Hadislerle imam Ali(as)

İsimli konu WH 'Ehl-i Beyt' kategorisinde, huseyin763 üyesi tarafından 11 Nisan 2009 tarihinde yazılmıştır. Hadislerle imam Ali(as) hakkında bilgi ve tartışmalar.

 1. “Allah’a giden dosdoğru yoldur sımsıkı sarılın.”

  Nebiyi Ekrem:”Ali bendendir, bende Ali’denim. Allah’ım onun dostuyla dost düşmanıyla düşman ol Allah’ım.”


  Hz Ali’nin şehadeti cümle cihanı gam keder deryasında eleme düçar etmiştir.
  Hz. Resulullah şöyle buyurmuş :” Ali’nin vilayeti benim kalemdir. Her kim kaleme dahil olursa azabımdan emanda olur” ( hadisi kutsi ).


  Hz. Resulullah buyurmuş ki:”Kıyamete kadar Ali’nin faziletini terazinin bir kefesine koysalar, cümle ümmetimin faziletini de bir kefesine koysalar, şüphesiz Ali’nin fazileti ağır gelir.”
  Hz. Resulullah buyurmuş ki:”Benim ehlibeytimle hiçbir kimseyi mukaise etmeyin çünkü böyle yaptığınız taktirde Ehlibeytime zulüm yapmış olursunuz”.


  Hz. Resulullah :” Benim Ehlibeytim sizin aranızda Nuh’un gemisine benzer, ona binen kurtuldu, ondan ayrılansa helak oldu”.


  Hz. Peygamber:“Ali’nin ümmetim içinde ki misali, bedende baş gibidir.”

  Hz . Peygamber:”Ali’nin yolu İslam’dır ’ H.z .Resulullah :“Eğer tüm insanlar bir yana, Ali bir yana gitse, siz Ali’nin yanından ayrılmayın.

  Hz Resulullah:”Ali Kabe’ye benzer tüm insanlar ona yönelmelidir o insanlara yönelmez.”(tüm insanlar Ali’ye yönelmelidir, Ali onlara değil.)


  Hz.Resulullah :”İlmin onda dokuzu Ali’ye verilmiştir. Onda birinde ise Ali’nin payı diğer insanlardan daha fazladır.”

  Hz .Resulullah : “Ali bendendir bende Alidenim . Eti etimden, kanımdandır Onun dostu benim dostumdur, onun düşmanı ise benim düşmanımdır.”


  Hz peygamber :” Ali’yi dinleyin ,onun emrine itaat edin.”


  Sad b. Ebu Vakkas’dan rivayet olduğuna göre : Peygamberimiz şöyle buyurmuştur:” Ali’ye eziyet eden bana eziyet etmiştir.”


  Ümmü seleme’ nin rivayetine göre : Hz Peygamberimiz şöyle buyurmuştur: “Ali’yi seven beni sevmiş olur , Beni seven de Allah’ı sevmiş olur.Ali’ye kızan bana kızmış olur. Bana kızan da Allah’a kızmış olur.


  Yine Ümmü seleme’ nin rivayetine göre Hz. Resulullah buyurmuş:”Ali’ye kötü söyleyen bana kötü söylemiş olur.” Ahmed b.Hanbel,Hakim Müstedrek kitabında.


  Saidi Hudri’ nin rivayetine göre Hz Resulullah şöyle buyurmuş:”Ben Kur-an’ın nuzulu (inişi ) için mücadele verdiğim gibi sende Kura’nın bekası (sürekliliği) için mücadele vereceksin.”

  Hz Resulullah şöyle buyurmuş:”Ali’yi dille seven imanın üçte birini kazanmıştır, kalple seven imanın üçte ikisini kazanmıştır ve amelede de onu seven (ona uyan) iman-ı kamil olur.”


  Hz Resulullah şöyle buyurmuş: “Kıyamet günüde Alin’in vilayeti olmaksızın bir kimse dağ kadar amelle gelse ameli kabul olmaz ve Allah-u teala onu yüz üstü ateşe sokar.”
  Usdul ğabe C.5 , S.287 Yenabiyul mevede C.82 de
  Hz Resulullahdan şöyle rivayet edilmiş: “Benden sonra fitneler çıkacak o zamanda Aliden ayrılmayın. Çünkü bana ilk iman eden odur.Kiyamet gününde ilk benimle görüşecekte odur. Büyük sıddık da odur. Bu ümmetin faruğu, hakla batılın arasında alameti faruğuda odur. Dinin önderi yüz akıda odur.”


  Hz. Resulullah şöyle buyurmuştur:”Sizler eğer rabbinin ve resulunun ve resulun ehl-i beyt’inin hakkını tanıyarak bilerek yatağında dahi ölürse şehit olarak ölmüş olur ve onun mükafatını Allah verir.”

  Hz :Resulullah şöyle buyurmuş:”Allah-u teala mahlukatı yaratacağı zaman benim nurumu yarattı ve benim nurumdan arşı yarattı…..Sonra kardeşim Ali’nin nurunu yarattı ve Ali’nin nurundan ise melekleri yarattı…..Ve sonra kızım Fatime’nin nurunu yarattı ve Fatime’nin nurundan ise gökleri ve yeri yarattı……Ve sonra evladım Hasan’ın nurunu yaratı Hasan’ın nurundan ise güneşi ve ayı yarattı ……Ve sonra evladım Hüseyn’in nurunu yarattı Hüseyn’in nurundan ise cenneti ve hurileri yarattı…”

  Tarihi taberi Sirei helebi Kitaplarında: Hz. Resulullah’dan şöyle rivayet edimiş: “Şüphesizki bu Ali benim kardeşim ve vasim ve aranızda benden sonraki halifemdir onun sözlerini dinleyin ve itaat edin….”


  Munteğebi Kenzil ummalda: Hz. Resulullah’dan şöyle rivayet edilmiş:”Ya Ali benden sonra ümmetimin ihtilaf ettiği şeylerde açıklayıcı ihtilafları çözücü sensin.”

  Sahih tirmizi ve İbni mace den şöyle rivayet olmuş: Resulullah buyurmuş ki:” Ali bendendir ve ben Ali’den. Bana düşen vazifeyi ancak ben ve Ali yapabiliriz.”

  Zehairül ukba ve sevaikul muhrika…kitaplarında; Hz. Resululladan şöyle rivayet edilmiş:”Rabbimin temsilcisi benim ve benim temsilcim ise Ali’dir.”

  Sahih tirmizi’ de Hz. Resulullah’dan şöyle rivayet edilmiştir: ”Şüphesiz Ali bendendir ve ben de Ali’denim ve o benden sonra her müminin velisidir.”

  Tarihi ğulefa’da; Hz. Resulullah’dan şöyle rivayet edilmişdir :”Şüphesiz Ali’ye sebbeden (hakaret eden) bana sebbetmiştir (hakaret etmiştir )…”

  Mustedreki Hakim’de Resulullah’dan şöyle rivayet edilmiştir :”Kim Ali’ye eziyet ederse bana eziyet etmiştir.”

  Gunduzi Yenabiul mevedde, Hatibi Bağdadi tarihinde, İbni esakir tarihi dimaşik de, Kencii Şafii Kifayetuttalib kitabında Hz Resululladan şöyle rivayet etmişler:”Aliyyün ğeyrül beşer femen eba feged kefer “(Ali insanların en hayırlısıdır bunu inkar eden dinden dışarı çıkar.)

  Heysemi necmeül zevaid ve zehebi el-mizan kitabında Hz Resululla’dan şöyle rivayet etmişler : ”Ali hak üzeredir. Ali’ye tabi olanda hak üzeredir. Ali’yi terk eden ise haktan ayrılmıştır. Hz. Resulullah zamanın da hep durum böğleydi.”


  Hz Resulullah şöyle buyurmuş :”Bana hitab oldu… miracda ki tüm peygamberler senin nubüvvetin ve Ali’nin vilayeti üzerine mabus olmuşlar(seçilmişler)ve hakeza Ali evlatlarının vilayeti. Ve Hz Salman şöyle diyor:”Ben Peygamber ve Ehlibeyt imamlarının isimlerini Tevrat’ta ,İncil’de ve Zebur’da okumuştum.”


  Hz Resulullah şöyle buyurmuş:”Ali’yi kızdırıp beni sevdiğini sanan yalan söylemiştir.”Mehecce ,c.4 s.354.
  Biharul envar,c35.s.9.da
  Hz Fatime Binti Esetten şöyle rivayet etmiş:”Ben doğumum başlarken Kabe’nin duvarı yarıldı girdim içeri orda cennet meyvesi yedim çıkmak istediğim zaman kayıptan şöyle ses duydum:”Ey Fatime Onun ismini Ali koy.”

  Allah-u teala şöyle diyor: “ Ona kendi ismimden isimlendirdim , kendi edebimle edeplendirdim ve engin ilmimden ona verdim, evimin (Kabe’nin) putlarını o kıracak ve evimin üzerinde ezan okuyacak ve beni azametle yad edecek, onu sevene ve itaat edene ne mutlu ve yazıklar olsun onu kızdırana ve ona asi olana.”

  Yine aynı kaynakta :”Hz Resulullah Hz Ali’nin edep ve terbiyesiyle kendisi ilgileniyordu, onun el ve yüz gibi temizliğiyle ilgilenirdi ev ona süt içirirdi, uyurken beşiğini sallardı ve ona ninniler söylerdi ve onu kucağında sinesinde taşırdı ve şöyle söylerdi:” Bu benim kardeşim ve velim ve yardımcım seçkin yakınım ve vasim , kızımın kocası vasiyetime emin biri ve halifemdir” ve sürekli Kabe ve etrafında dolaşırken kendisiyle gezdirirdi.”


  Sahih müslüm ve süneni ibni mace ve süneni nisai kitaplarında şöyle rivayet edilmiş:”Hz Ali buyurmuş ki:” Yemin olsun Allaha Resulullah döneninde beni sevenler mümin bana buğzedenlerse münafık olarak tanırdı” (iman ve nifak arasında Ali’nin sevgisi elameti faruka idi).”


  Müstedrek sahiheyn kitabında Ebuzer-i Geffar-i den şöyle rivayet olmuş: “Munafıkları Allah’a ve Resulullaha sadakatsızlıklarından , Ali b.Ebutalib’e olan buğzlarından ve Namazdan kaçışlarından tanırdık.”
  Yenabi-ul mevedde kitabında Hz Resulullah’dan şöyle rivayet olmuş:“Benden sonra ümmetimin en bilgilisi Ali b. Ebitalib dir.
  Ey Allah’ım Ali’ye hürmet edene hürmet et. Ali’yi küçük düşürmeye çalışanı zelil et. Ey Ali sen benim kardeşim ve ben senin kardeşin olmaya razı değilmisin. Şüphesiz Allah senin rızanla razı olur ve senin gazabınla gazablanır.
  Ben uyarıcıyım Ali ise hidayet edicidir. Ben hikmet eviyim Ali o evin kapısıdır.
  Allahu teala her gün meleklere Ali’ile övünür. Ben ve Ali Allah’ın kullarına Allah’ın hüccetleriyiz.Ali’yi sevmek hasenedir…Cehennem ateşinden kurtuluştur, gunahları eritir ve insanı nifaktan kurtarır.Ali’nin bu ümmetin üzerindeki hakkı babanın evlat üzerindeki hakkı gibidir. Ali’yi anmak, yad etmek ibadettir.”
  Nururulebsar ve Mustedrek üs-sehiheyn kitaplarında mutevatiren şöyle rivayet edilmiş:” Hz Ali Kabe’de doğmuş ve ömrü şerifini Allah yolunda cihatla geçirmiş.”


  Yenabi-ül mevede,s.164 de Hz Resulullah’dan şöyle rivayet etmiş:”Herkim ki beni sever ,Hasan ve Hüseyin’i sever ve bunların anne ve babalarını severse kıyamet gününde benim derecemde ve benimle beraber olacak.”
  Sahihi tirmizi şöyle rivayet etmiştir:”Hz Resulullah “Hz Ali , Hz Fatime , Hz Hasan ve Hz Hüseyin için : Ben sizinle dost olanla dostum ve size düşman olanla da düşmanım buyurmuştur.”

  Sevaik, mecmeüzzevaid ve Künüzül hakaik kitabında ,Hz Resulullah’dan şöyle rivayet olmuş: “Ey Ali , ilk cennete girecek dört kişi ; ben, sen, Hasan ,Hüseyin
  evlatlarımız bizim peşimizce , hanımlarımızsa evlatlarımızın peşinde ve Şialarımızda sağımız ve solumuzda olacak“buyurmuştur.


  İbn-i sebbağı malik-i el fusul kitabında ibn-i Abbas dan şöyle rivayet etmiş:”Beyyine ayet 7 indiğinde H.z Resulullah Hz Ali’ye hitaben : Kiyamet günü onlar Allah’dan ve Allah’da onlardan razı olarak haşr olacaklar sensin ve senin şialarındır ve senin düşmanlarınsa Allah’ın gazabına uğramış olarak haşır olacaklar.”Bu hadisi suyuti durrul mensur kitabında i.esakirden,Cabir b. Ebdillah’dan ve yine ibn-i Abbas’dan rivayet etmiş.Hakim heskani nişaburi şevahidüttenzil kitabında çeşitli kaynaklardan beyyine ayet 7 ‘ nin Hz Ali ve şiası hakkında indiğine dair yirmi hadisi şerif rivayet etmiştir..


  HAZIRLAYAN: ŞEYH HUSEYİN BEHEŞTİ (ÇAÇA)
  11 Nisan 2009
  #1
 2. Hadislerle imam Ali(as) Cevapları

 3. NE de güzel hadisler...Allah razı olsun
  11 Nisan 2009
  #2
 4. teşekkürler paylaşım için.
  20 Nisan 2009
  #3
 5. teşekkürler eline sağlık
  24 Nisan 2009
  #4
soru sor

Hadislerle imam Ali(as)

Alakalı Aramalar:

 1. imam ali a.s vilayeti hadisler

  ,
 2. nifaktan kurtarır ayet