İnsan”ın Allah’ın Varlığına Delilleri: İnsan”ın Allah’ın...

İsimli konu WH 'İslam ve Din Kültürü' kategorisinde, yar_mevlana üyesi tarafından 13 Ocak 2013 tarihinde yazılmıştır. İnsan”ın Allah’ın Varlığına Delilleri: İnsan”ın Allah’ın... hakkında bilgi ve tartışmalar.

 1. Bu konuda İnsan”ın Allah’ın Varlığına Delilleri hakkında kısa özet bilgiler bulabilirsiniz. Ben denizden güzel bir paylaşım daha :)  [​IMG]

  İnsan”ın Allah’ın Varlığına Delilleri  İnsan”ın Allah’ın Varlığına Delilleri


  Allah’ı bildiren bir başka delil, belki de en önemlisi, bizim iç dünyamızda gerçekleşiyor Her insan kendi yaratılışını ve kendisine her gün verilen nimetleri düşünerek Rabbini bulabilir İnsanın kâinat içinde her bir şeyde gördüğü delillere “afakî”, yani “dışsal” deliller; kendi şahsında gördüğü ve hissettiği delillere ise, “enfüsi”, yani “içsel” deliller denir İçsel deliller, anlaşılması daha kolaydır, çünkü şahsi tecrübeye dayanır Maalesef, birçok insan, kendi varlığı üzerinde düşünmediğinden bu delilleri görmekte zorluk çeker Oysa Kur’an, birçok ayette insanın yaratılışındaki ibrete dikkatimizi çekiyor: “Sizin yaratılışınızda ve (Allah’ın) yeryüzünde yaydığı canlılarda, kesin olarak inanan bir toplum için ibret verici işaretler vardır” (Casiye Suresi, 4) Modern teknolojinin esamesinin olmadığı bir dönemde, insanın yaratılışı “ilahi ültrasonla” gözlemlenmiş gibi Kur’an’da tarif ediliyor: “Sonra nutfeyi alaka (aşılanmış yumurta) yaptık Peşinden, alakayı bir parçacık et haline soktuk; bu bir parçacık eti kemiklere (iskelete) çevirdik; bu kemikleri etle kapladıkSonra onu başka bir yaratışla insan haline getirdik Yapıp yaratanların en güzeli olan Allah pek yücedir” (Müminun Suresi, 14) İnsanın ana rahmindeki bir damla sudan insan haline getirilişini ilk defa müşahede eden bilim adamı gördüklerini “mucize” olarak tabir etmiş İlginçtir, bu konuda seküler anlayışla hazırlanan belgeseller bile, “hayat mucizesi” demek zorunda kalmışlar(15)

  İnsanların büyük bir çoğunluğu, kendi hayat yolculuğunda yaşadığı bu mucizeyi unutarak, sanki gökten zembille inmiş gibi, gafil ve nankör bir şekilde yaşıyor Kur’an’daki şu ayet aklı başındaki insanları bu gafletten uyandırıp kendi yaratılış mucizesini görmeye teşvik ediyor: “Görmedi mi o insan; Biz onu bir damla sudan yarattık da sonra o, Bize apaçık bir düşman kesiliverdi?” (Yasin suresi, 77) İnsanın bir damla sudan yaratılışı ancak sonsuz ilim, kudret ve hikmet sahibi Bir’inin eseri olabilir Aksini iddia eden varsa bir damla sudan bir insan yaparak veya insanın tek bir hücresini yaparak iddiasını ispat edebilir Kur’an, on dört asırdır inanmayanlara bu konuda meydan okuyor(16) Şimdiye değin, bu meydan okuyuşa bir cevap verilemediği gibi, çok ileri teknolojiye rağmen, buna cevap verilebileceğini söyleyen de yok Bu, hem Kur’an’ın ilahi kitap olduğunu hem de Allah’ın bütün canlıların Yaratıcısı olduğunu ispat ediyor
  13 Ocak 2013
  #1
 2. İnsan”ın Allah’ın Varlığına Delilleri: İnsan”ın Allah’ın... Cevapları

soru sor

İnsan”ın Allah’ın Varlığına Delilleri: İnsan”ın Allah’ın...