işkolizm

İsimli konu WH 'Ruh Sağlığı' kategorisinde, basakcenk üyesi tarafından 15 Ağustos 2016 tarihinde yazılmıştır. işkolizm hakkında bilgi ve tartışmalar.

 1. Saygın Bir Bağımlılık Türü Olarak İşkolizm: Çalışıyorum Öyleyse Varım!
  Klinik Psikolog Yeşim Selçuk
  Yüksek tansiyonlu çalışma ortamları, teslim tarihleri kısa zaman aralığına sıkıştırılmış projeler ve günlük işleyişteki hızlı tempo pek çoğumuz için uzun ve yoğun çalışma saatleri anlamına gelmektedir. Önemli bir telefonu kaçırma, maili atlama ya da geç geridönüş yapmanın bedelinin yüksek gelir kaybı olması özellikle de “vakit nakittir” anlayışını besleyerek kişilerin nefes almak için dahi kendilerine zaman ayırmalarının önüne geçebilmektedir.

  Teknolojinin gelişmesiyle de birlikte iş yaşamı ve özel yaşam arasındaki sınırlar gittikçe flulaşmaktadır. Artan geçim zorlukları, telefon ya da mail üzerinden her an ulaşılabilir olmak, çalışmak için bilgisayarın yeterli olmasıyla birlikte işin iş yeri dışındaki mekanlarda da yapılabilir olması ve işverenlerin çalışanlardan daha uzun süreli mesailer ya da haftasonu mesaisi bekliyor olması gibi sebeplerle iş yaşamı ve özel yaşam arasındaki denge korunamamaktadır.

  İş; başarı, hayranlık ve saygı gibi yetişkin yaşamın temel bazı ihtiyaçlarını karşılayabilmek, maddi açıdan güvende hissedebilmek, yaşamsal ihtiyaçlarını karşılayabilmek ve yaşamı anlamlı kılabilmek adına önem arz ederken; iş odağının fazla olması da aynı derecede kişinin hayat akışını bozabilmekte, yaşamını anlamsızlaştırmakta ve hem fiziksel hem de psikolojik sağlığını zedeleyebilmektedir. Strese bağlı hastalıklar, kronik yorgunluk/uykusuzluk ve panik atak vb. kaygı bozuklukları gibi rahatsızlıklar yoğun tempoda çalışan kişilerde sıklıkla görülmektedir.

  İşkolikler devamlı olarak rekabetçi bir çalışma hayatı içindedir; çünkü onun yerine koyabilecekleri daha farklı bir alternatife sahip değildirler. Çalışmaktan keyif almasalar bile takıntılı bir şekilde işe odaklanır ve yaşamın diğer keyif veren alanlarını dışlamayı seçerler. Yer ve zaman mefhumu olmaksızın işe yönelirler. Genellikle de mevcut durumlarını aklayacak türden hipotezlerle yakın çevrelerini hergün biraz daha yaşamın içinden çekilmelerinin normal olduğuna ikna eder ve agresif ruh hallerini uğraşlarının yan etkisi olarak çevrelerine kabul ettirirler. Buna rağmen çoğunlukla işteki başarı değerlendirmelerinde kendilerine dair şüpheleri vardır.

  İşe bağımlı olmak kimi kimselerce çalışkan olmakla karıştırılmaktadır. İşkolizm; kişinin sağlığını, aile yaşantısı ve hatta yaptığı işin niteliğini olumsuz yönde etkilese dahi iş yaşamını insanı mutlu ve motive eden her tür diğer etkinlikten ön planda tutma halidir. Diğer yandan, bazı kişiler uzun çalışma saatlerine rağmen kendisine, yakın çevresine ve keyif aldığı aktivitelere zaman ayırabilmektedir. Bu kişiler farklı yaşam alanlarını dengelemekte zorlanmadıklarından işkolik olarak adlandırılmazlar. Benzer şekilde, proje bazlı ya da dönemsel olarak yaşamının birçok alanını hiçe sayacak biçimde işe yönelen kişiler de işkolik olarak adlandırılmazlar. İşkolik kişiler işle ilgili sürekli düşünür ve iş dışında birşey yaptıklarında kaygı, suçluluk ve mutsuzluk hissederler. İşkolikler birlikte çalışması da zor kişilerdir çünkü kendileri gibi çevrelerindeki kişileri de aynı ölçüde çalışmak konusunda itekleyip durarak karşılarındaki kişilerin şahsi sınırlarını aşabilirler.

  Tüm bunlara rağmen, devamlı çalışır pozisyonda olmak toplum ve mevcut sistem tarafından destekleniyor olduğundan iş çevresi ve toplumun geri kalanı için işkolik bireyler “saygın” bir statüde değerlendirilme eğiliminde olmakta, bu da işkolizmlerini daha çok beslemektedir. Bir işveren için gece gündüz çalışan bir elemana sahip olmak başdöndürücü güzellikte olmakla birlikte uzun vadede kişinin sağlığı ve yapılan işin kalitesinde ciddi bozulmalar meydana gelmektedir. İşten uzaklaşamamak başlangıçta yüksek bir verimlilikle sonuçlansa dahi, zamanla verimlilik düşerek iş ilişkilerinde sorunlar meydana gelir. Artan stres kümülatif olarak etki ederek en nihayetinde sağlık risklerine, madde kötüye kullanımına ve erken yaşta ölüme neden olabilir.

  Klinik Psikolog Yeşim Selçuk
  kaynak: www.mood.ist
  15 Ağustos 2016
  #1
 2. işkolizm Cevapları

soru sor

işkolizm