Allah Senin hakkında hayırdan başka bir şey yapmaz. Sana Allah'tan gelen hak ve gerçektir. Sen muhakkak Allah'ın resulüsün dedi ve Ona inanan ilk insan olma şerefine ulaştı.

  Peygamberimiz Ona Cebrail'den (r.anha) öğrendiği gibi abdest almayı ve namaz kılmayı öğretti.

  Hz. Hatice (.anha) peygamberimize peygamberlik geldiği Pazartesi gününün sonuna doğru herkesten önce iman etmek ve namaz kılmak şerefine eren, Allah (c.c.) tarafından Cennet'te inciden bir köşkle müjdelenen mutlu Cennet Hatunu idi.

  Aynı zamanda O Allah'ın (c.c.) selamına da nail oldu.

  Peygamberimiz sırtında olan nübüvvet görevini taşımakta güçlük çektiği, kavmi tarafından yalanlandığı, ret olunduğu, türlü eziyetlere, işkencelere maruz kaldığı dönemlerde üzüntü içinde evine döndüğü zaman yüce Allah (c.c.) Resulünün üzüntüsünü Hz. Hatice'nin (a.anha) teselli ve teskin edici sözleriyle hafifletir, Onu Onunla güçlendirir, vazifesini Onunla kolaylaştırırdı.

  Peygamberimiz onun hakkında:

  -Halk beni inkârla karşıladığı zaman O bana inandı.

  Halk ben yalanladığı zaman O beni tasdik etti.

  Halk beni mahrum ettiği zaman O Bana malına ortak etti.

  Kadınlar bana evlattan mahrum ettiği zaman Allah (c.c.) bana ondan evlatlar nasip etti.

  Kendi zamanında kadınların en hayırlısı imran'ın kızı Meryem idi.

  Bu ümmet kadınlarının en hayırlısı da Hatice'dir.


  Cennet kadınlarının üstünü Hatice bint-i Hüveylid, Fatıma bint-i Resulallah, Meryem bint-i imran ve firavunu zevcesi Asiye bint-i Müzahim'dir buyurmuştur.

  Hz. Hatice (r.anha) nübüvvetin onuncu yılında, ramazan ayının başlarında vefat etti. Vefat ettiği zaman altmış beş yaşında idi.

  Hz. Hatice (r.anha) Hacun kabristanına defnedildi. Gömüleceği zaman peygamberimiz kabrinin içine girdi.

  Resulallah'a peygamberlik verildiği sıralarda ailesi, korumasına aldığı Hz. Ali b. Ebu Talib (k.v) ve evlatlık edindiği Zeyd b. Harise (r.anha) ile birlikte yedi kişi idi.

  En büyük kızı Hz. Zeynep (r.anha) henüz on yaşında olduğu halde Ebul As ile evlendirilmişti. Bu yüzden evde değildi.


  Allah (c.c.) ondan razı olsun.
  12 Mayıs 2012
  #3
 5. [HR][/HR] [​IMG]

  002-Rukayye bint-i Resulallah (r.anha)

  Hz. Hatice (r.anha) Müslüman olduğu zaman peygamberimiz yanına gelen ikinci kızı Hz. Rukayyeye (r.anha) islamiyeti anlattı ve Müslüman olmasını istedi. O da Müslüman oldu.

  Hz. Rukayye (r.anha) Müslüman olduğunda yedi yaşlarındaydı ve peygamberimizin amcası Abdüluzzanın (Ebu Lehebin) oğullarından Utbe ile nişanlıydı.

  Peygamberimizin diğer kızları Hz. Ümmü Külsüm (r.anha) altı, Hz. Fatıma (r.anha) ise henüz beş yaşındaydı. Yedi yaşına girince ikisi de Müslüman oldular.

  Hz. Ümmü Külsüm (r.anha) Abdüluzzanın (Ebu Lehebin) diğer oğlu Uteybe ile nişanlıydı. Gerek Hz. Rukayye (r.anha) gerekse Hz. Ümmü Külsüm (r.anha) yaşları küçük olduğundan evlenme gerçekleşmemişti.

  Ebu Lehebin oğlu Uteybe Hz. Rukayyenin (r.anha) nişanını çok kötü bir şekilde atınca onun bu davranışı peygamberimizi çok üzmüştü. Peygamberimizin üzüntüsünü fark eden Hz. Osman b. Affan (r.anh) dünürcüler göndererek Hz. Rukayyeyi kendisi için istetti. Hz. Rukayye (r.anha), Hz. Osman (r.anh) ile evlendiğinde henüz sekiz yaşındaydı.

  Hz. Rukayye (r.anha) kocası Hz. Osman b. Affan (r.anh) ile birlikte birinci ve ikinci Habeş hicretine katıldı. Habeş ülkesinden Mekkeye döndü. Oradan Medineye hicret ederek üç hicreti birleştirme şerefine erdi.

  Bedir savaşına çıkıldığı sıralarda Hz. Rukayye (r.anha) çok hasta idi. Bu nedenle kocası Hz. Osman (r.anh) Bedir savaşına katılamadı. Bedir dönüşünden kısa bir zaman sonrada vefat etti. Peygamberimiz tarafından cenaze namazı kılınarak Baki kabristanına defnedildi.

  Allah (c.c.) ondan razı olsun.
  20 Mayıs 2012
  #4
soru sor

İslamla İlk Şereflenenler