İmam Alİ (as) İsİmlendİrİlmesİ

İsimli konu WH 'Ehl-i Beyt' kategorisinde, huseyin763 üyesi tarafından 11 Nisan 2009 tarihinde yazılmıştır. İmam Alİ (as) İsİmlendİrİlmesİ hakkında bilgi ve tartışmalar.

 1. Kemâlü'd-Dîn kitabında Merhum Şeyh Sadûk kendi senediyle Mufazzal b. Ömer'den, o da İmâm Cafer-i Sâdık'tan (a.s), o da babalarından Resulullah'ın (s.a.a) şöyle buyurduğunu nakletmiştir: "Ben göğe (Mîrâc'a) çıkarıldığımda Rabbim (celle celâluhu)
  bana şöyle vahyetti: 'Ey Muhammed, hiç şüphesiz ben yeryüzüne baktım ve seni ondan seçtim ve böylece seni peygamber
  kıldım ve kendi ismimden sana bir isim türettim. Evet ben Mahmûd'um ve sen Muhammed. Sonra ikinci kere yere baktım,
  ondan Ali'yi seçtim ve onu senin için vasî, halife, kızının kocası ve zürriyetinin babası olarak karar kıldım. Ve onun için (de) isimlerimden bir isim türettim. Evet, ben "Aliyyü'l-A'lâ"-yım, o ise Ali'dir…" Kemâlü'd-Dîn, s.252
  Resulullah'ın (s.a.a) şöyle buyurduğu nakledilmiştir: "Kıyâmet günü olduğunda Ali b. Ebî Tâlib'i yedi isimle çağırırlar:
  Ya sıddık (ey çok doğru), ya Dâll (ey kılavuz), ya Âbid (ey ibâdet eden), ya Hâdi (ey hidâyet eden), ya Mehdi (ey hidâyet
  olunmuş), ya Fetâ (ey yiğit), ya Ali (ey Ali), sen ve Şîaların hesapsız olarak cennete geçin." İhkâkü'l-Hak, c.4, s.300
  11 Nisan 2009
  #1
 2. İmam Alİ (as) İsİmlendİrİlmesİ Cevapları

 3. Allah razı olsun.
  11 Nisan 2009
  #2
 4. paylaşım için sağol
  24 Nisan 2009
  #3
soru sor

İmam Alİ (as) İsİmlendİrİlmesİ