İç Anadolu Bölgesi Ekonomik Özellikleri

İsimli konu WH 'Coğrafya' kategorisinde, ●ŚOП İKλZ● üyesi tarafından 15 Aralık 2009 tarihinde yazılmıştır. İç Anadolu Bölgesi Ekonomik Özellikleri hakkında bilgi ve tartışmalar.

 1. ●ŚOП İKλZ●

  ●ŚOП İKλZ● Yönetici

  İç Anadolu Bölgesi Ekonomik Özellikleri
  [​IMG]İç Anadolu Bölgesi Ekonomik Özellikleri
  Temel Britannica

  Bölge halkının önemli bir bölümü geçimini tarımdan sağlar. Başta buğday olmak üzere Türkiye'de en çok tahıl üretimi yapılan bölge İç Anadolu'dur. Bundan başka yetiştirilen başlıca tarla ürünleri şekerpancarı patates ayçiçeği soğan baklagiller ile fiğ başta olmak üzere yem bitkileridir. Pek fazla sebze yetişti*rilmeyen İç Anadolu Bölgesi'nde bağlar ile bahçeler oldukça geniş yer tutar. En çok üretilen meyveler üzüm ve elmadır.
  İç Anadolu Bölgesi'nde yaygın biçimde koyun ve keçi yetiştirilir. Değerli bir hayvan*sal ürün olan tiftiğin elde edildiği Ankara keçisi Ankara ve Konya illerine özgü bir keçi türüdür. Bölgede sığır da yetiştirilir.
  İç Anadolu Bölgesi'nde sanayi fazla geliş*memiştir. Sanayi kuruluşlarının bir bölümün*de tarımsal ürünler işlenir. Bunlardan başlıca*ları un ve unlu ürünler şeker içki ve dokuma fabrikalarıdır. Bölgenin büyük kentlerinde savunma ve demiryolu sanayisi dallarında etkinlik gösteren ****lürji fabrikaları vardır. İç Anadolu Bölgesi'ndeki önemli sanayi kuru-luşlanndan biri de Kırıkkale ilindeki Orta Anadolu Rafinerisi'dir.
  Bölge yeraltı kaynakları bakımından ol*dukça zengindir. Bor cıva demir linyit ve lületaşı yatakları işletilir. Lületaşı çeşitli turistik eşyaların yapımında kul*lanılır. Tuz Gölü'ndeki tuzlalar Türkiye tuz üretiminin bir bölümünü karşılar.
  Tarih boyunca ticaret ve askerlik açısından önem taşıyan yolların geçtiği bölgeden bugün de kara ve demiryolları geçer. Türkiye'nin çeşitli yörelerini ve kentlerini birbirine bağla*yan karayolları başta Ankara olmak üzere Sivas Kayseri Yozgat Konya ve Eskişehir' de kavşak yapar. E-5 ve E-23 karayolları Ankara'da kesişir. İç Anadolu Bölgesi'nin neredeyse sınırlarını belirleyen demiryolları bölgeyi kuşatmış gibidir. Elmadağ ile Kırık*kale arasında önemli demiryolu kavşakların*dan biri olan Irmak İstasyonu yer alır. Anka*ra Sivas Kayseri ve Konya kentleri yakının*daki havaalanları bölgeyi ulusal ve uluslar*arası havayolu ulaşım ağlarına bağlar.
  İç Anadolu Bölgesi doğal ve tarihsel değer*ler açısından da oldukça zengindir. Bölgede Hititler'den Osmanlılar'a uzanan zengin tarih içinde çeşitli uygarlıklarca yaratılmış birçok arkeolojik kent ve tarihsel yapıt bulunmakta*dır. Bunlar arasında Alacahöyük Boğazköy Çatalhöyük ve Gordion arkeolojik açıdan önem taşıyan ve kalıntıları günümüze kadar ulaşan yerleşim yerleridir.
  Niğde - Kayseri üçgeni içindeki Kapadokya bölgesi insan zekâsı ve becerisinin yarattığı görkemli yapıtlarıyla ünlüdür. İS 7. yüzyılda yoğun Arap saldırıları ve dinsel baskılar nedeniyle Hıristiyanlar bu yöreye göçmüş ve volkanik kayalardan oluşan bölgede kayaları oyarak yeraltı yerleşim yerleri oluşturmuşlar*dır. Bunlardan Nevşehir yakınlarındaki De-rinkuyu yeraltı kenti yedi katlı ve 85 metre derinliktedir. Bölümleri eğimli ve basamaklı koridorlarla birbirine bağlanan kentin en alt katında kilise depolar yatak odaları bulu*nur. Hava bacaları ve su sarnıçları gerekli hava ve suyu sağlayacak yeterliktedir. Göre*me vadisinin yamaçlarındaki peribacaları ve bunların içine oyulmuş mağara kiliseler hem doğal hem de tarihsel açıdan ilgi çeken yerlerdir.
  Bölgede yapılan kazı ve araştırmalarda ele geçen çeşitli buluntulardan bazıları Anadolu Medeniyetleri Gordion Alacahöyük Boğaz*köy Eskişehir Arkeoloji Konya Arkeoloji Kayseri Arkeoloji Kültepe Ürgüp ve Göre*me müzelerinde sergilenir. İç Anadolu Bölgesi'nin bazı yörelerinde orman içi dinlenme yerleri kurulmuş doğal yaşamın ve çevrenin korunması soyu tüken*mekte olan bazı yabanıl hayvanların üretilme*si amacıyla belirli alanlar ayrılmıştır. Bunların başlıcaları Bozdağ'daki yaban koyunu Sultansazlığf ndaki su kuşları üretme istasyonlarıdır. Bölgenin doğal ve tarihsel değerlerinin korunması amacıyla bazı ulusal parklar da kurulmuştur. Bunlar Yozgat Çamlığı Milli Parkı Boğazköy-Alacahöyük Milli Parkı ve Göreme Tarihi Milli Parkı'dır. İç Anadolu Bölgesi'nde kaplıca turizmi açısından önem taşıyan birçok sıcak madensuyu kaynağı vardır. Bunların başlıca*ları ise Haymana Çardak Ilgın ve Kozaklı kaplıcaları ile Balıklı Çermik'tir.
  [​IMG]
  15 Aralık 2009
  #1
 2. İç Anadolu Bölgesi Ekonomik Özellikleri Cevapları

soru sor

İç Anadolu Bölgesi Ekonomik Özellikleri