İnsanın kaderi

İsimli konu WH 'Ansiklopedi' kategorisinde, cagoooo üyesi tarafından 23 Kasım 2007 tarihinde yazılmıştır. İnsanın kaderi hakkında bilgi ve tartışmalar.

 1. İNSANIN KADERİ :

  KADER : Allah’ın başlangıcı olmayan ilmi ile kainatta meydana gelecek bütün olayları en ince ayrıntısı ile bilip takdir etmesidir.
  KAZA : Allah’ın bilip takdir ettiği her şeyi zamanı geldiğinde yaratmasıdır.
  İnsan, kendisi ile ilgili Allah’ın takdirini bilemez. Kendisi ile ilgili olayların yaratılmasında iradesini kullanıp Allah’ın yaratmasını ister. Allah da insanın istediğini yaratır. Bundan dolayı insan, kendisi hakkında yaratılan olaydan sorumlu olur. Allah, insanın iradesini hangi yönde kullanacağını bilir.
  DUANIN USULÜ :
  (ALLAH’TAN BİR ŞEY İSTEMENİN YOLU)
  Dua, Allah’ın yaradılış kanunlarına uygun olacak.
  Duanın gerçekleşmesi için Allah’ın verdiği imkanların tamamı kullanılacak.
  İsteğimizin gerçekleşmesi için sözlü yalvarma.

  İNSAN İÇİN ANCAK ÇALIŞTIĞININ KARŞILIĞI VARDIR:
  Necm (53/38-44) Gerçekten hiçbir günahkâr, başkasının günah yükünü yüklenemez. Bilsin ki insan için kendi çalışmasından başka bir şey yoktur. Ve çalışması da ileride görülecektir. Sonra ona karşılığı tastamam verilecektir. Ve şüphesiz en son varış Rabbinedir. Doğrusu güldüren de ağlatan da O'dur. Öldüren de dirilten de O'dur.
  HER ŞEYİN BİR SONU VARDIR :
  Kasas (28/88) Allah ile birlikte başka bir tanrıya tapıp yalvarma! O'ndan başka tanrı yoktur. O'nun zâtından başka her şey yok olacaktır. Hüküm O'nundur ve siz ancak O'na döndürüleceksiniz.
  Rahman (55/26,27) Yer yüzünde bulunan her canlı yok olacak. Ancak azamet ve ikram sahibi Rabbinin zâtı bâki kalacak.
  İNSAN ÖZGÜRLÜĞÜ ORANINDA SORUMLUDUR :
  Bakara (2/286) Allah her şahsı, ancak gücünün yettiği ölçüde mükellef kılar. Herkesin kazandığı (hayır) kendine, yapacağı (şer) de kendinedir. Rabbimiz! Unutursak veya hataya düşersek bizi sorumlu tutma. Ey Rabbimiz! Bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de ağır bir yük yükleme. Ey Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmediği işler de yükleme! Bizi affet! Bizi bağışla! Bize acı! Sen bizim mevlâmızsın. Kâfirler topluluğuna karşı bize yardım et!
  23 Kasım 2007
  #1
 2. İnsanın kaderi Cevapları

soru sor

İnsanın kaderi