Halüsinasyon, Sanrı, Yanlış Algılama

İsimli konu WH 'Ruh Sağlığı' kategorisinde, ozan güneri üyesi tarafından 12 Aralık 2010 tarihinde yazılmıştır. Halüsinasyon, Sanrı, Yanlış Algılama hakkında bilgi ve tartışmalar.

  1. Halüsinasyon, Sanrı, Yanlış Algılama

    Duyu organlarını uyaran stimuluslar yo*luyla cisimleri veya olayları anlar, tanır ve öğreniriz. Dıştan bir uyaran olmadan mey*dana gelen yanlış algılamaya halüsinas*yon veya sanrı denir. Şizofrenide en çok görülen halüsinasyon «sesler» dir. Bu ses*ler hastaya hitap edebilir, onunla ilgili sözler söyleyebilir, düşüncelerini yansıta*bilir veya belli belirsiz mırıldanmalar biçi*minde olabilir. İç veya dış kaynaklı olabi*lir ve hasta bunların gerçek olduğundan emindir. Halüsinasyonlar yalnız işitme du*yusu ile olmaz. Görme ve dokunma, tad ve koku organlarının algılama bozukluğuna bağlı halüsinasyonlar da vardır. Halüsinas*yonlar duygu organlarına gelen uyarmaları yanlış yorumlamak demek olan illüzyon*lardan farklıdır. Algı yetersizliğinde örne*ğin karanlıkta bir ağacın hayvana benzetil*mesi, tiyatroda duygusal yanılgı yaratmak için illüzyonistlerin ışık oyunları ile sağla*dıkları gösteriler, birer illüzyondur.
    12 Aralık 2010
    #1
  2. Halüsinasyon, Sanrı, Yanlış Algılama Cevapları

soru sor

Halüsinasyon, Sanrı, Yanlış Algılama

Alakalı Aramalar:

  1. yer yön yanlis algilama