Herkes için tek bir sünnet vardır.; allah sünneti!

İsimli konu WH 'Sünnetler' kategorisinde, balbal üyesi tarafından 11 Ağustos 2011 tarihinde yazılmıştır. Herkes için tek bir sünnet vardır.; allah sünneti! hakkında bilgi ve tartışmalar.

 1. HERKES İÇİN TEK BİR SÜNNET VARDIR.; “ALLAH SÜNNETİ”!

  Rasûlullah aleyhisselâmın da sahip olduğu Kurân’da açıklanan "ALLAH"ın zamanüstü "AHLÂK" ve "SÜNNET" anlayışını hakkıyla anlayamazsak; konuyu fevkalâde basit ve dar kapsamlı değerlendirme vartasına düşeriz! ki bu değerlendirme yanlışının bize kaybettirdiklerini de, bir daha hiç geriye kazanamayız.
  "ALLAH indinde din İslam`dır"!.

  "ALLAH SÜNNETİNDE ASLA YENİLENME (değişme) OLMAZ"!
  Âyete dikkat ediniz, zamanüstü gerçeklere işaret buyurmaktadır!
  Örf, âdet, zaman, mekân üstü "ALLAH AHLÂKIYLA AHLÂKLANIN!" buyuran Rasûlullah Aleyhisselâm, elbette ki ALLAH Ahlâkıyla ahlâklanmıştı!
  "Benim sünnetimden yüzçeviren bizden değildir!"
  buyuran o yüce Zât, acaba "SÜNNET" kelimesiyle neye işaret etmişti?
  Toplumlara, zamana, örf ve âdetlere göre değişebilen değerlerden mi sözediyordu "SÜNNETİM" diyerek?
  Yoksa, "ALLAH AHLÂKIYLA AHLÂKLANMIŞ" bir kişi olarak, "ALLAH SÜNNETİNE" mi işaret ediyordu? Yani;"ALLAH SÜNNETİ OLAN SÜNNETİMDEN YÜZÇEVİREN" mi demek istiyordu?

  "ALLAH" beşeri kavram ve değer yargılarından beri olduğuna göre, acaba zamanüstülükte, "SÜNNET" kavramını nasıl anlamamız gerekir ki? Bu "SÜNNET", zamanla hiç değişmemektedir!
  HERKES İÇİN TEK BİR SÜNNET VARDIR.; “ALLAH SÜNNETİ”!
  Kesin kuraldır bu!
  Çünkü senden meydana gelmeyen çalışmanın neticesi de asla senin için geçerli olmayacaktır...
  Ayağını bir adım ileri attınmı, bir adım ileri gidersin; iki adım ileri attın mı, iki adım ileri gidersin! Çünkü ilâhi sistem, nizam, düzen, bu esas üzerine kurulmuştur..

  "VELEN TECİDE Lİ SÜNNETALLAHİ TEBDİLÂ"...
  "ALLAH`IN SÜNNETİNDE ASLA YENİLENME (değişiklik) OLMAZ"!

  Falanca için "SÜNNET" başka türlü, filanca için "SÜNNET" başka türlü, fişmekanca için "SÜNNET" başka türlü olmaz..
  Herkes için geçerli tek bir "SÜNNET" vardır!
  "ALLAH SÜNNETİ"!

  Kur’an-ı Kerim’in hükümlerine ters düşmeyen konularda, içinde bulunduğun toplumun sünnetine uygun hareket etmek, “sünnet”e uygun olan davranıştır. “Sünnetin RUHU”nu anlayabilir ve değerlendirebilir isen eğer…Dahası, şunu da düşünün!… “Rasûlullah”, yani “Allah Rasûlü” diyoruz. “Allah’tan aldığını irsal eden”…
  “Allah Rasûlü’nün sünneti” ise ancak “Allah sünneti” olur!
  "Allah sünneti"ninin ne oldugunu açıklayan Kurân’daki hüküm ise şudur:
  “Velen tecide sünnetallahi tebdilâ" "Allah sünnetinde asla değişiklik olmaz” âyetidir…
  İşte o “değişmeyen sünnet”, Rasûlullah’ın da gerçek sünnetidir.”

  RASÛLULLAH’IN SÜNNETİ”,KILIK KIYAFET DEĞİL;ALLAH SİSTEM VE DÜZENİNİN ZAMANÜSTÜ DEĞERLERİDİR!
  Şimdi burada üzerinde düşünmemiz gereken önemli bir konu daha var gibi geliyor...
  "SÜNNET" deyince, sadece Hz. Rasûlullah Aleyhisselâm’ın sakalını, bıyığını, entarisini, başına doladığı sargıyı, üzerine oturduğu hasır yaygıyı; ya da elle yemesini mi anlayacağız? Ya da diğer bir ifade ile, sadece O`nun "ÂDETLERİNİ" mi anlayacağız?
  Bildiğimiz, inandığımız, kabul ettiğimiz kadarıyla; "Hz. Muhammed`in ahlâkı, ALLAH ahlâkı"dır!

  Şunu çok net bir şekilde farkedelim ki!
  "ALLAH"ı tanıma bâbında gerekli olan tüm ipuçları Kur`ân-ı Kerim’de bize bildirilmiştir...
  Ayrıca, Hazreti Rasûlullah aleyhisselâmın dahi tarafımızdan nasıl değerlendirilmesi îcabettiği hususunda gerekli bütün işaretler gene Kur`ân-ı Kerim tarafından bize açıklanmıştır...
  Bütün bunların ışığında; biz Rasûlullah Aleyhisselâm’ın da sahip olduğu Kur`anda açıklanan "ALLAH"ın zamanüstü "AHLÂK" ve "SÜNNET" anlayışını hakkıyla anlayamazsak; konuyu fevkalâde basit ve dar kapsamlı değerlendirme vartasına düşeriz! ki bu değerlendirme yanlışının bize kaybettirdiklerini de bir daha hiç bir şey kazandıramaz!
  Mukallit'lerden, (söylenmişleri ve “dün”ü tekrar ederek yaşayıp, kendisi “OKU”yamayandır!) olmayacaksın. Daima okuyarak doğruyu keşfetmeye çalışacaksın.
  11 Ağustos 2011
  #1
 2. Herkes için tek bir sünnet vardır.; allah sünneti! Cevapları

soru sor

Herkes için tek bir sünnet vardır.; allah sünneti!