İnsan İradesi Ve Kader

İsimli konu WH 'İslam ve Din Kültürü' kategorisinde, Rec0 üyesi tarafından 2 Ocak 2017 tarihinde yazılmıştır. İnsan İradesi Ve Kader hakkında bilgi ve tartışmalar.

 1. Rec0

  Rec0 Yönetici

  İnsanlar diğer varlıklara göre akıllı ve irade sahibi bir varlık olarak yaratılmıştır. İnsan sahip olduğu aklı sayesinde düşünür, iyiyi kötüden ayırt eder ve seçim yaparak karar verir. Allah, insanları iyiliği ve kötülüğü seçip-seçmeme konusunda özgür bırakmıştır. Kuran-ı Kerim’de “..Muhakkak ki, Biz ona hidâyet yolunu gösterdik, şimdi ister şükredici ve ister nankör olsun.” (İnsan ) buyrulmuştur. Fakat insan kendi özgür iradesiyle yaptığı seçimden de sorumlu tutmuştur. Çünkü insan, aklı olan, iyiyi ve kötüyü iradesiyle seçebilen bir varlıktır.

  İnsan sahip olduğu bu aklı sayesinde dinin emir ve yasaklarından sorumlu tutulmuştur. Bu nedenle akli dengesi yerinde olmayan kişiler dinin emir ve yasaklarından sorumlu tutulmamıştır. BU sebeple kötülük işleyen bir kişi “Kaderim böyleymiş.” veya “Alınyazım böyleymiş.” diyerek suçu kadere, sorumluluğu da Allah’a yüklemesi doğru bir yaklaşım değildir. Çünkü kötülükler yasaklanmış İnsan, bir davranışın kötü olduğunu bilmesine rağmen kendi özgür iradesiyle yapmıştır. Bu nedenle yapmış olduğu eylemden sorumludur. Kur’an’da; “Kim hidayet yolunu seçerse, bunu ancak kendi iyiliği için seçmiş olur; kim de doğruluktan ayrılırsa kendine zarar vermiş olur. Hiçbir günahkâr, başkasının günah yükünü üstlenmez...” (İsrâ suresi, 15. ayet.) buyrularak bu duruma dikkat çekilmiştir.

  İnsan aklını ve iradesini iyi yönde kullanmalı, Allah’ın koymuş olduğu tüm yasalara göre hareket etmelidir. Bilgisizlik ve ihmal sonucu oluşan olumsuzluklar kadere yüklenmemelidir. İnsan, kendisine verilen akılla, iyiyi ve kötüyü birbirinden ayırt edebilir.

  İnsanın dilediğini seçmesi, tercih etmesi, istediğine karar verip yönelmesi onun özgür olduğunu göstermektedir. Herhangi bir baskı ve zorlama altında olmadan

  tamamen kendi istek ve düşüncesiyle hareket eden özgür bir insan, sonuçtaki sorumluluğu da üstlenmelidir. Davranışlarının sonucundaki iyilik ve kötülük tamamen kişiye aittir. Nitekim Kur’an’da bu durum şöyle açıklanmaktadır: “Başınıza gelen herhangi bir felaket (olumsuzluk), kendi elinizle işledikleriniz yüzündendir…” (şuara suresi, 30. ayet.)

  İnsanın iradesi ve gücü sınırlıdır. Bu nedenle iradesini ancak güç yetirebildiği alanlarda kullanabilir. İnsanın sınırlı iradesinin cüzi irade denir. Bunun yanında bazı durumlar da var ki insan iradesinin dışında gerçekleşir. İnsan, cinsiyetini, ırkını, ailesini kendisi iradesiyle belirleyemez. Bu nedenle kendir iradesiyle belirleyemediği durumlardan da sorumlu değildir. Buna karşılık, namaz kılmak veya kılmamak, oruç tutmak veya tutmamak, iyi veya kötü bir işi yapıp yapmamak aklın ve özgür iradenin bir sonucu olduğu için kişi, bu davranışlardan sorumludur. Allah, insanı gücünü aşan konularda sorumlu tutmamıştır. Nitekim Kur’an’da şöyle buyrulmuştur: “Allah, her şahsı, ancak gücünün yettiği ölçüde sorumlu kılar. Herkesin kazandığı hayır kendine, yapacağı kötülük de kendinedir...” (Bakara suresi, 286. ayet.) Allah, sonsuz güç ve irade sahibidir. Onun her şeye gücü yeter. Allah’ın sonsuz güç ve iradesine de külli irade denir.

  Allah, insanı peygamberler ve gönderdiği mukaddes kitaplar aracılığıyla bireysel ve toplumsal sorumlulukları konusunda bilgilendirmiş, kişinin sorumluluklarının bilincinde olması gerektiğini hatırlatmıştır. İnsanın iyilik de yapsa kötülük de yapsa onun karşılığını mutlaka göreceğini belirtmiştir. Kur’an’da; “Kim zerre miktarı hayır yapmışsa onu görür. Kim de zerre miktarı şer işlemişse onu görür.” (Zilzâl suresi, 7 – 8. ayetler.) buyrularak bu konuya dikkat çekilmiştir.
  2 Ocak 2017
  #1
 2. İnsan İradesi Ve Kader Cevapları

soru sor

İnsan İradesi Ve Kader